Skip to main content

Full text of "Ichneumonologia europaea"

See other formats


7>^: 


c\^i 


-  N* 


\-M 


Ci^^ 


rF — ^ 


^ 


s 


h 


«5 
hMIK 


I 


*^WP^- 


w 


^ ,w > ,.-    >, 


ICHNEUMONOLOGIA 

EUROPAEA, 


AUCTORE 


I.  L.  C.  GRAVENHORST, 

PROFESSOEE VRATISLAVIENSI. 


P  A  R  S    I, 

CONTINENS 

GENERALIA DE ICHNEUMONIDIBUS, ICHNEUMO- 

NES, SUPPLEMENTA, INDICES et TABULAS 

DUAS LAPIDI INCISAS. 


VRATISLAVIAE, 

SUaiTIBUS    AUCTORIS, 

PROSTAT  LIPSIAE  APUD  L E O P.  VOSS. 

1829. 


c 


V  O  B  I  S 

QUI HOC OPUS, TRANSMISSIS AD AUCTOREM 

ICHNEUMONIBUS, LIBERALITER ET SPLENDIDE 

DOTAVISTIS : 

V. S. BESSER, Cremlemecae. 

C. Liber Baro DE BLOCK, Dresdae, 

F. A. BONELLI,  Taurini. 

A. BRONGNIART,  Parisiis. 

C. DAHL, Vindobonae. 

A. G. DESMAREST, Alfortiae. 

F. EHRENHAUS, Grunwitziae. 

C. A. FEHLER, Gottingae. 

E. F. GERMAR, Halae Saxonum. 

C. GLOGER, Vratislaviae. 

W. HARTLIEB,  Militschiae. 

I. F. L. HAUSMANN, Gottingae. 

E. D. H. HEGEWISCH, Hannoverae. 

C. H. G. DE HEYDEN,  Trajecti ad Moenum. 
I. C. Comes DE HOFFMANNSEGG, Dresdac, 

F. W. HOPE,  Londini. 

C. JAENSCH, Vratlslaviae. 

I. E. KLOPSCH,  Vratislaviae. 

F. KLUG,  Berolini. 

F. Comes DE KUENBURG, Vindobonac. 


9  yj 


tO 


i^ Zt 59.11 


IV 


G. KUNZE, Llpsiae. 

C. G. LANGE,  Hirsclibergae defuncte. 

G. H. A LANGSDORF,  niinc in Biasilia habltans. 

A. G. LUB13ERT, Vratislaviae. 

L W. MANGER, Warmbrunnae obite. 

L. MENZINGER,  Frlbnrgi in Brisgovla. . 

S. A. Liber Baro DE MINKWITZ,  Grunwltziae. 

C. G. NEES AB ESENBECK, Bonnae. 

L G. F. REUSMANN,  Leertae. 

C. F. W. RICHTER, Vratislaviae. 

G. H. ROENTGEN, in desertis Africae occlse. 

H. W. ROTERMUND,  Vratislavlae. 

C. L. SAHLBERG, Aboae. 

F. A SANVITALE,  Parmae. 

P. S. SCHILLING,  Vratislavlae. 

F. E. SCHUMMEL,  Vratislaviae. 

F. SCHWAEGRICHEN,  Lipsiae. 

E. SPANGENBERG,  Cellae. 

G. SPANGENBERG,  Hannoverae. 
M. A SPINOLA, Genuae. 

F. A STEVEN, in Russla. " 

C. Llber Baro DE STILLFRIED, Hlrschbergae. 
I. STURM, Norimbergae. 

M. F. S. Libcr Baro AB UECHTRITZ,  Vratislavlae. 
F. WIMMER, Vratlslaviae. 

V O B I S 

hanc Ichneiiraonologiam  sacram  esse  jiihet 


auctor. 


NOMINA  SUBSCRIPTA. 


Universitas caesarea Moscoviensis. 

Universitas caesarea Wilnensis. 

Academia caesarea medico - chirurgica Moscoviensis. 

Societas caesarea Naturae scrutatorum Moscoviensis. 

Societas  Naturae  curiosorum Berolinensis. 

Societas  Senckenbergiana Trajecti  ad Moenum, 

Museum imperiale historiae  naturalis Vindobonae. 

Museum  zoologicum Regiomontii. 

Bibliotheca imperialis  Vindobonae. 

Bibliotheca regia universitatis  Gottingensis. 

Bibliotheca regia universitatis Halensis. 


B. Anslyn,  Harlemi. 

C. E.  a Baer,  Regiomontii. 
I.  R.  Bischoff, Vindobonae. 

H.  Burmeister,  Halae Saxonum. 
T.  de  Charpentier,  Brigae. 
I.  Curtis, Londini. 

F. Danneil,  Salzwedeliae. 
I. Eiselt,  Pragae. 

W. F. Erichson,  Stralsundae. 
E. Eversmann,  Casanae. 
C.  Fischer, Vindobonae. 

G. Fischer, Moscoviae. 
I. Fleming, Londini. 
H. Freyer, Idriae. 

I.  Gen e, Ticini. 
E. F.  Germar, Halae Saxonum. 
W. de Haan, Lugduni Batavorum. 
A. H. Haliday,  Londini. 


VI 


C. E. Hammcrsclimidt,  Vindobonae. 
I.  F.  L.  Hausmann,  Gottingae. 
E.  Hcger,  Vindobonae. 

E. D. H.  Hcgewisch,  Hannoverae. 

C.  H.  G.  de Hcyden,  Trajecti ad Moenum. 
T.  C.  Heysham, Londini. 

F. W.  Hope,  Londini. 

F,  Hornschuch,  Gryphiswaldae. 
I.  Hunnemann, Londini. 

F. Klug, Berolini. 

V.  Kollar, Vindobonae. 
A.  Lefebure,  Parisiis. 
H. F. Link,  Berolini. 
A. Lovetzky,  Moscoviae. 

G. Marklin,  Upsaliae. 
A. H.  Norwich, Bremae. 

0. Oken, Monachii. 

A. Percheron, Parisiis. 

1. S. Pressl, Pragae, 
G.  C. Reich,  Berolini. 

H.  G. L. Reichenbach, Dresdae. 

I. Reinhardt, Havniae. 

C.  G. C. Reinwardt,  Lugduni Batavorura. 

C.  L.  F.  de Roser,  Stutgardiae. 

P. Roux,  Marsiliae. 

G.  Samouelle,  Londini. 

W.  Saxesen,  Clausthaliae, 

H. R. Schinz,  Tiguri. 

I.  Schloifer,  Oldenburgae. 

F.  Schwaegrichen,  Lipsiae. 

A. de Serville, Parisiis. 
M. C. Sommer, Altonae, 
H. Stannius, Hamburgi. 
I. F.  Stephens, Londini. 

C.  Comes  de Sternberg, Pragae. 
I.  Sturm,  Norimbergae. 
F.  Walker,  Londini. 

B. A. Westermann,  Havniae. 

C. R. W. Wiedemann, Kiliae. 
W.  de Winthen,  Hamburgi. 

I. L. T. Zinken - Sommer, Brunsuigac, 


LECTURIS. 

tjiim ante viglntl quinque annos intimlori studio 
Ichneumonidum me dicare incepissem, mox cog- 
noscebam, in hac Piezatorum familia multas esse 
species adhuc indescriptas; simulatque consilium 
ceperam, has specles edendi, propositum etiam in 
me nascebatur, monographiam Ichneumonum euro- 
paeorum conscribendi, quo opusculum, prout fieri 
posset confectius, in lucem prodiret. Hoc in animo 
volvens, anno 1806 entomologos invitabam, ut 
coeptum meum adjuvare et ichneumonides suarum 
regionum mecum communicare vellent. Jam tunc 
plures entomologi, liberalltate et copia specierum 
commissarum, quales vix exspectare auderam, in- 
vitationi illi respondebant, ita ut mox fundamenta 
monographiae ponere possem, in cujus parte lite- 
rarla bibliotheca ditlsslma unlversltatls gottingen- 
sls, ubl eo tempore doccbam, subsldla plenisslma 
mihi suppeditabat, quod semper animo gratissimo 


VIII 

agnoscam. Avocatus autem anno 1810 in cathe- 
dram historiae naturalis universitatis francofurten- 
sis, annoque sequente, cum universitate ipsa, Vra- 
tislaviam petens, negotia plane alius generis me 
cogebant, opusculum inchoatura per annos plures 
relinquere. Nunquam autem me poenituit, mono- 
graphiam Ichneumonum tunc temporis nondura 
perfecisse et edidisse; in Silesia enira collectanea 
tam multa et nova mecum communicabantur, ut 
quae conscripseram saltem duplo augerentur et 
denuo ea componere me oporteret. Omnia me, 
pro meis viribus, fecisse credo, ut materiam om- 
nibus partibus conficerem, ut genera et familias, 
seu subgenera, notis stabilibus, nec vacillantibus, 
oculoque facile se praebentibus, defmirem et legi- 
bus naturae congruentia exhiberem, ut species 
accuratissirae describerera et omnia, quae de vitae 
ratione earum, e mea vel ex aliorum observatorum 
experientia, mihi innotuerant, adderem, denique 
ut synonymiam, ubique e collatione religiosissime 
a me ipso instituta, nulloque allegato e sola alio- 
rum scriptorum auctoritate recepto, quamplenis- 
sirae adjungerera. Siraul vero experientia rae 
docuit, naturam infinitae profunditatis et, ratione 
legum, quas sequitur, nobis saepe inexplicabilem 
et obscuram esse. Genera et familiae, specierum 
nuinero insignia et ampla,  saepius vix liraitibus 


IX 


firniis et definitis disjungi possunt, sed sensim 
sensiraqiie inter se transeunt. Quam accurate et 
scrupulose, in examinandis et describendis specie- 
bus, partium omnium corporis earum rationem 
etiam habui, saepe tamen dubia remanserunt, num 
individua consociata, si nonnullis notis inter se 
discrepabant, re vera quoque ad unam eandemque 
speciem redigenda, numve in duas aut plures spe- 
cies dispescenda essent. Hic autem natura in ope- 
ribus suis permultiplex est, nunc secundum leges 
constantes et intra limites definitos creans et fin- 
gens, nunc in varietatibus innuraerabilibus, sensim 
sensiraque irarautatis et una in alterara transeunti- 
bus, quasi legibus solutis circuravagans. Hic quo- 
que est ubi scrutatores naturae, ratione et modo 
agendi, diversissirai se praebent: auctores enim 
valde scrupulosi, qui diversitates laeviores respi- 
ciunt, plures creant species, quas alii, differentias 
earumpronirais laevibushabentes, inunaraspeciem 
consociant, seriera longara aut plures series varie- 
tatura producentes, quarum quidem remotissimae, 
ad fines serierura positae, adraodura inter se discre- 
pare solent. Sunt species, quae nunquara^ aut notis 
tantum laevissimis, variant, quaravis individua ea- 
rura ubique, in regionibusreraotissirais, copia valde 
nuraerosa degant (e. g. Ichn. sarcitorius), cura in 
multis aliis species fere individuum quodque plus 


VIII 

agnoscam. Avocatus autem anno 1810 in cathe- 
dram historiae naturalis universitatis francofurten- 
sis, annoque sequente, cum universitate ipsa, Vra- 
tislaviam petens, negotia plane alius generis me 
cogebant, opusculum inchoatum per annos plures 
relinquere. Nunquam autem me poenituit, mono- 
graphiam Ichneumonum tunc temporis nondum 
perfecisse et edidisse; in Silesia enim collectanea 
tam multa et nova mecum communicabantur, ut 
quae conscripseram saltem duplo augerentur et 
denuo ea componere me oporteret. Omnia me, 
pro meis viribus, fecisse credo, ut materiam om- 
nibus partibus conficerem, ut genera et familias, 
seu subgenera, notis stabilibus, nec vacillantibus, 
oculoque facile se praebentibus, definirem et legi- 
bus naturae congruentia exhiberem, ut species 
accuratissime describerem et omnia, quae de vitae 
ratione earum, e mea vel ex aliorum observatoruni 
experientia, mihi innotuerant, adderem, denique 
ut synonymiam, ubique e collatione religiosissime 
a me ipso instituta, nulloque allegato e sola alio- 
rum scriptorum auctoritate recepto, quam plenis- 
sime adjungerem. Simul vero experientia me 
docuit, naturam infinitae profunditatis et, ratione 
legum, quas sequitur, nobis saepe inexplicabileni 
et obscuram esse. Genera et familiae, spccieruni 
numero insignia et ampla,  saepius vix limitibus 


IX 


firniis et definitis disjungi possunt, sed sensim 
sensimque inter se transeunt. Quam accurate et 
scrupulose, in examinandis et describendis specie- 
bus, partium omnium corporis earum rationeni 
etiani habui, saepe tamen dubia remanserunt, num 
individua consociata, si nonnullis notis inter se 
discrepabant, re vera quoque ad unam eandemque 
speciem redigenda, numve in duas aut plures spe- 
cies dispescenda essenl. Hic autem natura in ope- 
ribus suis permultiplex est, nunc secundum leges 
constantes et intra limites definitos creans et fin- 
gens, nunc in varietatibus innumerabilibus, sensim 
sensimque immutatis et una in alteram transeunti- 
bus, quasi legibus solutis circumvagans. Hic quo- 
que est ubi scrutatores naturae, ratione et modo 
agendi, diversissimi se praebent: auctores enim 
\alde scrupulosi, qui diversitates laeviores respi- 
ciunt, plures creant species, quas alii, differentias 
earum pronimis laevibushabentes, inunamspeciem 
consociant, seriem longam aut plures series varie- 
tatum producentes, quarum quidem remotissimae, 
ad fi nes serierum positae, admodum inter se discre- 
pare solent. Sunt species, quae nunquam, aut notis 
tantum laevissimis, variant, quamvis individua ea- 
rum ubique, in regionibusremotissimis, copia valde 
numerosa degant (e. g. lchn. sarcitorius), cum iii 
multis aliis species lere individuum quodque plus 


X 


niinus a reliquis differat. Quarundam specierum 
mareset feminaenullis, sigenitalium rationem haud 
habeas, notis externis differunt; aliarum feminae 
annulo albo antennarum a maribus discedunt; non- 
nullarum mares quoque hoc ornamento gaudent. 
Certe vero in aliis speciebus aliae quoque sunt 
notae externae distinctivae sexuum, nondum autem 
inventae, multarum enim specierum sat frequen- 
tium vel soli mares vel solae feminae cognoti sunt, 
quarum sexus alter, e notis distinctivis externis 
sexualibus, jam aliter probatis, nondum erui po- 
terat, licet hic alter sexus, individuis forsan aeque 
frequentibus, jam cognitus at, sub nomine pecu- 
liari, pro specie diversa receptus esse possit. Haec 
omnia tempori futuro dihicidanda remanent. Quis- 
que vero, qui unquam disquisitionum ejusmodi 
operam dedit, veniam mihi dabit, si, quod nullus 
magis me ipso intelligit, mihi saepe haud successit, 
omnia dubia et incertitudines in re tam ardua 
removere. 

Quod attinet ad rationem vitae Ichneumonum, 
haec quidem, in summa rei, de speciebus multis 
jam nota est, plura vero adhuc desiderantur, ut il- 
lampenitus intelligamus: Siconsideramus, nos, hoc 
respectu, de plurimis speciebus nihil scire, inter- 
que 235 species Tryphonum tres tantum esse (Tr. 
praerogulorem, compunctorem et marginatorium), 


XI 


de qulbiis ex observationibus constat, larvas eorum 
in larvis aliorum insectorum degere, confiteri nos 
oportet, hic multa adhuc observatori sedulo reve- 
landa esse. Ipsae specierura descriptiones in mul- 
tis scriptis nimis breves et mancae editae sunt, 
solumque colorem et picturas respicere solent, 
quo fit ut saepe inter plures species, nonnunquam 
e generibus diversis, colore et picturis quodam- 
modo congruentes, certitudine quadara haud ea 
erui possit, quam auctor coram habuit. Optarem 
autem ut possessores individuorum originalium, 
uspiam descriptorum aut allegatorum, a me ad 
hanc illamve speciem laudatorum, haec cum 
descriptione a me edita accuratissime conferre et 
congruentiam aut difFerentiam aliquomodo publici 
juris facere vellent. Cuiquevero, qui hac mono- 
graphia uti velit ad species, a se collectas, in ea 
inquirendas, horum, quae nunc moniturus sum, 
semper memorem esse velle commendo: Multis 
generibus familiis speciebusque, inter se peraffi- 
nibus, unaque in alterara ita transeuntibus ut limi- 
tes vix ac ne vix quidem definiri possint, haud 
raro species invenies, de quarum genere aut familia 
aut sectione dubius haerebis. Ut tibi perquisitio- 
nem taliura specieruni facilioreni reddara, ia 
notis generalibus, cuique farailiae (subgeneri) et 
sectioni praemissis,  specics istas designavi,  quae 


Xll 


loca illa intermedia occupant, quo, cuin de specie 
quadam dubius es, illic dubia tua solvere possis. 
Praecipue autem in definienda specie necesse est 
ut non solum ea, quae in notis generalibus sectio- 
nis, ubi speciem quaeris, monui, sed etiam diagno- 
ses varietatum, consulas, multae enim species 
colore picturisque scutelli abdominis et reliqua- 
rum partium corporis variant. 

Erunt sine dubio qui mirabuntur, me, inter 
characteres distinctivos generum et subgenerum, 
partium oris nullam rationem habuisse. Omisi 
autera has partes quia haud eo pervenire poterara 
ut eas in omnibus, vel saltem in plurimis, speciebus 
accurate examinarem, quod tamen mihi necesse 
esse videbatur, si legem generalera, de illis par- 
tibus desumtam, proponere vellem. Constat enim, 
plures species in fabrica oris differre, quae nihilo- 
minus reliquis notis inter se congruunt nec, secun- 
dum regulas systematis naturalis, in duo genera 
separari possunt. Opera entomologi celeberrimi, 
qui conditor erat systematis entomologiae instru- 
mentis cibariis superstructi, hac in re exempla 
exhibent deterrentia, quam temere agunt qui ge- 
nera tota, copiam magnam specierum amplectentia, 
solis partibus oris, in paucis tantum speciebus exa- 
minatis, definire, deinde autem reliquas species, 
partibus oris earum nequidem inspectis, ne dicam 


XIII 

accurate examinatls, solo habitii qiiodam natiirali 
externo congruente specierum ducti, illis conso- 
ciare periculum faciunt. NuUo modo autem partes 
oris omnino neglexi, sed omnia, quae de eis mihi 
innotuerunt, speciebus, in quibus perscrutatae 
sunt, subjunxi. Subsidia phirima in hac re, quod 
animo pio et gratissimo pronuntio, amicissimus 
Nees ah Esenheck mihi praestitit, quippe qui in- 
strumenta cibaria in permultis speciebus accura- 
tissime disquisivit et descriptiones earum plenissi- 
mas mecum communicavit. Descriptionibus illis 
insertae sunt certae formulae numerales longitu- 
dinis relativae articulorum palporum hic Interpre- 
tandae: Numerus nempe anterior articulum lon- 
gissimum, ultimus brevissimum, numeri lineola 
obliqua disjuncti articulos longitudine aequales, 
indicant, e. g. formula i, 4, y^, 5 significat, arti- 
culorum primum esse longissimum, quartum primo 
breviorem, secundum et tertium longitudineaequa- 
les sed quarto breviores, quintum omnium bre- 
vissimum. 

Cujus adhuc mentionem facere me oportethoc 
est: In parte prima et tertia operis ad multas spe- 
cies etiam Anglia, aut Netley in Anglia, indicata 
est, nonnullaeque species novae ex Anglia descrip- 
tae sunt, cum in parte secunda nuspiam Anglia 
memoretur.   Haec inconvenientia eo orta est quod 


XIV 


pars secunda ante priniam proelo tradebatur, Ich- 
neumones anglici autem haud prius mihi trans- 
mittebantur quam parte prima fere tota jam im- 
pressa, quorum itaque illos tantum locis suis in- 
serere poteram, qui ad genera in parte prima et 
tertia tractata pertinebant. In supplementis autem, 
parti primae adnexis, notitias de Ichneumonibus 
anglicis, descriptionesque specierum novarum e 
generibus, quae in parte secunda tractata sunt, 
exhibui. Illa supplementa vero, nec non indices 
totius operis, parti primae addere malui, cum pars 
tertia jam fere in amplitudinem nimiam increverit, 
prima autem, numero plagularum, secundae et 
tertiae multo inferior sit. 

Haec praemittenda erant. Nunc autem, Ich- 
neumonologia mea, Entomologis te trado; uti- 
nam amicos et fautores concilies tibi et 


a u c t o r 


Scripsi Vratislaviae, 
die 19 Marti 1829. 


INDEX  LIBRORUM5 

IN  ICHNEUMONOLOGTA  ALLEGATORUM, 

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM 

AUCTORUM. 

■^lhin, — A natural history of Englisch Insects, illustrated 
with a hundred copperplates etc. by the author E. 
Alhin,   London,  1720? 4 niaj» 

Aldrovandus, — Ulyssis Aldrovajidi de animalibus insectis 
libri septem.   Francofurti, 1623? Fol. 

Aristoteles — vide Straclx, 

Bechstcin — vide Scharfenherg, 

Borowsky — vide Herhst, 

Briinnich. — Prodromus Insectologiae Siaellandicae, 
auctore M. T. Briinniche,   Hafniae,  1761, 8. 

Cederhielm. — Faunae Ingricae Prodromus, exhibens me- 
thodicam descriptionem Insectorum ngri petropolensis, 
etc. auctore /. Cedcrhielmy cum tabulis III pictis. 
Lipsiae,  1798, 8. 


XYI 

ChrisU — Naturgeschichte, Klassification und Nomenclatur 
der Insekten vom Bienen-, Wespen- und Ameisen- 
geschlecht von /. L. Christ, mit LX ausgemalten 
Kupfertafeln,   Frankfurt am Main, 1791, 4. 

CoqueherU — Illustratio iconographica Insectorum, quae 
in museis parisinis observavit et in lucem edidit J. C^ 
Fahricius; accedunt species plurimae, vel minus aut 
nondum cognitae, auctore A. I, Coquehert, Decas I 
et II.   Parisiis , anno VII et X (1799 et 1801).   4 maj. 

Curtis, — Britisch Entomology, or Illustrations and desci'ip- 
tions of the genera of insects found in Great Britain and 
Ireland', containing coloured figures from nature of 
the most rare and beautiful species, and of the plants 
upon which they are foundj by John Curtis F. L. S» 
No*L— LIX, London, 1824. — 1828, 8. (to be con- 
tinued monthly). 

Dalman — (de Pimpla atrata) in Kongl. Vetenskaps-Aca- 
demiens Handlingar af Ar 1825, p. 188 (vide Froriep 
Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, 

Vol. XV, pag. 180). 

De Geer. — Memoires pour servir a V hlstoire des Insectes 
par Charles De Geer , Tome I — VII, Stockhohn, 
1752 — 1778, 4. — Des Herrn Baron Karl De Geer 
etc. Abhandkmgen zur Geschichte der Insekten, aus 
dem Franz. iibersetzt und mit Anmerkungen heraus- 
gegeben von /. A. E, Gbtze^ 1 — 7. Theil. Niirnberg, 
1778—1783, 4. 

Dwiguhsky, — Primitiae Faunae Mosqucnsis, seu Enu- 
meratio animalium, quae sponte circaMosquam vivunt, 
auctore /. Dwiguhsky.   Mosquae,  1802, 8- 

O, Fahricius. — Faunagroenlandica, systen:atice sistens ani- 
malia Groenlandiae occidcntalis hactenus indagata etc. 


xvir 

maximaque  parte  secundum proprias  observationes 
O. FahriciL   Hafniae et Lipsiae, 1780? 8» 

F, seu Fahr. seu Fahricius, — I. C. Fahricii Systema 
Entomologiae, sistens Insectorum classes ordines ge- 
nera species etc» Flensburgi et Lipsiae, 17757 8. — 
Ejusd. G^wer^z Insectorum, Chilonii, 1776, 8- — Ejusd. 
Species Insectorum, exhibentes eorum differentias 
specificas, synonyma auctorum, loca natalia, meta- 
morphosin etc. Tom. I, Hamburgi et Kilonii, 1781, 
8. — Ejusd. Mantissa Insectorum, sistens eorum spe- 
cies nuper detectas etc. Tom. I, Hafniae, 1787, 8. — 
Ejusd. Entomologia systematica emendata et aucta, 
secundum classes ordines genera species etc. Tora 11. 
Hafniae, 1793, 8. — Ejusd. Supplementum Entomo- 
logiae systematicae. Hafniae, 1798, 8. — Ejusd, 
Systema Piezatorum^ secundum ordines genera species, 
adjectis synonymis locis observationibus etc. Brunsvi- 
gae, 1804, 8. 

Fallen, — Specimen , novam Hymenoptera disponendi me- 
thodura exhibensj Praeside C. F, Fallen. Lundae, 
1823,  8. 

Forster, — Novae species Insectorum; Centurial, auctore 
/. R. Forster,   Londini,  1771, 8 maj. 

Fourcroy, — Entomologia parisiensis, sive catalogus In- 
sectorum, quae in agro parisiensi reperiuntur, secun- 
dum methodum Geoffraeanam in sectiones genera et 
species distributa, edente A. F. de Fourcroy. Pari- 
siis,  1785, 8. 

Frisch. ' — Beschreibung von allerley Insecten in Teutsch- 
land, nebst niitzlichen Bemerkungen und nothigen 
Abbildungen. 2. und 4. Theil. Berhn, 1721 und 
1736.  4. 


XVIII 

FuessUn. — 7. C Fuesslins Verzeichniss der ihm bekann- 
ten schvveitzerischen Insekten, mit einer ausgemahlten 
Kupfertafel.   Ziirich und Winterthur,  1775,  4. 

Geoffroy. — Histoire abregee des Insectes etc. par M. 
Geoffroy,   Tome II, Paris, 1764, 4. 

Gmelin. — Caroli a Linne Systema Naturae etc. Editio 
XIII aucta reformata, cura /. F» Gmelin, Tomi I 
Pars V, Lipsiae,  1788-   8. 

GoedarU — Metamorphosis et Historia naturalis Insecto- 
rum, auctore I. Goedartio, cum commentariis D, I. 
de Mey, Medioburgi, (1662), 8 min. — Metamor- 
phoseos et historiae naturalis pars secunda, de Insectis, 
auctore /. Goedartio^ latinitate donata, commentariis 
et notis illustrata etc. a P, Veezaerdt, Medioburgi, 
(1667), 8 min. — I, Goedartius de Insectis, in me- 
thodum redactus, cum notularum additione, opera 
M, Lister etc» Londini 1685, 8. — Metamorphoses 
naturelles, ou histoire des Insectes etc. par /. Goedart, 
Tome II, a Amsterdam,  1700, 8 min, 

Goetze — vide De Geer, 

Goldfuss, — Handbuch der Zoologie von G, A^ Goldfuss, 
Ite Abtheilung.   Niirnberg,  1820, 8. 

Gravenhorst, — Vergleichende Uebersicht des Linneischen 
und einiger neuern zoologischen Systeme, von I, L, 
C, Gravenhorst; nebst dem eingeschalteten Verzeich- 
nisse der zoologischen Sammlung des Verfassers etc. 
Gottingen, 1807, 8- — Monographia Ichneumonum 
pedestrium, praemisso prooemio de transitu et muta- 
bilitate specierum et varietatum, auctore eodem, 
Lipsiae, 1815, 8. — Conspectus Generum et Fami- 
liarum Ichneumonidum, auctoribus /. L, C. Graven- 
horst et C, G, Nees ah Esenbeck: in Tomo IX Novo- 


XIX 

rum Actonim physico-medicorum Academiae Caesar. 
Leop. Carol. Naturae Curiosorum, Erlangae 1818) 4« 
^ Monographia Ichneumonum Pedemontanae Regio- 
nis^ auctore /. L. C, Gravenhorst: in Memorie della 
Reale Academia delle Scienze di Torino, Tom. XXIV. 
Torino, 1820 ? 4. — Additamenta ad descriptiones 
Fabricianas Ichneumonidum musaei cel. def. Hiibneri, 
auctore eodem, in: Magazin der Entomologie, heraus- 
gegeben von E. F. Germar und I. L. T. F. Zincken, 
genannt Sommer, Vierter Band. Halle, 1821, 8« — 
Hellwigiaj novum Insectorum genus, condidit 7. L, C. 
Gravenhorstj in Parte 2 Tomi > I Novorum Actorum 
physico-medicorum Acad. Caes. Leop. Carol. Naturae 
Curiosorum.   Bonnae,  1823.   4» 

Herhst, — Gemeinniitzige Naturgeschichte des Thierreichs, 
darin die merkwiirdigsten und niitzlichsten Thiere in 
systematischer Ordnung beschrieben und die Ge- 
schlechter in Abbildungen nach der Natur vorgestellt 
werden, ausgefertigt von G. H. Borowsky^ fortgesetzt 
von /. F, W. Herhst, Achter Band, von den Insek- 
ten.   Berlin und Stralsund,. 1787, 8. 

llliger — vide Rossi* 

Joerdens. — Geschichte der kleinen Fichtenraupe oder 
der Larve von der Phalaena monacha Linn. von 7. H, 
Joerdens^ mit 1 Kupfertafel.   Hof,  1798, 4. 

Jurine, — Nouvelle methode de classer les Hymenopteres 
et les Dipteres par L Jurine, Tome I, a Geneve, 
1807, 4. 

Karsten, — Museum Leskeanum. Regnum animale, quod 
ordine systematico disposuit atque descripsit D, L. G. 
Karsten, Vol. I, cum IX iconibus pictis. Lipsiae, 
1789, 8. 

2* 


XX 

Koh, — Die wahre Ursach der Baumtrockniss der Nadel- 
walder durch die Naturgeschichte der Forlphalaene 
(Phah Noctua piniperda) erwiesen u. s. w, von /. A^ 
Koh^ mit drey illuminirten Kupfertafeln. Niirnberg, 
1786) et Frankfurt und Leipzig, 1790. 4. 

Kratzenstein, — C G. Kratzensteins Abhandlung von der 
Erzeugung der Wiirmer im menschlichen Korper. 
Halle, 1748, 8. 

L, — V. Linneus^ 

Lamarck, — Histoire naturelle des animaux sans vertebres 
etc. par M, le Chevaher De Lamarck, Tome 4me. 
Paris, 1817, 8. 

Jjatreille. — Precis des characteres generiques des insectes, 
disposes dans un ordre naturel, par le citoyen Latreille, 
a Brieve, an 5-, (1796), 8. — Idem auctor et Olivier 
in: Nouveau dictionnaire d' histoire naturelle appli- 
quee aux arts etc* par une societe de naturalistes et 
d' agriculteurs, avec des figures. Paris, 8. Tome 
n, XI, XX et XXII, 1803, I804. — Histoire naturelle 
generale et particuliere des crustaces et des insectes, 
par P. A, Latreilley Tome III et XIII, Paris 1802 et 
1805j 8. — Considerations generales sur 1' ordre naturel 
des animaux composant les classes des crustaces, des 
arachnides et des insectes, etc. par P. A, Latreille, 
Paris, 1810,  8. 

Lepechin. — Herrn L Lepechin Tagebuch der Reise durch 
verschiedene Provinzen des russischen Reichs in den 
Jahren 1768 — 1769 5 aus dem Russischen iibersetzt 
von M. C. H. Hase. Erster Theil. Altenburg, 1774, 4- 

Leske — vide Karsten, 

L. seu Linn, aut Linneus. — Caroli Linnaei Systema Na- 
turae.   Lugduni Batavorum, 1735, FoL maj. — Ejus- 


XXI 

dem editio decima. Tomus L Holmiae, 1758, 8. (ad 
editionem decimam Holmiensem, Halae Magdebur- 
gicae, 1760, 8). — Ejusdem editio duodecima refor- 
mata. Tomi I Pars II. Holmiae, 1767. 8. — Caroli 
Linnaei Animalia per Sueciam observata, in Actis 
literariis et scientiarum Sueciae anni 1736, cum figuris 
aeneis. Upsaliae* 4« — Ejusdem Fauna Suecica^ Lug- 
duni Batavorum, 1746« 8. Editio alteraj Stockhol- 
miae, 1761,  8. 

Maier — vide Preysler, 

Marsham. — Observations on the oeconomy of Ichneumon 
manifestator Linn. by Th. Marsham in Transactions 
ofthe LinneanSociety.   Vol. III,   London, 1797.4. 

Moufetus^ — Insectorum sive minimorum animalium 
theatrum, olim ab E. WottonOy C. Gesnero et T, Pen- 

■ nio inchoatum, tandem T. Moufeti opera etc. per- 
fectum et ad vivum expressis iconibus supra quingen- 
tis illustratum.   Londini,  1634-   Fol. 

Miiller. — Zoologiae danicae ■prodromusj seu Animalium 
Daniae et Norvvegiae indigenorum characteres nomina 
et synonyma imprimis popularium, auctore O. F, Mill- 
ler, Havniae, 1776, 8- — Fauna Insectorura Fried- 
richsdalinuy sive methodica descriptio insectorum agri 
Friedrichsdalensis etc, (auctore eodem). Hafniae et 
Lipsiae, 1764, 8- 

Nees ab Esenbeck. — Ichneumonides adsciti in genera et 
famihas divisi a Doctore Nees ab Esenbeck, in: Der 
Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Ma- 
gazin fiir die neuesten Entdeckungen in der gesamm- 
ten Naturkunde. Fiinfter Jahrgang. Berlin, 1811» 
pag, 3. Sechster Jahrg., 1814, pag. 183- Siebenter 
Jahrg. ,  1815,  pag. 243. — Lapton femorahs,  eine 


XXII 

neue Iclineumonidengattung nebst einigen Bemerkun- 
gen iiber verschiedene, unter Ophion Fabr. stehende, 
Ichneumoniden- Arten j vom Dr. Nees von Esenb^ck, 
jn demselben Magazine. Siebenter Jahrg., 1815) pag. 
45. — Conspectus,  vide Gravenhorst. 

Pken. — Okens Lehrbuch der Naturgescichte. Dritter 
Theil.   Zoologie.   Leipzig und Jena, 1815? 8. 

Olaffen. — Des Vice-Lavmands E. Olaffens und des Land- 
physici B, Povelsens Reise durch Island u. s. w., be- 
schrleben von E* Olaffen; aus dem Danischen iiber- 
setzt , mit 25 Kupfertafeln. Erster Theil. Koppen- 
hagen und Leipzig, 1774,  4« 

Olivier. — Encyclopedie melhodique. Histoire naturelle^ 
Insectes, par M. Olivier.  Tome VIL  Paris, 1792, 4. 

Panzer. — Faunae Insectorum Germanicae Initia, oder: 
Deutschlands Insecten, gesammelt und herausgegeben 
von G. W, F. Panzer. 109 Hefte. Niirnberg, 1795 
— 1809, 8 min. < — Kritische Revision der Insekten- 
faune Deutschlands, nach dem System bearbeitet von 
C. W. F. Panzer; 1 bis 100 Heft. Zweites Bandchen, 
mit zwei illuminirten Kupfertafeln. Niirnberg, 1806, 
8, auch unter dem TiteL* Entomologischer Versuch, 
die Jurineschen Gattungen der Linneischen Hyme- 
nopteren nach dem Fabriciusschen System zu priifen, 
in Bezug auf die in der deutschen Insektenfaune be- 
kannt gemachten Gattungen und Arten dieser Klasse 
u. s. w. — D. I. C. Schaefferi Iconum Insectorura 
circa Ratisbonam indigenorum enumeratio systematica 
opera et studio G. W. F. Panzeri, oder: Systemati- 
sche Nomenclatur iiber weiland Herrn D. I. C. Schaef- 
fers natiirhch ausgemahlte Abbildungen regensburgi- 
scher Insectejti, von G. W, F. Panzer. Erlangen, 
1804, 4. 


XXIH 

Plinius. — Caji Plinii secundi Historiae mundi libri 
XXXVIl  (editionibus pluribus), 

Poda. — Insecta musaei Graecensis, quae in ordines ge- 
nera et species juxta Systema naturae Caroli Linnaei 
digessit A^. Poda.   Graecii,  1761 >  8 min. 

Pollich. — /. A. Pollich von Insekten, die in des Ritters 
von Linne Natursysteme nicht befindlich sindj in: 
Bemerkungen der kuhrpfalzischen physikalisch-oeco- 
nomischen Gesellschaft , vora Jahre 1779. Lautern, 
1781 ) 4. — Idem auctor de insectis, quae in cel. Lin- 
naei systemate naturae non prostant, in Novis Actis 
physico-medicis Acad. Caes. Leop. Carol. Naturae 
Curiosorum etc.  Tom. VII.  Norimbergae, 1783? 4. 

Pontoppidan. — Erich Pontoppidans kurzgefasste Nach- 
richten, die Naturhistorie in Dannemark betreffend, 
aus dem Danischen iibersetzt, mit Kupfe^n. Kopen- 
liagen und Hamburg, 1765? 4- — Ejusdem Danischer 
Atlas, oder Beschreibung des Konigreichs Dannemark, 
u. s. w. aus dem Danischen iibersetzt und mit Anmer- 
kungen begleitet von /. A. Scheiben. Band I, Theil I. 
Koppenhagen und Hamburg,  1766» 4 maj. 

Preysler. — Beobachtungen iiber Gegenstande der Natur 
auf einer Reise durch den Bohmer Wald im Sommer 
1791, von I. D, Preysler, I. T. Lindacker und I. K. 
Hoser, in: Sammlung physikalischer Aufsatze, be- 
sonders die bohmische Naturgeschichte betreffend, 
von einer Gesellschaft bohmischer Naturforscher, her- 
ausgegeben von D. /. Maier, Dritter Band, mit 
Kupfern.   Dresden,  1793, 8- 

Pz, — vide Panzer, 

Rajus. — Historia Insectorum, autore Joanne Rajo^ opus 
posthumum.   Londini,  1710?  4. 


XXIV 

Razoumowshy, — Histoire  naturelle du Jorat et de ses 

environs et celle des trois lacs des Neufchatel Morat 
et Bienne etc. par M. la Cte G. de Razoumowsky* 
Tome I, k Lausanne,  1789, 8. 

Reaumur. — Memoires pour servir a Thistoire des Insectes 
par M. de Reaumur, Tome II, IV et VI a Paris, 
1736, 1738,  1742,  4. 

Retzius. — Caroli De Geer Genera et species Insectorum 
e generosissimi auctoris scriptis extraxit, digessit, la- 
tine quoad partem reddidit et terminologiam insecto- 
rumLinneanam addidit A. I. Retzius. Lipsiae, 1783, 8. 

Riche. — Tn: Actes de la societ^ d' histoire naturelle de 
Paris.   Tome I, Partie I, a Paris, 1792.   Fol. 

Roesel. — Der monatlich herausgegebenen Insecten-Be- 
lustigung zweiter Theil, welcher acht Classen ver- 
schiedener u. s. w. Insecte enthalt, alle nach ihrem 
Ursprung u. s. w. beschriehen und in sauber illumi- 
nirten Kupfern vorgestellt von A. I. Roesel^ Niirn- 
berg, 1749, 4. (Abtheilung : von Hummeln und 
Wespen). 

Rossi. — Fauna Etrusca, sistens insecta quae in provinciis 
Florentina et Pisana praesertim collegit P. Rossius; 
Tomus II, Liburni, 1790, 4; iterum edita et anno- 
tatis perpetuis aucta a D. C. Illiger. Tomus IJ. Helm- 
stadii, 1807, 8. — Mantissa insectorum, exhibens 
species nuper in Etruria coliectas a P. Rossio. Tomus 
n.   Pisis, 1794,  4. 

Schaeffer. — D. I. C. Schaefferi Icones insectorum, circa 
Ratisbonam indigenorum, coloribus naturam referen- 
tibus expressae. Volumina tria. D, L C. Schaeffers 
natiirlich ausgemalte Abbildungen regensburgischer 
Insecten,   Drei Bande.   Regensburg,  I766,  4.— 


xxy 

Ejusdem Elementa entomologica. CXXXV tabulae, 
aere excusae, floridisque coloribus distinctae. Einlei- 
tung in die Insectenkenniniss. 135 ausgemalte Kupfer- 
tafeln.   Regensburg, 1766? 4. 

Scharfenherg. — Vollstandige Naturgeschichte derschadli- 
chen Forstinsecten u. s. w., herausgegeben von I.M. 
Bechstein und G. L, Scharfenherg, Dritter Theil, 
Leipzig, 1805, 4j Die schonungswerthen oder niitz- 
lichen Forstinsecten, pag. 953 — 976» 

Schellenherg. — Entomologische Beitrage, von J. R, ScheU 
lenherg.   Erstes Heft.   Winterthur,  1802,  4- 

Schrank. — Beitrage zur Naturgeschichte von F. von Paula 
Schrank. Leipzig, 1776» 8« — Entomologische Bei- 
trdge^ von demselben, in: Schriften der berlinischen 
Gesellschaft naturforschendtT Freunde, 1. Band, mit 
Kupfern. Berlin, 1780, 8. — F. de Paula Schrank 
Enumeratio Insectorum Austriae indigenorumj cum 
figuris. Augustae Vindelicorum, 1781, 8« — Ver- 
zeichniss beobachteter Insecten im Fiirstenthume 
Berchtesgaden^ \on F.von Paula Schrank^ in: Neues 
Magazin fiir die Liebhaber der Entomologie, heraus- 
gegeben von /. C. Fiiessly. Zweiter Band. Ziirich, 
1785, 8. — F. von Paula Schrank Baiersche Reise^ 
mit Kupfern. Miinchen, 1786, 8. — Sammlung na- 
turhistorischer und physicalischer Aufsdtze^ heraus- 
gegeben von demselben; mit Kupfern. Niirnberg, 
1796, 8. — Fauna 5ozc«. Durchgedachte Geschichte 
der in Baiern einheimischen und zahmen Thiere, von 
demselben. Zweyter Eandj zweyte Abtheilung. In- 
golstadt, 1802, 8. 

Scopoli. — /. A. Scopolii Entomologia carniolica, exhibens 
insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines 
generaspecies varietates, methodo Linneana. Vindo- 
bonae,  1763,  8. — Deliciae Florae et Faunae Insu- 


XXVI 

bricae, seu novae aut minus cognitae species plantarum 
et animalium, quas in Insubria austriaca tam sponta- 
neas quam exoticas vidit descripsit et aeri incidi curavit 
/. A, Scopoli.   Pars I.   Ticini, 1786, Fol. 

Spinola. — Insectorum Liguriae species novae aut rariores, 
quas in agro Ligustico nuper detexit descripsit et ico- 
nibus illustravit M, Spinola, adjecto catalogo specie- 
rum auctoribus jam enumeratarum, quae in eadem 
regione passim occurrunt. Tomus II j fasciculos sistit 
2, 3 et 4.   Genuae, 1808, 4. 

StracJc, — Aristoteles Naturgeschichte der Thiere, iiber- 
setzt von Dr. F. Strach  Frankfurt am Mayn, 1816. 8. 

Stroem. — Beskrivelse over norske Insecter, ved Hans 
Stroem; forste Stykke, andetStykke, in: Det Trond- 
hiemske Selskabs Skrifter. Tredie et fierde Deel, med 
Kobbere. Kiobenhavn, 1765 et 1768, 8. (Tomus 
quartus sub titulo: Det Kongelige norske Videnskabers 
Selskabs Skrifter)» — Beschreibung norvvegischer In- 
sekten. Erstes Stiick , von I. Stroem^ in: DerDront- 
heimischen Gesellschaft Schriflen; aus demDanischen 
iibersetzt. Dritter Theil; mit Kupfern. Kopenhagen 
und Leipzig, 1767,  8. 

Sulzer. — Die Kennzeichendiexln^ekten., nach Anleitung 
Aes konigl. schwed. Ritters Karl Linnaeus, durch XXIV 
Kupfertafeln erlautert, und mit derselben natiirlichen 
Geschichte begleitet, von /. //. Siilzer. Ziirich, 
1761 , 4. — Dr. Sulzers abgekiirzte Geschichte der 
Insekten, nach demLinneischen System. Erster und 
zweiter Theil, Winterthur, 1776,  4. 

Swammerdam. — Joannis Swammerdam etc. Historia In- 
sectorum generalis, ofte AUgemeene Verhandeling 
van de bloedeloose Dierkens etc.   Het I Deel j  met 


XXVII 

vytgesogte ajpbeeldingen verrykt. Utrecht, 1669, 4 
min, — Joannis Swammerdamii Historia insectorum 
generalisj ex Belgica latinam fecit H. C, Henninius. 
Lugduni Batavorum , 1685,  4. 

Thunberg. — . Novae Insectorum species descriptae a C. P. 
Thunherg^ in: Novorum Actorum Regiae Societatis 
Scientiarum Upsaliensis Volumine quarto, Upsaliae, 
1784, 4. — Insecta Hymenoptera, illustrata a C. P, 
Thunherg. Pars I. Ichneumonidea, in: Memoires 
de r Academie imperiale des sciences de St. Peters- 
bourg.   Tome VH.   St. Petersbourg, 1822, 4» 

Trentepohl — Revisio critica generis Ichneumonis specie- 
rum, quae Kiliae in CI. Fabricii museo adhuc super- 
stites sunt. Sectio I. auctore /. /. Trentepohl. Kiliae, 
1825, 4» (Eadem Trentepohlii revisio iterum edita 
et continuata est in: Isis von Oken, 1826, 1 bis 3 
Heft.   Jena,  1826, 4). 

Villers. — Caroli Linnaei Entomologia, Faunae Sueciae 
descriptionibus auctaj D. D. Scopoli, Geoffroy, De 
Geer, Fabricii, Schrank etc. speciebus, vel in syste- 
mate non enumeratis, vel nuperrime detectis, vel 
speciebus GaHiae australis, locupletata, generum spe- 
cierumquerariorum iconibus ornata, curanteetaugente 
Carolo de Villers.  Tomus tertius.  Lugduni, 1789, 8. 

Walckenaer. — Faune parisienne. Insectes; ou Histoire 
abregee des Insectes des environs de Paris, classes 
d' apres le systeme de Fabricius etc, accompagnee de 
sept planches gravees, par C. A. Walckenaer. TomelL 
Paris, an XI (1802),  8- 


N  O  M  I  N  A 

URBIUM, PAGORUM,  MONTIUM, ALIORUMQUE 

LOCORUM,  QUORUM IN  HAC  ICHNEU- 

MONOLOGIA MENTIO FACTA EST. 

■^ho^ urbs Fenniae. 

Ahdenstedt,  pagus hildesiensis» 

Alfort^ urbs  Galliae, 

Altona, 

Altwasser,  oppidulum silesiacum. 

Barterode, pagus hannoveranus, 

Bautzen^ oppidum lusaticum. 

Berlin^ 

Bonn, 

Bremen, 

Briegy urbs in Silesia. 

Brunsuigay Braunschweig. 

Carlshrunn, fontes salutares in Silesia austriaca. 

Casan. 

Caucasus, 

Celle, urbs hannoverana. 

Chamojiixy  vallis in Sabaudia. 

Coselj pagus silesiacus prope Vralislaviam. 

Cracau, 


XXIX 

Creminiecz^  urbs in Volhynia, 

Cudova^ pagus in Silesia. 

Dresden, 

Flinsherg^  oppidulum in Silesia, 

Florenz, 

Freiburg in Brisgovia. 

Fiirstenstein,  arx Comitis de Hochberg in Silesia. 

Gleichen,  colles duo in confiniis Hannoverae et Hassiae. 

Gdttingen, 

Grohnde^ pagus prope Gottingam. 

Grunwitz^ pagus silesiacus. 

Gryphiswalda^  Greifswalde. 

Habelschwerdt,  oppidum silesiacum. 

Halle ^  Hala Saxonum, 

Hamburg, 

Hannover^ 

Havnia ,  Coppenhagen, 

Heidelberg. 

Heidersdorf^  pagus silesiacus, 

Helmstedt, 

Hennersdorf^  pagus silesiacus. 

Herzberg^ urbs in Hercynia. 

Hirschbergy urbs in Silesia. 

Idria, 

KieL 

Kochs Lust,  caupona in colle,  Heimberg dicto,  prope 

Gottingam. 
Landeckj oppidum silesiacum. 
Landshuty oppidum silesiacum, 
Langenau^ pagus silesiacus. 
Leerte^ pagus luneburgensis, 
Leipzig. 

Lobenstein, pagus in Silesia austriaca. 
London. 

Lugdunum, Batavorum. 
Marienthaly monasterium in Lusatia superiore. 


XXX 

Marseille, 

Meffersdorfy pagus in Lnsatia borussica, 

Meiningen. 

Militschj  oppidulum Silesiae. 

Moeckern,  pagus Marchiae mediae» 

Mon achium, Mii n ch en . 

Montpellier, 

Moscau. 

Miinden, urbs hannoverana» 

Neisse, urbs in Silesia, 

Netley, in Anglia. 

Neuschoneberg, pagus prope Berolinum. 

Niesky, oppidum in Lusatia. 

Niirnherg, 

Oberkircheji y  mutandura  est  in Hubertkirchen y  fabrica 

ferri in Silesia austriaca; 
Oedelem, pagus hildesiensis» 
Oldenburg. 
Paris. 
Parma. 

Pepelwitz, pagus prope Vratislaviam. 
Pichelsberg, pagus in Marchia media. 
Pirschen,  pagus silesiacus. 
Pless, oppidum in Silesia superiore. 
Plesse, luinae arcis montanae prope Gottingam, 
Prag. 

Regiomontium,  Konigsberg. 
Reichenstein, oppidum silesiacum. 
Reiftraeger, mons in Sudetis Silesiae. 
Reinerz,  oppidum silesiacum.. 
Reinhausen,  pagus prope Gottingam» 
Salzbrunn, pagus silesiacus. 
Salzwedel, oppidum hannoveranum. 
Sarepta, 

Scheidnich, pagus prope Vratislaviam, 
Schleiwitz, pagus silesiacus. 


XXXI 

Schneeherg, mons in comitatu Glazensi. 

Schneekoppe, caciimen altissimum Sudetarum Silesiae, 

Sihyllenort^ pagus silesiacus. 

Sickershausen^  pagus in Franconia. 

Skarsine^  pagus silesiacus, 

Steglitz,  pagus Marchiae mediae. 

Stralsund. 

Stutgard. 

Szohor^ mons prope urbem Neutra m Ilungaria» 

Taurinum^ Turin. 

Ticinum^ Pavia» 

Tigurum^  Ziirich» 

Toeplitz^ oppidum in Bohemia, 

Trajectum ad Moenum^ Francofurtum. 

Trajectum ad Viadrum^ Francofurtum. 

Trentschin^ oppidum Hungariae superioris, 

Treschen^ pagus silesiacus. 

Upsal. 

Pin dohona ,  Wi en. 

Vratislavia^ Breslau. 

Warmhrunn^  oppidulum Silesiae. 

Woelfelsgrund^ vallis sub monte Schneeberg in comitatu 

Glazensi. 
Zittau^ oppidum lusaticura. 
Zohten, oppidum et mons in Silesia, 


PROLEGOMENA. 


C A P U T   I. 

Historia  culturae  Ichneumonidum, 

i iezatorum genera, quorum feminae ova in larvas 
aliorum insectorura, rarius in ova eorum, aut in 
insecta periecta, praecipue autem in erucas papi- 
lionum, deponunt, quorumque larvae, ex ovis istis 
provenientes, in corpore erucarura ipsarum degunt, 
donec in pupam transrautantur, hodie generaliter 
nomine I chneumonum seu Ichneumonidum desig- 
nantur. 

TSum haec insecta, seu vitae eorum ratio, tem- 
poribus reraotissimis jara nota fuerint, plane in- 
certura est: In Aristotelis historia naturali anima- 
lium nullum illorum invenitur vestigium mani- 
festum. Strack, translator illius operis philosophi 
graeci, putat quidem  (pagina 256, in nota  160) 

Ichn. Europ.  Pars I. 1 


2 HISTORIA   CULTURAE 

Aristotelem, ubi, in §.  6 capitis  XVII libri V, 
de bombylio et necydalo loquitur, mutationera et 
proventum Ichneumonis cujusdam observasse, nec 
vero satis clare explicasse, sed haec opinio mera 
est hypotesis, nulloque argumento firmo suffulta. 
Recte autem monet Strack, illam Piezatorum spe- 
ciem, quarii Aristoteles nomine Ichneumonis de- 
signavit,  nullo  modo  ad  nostros  Ichneumones 
referri posse, sed Sphegem esse, nam larva ejus 
haud in vivis erucis insectisve degit, sed illeAristo- 
telis Ichneumon araneas periniit easque fert in ni- 
dum suum, id quod haud Ichneumonum nostratium 
sed Sphegum moribus respondet. — IN^ec apud Pli" 
nium secundum vestigia notionis circa Ichneumo- 
nes invenimus, sed Romanus noster, in capite XXI 
libri XI, verba ipsa Aristotelis repetiit. — Primus 
qui, quout sciam, evolutionis Ichneumonum men- 
tionem fecit, Aldrovandus est.   Pagina 100, ubi 
de coitu et partu papilionum disseritur, auctor haec 
profert verba :  » Observavi bis erucam, quam inter 
»brassicas ceperam, primo parere ova lutea, tenui 
» etiam involuta lanugine, iisque editis in chrysali- 
» dem commutari, eisdem quo illa fuerat coloribus, 
»luteo viridi et nigro, et quod mirum mihi vide- 
»batur, ex iis ovis volucria erumpere animalcula 
» adeo exigua, ut visum fere subterfugerent, qualia 
»scilicet in vesicis ulmorum reperiri solent.   Qua- 
»tuor habebant alas, Papilionum more, sed coire 
»eas nonobservavi.   Colore sunt viridi ac luteo, 
»atris respersa maculis superne, inferne tota sub- 
»lutea. «   Quisque perspiciet, Aldrovandum hoc 


ICHNEU3I0NIDUM. 3 

loco folliculos larvarum cujusdara speciei Micro- 
gastrorum , ex eruca papilionis brassicae prorup- 
tarum, pro ovis erucae ipsius habuisse. Eadem 
pagina autera narrat auctor: »Alia eriica, cum ex 
» ea pulchrura quemdam expectarem papilionem, 
»mihi peperit ova numero quadraginta, magnitu- 
»dine grani tritici, luteo colore, tenui obducta 
» cartilagine, in quorum singulo inerat vermiculus, 
»sed numquid postea ex hisce vermibus fierent 
»chrysalides, ut verisimile est, ut verura fatear, 
» nescio qua incuria haud observavi. « — Paulo 
post (1634) Moufet quosdara Ichneuraonides 
publici juris fecit: Ejus secunda muscarum longa- 
rum species sine dubio est Pimpla instigator. 
Tertia quoque ad Ichneumonides adhibenda esse 
yidetur, sed incerta est. Eadem pagina 63 auctor, 
sub nomine muscarura bipilium, Foenos descrip- 
sisse et icone exhibuisse videtur. Pagina 64 Tri- 
pilium niuscarura prima Pimpla esse potest; altera 
certo hujus generis est, et quidem Pimpla mani- 
festator, aliave, illi affinis. Sed vitae ratio horura 
insectorura auctori omnino fugisse videtur. — 
Eodem fere tempore Goedart , studio et amore 
mores et metaraorphosin insectorura, praeprirais 
papilionura, observans, saepius, se invito, ex 
erucis et chrysalidibus eorura Ichneuraones educa- 
vit. Omnia autem, quae vidit et observavit, 
descripsit iconibusque illustravit. Licet autem 
Goedart jam anno 1635 his studiis deditus fuerit, 
tamen liber ejus, de metaraorphosi insectorura, 
haud prius quara anno 1662 in lucera prodibat. 

l^ 


^ HISTORIA  CULTURAE 

Ichneumon, in parte II, sub n. 37, fig. 3 exhibitus, 
Ophion est, a nonnullis auctoribus ad Ophionem 
luteum adhibitus, quocum etiam congruit; n. 16, 
fig. 3 aut Ichneumon genuinus est aut mas Ophio- 
nis cujusdam; n. £9, fig. 3, nec non Partis I, n. 47, 
fig. 1, et n. 58, fig. 2 ad Ichneumonides referri de- 
bent. — - Goedartum sequebatur celeberrimus 
Swammerdam^ qui ingeniose insecta, secundura 
varios modos mutationis, in ordines digessit. Pseu- 
dosphecae j quae vel ad tertium vel ad quartum 
ordinem pertinent (pag. 94 et 133), nostros quo- 
que Ichneumonides complectuntur, quorum plu- 
res, secundum habitationem et metamorphosin lar- 
varum, ab auctore celeberrimo descripti sunt. Ad 
pseudosphecas etiam relertur musca devorator 
(Verflinder) Goedarti, ita denominata, quod ara- 
neas e medio tollere solet, unde, e sententia 
Swammerdamii, commodius ei nomen esse possit 
Vespae I chneumonis . Ex his apparet, tempore 
Swammerdamii haud nostros Ichneumonides, sed 
Spheges, nomine Vesparum Ichneumonum ^ quo 
jam Aristoteles, ut supra mentio facta est, de 
Sphege, araneas interficiente, usus est, designa- 
tos esse. — Versus fmem hujus saeculi Ray quo- 
que florebat. Historia insectorum ejus quidem 
demum anno 1710, post obitum Raji, in lucem 
prodiit, auctor vero jam anno 1667 incumbebat in 
observationes de Ichneumonibus, quod ipse, pa- 
gina 254 libri laudati, testatur. Ray caeterum pri- 
nius nomen Ichneumonum in ea quoque Piezata 
transtulisse videtur, quae hodie sola nomine illo 


ICHNEUMONIDUM. 


designantur. Pagina XV auctor dicit: »Muscae 
»illae audaces, quas Vespas Ichneumones vocant, 
»in corpora erucarum ova sua imniittunt;« quae 
quidem verba ad nostros Ichneumonides adhibenda 
sunt. Paginis £53 — 259 species £9 descriptae 
sunt; sed e descriptione speciei 11, erucas in cuni- 
culum deportantis, quem sibi prius in terra exca- 
vaverat, patet, Rajum etiam spheges veros in- 
ter Vespas Ichneumones recensuisse. Species 14 
autem Crabro cribrarius esse videtur. 

Studium insectorunij saeculo decimo septimo 
incitatum, decimo octavo surrigebat, sensimque 
increscebat ad araplitudinem immensam. Etsi vero 
entomologi plurimi ad Glossata et Coleoptera pro- 
pensiores erant, Ichneumones tamen haud neglige- 
bantur, sed singula hujus saeculi decennia plures 
viri celebres ornant, etiam de Ichneumonibus bene 
et optime meriti. Primo decennio adhuc vivebat 
Ray, supra jam laudatus. — Secundo Albin, inter 
insecta britannica, Ichneumones quoque descripsit. 
— Tertio noster Frisch descriptiones suos insec- 
torum edere incipiebat, copiam haud contemnen- 
dam observationum exactissimarum circa historiam 
naturalem et mutationem horum animalium exhi- 
bens. Ingenio studioque sedulus, partes externas 
corporis Piezatorum examini exactissimo anato- 
mico subjiciebat, denominationibusque aptissimis 
designabat; ipsorum instrumentorum cibariorum 
fabricam et structuram optime cognoscebat (confe- 
ras Fasc. II, Cap. II, tabulam II), nec minus accu- 
rate contextum alae, formasque et situs cellularura 


O HISTOKIA  CULTURAE 

ejus, non solum descripsit sed etiam ad distin- 
guenda genera adhibuit (v. c. Pepsin et Ophionem 
pagina 12 fornia diversa cellularum distinxit). 
Tabulae omnes descriptionum Insectorum probant, 
auctorem cellulas istas praecipue respexisse. Sed 
coaetanei ejus, et qui paulo post eum scribebant 
Entomologi, partes^ illas omnino negligebant, 
donec, versus finem hujus et initio sequentis sae- 
culi, Fabricius et Jurine, ille instrumentis ciba- 
riis, hic alarum cellulis, ad stabilienda genera 
usi sunt. Auctor laudatus plurium ichneumonum 
metamorphosin vidit et descripsit. In fasciculi V 
pagina 34 Frisch miratur magnam copiam specie- 
rum generis Ichneumonum, gloriaturque, se hic 
jam decimam sextam earum describere. Bone 
Frischi, quid hodie diceres! — Decennium quar- 
tum nominibus Linnaei et Reaumurii celebratum 
est. Ille anno 1735 Systema suum naturae primo 
edebat, et in ordine secundo Insectorum, An- 
gioptera (i. e. Glossata, Neuroptera, Hymenoptera 
et Diptera) continente, genus Ichneumonum, 
»cauda aculeo partito, alis quatuor, « designabat. 
Praeterea quoque, anno sequente, in Actis sueci- 
cis, animalia per Sueciam observata recensebat, 
inter quae etiam Ichneumones quosdam. — Quis 
autem haud nosceret commentationes Reaumurii, 
quantitate et qualitate observationum et experi- 
mentorum, circa historiam naturalem insectorum 
institutorum, praestantes. Auctor etiam plures 
Ichneumones, eorumque ortum et metamorphosin, 
descripsit. — In decennio quinto Linnaeus con- 


ICHNEUMONIDUM. 7 

tinuabat scrutatores naturae operibus ingenli et 
studii sui donare. Fauna suecica ejus plures novas 
species Ichneumonum exhibebat. — Reaumur ulti- 
mum tomum commentationum suarum publici 
juris faciebat. — /?o^^e/ autem illius vestigia pre- 
mebat, observator oculatissimus, pictor egregius, 
qui multa insecta, praecipue glossata, et mutatio- 
nes eorum, descripsit et iconibus elegantissimis 
atque accuratissimis illustravit. Pars secunda deli- 
ciarum ejus (Insectenbelustigung) plures etiara 
Ichneumones exhibet. — Decennium sextum in- 
troducebat DeGeerum et, cum eo, multas novas 
observationes et experimenta circa insecta eorum- 
que naturam et vitam. Auctor plures Ichneumones 
educavit, haecque insecta, secundum novam me- 
thodum, in novem classes distribuit (pagina 558 
Tomi I): I. Antennis apicem versus sensim gra- 
cilioribus; abdomine haud petiolato, basi thoracis 
latitudine vel paulo angustiore, appendice elon- 
gata terminali (Sirices). II. Antennis apicem ver- 
sus sensim gracilioribus; abdomine elongato sub- 
cylindrico, apicem versus plerumque crassiore, 
petiolo brevi (Pimpla e. g. persuasoria, manifesta- 
tor etc). III. Antennis apicem versus sensim gra- 
cilioribus; abdomine ovato elongato petiolato 
(Ichneumon e. g. luctatorius, grossorius etc). 
IV. Antennis apicem versus gracilioribus; abdo- 
mine petiolato compresso, plerumque falcato 
(Ophion e. g. luteus, ramidulus, etc). V. Anten- 
nis apicem versus gracilioribus; abdomine petio- 
lato, apice globoso (Sigalphus irrorator).  VI. Ab- 


8 HISTOHIA  CULTUKAE 

domine petiolato, dorso thoracis infixo. (Evania 
et Foenus). VII. Antennis ramosis (Eulophus 
Geoffr.). VIII. Antennis filiformibus; corpore 
plerumque minuto (Codrus, Psilus etc). IX. An- 
tennis moniliformibus, apicem versus crassioribus, 
ut plurimum brevibus, interdum brevissimis; cor- 
pore plerumque minuto (Diplolepis, Cleptes). 
Postea vero, in tractatu 15 Voluminis secundi, 
auctor, Linneum secutus, familiam primam, seu 
Sirices, ab Ichneumonibus sejungebat, at Ichneu- 
mones apteros in familiam peculiarem segregabat. 
Caeterum autem Degeer jam sciebat^ saepius unius 
ejusdemque speciei mares antennas unicolores, 
feminas antennas alboannulatas habere. — In edi- 
tione decima Systematis Naturae Linnaeiis quoque 
plures novas species Ichneumonum describebat; 
sejungens autem ab illis, atque in novum genus, 
Sphex adpellatum, congregans illa insecta, quae 
originitus ab Aristotele inde ad Swamraerdamii 
tempora Ichneumones nominata erant. Inter ho- 
diernos Ichneumones ergo nulla est species Ich- 
neumonum veterum. Caeterum autem hoc genus 
a Linnaeo in septem familias dispescebatur, quarum 
1 abdomine sessili mucronato (Sirices), 2 — 6 
colore scutelli et antennarum (Ichneumones ge- 
nuini), 7 corpore minuto, antennis filiformibus, 
abdomine ovato sessili (Diplolepides etc. ), defi- 
nitae sunt. 

Opera virorum celebratorum , jam recensito- 
rum, valde excitabant et incitabant amorem reruni 
naturalium et ardorem scrutatorum, ita ut horum 


ICHNEUx^lONIDUM. 9 

numeriis fere indies augeretur. Eorum, qui eliam 
de Ichneumonidibus bene meriti sunt, in decennio 
septimo multi commemorandi sunt: Anno 1761 
Linnaeus , in editione altera Faunae Sueciae, plu- 
ribus aucta speciebus, familiam Ichneumonum 
primam in novum genus redigebat, nomine Siricis 
designatum. — Eodem anno Poda insecta Musaei 
graecensisedebat; Ichneumones autem intres fami- 
lias distribuit: I. Abdomine sessili mucronato (Si- 
rices); II. Scutello thoraci concolore, antennis 
nigris setaceis (Bracones alis obscuris); III. Alis 
hyalinis (Ichneumones genuini etc). Quidam 
Ichneumones genuini autem in genere Sphegura 
militant, e. g. Sphex disparis est noster Trogus 
flavatorius, Sphex annularis noster Ichn. exten- 
sorius, Sphex truncata noster Ophion ramidulus. 
— Briinniche inter Insecta Siaellandica plures enu- 
merabat Ichneumonides. — Sulzer etiam, in cha- 
racteribus Insectorum (Kennzeichen der Insecten), 
hoc genus dilucidabat. — Anno 1763 Scopoli ede- 
bat Entomologiam carneolicam. Genus Ichneu- 
monum, aculeo exserto, vagina bivalvi, definitum, 
induas dispescitur familias: I. Alis posticis plica- 
tis, abdomine apice mucronato (Sirices). II. Alis 
omnibus planis, nec plicatis (Ichneumonides). 
fl) Antennis fascia albida; i) Antennis totis nigris. 
Quidam Ichneumonides autem, aculeo recondito, 
in genere Sphegum latent: Sphex truncata Sco- 
polii noster Ophion ramidulus est; Sphex crassi" 
cornis, cujus larva in pupis Sphingis Tiliae et Pha- 
laenae disparis degit,  noster Trogus flavatorius; 


10 HISTOHIA  CULTURAE 

Sphex respo'ides sine dubio ad Metopios adhibenda 
est, necatorio et micratorio cognata. — Anno 1764 
Geoffroy Volumen secundum Historiae Insecto- 
rum edebat. Auctor a genere Ichneumonum Lin- 
naei removebat: 1) Familiam primam (quam 
Linnaeus ipse jam anno 1761, sub nomine Siricis, 
in peculiare genus segregaverat), eamque in ge- 
nus proprium, Urocerus adpellatum, collocabat; 
£) plurimas species familiae ultimae, earumque 
alias cum genere Cynipum conjungebat, alias 
autem in novum genus, Diplolepis adpellatum, 
antennis filiformibus quatuordecim-articulatis, ab- 
domine ovato, ad latera compresso, subtus acuto, 
petiolo brevi thoraci connexo, definitum, redi- 
gebat. Classem septimam Ichneumonum Degeeri 
quoque ad gradum generis peculiaris tollebat, sub 
nomine Eulophi, Caeterum auctor plures species 
novas Ichneumonum, quasdam feminis apteris, 
descripsit; Spheges vero etiam cum Ichneumoni- 
bus miscuit, nam species 63, alia insecta, impri- 
mis araneas magnas, obruens et devorans, Sphex 
est, veraque Vespa Ichneumon auctorum veterum; 
species 74 quoque verus est Sphex. — Eodem 
anno etiam O. F. MiiUer , in Fauna Fridrichsda- 
lina, el Pontoppidan y in historia naturali Daniae, 
plures Ichneumones recensebant. — Anno 1765 
Stroem, inter Insecta norwagica, quosdam etiam 
Ichneumones, describebat. — Anno 1766 celeberri- 
raus Schaeffer , sedulus rerum naturalium descrip- 
tor et pictor, Elementa entomologica et Icones In- 
sectorum Ratisbonensium edebat, inter quaemultos 


ICHNEUMONIDUM. 11 

quoque Ichneuniones. — Anno 1767 Systeniatis 
naturae Linnaei editio duodecima reformata appa- 
rebat, numero specierum Ichneumonum aucto. — • 
Annis 1768 et 1769 Lepechin, in itinere per Ros- 
siam, quosdam Ichneumones describebat. — Initio 
decennii octavi Olaffen , in descriptione itineris 
per Islandiam, quorundam etiam Ichneumonum, 
illic observatorum, mentionem faciebat. — Anno 
1775 Fuesslin edebat catalogum Insectorum Hel- 
vetiae , etiam Ichneumonum copiam exhibentem. 
— Eodem anno L C. FabricixLS Systema Entomo- 
logiae promulgabati Auctor, e Linnaei discipulis, 
methodum Linnaeanam autem prorsum relinquens, 
characteres generum Insectorum a solis instrumen- 
tis cibariis desumens, genus Ichneumonum Lin- 
naeanum, forma labii antennarumque definitum, 
caeterum immutatum recipiebat, attameniJfi/fz7/(7/n 
acarorum et forinicariam Linnaei ei consociabat. 
Familias Linnaeanas quoque retinebat; sed Ich- 
neumones apteros, inter quos etiam illas Mutillas 
Linnaei, abdomine petiolato gaudentes, contra 
leges naturae et systematis, inter familiae sextae 
Ichneumones minutos, abdomine sessili, colloca- 
bat. — Anno 1776 Fabricius characteres generum, 
ex oris partibus sumtos, fusius explicabat. — 
Sulzer, in historia naturali Insectorum, Ichneu- 
mones, secundum methodum Linnaeanam, tracta- 
bat. — O. F. MUller , \i\ Zoologiae danicae pro- 
dromo, familias Ichneumonum Linnaeanas fere 
immutatas retinebat, pluresque novas species hu- 
jus  generis designabat. — Schrank quoque,  in 


12 HISTORIA  CULTURAE 

Symbolis ad historiam naturalem, plures Ichneu- 
niones describebat. — Anno 1779 Pollich species 
inseclorura , in Systemate Linnaei desideratas, 
edebat, inter quas etiam pulchram Ichneumoni- 
dum speciem. — Anno 1780 Schrank, in 
Symbolis entomologicis, quosdam etiam Ichneu- 
mones describebat. — O. Fabricius, in Fauna 
Groenlandica descriptionem Ichneumonis modera- 
toris exhibebat. — Anno 1781 /. C. Fabricius Spe- 
eies Insectorum edebat, inter quas etiam plures 
novos Ichneumones: — Schrank Enumerationem 
Insectorum Austriae publici juris faciebat et, licet 
in genere Ichneumonum familiis Linnaeanis usus 
sit, haec tamen verba, pagina 378, addebat: »Mihi 
» quidem nullum dubium est, in hoc genere saepe 
)) contingere, ut idem insectum, sed sexu diversum, 
»diversa sortiatur nomina. Nec confusioni facile 
))medela invenitur; a casu solummodo et diuturno 
))tempore expectanda est, quandoquidem neclarva, 
)) et haec plerumque ad declarationem consumma- 
))tam abscondita, nec habitatio victusque, quid- 
)) quam decidunt. Illud praeterea observasse mihi 
))videor, divisionem hujus generis insectorum, 
))quae ab antennis aibo-annulatis et unicoloribus, 
))a scutello flavicante et thoraci concolore, statui- 
))tur, quamque et ego, illustris Linnaei secutus 
))exemplum adhibui, invita natura a notis istis 
))desumi.a Caeterum vero auctor Ichneumones 
duos apteros (840 et 841) sub genere Mutillarum 
quidem descripsit, confitetur autem ipse, has spe- 
cies nihil aliud esse quam Ichneumones veros apte- 


ICHNEUMONIDUM. 13 

ros, quales etiam Geoffroi et Fabricius jam de- 
scripserunt. — Amio 1783 Pollich iterum descrip- 
tiones Insectorum, quae in Linnaei Systemate Na- 
turae non prostant, edebat, — Retzius conspectum 
concinnum insectorum, quae Degeer in opere suo 
magno,  supra jam laudato,  tractaverat. — Anno 

1784 Tliunberg y inter novas Insectorum species, 
etiam Ichneumones quosdam describebat. — Anno 

1785 Fourcroy catalogum Insectorum  parisien- 
sium edebat, in quo, praeter Insecta Geoffroiana, 
plures novae species, et inter has etiam Ichneu- 
mones  nonnulli,  diagnosibus brevibus,  descripti 
sunt. — Anno 1786 Scopoli, in Deliciis insubricis, 
quosdam  Ichneumones describebat. — Schrank, 
in itinere bavarico, plures horum insectorum ob- 
servabat. — Anno 1787 Herbst, continuator Histo- 
riae animalium, a Borowskyo inchoatae, Ichneu- 
mones etiam describebat. — /. C Fabricius,  in 
Mantissa Insectorum, species plures novas Ichneu- 
monum promulgabat. — Anno 1788 Gmelin,  in 
Tomo primo Systematis naturae Linnaei editionis 
decimae tertiae, genus Ichneumonum, cum fami- 
liis ejus Linnaeanis,  immutatum retinebat,   sed 
omnes novas Ichneumonum species, ab aliis aucto- 
ribus descriptas, ei inserebat, omni tamen discri- 
mine critico neglecto. — Anno 1789 Villers l^wlo- 
mologiam Linnaei seorsim edebat, multis speciebus 
novis, etiam in genere Ichneumonum, locupleta- 
tam.   Auctor quoque phires  species  apteras  in 
genus ilhid suscepit, sed I chneumonem acarorum 
et formicarium sub genere Mutillarum retinuil, 


14 HISTORIA  CULTURAE 

addita tanien adnotatione, has duas species forsan 
ad Ichneuniones referendas esse. — Razou7no(^skyy 
in historia  naturali montis  Jorat,  quosdam Ich- 
neumones  describebat.  —  Karsten ^  in catalogo 
Musei  Leskeani,   plures  Ichneumonum  species, 
nondum editas, brevibus diagnosibus exhibebat. — 
Anno 1790 Rossi inter Ichneumones etruscos plu- 
res species novas describebat.   Generi Ichneumo- 
num auctor characteres Fabricianos praefixit, sed 
familias Linnaeanas retinuit. — Kob et Panzer, in 
opere de vastatione  arborum  aquifoliarum,  Ich- 
neumonum quoque notionem adaugebant.   In hoc 
opere Panzer  insecta recensita nommibus syste- 
maticis designavit, Kob historiam naturalem eorum 
narravit. — Anno 1791 Christ, in libro de Apibus 
et Vespis, Ichneumones methodo Linnaeana tracta- 
bat,  sed apteros in  familiam  peculiarem  colli- 
gebat, et species familiae octavae, quae sextae Lin- 
naei respoudet,  nomine Cynipsichneumonum de- 
signabat. — Anno 1792 Oliuier ^, in Encyclopaedia 
methodica Gallorum,  sub articulo Ichneumonum, 
methodum Linnaeanam secutus, plures novas spe- 
cies describebat. — Riche quoque, in Commen- 
tariis  Societatis  parisiensis,  ad  amplificationem 
generis Ichneumonum contribuebat. — Anno 1793 
/. C. Fabricius Entomologiam systematicam ede- 
bat, multis novis speciebus, etiam in genere Ich- 
neumonum, auctam. — Preysler , in Collectaneis 
Societatis bohemicae, quosdam Ichneumones Bohe- 
niiae describebat. — Anno 1794 Mantissa insecto- 
rum Rossii nonnullos Ichneumones exhibebat. — 


ii 


ICHNEUMONIDUM. 15 

Anno 1796Schrank, in collectione tractatiium phy- 
sicorum, quosdam Ichneumones promulgabat. — 
Panzer Faunam Insectorum Germaniae, opus egre- 
gium, inchoabat, cujus cenluria prima fasciculorum 
anno 1805 conficiebatur; utinam haec fauna nun- 
quam interrupta fuisset. Plurium etiam Ichneu- 
monum icones elegantes exhibet. — Eodem anno 
Latreille, cujus methodus nostro tempore, de 
inethodo Fabriciana victoriam reportavit, primum 
conspectum characterum generum Insectorum ede- 
bat. Auctor species Ichneumonum, abdomine 
compresso petiolato, petiolo dorso metathoracis 
inserto, tibiis posticis incrassatis, in genus pecu- 
liare, Gasteruption adpellatum, segregabat. — • 
Anno 1797 Marsham, in Commentationibus Socie- 
tatis Linnaeanae, observationes de oeconomia Ich- 
neumonis manifestatoris promulgabat. — Anno 
1798 Fahriclus, in Supplemento Entomologiae, 
ex agmine Ichneumonum tria nova genera, cha- 
racteribus distinctivis ex oris partibus desumtis, 
segregabat, nempe: 1) Banchos, capite transverso; 
abdomine vix petiolato, compresso, apice acuto 
absque aculeo etc; 2) Ophiones , capite trans- 
verso; abdomine elongato petiolato falcato (cora- 
presso), postice clavato, aculeo brevissimo, etc; 
3) Foenos, seu eosdem Ichneumones, quos jam 
anno 1796 Latreillc, sub nomine Gasteruptiorum, 
in geiius peculiare removerat. — Cederhielm , u\ 
Fauna ingrica, etiam Ichneumones illius regionis 
recensebat. — Anno 1799 decas prima illustratio- 
num iconographicarum Coqueberti in lucem pro- 


16 HISTORIA  CULTURAE 

dibat, secunda anno 1802, Entomologisque quas- 
dam species Ichneumonum exhibebant. — An- 
nus 1802 fertilis erat productis entomologicis: 
Schranky in Tomo secundo Faunae boicae, multos 
Ichneumones describebat, eosque in sex familias 
dispescebat. Methodum Linnaeanam, praeternatu- 
ralem autem, characteres familiarum a colore an- 
tennarum et scutelli desumendi, relinquens, rectius 
ad methodum Degeeri fere oblitam reversus est, 
et characteres illos a forma abdominis desumsit. 
Familiae Schrankii hae sunt: I. Abdoraine petio- 
lato compresso (Ophiones). II. Abdomine pe- 
tiolato subcylindrico. III. Abdomine obverse lan- 
ceolato. IV. Abdomine petiolato ovato (Ichneu- 
mones). V. Abdomine sessili (Pimplae). VI. 
Ichneumones minuti. In nota, quae huic generi, 
paginis 311 — 316, addita est, auctor confitetur, 
agmen Ichneuraonum in pluria genera disjungi 
posse, eorumque sex proponit: I. Incuhus ; palpis 
quatuor, anticis longioribus; lingua nulla; anten- 
nis integris (haud fractis) filiformibus multiarti- 
culatis, articulis distinctis; abdomine forma di- 
versa; aculeo exserto; e. g. Ichn. aphidum (^Mi- 
crogastri). II. Comedo ; palpis quatuor, anticis 
longioribus; lingua nulla; antennis fractis sirapli- 
cibus (haud ramosis); abdomine forma diversa; 
aculeo exserto; e. g. Ichn. larvarum (Cleptes; 
Degeeri farailia 9). III. Pnigalio; palpis quatuor, 
anticis longioribus; lingua nuUa; antennis raraosis; 
abdomine forma diversa; aculeo exserto; e. g. Ichn, 
pectinicornis  Linn.  {Eulophus  Geoffr. Degeeri 


ICHNEU3IONIDU3I. 17 

famllia 7). IV. Paniscus ; palpis quatuor, an- 
ticis longioribus, antennis integris siniplicibus 
multiarticulatis setaceis; abdomine lalcato; aculeo 
exserto; e. g. Ichneunion luteus (^Ophiones , De- 
geeri familia 4). V. Ichneumon; palpis quatuor, 
anticis longioribus; linguanulla; antennis integris 
simplicibus multiarticulatis setaceis; abdomiiie 
depresso; e. g. Ichneumones familiae tertiae (/cA- 
neumones proprie sic dicti; Degeeri familia 3). 
\\. Ephialtes ; palpis quatuor, anticis longioribus; 
lingua nuUa; antennis integris simplicibus multi- 
articulatis setaceis; abdomine cylindrico; aculeo 
exserto; e. g. Ichn. compunctor (manifestator; 
Pimplae; Degeeri familia 2). — Latreille, viam 
totam novam in campo Entomologiae sibi struens, 
novamque Insecta ordinandi methodum promul- 
gans, familiam Ichneumonidum, in vohimine tertio 
Historiae naturalis Crustaceorum et Iiisectorum, 
in duas divisiones et plura genera et subdivisiones 
dispescebat, hoc modo : 

Divisio /, Ichneumones proprie dicti ; genus ; 
Ichneumon, palpis maxillaribus quinquearticula- 
tis, labialibus triarticulatis: A. Leptogastri; an- 
tennis setaceis longis crassis, circiter 16 — 18 ar- 
ticulis parum distinctis; palpis maxilLiribus fili- 
formibus curvatis, articulis subaequalibus; cor- 
porebrevi; abdomine sessili parvo depresso, sub- 
tus carinato; aculeo brevi; pedibus posticis mag- 
nis {Microgastri). B. Rostrulati ; antennis cor- 
pore brevioribus aut ejus longitudine, articulis 30 
aut pluribus; ore rostritormi, rostro fere perpen- 

Itlui. Europ. Pars I. 2 


18 HISTORIA   CULTURAE 

diciilari  (^Bracones):    1.  Rostro  longo,  palpis 
maxillaribus paulo breviore; abdoniine oblongo; 
lamina, basin aculei obtegente, haud apicem ab- 
doniinis excedente, e. g. Ichn. desertor L. urina- 
tor, nominator F.   2. Rostro brevi, palpis maxil- 
laribus mullo breviore; abdomine ovato; lamina, 
basin aculei obtegente,  apicem abdominis exce- 
dente, e. g. Ichn. denigrator F.   C. Mystacini; 
antennis setaceis longis, articulis 30 autpluribus; 
palpis setaceis, maxillaribus valde longis pendulis. 
1. Abdomine ovato, e. g. Ichn. flavatorF. {Bra- 
cones).   2. Abdomine elongato, e. g. Ichn. exten- 
sor  {Pimplae).   D. Longicolles ;  antennis  seta- 
ceis,  prope  ad  os insertis,  articulis saltem 30; 
mandibulis nec dentatis nec fissis; e. g. Stephanus 
coronatus Pz. Ichn. serrator Fabr. (Stephanus et 
Bracones).  E. Sphaerocephali ; antennis setaceis, 
articulis saltem 30; mandibulis integris aut sub- 
fissis;  palpis  maxillaribus praelongis, labialibus 
articulo ultimo subsecuriformi;  ore,  mandibulis 
clausis, orificio semicirculari; e. g. Ichn. pertur- 
bator Latr.  {Xoridae).   F.  Truncati;  antennis 
setaceis aut filiformibus, articulis saltem 30; man- 
dibulis  apice  angustis;  abdomine  depresso  aut 
compresso, altitudine (i. e. diametro a dorso ver- 
sus ventrem) latitudinem haud pluries excedente; 
ano subtus rima longitudinali, basin aculei inchi- 
dente et segmentis ultimis superioribus tecta, apice 
oblique truncato.   1. Abdomine subsessili, saltem 
dimidia latitudine cum thorace cohaerente, petiolo 
nullo aut parum distincto, segmento primo superne 


ICUNEUMONIDUM. 19 

concavo aut obliqiie-truncato; a, abdomlne sal- 
teni capite thoraceque iluplo longiore, cylindrico; 
aculco longo; e. g. /. manifestator L. (Pimplac) ; 
h, abdoinine capite tlioraceque haud duplo lon- 
giore, oblongo aut cylindrico-conico, aculeo brevi 
aut niediocri, e. g. Iclin. instigator (Pimplac). 
2. Abdoniine peliolato, petiolo elongato tenui; 
thorace valde obtuso, metathorace plerisque trun- 
cato, saepius bidentato; a, antennis tenuibus, lon- 
gitudine corporis, articulis paruni distinctis; ab- 
dominc oblongo; aculeo exserto; e. g. Ichneum. 
GeolFr. n. 41; h, antennis crassis brevibus, arlicu- 
lis bene distinclis; abdomine elliptico aut ovali; 
aculeo brevi; utroque sexu alato; e. g. Iclin. pcre- 
grinator L. projligator F. incuhitor L. migra- 
tor F. (Crypti et Bassus migrator F.); c, antennis 
subfiliiormibus crassis brevibus; abdomine ellip- 
tico aut ovali; leminis apteris aut micropteris, 
e. g. Ichn. abhreviatus F. Mutilla formicaria L. 
(^Crypti). G. /'^afc/a^/; antennis setaceis aut fili- 
formibus, saltem articulis 30; mandibulis apice 
anguslis; abdomine depresso aut compresso, alti- 
tudine latitudinem liaud pluries excedente; orifi- 
cio ani simplici (haud rima longitudinali), segmen- 
tis ultimis inferioribus respondentibus superiori- 
bus (Iclincumoncs). L Abdomine altitudine la- 
liore, clougato; aculeo rarius bjnge exserto; </, ab- 
domine ovali aut elliptico, petiolato, petiolo tenuL 
distinclo, multo angustiore quam pars anlica primi 
segmenti; aculeo abscondito; ihorace truncato; 
i e. g. Ichn. pisorius , raptorius L; h, abdomine ob- 

2^ 


20 H I S T 0 1\ I A   C U L T U i\ A li 

longo, basin versus sensim angiistato aut petio- 
lato; aculeo subexseito; e. g. Ichn. elongator F; 

c, abdomine oblongo aut ovato, latitudine dimidia 
aut plus dimidia cum thoiace cohaerente; aculeo 
vel subexserto vel abscondito, e. g. Ichn. laetato- 
rliis  F.  praerogator  L.  (^Bassi et  Tryphones); 

d, abdomine angusto cylindrico eiongato sessili, 
latitudine dimidia aut plus dimidia cum thorace 
cohaerente;  aculeo  abscondito  aut  subexserto; 

e, g. Ichn. (^espoides Pz. {Metopii). 2. Abdomine 
altitudine fere latit^idinis, compresso, trigono 
Lrevi; aculeo longo; pedibus posticis praegrandi- 
bus; a, abdomine latitudine dimidia aut plus dimi- 
dia cum thorace conjuncto; antennis longitudine 
corporis, setaceis, gracilibus; segmento ultimo 
inferiore plerumque anum haud excedente; e. g. 
Ichn. nunciatorF. (Ophion); b, abdomine, parte 
latitudine dimidia ejus angustiore, cum ihorace 
cohaerente (subpetiolato); petiolo brevissimo; 
antennis corpore brevioribus, crassis filiformibus; 
segmento ultimo infero anum exccdente, e. g. 
Ichn. dubitator Panz. {Cryptus¥.)\ c, abdomine 
petiolo gracili elongato; antennis setaceis, l^ere 
longitudine corporis; segmento ultimo inferiore 
anum excedente; speciebus pluribus ineditis. 
H. Compressi; antennis setaceis aut filiformibus, 
articulis saltem 30; mandibulis apice fere eadem 
latitudine quam basi; abdomine valde compresso, 
altitudine latitudinem pluries excedente. 1. Ab- 
domine elongato arcuato oblique truncato, longe- 
petiolato; aculeo saepius exserto; articulis tribus 

Ij 


ICHNEUMONIDUM. 21 

ulliinis palporiiiu maxillariuni seniper elongalis 
cylindricis; e. g. Ophiones Fabr. 2. Abdoinine 
brevi subpetiolato, apice acuto aiit subobtuso; 
aculeo saepius abscondito; arliculis tribiis ultimis 
palporum maxillariiim conicis, rarius cylindricis, 
aut penultimo valde dilatato; a, abdomine capite 
thoraceque paulo longiore, apice dilatato et ob- 
tuso; aculeo saepiiis abscondito; articulo pcn- 
ultimo palporum maxillarium valde dilatato; an- 
tennis apice spiralibus; e. g. Banchus pictuSy com^ 
pressus, varius F. ; b, abdomine capite thoraceque 
distincte longiore, arcuato, falcato, apice acuto; 
articulis ultimis palporum maxillarium conicis; 
capite compresso; e. g. Banchus ccnator F.; c, ab- 
domine recto cultriformi; articulis ultimis palpo- 
rum maxillarium cylindricis; capite crasso conico; 
e. g. Ichn. cultriformis Latr. — Dirisio II , Ich- 
neumones Sphegii, palpis maxillaribus sexarticu- 
latis, labialibus quadriarticulatis; genus: Sigal- 
phus. 1. Abdomine supra valde convexo, segmen- 
tis distinctis, tertio magno, subtus concavo; e. g. 
Ichn. irrorator L. 2. Abdomine valde convexo, 
haud in segmenta diviso; e. g. Ichn. oculator F. 
(^Cheloni Jur.). 3. Abdomine valde plano, brevi, 
subtriangulari, e. g. Ichn. gracidator L. ? (^Micro^ 
gastriP). — Haec est divisio insectorum, quae 
Latreille, sub nomine Ichneumonidum, iii fami- 
liam octavam ordinis Hymenopterorum collocavit. 
Multi alii Ichneumones Linnei et Fabricii autem 
aliis familiis et generibus, in systemate Latreil- 
leaiio adsociali sunt,  >idelicet:  Ichn. polycera" 


22 li I S T O U 1 A   C U L T U R A E 

tor F. (Pelecinus Latr. et Fabr.) faniillae nonae 
(Evanialibus); FoeniFahv, eidem familiae; Ban- 
chus cultellator F. (Ibalia Latr. Sagaris Pz.) fa- 
miliaeterliae (Diplolepariis); Ichn. chrysis, qua- 
drum et ramicornis F. (Diplolcpis F. Piez.) generi 
Cynipum in familia quinta (Cynipseris); Ichn. 
semiauratus Linn. et Fabr. (Cleptes F.) generi 
Cleptarum in familia sexta (Cleptioris). — Cum 
hoc Latreillei systemate eodem anno apparebat 
Walckenaeri Feiuna\uteUaimy pluribus Ichneumo- 
nibus novis. — Dwigubsky , inter insecta circa 
Mosquam viventia, plures Ichneumones describe- 
bat. — Schellenberg, in Symbolis entomologi- 
cis, duas novas species helveticas Ichneumonum 
describebat et iconibus ilkistrabat. — Anno 1803 
systema Latreilleanum , jam supra recensitum, 
iterum edebatur in Lexico novo gallico historiae 
naturalis, et quidem in volumine undecimo. — 
Anno 1804 Fabricius ^ in Systemate Piezatorura, 
Ichneumonides dispescebat in haec genera duode- 
cim: 1. Ichneumon; capite transverso, alis hya- 
linis, abdomine ovato petiolato, dorso planius- 
culo, aculeo haud exserto. 2. Cryptus ; capite 
transverso, abdomine petiolato subcylindrico, 
aculeo exserto brevi. 3. Bassus ; capite trans- 
verso, abdomine vix petiolato cylindrico, apice 
paulo crassiore, aculeo rarissime exserto, pedibus 
longiusculis tenuibus. 4. Bracon; capite subro- 
tundo, abdomine vix petiolato ovato, saepius pla- 
niusculo, aculeo exserto. 5. P^/ecz/2w.y Latreillei; 
abdomine longisslmo lineari , tibiis posticis elava- 


ICHNEUMONIDUM. 23 

tis (Ichn. polycerator Ent. Syst.). 6. Pimpla; 
capite transverso, abtlomine elongato sessili cylin- 
drico, aculeo saepius exserlo. 7. Joppa; capile 
transverso, abdoniine petiolato ovatu, aculeo haud 
exserto, alis maculatis. 8. Banclius. 9. Ophion. 
10. Foenus; de quibus conleras Fabriciuni anno 
1798. 11. Diplolepis; capite transverso, fronte 
valde impressa, antennis brcvibus approximatis, 
fere vertici insertis, absque stenimatibus, abdo- 
mine subpetiolato depresso plano, aculeo haud ex- 
serto. 12. Cleptes ; capile thorace laliore, an- 
tennis fractis approximatis, ad basinhibii insertis, 
absque stemmatibus, abdomine sessili depressius- 
culo, aculeo interdum exserto. — Panier, \\\ enu- 
raeratione Insectorum Ratisbonensium SchaeiTeri, 
species phires novas Ichneumonidum edebat. — ■ 
Anno 1805 Scharjenberg , in historia naturali in- 
sectorum, sylvisnoxiorum, Ichneumones Linnea- 
nos indigenos describebat, in familias lineasque 
dispositos, hac ratione: Familia I ; scutello et an- 
tennarum annulo albis. Familia II ; scutello tho- 
raci concolore, antennis nigris setaceis; linea 1; 
antennis palpisque longioribus (Ichneumones, 
PinipLie, Crypti); linea 2, antennis palpisque 
brevibus, scutello lato (Foeni); linea 3, palpis 
anticis maxillae adnatis, posticis labio (Ophiones); 
fl, antennis nigris, abdomine petiolato falcato; 
by antennis flavis, abdomine petiolato falcato. 
Familia III; minorcs; antennis flliformibus de- 
cemarliculalis, abdomine ovalo sessili (faniiliae 
septimae lchneumoimm editionis decimae Syste- 


24 HISTOUIA   CULTURAE 

matls Liniieani respondentes). — Latreille, m 
voluniine decimo tertio Historiae naturalis crusta- 
ceorum et insectorum, leges, quas antea, in volu- 
mine tertio ejusdem operis, in distributione horuni 
insectorum, secutus est, passim derelinquens aut 
commutans, familiara sexagesimam, quae est Ich- 
neumoniduni, hac ratione in genera etc. dividebat: 
Genus I, Agathis; capite rostrato, rostro por- 
recto, apice palpigero, labro prominulo; palpis 
maxillaribus quinquearticulatis, labialibus quadri- 
articulatis; abdominis segmento ultimo inferiore, 
basin aculei tegente, ultra anum prominente, apice 
acuto. Genus II, Vipio; rostro declinato aut ver- 
sus pectus reflexo, basi palpigero; palpis maxilla- 
ribus quinquearticulatis, labialibus triarticulatis; 
abdominis segmento ultimo quemadmodum in ge- 
nere antecedente; e. g. Ichn. nominatoj\ desertor 
etc. (Bracones). Genus III, Ahysia; mandibulis 
niagnis latis, apice tridentatis, palpis maxillaribus 
sexarticulatis, labialibus quadriarticulatis; e. g. 
Ichn. manducator Panz. Genus IV, Ichneumon; 
abdomine segmentis saltem sex distinctis; palpis 
maxillaribus quinquearticulatis, labialibus quadri- 
articulatis. A. Aculeo exserto; abdomine subtus 
apice oblique et longitudinaliter truncato. 1. Pal- 
pis maxillaribus (saepe capite longioribus) articu- 
lis elongatis, subcylindricis aut subconicis, sensim 
magnitudine decrescentibus. a. Mandibulis eden- 
tatis; lamina ventrali, basin terebrae obtegente, 
haud ad anum usque producta. a. Thorace antice 
angnstato; abdomine petiolato, petiolo angusto cy- 


ICHNEUMONIDUM. £5 

lindrico, e. g. Stephanus coronatus. /5. Thorace 
antice haud angustato; abdomine basin versus sen- 
sim coarctato, e. g. Ichn. praecatorius. b. Mandi- 
bulis apice bifidis, lamina ventrali ad anum usque 
producta. a. Abdomine porrecto, latitudine fere 
tota cum thorace connexo. ( * Abdomine subcvlin- 
dricotrigono; e. g. Ichn. nunciator F. ("^"^ Abdo- 
raine ovato trigono truncato, e. g. Ichn. oiatorF. 
/S. Abdomine petiolato, petiolo arcuato. ('^ Pedi- 
bus posticis magnis; antennis brevibus aut medio- 
cribus, saepe porrectis crassis (valvula veatrali 
elongata acuta); e. g. Ichneum. dubitator Panz. 
(^^ Pedibus posticis haud magnis; antennis cor- 
pore longioribus gracilibus, saepe spiralibus; e. g. 
Ichn.fiai'ator F. extensor L. 2. Palporum maxil- 
larium articulis nonnullis crassioribus. a. Abdo- 
mine altitudine latiore, haud compresso. a. Ab- 
domine sessili. (^ Abdomine capite thoraceque 
duplo longiore, aculeo longissimo; e. g. Pimpla 
persuasoria , manifestator etc. (** Abdomine 
capite thoraceque haud duplo longiore, aculeo 
brevi; e. g. Ichn. compunctor L. F. ^. Abdoraine 
petiolato, petiolo arcuato; e. g. Ichn. incubitor, 
cinctorius , pedicularis etc. b. Abdomine latitu- 
dine altiore, compresso. a. Articulo penultimo 
palporum maxillarium compresso dilatato trian^u- 
lari. Banchi F. ft Articulis tribus ultimis pal- 
porum maxillarium cylindricis lon^is, abdomine 
falcato. Ophiones F. B. Aculeo abscondito; ab- 
dominis apice acuto, haud subtus oblique truncato. 
1.  Mandibulis  latitudine subaequali,  bidentatij; 


26 HISTOlllA   CULTURAE 

abdomine sessili aut subsessili. a. Abdoniine cylin- 

drico sessili.   Metopii Panz.   b, Abdomine sub- 

sessili, e. g. Bassus laetatorius et Ichn. elonga- 

tor F.   2. Mandibiilis arcuatis acutis, subbiden- 

tatis; abdomine petiolato, e. g. Ichn. comitator, 

pisoj^ius etc.   Genus V,  Sigalphus.   Genus VI, 

Microg<ister.   De his conferre velis, quae supra, 

ad volumen tertium hujus operis Latreilleani, jam 

retuli.   Familia sexagesima  prima comprehendit 

genera:  Emnia^ Foenus , Pelecinus;  sexagesima 

secunda  amplectitur Diploleparias ;  sexagesima 

tertia  Cynipsera;  quorum  omnium  supra  jam 

nientio facta est.   Ichn. semiauratus L. vero, et 

Ichn. nitidulus F.  qui genus Cleptarum  consti- 

tuunt, interChrysidides familiae sexagesimae quin- 

tae collocati sunt. — Anno 1806 Panzer, in Re- 

visione  Faunae  suae  insectorum,  recipiebat  et 

examinabat genera Ichneumonidum, a Fabricio et 

Jurineo condita,  eorumque  numerum  generibus 

quatuor novis augebat; haec sunt: Metopius, v. c. 

Ichn. necatorius F. ; Trogus, e. g. Ichn. coerulea- 

tor; Alomja^ e. g. Cryptus debellator F. ; Saga- 

ris s. Ophion cultellator F. (quem tamen Latreille 

jam antea sub nomine Ibaliae a reliquis Ichneumo- 

nidibus sejunxerat).   Gharacteres horum generum 

novorum auctor a partibus oris desumsit. Familias 

quidem retinuit, in quas Fabricius, duce Linneo, 

haec insecta dispescuit, adnionet vero etiam, longe 

plurimas speciet^um antcnnis albo-annulatis femi- 

nas esse, maribus earum adhuc ignotis. — Gra- 

^enhorst, iu conspectu comparativo systeinatum 


ICHNEUMONIDUJM. 27 

zoologicorimi, plures novas species Ichneumoni- 
dum describebat. — Anno 1807 Jurine edebat no- 
vam methodum classificationis Hymenopterorum, 
in numero et structura cellularum aL^e fundatam. 
\iiordine secundoy hymenoptera continente abdo- 
mine petiolato, petiolo supra thoracem infixo, 
Ichneumonidum nostrorum genera collocata sunt 
haec: Foenus ; cellula radiali una maxima, paulu- 
lum undulata; cellulis cubitalibus duabus maxi- 
mis, prima nervum recurrentem excipiente, nervo 
secundo nuUo, secunda apicem alae attingente; 
mandibulis tridentatis, dente primo intus recur- 
vato seu adunco; antennis filiformibus, quindecim- 
articulatis. Aulacus ; cellula radiali una magna; 
celkilis cubitalibus tribus aequalibus, prima secun- 
daque duos nervos recurrentes excipientibuSj tertia 
apicem alae attingente; mandibulis parvis emargi- 
natis; antennis filiformibus, quatuordecimarticu- 
latis. Stephanus; cellula radiali una, haud undu- 
lata; cellulis cubitalibus duabus, prima nervum 
recurrentem excipiente, nervo secundo deficiente, 
secunda longissima apicem alae attingente; man- 
dibulis parvis subtridentatis, apice pilosis; anten- 
nis bi-evibus gracillimis setaceis, articulis triginta 
duobus, Ordo tertius, abdomine plus minus pe- 
tiolato, petiolo pone thoraceni adfixo, genera Ich- 
neumonidum haec continet: Ichneumon. Fami- 
lia I; celUila radiali una maxima; celhilis cubita- 
libustribus, prima maxima, nervum recurrentem 
primum excipiente, secunda minuta, fere rotun- 
data, secundum, tertia magna, plerumque apicem 


28 IIISTOKIA   CULTUUAE 

alae attingente; niandibulis parvis bifidis aut bi- 
dentatis; antennis setaceis, articulis ultra viginti ; 
divisio 1, abdomine nigro seu apice maculato; di- 
visio 2, abdomine maculato seu marginato; divi- 
sio 3, abdomine bicolore; divisio 4, abdomine tri- 
colore; divisio 5, abdomine unicolore. Familia II; 
cellula radiali una magna; cellulis cubitalibus tri- 
bus, prima parva nervum recurrentem excipiente, 
nervo secundo recurrente nullo, secunda minutis- 
sima, tertia maxima, apicem alae haud semper 
attingente; mandibulis antennisque ut in familia 
prima. Anomalon, Familia I; cellula radiali una 
magna; cellulis cubitalibus duabus magnis, prima 
nervum recurrentem primum excipiente, secunda 
secundum, apicem alae attingente; mandibulis bi- 
dentatis; antennis setaceis, articulis 20 et pluri- 
bus. Familia II; cellula radiali una magna; cel- 
lulis cubitalibus duabus, prima magna, in infinia 
parte nonnunquam undulata, duos nervos recur- 
rentes excipiente; mandibulis antennisque ut in 
familia prima. Bracon. Cellula radiali una magna; 
cellulis cubitalibus tribus, prima et secunda qua- 
dratis, subaequalibus, prima nervum recurrentem 
excipiente, nervo secundo recurrente nullo, tertia 
magna, apicem alae attingente; mandibulis biden- 
tatis; antennis setaceis, articulis viginti et pluri- 
bus. Chelonus. Cellula radiali una magna, parum- 
per undulata; cellulis cubitalibus tribus, prima 
fere quadrata, secunda parva, tertia maxima, api- 
cem alae attingente; mandibulis bidentatis; anten- 
nis setaceis, feminae viginti-articulatis, mari sede- 


ICHNEUMOMDUM, 29 

clm-aiticulalis, articulo prinio crasso obconico. 
Codrus. Cellula radiali uiia nnnutissima, in infnna 
parte angulata; cellulis cubitalibus nullis; niandi- 
bulis arcuatis unidcntatis; antennis filiforniibus, 
nonnunquani submonilirorniibus , ia utroque sexu 
tredecim-articulatis. Praeterea Jurine plures spe- 
cies Dlplolepidum et Cleplarum Fabr. , quae cel- 
lulis radialibus et cubitalibus prorsura carent, cum 
Chalcidibus in idem genus conjunxit. Plurima 
metliodi Jurineanae genera vere naturalia sunt; 
sed lcbneumonidum distributio minus bene succes- 
sit, saepius, contra omnem ordinem naturalem, 
speciebus cognatissimis in genera diversa dissocia- 
tis, dissimilibus autem consociatis, quod eo minus 
ignoscendum est, cum in reliquis hujus methodi 
partibus auctor circumspectus, interdum contra 
ipsa principia methodi suae artificialis, omnes evi- 
taverit disjunctiones, quae ordinera naturalem per- 
turbarent. Genus Foenorum e Supplemento Ento- 
mologiae Fabricii receptum est. Aulacus iti Ste- 
phanus nova genera sunt; illud e specie nova insti- 
tutum est; ad hoc Bracon serrator F. pertinet. 
Genus Ichneumonum complectitur species Ichneu- 
monum, Cryptorum, Bassorum, Pimplarum, Bancho- 
rum et Braconum Fabricii; lamilia secunda IMicro- 
gastris Spinolae respondet. Generis Anomalorum 
familia secunda Ophiones genuinos complectitur; 
in familia prima auteni insecta, habitu naturali 
valde diversa, e generibus Ichneumonum Crypto- 
rum et Opliionum Fabrlcii, consociata sunt. Bra- 
cones respondent generi  Braconum Fabricii,  cui 


30 HISTOllIA  CULTURAE 

vero etiam Cryptus mandiicator et Cryptus irrora- 
tor F. (Sigalphorum familia 2 et Alysia Latreillei) 
additi sunt. Chelonus est Ichn. oculator Fabricii 
(Faniilia prima Sigalphorum Latr.). Codrus est 
Banchus gravidator Fabricii. — Illiger^ in editione 
secunda Faunae etruscae Rossii, in praefatione ad 
genus Ichneumonum, genera quaedam nova pro- 
ponebat, nempe: Cechenum (genus, jam antea 
a Latreilleo sub nomine Alysiae promulgatum); 
Sphaeropygem (Familia secunda Sigalphorum La- 
treillei)-, Peltasten (a Panzero jam anno praece- 
dente sub nomine Metopii editum). — Anno 1808 
Spinola, in opere, descriptiones insectorum Ligu- 
riae exhibente, Ichneumonides Latreillei in tres 
familias dispescebat : I. Palpis maxillaribus quin- 
quearticuLatis, labialibus triarticulatis. Genera 
hujus familiae sunt: Bjacon^ mandibulis rostrum 
efformantibus, labio elongato, profunde-emargi- 
nato (Vipiones Latreillei); Microgaster, mandi- 
bulis brevibus, labioparvo, margine integro (Mi- 
crogastri Latr.). II. Palpis maxiHaribus quinque- 
articulatis; labialibus quadriarticuLatis; genus /c/i- 
neumonum (Ichneumon, Cryptus, Pimpla, Ophion, 
Banchus F.). III. Palpis maxillaribus sexarticu- 
latis, labialibus quadriarticulatis. Genera sunt: 
Bassus, abdomine segmentis 7 vel 8 efformato; 
Sigalphus , abdomine segmentis 3 vel 4; Chelo- 
nus , abdomine segmento uno. — Anno 1810 La- 
treille, in considerationibus suis, systema insecto- 
rum commutatum edebat. Ichneumones Linneani 
in familia tertia quarta et quiata sectiouis primae 


ICHNEUMO.NMDUM. 31 

ordiiiis Hymenopleronim collocali sunt.   Familia 
tertla coniplectitur Evaniales, seu gencra Evaniae^ 
Foeni  Pelecini  et  Aulaci  (de  quibus  cunlcras 
opera Latreillei jam recensita).   Familia qiiavta 
complectitur Ichneumonides , his  divisionibus et 
generibus:   I.  Mandibulis apice intcgris aut sub- 
emarginatis;  capite  globoso;  generibus  duobus: 
1. StephanuSy tliorace anlice valde angustato, 
luetathorace cylindrico; abdomine postice, in parte 
superiore  metathoracis,  inserto.   2.  Xorides, 
metatliorace convexo; abdomine postice, in parte 
inrcriore metathoracis, inserto, petiolato.  II. Man- 
dibulis elongatis Ibrcipatis,  apice bidentatis aut 
emarginatis.   A. Abdomine segmentis saltem quin- 
que conspicuis distinctis.   1. Cellula prima sub- 
marginali  permagna;  cellulis  duabus  discoidali- 
bus, longitudinaliter sitis, seu una supra alteram; 
generibus duobus:  i. I chneumon; articulis pal- 
porum maxillarium inaequalibus; aculeo basi haud 
lamina vomcriformi exccpto;  a, abdomine parum 
aut omnino non comprcsso;  a, abdomine lcmina- 
rum apice percrasso, oblique truncato,  aculeo ex- 
serto;   (^  abdomine  cylindrico  subsessili,  seu 
Pimplae  F.;  ("^^ abdomine  subovato  petiolato, 
petiolo longo tenui arcuato, seu Crypti F.   /3, ab- 
dominis apice nec percrasso nec oblique-truncato, 
aculeo  abscondito  aut subexserto;  (^ abdomine 
cylindrico subsessili, seu MetopiiPanz.; ("^*^ ab- 
domine subfusiformi  aut  cylindrico,  basi  angu- 
stiorc,  nec  vcro  petiolato,  seu jllomyae Panz. 
(? Tryphones¥'d\\ii\\\\)\ (^"^'^ abdomine elliptico 


^2 HISTORIA  CULTURAE 

aut ovato, petiolo tenui arcuato, seu Iclineumo- 
nes Fabr. b, abdoniine valde compresso; a, ab- 
doniine falcato, feniinis apice truncato, Ophio^ 
nes F; /3, abdoniine parum aut omnino non falcato, 
feminis apice acuto, BanchiF. 2. Acaenites; 
articulis palporum maxillarium subinaequalibus; 
terebia basi lamina vomeriformi prostante tecta. 
2. Cellula prima submarginali parva aut mediocri; 
cellulis duabus discoidalibus transversaliter, una 
juxta alteram, sitis; generibus tribus, Bracon, 
Agathis, Microgaster, supra jam recensitis. 
B. Abdomine haud pluribus quam tribus segmen- 
tis, interdum solo unico, composito, seu genus 
S igalphorum, III. Mandibulis irreguiariter 
quadratis, magnis patulis, apice tridentatis, seu 
genus Alysiarum. Familia guinta, seu Di^ 
plolepariae, complectuntur haec genera: Ibalia, 
Diplolepis , Figites et Eucharis. — Anno 
1815 Oken volumen tertium Compendii sui 
Historiae naturalis edebat, in quo, secundum 
methodum, auctori nostro propriam, animalia in- 
vertebrata articulata in septem ordines, ordo quis- 
que in septem tribus, tribus in quatuor familias, 
familiae singulae in genera quatuor rediguntur. 
Ordo quintus, qui est Hymenopterorum, in tribu 
secunda et tertia Ichneumonides amplectitur. Tri- 
bus secundae familia prima et secunda haud Ich- 
neumonides continent; in familia tertia Diplole- 
pides dispescuntur in haec quatuor genera : Diplo- 
lepis, EulophuSy Perilampus et Pteromalus. Ge- 
nus  Cleptarum  in  tribu  prima,  cum  Chrysidi- 


ICHNEUMONIDUM. SS 

bus etc. collocatuni est. Famlliae quartae tribus 
secundae genera sunt: Ibalia, Cynips. Figites et 
Eucharis. Trihus tertia, aculeo tripartlto, antea- 
nis setaceis nuiltiarticulatis, abdoniiiie petiolato*, 
Familia prima^ antennis quatuordecim-articula- 
tis, pctiolo abdominis dorso nietathoracis adfixo: 
Evania , Foenus , Aulacus , Pelecinus ; Familia 
secunda , antennis nuiltiarticulatis, feminis ova in 
fructus ponentibus (?): Sigalphus, Chelonus, 
Microgaster , Bracon ; Familia tertia, antennis 
multiarticulatis, feminis ova in larvas ponentibus: 
Banchus (cum Joppis, Trogis, Alomyis et Meto- 
piis), Paniscus (Ophion), Cryptus (Icluieumo- 
nes), Pimpla; Familia quarta, aiitennis nuilti- 
articulatis, feminis ova in fissuras arborum aiit 
fructus (?) ponentibus : Stephanus (cum Xoridis), 
Cechenus (Alysia), Acaenitus, Agathis. — Eodem 
anno Gravenhorst , in 3Ionographia lchneumo- 
num pedestrium, Cryptos aptcros et brachypteros 
describebat et plures species novas eorum cdebat. 
— Anno 1817 Lamarcky in volumine quarto Histo- 
riae naturalis animalium invertebratorum, Insecta 
hymenoptera, aculeo plurivalvi fissili, in quinque 
familias, Ichneumonidum, Evanialium, Cynipsa- 
riorum, Diplolepariorum et Erucariorum, distri- 
buebat. Ichneumonides et Diploleparii generi 
Linneano lchneumoiium rcspondent: 1. Ichneumo- 
nides ; anteunis filiformibus aut setaceis, arliculis 
viginti aut pluribus, plerumque vibratilibus; alis 
quatuor venosis. A. Mandibulis apice integris, 
haud  dentatis,  capite  globoso,  genus:  Xorides 

Itha. Liirop. Pars. I, 3 


34 HISTORIA  CULTURAE 

(cum Stephanis). B. Mandibulis bidentatis aut 
apice eniarginatis, rectis elongatis forcipatis; 
1, abdoniinis segmentis saltem quinque; a, ore 
haud in rostrum producto; «, aculeo exserto, ge- 
mis: Ichneumon (Grypti et Pimplae Fabr.); 
py aeuleo abscondito, genus: Cryptuius (lchnevL" 
mones, Bassi, Metopii, Microgastri) ; b, ore in 
rostrum producto, genus: Agathis (Bracon). 
^, Abdomine vel inarticulato, vel segmentis tribus, 
genus: Sigalphus, G. Mandibulis apice triden- 
tatis, irregulariter quadratis, magnis, distantibus, 
genus: Alysia, II. Diploleparii; antennis rectis, 
articulis 11 — 16; abdomine subtus carinato; tere- 
bra in ventre spiraliter invohita. A. Antennis 
undecim- aut duodecim - articulatis, abdomine 
longepetiolato, genus: Eucharis. B. Antennis 
saltem tredecim - articulatis, abdominis petiolo 
brevi, genus: Diplolepis (Diplolepides, Gyni- 
pes F., Ibalia Latr.) — Eodem anno Latjeille, 
in Guvieri Regno animali, haec insecta conspectu 
magis constricto tractabat: Familia Hymenoptero- 
rum secunda, nomine Pupivororum designata, in 
tribus quinque distributa est, quarum prima Ich- 
neumonides proprie sic dictos amplectitur, his ge- 
neribus : Pelecinus , Evania, Foenus, Aulacus, 
Ichneumon cum Stephanis, Xoridis, Pimplis, Gryp- 
tis, Metopiis, Alomyis, Trogis, Joppis, Micro- 
gastris, Ophionibus, Banchis, Sigalphis, Braco- 
nibus, Agathidibus, Alysiis. Tribus secunda com- 
prehendit Diploleparias seu Cynipes, quibus etiam 
Ibalia consociata est.   In tribu tertia, cum Chal- 


ICHNEUMONIDUM. 35 

cidibus et Leiicospidibus, ^emis Eiilophoritm col^ 
locatuni est, quod Ichiieumones niinutos Linnaei, 
seu Diplolepides Fabricii, et quaedani alia genera 
horum insectulorum, a Latreilleoet Spinola antea 
proposita, comprehendit. — Anno 1818 Graven- 
horst et Nees ab Esenbecky in Volumine nono no- 
vorum Actorum Academiae Naturae Curiosorum, 
conspectum generum et familiarum Ichneumoni- 
dum publici juris faciebant: Nees ab Esenbeck 
Hymenoptera pupophaga, seu Ichrieumones Lin- 
nei, in quatuor familias redegit: I. Ichneumoni- 
des sensu strictiori; antennis multiarticulatis (arti- 
culis, paucissimis exceptis, ultra 16), rectis; ala- 
rum areolis cubitalibus radiali et brachialibus 
distinctis;   terebrae  vagina  bivalvi  exannulata. 

II. Ef^aniales; antennis rectis aut fractis, articu- 
lis non ultra 16; alarum areolis brachialibus radiali 
et cubitalibus distinctis; terebrae vagina bivalvi 
exannulata; abdomine metathoraci supero affixo. 

III. Diplolepariae (Cynipsera Latr.); antennis 
fractis, articulis non ultra 14; alarum areolis nul- 
lis aut indistinctis; terebrae vagina bivalvi exarti- 
culata. IV. Proctotrupini; antennis rectis aut 
fractis, articulis haud ultra 16; alarum areolis sal- 
tem brachialibus et cubitalibus confluentibus, ple- 
rumque nullis; terebrae vagina tubulosa articulata 
retractili. Familiam primam, seu Ichneumonides 
proprie dictos , auctor in stirpes duas divisit, qua- 
rum prima comprehendit Ichneumonides genuinos, 
areola alarum intermedia vel nulla, vel reliquis 
minore, pentagona vel oblique-rectangula vel tri- 

3^ 


36 HISTORIA  CULTUllAE 

gona; iiervis recurreiitibus duobus; palpis niaxil- 
laribus quinque-articulatis, labialibus quadriarti- 
culatis, rarissime triarticulatis; secunda autem 
Ichneumonides adscitos, areola alarum iutermedia 
vel nulla, vel reliquis subaequali quadrata, vel 
minima quadrata aut stipitata, vel una tantum cel- 
lula cubitali; nervo recurrente solitario, vel nullo; 
palpis maxillaribus vel quinque-articulatis, labia- 
libus tum triarticulatis, rarius quadriarticulatis, 
vel maxillaribus sexarticulatis, labialibus quadri- 
articulatis. — In stipite prima, a Gravenhorstio 
tractata, et cellulis alarum completis, cellula 
radiaii una magna, cellula cubitali interiore cuni 
cellula discoidali interiore conjuncta, designata, 
liaec sunt genera: I. Ichneumon; capite trans- 
verso; scutello plano; abdomine petiolato autsub- 
petiolato, rarius subsessili, teretiusculo , rarius 
subdepresso; aculeo abscondito aut subexserto: 
Familia 1; Abdomine petiolato, oblongo aut sub- 
ovato, segmento primo globuloso scabro, pctiolo 
longo lineari arcuato; alarum cellula cubitali in- 
termedia quinqueangulari; antennis et pedibus 
mediocribus; aculeo abscondito aut subexserto: 
1. Scutello et abdomine totis nigris, e. g. Ichn. 
annulator etc. Fabr. 2. Scutello et abdomine ni- 
gris, ultimis segmentis albonotatis. 3. Scutello 
pallidenotato, abdomine toto nigro; e. g. Ichn. 
deliratorius Linn. etc. 4. Scutello pallide-notato, 
abdomine nigro, segmentis ultimis albonotatis; 
e. g. Ichn. molitorius L. etc. 5. Scutello pallido, 
abdomine tricolore; e. g. Ichn. extensorius L. etc. 


lCHNEUMOJNlDUiM. 37 

6.  Sciitello pallido;  abdomiuis  apice,  ut pluii- 
nuiiu quoque medio, llavomaculato aut cingulato; 
e. g. Ichn. vaginatorius Linn. etc.   7. Scutello pal- 
lido; abdomine vel pallide-uotato, vel segmentis 
quibusdam totis flavis, segmento  ultimo toto ni- 
gro; e.  g.  Ichn.  luctatorius L. etc.   8.  Scutello 
pallido; abdomine vel toto rufo vel rufo-nigro- 
que; e. g. Ichn. fusorius L. etc.  9. Scutello nigro; 
abdomine vel toto rufo vel rufo-nigroque, e. g. 
Ichn. arrogator auct. etc.   10. Sculello nigro, ab- 
domine tricolore; e. g. Ichneum. incubitor L. etc. 
11. Thorace rufo aut albolineato; scutello rufo aut 
albo;  abdomine  vel  tricolore  vel  bicolore,  vel 
albonotato, apice semper albo; e. g. Ichn. nobili- 
tator Gr.   Familia 2.  Abdomine oblongo petio- 
lato; segmento primo antice apicem versus sensim 
dilatato, sublaevi, petiolo tenui, longitudine par- 
tisanticae; alarum cellula cubitali intermedia tri- 
angulari; antennis serratis; pedibus subelongatis. 
Species una.   Familia 3.  Abdomine procero sub- 
cylindrico petiolato; segmento primo antice sub- 
convexo laevi,  petiolo lineari,  haud  multo aii- 
gustiore quam pars antica, hujusque longitudine; 
antennis  pedibusque  gracilibus;  aculeo  exserlo 
brevissimo; e. g. Bassus porrectorius F. etc.   Fa- 
milia 4.  Abdomine oblongo aut subovato, petio- 
lato; segmento primo antice subconvexo laevi, pe- 
tiolo tenui, plerisque longitudine partis anticae; 
alarum cellula cubitali intermedia vel nulla, vel 
parva triangulari aut irregulari; pedibus antennis- 
que subgracilibus; aculeo subexserto.  L Sculello 


38 HISTORIA  CULTURAE 

et abdomine nigris.   2. Scutello palllde-notato; 
abdomine nigro, plerumque marginibus segmento- 
rum pallidis.   3. Scutello pallido; abdomine rufo 
aut rufo-nigroque; e. g. Cryptus sticticus F. Bas- 
sus testaceus F. etc.   4. Scutello nigro; abdomine 
rufo,  aut  rufo-nigroque;  e. g. Ichn.  nemoralis 
Fourcr. Ichn. sulphuratus Gr.   Familia 5. Abdo- 
mine subsessili  aut  subpetiolato,  oblongo;  seg- 
mento primo basin versus sensim angustato; ala- 
rum cellula cubitali intermedia vel nulla, vel parva 
triangulari aut irregulari; antennis gracilibus aut 
mediocribus; pedibus mediocribus; aculeo subex- 
serto.   1. Scutello et abdomine nigris; e. g. Bas- 
sus praerogator F.   2.  Scutello pallide-notato; 
abdomine vel toto nigro, vel marginibus segmento- 
rum pallidis; e. g. Ichn. lituratorius L. Ichneum. 
amictorius Panz.   3. Scutello pallido; abdomine 
vel rufo vel rufo-nigroque.   4.  Scutello nigro; 
abdomine vel rufo, vel rufo-nigroque, vel flavo- 
nigroque; e. g. Ichn. rutilator auct. etc.   Fami-- 
lia 6.   Abdomine  subsessili,  oblongo-subcylin- 
drico; segmento primo vel subquadrato, vel basin 
versus sensim angustato; alarum cellula cubitali 
intermedia vel nulla vel parva triangulari ; capitis 
facie protuberante, antennis mediocribus; pedibus 
brevibus crassis;  aculeo abscondito.   1.  Cellula 
cubitali intermedia parva, e. g. Cryptus curvator F. 
2.  Cellula cubitali intermedia nulla, e. g. Ichneu- 
mon femoralis Vill.  Familia 7. Abdomine subses- 
sili, oblongo-ovato; segmento primo basin versus 
sensim angustato;  alarum cellula cubitali inter- 


I C H N E U M O N I D U M. 39 

media niilla; pedibus poslicis elongatis, tarsis 
crassiusciilis-, antennis setaceis; aculeo vix subex- 
serto. Familla 8. Abdomine petiolato pyriformi 
opaco, subtiliter puncto; segmento primo brevius- 
culo, petiolo fere longiludine et latiludine partis 
anticae; alarum cellula cubitali intermedia trian- 
gulari; pedibus subgracilibus; antenuis mediocri- 
bus; aculeo subexserto. Species una. Familia9. 
Abdomine petiolato oblongo - ovato; segmento 
primo reliquis multo angustiore, basin versus sen- 
sim angustato, petiolo longitudine partis anticae; 
alarum cellula cubitali intermedia deficiente, inte- 
riore nervos duos recurrentes excipiente; antennis 
brevibus; pedibus longis gracilibus. Ichn. argiolus 
Rossii. Familia 10. Corpore parvo; abdomine 
subpetiolato aut subsessili, oblongo depressius- 
culo tenero pellucido, segmento primo basin ver- 
sus sensim angustato; alarum cellula cubitali in- 
termedia nulla, radiali permagna, nervo ejus in- 
feriore recto, apicem alae versus excurrente et sub- 
evanescente; antennis pedibusque gracilibus. Fa- 
milia 11. Corpore parvo; abdomine petiolato de- 
presso nitidissimo laevissimo, segmenlo primo reli- 
quis multo angustiore, lineari, petiolo longiore 
quani pars antica; alarum cellula cubitali inter- 
media quinqueangulari, exteriore incompleta; 
aculeo absconditu aut subexserto; e. g. lchn. ga- 
gatesGr. ll.Trogus. Capite transverso; scutello 
elevato scu acuminato; abdomine petiolato con- 
vexo; aculeo abscondito; e. g. Tr. coeruleator Pz. 
lchu. lutorius auct.   111. Alomya.  Capite subglo- 


40 HISTOKIACULTUHAK 

boso; scutello plano, abdomine petiolato convexo: 
aculeo abscondito, e. g. Ichn. ovator F. ejusque 
femina, seu Gryptus debellator F. IV. Cryptus, 
Capite transverso; scutello plano; abdomine pe- 
tiolato aut subpetiolato, rarius subsessili, convexo; 
aculeo exserto. Familia 1. Abdomine petiolato 
oblongo; segmenti primi petiolo angustiore et 
paulo longiore quam pars antica, lineis duabus 
subelevatis; alaruni cellula cubitali intermedia 
quinque-angulari; pedibus et antennis subgracili- 
bus; aculeo exserto brevi; e. g. Ichn. armatorius 
Panz. Familia 2. Abdomine petiolato, feminae 
oblongo aut ovato, maris plerumque angustiore, 
interdum subcylindrico; segmento primo laevi sub- 
arcuato, petiolo vel paulo longiore quam pars an- 
tica, vel hujus longitudine; alarum cellula cubi- 
tali intermedia quinque-angulari aut subquadran- 
gulari; pedibus antennisque longis gracilibus; 
aculeo exserto longo. 1. Scutello abdomineque 
nigris; e. g. Ichn. moschator Fabr. 2, Scutello 
pallide-notato, abdomine nigro. 3. Scutello pal- 
lide-notato, abdomine pallide-cingulato; e. g. 
Bassus seductorius F. 4. Scutello pallide-notato, 
abdomine rufo aut rufo-nigroque; e. g. Cryptus 
assertorius F. 5. Scutello nigro, abdomine rufo- 
nigroque; e. g. Cryptus sponsor F. 6. Scutello 
et parte thoracis rufis, abdomine rufo-nigroque; 
e. g. Cryptus minutorius F. Familia 3. Abdomine 
petiolato, feminae oblongo aut ovato, maris an- 
gustiore; segmento primo plerumque laevi, petiolo 
paulo longiore et angustiore  quam  pars  antica; 


ICHNEU^IONIDUM, 41 

alarum eellula cubitali intermedia quinque-angu- 
lari; pedibus antennisque mediocribus; aculeo ex- 
serto mediocri.   1. Scutello abdomineque nigris. 

2. Scutello albonotato, abdomine rufo-nigroque. 

3. Scutello nigro, abdomine vel toto rufo vel rufo- 
nigroque; e. g. Cryptus profligator F. Familia 4. 
Abdomine petiolato nitido laevi, feminae oblongo, 
maris angustiore, segmento primo subcurvato aut 
subrecto, petiolo paulo longiore quam pars antica; 
alarum cellula cubitali intermedia minuta qua- 
drata; pedibus antennisque longis gracilibus, ra- 
rius mediocribus; aculeo exserto, longo aut me- 
diocri; e. g. Gryptus enervator F. FamiliaS, Ab- 
domine petiolato oblongo-ovato nitido laevi, seg- 
menti primi petiolo longo sublineari; alarum cel- 
lula cubitali intermedia nulla; antennis medio 
compresso-incrassatis; pedibus longis gracilibus; 
aculeo exserto mediocri; species unica. Familia 6. 
Corpore parvo; abdomine petiolato, rarius subpe- 
tiolato, breviusculo, feminae ovato aut oblongo, 
maris graciliore, interdum sublineari, segmento 
primo curvato aut subrecto, petiolo basin versus 
subangustato, longitudine partis anticae, alaruni 
cellula cubitali intermedia nulla aut subquinque- 
angulari ; antennis pedibusque gracilibus aut me- 
diocribus; aculeo exserto, rarissime abscondito. 
1. Thorace abdomineque nigris. 2. Thorace ni- 
grOj abdomine rufo-nigroque. 3. Thorace rufo- 
nigroque; e. g. Cryptus cinctus F. Familia 7. 
Alis nullis aut perparvis, volatu haud idoneis. 
Familia 8.  Abdomine subpetiolato aut subsessili. 


42 HISTORIA  CULTURAE 

oblongo; segmento prlmo laevi aut subcanaliculato, 
basin versus sensim angustato; alarum cellula cu- 
bitali intermedia vel nulla vel triangulari; pedibus 
antennisque subgracilibus sublongis; aculeo ex- 
serto. Familia 9. Abdomine petiolato oblongo 
laevi nitido, petiolo mediocri; alarum cellula cubi- 
tali intermedia nuUa, rarius parvatriangulari; an- 
tennis gracillimis; pedibus mediocribus, posticis 
rarius elongatis; aculeo exserto mediocri; e. g. 
Ichn. conjunctor Panz. Familia 10. Abdomine 
petiolato procero laevi nitido, segmento 1 lineari, 
petiolo fere longitudine partis anticae; alarum 
cellula cubitali intermedia quadrangulari, rarius 
quinqueangulari, pedibus antennisque gracilibus; 
aculeo exserto brevi. Familia 11. Abdomine pe- 
tiolato, rarius subpetiolato, oblongo laevi nitido, 
segmenti primi petiolo plerumque tenui lineari, 
longitudine partis antieae; alarum cellula cubitali 
intermedia pleruraque rhomboidali et majore quam 
in reliquis Ichneumonidibus genuinis; antennis 
pedibusque gracilibus aut mediocribus; aculeo ex- 
serto brevi; mares plerumque stylis duobus ana- 
libus exsertis. Familia 12. Corpore parvo. Ab- 
doraine subsessili aut subpetiolato, rarissirae pe- 
tiolato, oblongo, rarius lineari, laevi, segraento 
prirao rarius lineari, pleruraque basin versus sen- 
sira angustato; alarura cellula cubitali intermedia 
vel nulla, vel obliqua, cellulae cubitalis interioris 
nervo inferiore exteriore plerumque recto, haud 
angulato; antennis pedibusque gracilibus; aculeo 
exserto,  rarius abscondito.   V. Pimpla,   Capite 


ICHNEU3I0NIDUM. 43 

transverso; abdomine sessili, teretiusculo aut de- 
pressiusculo, nitidulo; aculeo exserto, rarius sub- 
exserto.   Familia 1.  Segmentis interniediis lineis 
duabus obliquis impressis, alarum cellula cubitali 
intermedia nulla, antennis subgracilibus, pedibus 
mediocribus,   aculeo  exserto  longo.   1.  Coxis 
posticis nigris.  2. Coxis posticis rufis, e. g. Pimpla 
inensurator F.   Familia 2. Abdomine plerumque 
laevi  nitido,  segmentis ultimis feminae integris; 
alarum cellula cubitali intermedia triangulari aut 
nulla;  pedibus antennisque gracilibus aut medio- 
cribus,  aculeo longo.   1.  Scutello abdomineque 
nigris,  hoc  interdum  segmentorum  marginibus 
summis castaneis;  e.  g.  Pimpla  segmentator  F. 
2. Scutello pallide-notato, abdomine pallide-cin- 
gulato,   cingulis  interdum  obsoletis.    3.  Scu- 
tello pallide-notato,  thorace rufo-nigroque, ab- 
domine nigro, interdum marginibus segmentorum 
pallidis.   4. Scutello pallide-notato aut rufo, ab- 
dominis medio rufo.   5. Scutello nigro, abdominis 
medio  vel  segmentorum  quorundam  marginibus 
rufis; e. g. Ichn. cylindrator 01.   Familia 3. Seg- 
luentis transversim impressis, duobus ultimis femi- 
nae  rima  ventrali longitudinali;  alarum  cellula 
cubitali intermedia nulla; antennis gracilibus; pe- 
dibus mediocribus; aculeo mediocri aut brevi; e. g. 
Cryptus carbonator Gr.   Familia  4.  Segmentis 
transversim incisis, duobus ultimis feminae rima 
ventrali longitudinali; alarum cellula cubitali in- 
termedia nulla; antennis gracilibus brevibus; pedi- 
bus breviusculis crassiusculis; aculeo perbrevi sub- 


44 HISTQUIA  CULTURAE 

exserto erecto.  Farnilia 5. Segmentis transversim 
incisis,  ultimis feminae ventre  integris;  alarum 
cellula cubitali intermedia nulla;  antennis graci- 
libus, pedibus mediocribus; aculeo mediocri; e. g. 
Pimpla incitator F.   Familia 6.  Segmentis ple- 
rumque  transversim incisis, intermediis longitu- 
dine latioribus, ultimis feminae rima ventrali lon- 
gitudinali; alarum cellula cubitali intermedia tri- 
angulari; pedibus mediocribus; antennis gracilibus, 
interdum subcrassiusculis; aculeo mediocri, rarius 
longo.   1. Corpore rufo,  nigro-notato,  scutello 
flavo.   Pimpla flavicans Fabr.   £. Abdomine vel 
toto vel pro parte rufo,  scutello nigro.   3. Pro- 
thorace et scutello rufis, e. g. Cryptus oculatorius 
Fabr.   4. Scutello pallide-notato, thorace et ab- 
domine nigris,  interdum picturis pallidis,  e. g. 
Pimpla varicornis  Fabr.   5.  Scutello thorace et 
abdomine nigris, hoc interdum castaneo - cingulato, 
coxis posticis rufis;  e. g. Pimpla pennator Fabr. 
6. Scutello thorace et abdomine nigris, hoc inter- 
dum rufo-cingulato,  coxis posticis nigris;  e. g. 
Cryptus  maculator  F.    Familia 7.  Abdomine 
longo, plerumque tuberculoso, segmentis anterio- 
ribus,  ut plurimum quoque intermediis, latitudine 
longioribus,  ultimis feminae rima ventrali longi- 
tudinali; alarum cellula cubitali intermedia trian- 
gulari;  antennis et pedibus mediocribus aut sub- 
gracilibus; aculeo longo.   1. Thorace et scutello 
nigris, e. g. Pimpla manifestator Fabr.   £. Abdo- 
mine thorace  et scutello nigris  pallide-notatis; 
e. g. Pimpla persuasoria Fabr.   3. Abdomine scu- 


ICHNEUMONIDUM. 45 

tello et thorace fulvis, pallide-notatis; e. g. Ichn. 
periatus Chr. VI. Metopius. Capite transverso; 
scutelli angulis apicalibus acutis; abdomine sessili 
couvexo opaco scabro; aculeo abscondito; e. g. 
Metopius necatorius Panz. VII. Bassus. Capite 
transverso; abdomine sessili depressiusculo niti- 
dulo, feminis interdum apice compresso; aculeo 
abscondito aut subexserto. Familia 1. Abdomine 
vel lateribus subparallelis, apice obtuso, vel lan- 
ceolato-ovato, apice acuto, feminis plerumque 
apicem versus compresso, segmento primo vel 
quadrato vel saltem lateribus parallells; alarum 
cellula cubitali intermedia vel nulla vel triangu- 
lari, interioris nervo inferiore exteriore angulato; 
antennis pedibusque mediocribus aut gracilibus; 
aculeo vix subexserto suberecto; e. g. Bassus lae- 
tatorius Panz. Familia 2. Corpore parvo; abdc- 
mine paulo angustiore quam thorax, segmento 1 
basin versus paulo angustato; alarum cellula cubi- 
tali intermedia quinqueangulari; antennis medio- 
cribus, pedibus crassiusculis; aculeo vix subexserto 
erecto. Familia 5. Abdomine thoracis latitudine; 
segmentis intermediis transversis, primo subqua- 
drato; alarum cellula cubitali intermedia nulla; 
antennis medio incrassatis; pedibus mediocribus. 
Species una. VIII. Banchus. Capite transverso, 
abdomine sessili aut subpetiolato, compresso aut 
subcompresso. Familia 1. Abdomine sessili, ra- 
rius subsessili, laevi nitido, lateribus compresso, 
segmento primo basin versus sensim paulo an- 
gustato;  alarum cellula cubitali intermedia sub- 


46 HISTOUIA  CULTURAE 

rhomboidali, interioris nervo inferiore exteriore 
arcuato; antennis mediocribus; pedibus mediocri- 
bus aut elongatis; aculeo abscondito; e. g. Banchus 
pictus F. Familia 2. Abdomine subsessili aut 
subpetiolato, laevi nitido, apicem versus ventre 
plerumque compresso, maribus plurimis teretius- 
culo; alarum cellula cubitali intermedia rhomboi- 
dali aut triangulari, interioris nervo inferiore ex- 
teriore angulato; antennis gracilibus aut mediocri- 
bus; pedibus mediocribus aut elongatis; aculeo 
brevi, rarius longo; e. g. Banchus fornicator F. 
Familia 3. Abdomine subsessili nitido laevi ob- 
longo, apicem versus compresso; alarum cellula 
cubitali intermedia rhomboidali; antennis gracili- 
bus; pedibus elongatis; aculeo longo. Familia 4, 
Abdomine subsessili laevi compresso, dorso cari- 
nato; alarum cellula cubitali intermedia nulla, 
interioris nervo inferiore exteriore subangulato^ 
cum nervo inferiore cellulae cubitalis exterioris 
ad angulum cellulae radialis contiguo; antennis 
gracilibus; pedibus mediocribus; aculeo longo. 
Species una. Familia 5. Abdomine subpetiolato 
fusiformi, apicem versus ventre compresso, seg- 
mentis ultimis valvula ventrali vomeriformi; ala- 
rum cellula cubitali intermedia nulla; antennis 
subgracilibus; pedibus elongatis, anterioribus gra- 
cilibus, posticis validis; aculeo longo. Species 
una. IX. Ophion. Capite transverso; abdomine 
petiolato compresso. Familia 1. Abdomine late- 
ribus aut apice compresso, rarius toto compresso 
aut teretiusculo; segmento primo antice convexius- 


ICHNEUMONIDUM. 47 

culo aut subgloboso; alarum cellula cubitali inter- 
medla triangulari, rarius nuUa; antennis pedibus- 
que mediocribus; aculeo subsursum curvato, brevi 
aut mediocri, rarius longo. 1. Abdomine anten- 
nisque nigris. 2. Abdomine nigro, articulo primo 
antennarum subtus pallido. 3. Abdomine rufo- 
nigroque, articulo primo antennarum subtus pal- 
lido. 4. Abdomine rufo aut rufo-nigroque, an- 
tennis nigris, rarius subtus rufis; e. g. Opbioa 
pugillator F. Familia 2. Abdomine subpetiolato 
corapresso, dorso carinato, segmento primo basin 
versus sensim angustato; alarum cellula cubitali 
intermedia triangulari; pedibus antennisque sub- 
gracilibus; aculeo brevi; e. g. Ophion glaucopte- 
rus F. Familia 3. Abdomine compresso longo, 
dorso carinato, segmento primo petiolo longo 
tenui; alarum cellula cubitali intermedia nulla; 
pedibus longis gracilibus, tarsis posticis crassius- 
culis; antennis gracilibus aut mediocribus; aculeo 
brevi. 1. Scutello flavo, e. g. Ophion circum- 
flexus F. 2. Scutello nigro, rarius rufo; e. g. 
Ophion amictus F. Familia 4. Abdomine petio- 
lato compresso, dorso subcarinato, segmento primo 
longo, petiolo lineari; alarum' cellula cubitali in- 
termedia nulla; antennis gracilibus; pedibus ante- 
rioribus subgracilibus, posticis elongatis, femori- 
buscrassis; aculeolongo; e. g. Ophion vulnerator 
Gr. Familia 5. Abdomine compresso petiolato; 
segmenti primi petiolo tenui, angustiore et lon- 
giore quam pars antica; alarum celhila cubitali 
intermedia nuUa, pedibus antennisque gracilibus; 


48 HISTORIA  CULTURAE 

aculeo medioeri. 1. Scutellopallido. 2. Scutello 
nigro; e. g. Ophion moderator Gr. Familia 6. Ab- 
domine petiolato compresso, dorso carinato, seg- 
menti primi petiolo tenui; alarum cellula cubitali 
intermedia nulla, interiore nervos duos recurren- 
tes excipiente; antennis pedibusque longis graci- 
libus ; aculeo vix subexserto ; e. g. Ophion luteus F. 
Familia 7. Abdomine longo compresso, dorso carl- 
nato; alarum cellula cubitali intermedia triangu- 
lariparva; antennis pedibusque gracilibus; aculeo 
subsursum curvato brevi. Familia 8. Abdomine 
petiolato compresso, dorso carinato; segmenti 1 
petiolo longo angusto; alarum cellula cubitali in- 
termedia nulla, interiore nervos duos recurrentes 
excipiente; antennis apicem versus incrassatis, pe-' 
dibus subgracilibus; aculeo vix subexserto. Fa- 
milia9. Abdomine petiolato longo gracili, apicem 
versus compresso; alarum cellula cubitali inter- 
media nulla, interiore nervos duos recurrentes ex- 
cipiente; antennis brevibus gracilibus filiformibus; 
pedibus mediocribus elongatis; aculeo brevi. Ano- 
malon cruentatum Pz. Familia 10. Corpore parvo 
autmediocri; abdomine petiolato laevi nitido,maris 
compresso, dorso carinato, feminae compressius- 
culo, rarius subteretiusculo, dorso oblongo, seg- 
menti primipetiolo lineari; alarum stigmatemagno, 
cellula radiali praemagna, trianguli rectangularis 
forma, cellula cubitali intermedia nulla, interioris 
nervo inferiore exteriore brevi recto, cum nervo 
inferiore exterioris, ad angulum rectum cellulae 
.radialis,  in eodem puncto coincidente;  anteiinis 


ICHNEUMONIDUJM. 49 

niediocribus aut brevibus; pedibus mediocribus aut 
gracilibus; aculeo exserto, sursuni curvato. 1. Ab- 
domine rufo-nigroque; e. g. Oph. nutritor F. 
2. Abdomine nigro; e. g. Oph. triangularis Gr. 
Familia 11. Abdomine petiolato compresso laevis- 
simo nitidissimo, dorso fusiformi, segmentoprimo 
sublineari, petiolo longiusculo; alarum cellula 
cubitali intermedia quinqueangulari; antennis bre- 
viusculis filiformibus; pedibus mediocribus; acu- 
leo subexserto aut subabscondito.   Species una. 

X. Acaenitus. Capite transverso; antennis brevi- 
bus filiformibus; pedibus posticis elongatis validis; 
abdomine subsessili teretiusculo, feminae valvula 
magna acuminata ventrali, basin terebrae mediocris 
aut  longae tegente;  e.  g.  Ichn.  arator  Rossii. 

XI. Xorides. Capite globoso; abdomine petiolato 
aut subsessili, convexo; aculeo exserto. Fami- 
lia 1. Abdomine sessili aut subsessili, depressius- 
culo, maris elongato sublineari, feminae breviore 
oblongo, basi scabriculo; alarum cellula cubitali 
intermedia nulla, interioris nervo inferiore exte- 
riore subanguloso, cum nervo inferiore exterioris, 
ad angulum cellulae radialis, contiguo; antennis 
gracilibus;» pedibus mediocribus; aculeo mediocri 
aut longo. 1. Abdomine nigro. 2. Abdomine rufo 
aut rufo - nigroque. 3. Abdomine albo - notato. 
Familia 2. Abdomine subpetiolato aut subsessili, 
oblongo-fusiformi laevi nitido, alarum cellula cubi- 
tali intermedia nulla, interioris nervo inferiore 
exteriore subanguloso, cum nervo inferiore exte- 
rioris, ad angulum cellulaeradialis, contiguo; an- 

Ichn. Europ.  Pars I. 4 


50 HISTORIA  CULTURAE 

tennis pedibiisque gracilibus longis; aculeo longo. 
Species una. Familia 3. Abdomine petiolato cla- 
vato laevi; segmenti primi petiolo longitudine par- 
tis anticae; alarum cellula cubitali intermedia 
nulla, interioris nervo inferiore exteriore suban- 
guloso, cum nervo inferiore exterioris, ad angulum 
cellulae radialis, contiguo; antennis gracilibus; 
pedum posticorum femoribus compressis crassis 
dentatis; aculeo longo; e. g. Anomalon ruspator 
Jurinei. Familia 4. Corpore procero; abdomine 
subpetiolato, maris sublineari, feminae oblongo; 
alarum cellula cubitali intermedia quinque-angu- 
lari; antennis pedibusque mediocribus, horum 
posticis longis; aculeo longo. Species una. Fa- 
milia 5. Abdomine subsessili subcylindrico; ala- 
rum cellula cubitali intermedia quinque-angulari; 
antennis gracilibus filiformibus , longitudine me- 
diocri; pedibus longis subgracilibus, tibiis anticis 
brevibus compresso-dilatatis; aculeolongo. Ich- 
neumon rehictator Panz. — Stirpem alteram Ich- 
neumonidum proprie dictorum, seu lchneumones 
adscitos , Nees ab Esenbeck in lineas et genera 
digessit, hoc modo; Linea prima, seu Bracones, 
palpis maxillaribus quinquearticulatis,» labialibus 
tri- rarissime quadri-articulatis; areolis cubitali- 
bus variis; his generibus: I. Stephanus, Capite 
cubico; prothorace conico-angustato; abdomine 
convexo, petiolo longo cylindrico; areola radiali 
lanceolata, cubitalibus duabus obliquis; aculeo 
exserto. Stephanus coronatus Jurinei. II. Coe- 
linius,  Capite subcubico, occipite excavato; pro- 


I 


ICHNEUMONIDUM. 61 

thoracebrevi ovato; abdomine depressiusculo, pe- 
tiolo lineari; areola radiali semiovata, ab apice 
alae remota, cubitalibus duabus, posteriori inde- 
terminata, aculeo haud exserto; e. g» Stephanus 
parvulus N. ab E. III. Spathius. Capite trans- 
verso, vertice lato; prothorace brevi; abdomine 
depresso obovato, petiolo longo lineari; areolis 
cubitalibus tribus, secunda majori nervum recur- 
rentem excipiente; aculeo exserto; e. g. Cryptus 
clavatus Panz. IV. Jphidius. Capite transverso, 
vertice lato; prothorace brevi; abdomine convexo; 
petiolo brevi cylindrico; antennis articulis 12 — 24; 
aculeo haud exserto. Species parvae. 1. Anten- 
nis 12-articulatis; areolis cubitalibus tribus, me- 
dia nervo recurrenti conjuncta. 2. Antennis ar- 
ticulis 12 — 24; areolis cubitalibus duabus, prima 
in areolam disci exteriorem effusa et interdum una 
cum hac postice incompleta; e. g. Bracon picipes 
N. ab E. 3. Antennis 16-articulatis; areola cu- 
bitali unica, ab areola disci media discreta; e, g. 
Bracon exoletus N. ab E. V. Perilitus. Capite 
transverso, vertice lineari angusto; prothorace 
brevi; abdomine convexo, petiolo basi lineari vel 
teretiusculo postice conico-dilatato, depressius- 
culo; aculeo exserto. 1. Areolis cubitalibus dua- 
bus, anteriore parva quadrata, nervo recurrente 
interstitiali, areola radiali ab apiceremota, semi- 
cordata; segmento secundo maximo. Species par- 
vae; e. g. Bracon rutilus N. ab E. 2. Areolis cu- 
bitalibus tribus, nervo recurrente vel primam areo- 
lam, vel limites hujus et mediae petente;  areola 

4^ 


52 HISTORIA  CULTURAE 

radiali lanceolata, apicem attingente; e. g. Bracoii 
ictericus N. ab E. YI. Leiophron. Capite trans- 
verso, vertice plano angusto; prothorace brevi; 
abdomine longiore quam thorax, convexo, seg- 
mento primo conico longiusculo, interdum sinuato, 
secundo maximo campanulato, reliquis brevissimis 
linearibus; areolis cubitalibus duabus; aculeo de- 
curvo vel retracto. VII. Bracon. Capite trans- 
verso, vertice lato rotundato, nonnullissubgloboso; 
prothorace brevi; abdomine longiori quam thorax, 
ovato vel ovali, convexo vel depressiusculo, seg- 
mento petiolari brevi conico-angustato plano, ple- 
rumque impresso, reliquis magnitudine decrescen- 
tibus; aculeo plurimis exserto recto. 1. Areolis 
cubitalibus duabus, prima subquadrata, nervuni 
recurrentem ante apicem excipiente. Species 
parvae, alis longis hyalinis, antennis articulis 22 
pluribusve, aculeo brevi; e. g. Br. ruficornis N. 
ab E. 2. Areolis cubitalibus duabus, prima elon- 
gata semidivisa, nervum recurrentem in medio 
excipiente, alis villosis. 3. Areolis cubitalibus 
tribus, secunda postice attenuata, nervum recur- 
rentem excipiente, e. g. Br. orbiculator N. ab E. 
4. Areolis cubitalibus tribus, secunda quadrata, 
prima nervum recurrentem excipiente. a. Macro- 
cephali; capite crasso, latitudine thoracis, abdo- 
mine laevi, colore nigro nitido, prothorace anove 
in nonnullis rufis, stigmate magno nigro; e. g. 
Bracon dispar IV. ab E. b. Microcephali; capite 
thorace angustiore, abdomine saepe striolato opaco, 
colore nigro-flavo-rufove vario; e. g. Br. minuta- 


ICHNEUMONIDUM. 53 

tor Fabr. c. Sphaerocephali; capite subgloboso, 
prothorace magis elongato, corpore brevi atro ni- 
tido, capite abdomineque saepius rubris; e. g. 
Br. denigrator F. d. Rufo-nigroque varii, \el 
toti lutei, vel nigri, thoracis dorso et abdomine 
rubris, capite lato transverso, vel subgloboso ver- 
tice rotundato, abdomine oblongo laevi vel rimu- 
loso, aculeo elongato. a. Oris partibus brevibus, 
non porrigendis, e. g. Br. nominator F. ^. Oris 
partibus elongatis, rostriformibus. (Yipiones 
Latr.), e. g. Br. desertor Spin. VIII. Agathis. 
Capite transverso, vertice angusto, facie triangu- 
lari; oris partibus rostriformibus elongatis; abdo- 
mine longiore quam thorax, convexo,, segmento 
primo conico planiusculo; areolis cubitalibus tri- 
bus, prima efFusa, media minuta; e. g. Ag. mal- 
vacearum Latr. IX. Microdus. Capite transverso, 
yertice angusto, facie quadrata ; oris partibus bre- 
vibus, non porrigendis; prothorace brevi; abdo- 
mine longiore quam thorax, convexo, primo seg- 
mento conico; areolis cubitalibus duabus, prima 
integra, vel tribus, secunda minuta; e. g. Micr. 
obscurator N. ab E. Bassus gloriatorius Panzer. 
X. Hormius. Capite transverso, angustiore quam 
thorax, vertice convexo, antennis submoniliformi- 
bus; prothorace brevi; abdomine lateovato de- 
presso, marginibus obtusis, segmento primo conico 
angusto, secundo maximo, sulco transversali bi- 
partito; areolis cubitalibus tribus, media in limi- 
tibus anticis nervum recurrentem excipiente; 1. an- 
tennis 22-articulatis;  e. g. Bracon moniliatus N. 


54 HISTORIA   CULTURAE 

ab E.   2. Antennis 12-articulatis.   Species una. 
XI. Microgaster.  Capite transverso,  infra verti- 
cem angustum retuso; prothorace brevi; abdomine 
thoracis longitudine,  vel breviore,  plano ovato 
sessili, primo segmento lato conico striolato mar- 
ginatoque, ventralibus ultimis in fulcrum vomeri- 
forme connatis;  pedibus validis,  femoribus com- 
pressis,  paribus  posterioribus  approximatis.   !• 
Areolis cubitalibus tribus, media stapiaeformi ; e. g. 
Cryptus globatus F.   2. Areolis cubitalibus dua- 
bus, secunda antice cuspidata; e. g. Ichn. glome- 
ratus Linn.   XIL Blacus- Capite transverso, ver- 
tice lato rotundato; antennis apice moniliformibus; 
prothorace brevissimo; abdomine longitudine tho- 
i-acis,  compresso,  apice oblique truncato,  seg- 
mento primo rectangulo; pedibus gracilibus.   1. 
Areolis cubitalibus duabus,  prima maxima penta- 
gona;  e, g. Bracon humilis N. ab E.   2. Areola 
cubitali una effusa.   Linea secunda,  seu Bassi, 
palpis maxillaribus sexarticulatis,  labialibus qua- 
driarticulatis; corpore coacto, capite crasso; seg- 
mentis  abdominis  anterioribus  saepe  majoribus, 
areis cubitalibus ut plurimum tribus, media ampla 
quadrangulari;  his generibus:  I. Rogas.  Capite 
transverso,  vertice  angusto,  oculis  prominulis; 
abdomine longiore quam thorax, sessili plano, ple- 
rumquerimoso, segmentis tribus anterioribus raa- 
joribus, primo subrectangulo,basi paulo angustiori; 
pedibus gracilibus;  areolis cubitalibus tribus, se- 
cunda magna quadrangula.   1.  Abdomine lineari, 
capite thoraceque longiore; nervo recurrente pri- 


ICHNEUMONIDUM. 55 

mae areolae inserto; e. g. Bracon linearis N. ab E. 
2. Abdomine obconico-lanceolato, capite tborace- 
que raro longiore; capite angustiore quam thorax; 
nervo recurrente areolae primae inserto; e. g. Bra- 
con testaceus N. ab E. 3. Abdomine obconico- 
lanceolato, longitudine capitis et thoracis; capite 
latiore quam thorax; nervo recurrente areolae me- 
diae antrorsum acuminatae apici inserto; e. g. 
Bracon decrescens N. ab E. II. Cardiochiles. Ca- 
pite transverso , fronte convexa , vertice rotundato 
angusto; abdomine oblongo plano, longitudine 
thoracis, primo segmento lato, basi parum an- 
gustato impresso; pedibus validis, posterioribus 
approximatis; areolis cubitalibus tribus, prima tri- 
angula, angulis truncatis. Species una. III. Hel- 
con. Capite transverso crasso, fronte retusa cum 
acumine inter antennas, vertice lato plano; pro- 
thorace producto tuberoso; abdomine longiore 
quam thorax, lineari planiusculo, segmento primo 
longissimo rectangulo, basi contracto; pedibus 
posticis validis; areolis cubitalibus tribus, prima 
triangula, angulis omnibus truncatis; e. g. Helcon 
tardator N. ab E. IV. Eubazus. Capite trans- 
verso lato, fronte verticeque planiusculis; pro- 
thorace brevi; abdomine longiore quam thorax, 
lineari-lanceolato plano, segmentis tribus anterio- 
ribus aequalibus, primoconico; pedibus tenuibus; 
areolis cubitalibus vel duabus, prima trigona an- 
gulis omnibus truncatis, vel tribus media trian- 
gulari; e. g. Eub. pallipes N. ab E. V. Aljsia. 
Capite  transverso crasso,  genis  verticeque  lato 


56 HISTOHIA  CULTURAE 

rotundatis, occipite concavo; mandibulis quadratis 
tridentatis hiaritibus; prothorace brevi; abdomine 
sessili vel petiolato, longiore quani thorax, laevi, 
depressiusculo, segmento secundo maximo, primo 
plus minusve conico-attenuatoj pedibus gracilibus. 
1. Areola radiali ovata, ad apicem alae acute 
clausa; areolis cubitalibus tribus, prima majore, 
nervum recurrentem excipiente; antennis medio- 
cribus, articulis brevibus, abdomine sessili; e. g. 
Cryptus manducator Fabr. 2. Areola radiali ple- 
rumque effusa, rarius in apice alae acute clausa; 
areolis cubitalibus tribus, primaminore, secunda 
postice attenuata; nervo recurrente interstitiali; 
antennis gracilibus longis, articulis elongatis; ab- 
domine sessili aut subpetiolato; e. g. Bassus ab- 
dominator N. ab E. 3. Areola radiali effusa ; areo- 
lis cubitalibus tribus, prima minore subquadrata, 
media basin versus nervum recurrentemexcipiente, 
postice attenuata; stigmate lineari obsoleto; ab- 
domine plerisque subsessili; e. g. Bassus rufiven- 
tris N. ab E. 4. Areola radiali effusa; areolis 
cubitalibus duabus, prima elongata, postice alte- 
nuata; antennis brevibus; e. g. Bassus concolor 
N, ab E. 5. Areola radiali ante apicem sinuato- 
clausa; areolis cubitalibus duabus, prima minore, 
nervo recurrente interstitiali, stigmate elongato; 
abdomine brevi sessili; e. g. Bracon areolaris N. 
ab E. 6. Apterae; Bassus apterus N. ab E. VI. 
Sigalphus. Capite transverso, vertice plano, oc- 
cipite recto; abdomine vix longiore quam thorax, 
sessili plano  triannulato,  segmentis plus minus 


I C H N i: U M O N I D U M. 57 

coalitis; areolis cubltalibiis duabiis; e. g. Sigalph. 
seniirugosus N. ab E. YII. Chelomis. Capite trans- 
verso, superne retuso, vertice angusto, occipite 
concavo; abdomine sessili convexo cataphracto, 
segmentis tribus anterioribus vel cunctis totis in 
unum connatis, nullo vestigio (incisurarum) super- 
stite, vel sulculis transversis indicatisj reliquis 
niinutis, sub ventrem retractis j areolis cubitalibus 
tribus. 1. Abdomine clavato triannulato, areolis 
disci anterioribus aequalibus; e. g. Sigalphus irro- 
rator Latr. 2. Abdomine ovato-oblongo planius- 
culo, segmentis punctorum transversalium serie- 
bus duabus obsoletis indicatis, areola disci supera 
exteriore majore; e. g. Chel. dentatus Pz. 3. Ab- 
domine ovato aut oblongo, integro, areolis disci 
aut anterioribus duabus; e. g. Sigalphus similis 
N. ab E. 4. Abdomine ovato, oblongo vel sub- 
cylindrico, integro, areola disci anteriore solitaria; 
e. g. Chelonus oculatus Jurinei. — Anno 1820 
Goldfuss, in enchiridio suo Zoologico, Ichneu- 
monides, in sensu generaliori sicdictos, in fami- 
liam primam Hymenopterorum congregabat, hanc- 
que deinde intribus quatuor dividebat, quarum 1. 
Diploleparias^. ab E. comprehendit, 2. Cynipse^ 
ras N. ab E. 3. Ei/aniales Latr. 4. IchneuinO' 
77/d[<?J, stricte sic dictos; his generibus : a) Alysia, 
(linea secunda Ichneumonum adscitorum N. ab E.) 
h) Bracon (linea priraa Ichn. adsc. N. ab E.). c) 
Ichneumon (Ichneumones genuini N. ab E.). Ge- 
nera Neesii ab E. et Gravenhorstii auctor, ut sub- 
genera, illis tribus generibus substravit. — Eodeni 


58 HISTORIA  CULTURAE 

2LmioGravenhorst, in Monographia Ichneumonum 
Pedeniontanae Regionis, magnam copiam novarum 
specierum publici juris faciebat. — Idem auctor, 
anno 1821, plures species, a Fabricio e museo 
Hiibneri descriptas, plenius describebat in Germari 
Promtuario entomologicoj Germarenim, qui col- 
lectionem entomologicam celeberrimi Hiibneri de- 
functi emerat, individua ipsa Ichneumonum, quae 
Fabricius ex illa collectione coram habuerat, cum 
Gravenhorstio benevolenter communicaverat. — 
Anno 1^22 Thunberg , in Actis Petropolitanis, 
illustrationis Insectorum hymenopterorum partem 
primam edebat, quae Ichneumonidea continet. 
Auctor Cryptos Bassos Bracones Banchos Pimplas 
Joppas Ophiones et Foenos Fabricii, sub denomi- 
natione communi generica Ichneumonum, compre- 
hendit et, secundum colorem antennarum thoracis 
abdominis etc. in familias 55 digessit. Cum vero 
auctor nil nisi diagnoses perbreves specierum edi- 
derit, omissis omnibus descriptionibus, allegatis, 
et notitiis de patria insectorum, de speeiebus novis 
hujus tractatus difficillimum est eruere, num ad 
unam alteramve nostrarum specierum adhiberi pos- 
sintj inde plurimas earumprorsum omittere coactus 
fui. — Anno 1823 FalUn methodum novam ede- 
bat Hymenoptera disponendi : Sectio secunda (Pe^ 
tioliventres^ in divisione prima, pedibus vel nu« 
diusculis vel parum spinulosis, Ichneumonides 
nostros continet, hocschemate: I. Antennis exten- 
sis: Familia 1 , Ichneumonides ; antennis elongatis, 
articulis viginti et ultraj  corpore nudiusculo ob- 


ICHNEUMONIDUM. 59 

longo; abdomine basi coarctato, siib metathorace 
inserto; areola interniedia in alls superis aut mi- 
nuta aut nulla. 1. Alis area speculari instructis ; 
his generibus: 1. Ichneumon; antennis setaceis, 
dimidio corpore saepe longioribus; metathorace 
cancellatim striato; abdomine fornicato, superficie 
aequali, basi longe-petiolato, petiolo elevato, 
postice incurvo dilatato; areola alarum minuta, 
fere pentagona (Ichneumones et Trogi nostri). 
2. Alomya; antennis setaceis; corpore elongato; 
metathorace convexo, haud cancellato; abdomine 
fornicato aequali petiolato, petiolo incurvato; 
areola intermedia alarum pentagona (Alomyae 
Panz.). 3. Cryptus; antennis elongatis, corpore 
oblongo, metathorace haud cancellato; abdomine 
petiolato convexo, segmentis posticis dilatatis com- 
pressis; alis (interdum nullis) areola intermedia 
fere pentagona. (Crypti nostri). 4. Pimpla; 
antennis elongatis, corpore angusto; metathorace 
convexo, vix cancellato; abdomine subcylindrico, 
basi depresso, vix petiolato, dorso nodoso vel 
rugose-punctato; areola alarum subtrigona seu 
nulla (Pimplae nostrae et Xoridae). 5. Bassus; 
antennis setaceis, medio frontis insertis; corpore 
oblongo; abdomine laeviusculo, sessili seu petio- 
lato, petiolo recto, ventre excavato; areola ala- 
rum intermedia nulla (Bassi nostri, sed etiara 
Bassus irrigator Fabr. seuXorides irrigator noster). 
6. Tryphon, novumgenus; antennis elongatis se- 
taceis; corpore oblongo; abdomine laevigato, aut 
sessili aut subpetiolato, petiolo recto,  segmentis 


60 HISTOIUA   CULTURAE 

anticis haud compressis, ultimis dilatatis conni- 
ventibus; areola intermedia subtrigona. 1. Meta- 
thorace haud cancellato. a. Pimplaeformes: ab- 
doniine sessili, a basi ad apicem usque aequaliter 
convexOj haud compresso, nisi in segmentis ulti- 
niis, aculeo longissimo. b. Ophioniformes : ab- 
domine compresso seu subfalcato, basi angustato, 
petiolo contiguo subrecto, aculeo brevi, parum 
seu vix exserto, ut in Ophione flavifronte et tri- 
colore Fabr. 2. Metathorace subcancellato, Pel- 
tastiformes: petiolo contiguo, saepius sessili, ab- 
domine convexo, haud compresso, postice dilatato, 
aculeo brevi, haud exserto, ut in Ophione latra- 
tore F. (Hoc Fallenii genus praeter nostros Try- 
phones, plures quoque species nostrarum Pimpla- 
rum, Xoridarum et Ophionum comprehendere 
videtur). 7. Peltastes; antennis elongatis validis, 
ante medium frontis insertis; corpore scabro- 
punctato, scutello spinoso; abdomine sessili con- 
vexo, haud compresso; areola intermedia triangu- 
lari. (Metopius Panz.). 8. Banchus; antennis 
longissimis, medio frontis insertis; abdomine in- 
curvo cultrato, haud petiolato; areola intermedia 
triangulari (Banchorum nostrorum species aculeo 
haud exserto). 9. Ophion; antennis longissimis 
tenuibus; abdomine falcato,longe-petiolato,postice 
perpendiculariter dilatato-compresso, segmento 
secundo ventrali conspicuo, reliquis dorsalibus 
compressis; areola intermedia trigona seu nulla. 
(Ophiones nostri , exceptis eis quos Fallen ad ge- 
nera Tryphonum etPorizonum refert). 10. Porizon, 


ICHNEUMONIDUM. 6% 

novum genus; antennis setaceis niediocribus; 
abdoniine falcato petiolato, segmento secundo et 
terlio ventrali conspicuo, ultimis dorsalibus dila- 
tato-compressis; areola intermedia vel trigona vel 
luilla (Ophionum noslrorum familia IX, seu X 
conspectus). 2. j4lis area speculari destitutis, 
liis generibus: 1. Bracon ; antennis medio frontis 
insertis; abdomine convexo vel sessili vel petio- 
lato; alis abdomine longioribus, areis costalibus 
quatuor, tertia subdiscoidali, areola vcl magna 
quadrata vcl nulla. 1. Abdominesesssili. a. Areola 
alarum quadrata, seu Alysia Latr. b. Areola nuUa, 
ul in Basso testaceo Fabr. ? 2. Abdomine petiolato. 
a. Areola quadrata, ut in Crypto mutillario Fabr. 
seu Yipione dcsertore Latr. b. Areola nulla, at 
nervus modo unicus ab area costali ultima exit. 
(In hoc genere igitur Agatbides, Vipiones etAlysiae 
Latr. conjunguntur). 2. Vipio; antennis filifor- 
mibus; abdomine sessili, dorso planiusculo; alaruni 
areis costalibus subquatuor, ultima vel brcvi vel 
obsoleta, areola aut rotundata par^ a, puncto costali 
opposita, aut nulla (Microgastri Latr.). 3. Hy- 
brizon; antennis tenuibus; abdomine petiolato, 
alarum areis costalibus aut tribus aut duabus, arcola 
intermedia area(jue spcculari nullis. 4. Sigalp/ius ; 
antennis diniidio corpore longioribus; corporc du- 
riusculo scabro-punctatissimo, convexo; abdomine 
brevi fornicato sessili obtusissimo; alarum areis 
coslalibus 3 — 4, speculari nuUa. Familia 2, Era- 
nialcs ; anlennis liiiformibus validis cxtensis; ab- 
domine  leuui  compresso,  ad scutellum iuserto; 


62 HISTORIA  CULTURAE 

1. Foenus; abdoinine falcato, alis longiore; tibiis 
posticis clavatis. £. Euania; abdomine compresso 
alis breviore. Familia 3, Cynipseae; abdomine 
metathoraci adfixo; antennarum articulis circiter 
tredecim. Haec familia, praeter Cynipes Linn. 
etiam Sagarin Panz. seu Ibaliam Latr. compre- 
hendit. IL Antennis fractis. Familia 1, Diplo- 
lepides; antennis validis breviusculis, abdomine 
subtriquetro, areis alarum nullis; complectitur 
genera Chalcidum, Diplolepidum et Pteromalo- 
rum. Familia •£, Chrysidides ; alarum areis 
discoidalibus sat distinctis; continet Cleptas et 
Chrysides. Familia 3^ Psilotes ; antennis sub- 
fractis longiusculis ; abdomine ovato; utrinque 
convexo; alarum areis vix ullis; his generibus : 
Sparasion, Bethylus , Psilus, Codrus. — Eodeni 
anno, in Volumine undecimo Actorum Academiae 
Naturae Curiosorum, Gravenhorst e familia octava 
Ophionum Conspectus, in Volumine nono illoruni 
Actorum editi, novum genus condebat, Hellwigia 
nominatum, in honorem Hellwigli, Entomologi 
celeberrimi, tunc semisaecularia muneris publici 
sui celebrantis. — Anno 1825 Dahlmann, in Actis 
Academiae Hohniensis, Pimplam atratam, gigan- 
tem hujus generis, describebat, pluraque de mo- 
ribus Pimplarum huic descriptioni addebat. — 
Eodem anno et 1826 Trentepohl , in Revisione 
critica Ichneumonum Fabricianorum, plures spe- 
cies generis Ichneumonum, ex ipso museo Fabricii, 
describebat. 


ICHNEUMONIDUM. 63 

Methodus systematica Ichneumonidum genui- 
norum europaeorum, in hac Ichneumonologia ex- 
posita, cujusque conspectum tabula synoptica 
adnexa exhibet, maximam partem respondet con- 
spectui, in Volumine IX Novorum Actorum Acad. 
Nat. Curios. edito, his tamen immutationibus: E 
familiis IV, V, VI, VII et VIII generis Ichneu- 
monum genus novum composui, cui nomen Cam- 
/70/;Z^^zV adsignaveram, cujusque species nonnullas 
pluribus entomologis jam sub nomine Campople- 
gum communicavi; cum vero species plurimae ge- 
neris Tryphonum, a Fallenio postea editi, inde- 
que publici juris facti, illi respondeant, juste no- 
men, a Fallenio inditum, retinui; sed nomen vacans 
Campoplegis uni subgenerum Ophionum adscripsi. 
Familiam X Ichneunionum e serie Ichneumonidum 
genuinorum rejeci, cum, habitu toto et cellularum 
alae forma, ab illis satis recedat. E generis Pimpla- 
rum familia VII sectionem tertiam totam et quas- 
dam species sectionis secundae, v. c. P. persua- 
soriam eique affmes, sustuli et in familiam octa- 
vam novam collocavi; praeterea familiam nonam 
addidi. Genus Banchorum quoque familia nova 
auctum est. Generis Ophionum familia VIII ad 
gradum generis peculiaris, jam in Volumine XI 
Novorum Actorum Acad. Nat. Cur. , sub nomine 
Hellwigiae descripti , promota ^est. Familiae IV 
et V generis Xoridarum in unam familiam coalitae 
sunt. — Ratio et leges, quas in construendis ge- 
neribus et familiis secutus sum, illis respondent, 
quas jam in scriptis meis anterioribus, v. c. in §. 2 


64  HISTORIA  CULTURAE  I CHNEUMON IDUM. 

prolegoiiienorum ad Coleoptera Microptera ex- 
posiii : Omnes partes externas insectorum respicio; 
at characteres generum et familiarum vel ab his 
\el ab illis, sint abdomen thorax alae pedes, de- 
sumo, prout hae illaeve, ad designandum genus 
aut familiam, notas distinctissimas suppeditant, 
simulque oculis facile se praebent. 


I.  COHPUS. 65 


C A P U T   II. 

De Ichiicunioniduin genuinoi uni coi porc cjusque partibua, 

§. 1. 

De coipore. 

Corpus, plus niiiuis elongatum, plcrlsque est 
iiudum nitidum, iutcrdum pilis brcvibus tcuuibus 
erectis pubescens aut pilis tenuibus incumbentibus 
subsericeum et opacunii saepius caput et thorax 
plus minus pubescentes esse solent. Rarius cor- 
pus est scabrum, seu punctis confertis profundis 
imprcssum, v. c. Mclopiis, aut passim aciculatum, 
e. g. pluribus Bassis. — Species plurimae rufo ni- 
groque coloratae sunt, saepe plus minus albo- 
pictae, rarius totae rufae aut totae nigrae. Saepius 
abdomen bicolor est aut tricolor, aut segmentis 
nonnullis flavis, albove guttatis seu fasciatis. Tho- 
rax inlerdum colore rufo imbutus est, aut flavo- 
pictus •■> saepissime autem puncto uno alterove albo 
ad radicem alarum notatus. Scutellum multis spe- 
ciebus album.   Pedes unicolores aut bicolores aut 

Ithn. Europ. Pars I. 5 


66 II'  CAPUT. 

tricolores sunt, luinquam toti nigri, cum feniora 
anlica semper subtus pallidiora sint. Caput unico- 
lor aut bicolor, saepe facie plus minus albo-picta, 
rarius tricolorj antennis saepe annulo lato albo 
notatis. 

§. 2. 
Deeapite. 

Caput discretum prominens, antice orbicula- 
tum aut subovatum, superne transversum, pleris- 
que coUum versus paulo angustatum, rarius sub- 
globosum aut subcubicum angulis obtusis, e. g. in 
Xoridisj thorace tertia vel quarta parte brevius, 
ejus autem latitudine seupaululum angustius, ra- 
rius  latius.   In  capite  distinguuntur:  Occiput, 
regio postica, thoracem versus declive, plus minus 
emarginatum pro adplicatione ad thoracemj (^ej- 
tex, regio superna, inter occiput et stemmata sitaj 
frons y inter stemmata et antennas, nonnunquam 
cornu brevi erecto,  rarissime  cornubus  duobus, 
2ivm^i2i'^ facies sewhypostoma, regio antica, inter 
antennas et os sita, plana, nonnullis subconcava, 
e. g. Metopiis, aliis tuberculata, e. g.  Exochisj 
temporay regiones laterales, superne pone oculos; 
genae,  regiones  laterales,  inferne pone  oculos 
sitae.   Caput instructum est ocw//^, stemmatibus, 
antennis et instrumentis cihariis, 

Oculi laterales, plus minus prominuli, ovales 
aut suborbiculati ; interdum subreniformes, mar- 
gine seilicet interiore, juxta antennas, emarginato. 


III.  ANTENNAE. 57 

e. g. Hellwigiis. — Stemmata seu oc^Z// tria, inter 
verticem et frontem in trianguliira disposita, hya- 
lino-nitida. 


§.  3. 
De  antennis. 

Antennae, inter frontem et facieni insertae, 
plurimis corpore breviores, nonnullis ejus longi- 
tudine, rarissime eo longioresi porrectae, post 
mortem saepius curvatae aut involutae, praesertim 
infeminisi filiformes aut setaceae, interdum circa 
medium subcompressiusculae, v. c. Phygadeuonti 
triannulato et Mesosteno compressicorni, distinc- 
tius compressae Baryceroti, valde compressae et 
dilatatae Euceroti, clavatae Hellwigiis; nudae aut 
pubescentes, rarius pilosellae, v. c. Xylonomo pili- 
corni; articulatae, arliculis 18 — 60: Articulo 
primo, seii radicitla, parvo globoso, in capnt im- 
nierso; secundo, seu scapo, subcylindrico aut 
subclavato, rarius ovato, rarissime subgloboso, 
semper reliquis crassiore (si antennas Barycerotis 
et Eucerotis excipias) et duobus sequentibus lon- 
giore, tertio et quarto brevissimis crassiusculis, 
plerumque tam arcte connatis ut pro uno arti- 
culo, seu pedicello, habeantur, quarto sem- 
per breviore quam tertius, saepius vix con- 
spicuo, vel tertio ipso interdum vix exserto; 
quiuto longiore cylindrico; reliquis, quae, una 
cum quinto, ab aliis entomologis /lagcUo com- 
parantur,  longitudine sensim decrescentibus, ita 

5^ 


68 IV.  PARTES  ORIS. 

ut extremi saepiiis transversi sint, rarissime omni- 
bus transversis, vel, antennis scilicet setaceis, an- 
terioribus transversis, extremis autem. fere latitu- 
dine longioribus; ultimo plerumqiie ovato aut sub- 
cylindrico et longitudine penultimum excedente, 
apice acuto aut obtuso. Articuli antennarum fili- 
formium breviorum multiarticulatarum, simulque 
crassiorum, breviores quoque et, exceptis secundo 
et quinto, globosiores seu longitudine latitudinis 
suntj articuli antennarum longiorum autem et gra- 
ciliorum, vel pauciarticulatarum, longiores et, 
exceptis primo tertio et quarto, cylindrici. Cum 
vero plerisque articulus primus omnino abscondi- 
tus esse soleat, tertius et quartus autem unicuni 
modo articulum exhibeant, articulus secundus pro 
primo, tertius et quartus pro secundo, quintus pro 
tertio habentur, qua denominatione etiam in hac 
Ichneumonologia usus sum. 


§. 4. 
De partibus oris. 

In examine partium oris seu instrumentorum 
cibariorum ^ ob parvitatem subtilitatem et situra 
absconditum atque complicatum plurium harum 
partium, assiduitate quam maxima, nec non oculis 
bene armatis attentissimisque, et contemplationi- 
bus saepius reiteratis et ex omni parte directis, 
opus est. Haec requisita sane nec temere postu- 
lata nec superflua  sunt; eoque minus reprehendi 


IV.   PAHTES  OiHS. 69 

vereor, me in his niniis consideratiim esse, cum 
videamus, coryphaeos entomologorum maxime ce- 
lebratos, in descriptione harum partium, immo in 
numero earum, inter se discrepare. In re tam 
ardua et erroribus facillime obnoxia, oculis meis 
solis diffidens, auxilium invocabam viri amicissimi 
et oculatissimi, Neesei ab Esenbeck, nec frustra, 
nam hic, statim opus aggrediens, circiter quinqua- 
ginta species e diversis generibus et familiis Ich- 
neumonidum, examini rigoroso subjiciebat, oris 
partes etantennas, e quaqua parte, oculis armatis 
attentissime inspiciebat, quaeque viderat autem 
benevolenter mecum communicabat, quod animo 
gratissimo hic agnosco. Descriptiones singulas 
ejus verbotenus speciebus, ad quas attinent, ad- 
dam, simulque notabo, quo forsan descriptionibus 
earundem partium, ab aliis entomologis editis, 
haud respondeant. Hic autem soJa generaliora de 
oris partibus recensenda sunt: — Clypeus ve vera 
nihil aliud est quam pars inferior faciei, ejusdem- 
que cum facie substantiae corneae, plerumque 
ejusdem coloris. Sutura transversali a facie discre- 
tus esse solet, interdum vero etiam, hac sutura 
obsoleta aut plane deficiente, omnino cum facie 
concretus est; plerumque transversalis, rarius or- 
biculatus aut suborbiculatus est, margine poslico 
et antico rotundato, rarius recto, antico interdum 
emarginato. — Labrum rarissime totum exser- 
tum est, plerumque maximam partem sub clypeo 
absconditum, inteidum omnino retractum; mem- 
branaceum,  nonnuUis coriaceum,  rarissime cor- 


70 IV.  PARTES  ORIS. 

neum; forma varia, triangulare, semiorbiculatura, 
transversale, rotundatum, subquadratum; saepius 
appendice apicali raembranacea angustiore, ut plu- 
rimum subulata, interdum triangulari, auctum. — 
Labium compositum est e mento et lingua. Men^ 
tum est conieum, plurimis pubescens, rarissirae 
coriaceum aut submembranaceura, forma varia, 
longe plurimis taraen corapressura convexura ob- 
conicura, raultis vero subovatura, rarius cunei- 
forrae aut subrectangulum seu linearej apice ple- 
risque tridentatum aut bidentatura, raultis rotun- 
datum aut truncatum, rarius emarginatura , raris- 
sirae bifidura aut productura. Lingua, ab aliis 
labium nuncupata, raembranacea est, rarissirae 
subcoriacea, forma varia, plurimis subquadrata, 
aliis transversa, paucis obconica linearis triangu- 
laris subrotunda subrectangula cordata, apice ple- 
risque obtusa aut truncata aut bifida, aliis excisa 
aut emarginata, paucis rotundata aut denticulata; 
pleruraque longitudine est raenti, vel eo diraidio 
brevior, rarius tantura tertiae partis ejuslongitu- 
dine, rarissirae autera raento longior; caeteruni 
vel latitudine raenti, vel eo latior aut angustior. — 
Mandibulae corneae, breviores aut longiores sunt, 
plus rainus arcuatae, ut pluriraura basi latiores, 
apicera versus angustatae, rarius basi et apice fere 
aequilatae; rarissirae rectae, triangulares aut pyra- 
raidales vel lineares seu apice dilatataej apice bi- 
dentatae, exceptis perpaucis speciebus, quibus 
apex vel integerrimus vel tridentatus est. Jurine 
quidem assert,  omniuni  Ichneumonidum mandi- 


IV.  PA KTES  OUIS. 71 

bulas bideiitatas esse, teste Neeseo autem niandw 
bulae Xoridae et Metopii integrae sunt, Piniplae 
vero, cui Fabricius mandibulas inermes adscripsit, 
bidentatae. — 3TaxiUae e parlibus duabus dis- 
tinctis constant, hasi ntm^Q et processu seu p/o- 
cessihus laciniisve duohus supernisj illam Nees ab 
Esenbeck stipitem nuncupavit, bos nomine malae 
designavit: Stipes longe plurimis corneus est et 
compressus, paucis coriaceus aut niembranaceusi 
plerumque sublanceolatus, interdum subrectangu- 
laris aut subtriangularis, rarius formae ovatae ob- 
longae obconicae semicylindricae lineari magis 
respondens. Mala vel bifida aut bipartita est vel 
biarticulata(bipartita autbifida respondere videtur 
processibus duobus, interiori nempe et exteriori, 
({uorum Illiger mentionem fecit; biarticulata autem 
unum processum, eumque biarticulatum, exbibere 
\idetur). Ratione substantiae mala est membra- 
nacea, rarissime subcoriacea aut processu exte- 
riore coriaceo corneove. Longitudine mala stipiti 
aequalis esse solet, multis vero hoc brevior est. 
Caeterum autem nullus reliquorum auctorum, qui 
maxillas Iclmeunionum examinaverunt, proces- 
suum aut laciniarum mentionem faciunt, praeter 
Fabricium, qui maxillam bifidam Bassi seductorii 
et Pimplae vagatoriae descripsit. — Palpi quatuor 
elongati fjllformes inaequales: Ajiteriores , seu 
maivillares, longiores sunt, plerumque mahi duplo 
aut triplo b^ngiores, nunquam hac breviores aut 
phis quadruplo longiores; quinquearticuhiti, raris- 
sinie  quadriarliculali,  (secuiidura  Fabricium  et 


72 IV.  PARTES  OKIS. 

Panzerum saepe sexarticulati), Articulorum pri- 
mus obcoiiicus esse solet aut clavatus vel subclava- 
tus, rarissime subcylindricus aut filiformisj secun- 
dus plerumque cultriformis, vel etiam obconicus, 
rarius subcyliiidricus subclavatus semicordatus sub- 
triangularis, rarissime vomeriformis securiformis 
subrhombicus; tertius plurimis subcylindricus aut 
filiformis vel obconicus, rarius clavatus autcultra- 
tusj quartus plerumque cylindricus, vel etiam ob- 
conicus aut filiformis, rarissime spathulaeformis; 
quintus tandem longe plurimis filiformis, haud raro 
etiam cylindricus, paucis conicus, apice vel obtu- 
sus vel acutus. Auctores, qui palporum sexarti- 
culatorum mentionem fecerunt, articulum sextum 
describunt cylindricum aut liliformem. Quod ad 
longitudinem relativam articulorum, tertius lon- 
gissimus esse solet, primus secundus quartusve 
brevissimus, interdum vero horum quoque unus 
alterve, vel etiam quintus, longissimus est, raris- 
sime tamen tertius est brevissimus; quibusdam 
speciebus omnes longitudine aequales sunt. Palpi 
posteriores, sew labiales , breviores, utphirimum 
labio duplo longiores, rarissime triplo longiores 
aut labii longitudine suntj quadriarticulati, raris- 
sime triarticulati, (secundum Latreilleum semper 
triarticulati, quod autem observationibus omnium 
reliquorum entomologorum obstat) : Articulus pri- 
mus plerisque clavatus est aut obconicus, rarissime 
subcylindricus; secundus obconicus aut subtrian- 
guiaris vel securiformis, rarius subcylindricus sub- 
cordatus aut obovatus, rarissime fere quadratus 


V.  riioHAx. 73 

globosus aut rhombeus ; tertius longe plurimis ob- 
conicus, rarius subtriangularis aut securiformis, 
rarissime cylindricus aut subovatus; quartus cylin- 
dricus aut filiformis, vel etiam oblongus, rarius 
ovatus. Ratione longitudinis relativae articulo- 
rum, norma fere constans esse videtur, articulos 
duos intermedios semper primo et quarto breviores 
esse; interdum tres anteriores auttres posteriores, 
rarius autem omnes, ejusdem longitudinis sunt. 
Caeterum haud superfluum erit adnotare, me qui- 
dera de nonnullis formis partiura oris dixisse, eas 
frequentiores esse, de aliis, eas rarius conspici, 
sed de exactitudine harum indicationum haud 
respondere possum, graviter enim suspicor, aucto- 
res, in designatione et denominatione formarura 
earundem, haud semper congruere, sed, ad unara 
eandemque formam designandam, hunc illo illum 
altero verbo adjectivo usum esse. 

§. 5. 
De thorace. 

Haec pars corporis, cui alae et pedes insident, 
latitudine saltem duplo, vel triplo aut quadruplo, 
longior est; forma rarius subcylindrica, saepius 
plus rainus gibba, interdum subglobosa. E parti- 
bus seu segmentis tribus distinctis composita est: 
Pars antica et minima , collum aut coUarey ab aliis 
quoque prothorax nominata, superne perbrevis 
est et annuluni quasi exhibet, cuni parte media 
. thoracis ita coalitum, ut fere totum sub hujus mar- 


74 V.  THOHAX. 

gine antico lateat. Sutiira, seu linea impressa 
transversalis, ad latera oblique super pedes anti- 
cos, deinde pone hos verticaliter, decurrens, sejun- 
git colluni a parte media thoracis. Coilo caput an- 
ticeinsidet, subtus autem et postice pedes antici 
ei inserti sunt. — Pars altera seu intermedia tho- 
racis, indeque ab aliis entomologis mesothorax 
nuncupata, a me nomine prothoracis distincta, 
quia collum sub ea absconditum est et haec pars 
superne re vera partem anticam thoracis exhibet, 
maxima est, et a parte postica sejungitur sutura 
profunda, pone scutelhim alas posticas et pedes 
medios circumducta. Alae, pedes medii et scutel- 
lum, huic parti inserti sunt. Radices alarum, et 
linea impressa, seu sutura, a radice alae anterio- 
ris versus collum ducta, limites designant inter 
dorsum et latera prothoracis. Ima pars prothora- 
cis pectus est. — Pars tertia et postica, seu meta- 
thorax^ cui pedes postici et abdomen inserti sunt, 
saepius lineis nonnullis elevatis verticalibus et 
transversalibus, rectis angulatisve, areolata aut 
cancellata, nec non punctis aut cicatriculis rugu- 
lisve aspera est; nonnunquam etiam postice, iu 
facie declivi, tubercula duo, rarius quatuor, ob- 
tusa aut mucronata, gerit. Ex observationibus 
plurium entomologorum gallicorum, (Audouinii, 
Blainvillei, Chabrieri) alae posticae metathoraci 
insertae essent, quod quidem etiam concedi posset, 
si scutellum quoque pro parte metathoracis agnos- 
ceretur: Duae nempe suturae laterales a scutello 
descendunt;  anterior a  margine  antico  scutelli, 


V.  TIIOKAX. 75 

iuter radices alae anlicae ct posticae, oblique ad 
latera thoracis versiis coxas pediim mediorLim de- 
ciirrit; postcrior a margiiie postico sciitelli, pone 
radicem alae posticae, deciirrcns, ad basin coxae 
ciim sutura anteriore coincidit. Si posterior limi- 
tem inter prothoracem et metathoracem designat, 
scutellum et alae posticae melalhoraci insident. 
Ex his simul patet, regionem sculellarem thoracis 
partem esse, suturis aeque distincte ac reliquae 
thoracis partes definitam. Audouin autem in tho- 
race insectorum partes quadraginta tres definitas 
distinxit, plurimasque earum dcnominationibus 
peculiaribus designavit. De his, nec non de ob- 
servationibus Blainvillei Chabrieri et Latreillei, 
consulere velis: Annales des sciences nat. par 
Audouin etc. I. pag. 118 et pag. 416; Ibidem 1822 
pag. 82; Bulletin des Sciences, de la Soc. phil. 
1820, pag. 33; Memoires du Museuni, VI. p. 411, 
VII. pag. 302, VIII. pag. 199. Ad latera singulae 
partium trium thoracis, a me commemoratarum, 
spiraculum exit, saepe obsoletum. 

Scutellumy si adest, plurimis subtriangulare 
aut suborbicuhitum est, plus minus convexum, in- 
terdum tuberculatum, e. g. Trogis, tumque haud 
raro mucrone erecto armatum, e. g. Banchis; ra- 
rius transversum quadrangulare, angulis duobus 
apicalibus in mucronem elongatis, v. c. Metopiis. 
In Pezomachis autem scutellum sensim evanescit, 
prout alae evanescunt; quibus tandem omne ala- 
rum rudimentum obliteratum est, omni quoque 
vestigio scutclli carent. 


76 VI.  ALAE. 

§. 6. 
De alis.   (Tab. I et II.) 

Ichneunionides, ut reliqua Hymenoptera, alis 
quatuor instructi sunt, e memhrajia tenui et costis 
corneis, illam expandentibus, conflatis. Hae costae 
ab aliis nervi aut (^enae nuncupantur, quamvis ne- 
que nervi neque venae sint, sed tracheae corneae. 
Cum vero in plurimis scriptis nervi nominentur, 
haec denominatio itaque in usu sit, ego quoque 
ea utar. E conjunctionibus et anastomosibus ner- 
vorum cellulae seu areolae aut areae alarum 
oriuntur. Radix^ seu pars alae, quae thoraci in- 
seritur, substantia est intermedia inter corneam et 
niembranaceam, nunquam hyalina aut diaphana, 
sed semper colorata; obtegitur autem pro parte 
.y^MamwZa convexiusculai duriore cornea, quae ta- 
men potius ad thoracem pertinet. — Alae anticae 
(fig. A), posticis longiores, angustae, apicem versus 
sensim dilatatae sunt. Margo earum anticus lon- 
gior est interno, hic longior postico. Stigma (a) 
distinctum est, majus aut minus. Costa crassior 
marginis antici, inter stigma et angulum dorsalem 
alaeextensa, radius (b) nuncupatur. Ex anasto- 
mosi nervorum cellulae decem aut undecim for- 
mantur: Harum cellularum, secundum longitudi- 
nem alae consideratarum, tres, a radice alae ortae, 
elongatae sunt seu humerales (1 — 3) , una est ra- 
dialis (4), duae aut tres cubitales (5 — 7), duae, 
cubitalibus substratae, discoidales {8 — 9), duae, 
discoidalibus  substratae,  posticae (10 — 11)  (in 


VI.  ALAE. 77 

conspectii generum anteriore a me brachiales nun- 
cupatae). Nervi, qui cellulas discoidales inter se 
disJLingunt, relatione ad cellulas cubitales, nervi 
rccurrentes nominantur. Denominationes angulo- 
rum et marginum alae e Terniinologia Illigeri de- 
sumsi, cellularum e Methodo Jurinei. Cum vero 
hic non nisi cellulas cubitales et radiales respexe- 
rit, reliquas ipse denominationibus, quales mihi 
aptae videbantur desigiiavi. Cellulis secundum 
latitudinem alae consideratis, illae ad margi- 
nem breviorem seu posticum sitae mihi externae 
(5. 8. 10) sunt, juxta cellulas humerales sitae i/z- 
ternae (7. 11), inter externas et internas sitae in- 
termediae (6. 9). Cellularum humeralium quae 
ad radium jacet externa (1) est, quae ad margi- 
nem internum interna (3), quae ab ambabus inclu- 
ditur intermedia (2). Fallen partibus phuibus 
alarum, modo recensitis, nomina alia indidit: 
Margo totus anticus ei est nen^us costalis (b), 
stigma punctum costale (a), cellula radialis area 
costalis ultima (4); porro Fallen omnes cellulas, 
quae nulL^m cum nervo costali, neque cum mar- 
gine interno alarum, connexionem habent, areas 
discoidales adpellat; nostra cellula cubitalis inter- 
media ei est areola intermedia (6) seu simpliciter 
areola; ceUula discoidalis intermedia ar^a specu- 
laris (9). Brevitatis causa ego cellulam cubitalem 
interiorem et exteriorem cellulam interiorem et 
cellulam exteriorem nuncupabo, pro cellula cubi- 
tali intermedia autem simpliciter denominatione 
areolae utar.   Cum vero, inter has celhilas, prae- 


78 VI,  ALAE. 

primis areolae, cellulae interioris et cellulae radia- 
lis rationem habuerim, de his quaedam adhuc pro- 
ferre mihi liceat:  Cellula radialis plurimis spe- 
ciebus lanceolata est et magnitudine mediocri; Po- 
rizonibus autem (fig. 2) permagna, triangularis, an- 
gulo interiore recto, in medio disci alae sito.   Cel- 
lula interior (7) maxima,  e coalitione  cellulae 
cubitalis  interioris  et cellulae  discoidalis  inte- 
rioris  (x. y) orta est, nervo dividente,  qui has 
duas  cellulas  sejungere deberet,  easque in aliis 
hymenopteris  etiam  perfecte  sejungit,  extincto. 
Plerisque tamen  speciebus vestigium illius nervi 
dividentis  (z),  obsoletius  aut  distinctius,  con- 
spicitur, nempe in superiore hujus cellulae parte, 
ubi  nervus  ille  cum  alio,  ab  eo  versus  cellu- 
lam  posticam  interiorem  recurrente,   angulum 
acutiorem aut obtusiorem exhibere solet.   Rarius 
hoc  nervi  dividentis  rudimentum usque ad me- 
dium celhilae interioris excurrit, e. g. in Tryphone 
maculato,  Lissonota  dorsali,  Pimpla decimatore 
(fig. 3); plerumque perbreve est,faut angulus solus 
locum indicat, unde excurrere deberet; deinde an- 
gulus quoque evanescit, et nervus, qui cellulani 
internam a cellula discoidali intermedia sejungit, 
arcum exhibet plus minus arcuatum, donec tan- 
dem, e. g. in Porizonibus (fig. 2), arcus in lineam 
rectam transit, omneque vestigium nervi dividen- 
tis  obliteratum est.   Areola nonnuUis  speciebus 
et generibus deest; plurimae autem ea instructae 
sunt.   Quaedam species individuis variant areola 
distincta aut prorsum nuUa.   Imo occurrunt indi- 


VI.  ALAE. 79 

vidua, qiilbus areola iii una ala deest, in altera 
distincta conspicitur; e. g. in Mesolepto montano, 
Mesolepto Antilope et Tryphone sternoxantho; fit 
(juoque, licet perraro, ut areola, nervo accessorio 
diagonali, in duas areolas dividatur, in Alonnae 
ovatoris individuo uno. Semper auteni, ni adest, 
reliquis celhilis magnitudine cedit, et vel quinque- 
angularis, vel quadranguLaris, vel triangularis, vel 
suborbicularis est. Omnes hae formae autem mul- 
tifarie modificantur, unaque in alteram transit. 
Areola quinqueangularis (fig. 4) si latitudine lon- 
gior et basi latior quam apice est, pyramidalis 
(fig. 11) nominatur; quadrangularis vel quadrata 
(fig. 6) vel rhombea (fig. 12) vel rectangula vel tra- 
peziformis esse potest; triangularis (flg. 8. 10) vel 
regularis vel irregularis est; suborbiculata haec 
areola nominatur, si latera ejus plus minus arcuata 
sunt, concavitate arcus intus versa. Magnitudo re- 
lativa hujus areolae in speciebus et familiis diver- 
sis etiam diversa est; in serie individuorum, hac 
{^n\e selectorum, ostendi pctest, quomodo areola 
gradatim deminuitur tandemque omnino evanescit. 
Disparet autem duplici ratione: Vel enim nervi 
ejus duo laterales sensim sensimque invicem ad- 
propinquant, usque dum collabuntur et, collapsi, 
unum nervum exhibent, vel nervorum lateralium 
unus alterve sensim evanescit. Illud fit hac ra- 
tione: Areolae quadrangularis aut quinqueangula- 
ris nervi laterales apice, id est ubi cellulam radia- 
lcm attingunt, sensim adpropinquant, deinde, api- 
cibus ipsis conjunctis, areolam triangularem exhi- 


80 VI.  ALAE. 

bent; conjunctione ulterius continuata, partes 
apicales amborum nervorum ita coalescunt ut 
quasi petiolum exhibeant, quo areola ipsa suspensa 
esse videtur, quae nunc petiolata (fig. 15) nomina- 
tur; patet autem, conjunctione longius longius- 
que continuata, areolam ipsam tandem prorsus 
evanescere debere. Areola ita sensim angustata, 
nervi laterales quidem basi quoque, id est, ubi 
cellulas discoidales attingunt, sensim adpropin- 
quant, nunquam vero a basi ipsa conjunctio inci- 
pit, indeque nunquam petiolum areolae e basi 
hujus provenire videbis, sed semper ex ejus apice. 
Si, numero secundo, nervorum lateralium unus 
alterve, plerumque exterior, sensim evanescit, 
vestigia ejus in membrana hyalina alae plus minus 
conspicua esse solent, aut, vestigiis ejus plane ob- 
literatis, angulus obtusus, in nervo inferiore cel- 
lulae externae, prope juxta cellulam discoidalem 
intermediam, locum prodere solet, unde nervus 
ille extinctus oriebatur, e. g. in Hemitelibus 
(fig. 16). Saepe autem nullum vestigium, nec quo- 
que angulus iste, superest. Interdum, loco areo- 
lae, punctum conspicitur nigro-fuscum, corneum 
(fig. 19) quod vel e contractione areolae totius, vel 
e contractione nervi simplicis, cellulam exterio- 
rem ab interiore sejungentis, ortum esse videtur. 
Hac contractione, quam nervus inferior cellulae 
radialis, et superior cellulae discoidalis externae 
et intermediae, secuti sunt, factum est, ut, in illo 
puncto, cellula radialis cum cellulis istis discoida- 
libus fere in contactum venerint.   Areola /im^M/n 


Vr.  ALAE. 81 

secundum recurrentem excipere solet. Rarlus hic 
nervus exacte cum nervo exteriore areolae coinci- 
dit vel ipse, paululuni ab areola reniotus, a cellula 
exteriore excipitur; plerunique recte descendit aut 
parum arcuatus est, interduni auteni paulo infra 
niedium angulum exhibet. Areola deficieute, ner- 
vus ejus lateralis exterior extinctus esse solet; 
tunc vero, areola cum ceHula externa conjuncta, 
haec nervum secundum recurrentem excipit. Ra- 
rius areolae nervus lateralis interior extinctus, et 
areola ipsa cum cellula interna conjuncta est, quae 
nunc etiam nervum secundum recurrentem excipit. 
Rarissime, areola deficiente, nervus ille recurrens 
coincidit cum nervo, celhilas duas cubitalesmagnas 
sejungente. — Jlae posticae (fi^. B), anticis bre- 
viores et angustiores, subaequilatae sunt. Anasto- 
mosibus nervorum formantur cellulae septem, qua- 
rum tres (1 — 3), e radice aLne ortae, internae, 
quatuor (4 — 7) autem, ad marginem posticuni 
sitae, externae sunt. Internarura superior ple- 
rumque usque ad medium marginis antici extendi- 
tur, inferior marginem internum occupat, inter- 
media inter superiorem et inferiorem sita est. Ex- 
ternarum supera confmis est inferiori superiori, et 
angulum anteriorem ahae occupat, secunda tertia 
et infera ad marginem posticum sitae sunt, nervis 
intermediis nonnunquam vero adeo obsoletis, ut 
illae tres cellulae in unam magnam cellulam con- 
fluant. 

Haec de alis perfectis horum insectorum profe- 
renda erant.   In serie specierum subgeneris Pezo- 

Iclin. Europ.  Pars  I. Q 


82 VII.  PEDES. 

machorum aiitem vidimus alas sensim sensimque 
decrescere, ita ut nullo modo volatu idoneae sint, 
tandemque ipsa rudimenta laevissima earum plane 
evanescant. Sed structura haruni alarum imper- 
fectarum, et celhilae, quantum in nonnullis Pezo- 
machis adhuc cognoscere licet, alis perfectis reli- 
quorum cogenerum respondent.  (fig. 24. 25.). 


§. 7. 
De pedibus. 

Pedes sex Ichneumonidum cursorii sunt; an- 
tici, eorumque partes, breviores, medii magnitu- 
dine media, postici longiores; vel graciliores et 
longiores, nonnunquam pergraciles, \e\ validio- 
res et breviores, postici interdum valde incrassati. 
Partes eorum sunt, ut in reliquis plurimis insectis, 
coxa seu caput femoris, trochanter, femur, tibia, 
tarsus cum ungue. — Coxae anteriores globosae 
sunt; posticae ovato- aut elongato-globosae, in- 
terdum subangulatae, vel etiam compresso-globo- 
sae simulque permagnae, in quibusdam speciebus 
Exochorum magnitudine femoribus aequales, non- 
nullis, V. c. Ichneumoni culpatori et melanogono, 
calcare valido armatae; Ephialtae mesocentro 
coxae mediae quoque tuberculo acuminato laterali 
armatae sunt. — Trochanteres biarticulati sunt, 
articulis autem arctissime connatis, quorum minor 
cum femore connexus est, major cum coxa. — 
Femora sunt  elongata,  graciliora  aut crassiora, 


Vlir.   ABDOMEN. 83 

interdum ellipsoideo-clavata e. g. Exochis; postica 
interdura anterioribus multo crassiora, v. c. Pa- 
chymeris, praetereaque, quod quidem rarissime, 
ad marginem inferum spina seu dente valido ar- 
mata, v. c. Odontomeris. — Tibiae rectae elon- 
gatae, apicem versus magis minusve incrassatae; 
anticae spina apicali solitaria reclinata armatae, 
plerumque posterioribus paulo validiores, rarius 
subclavatae, v. c. Echthro rehictatori ; mediae 
spina recta gemina, rarius solitaria; posticae spina 
rectagemina, interdum pkis minus curvatae, e. g. 
Rhyssae curvipedi. — T^arj"/ sunt filiformes graci- 
les, tibiis graciliores, rarius crassitie tibiarum et 
subtus canaliculati, e. g. Anomalis; quinquearti- 
culati, articulo primo longiore, sequentibus lon- 
gitudine decrescentibus, ultimo apice unguibus 
duobus acutis incurvis, et inter hos unguiculo bre- 
viore obtuso, armato; unguibus in subgenere 
Ophionum subtus pectinatis, pectinibus subtilissi- 
mis, oculo bene armato distinctis. 


§. 8. 
De abdomine. 

Abdomen, secundum genera et species horum 
insectorum, forma et longitudine relativa divcr- 
sum est; quibusdam thoracis longitudine aut qua- 
druplo longius, plurimis thorace duplo triplove 
longius; aliis thoracis latitudine aut angustius, 
paueis eo aliquanto latius.   Quod ad formam, ah- 

6^ 


84 VIII.  ABDOMEN. 

domen plerisque est vel cylindricuni, vel elongato- 
ovatum aut fusiforme, vel plus minus compressum 
apice plerumque truncato, aliis subconicum seu 
apicem versus sensim angustatum, aut depressum, 
paucis lineare aut depresso-orbiculare. Relatione 
ad conjunctionem cum thorace, abdomen est vel 
sessile, vel subsessile aut subpetiolatum, vel pe- 
tiolatum, de quo conferre velis quae infra, ubi 
de segmento primo agetur, proferam. Abdomen 
segmentis septem aut octo compositum est; octavo 
spurio, plus minus abscondito, saepe plane obso- 
leto. Segmenta, forma et magnitudine, respon- 
dent formae et magnitudini abdominis ipsius; hoc 
nempe breviore et latiore, illa quoque lata sunt; 
abdomine longiore et graciliore, segmenta sunt 
latitudine longiora et cylindrica, seu latitudine 
longitudinis, i. e. quadrata; abdomine ovato, seg- 
nienta anteriora apicem versus sensim dilatantur, 
posteriora autem apicem versus coercentur. Qui- 
busdam feminis apex abdominis appendice biarti- 
culata, seu segmentis duobus accessoriis (de quibus 
conferas quae in §. 9 de genitalibus feminae com- 
memorabo), auctus est. Prout autem segmenta 
ultima perfectius aut imperfectius efficta, seu plus 
minusve abscondita, sunt, auctores quoque numero 
eorum indicato dlfferunt: Secundum Audouinium 
abdomen hymenopterorum e segmentis octo con- 
flatum est, putat enim, praeter segmenta septem, 
vulgo accepta, primum semper intime cum meta- 
thorace connatum esse, ideoque, si abdomen pe- 
tiolatum sit, haud segmentum primum, sed secun- 


VIII.  ABDOMEN. 85 

dum, in petiolum elongatum esse. E sententia 
Blainvillei abdomen insectorum segmentis decem 
compositum est, quorum duo ultima autem semper 
abscondita sunt. Segmentum, quodvulgo, etiam- 
que in haclchneumonologia, p/ /mi/m nuncupatur, 
ratione formae, minus reliquis abdomini toti re- 
spondet. Utrinque ad ejus latera tuberculum situm 
est parvum, magis minusve distinctum, in quo 
spiraculum exit. Haec tubercula vel in medio 
segmenti sita sunt, vel ante medium (inter mediuni 
et apicem), vel ultra medium (inter medium et 
basin). Quo magis tubercula a basi remota sunt, 
eo gracili jr pars pustica hujus segmenti csse solet. 
Pars antica, inter tubercula ista et marginem api- 
calem segmenti sita, (in Monographia Ichneum. 
pedestrium minus apte ar^a nuncupata), plurimis 
speciebus latior est parte postica, multis tamen, 
praecipue abdomine toto valde compresso, vix 
paulo latior; perpaucis segmentum primum totum 
exacte lineare ubique aequilatum est. Tuberculis 
basi valde approximatis, parte antica scgmenti 
autem iiequilata, nec segmentis sequentibus mul- 
tum augustiore, his autem thoracis circiter latitu- 
dine, abdomen j^jj/7e nominatur, cum pars postica 
primi segmenti adeo brevis sit ut vix discerni 
possit, indeque pars antica immediate cum meta- 
thorace cohaerere videatur. Si hoc segmentum, 
seu pars ejus postica, basin versus sensim coer- 
cetur, abdomen subsessile aut suhpetiolatum est. 
Si tandem pars postica elongata angusta linearis 
aut fililoimis est,  haec pars petiolus noniinatur, 


86 IX.  PAKTES  SEXUALES. 

abdomen autem petiolatum. Petiolus vel est 
i*ectus, vel aicuatus et ad partem inferiorem meta- 
thoracis, cui inseritur, descendens. Plerumque 
tubercula abdominis sessilis ad basin segmenti 
primi, abdominis subsessilis aut subpetiolati circa 
medium, abdominis petiolati autem versus apicem 
segmenti illius, sita sunt. Caeterum hoc segmen- 
tum saepius lineis duabus aut quatuor longitudi- 
nalibus, plus minus distinctis, carinatum, et cica- 
triculis seu punctis asperum et aciculatum est; 
lineis istis punctisque interdum in segmentum se- 
cundum continuatis. Secundum tertium et quar- 
tum in Glyptis lineis duabus dorsalibus obliquis 
impressa sunt, in Bassis nonnullis linea transver- 
sali. In plurimis subgeneribus Pimplarum omnia 
fere segmenta plus minus transversim incisa aut 
subtuberculata sunt. Segmenta quatuor aut sex 
anteriora utrinque spiraculum habent distinctius 
aut obsoletius; nec vero dubito, quin omnibus seg- 
mentis tale spiraculum laterale sit, ultimis tamen 
obsoletissimum. 


§. 9. 
De partibus  sexualibus. 

Mares horum insectorum nonnuUi a feminis 
suis differunt abdomine graciliore, ut in pluribus 
speciebus Cryptorum et Pimplarum; alii antennis 
crassioribus, e. g. plures Crypti, aut gracilioribus, 
e. g. plures Ichneumones.   Multae feminae Ich- 


IX.   PAKTES   SEXIALES. 87 

neumonum et Crvptorum a maribus suis discer- 
nuntur antennis alboannulatis et, post mortem, 
niagis cursatis, saepiusque spiraliter convolutis. 
Alii mares picturis elegantioribus capitis thoracis 
et pedum a feminis suis distinguuntur. Sed omnes 
hae notae haud lege generali, ubique rata, nixae 
sunt, indeque haud seniper, ubi de sexu unius 
alteriusque individui incerti sunuis, dubia omuia 
tollere possunt; multae enim feminae cum maribus 
suis, tam forma abdominis et antennarum, quam 
colore et picturis corporis, ejusque partium, pror- 
sus congruunt. Solis partibus genitalibus ipsis 
sexus semper discernitur. Hae partes sunt vel 
internae vel exlernae. De internis taceo, cum 
eas haud examinaverim. 

Partes externae sexuales , in apice abdominis 
sitae, si exsertae sunt, iu individuis niasculis 
membra quaedam exhibent perbrevia, plerumque 
maximam partem abscondita et arcte composita, 
ut modo unum stylum brevem obtusum exhibere 
videantur. Feminae aculeo instructae sunt depo- 
sitorio tripartito, qui autem, in generibus et spe- 
ciebus diversis, longitudine valde diversa est, mul- 
tis nempe perbrevis et vix exsertus, multis longus, 
haud raro corpus longitudine excedens, paucis 
tamen corpore pluries longior. Inveniuntur vero 
multa individua, quibus omnes partes sexuales 
totae absconditae et ia abdomen retractae sunt, 
nec nisi insecto adhuc vivente aut saltem molli, 
pressione cauta digitorum, protrudi possunt. Si 
autem tale individuum jam demortuuni est et peni- 


88 IX.  PAUXES  SEXUALES. 

tus exslccatuni , nullo modo eruere poteris, num 
sit mas num femina, nisi insectum subjicias sectioni 
anatomicae, aut forsan aliae notae externae, ex- 
perientia longa confirmatae, de sexu te certiorem 
faciant. Huic incertitudini autem non solum in- 
dividua singula aut species singulae obnoxiae sunt, 
(conferatur Mesoleptus Typhae etc), sed tota 
genera: Ego saltem de nuUo Metopio, quotquot 
eorum coram habui, certitudine quadam discernere 
auderem, num sit mas num femina; omnibus enim 
5tyli duo exigui ex apice segmenti ultimi exerti 
erant, nulli autem aliquid aculeo simile (conferas 
quae de his ad genus Metopiorum dixi). Sed jam 
progrediamur ad partes sexuales distinctas, et qui- 
dem primo ad partes masculas. Hae plerumque, 
Y. c. inomnibus Ichneumonibus, conulum exhibent 
brevem, vix exsertum, obtusum compressiusculum, 
e valvulis duabus compositum verticalibus, externe 
convexiusculis, in concavitate interna penem inclu- 
dentibus; rarius, e. g. in Exocho frenatori, valvulae 
istae semicylindricae sunt. Interdum autem styli 
duo longiores prominent, vel recti, e. g. in Meso- 
choris, vel subforcipati, v. c. in Tryphone velii- 
cante. In Paniscis hae partes interdum sub forma 
corpusculorum subhamuliformium exsertae sunt. 
Xoridae nitenti penis est linearis depressus diapha- 
nus, linea media longitudinali obscuriore (canali 
pro excretione seminis?), intra valvulas duas ex- 
sertas lineari-lanceolatas inclusus; supra has val- 
Vulas praeterea duo styli brevissimi cylindrici sub- 
porrecli  sunt.   Slructura et forma  simili  penis 


IX.  PAK1E6  iJEXUALES. 89 

Rhyssariini esse videtiir, scd vaglnae diiae conchae- 
fornies, quae euni iucludunt, praeterea duo alia 
corpuscula conchaefornila, illis similia, sed minora, 
et forcipem continent. Ilis partibus niasculis Rhys- 
sarum respondere videntur partes Ophionis lutei, 
a Degeero in tractatu W partis secundae tomi 
secundi descriptae el delineatae, sed forceps deest. 
— Aculeus depositorius feminarum tripartitus est: 
Pars media exhibet setam gracilem rigidam flexileni 
corneam laevissimam nitidissimam rectam teretem, 
rarius arcuatam compressam, colore plerumque 
ru(o aut castaneo, rarius fulvo aut fusco. llaec 
seta terebra est, et canali centrali longitudinali 
instructa esse dicitur, per quem ova ponerentur. 
In Pimplis pluribus (v. c. in P. varicorni) tere- 
Lram vidi subtus, per totam longitudinem, canali- 
culatam. Parles laterales utrinque setam aut sty- 
lum exhibent semicylindricum, aut versus apiceni 
paulo incrassatum, rarius subclavatum, extra con- 
vexum, phis niinus pubescentem, nonnunquam 
punctum, intra concavum laevem. Cum hae partes, 
situ quieto et naturali, terebram inchidant, vagi-^ 
nae nominatae sunt. Praeterea in nonnullis fenii- 
nis, e. g. Campoplegis alienati, juxta aculeum 
corpuscula duo clavata conspiciuntur. Longitudo 
aculei pervaria est: Quibusdam feniinis hoc meni- 
bruni omnino absconditum est, quibusdam subex- 
sertum, alils longius, vel corporis longitudine vel 
corpore longius, rarius hoc pluries longius. Acu- 
leus subexsertus styhini exhibet brevem compres- 
siusculum  linearem,  rarius  subclavatum  (uL  iu 


90 IX.  PAKTES  SEXUALEU. 

Canipoplege  alieiiato),   interdum vix a genitali 
niasculo distinctuni, quod tamen minus lineare esse 
solet sed magis formae conuli compressi respondet. 
Aculei breves simpliciter et recta ex apice abdo- 
minis exserti esse videntur,  terebraque instructi 
sunt  setaeformi.    Plura commemoranda sunt de 
aculeis longioribus et longissimis.   Horum terebra 
saepius   apice   subdilatato- compressiuscula  seu 
lineari-lanceolata, ibique rugulis transversis, plus 
minus distinctis, incisa est; saepe vero etiam per 
totam   longitudinem  compressiuscula,   e.  g.  in 
Pimplis (conferatur P. varicornis); interdum quo- 
que terebra compressiuscula plus minus  sursuni 
curvata est, in Porizone claviventri autem, magis- 
que in Porizone gravipede, falcato-sursumcurvata. 
Vaginae plerumque externe punctae sunt et pubes- 
centes, interdum ipsae piloseliae, haud raro quo- 
que apicem versus subincrassatae.   Feminae, acu- 
leo longo instructae,  hunc,  in situ quieto,  por- 
rectum gerere solent; quae autem aculeum perbre- 
vem aut subexsertum habent, hunc saepe plus mi- 
nus oblique erectum gerunt.   Si vero perturbantur 
premuntur aut ova deponere quaerunt,  aculeum 
omnibus  directionibus,  sursum et deorsum,  nec 
vero, ut videtur, latera versus, movere et remo- 
vere  possunt.   De  loco  insertionis  terebrae  et 
vaginarum haec addenda sunt; In multis speciebus, 
praeprimis in generibus Rhyssarum et Porizonum, 
sed etiam in Pimplis Cryptis etc. quarum feminis 
abdomen apice incrassatum et truncatum,  subtus 
rima longitudinali ineisum est,  haud raro obser- 


IX.  PAKTES  SEXUALES. 91 

vatur, vaginas aculei semper apici abdominis in- 
sertas esse, dum terebra, longe a loco insertionis 
vaginarum remota, deorsum flexa, e ventre ipso, 
interdum e media parte ventris, provenire videatur. 
Geoffroy, in Voluminis secundi pagina 315 quidem 
dicit, terebram nasci ab extremitate abdominis, 
vaginas autem ab infera ejus parte, paulo sub ex- 
tremitate; sed quod auctor hic de terebra dicit, 
potius ad vaginas adhibendum est, et vice versa. 
Haec res autem ita se habet: Vaginae parti posticae 
segmenti ultimi adfixae sunt; canalis autem, quem 
vaginae semicylindricae compositae exhibent, ad 
radicem vaginarum in rimam ventralem continua- 
tur, inde usque ad segmentum sextum aut quin- 
tum prolongatam. Terebra, quae sub segmento 
sexto aut quinto inserta esse videtur, situ quieto 
versus apicem abdominis porrecta, a rima ventrali 
excipitur planeque absconditur, in apice abdo- 
minis autem vaginis amplectitur et in illis ultra 
abdonien porrigitur. Coleocentris et Arotis basis 
terebrae, aut, quod idem est, rima ventralis, vel 
tota vel pro parte, valvula ventrali horizontali 
convexa acuminata, apice elongata, obtegitur. 
Aliis speciebus, e. g. multis Cryptis, segmenta 
intermedia ventre receptacuhim brevius tectiforme 
exhibent, e quo terebra provenire videtur. Quod 
autem modo de insertione terebrae ad ventrem dixi, 
primo adspectu quidem ita esse videtur, re vera 
autem aliter est: Segmento ultimo seu octavo, quod 
in Rhyssis, sub specie laminae subtriangularis infra 
segmentum septimum prostat, appendix aifixa est 


92 IX.  PAKTES  SEXUALES. 

subbiarticulata, superne longitudinaliter canalicu- 
lata, cujus apici terebra inserta est. Haec appendix 
autem perraro, at nunquam in statu quieto insecti, 
in conspectu est, cum semper, non solum sub 
ventrem reflexa, sed in rimani longitudinalem seg- 
mentorum ultimorum recepta ibique abscondita 
esse soleat. Terebra vero, ejus apici affixa, qui 
nunc sub medio ventre situs est, iterum reponitur 
atque in rimam ventralem ultimorum segmentorura 
et in canaliculum appendicis dorsalem, situ quieto 
appendicis retroflexi in ventre deorsum spectan- 
tem, recipitur. Si vero terebra hoc situ longius 
se porrigere violenter nititur, appendix cum parte 
ventrali segmentorum ultimorum ita protruduntur, 
ut situ verticali se exhibeant, eadem segmenta 
autem superne unum in alterum reprimantur, unde 
apex abdominis ipse valde incrassatus, compresso- 
truncatus, postice canaliculatus (quia rima ven- 
tralis sursum mota est), inferne (ubi apex abdo- 
niinis prominet) tuberculatus, adparet, vaginae 
aculei autem marginem superum partis truncatae 
occupant, terebra ipsa vero e margine inferiore 
hujus partis provenire videtur. Haec omnia multi- 
farie variata conspicio in copia individuorum Rhys- 
sarum Porizonum etc. quibus appendix ista, in 
niortis agone violenter protrusa, post mortem in 
hoc situ mansit, Secus autem est adspectus, quando 
appendix tota cum abdomine ipso in unam ean- 
demque directionem longitudinalem et situm hori- 
zontalem porrecta est, quale quid in duobus indi- 
viduis Porizonis claviventris et gravipedis ante ocu- 


IX.  PARTES  SEXUALES. 95 

los habeo: His nempe appendix biarticiilata partem 
ultimam seu apicalem abdominis exhibet; vaginae 
aculei, vehit cornua duo curvata, fere in medio 
dorsi abdominis erectae sunt; duo ultima segmenta 
(appendix) superne per totam longitudinem cana- 
liculata sunt; terebra autem ex ipso apice abdo- 
minis porrecta est. Patet, hunc statum et situm 
partium valde coactum et praeternaturalem esse, 
nec nisi afFectu quodam violento effectum esse 
posse. — Vulva Ophionis lutei, cujus copulam 
Degeer observavit, secundum hujus descriptionem, 
ventre sita est inter segmentum sextum et radicem 
aculei. 


94 RATIO  VITAE. 


G A P U T   III. 

De ratione vitae horum Insectorum. 


Plurimi Ichneumonides agiles cauti fugaces 
sunt; multi, praeprimis e generibus Jchneumo- 
num et Cryptorum, si sedent aut circumcursant, 
saepe antennis vibrant; alii autem sunt segniores, 
V. c. Ophiones, quos etiam nunquam antennis vi- 
brare vidi. Occurrunt haec insecta in floribus fru- 
tetis arboribus herbis, in superficie truncorum 
sepium parietum, etiam indomibus; ante omnia 
autem flores umbellatos frequentare et in eis com- 
morari amant. Species, quarum feminae aculeo 
longo instructae sunt, saepius etiam in parietibus 
et truncis arborum inveniuntur; haec enim sunt 
loca, ubi larvas quaerunt, quibus ova imponere 
instinctu impelhmtur. Nonnullas feminas magnas, 
aculeo longissimo instructas, e. g. Rhyssam per- 
suasoriam etc. nunquam in floribus aut foliis, sed 
ubique in truncis arborum sedentes, aut eos cir- 
cumvolitantes, vidi. 

De victu horum insectorum e propriis observa- 
tionibus haud rationem reddere possum; si vero 
alimenta sumunt, haec potius e regno vegetabili, 
quam ex animali, desumere videntur. Saepe atten- 
tissime observavi individua, infloribus umbellatis 


RATIO  VITAE. 96 

sedentia, numne viderem an et quomodo escam 
sumerent, nil autem vidi nisi quod haec animal- 
cula, assiduitate quadam et cupiditate singiilari, 
poUen ore perscrutarent; suspicor tamen, hoc pol- 
len, aut potius nectar florum, eis nutrimento esse. 
Fabricius quoque, (in Generibus Insect. pag. 114) 
dicit, imagines Ichneumonum victum e nectare flo- 
rum haurire. INunquam Ichneumones alia insecta 
aut larvas aut araneas etc. devorare aut persequi, 
nedum eas agitare, vidi, sed potius semper cum 
aliis insectis, haud raro viginti et plures in una 
eademque umbella, socialiter et pacatissime coha- 
bitare; mihi itaque persuasum est, omnes aucto- 
res, qui narrant, se Ichneumones alia insecta de- 
vorare vidisse, haud Ichneumones sed Spheges 
ante oculos habuisse. Nunquam etiam Ichneumo- 
nem mordere vidi; si vero feminae speciei alicujus 
digitis prehenduntur, statim abdomen deorsum 
curvant, simulque terebra e vaginis se exserit et, 
commotionibus vehementibus et acceleratis versus 
digitum directa, pungere minatur, quod tamea 
perraro successit. Cum vero terebra cutem pene- 
trat, dolor excitatus, ut experientia me ipsum 
docuit, acutus quidem est, sed momentaneus; iu- 
deque persuasum me habeo, nullum humorem 
acrem per terebram in vulnus eftundi. Si haec 
insecta larvas investigant atque aggrediuntur, hoc 
fit non escae causa, sed ad ora eis imponenda. 
Vero etiam in nymphas insectorum et in ova ara- 
nearum, seu forsan in coactile densum sericeum, 
quo quaedam araneae ova sua obducunt,  Ichneu- 


96 RATIO  VITAE. 

monides nonnulli, v. c. Pimpla oculatoria et Hemi- 
teles palpator, ovaponunt; larvae exclusae autem 
substantiam internam ovorum araneae comedunt, 
etin ipso araneae nido in nymphas et insecta de- 
clarata commutantur. Aliae species, v. c. Hemi- 
teles areator, domos intrant et, eadem intentione 
ut reliquae, larvas Dermestium Anthrenorum et 
Tinearum investigant. Feminae aculeo brevi in- 
structae, ad ova deponenda, larvas quaerunt haud 
absconditas, sed libere in foliis etc. degentes-, quae 
autem aculeum longum aut longissimum gerunt, 
larvas investigant occulte viventes in ligno, sub 
cortice, in gallis, in nidis etc. Hae feminae, si 
canalem aut rimam, aliudve cavum, ubi larvae 
absconditae esse possent, invenerunt, pedibus an- 
terioribus supra foramen se collocant, corpus 
quam alte elevant, abdomen ipsum autem vertica- 
liter erigunt, tum terebram sub ventrem deflectunt 
et in foramen inserunt; aut gallas et nidos aliorum 
insectorum terebra perforant, ut apice aculei lar- 
vas absconditas attingant, quibus deinde ova sua 
inmittunt. Haec semper sat profunde in corpus 
larvae ponuntur, ne forsan, larva cute se exuente, 
cum cute perdantur. Progenies Ichneumonis, ex 
ovis exclusa, ut plurimum interna larvae petit et, 
interanea ejus, nec vero viscera ipsa, sed corpus 
adiposum, comedens, in larva cum larva ipsa, 
semper avide edente, usque nutritur et crescit, 
dum adulta ad mutationem se paret, qua fine vel in 
corpore larvae ipsius in statum nymphae transit, 
vel, postquara per musculos et cutem larvae ro 


i 


RATIO  VITAE. 97 

dendo exitiim aperiiit, extra larvam folliciilura sibi 
netsericeum, duriorem aut laxiorem, et in nym- 
pham mutatur, e qua, post tempus longius aut 
brevius, insectum declaiatum prorumpit. Singu- 
laris autem modus est quo lar\ae Ophionis lutei, 
et forsan omnium specierum hujus generis, degunt. 
Mater nempe ova ponit petiolata in superficiem 
erucae Bombycis vinulae; larvae exclusae autera 
non corpus erucae intrant sed, cauda in putamine 
ovifixa, itaque mediante petiolo ovi corpori eru- 
cae adhaerentes, hanc exsugunt donec adultae sunt. 
Licet haec insecta satis agilia sint et facillime vo- 
latu celeri efFugiant, si ad ea adpropinquas, tamen 
feminae, ova gignendi occupatae, hujus negotii 
adeo totae sunt ut nuUam aliam rem, nec ipsani 
vitam, curent. Non solum ad hibitum e propin- 
quo observari, sed digitis a loco, quo insident, 
auferri patiuntur; si eas autem digito adtingis aut 
deturbas, potius quasi stupidae delabentur quam 
avolabunt. Hoc observavi in Rhyssa persuasoria, 
nec non in Ephialte carbonario mediatore et mani- 
festatore. — Quae hic, de moribus et vitae ratione 
Ichneumonidum, laevi delineatione exhibui si per- 
fectius et accuratlus cognoscere cupias, adire velis 
opera Reaumurii, Degeeri, Roeselii, aliorumque 
coryphaeorum entomologorum; quaedam etiani 
passim in haclchneumonologia commemorata sunt. 
De copula horum insectorum nihil e propriis 
observationibus proferre possum, nunquam enim 
mihi successit, par copula junctum aut copulam 
parans invenire, licet forsan centum millia indi- 

Ichn. Europ. Pars I, 7 


98 HATIO  VITAE. 

vidua viva lchneumonidum, in statu eorum libero 
naturali, viderim,  et per triginta  annos omneni 
operam dederim ut copulam viderem.   NonnuUi 
entomologorum , quibus notitias multas egregias, 
in litteris mecum communicatas, debeo, tradnnt 
quidem, se Ichneumones in copula observasse, de 
modo et ratione copulae autem tacent.   Geoffroy 
(in Tomi II, p. 361) assert, se Ichneumonem ala- 
tum masculum cum femina aptera copula junctum 
vidisse; cum vero idem auctor (in Tomi I, p. 62) 
contendat,  se  saepius  individua  Platyceri  fusci 
capite laevi (qui mera femina Lucani cervi est) in- 
ter se, nunquam autem cum Platycero fusco capite 
cornubus duobus bifurcis armato (qui tamen, ut 
omnes  scimus,  verus mas feminae illius est) in 
copula observasse,  nemo me reprehendet,  quod 
ista notitia Geoffroiana mihi suspecta sit, cum ego 
ipse inter Pezomachos  (Cryptos apteros) plures 
species in utroque sexu viderim.   Caeternm  de 
ratione illius copulae Geoffroi nil retulit.   Degeer 
autem, (in tractatu XV partis II Tomi II) accura- 
tius copulam Ophionis lutei descripsit: Mas, hoc 
negotio valde impetuosus et ardens, dorsum ascen- 
debat feminae immobilis semperque quiete seden- 
tis, deinde abdomen curvabat sub apicem abdomi- 
nis feminae, dumque illud convulsive movebatur 
alaequetremebant,penem immittebat sub segmento 
sexto.   Post decursum  partis  duodecimae horae 
copula solvebatur. 


N    U   S     I. 


ICHNEUMON. 

Abdoniliie peliolato convexo; capite transverso; 
scutello plano aut convexo; areola plerisque quin- 
que - angulari ; ( aculeo abscondito aut subexserto). 


F   A   M   I   L   l   A 

scu  sub^^enus. 

I C IJ N E U M 0 N 


Abclomlne oblongo aut subovato; scgmcnto primo 
globuloso scabio, petiolo longo lincari arcuato; arcola 
quinque-augulari; antcnnis pedibusque mcdiocribus ; 
(aculeo abscondito aut subexserto). 


102 ICHNEUMOIS 


Caput thorace paulo angustius, collum versus 
sensini angustatuni. — Oculi convexi prorainuli 
ovales, interdum subreniformes, margine medio 
interno paululum excavato. — Antennae plerum- 
que longitudine et crassitie mediocri, submonili- 
formes, subsetaceae; maribus plurimis paulo gra- 
ciliores magisque porrectae quamfeminis, quibus 
antennae, post mortem, involutae vel saltem ma- 
gis curvatae esse solent; nonnullis feminis tamen 
(Ichn. bilineati, vernalis, culpatoris) tenuiores 
simulque minus curvatae. Antennae crassiores 
feminarum pone medium subdilatatae et subde- 
pressiusculae, vel potius infra planiusculae esse 
solent. — Plura de antennis et oris partibus leges 
sub Ichn. luctatorio et confusorio, nec non inFa- 
bricii Syst. Piez. et in Panzeri Revisione. — Tho- 
7'cza: gibbus aut gibbulus, rarius cylindricus (Ichn. 
motatorio, microsticto, feminae Ichn. stimulato- 
ris), aut subcylindricus (Ichn. ischioxantho, ana- 
tori, candidato). — Scutellum vel triangulare, 
apice obtuso aut truncato, vel subquadratum, api- 
cem versus paulo angustius, planiusculum aut con- 
vexum, rarius subtuberculatum (Ichn. oratorio) 
aut gibbulum (Ichn. nycthemero, flavolineato), 
laeve. — Alae mediocres; areola plerumque quin- 
queangulari, interdum pyramidata, i. e. nervis late- 
ralibus multo longioribus quam reliqui (e. g. Ichii 


FAMILIA   I. 103 

ochropi), saepe siibtriangiilari, nervis lateralibus 
nempe costam alae versus subconniventibus, per- 
fecte triangulari Ichn. fallaci et quibusdam mari- 
bus Ichn.  lepidi, rarius subqiiadrangulari (Ichn. 
nycthemero).  —  Pedes  mediocres,  quibusdam 
tamen subgraciles (e.  g. Ichn. ischioxantho). — 
j4bdomen petiolatum convexum , minus convexum 
Ichn. Goedarti, annulatori, quinqueguttato, nobi- 
litatori etc;  oblongum aut  subovatum,  thoracis 
fere latitudine,  ut phirimum thorace longius, ra- 
rius  thoracis  longitudine,  saepe  thorace  duplo 
longius,  praecipue maribus, qui  plerumque  ab- 
domine longiore et angustiore a feminis difTerunt, 
licet etiam  nonnullis  feminis, e. g.  Ichn.  acuti, 
abdomen gracile sit.   Petiolus segmenti primi cuni 
hujus parte antica haud linea recta, sed angulo 
obtuso aut subrecto, cohaeret, et sublinearis esl ; 
pars antica subito intumescit, plus minus gibbosa, 
opaca,  scabra  est,  cicatriculis  crassioribus  aut 
laevioribus, lineisque duabus elevatis, quae in pe- 
tiolum excurrunt  ejusque margines acutos exhi- 
bent.   Sunt vero  etiam species  (Ichn. larvatus, 
bilineatus,  alacer,  tristis, etc.) segmento primo 
laeviore, petioloque sensim dilatato.   Ubi petiolus 
cum parte antica cohaeret, utrinque tubercuhini 
conspicitur  plus  minus  prominens;  quo majora 
haec tubercula sunt, eo praeruptius pars antica 
a petiohj sejuncta est.   ^pex abdominis acutus 
esse solet, quibusdam feminis auteni, praecipue 
si a Jatere inspicitur, obtusus. — Aculeus subex- 
serlus,  rarius abscondilus. 


104 ICHNEUMON 

Specles nonnullae, abdomine longiore et gra- 
ciliore, v. c. Ichneum. bilineatus, clericus , acu- 
tus,  scutellator ,  suhsericans , nigritarius , mar- 
ginellus ,  imprimis  mares,  propius  accedunt  ad 
familiae tertiae, sew Ischnorum , species antennis 
pedlbusque crassioribus distinctas. — Aliae, seg- 
mento  primo  laeviore,  petiolo  sensim  dilatato, 
simulque  areola  subtriangulari  (^lchn.  larvatus, 
hilineatus , alacer ,  tristis) ,  transeunt ad Meso- 
leptos, seu famiiiam primam Tryphonum , inter 
quos etiam nonnulli, e. g. Mesoleptus petiolaris, 
segmenti primi  parte  antica  quadrata,  convexa, 
repente incrassata, ad Ichneumones propius acce- 
dunt.  —  Trogi  Ichneumonibus  peraffmes sunt, 
nec nisi  scutello alte-tuberculato distinguuntur. 
INonnulli,  scutello  minus  elevato,  habitu etiam 
toto, forma proportione et colore corporis, a veris 
Trogis  (lapidatore,  vulpino  etc.)  discrepantes, 
Y. c.  Tr. flai^atorius y  luteiuentris etc.  medium 
quasi tenent inter ambo genera.   Sunt vero etiani 
inter Ichneumones nonnullae species, e. g. Ichn. 
oratorius, flavolineatus, scutello convexiore, Tro- 
gis propinquae. — Alomjae,  caeterum Ichneu- 
monibus affines, forma capitis, a vertice visi, an- 
gustioris longioris aequilati, distinguuntur; licet 
enim Ichn. canaliculato caput collum versus haud 
angustetur,  ut in reliquis  cospeciebus,  attamen 
haud subcubico-globosum est,  ut in Alomyis. — 
Hoplismeni (familia secunda Cryptorum^  parle 
antica scgmenti primi minus  repente  incrassata, 
Jineis illius segmenti minus elevatis, antennis pe-» 


FAMILIA   i. 105 

dibiisqiie gracilioribiis ab Ichneuraonibus distin- 
guuntur; sed Hoplismenus orbitatus , lineis istis 
aeque distiactis ac in lchneunionibus, et nonnullae 
feminae Ichneumonuni (e. g. Ichneum, leucolomii, 
guttulatiy castanei, seduli), aculeo longius ex- 
serto, antennis pedibusque gracilioribus, ambo 
genera jungere videntur. — Hoplisnieni autem 
inter Ichneumones et Cryptos genuinos, sewfami- 
liam secundam Cryptorum , intermedii sunt. Fe- 
minae Cryptorum, aculeo longiore, facile ab Ich- 
neumonibus discernuntur; mares autem nonnulla- 
rum specierum, imprimis inter illas areola qua- 
dranguhiri , quorum petiolus longior est quam pars 
antica segmenti primi, haec autem illo Latior et 
subquadranguhiris, e. g. mares Crypti titillatoris, 
maribus quibusdam Ichneumonum segmento prirao 
laeviore valde similis sunt, nec nisi areola quadran- 
gulari distinguuntur. — Ichneumonum minoruni 
quidam, cicatricibus et lineis elevatis segmenti 
primi omnino fere obsoletis, segmentoque ipso 
nitido (e. g. Ichn. albicinctus, annulator, margi- 
nellus , melanogonus) , medium tenent inter hoc 
subgenus et Phygadeuontes (familiam tertiam 
Cryplorum) , imprimis albicinctus et annulator, 
ob abdomen brevius depressiusculum et aculeum 
paulo longius exsertum. Hoplismenus unigutta- 
tus {jn()([ne, quem anlea inter Ichneumones posue- 
ram, illis speciebus intermediis adnumerandus est. 
Nec minus Ichn. tibiator, parte antica segmenti 
prinii niinus praerupte a petioh) sejuncta, et spe- 
cierum nonnullarum (c.  g.  Ichn. annulatoris et 


J06 ICUNElJxMON 

Goedarti) feminae, abdomine breviore latiore et 
niinus couvexo, ad Phygadeuontes adpropinquant. 
— E subgenere Atractodarum (seu familia de^ 
cima Ophionwn) quodamniodo Atr. grat^idus, ob 
abdomen haud compressum et aculeum abscondi- 
tum, cum Ichneumonibus conferri posset, sed 
habitu toto et segmenti primi forma satis differt. 


FA-M.  1,  SECT.  I. 107 

S E  C T I  O   I. 

Scutello  ahdomineque  totis nigris, 

Varietates discedentes siint: Ichn. alboguttati 
varletas puncto niarginali albo segnientoriim 3 et4, 
canaliculati varietas segmento 7 apice albo, quae 
ad sectionem secundam spectant: Ichn. bilineati 
niaris varietas scutello punctis apicalibus albis 
duobus obsoletissimis, et corruscatoris varietas 
puncto scutellari albo, Sidsectionem tertiam spec- 
tantes: Ichn. rujifrontis varietas scutello badio, 
segmentis 6 et 7 margine summo albido, ad sectio^ 
nem quartam propius accedens : Ichn. annulato- 
ris varietas scutello rufo, abdomine rufo aut casta- 
neo, ad sectionem octavam spectans: Ichn. comi- 
tatoris, nigritarii, lineatoris, rubelli et spinigeri 
varietates marginibus segmentorum quorundam 
rufis aut castaneis, nec non Ichn. corruscatoris 
varietas lateribus abdominis rufomaculatis, me- 
dium tenentes inter hanc sectionem et nonam. 

Contra autem, e sectione tertia huc spectant 
varietates Ichn.fabricatoris et trilineati, scutello 
toto nigro; e sectione nona varietas Ichn. sputato* 
ris abdomine toto nigro. 


108 ICHNEUMOIN 


1.  L MONTICOLA.  n. 


Metatliorace  subspinoso,  abdomine  atrocoe- 
ruleo, antennis alboannulatis.   m. 

Statura et proportlo partium Ichneumonis 
sputatoris ; sed magnitudine nec non thorace sub- 
spinoso et crassius puncto differt. 

Longitudo S — 9 linearum. ^ntennae Sirticulis 
10 — 18 albis. Metathorax pubescens, cicatri- 
coso-punctus, tuberculis duobus acuminatis. Alae 
fumatohyalinae, stigmate ferrugineo-fusco, radio 
radice et squamula nigris, areola quinqueangulari. 
Pedes antici latere altero tibiarum et tarsorum 
stramineo-piceo. Abdomen atrocoeruleum, seg- 
mentoprimo, profunde canaliculato, secundoque 
punctis subopacis; segmentis sequentibus nitidis. 

Unicum individuum cepi mense Augusto, prope 
Cudovam, in umbellatis; dllQvwm, fennicum^ Sahl" 
f)erg mihi transmisit, 

2.  L COMITATOR.^ ] 

Orbitis oculorum  internis pallidis;  antenua- 
rum annulo albo.   f. 


Longitudo 4% — 7 linearum.   Orbitae oculo- 

1^4 rum frontales albidae aut ferrugineae, rarius fere 

obsoletae; interdum etiam puncto pallido obsoleto 

^d orbitas occipitales.   Antennae dimidii corporis 


J 


FAM.  I,  SECT.  I. 109 

longitiidine, apice involiitae; articulis 9 — 13 — 14, 
rarius 11 — 15, supra et lateribus albis; secjuenti- 
bus subtus ferrugineis aut fuscis. Antennae ipsae 
crassilie et longitudij3(£.jelativa in individuis qui- 
l)usdani paululum variant. Thorax gibbulus. 
Alac mediocres aut subaniplae, fumatobyalinae 
aut subliyalinae; stigmate et squamula aliis rufis, 
nliisfuscis, rarius nigris; radiofusco, radice rufa 
aut fusca. Pedes antici femoribus vel solo apice 
vel latere inferno toto sordidestramineis, tibiis sub- 
tus pallidestramineis, supra interdum fuscis rarius 
ferrugineis, tarsis subtus ferrugineis; medii femo- 
ribus sublus apice ferrugineis, tibiis subtus ferru- 
gineis, supra obscurioribus aut fuscis, tarsis sub- 
tus ferrugineis; postici plerisque toti nigri, rarls- 
sime femoribus subtus fuscoferrugineis, tibiis basin 
versus ferrugineis, tarsis fuscis. Abdomen oblon- 
goovatum, thorace paulo angustius, capite thora- 
ceque paulo longius, nigrum aut nigrocoeruleum. 
Piuria individua accepi ex Austria, Lusatia, 
Buiaria, Italia, Fennia. 


Varietates: 

1. Capite \o\o m^YO. — Zo77^/7r/do 4% linea- 
rum.   Caetera sicut in specie genuina. 

Hanc varietatem pedemontanam misit Bonelli. 

2. Segmento secundo nigrofusco, marginibus 
summis castaneis. 

De loco natali nihil constat. 


110 ICHNEUMON 

Synonyma: 
Ichn, comitator Linn. Faiin.  n. 1600; habitat in 

sylvis. — Syst. XII, p. 933, n. 24. 
„   Strom in Trond. Selsk. Skr. III, p. 420, n. 44, 

et in transl. germ. III, p. 378, n. 44, 

tab. VI, fig. 12. 
„   Fuessl. Helv. p. 49. n. 949. 
5,   Schrank Austr. n. 712; exiit e pupa Phalenae 

gamma. 
„   Latreille Crust. XIII, p. 185, n. 23. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2685, n. 24. 
„   Yillers p. 159, n. 74. 
„   Razoumowsky p. 215, §. 246, var. 1 (Var. 2 

est noster Ichneum. funereus ; var. 3 est 

GeofFr. Ichn. 39, de quo conferas notam 

ad hanc speciem). 
„   Rossill, p. 757; habitat in sylvis. 
„   Panzer Fauna Fasc. 71, tab. 14; habitat in 

dumetis in pratis, flores frequentans. 
„   Cederhielm pag. 159,  n. 489»  habitat in 

hortis. 
„   Dwigubsky p. 156, n. 574. 
„   Walckenaerp. 56, n. 36. 
„   Fabr. Piez. p. 65, n. 58; habitat in Europa 

boreali. 
„   Gravenh. Pedemont. n. li 
„   Trentep. Revis. p. 17, n. 2; in Iside 1826, 

pag.  63  (de  varietate  L  c.  descripta, 

conferas  nolam  ad  Ichneum. fascia- 

tuni, n. 8). 


FAM.  I,  SKCT.  I. 111 

Ichn. auspex Miill. Prodr. n. 1792. 

Tchn. moUtorius Schrank Boica pag. 2072 var. d. ? 

(Conferas  synonynia nilxta ad nostrnm 

Ichn. molitoriuni). 


Nota: 

Ex observatione Trentepohlii articulus secun- 
dus palporum anteriorum eadem est forma ac in 
Ichn. laminatorio. 

An Geoffroyi Ichneumon 39, quem Foz/rcroy 
cum Ichneumone comitatore conjunxit, eadem sit 
species, dubius sum. E descriptione anlennarum 
fere longitudine corporis suspicor, auctorem lau- 
datum cujusdam speciei marem coram habuisse, 
a nostro Ichneum. comitatore foeminino, capite 
pedibusque totis nigris, discrepantem. Sed quae- 
ritur, numne hic Geoflfroyi Ichneumon, mihi in- 
cognitus, verus comitatoris massit^ cum, coJore 
capitis et pedum, melius ad Ichn. comitatorem 
auctorum supra allegatorum quadret, quam hic 
noster; nusquam enim orbitaium pallidarum et 
coloris ferruginei pedum anticorum mentio facta 
est. Etiam Ichneumon Degeeri I, p. 581, tab. 24, 
fig. 10 ad hunc marem spectare videtur. 

Nullo modo autem huc referri possunt Ichn. 
comitatorCUvist p. 354, tab 36, fig. 3, et Sulzer 
Gesch. tab. 26, fig. 14 (qui, ob pedes totos rufos, 
ad nostrum Ichn. hilineatum spectat), nec Ichn. 
rom/7r7/or Olivieri p. 177, n. 64(qui, ob aculeum 
corpore longiorem, ad Mesostenum gJadiatorrm 


112 ICHNEUMON 

pertinet, ciiique etiani Ichneumon Reauniurn VI, 
tab. 29, fig. 1 — 4, a pluribus auctoribus ad Ichn. 
comitatorem adhibitus, jungendus est). 

3.  I. ALBOGUTTATUS..f -^fHl, 

- Puncto  niarginali  segmenti  tertii  et  qiiarti, 
annulogpe antennarim^^albis.   f. 

Statura et proportio partium speciei praece- 
dentis; antennis paululum longioribus. 

Longitudo 5 linearum. Orbitae oculorum 
frontales albae. Antennae corpore dimidio paulo 
longiores; articulis 10 — 14 supra et lateribiis 
albis. Thorax puncto albo infra alas. Alae sub- 
fumatohyalinae, stigmate radio radice et squamula 
fuscis, areola subtriangulari. Pedes antici latere 
infero tibiarum et puncto apicali femorum albidis; 
medii puncto apicali femorum albido. Abdomen 
nitidum, coeruleonigrum; segmentis 2 — 4 summo 
margine ferrugineo, 5 et 4 insuper puncto margi- 
nali dorsali glaucoalbido. 

Unicam hujus speciei feminara Bonelli mecum 
communicavit. 

Synonymat 
Ichn, alboguttatus Gravenh. Pedem. n. 2. 


4 


FAM.  I,  SECT.  r. 113 

4.  I. NIGRITARIUS. '' 

Tiblis  antlcls  subtus  dilutc  rufis,   antcimis 
alboannulatls.   m, "  ^ 

Longitudo 4 y^ — 6 liiiearum. Antennae seta- 
ceae, porrectae, corpore aliquaiitiim breviores; 
articulis 13 — 18 vel omnibus, vel saltem eoruni 
plurimis, supra, plerumque etiam lateribus, albis. 
Thorax glbbus. Alae fumatohyalinae; stigmate 
vel nigro, vel piceo, velrufo; radiofusco; radice 
fusca, interdum ferruginea; areola quinqueangu- 
lari aut subtriangulari. P^d^^ mediocres; antici 
femoribus subtus vel totis vel apice solo sordide- 
stramineis aut rufescentibus; tibiis supra fuscis 
aut rufescentibus, subtus rufescentibus aut flavi- 
cantibus; tarsis subtus rufescentibus: medii femo- 
ribus apice rufescentibus aut soididestramineis, 
tibiis vel totis vel solo latere interiore rufescenti- 
bus: postici interdum tibiis basin versus rufescen- 
tibus. Ahdomen thorace duplo fere longius, eo 
autem angustius; segmentis 2 — 6 aequilatis, 2 — 4 
interdum marginibus summis castaneis. 

Pluria individua cepi in Silesia, in fruticetis 
et in gramine, mensibus Junii — Augusti; alia mihi 
missa sunt e Lusatia, Franconia , Hannovera, 
Italia, 

Varietates: 
1. Orbitis oculorum facialibus albis — caeteris 
cum specie genuina congruens. 

Ichn. Europ.  Pars I. 8 


114 ICHNEUMON 

Quaedani indlvidiia cepi in Silesia, in fruti- 
cetis, raensibus Maji et Junii; quaedam missa sunt 
e Lusatia et Italia, 

2. ? Antennarum articulis 11 — 13 albis. — 
Statura paulo brevior pauloque crassior quam in 
specie genuina. Longitudo 4 /^ — fere 6 linearum. 
^lae subfumato-hyalinae, stigmate rufescente, 
radio radice et squamula fuscis. Pedes antici 
femoribus apice summo ferrugineo, tibiis subtus 
flavoalbidis. Abdomen nitidum, subcoeruleoni- 
grum, segmenti secundi margine summo rufes- 
cente. 

Alterum individuum Richtero excludebatur e 
pupa Bombycis cujusdam, die 12 mensis Martii 
anni 1813; alterum, prope Warmbrunn captum, 
a Jici/7g^6ro accepi;  ItvXAwm fennicum est. 

Synonyma: 
Ichn. molitorius Schrank Boica, n. 2072 var. d. ? 

(conferas ad nostrum Ichn. molitorium). 
Ichn.  nigritarius Gravenh. Pedem.,  n. 3 —  ad 

varietatem primam pertinet. 

Nota: 
De varietate secunda, quae statura breviore 
et crassiore, nec non articiilis antennarum 11 — 13 
albis, a specie genuina discedit, incertus sum, num 
forsan specie a nostro Ichneumone nigritario dif- 
ferat. De sexu ipso adhuc dubius haereo, partibus 
genitalibus haud certitudine explicabilibus. 


FA-M.   I,   SKCT.   f. 115 


5.  I. TENUICORMS.  n. 

Ccllula ciibitiili intermcclla triangulari; anten- 
parum annulo et pnrtc orbit.nuni intcrnaruni 
oculorum ajbi.-j ; pcdnm anticorum fcmoribus 
rufomaculatis , tibiis subtus flavis. 

Statura crassior et brevior quam in varietate 
seciinda speciei praecedentis; iniprimis aiitem seg- 
mento primo breviorc haec species ab illa distiu- 
guenda est. 

Longitudo 4 linearum. Caput puncto albo 
laterali juxta clypeum, alteroque ad orbitas ocu- 
lorum occipitales, orbitis internis distinctius aut 
obsoletius albis. Antennae porrectae, fere corporis 
longitudine, articulis 13 — 16 albis. Thorax 
gibbus. Alae subfumato-hyalinae aut subhyali- 
nae; stigmate, radio, radice et squamula fuscis; 
areola triangulari subaequilaterali. Pedes antici 
femoribus vel summo apice subtus castaneo, vel 
fuscis subtus rufis; tibiis apice rufo, subtus flaves- 
centibus: medii femoribus subtus intcrdum rufis; 
tibiis vel solo latere interno, vel etiam extcrne 
apice, flavis. Abdomen vel capite thoraceque 
paulo longius, thoracis latitudine, oblongoovatum, 
vel capitis thoracisque longitudine et latitudine 
ovatum; segmento primo aciculato et puncto, pe- 
tiolo breviore quam in plurimis hujus sectionis 
cospecicbus; segmento secundo vel puncto niti- 
dulo, vel crassepuncto, apice nitido; sequentibus 
sensim nitidioribus. 

8* 


116 ICHNEUMON 

Alterum individuum Richter cepit prope Vra- 
tislaviarriy allerum Manger prope Warmbrunn. 

Varietates: 

1. Femoribus anticis totis, posticis basi, ferru- 
gineis. — Statura et proportio partium speciei 
genuinae, articulis antennarum paululum longio- 
ribus. — Longitudo 3 — Sy^ linearum. Mandi- 
bulae macula ferruginea aut eborina. Orbitae 
oculorum internae albidae, interdum obsoletae. 
Antennae tenues, setaceae, corporis longitudine, 
apice curvatae, articulis 11 — 14 supra et lateribus 
albidis. Alae subfumato-hyalinae, stigmate radio 
et squamula nigris, radice picea, areola triangu- 
lari. Pedes anteriores fuscoferruginei, coxis et 
trochanteribus nec nonmediorum femoribus nigris; 
postici nigri, summa basi femorum, plerumque 
tibiis apicem versus, fuscoferrugineis, spinis apica- 
libus tibiarum ferrugineis. 

Hanc varietatem Comes de Hoffmannsegg cepit 
in Hercynia, ego ipse prope Gottingam. 

Synonyma: 
Ichn. fugator Gravenh. Uebers. , n. 2723 pertinet 
ad varietatera. 

Nota: 
De sexu horum individuorum dubius  haereo, 
genitalibus prorsum absconditis; attamen, e forma 
et proportione antennarum,  propensior sum,  ea 
pro maribus habere. 


FAM.  I,  SKCr.  I. 117 

6.  I. NIGROCYANEUS.  n. 
Nigrocyaneus ,  annulo anlennarum albo.   f. 

Statura et proportlo partlum speciei praece- 
dentis, cui haec valde affinis est, sed magnitudine 
et colore cyanescente difTert. 

Longitudo 6 linearum. Os fiiscura. Antennae 
articulis 11 — 15 supra et lateribus albis. Alae 
fumatohyalinae; stigmate, radio radice et squamula 
nigris; areola triangulari. P^de^J anteriores latere 
interiore femorum et tibiarum stramineo. Abdo- 
men minus cyanescens quam caput et ihorax; stylo 
brevi anali exserto, de quo autem }iaud dijudicare 
audeo,  an sit genitale masculum an aculeus. 

Unicum individuum, in Silesia captum, a 
Bichtero  accepi. * 


7.   I. PALLIFRONS.  n. 

Punctis ad alarum radicem, tlLIIsque latcre 
extcrno, albis .m. et f. (m. facie alba, f. annuio 
antcnnarum albo). 

Statura et proportio partium Ichn. nigritarii 
et comitatoris ; plerumque autem his paulo minor 
est; anteunae feminarum paulo graciliores sunt 
quam in Ichn. comitatore. 

Longitudo maris 4 — 6 linearum, feminae 6 
linearum, Caput maris facie, clypeo, palpis, ple- 
rumque etiam vesligio orbitarum oculorum exler- 


118 lCHNtUMUN 

nanini, albis; feniinae orbitis oculorum tenuissi- 
niis interruptis, palpisque, albis, labro rufo-ferru- 
gineo. j^niennae seXaceae, maris longitudine cor- 
poris vel paulo breviores, fuscae, articulo prinio 
subtus albido, sequentibus subtus plerunique 
fuscoferrugineis, rarius ferrugineo-rufis; feminae 
corpore dimidio longiores, apice involutae, nigrae, 
articulis 9 — 14 supra et lateribus albis, Thorax 
puncto ante alas, alteroque infra alas, hoc iuter- 
dum obsoleto, albidis. Alae hyalinae aut sub- 
fumatohyalinae, stigmate piceo aut ferrugineo, 
radio et squamula fuscis, radice picea aut fusca; 
areola quinqueangulari aut subquinqueangulari 
pyramidata. P^d^^^maris anteriores femorum latere 
interiore ferrugineo; tibiis latere externo albis 
apice rufo aut ferrugineo, latere interno rufis aut 
ferrugineis apicem versus nigris, rarius interne 
totis fuscis, tarsis ferrugineis, mediis vel totis vel 
supra fuscis; posteriores tibiis latere externo basin 
versus albo, interno ferrugineo aut sordidealbo, 
spinis apicalibus ferrugineis aut sordidealbidis. 
Feminae pedes antici femorum apice ferrugineo; 
tibiis latere interiore albido apice ferrugineo, 
latere exteriore ante basin puncto albo; posteriores 
annulo albo ante basin tibiarum, in tibiis posticis 
latiore;  tarsis fuscis.   Aculeus brevissimus. 

Mares phires capti sunt in Silesia, Franconia, 
prope Halam Saxonum, in Hercynia, nec non 
prope Netley \v\ Anglia. Unicam quam vidi femi- 
nam, eamque austriacani, Sturm mecum com- 
municavit. 


FAM.  I,  SEcr.  I. 119 


N 

8.  l(FASCIATUS.i '^ 


Tlbils tarsIs(|U(--, mv. m)ii orbilis oculorum 
iiittiiiis ct. puiicto ad alarum radiccm, al- 
hl^   m. 

Statura et proportlo parliiiin inaris speciei 
praecedentis et seqiieiilis, abdoniiue altanien paulo 
graciliore et longiore; antennis paulo brevioribus 
quam in praecedente, cui autem colore pedum 
cogiiatus est. 

Longitudo 7 — 7'/^ linearum. Caput palpis, 
macula mandibularura, orbitis oculorum internis 
angustioribus latioribusve, punctoque ad orbitas 
oculorum occipitales, albis. Antennae articuli 
primi puncto aut lalere toto inferiore albo. Tho- 
rax puncto ante alas, alteroque inira alas, albo. 
^/^^ subfumatohyalinae; stigmate radio et radice 
fuscis; areola quinqueangulari subtriangulari, Pe- 
des femoribus anticis subtus stramineis, mediis 
puncto apicali stramineo; tibiis anterioribus albi- 
dis, latere altero apicem versus nigro, posticis 
albis apice nigro; tarsis albis, anterioribus articu- 
lorum apice rufo aut fusco, posticis vel articulo 
primo albido apice nigro, sequentibus totis nigris, 
vel articuJis 1 — 3 apice fuscescentibus, 4 et 5 totis 
fuscis. Abdomen punctum, segmentis let2lon- 
gitudinaliter aciculatis. 

Unum individuum Bonelli ex Italia, alterum 
Besser e rolhyniay luecum commuuicaverunt. 


120 ICHNEUMON 

Synonyma: 
Ichn. fasciatus Gmel. ed. Linn. p. £701, n. 294. 
„   Gravenh. Pedemont.,  n. 4. 

Nota: 
Ichn.fasciatus Panz. elFabr. Pezomachus est. 
Quaeritur an Ichneumon, in museo Fabriciano 
cum Ichn. comitatore, qua ejus varietas, con- 
junctus (v. Trentep. Revis. p. 17), hujus fasciati 
sit femina; mas Ichn. laminatorii, cum quoTrente- 
pohl eum conjungere conatur, vix esse potest, ob 
hujus scutellum album. 


9 9.  I- LINEATOR. 

Orbitis oculorum internis et lineolis duabus 
ante scutellum albis. m. et f. (f. annulo albo 
antennarum). 

Statura et proportio partium Ichn. nigritarii 
et comitatoris , antennis maris autem paulo bre- 
vioribus, feminae paulo tenuioribus. 

Longitudo 5^^ — 7 linearum. Caput palpis 
pallidis aut infuscatis; mandibulis interdum macula 
rufescente aut straminea; orbitis oculorum internis 
vel totis, vel rarius in femina haud infra antennas 
decurrentibus, praetereaque puncto ad orbitas occi- 
pitales et externas, albis. Antennae maris seta- 
ceae, corpore dimidio vix paulo longiores ; feminae 
corporis dimidii longitudine, apice involutae, arti- 
culis 10 — 16 vel omnibus,  vel eorum plurimis, 


FAM.  I,  SECT.  I. 121 

supra et lateribus albis. Thorax puncto aut lineola 
ante alas, puncto infra alas (interdum attameii 
deficiente), puncto aut lineola ante singulum an- 
gulum basalem scutelli, interdum rainutissimo, 
albis; quibusdam feminis etiam margine supero 
colli albo. Alae fumatohyalinae aut subfumato- 
hyalinae; stigmate radio et radice nigris, hac non- 
nullis ferruginea; squamula nigra, interdum puncto 
albo. Pedes maris antici femoribus subtus vel 
totis diluterufis vel solo apice straraineo, tibiis 
subtus vel rufis vel straraineis; medii subtus apice 
femorum et latere altero tibiarum sordidestrami- 
neis aut ferrugineis; feminae anteriores subtus 
femorura apice et tibiarura latere altero rufis aut 
ferrugineis, tarsis interdura rufis; postici rarius 
feraorura latere altero badio, tibiis basin versus 
rufis. Abdomen punctura, subopacura, apicem 
versus nitidulum, nigrum, plerisque subcoerules- 
cens aut subpurpurascens, interdum incisuris 2 et 3 
aut £ — 5 ferrugineis. 

Mares quosdam ex Italia et Gallia meridio- 
nali accepi; unicum Schilling prope Vratislaviam 
cepit, alterura ipse raense Augusto prope Cudo- 
vam in umbelliferis cepi. Feminae quaedam, in 
Silesia, Austria, prope Halam Saxonum et in 
Gallia captae, raecuni coraraunicatae sunt. 

Varietates: 

1. Thorace toto nigro. — Caput interdum 
punctis aibis orbitarum occipitalium et externarum 


122 ICHNEUMON 

caret.   Pedes postici interdum tibiis basin versus 
tarsisque piceis aut fuscescentibus; mas. 

Hujus varietatis individua tria ex Italia accepi, 
quartum Halae Saxonum captum est. 

2. Orbitis albis oculorum deficientibus. — 
Caput solo puncto albo orbitarum occipitalium. — 
Thorax absque punctis albis ad radicem alarum; 
femina. 

Unicum individuum de Heyden autumno in 
arundine Trajecti ad Moenum cepit. 

3. Femoribus vel omnibus vel saltem posticis 
rufis. — Thorax interdum punctis albis ad alarum 
radicem caret. Pedes femoribus vel totis rufis, 
vel anteriorum latere altero nigro, anticis rarius 
fere totis nigris, geniculo solo rufo; tibiis ple- 
rumque rufis, apice posticarum fusco, rarius om- 
nibus nigris solo latere altero anticorum rufo. 

Marem unicum hujus varietatis ^6» j^-^ro debeo; 
feminae quaedam in Silesia Jlustria et Gallia 
captae sunt (gallica, a Desmaresto mihi missa, 
unica est tibiis posterioribus totis nigris et solo 
geniculo femorum aiiticorum rufo); ipse feminam 
cepi mense Augusto prope Cudoi^am in umbellatis. 

4. Lineolis albis ante scutellum deficientibus; 
femoribus tibiisque vel totis vel latere altero rufis. 
■ — Thorax rarius fere totus niger, puncto solo 
obsoleto albido ante alas. Pedes femoribus tibiis- 
que plerumque totis rufis, vel solo apice tibiarum 


FAM.  I,  SECT.  r. 123 

posticaruni nigro,  rarius  omnibus  latere  altero 
nigris. 

Marem unum Manger iu Sudetis Silesiae cepit, 
alterum Besser iu Volliynia, Femiuas duas Rich- 
ter in Silesia cepit. 

Synonyma: 

Maris et feminae: 
Ichn. lineator Gravenh. Pedemont., n. 5. 
„   nigrator Jurine p. 106. 

Maris: 

Ichn, lineator WWevs p. 176, n. 125;  habitat in 
Anglia et Bressia. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2692, n. 115. 
„   Olivier p. 189,  n. 127. 
„   Fabr. Ent. p. 168, n. 145. 
Cryptus lineator Fabr. Piez. p. 87,  n. 70. 
Ichn. narrator  Fabr.  Piez.  p.  67,  n.  76;  in 
Austria. 
„   Thunb. Ichn.,  n. 487. 

„   Trentep. Revis. p. 21,  n. 8. — Isis 1826, 
p. 68. 

Feminae: 
Ichn. biguttatus Thunb. Act. Ups. IV, p. 24, n. 41; 
habitat Upsaliae. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2688,  n. 126. 
Ichn. nigrator Fabr. Ent. p. 150, n. 68; Piez. p. 
65, n. 57. 


124 ICHNEUMON 

Ichn, nigrator Trentep. Revis. p. 21,  n. 9 — in 
Iside 1826,  p. 68. 

Nota: 

Gmelln Ichneumonem biguttatum Thunhergii 
perperam familiae quartae associavit. — Ichn, ni- 
grator Miill. prodr. , n. 1839 huc non pertinet. 

Ichneumonem narratorem Fabr. ad hujus spe- 
ciei marem redegi, e descriptione individui Musei 
Fabriciani, quam Trentepohl 1, c. exhibuit. In 
Systemate Piezatorum Fabricius picturarum alba- 
rum capitis et thoracis nullam fecit mentionem^ 
indeque narratorem Fabr. antea ad meum Meso^ 
leptum narratorem adhibueram, quem nunc autem 
pro specie nova habeo. 


X 


-f/ 


id.  L CASTIGATOR.r 


Femoribus  tibiisque  rufis,   stlgmate alarum 
vinaceo.   m. et f. 


Statura et proportio partium Ichneumonis nigri- 
tarii et comitatoris ; sed abdomine paulo latiore; 
maris antennis paulo brevioribus; feminae antennis 
tenuioribus et paulo loogioribus, abdominis apice 
obtusiore et ventrem versus subcompresso. 

Longitudo 4 — 7^^ linearum. Caput interdum 
orbitis oculorum facialibus rufescentibus aut albi- 
dis, interdum autem solo puncto orbitali albo. 
Mandibulae feminae plerumque medio rufae. ^n- 
tennae setaceae, corpore dimidio paulo longiores, 


FAM.  I,  SECT.  I. 125 

niaris porrectae, femiiiae paulo brevlores quam ma- 
ris et apice incurvae; rarius totae nigrae aut fere 
totae rufae, aut solis articulis 1 — 4 subtus rufis; 
plerumque articulis 3 — 15, vel omnibus vel eoruni 
plurimis, totis rufis aut supra fuscis. Thorax 
gibbus, metathoVace quibusdam spinis duabus ar- 
mato. Alae mediocres aut subamplae, flavescenti- 
hyalinae, rarius subfumatohyalinae, rarissime fusco- 
hyalinae; apice plerumque subpurpurascente; stig- 
mate luteo aut ferrugineo; radio radice et squa- 
mula fuscis ^ut nigris, radice nonnunquam ferru- 
ginea. Pedes mediocres, dilute rufi; coxis et 
trochanteribus nec non posticorum tarsis et tibia- 
rum apice nigris; nonnullis maribus tarsorum posti- 
corum articulus primus rufus est. Ahdomen maris 
thorace fere duplo longius eoque angustius, niti- 
dulum, segmentis 2 — 5 subaequilatis; feminae 
plerumque thorace paulo longius, rarius capite 
thoraceque paulo longius, ovatum seu oblongoo- 
vatum, apice obtuso ventrem versus subcompres- 
siusculo; segmento secundo nonnunquam castaneo- 
limbato.   Aculeus absconditus. 

Copiam individuorum accepi e pluribus Ger- 
maniae , Galliae, Italiae regionibus, etiam e 
Volhynia. Quaedam ipse cepi, vere aestate et 
autumno, in fruticetis et umbellatis, circa Vra- 
tislaviam et Gottingam. — Unicum individuum 
antennarum articulis 1 — 4 subtus rufis, sequen- 
tibus totis nigris, cepit Richter aestate anni 1817 
prope Vratislaidam. Individuum maris unicum, 
alis  fuscohyalinis,  in  museo  Comitis  de Hoff- 


126 ICHNEUMON 

mannsegg , e Gallia meridionali niissuni est. — 
Individua quatuor feminina, duo mascula (eaque 
sola puncto albido ad orbitas oculorum faciales) 
proreperunt Richtero, mense lunii, e chrysalidibus 
Papilionis cardui. 

Varietas: 

1. Stigmate nigro aut fusco. 

Hujus varietatis marem, metathorace bispino, 
Besser e Volhynia misit; alterum ipse cepi in 
frutetis, initio Augusti anni 1814, prope Warm- 
brunn, metathorace mutico, orbitis oculorum facia- 
libus ferrugineis. 

Synonyma: 
Ichn. castigator Fabr. Ent.  p. 166,  n.  135. — 
Piez. p. 6S,  n. 77. 
„   Trentep. Revis. p. 22,  n. 10. — Isis 1826, 

p. 69. 
„   Panzer ad Sch. tab. 72 fig. 4. 
„   Gravenh. Uebers.,  n. 3718. 
„ „ Pedemont. ,  n. 6. 

Ichn. certator Miill. prodr., n. 1822. 
Ichn. Cardui Schrank Reise p. 124. — Boica,  n. 
2070;  captus spargit odorem rosarunij 
larva degit in pupis  Papilionis Cardui 
et  Iridis. 
Ichn. ruficingulus Schrank Boica,  n. 2073. 
Ichn. pulsator Psinz. ad Schaeff. tab. 221 fig. 3; ha- 
bitat in dumetis (confer spec. sequent.). 
Ichn. adustus Gmel. ed. Linn. pag. 2699, n. 268. 


FAM.  I,  SECT.  I. 127 

Nota: 

De Ichn. castigatore Fabr. diu incertus eram, 
ciim aiiclor aculei rufl reminae mentionem facit; 
Trenlepohl autem, qui lianc speciem in ipso Museo 
Fabriciano examinavit, dubia omnia dissipavit et 
errorem Fabricii de aculeo rufo feminae detexit. 

Trentepohl (1. c. p. 23, n. 11) credit, Ichn. 
custodiatorem Fahr. {ccssatorem n. 27) hujus spe- 
ciei varietatem esse; descripsit quoque varietatem 
custodiatoris e Museo Fabriciano, abdomine toto 
nigro, quam vero ipse pro specie propria habere 
mavult. Forsan autem haec nihil aliud est quam 
varietas castigatoris aut lineatoris, 

11.  I. BILINEATUS. jni 

ALdomine nigrocoerulesccnte, femoribus tlbils- 
que rufis.  m.  et f. (f. antcnnls  alboannulatisj. 

Statura et proportio partium Ichn. nigritarii 
et comitatoris; sed mas antennis paulo breviori- 
bus, abdomine apicem versus angustiore et niti- 
diore, femina antennis paulo gracilioribus. 

Longitudo 4 — 7 linearum. Caput orbitis ocu- 
lorum internis, distinctioribus aut obsoletioribus, 
albis, feminis etiam vestigio externarum; mandi- 
bulis maris medio rufis. Antennae feminae articu- 
lis 9 — 15 aut 10—14 supra et lateribus albis. 
Thorax feminae puncto albo ante alas, interdum 
obsoleto. Scutellum maris punctis duobus apica- 
libus pallidis obsoletissimis.  Alae fumatohyalinae 


128 ICHNEUMON 

aut subfumatohyalinae; stigniate, radio, radiee et 
squamula fuscis aut nigris. Pedes rufi, coxis et 
trochanteribus nigris: postici tarsis et tibiarum 
apice vel etiam latere altero toto nigris aut fuscis. 
Abdomen coeruleonigrum, subtiliter punctum, 
segmentis 2 et 3 basi aciculato-scabriculis, prae- 
sertim maribus; marginibus summis segmentoruni 
feminae interdum castaneis. Aculeus brevissimus, 
vix subexsertus. 

Feminas quasdam accepi, in. Silesia, Bavaria, 
Italia captasj ipse unicum marem et feminam, 
plantas florentes, aphidibus et syrphorum larvis 
occupatas, circumvolitantes, cepij alias feminas 
in frutetis prehendi. 

Varietates: 

1. Femoribus nigris aut nigromaculatis. — m. 
et f. — Longitudo maris fere 4 linearum, feminae 
5 — 6 linearum. Caput totum nigrum, in altera 
femina attamen orbitis oculorum internis obsoletis 
albidis. Antennae feminae articulis 9 — 15 aut 
12 — 15 supra albis. Thorax totus niger, in altera 
femina (nec vero in illa orbitis oculorum albis) 
punctis duobus ad radicem alarum et margine 
supero colli albis. Pedes femoribus rufis, vel an- 
ticis basi nigris, vel anterioribus aut posterioribus 
latere convexo nigris; tibiis vel sicut in specie ge- 
nuina, vel etiam anterioribus latere altero nigri- 
cantibusj tarsis anterioribus plerumque fuscis, 
posticis nigris. 


FAM.  I,  SECT.  I. 1£9 

Mares duos cepit Richter in Sudetis Silesiae; 
feminas duas, iix Austria in pinetis captas, Dahl 
mecuni conimunicavit. 

2. Abdomine nigro. — m. — Longitudo i% li- 
nearum. — Caput orbitis internis oculorum albi- 
dis. Antennae articulo primo subtus sordideal- 
bido.   Thorax puncto albo infra alas. 

Unicum individuum cepi die 21 lulii anni 1810 
prope Helmstadium in frutetis. 

Synonyma: 

Maris  et feminae: 
Ichn. hilineatus Gravenh. Pedemont. n. 6. 

Maris: 
Ichn, bilineatus Gmel. ed. Linn. p. 2698, n. 265. 

F e m i n a e : 
Ichn, comitator Sulzer Gesch. tab. 26 y  fig. 14; 
habitat in Helvetia. 
„   Christ tab. 36, fig. 3 (perperam coxis ettro- 
chanteribus fulvis). 

Nota: 
Dubius haerebam, num feminam hujus speciei 
cum Ichneumone bilineato num potius cum Ich- 
neumone aethiope conjuiigere deberem; tandeni 
autem, mare et femina eodem loco et tempore cap- 
tis, consociationem cum bilineato praetuli. 

Iclm. Europ. Pars I. 9 


130 ICHNEUMON 

Varietateni feminae, punctis duobiis albis ad 
radicem alarum et margine supero colli albo, misit 
Dahl sub nomine Ichn. rufipedatoris Ziegleri. 

Ichn, pulsator Panzeri, quem ad speciem prae- 
cedentem laudavi, forsan etiam ad hanc adhiberi 
potest. 


12.  T. AETHIOPS.  n. ^ 
Femoribus rufis, antemiarum annulo albo, m. 

Statura et proportio partium Ichneumonis 
nigritarii. 

Longitudo 4 — fere 6 linearum. Antennae cor- 
pore breviores, porrectae, apice curvatae, articu- 
lis 12 — 17 vel omnibus vel eorum phirimis supra 
et lateribus albis. Alae hyalinae aut fumato-hya- 
linae; stigmate, radio, radice et squamula fuscis 
aut nigris, stigmate interdum ferrugineo; areola 
quinqueangulari aut subtriangulari. Pedes rufij 
coxis et trochanteribus, nec non posticorum tarsis, 
plerumque etiam tibiarum apice, rarius quoque 
femorum geniculis, nigris; interdum articulo 
primo tarsorum posticorum basi rufo. Abdomen 
capite thoracecjue paulo longius et paulo an- 
gustius, segmentis 2 — 5 aequilatis. 

Quosdam mares cepi mense Julii in fruticetis 
prope Vratislaidam; alios accepi e Lusatia, Fran- 
conia^ Bavaria, Italia. 


131 

Varietas: 

1. Orbitis oculorum facialibus albis. m. — 
Antennis paiilo crassioiibus, in altero individuo 
etiam brevioribiis, abdomineque breviore et latiore, 
a mare genuino differt. — Longitudo 5 /^ linea- 
rum. Palpi maxillares medio albi. Antennae 
articulis 13 — 17 tribus lateribus albis. Alae fuma- 
tohyalinae, stigmate piceostramineo, radio radice 
et squamula fuscis. Pedes 1) individui gracilioris, 
femoribus tibiisque rufis, posticis apice nigris, 
tarsis posterioribus nigris; 2) individui crassioris, 
femoribus rufis, basin versus nigris; tibiis rufis, 
posticis summo apice nigricante; tarsis posteriori- 
bus fuscis, posticis articulo 1 basi ferruginea. 

Individua dwofennica Sahlberg mihi transraisit. 

Nota: 
De femina hujus speciei dubius sum; confera- 
tur nota ad speciem praecedentem. 


13.  I. OTTICUS.  n.\— 4^^ /jXl.v 

Orbitis  oculorum,  articulo  primo  antenna-    i 
ruiii, punctls ad alarum radicem, albis; pedi-     | 
bus auterioribus subtus ferrugiueis.   m. 

Statura et proportio partium I chneumonis ni- 
gritarii, antennis vix paulo brevioribus. 

Longitudo 5^2 linearum. Capizt palpis inter- 
dum pallidis; orbitis oculorum internis et parte 
tenui externarum albis.   Antennae seisictixc., aiti- 

9^ 


132 ICHNEUMON 

culo primo subtus albido, sequentibus interdum 
subtus ferrugineis. Thorax puncto minuto ante 
alas, interdum altero infra alas, albo. Alae fuma- 
tohyalinae; stigmate radio radice et squamula fus- 
cis aut nigris; areola subtriangulari aut subquin- 
queangulari. Pedes antici femoribus subtus fer- 
rugineis, tibiis ferrugineis, vel latere externo me- 
dio fuscescente, vel latere interno flavicante , tar- 
sis ferrugineis supra interdum fuscis; medii femo- 
ribus subtus ferrugineis, tibiis fuscis latere interno 
ferrugineo, tarsis fuscis. 

Unum individuum, idque palpis pallidis, an- 
tennis subtus ferrugineis, tibiis anticis subtus fla- 
vicantibus, puncto infra alas deficiente, Bonelli 
mecum communicavit; alterum, Hannoi^erae caip- 
tum, Reusmann^ sub nomine Ichneumonis orbi- 
tatoris, misit. 

Nota: 
Descriptio  Ichneumonis  lineatoris  Fabricii, 
Villersii et Olivieri, quam ad nostram speciem 9 
adhibui, etiam ad hane speciem quadrat. 

13^'  I. ALBIMANUS,  n. 

Facie , ore , articulo primo antennarum, orLi- 
tisque externis, albis ; pedum anteriorum tibiis 
et latere infero femorum et coxarum albis; 
abdomine nitido subsericante.   m. 

Hic mas differt a mare lineatoris, n. 9, et 
opticiy n. 13, corpore graciliore et abdomine laevi 


FAM.  I,  SECT.  I. 133 

nitidiore, a corruscatore, n. 14, cui statura et ab- 
domine laevi nitido subsericante respondet, pedi- 
bus gracilioribus. 

Longitudo parum ultra 4 lineas. Caput facie 
ore et orbitis externis tenuibus albis. Antennae 
porrectae filiformes, corpore breviores, articulo 1 
.subtus albo. Thorax lineola parva infra alas, alte- 
raque subobsoleta ante alam anticam sinistram, 
albis. Alae subfumato-hyalinae, stigmate et radio 
nigris, radice testacea, squamula nigra apice testa- 
ceo; areola quinqueangulari. Pedes anteriores 
coxis trochanteribus femoribusque nigris, subtus 
albis, tibiis tarsisque sordide-albis, mediis autem 
supra fuscis; postici toti nigri, articulis tribus ulti- 
mis tarsorum rufis. Abdomen capite thoraceque 
paulo longius, thorace angustius, segmentis 2 — 6 
fere aequilatis, nitidum laeve subgriseo-sericans. 

Unicum individuum, circa Netley captum, 
Hope ad me misit. 


t^.^-  , -14.  I. CORRUSCATOR,^;  ' 

Orbltls oculorum internls tlblisque anteriori- 
bus jQavis , abdomine nitido subsericante.   ra. 

Haec species a nonnullis aliis, quibuscum con- 
fundi posset, v. c. ab Ichneumone lineatore et 
optico, imprimis abdomine graciliore, nitidiore, 
subsericante, nec non petiolo tenuiore, differt; 
propius attamen accedit ad quaedam individua 
niascula lineatoris. 


134 ICHNEUMON 

Longitudo 5 — 5 % llnearum. Caput palpis et 
mandibiilariim medio gilvis aut rufis, clypeo inter- 
dum flavo, orbitis oculorum internis et parte ex- 
ternarum flavis aut dilutecroceis. Antennae setdL" 
ceae porrectae, fere corporis longitudine, subtus 
plerumque fuscoferrugineae, articulo primo toto 
nigro. T^Aoraa? gibbulus sericans. ^Zdfe fumato- 
hyalinae; stigmate radio et squamula fuscis, radice 
rufa; areola quinqueangulari. Pedes femoribus 
anterioribus subtus vel totis vel apicem yersus 
rufis; tibiis anterioribus flavis, latere externo 
fusco aut fuscescente, posticis interdum basin ver- 
sus piceofuscis. Abdomen capite thoraceque an- 
gustius et longius, nitidum, subsericeum; seg- 
mento primo parvo, laevi, nitido, petiolo gracili; 
segmentis 2 — 5 aequilatis, £, interdum quoque 
3, margine summo rufescente. 

Individua quaedam pedemontana Bonelli me- 
cum communicavit. 

Varietates: 

1. Facie flai^a^ macula nigra; cellula cubi-^ 
tali intermedia subtriangulari ; caeteris cum spe- 
cie genuina congruens. 

Semel capta, mense Julio anni 1815, prope 
Vratislaviam , in fruticetis. 

2. Facie et tibiarum posticarum annuloflac^is. 
— Longitudo 6 linearum. Caput ore, facie et 
orbitis oculorum externis flavis. Antennae subtus 
ferrugineae articulo primo flavo.  Pedes anteriores 


FA.^l.  I,  SECT.  I. 135 

gil\ i, coxis trochanteribiis et femoriim latere supe- 
riore iiigris; postici nigri, tibiarum medio flavo. 
jlbdomen segmenti secundi margine et lateribus, 
tertii lateribus, diluterufis. 

Unicum marem cepi mense Maio anni 1815 in 
fruticetis prope Vratislaviam, 

3. Facie, tibiarum annulo, punctoque scutel- 
lari, fiavis. — Caput orbitis oculorum externis, 
ore et facie, pallideflavis, hac altamen macula 
nigra. Alae hyalinae, stigmatc piceo, radio et 
squamula nigris, radice flavescente, areola subtri- 
angulari. Pede^ anteriores femorura apice, summa 
basi, etlatere inferiore fere toto, ferrugineis, tibiis 
tarsisque flavis, horum mediis supra fuscis; postici 
femorum summa basi et tibiarum spinis apicalibus 
ferrugineis, tibiis ante basin annulo parte interiore 
flavo exteriore ferrugineo- fusco, tarsis fuscis. 
j4bdomen nitidura subsericans; segraento primo, 
puncto marginali ferrugineo; secundo, puncto la- 
terali transversali ante basin margineque summo 
ferrugineis; tertio quartoque margine summo fer- 
riigineo. 

Unicum  individuum,  idque  hannoveranum, 
a Rcusmanno accepi. 

Synonyma: 
Ichn. corruscator Linn. Faun. n. 1606; habitat in 
pratis. 
„   Linn. Syst. XII, p. 934, n. 31. 
„   Fuessl. Helv. p. 49, n. 955. 


136 ICHNEUMON 

Ichn, corruscator Villers, p, 166, n. 97; inagris 
circa Lugdunum. 

„   Rossin. 764; in pratis. 

„   Gmel. ed. Linn. p. 2690, n. 31. 

„   Christ p. 366. 

„   Olivier, p. 185, n. 108. 
Ichn. ambulator MiilL prodr. n. 1825. 

Nota: 
De Ichneumone corruscatore Fabricii, ad 
quem etiam Walckenaeri et Jurinei species ejus- 
dem nominis adhibenda est, dubius sum; forsan 
ad varietatem 2 aut 3 nostri corruscatoris, forsan 
ad Ichneumonem pallifrontem referri posset. — 
Ichn, corruscator Schrankii autem, terebra lon- 
gissima, haud est Ichneumon. — Trentepohl (in 
Revis. p. 10 et 20 et in Iside 1826 p. 67) Ichn, mo-^ 
litorium et corruscatorem pro unius ejusdemque 
speciei femina et mare habet, sed injuste. 


15.  L TRISTIS.  n. 

Femoribus omnibus et tibiis auterioribus rufis ; 
stigmate nigro.   m. 

Hic Ichneumon a maribus reliquarum cospe- 
cierum hujus sectionis, praesertim a castigatore 
et bilineato, quibuscum colore magis congruit, 
imprimis cellula cubitali intermedia triangulari, 
segmento primo minore et sensim in petiolum 
coarctato,petiolo ipso breviore et crassiore, differt. 


FAIM.  1,   SECT.  I. 137 

Longitudo 5 — 6 linearum. Antennae corpore 
diniidio paulo longiores, articulis 3 — 14 subtus 
ferrugineis. T hor ax ^\hh\x\ws. ^/^/^ subfuniato- 
hyalinae, stigmate, radio, radice et squanuila ni- 
gris; areola triangulari. Pedes mediocres, rufi, 
coxis et trochanteribus nigris, tibiis posticis fuscis 
aut nigris basi summa rufa, tarsis posticis nigris. 
Ahdomen capite thoraceque paulo longius et paulo 
angustius; segmento primo puncto, basin versus 
sensim coarctato, paulo breviore quam petiolus 
crassiusculus. 

Unum individuum Desmarest circa Parisios, 
alterum Dahl in Austria cepit. 

F e m i n a ? 
Inter Ichneumones circa Netley captos, quos 
Hope ad me misit, est quoque individuum, valde 
autem mutllatum (capite pedibusque anticis defi- 
cientibus), colore etc. omnino cum Ichn. tristi 
mare congruens, sed corpore toto, imprimis abdo- 
mine et segmento primo, latiore, a mare illo disce- 
dens. Abdomen est brevius latius magisque ova- 
tura quam in omnibus reliquis feminis hujus 
sectionis, ieimndi castigatoris, n. 10, vix excepta, 
thorace longius, sed hujus latitudine; petiolo seg- 
menti primi latiore quam in reliquis feminis. Acu^ 
leus prorsum absconditus. — An femina? 

V a r i e t a s : 
1. Tibiis posticis totis rufis. — Hujus indivi- 
duum unicum Richter prope Vratislaviam cepit. 


138 ICHNEUMON 


16.  I. RUBELLUS, 


Femoribus tlbiisque rufis; stlgmate piceo; 
segmcntl sccundi margine summo castaneo» 
m. et f. (fem, antennis rufis, annulo albo 
obsoleto). 

Statura et proportioiie partium nias congruit 
cum Ichn. fabricatore , sed antennis gracilioribus 
et capite toto nigro differt; sl meire Ichn. stimula- 
toris, antennis et petiolo longioribus, abdomine 
breviore discedit; a Crypto erjthropode forma 
cellulae cubitalis intermediae, petiolo longiore, 
pedibus crassioribus. Femina statura propius acce- 
dit ad feminam Ichn. brunnicornis , sed abdomen 
gracilius est. 

Longitudo 2^^ — 3 linearum. Caput feminae 
palpis rufis; antennis rufis, articulo primo fusco, 
articulis 10 — 12 supra exalbidis. Alae fumato- 
hyalinae, stigmate et radio fuscis aut piceis, femi- 
nae luteopiceis; radice flava; squamula flava aut 
gilva, interdum basi fuscescente, maris rarissime 
tota fusca. Pedes rufi, coxis et trochanteribus ni- 
gris, anterioribus feminae subtus rufis; postici ple- 
rumque summo apice femorum et tibiarum nigro, 
tarsis nigris, rarius horum articulis 1 et £ rufis. 
Abdomen sericans, subtiliter punctum; summo 
margine segmenti secundi, plerumque etiam tertii^ 
castaneo. Abdomen maris, statu naturali capite 
thoraceque paulo longius, interdum, segmentis 
duobus ultimis contractis, vix capitis thoracisque 
longitudine esse videtur. 


FAM.  I,   SECT.  I. 139 

Mares copiose legi, niense Augusto, in unibel- 
latis, circa Cudovam. Feminam nunquam ipse 
cepi, sed unicum ejus individuum, hic descriptum, 
Trajecti adMoenum captum, de Heyden mecum 
comraunicavit. 

S y n o n y m a : 
Ichn. ruhellus Gmel. ed. Linn. p. 2704, n. 316. 


17»  I. RUFIFRONS.   n, ^~- ^^' 


Facie rufescente; tibils femorlbusque anterio- 
ribus gilvis;  antennis albQ-annulatis.   f. 

Longitudo 3 linearum. Caput orbltis oculo- 
rum omnibus, facie infra antennas protuberante, 
labro et mandibulis, castaneis; palpis fuscis. u^n- 
tennae dimidii corporis longitudine, filiformes, 
apice involutae; articulo 1 nigro subtus castaneo, 
2 — 8 nigris, 9 — 13 albis, sequentibus nigris. 
T/zoraoT gibbocylindricus; scutello, lineola parva 
infra scutellum, puncto ante alas, margineque 
supero colli, obsolete-badiis. Alae mediocres, 
hyalinae, stigmate et radio nigris, radice et squa- 
mula ferrugineis, areola subtriangulari. Pedes me- 
diocres, subcrassiusculi; anteriores ochracei, supra 
fuscoferruginei, coxis et trochanteribus nigris; 
postici nigrofusci, trochanterum et femorum sum- 
mis apicibus, nec non tibiarum summa basi etspinis 
apicalibus, ferrugineis. Abdomen vix capitis tho- 
racisque longitudine et latitudine, ovatum, nigro- 


i 


140 ICHNEUSION 

fiiscum; segmento 2 punctis duobus obsoletis ante 
basin margineque summo castaneis, 6 et 7 margine 
summo sordide albido, 1 laevi basin versus sensim 
angustato. ^ culeus exsertus, brevissimus, niger. 
Feminam unicam cepi die 10 lulii anni 1810 
prope Oedelem. 


18.  I. CLERICUS.  n. ^ 

Facie et punctls ad radicem alarum albis; 
femoribus tlbiisque rufis, posticis apice ni- 
gris.   m. 

Statura et proportio partium I chneumonis 
fahricatoris, cujus hic forsan mera varietas est; 
eodem quoque die et loco cum pluribus illius indi- 
viduis captus. 

Longitudo paululum ultra 5 lineas. Caput 
facie et ore eborinis, labro et mandibularum apice 
ferrugineis, puncto parvo nigro ad latera clypei 
impresso. Thorax punctis duobus albis minutis- 
simis, uno ante alas altero infra alas. Alae sub- 
fumatohyalinae; stigmate radio et squamula nigris, 
radice gilvo-picea, areola subtriangulari. Pedes 
rufi, coxis et trochanteribus nigris; postici femo- 
rum apice, tarsis tibiisque nigris, his basin versus 
fuscescentibus. 

Semel captus, die 3 lunii anni 1809, in frute- 
tis prope Barterodam, 


FAM.  I,  SECT.  I. 141 


19.  I. CANALICULATUS.  u. 

Faclc flava; femoribiis tiblisquc rufis*, vcrtlce 
subquadrato.   ni. 

Haec species, capltls et segmentl prinii forma, 
a cospeciebus satis differt. 

Longitudo fere 5 lineariim. Caput vertice sub- 
quadrato, subtransversali, colluni versus haud an- 
gustato; facie, ore et macula genarum eborinis; 
mandibulls apice ferrugineis, palpis silaceis. y^n- 
tennae cor\iore dimidio vix paulo longiores, por- 
rectae, articulo primo subtus eborino. Thorax 
gibbulus. Alae mediocres, hyalinaej stigmate 
radioque fuscis, radice et squamula albis; areola 
subtriangulari. P^d^^ medlocres, rufi; antici coxis 
supra nigris, subtus rufis macula flava, trochante- 
ribus nigris subtus stramineis; medii coxis totis 
nigris, trochanteribus sicut anticorum; postici 
coxis nigris, trochanteribus nlgris apice rufo, tibiis 
nigricantibus, subtus et basln versus badiis, tarsis 
nigricantibus. Abdomen thorace longius et an- 
gustius; segraento primo apicem versus sensini 
dilatato, aspero, opaco, lineis duabus elevatis; 
secundo, apice laeviore, basi aspera lineis duabus 
elevatis longitudinalibus parallelis, spatio inter has 
lineas late subcanaliculato; segmentis sequentibus 
laevioribus nitidioribus. 

Individuum unicum, forsan prope iV/^j/rj* cap- 
tum, Roentgenio debeo. 


142 ICHNEUMON 

Varietas: 
1.? Facie sub antennis nigra; vertice sub- 
transversali. — Longitudo 4 linearum. Caput 
aliquanto latius est quam in specie genuina. Tho- 
rax colli lateribus, puncto ante alas, alteroque 
infra alas, albis. Pedes coxis anticis nigris subtus 
albis, mediis apice albis. Abdomen segmento 
primo minus aspero minusque convexo quam in 
specie genuina, septimo apice albido. 

Hoc unicum individuum, notis pluribus a specie 
genuina discedens, indeque forsan pro specie pe- 
culiari declarandum, ab Uechtritz prope Lan- 
genau cepit.   rj  J 

^0."1. SPINIGER.   n. 

Tloxls postlcis calcaratis:  antennarum annulo 
albo.   fV 

Statura et proportio partium Ichneumonis an- 
nulatoris ; sed coxis posticis calcaratis differt et 
magis cum specie sequente congruit, quae autem 
colore et statura tota graciliore discedit. 

Longitudo 3/^2 linearum. Antennae articulis 
10 — 14 albis. ^Zae fumatohyalinae; stigmate et 
radiofuscis, radicepicea, squamula nigra, areola 
quinqueangulari. Pedes antici tibiis tarsis et fe- 
morum apice ferrugineis. Abdomen subtiliter 
punctum; segmento secundo summo margine ru- 
fescente, septimo margine rufo. 

Duo individua Richter et Manger in regioni- 
bus altioribus Silesiae ceperunt. 


X 


21,  I. STIMULATOR.  n. 


143 


Femorlbus tlblisque rufis. m. et f. (Jcmhia 
coxis postlcls calcaral,ts .. aulennis subaniinliT-' 
tis; mas coxis muticis, antlcis oreque flavls). 

Mas statura et propoitione partliim Ichneu- 
monis bilineati. Femina, coxis posticis calcara- 
tis, speciei praecedenti cognata, statiira attamen 
graclllore est; statura et coxis calcaratis etiam 
cum Ichneumone melanogono congruit, colore 
autem satis ab eo distat. 

3Ias: Longitudo 3)^ — 4 linearum. Caput 
palpis et mandibulis flavis, his apice ferrugineo; 
interdum puncto flavo ad orbitas faciales. Anten- 
nae setaceae, porrectae, subtus ferrugineae aut 
fuscoferrugineae, articulo primo toto nigro. Tho- 
rax puncto ante alas, interdum etiam altero infra 
alas, flavo. Alae subfumatohyalinae; stigmate 
radio et squamula nigrofuscis, hac apice testacea, 
radiceflava; areola quinqueangulari. Pedes vw^', 
coxis anticis flavis, mediis vel ochraceis vel nliiris 
macula rufa, posticis nigris; trochanteribus ante- 
rioribus flavis, posticis rufis; posteriorum genicu- 
lis, apice tlbiarum tarsisque nigris. Abdomen niti- 
dum, subtilissime punctum; segmentorum £, 3 et 4 
marglnibus summis subcastaneis. 

Femina : Longitudo 2 y^ — 4 linearum. Caput 
palpis et mandibulis rufis. ^/7^^72/20^ longitudine 
dimldii corporis, aut paulo breviores, apice cur- 
vatae, rufae aut ferrugineae; articulo primo nigro, 


144 ICHNEUMON 

articulis 2 — 10 pleruinque basi nigricantibus, 
11 — 13 superne pallidioribus aut albidis. Tho- 
rax cylindricus, puncto minutissimo albo ante 
alas. Alae mediocres, subfumatohyalinae, stig- 
mate et radio fuscis, radice et gemma flavescenti- 
bus, areola quinqueangulari. Pedes subcrassius- 
culi, rufi; coxis yel totis vel basi nigris^ posticis 
subtus dente acuto armatis; postici tarsis nec non 
tibiarum summa basi apiceque nigricantibus, arti- 
culis tarsorum plerumque basi albicantibus. ^i- 
domen capitis thoracisque longitudine et latitu- 
dine; segmentis 2 — 4 plerumque aequilatis, 1 sub- 
laevi, 2, interdum quoque 3 — 5, margine summo 
rufescente.   Aculeus exsertus, brevissimus. 

Mares duos, prope Norimbergam et Sickers- 
hausen captos, Sturm et Nees ab Esenbeck mecuni 
communicaverunt. 

Feminae plures captae sunt in Silesia^ Lusatia, 
Franconia, Hercyniay Austria, Italia. 

Varietates: 
1. Coxis posticis subcalcaratis; tibiis tarsis- 
que posticis albo nigroque variis. — Longitudo 
3% linearum. A nt ennae fixscae; articulis 10 — 12 
sordide albidis, inferne ferrugineis. Thorax 
puncto albo ante alas, alteroque infra alas. Pedes 
rufi, coxis posticis inferne calcare breviore et ob- 
tusiore quam speciei genuinae, trochanteribus sub- 
tus flavicantibus; postici tibiis tarsisque sordide 
albidis, illis basi et apice, his articulorum apici- 
bus, nigris. 


FAM.  I,   SECT.  I. 145 

Feniiuam unicam Richter prope Vratislanam 


.^(/f ^g. Coxis pqsticis riifis^ feni^nae subcalcaratis. 
— Longitudo maris fere 3, feniinae 2% linearum. 
^77^^7272^^ nigrae, articulis 11 et 12 feminae supra 
albidis. Thorax totus niger. j4lae stigmate et 
radio nigris, radice et squamula testaceis. Pedes 
anteriores rufi, coxis anticis mari pallidioribus; 
postici coxis rufis, basi superne nigris, trochan- 
teribus rufis, femoribus rufis geniculo nigro, tibiis 
nigris annulo ante basin albido-rufo, tarsis nigris, 
coxis feminae vix subcalcaratis. — Caetera ut in 
specie genuina. 

Marem etfeminam, circa iVie^Zcj captos, Hope 
mecum communicavit. 


22.  I. BRUNNICORNIS.  n. 

Antennis ferrugineis, pedibus ruGs.   m, et f. 
(mas geniculis posticis nigris). 

Femina statura et proportione partium cum 
femina praecedente congruit, sed coxis posticis 
muticis distincta est. Mas abdomine paulo gra- 
ciliore a femina differt. 

Longitudo SVj — 3 linearum. Caput palpis 
pallidellavis; mari autem os totum et facies pallide- 
flava sunt. Antennae ferrugineae aut fuscescentes, 
maris inferne pallideflavicantes rarius rufae. Tho- 
rax maris interdum puncto parvo albido ante alas. 

Iclin. Europ. Pars  I. 10 


146 ICHNEUMON 

>/Zae subfumatohyalinae 5 stigmate et radio dilute- 
piceis, radice et squamula pallideflavis j areola 
quinqueangulari aut subtriangulari. Pedes femi- 
nae rufi, trochanteribus plerumque dilutioribus; 
postici tibiarum et articulorum tarsorum apicibus 
nigricantibus ; maris rufi; anteriores coxis et tro- 
chanteribus pallideflavis} postici coxis vel totis 
rufis, vel macula fusca, rarius silaceis, trochan- 
teribus rufis aut flavicantibus, femoribus apice 
summo nigricante, tibiis apicem versus nigris, 
tarsis nigris plerumque articulorum basi rufes- 
cente. Abdomen nigrum aut fusconigrum, sub- 
tiliter punctum; segmenti secundi, vel etiam tertii, 
margine summo plerumque rufescente; feminis 
nonnullis omnium segmentorum margine summo 
rufescente. 

Mares et feminas Manger copiose circa Warm- 
brunn legit; ipse feminam unam mense Junio in 
frutetis prope Vratislai^iam cepi. Sturm unam 
Norimbergae cepit. 


23.  I. BREVICORNIS.  n. 
Pcdibus rufis; antennarum annulo alLo.   f. 

Statura et proportio partium individuorum 
graciliorum speciei praecedentis; antennis autem 
longioribus et distincte alboannulatis differt; quo- 
dammodo medium tenet inter Ichn. brunnicornem 
et varietatem descriptam Ichn, stimulatoris. 


FAM.  I,  SECT.  r. 147 

Longitudo 3 — 3 '/2 linearum. Antennae sub- 
setaceae, graciles, corpore dimidio paulo longiores, 
ferrugineofuscaej articulis 11 — 12 albis, 3 rufo. 
Alae subfuniatohyalinae, stigmate gilvo-piceo, 
radio basin versus stramineo, radice pallide-flava, 
squamula picea aut alba; areola quinqueangulari. 
Pedes postici quibusdam coxis fuscis et tibiarum 
summo apice nigricante. 

Duo individua, in Silesia capta, Manger et 
ab Uechtritz mecum communicaverunt. 


24.   I. ANNULATOR. 

Femoribiis tihiisque rufis , his extra alhis; an- 
nulo antennarum albo.   f. 

Longitudo 2 — 4 linearum. Caput facie sub- 
protuberante*, labro et mandibularum mcdio, ple- 
rumque etiam clypeo, ferrugineisj palpis fuscis 
apice pallidiore. Antennae filiformes, vix cor- 
poris dimidii longitudine, involutae; articulo 1 
nigro, plerumque subtus rufo, articulis sequenti- 
bus fuscis, 8 — 14 vel omnibus, vel eorum pluri- 
mis, albis subtus puncto fusco. Thorax gibbo- 
cylindricus; interdum, praesertim individuis mi- 
noribus, scutelli apice et puncto infra alas badiis 
aut castaneis. Alae raediocres, fumatohyalinae 
aut subhyalinae; stigmate rarius gilvo, plerumque, 
cum radio, dilutius aut obscurius ferrugineo; ra- 
dice gilva, squamula fusca aut flavicante. Pedes 
crassiusculi,  rufi;  coxis et trochanteribus nigris, 

lO^ 


148 ICHNEUMON 

interdum anticis vel anterioribus, rarius etiam 
posticis, infra rufis aut castaneis; femoribus posti- 
cis plerunique apicem versus plus minus fuscis aut 
nigricantibus; tibiis anterioribus extra macula me- 
dia alba, quae tamen interdum in anticis evanescit, 
posticis infra ferrugineis apice plerumque nigri- 
cante, extra basi rufoferruginea aut fusca, medio 
albo, apice nigro aut fusco; tarsis posticis fusces- 
centibus. Abdomen thoracis longitudine et lati- 
tudine, ovatum, nigrofuscum, marginibus summis 
segmentorum plerumque castaneis; segmento 1 
laevi, interdum lineis duabus subelevatis. Aculeus 
vix exsertus. 

Copiam individuorum legi, mense Augusto, 
circa Cudopam, in umbellatis et in gramine; quae- 
dam etiam in aliis Silesiae locis et circa Gottingam. 
Plura accepi ex Austria^ Fra?iconia, Anglia et 
Gallia, 


Varietates: 

1. Scutello rufo; ahdomine badio^ apicefusco. 
— Longitudo 2/3 linearum. Pedes rufi, coxis 
paulo obscurioribus, tibiarum macula alba. Ab- 
domen badium, marginibus segraentorum casta- 
neis, segmentis 5 — 7 fuscis. 

Unicum individuum Sturm mecum communi- 
cavit. 

2. Abdomine rufo, — Longitudo 3% linearum. 
Labium luteum. 


FAM.  I,  SECT.  I. 149 

Unicum indlviduum cepi die 25 Junli anni 1815 
in fruticetis prope Vratislaidam, 

3. Femoribus nigris. — Caput totum nigrum, 
palpis fuscis, rarissime orbitis oculorum fronlali- 
bus testaceis. Antennae nigrae; articulis 8 — 14 
velomnibus, vel plurimis eorum, albis, infra ple- 
rumque puncto fusco aut ferrugineo. Pedes nigri ; 
femoribus anterioribus plerumque subtus vel totis 
vel apice ferrugineis, posticis rarius basi et apice 
rufescentibus; tibiis intra rufis aut ferrugineis, 
rarius fuscis, extra albis, anterioribus sumraa basi 
et apice rufis aut ferrugineis, posticis basi et apice 
summo ferrugineis aut nigris; tarsis anteiioribus 
ferrugineis aut fuscescentibus. Abdomen nigrum; 
interdum fusco-nigrum, marginibus segmentorum 
summis castaneis. 

Ipse unicum individuum cepi Trajecti ad Via- 
drum , fine Septembris; plura autem accepi indi- 
vidua in Silesia, Austria, Trajecti ad Moenum, 
Halae Saxonum, in Volhynia et Italia,  capta. 

Synonyma: 

Ichn. annulator Fabr. Ent. II, p. 151, n. 72. — 
Piez. p. Q5, n. 59. 
„   Gravenh. Uebers., n. 3724, — Addit.,  n. 1. 
„   Trentep. in Iside 1826, p. 238, n, 59 (ex- 
clusa varietate a). 
Ichn. culex Miill. prodr. , n. 1797. 
Ichn. clavipes Gmel. ed. Linn. p.  2688,  n. 257. 


150 ICltNEUMON 

Ichn. (Geofifr. II, p. 340, n. 43;  ubi autem hic 
Ichneumon longitudine 5  linearum de- 
scribltur. 
Ichn. tibialis Fourcroy p. 407, n. 44. 

„   Villers p. 164, n. 93. 
Ichn. viaior Schrank Austr. , n. 715, 
Olivier p. 180, n. 81. 
Rossi Mant. II App. , n. 86. 
Walckenaer p. 57, n. 44. 
Thunberg Ichn., n. 127. 
Gmel. ed. Linn. p. 2687, n. 122. 
Latreille Crust. XIII, p. 185, n. 25. 

Nota: 

Germar mecum communicavit idem hujus spe- 
ciei individuum, cui Fabricius ipse in museo 
Hiibneri nomen Ichneum. annulatoris adscripserat. 

Ichn. annulator M.\x\\. prodr,, n. 1830 et 1837 
huc haud pertinet. 

Villers sub Ichn, tibiali confudit Geoffr. Ichn. 
43 et 44, nam diagnosis desumta est a n. 43 (huc 
spectante) descriptio autem a n. 44 (nostro 
Crypto gladiatore). 

Ad Ichn. viatorem auctorum laudatorum haud 
referri debet Ichn. viator Scopolii Carn. , n. 747, 
» totus niger, femoribus fulvis, antennis annulatis, 
abdomine longiore quam aculeus; « nec Ichn. i'ia- 
tor Villers p. 163, n. 88} auctor enim diagnosin 
ex Ent. Carn. excerpsit, descriptionem autem e 
descriptionibus Ichn. viatoris Scopolii et Schrankii, 
gpecienim duarum diversarum,  composuit. 


FAINl.  I,  SECT.  I. 151 

25.   L  TTBIATOR. 

Femoribus anticis pro partc riiGs; tibiis onticis 
rufis, posteriorlbus cxtia albls.   m, 

Longitudo paiilo ultra 2 lineas. Antennae 
poirectae, subsetaceae, corpore dimidio paulo 
longiores. Thorax gibbuhis. Alae mediocres, 
hyalino-irideae, stigmate gilvo-piceo aut fusco, 
radio fusco, radice gilva, squamula gilva aut nigra, 
areola quiaqueangulari. P^d^^ subgraciles; antici 
rufi, coxis trochanteribus et femorum latere con- 
vexo nigris, tarsis fuscescentibus; medii nigri, 
femorum geniculo ferrugineo, tibiis extra raedio 
eborinis; postici nigri, tibiis extra medio al- 
bis. Ahdomen capitis thoracisque longitudine, 
vel perpaulo longius, thorace paulo angustius, 
apice interdum subcompressiusculo; segmento 1 
laevi, subcanaliculato, basin versus sensini co- 
arctato, tuberculis lateralibus minutis, petiolo 
longitudine segmenti sed dimidio angustiore; seg- 
mentis 2 — 5 subaequilatis, 2 interdum summo 
inargine castaneo. 

Individua duo, aUerum genuense , aheruni 
pcdemontanum, Spinolae et Bonellio debeo, 

Synonyma: 
Ichn. tibiator Gravenh. Pedemont,,  n. 8. 

Nota: 
Ichn. annulator Miill. prodr , n. 1830, cujus 
jam ad  speciem praecedentem  mentio facla  est, 


152 IGHNEUMON 

forsan ad Iclin. tihiatorem adhiberi posset, nisi 
tarsos posticos alboannulatos haberet. — Ichneum. 
tibiator Thimberg Ichn., n. 128 ad speciem prae- 
cedentem spectare videtur. 


26.  I. PUMILUS.  n. 

Antennis ferruglnels. aplce et artlculo prlmo 
nigris, fcmoribus tlblisquc antlcls sublus slra- 
mlucis; segmentis intermcdiis margiuc suramo 
castaneis.   f. 


Longitudo 2 — 2^2 linearura. Caput interdum 
ore ferruglneo palpis pallidioribus. Antennae 
fjliformes, corporis dimidii longitudine, involutae, 
obscuroferrugineae, subtus dilutiores, apicem ver- 
sus fuscescentes, articulo prinio nigro. Thorax 
cylindrico-gibbulus. Alae mediocres, subfumato- 
hyalinae, stigmate nigro aut piceo, radio fusco, 
radice straminea, squamula gilva aut fusca. Pedes 
mediocres, fusconigri; antici plerumque rufi, aut 
sordide-straminei, coxis nigris, ut plurimum femo- 
rum latere convexo fuseonigro aut nigro; medii 
plerumque tarsis, latere interno tibiarum, et apice 
femorum, ochraceis; postici tarsis, plerumque 
femorum apice, ferrugineis aut rufis, tibiis plerum- 
que badiis apice nigro aut nigris basi badia, rarius 
fere totis nigris. Abdomen capitis thoracisque 
longitudine, thorace vix paulo angustius, oblon- 
gum, segmentorum nonnullorum margine summo 
castaneo.   Aculeus vix subexsertus. 


FAM.  I,  SECT.  I. 153 

Indlviduaquaedam capta sunt xnSilesia, Austria, 
Hercjnia, Trajecti ad Moenum , nec non circa 
Netley in Anglia. 

Varietas: 
1. Abdomine toto nii^ro. — llanc varielatem 
Bichter  cepit  prope  Yratislaviam,   Hope  circa 
Netley. 


134 ICIINEUMON 


S E  C T I  O   II. 


Scutello abdomineque nigrisy segmentis ultimis 
albojiotatis, 

Huc spectant etiam, e sectione 1, Ichn. albo- 
guttati var. puncto albo segnientorum 3 et 4; 
canaliculati var. ano albo; e sectione 4 Ichneum. 
saturatorii var. scutello toto nigro; e sectione 6 
Ichn. i^aginatorii var. scutello fere toto nigro. 


FAM.  1,  SEC T.  II. 155 

27.  I. CESSATOR.   ~   . 
FcmoriLus tibiisquc ruGs.   f# 

Statura et proportlo partium Ichn. castigatoris 
femlnae; sed abdominis apice acutiore et alboiio- 
tato difTeit; an ejus varietas? (conf. notam ad 
Ichn. castlgatorem). 

Longitudo 6 linearum. Antennae articulls 
mediis infra rufis aut ferrugineis. Metathorax 
punctus, tuberculls duobus parvis subacutlusculls 
interdum obsuletis. yllae subfumatoliyalinae, stlg- 
mate ferrugineo aut fusco; radio radice et squa- 
mula nlgrls aut fuscls. Pedes rufi aut dilutecro- 
cei, coxls et trochanterlbus nlgris; postici tro- 
chanterum apice rufo, tarsls et tiblarum aplce nl- 
giis. Abdomen aplce acutum; segmentis 1 — 3 
punctls, sequentibus nltldis, 6, plerumque 7, 
linea longitudinali dorsali alblda. jlculeus vix 
subexsertus. 

Semel cepi hunc Iclineumonem vere prope 
Vratislaviam, alterum Individuum Manger cepit 
\\\ Sudetis Silesiae, terlium Dahl iii Austria; 
duo e Fennia accepi. 

S y n o n y m a : 
Ichn. ccssator MiilJ. prodr, n. 1833. 
lchn. custodiator Fabr.  Ent. p.  166,  n. 136. — 
Piez. p. 68,  n. 78. 
„   Trentep. Revis. p. 23, n. 11 — iiilside 1826, 
p. 70. 


156 ICHJSEUittON 


28.  I. ALBINITS.   n. 


Fcmoribus tibilsque rufis,  antenuarum annulo 
albo.   f. 

Statura et proportio partium Ichn. castiga- 
ioris ieminae, sed antennis paulo brevioribuspaulo- 
que crassioribus. 

Longitudo 4% linearum. Antennae vix cor- 
poris dimidii longitudine, subfiliformes, apice 
involutae, articulis 9 — 15 vel omnibus, vel plu- 
rimis eorum, superne et lateribus albis. Alae 
fumatohyalinae; stigmate radio radice et squamula 
fuscis aut nigris. Pedes rufi, coxis et trochante- 
ribus nigris; postici tarsis et summo tibiarum apice 
fuscis aut nigris. Abdomen segmentis 6 et 7 ma- 
cula dorsali alba, 2 plerumque summo margine 
castaneo; £ et 3 punctis opaeis, sequentibus sensim 
nitidioribus. 

Quaedam individua Manger et Richter in Si- 
lesiae Sudetis ceperunt. 


^- 


> \ 

29.  I. LEUCOPYGUS.  n. 


Fcmoribus tibiisque rufis, posticis apice nigris; 
annulo antennarum albo.   f. 


Statura et proportio partium speciei praece- 
dentis, a qua haec non nisi parvitate, stigmate 
rufo, geniculis posticis nigricantibus, macula alba 


FAM.  I,  SECT.  I. 157 

apicali  abdominis  paulo  latiore difFert;  an ejiis 
varietas? 

Longitudo SV^ lineariini. Antennae articulis 
9 — 15 albis, subtus puncto fusco. jilae subfu- 
niatobyalinae, stigniate dilute rufo, radice radio 
et squaniula fuscis, areola subtriangulari. Pedes 
rufi, coxis et trochanteribus nigris; femoribus an- 
ticis latere convexo, poslicis geniculu, fuscis; tibiis 
posticis apice nigro, tarsis posticis fuscis. Ab- 
domen segmentis 1 et 2 summo margine rufescente, 
6 et 7 dorso toto albo. 

Unicum individuum, prope JVarmbrunn captum, 
Mangcr mecum communicavit. 


Varietas: 

1. Femoribus nigris. f. — Longitudo et an- 
tennae sicut in femina genuina. Alae fumatohya- 
linae, stigmate radio radice et squamula fuscis. 
Pedes nigri; femoribus geniculo summo castaneo; 
tibiis badiis, anticis inlra dihitioribus, posticis 
apice nigro; tarsis antcrioribus ferrugineis, posti- 
cis fuscis. Abdomen segmentis 2 — 4 lateribus et 
summis marginibus castaneis; 6 margine lato, 7 
dorso toto,  albo. 

Individuum unicumyi?/?/2/cam Sahlbergio dcbeo. 

Nota: 

Varietas descripta abdomine paulo angustiore 
a specie genuina dilTert ; a fcminae Ichn. satura- 


158 ICHNEUMON 

torii varietate femoribus nigris, scutello toto ni* 
gro et abdomine paulo angustiore. Pro specie in- 
termedia inter leucopygum et saturatoiium haberi 
posset, abdomine graciliore ab utroque diversa. 


29^-   1. TRANSFUGA. 

Femoribus tibiis anterioribus  et  antennarum 
medio rufis)  ano sub-albo notato*   f. 

Statura et proportio partium omnino antece- 
dentis. 

Longitudo 4 linearum. Caput palpis fuscis. 
Antennae articulis 4 — 6 totis, 7 et 8 supra, rufo- 
ferrugineis. Alae fumato-hyalinae, stigmate radio 
et squamula nigris, radice strarainea. Pedes coxis 
et trochanteribus nigris, horum posticis supra 
rufocastaneis; femoribus rufocastaneis, anticis basi 
nigris; tibiis anterioribus rufocastaneis, posticis 
nigricantibus basin versus obscuro-castaneis; tarsis 
anterioribus rufescentibus, posticis fuscis. Ab^ 
domen nigrum nitidum, segmento 7 supra obsolete- 
albo. 

Individuum  unicum,   circa  Netley  captum, 
Hope mecum communicavit. 


FAM.  I,   SECT.  III. 159 


S  E  C  T  I  O   III. 


Scutello pallido aut pallide notato; abdomine 
nigro toto. 

Plurimae species scutello toto albo aut flaves- 
cente gaudent; niultis auteni scutellum tantum 
apice aut lateiibus pallidum est; perpaucae varie- 
tates, scilicet Ichneum. trilineati el fabricatoris, 
scutello toto nigro, ad sectionem 1 spectant. Ichn, 
subsericantis et ochropis feminae var. segmento 7 
subalbonotato, ad sectionem 4 spectant. Aliis spe- 
ciebus segmenta quaedam marginibus summis ru- 
fescunt, V. c. Ichn. melanogastro , marginello, 
pallidatorio ; varietati melanogastri segmentum 
secundum punctis ferrugineis duobus notatum est; 
Ichn. edictorius variat segmentis 2 et 3 nigrofuscis, 
Ichn. fossorius iisdem segmentis nigroferrugineis; 
indeque transitus ad sectionem 8 se prodit. 

E sectione 1 Ichneum. bilineati et corruscato- 
ris varietates, scutello albonotato, huc spectant; 
e sectione 8 autem Ichn. fusorii varietas abdomine 
fusco, et Ichneum. antennatorii varietas abdomine 
toto nigro. 


160 ICHNEUMON 


30.  I. LARVATUS. 


Anpulo anf^nnaiam aibo, facie et maculis 
lateralibus tlioracis flavis; pedibus rufis, coxis 
nigris flavomaculatis.   m. 

Longitudo paulo ultra 9 lineas. Caput ore 
et facie flavis, hac lineis duabus longitudinalibus 
arcuatis nigris. Antennae setaceae, porrectae, 
apice curvatae, fere longitudine corporis; articu- 
lis9 — 14albis, 1 subtus albido. T hor ax ^ihhxxs', 
lineola ante alas, altera infra alas, puncto laterali 
colli, alteroque laterali pectoris, flavis. Scutellum 
flavum. ^Zae ochraceo-hyalinae; stigmate, radio, 
radice et squamula nigris; areola triangulari. Pe^ 
d^^ subelongati, dilutecrocei ; coxis flavis, posti- 
cis nigris macula flava; trochanteribus posteriori- 
bus basi nigris. Abdomen capite thoraceque lon- 
gius, thorace paulo angustius; segmento primo 
nitidulo, subruguloso, apicem versus sensim dila- 
tato, parte antica subquadrata, dorso laeviore cana- 
liculato; segmentis £ et 3 subopacis, sequentibus 
nitidulis. 

Unicum individuum a Stillfried prope Hirsch-' 
herg cepit. 

Synonyma: 
Ichn. laruatus Christ. p. 348, tab. 35, fig. 5. 


FAM.  I,   SECT.  III. 161 

yC 31.  I. SUBSERICANS. 

Subsericeus; stl^ate, femoribus tibiisquc 
dilute croceis. m. f. (mas facie et antenna- 
rum articulo primo infcrne Uavis} fem. anten- 
narum annulo albido), 

Mas: 

Longitudo 6/^ — 7% lineanim. Caput facie 
oreque flavis aut silaceis, plerunique puncto im- 
presso nigro ad latera clypei, rarius maculis dua- 
bus nigris faciei. Antennae porrectae, apice sub- 
curvatae, setaceae, corpore^iniidio lungiores; 
articulo primo subtus albo. T hor ax ^\hhws\ ple- 
rumque puncto ante alas, alteroque infra alas, ma- 
joribus minoribusve, albis, interdum uno alterove 
rarius ambobus deficientibus; scutello vel toto, 
vel apice aut puncto apicali , rarius puiictis duobus 
apicalibus, albis. ^/ae ocbraceo-hyalinae, sub- 
amplae, stigmate et radio rufo-croceis, radio non- 
nunquam fusco, radice et squamula nigris aut pi- 
ceis, squamula interdum macula alba. Pedes me- 
diocres, dilute crocei; coxis et trof^hf^^t^^^ibvis ni- 
gris , anterioribus subtus flaxL&I tarsis posticis fer- 
rugineis aut fuscis aut nigricantibus, articulo primo 
et basi secundi dilutecroceis, rarius primo solo di- 
lutecroceo apice nigricante; tibiis posticis plerum- 
que summo apice nigricante. Ahdomen thorace 
duplo longius, eoque paulo angustius; segmentis 
2 — 6 fere aequilatis; 1 tumescente, petiolo tenui 
lineari. 

Ichii. Europ. Pars I. H 


165 ICHNEUMON 

F e m 1 n a : 

Longitudo 5 — 7 linearum. Antennae setaceae, 
apiceincurvae, corporis dimidii longitudine; arti- 
culis 9 — 16 vel omnibus vel eorum plurimis albis, 
inferne fuscis aut ferrugineis. Thorax gibbus; ple- 
rumque puncto flavicante infra alas; scutello vel 
toto vel solo apice albo. Alae sicut in mare. Pedes 
mediocres, dilute crocei; coxis et trochanteribus 
nigris; postici tarsis et tibiarum summo apice ni- 
gris. Abdomen capitis thoracisque longitudine et 
latitudine, vel paulo longius et angustius, apicem 
versus magis angustatum quam in mare, apice 
ipso obtusiusculo et compressiusculo; segmento 7 
puncto seu lineola longitudinali albicante aut 
gilva, obsoletiore aut distinctiore; segmentis 1 et2 
subopacis.   Aculeus vix subexsertus. 

Mares plures cepi in Hercynia^ cir c?i Gottin" 
gam et Hildesiam ; plures, in Silesia Italia Gallia 
Volhynia Tauria et Anglia capti, mecum com- 
municati sunt. 

Feminas aceepi e Silesia Austria et Italia, 

• 

Varietas: 

1. Scutello toto nigro. — Mas: Longitudo 
5% — 7 linearum. jTAora^r totus niger. Abdomen 
rarissime segmentis 5 — 7 subcoerulescentibus. 
Caput pedes et alae sicut in specie genuina. 

Hanc varietatem semel cepi in horto botanico 
Vratislaidensi initio Octobris in flore Asteris; 
alterum individuum cepit Manger prope Warm- 


FAM.  I,  SECT.  m. 163 

hrunn; tertium vidi in niuseo Cpmitis de Hoff- 
mannsegg, idque abdominis apice subcoerules- 
cente; quaedam alia Hope cepit circa Netley. 

Synonynja: 

Maris: 
Ichn. suhsericans Gravenh. Pedemont. n. 9. 
Ichn. /ossorius Linn. Fauna  n.  1599 Syst. XII, 
p. 933, n. 22\ frequens in campis. 
„   Fuessl. Helv.  pag. 49, n. 948;  in floribus 

haud raro. 
„   Villers pag. 148, n. 41; passim prope Lug- 

dunum. 
„   Gmel. ed. Linn. p. £682, n. 22. 
„   Christ, p. 344. 
„   Olivier, p. 174, n. 52, 
„   Thunb. Ichn. 580. 

Feminae: 
Ichn. pedestrinus Gravenh. Pedemont. n. 25. 

Nota: 
Erunt qui me reprehendent, quod feminam, 
apice abdominis albonotatam, cum mare conjunxi., 
cui abdomen totum nigrum est. Attameu haud 
me fefellisse vereor, cum segmenti septimi punc- 
tum album nunquam aeque distinctum et purum 
sit, ac in Ichneumonibus sectionis quartae, sed 
obliteratum et interdum fere penitus obsoletum, 
ita ut raere adventicium esse videatur. 


164 ICHNEUMON 

Ichneumon fossorius Fabr. hue haud pertinet 
sed ad speciem sequentem, cui etiam Ichneumon 
GeofFr. 55 jungendus esse videtur. 

32.  I. FOSSORIUS. 

Femoribus tlbiisque rufis. m. et f.  (fcm. au- 
tennarum annulo albo). 

Statura et proportio partiuni fere sicut in 
speeie praecedente, antennis attamen petioloque 
paulo crassioribus; imprimis autem mas abdomine 
apicem versus magis angustato, nec non colore 
capitis, differt. 

Longitudo Sy^ — 7% linearum. Caput man- 
dibulis medio plerumque subrufescentibus. ^Uiz, 
tennae dimidli corporis longitudine; maris por- 
rectae ; /eminae apice incurvae, articulis 8 — 15 
vel omnibus vel plurimis eorumalbis, infra fuscis 
aut ferrugineis, 4 — 8 interdum infra ferrugineis. 
Thorax interdum lineola infra alas, vel etiam 
puncto ante alas, rarius lineola transversali infra 
scutellum, albis aut testaceis. Scutellumdi\hvim. 
^Za^ subfumatohyalinae, stigmate nigrofusco, ra- 
rius piceo, radio et radice fuscis aut rufis; squa- 
mula nigra autfusca, rarius flavo-eborina. Pedes 
rufi aut dilute-crocei, rarius pallidiores; j;oxis et 
trochanteribus nigris; tibiis plerumque flavoebori- 
nis, apice straraineo, posticis saepius apice nigro; 
tarsis posticis nigris aut fuscescentibus, articulo 
primo interdum ferrugineo. Abdomen capite tho- 
raceque paulo longius pauloque angustius, vel tho- 


FAM   1,  SKCT.  ni, 165 

racis latitudine, riiari paulo angustius quam femi- 
nae; segmentis 2 et 3 subnitidis, sequentibus 
nitidioribus; feminae interdum margine segmenti 
secundi castaneo.   Aculeus vix. subexsertus. 

Mcires quosdam cepi circa Gottingam et Cudo- 
vam, mense Augusto, in umbellatis et frutetis; 
plures accepi e Lusatia, Bararia, Volhynia^ 
Anglia. 

Feminaequaed^mex j^ustria, Italia, Tauria 
mecum communicatae sunt, 

Varietates: 

1. Stigmate rel sordide gilro, vel diluterufo, 
vel ferrugineo. — Thorax vel totus niger, vel 
puncto uno alterove ad radices alarum; scutello 
seniper albo.   Caetera sicut in specie genuina. 

liujus varietatis individua pauca, mascula et 
feminina, in Silesia capta sunt, quaedam Trajecti 
ad Moenum, Halae Saxonum, m Italia et Fennia. 

2. Antennis subtus rufis , articulo primo toto 
nigro. — Thorax totus niger, rarius puncto ante 
alas albo. Alae stigmate dilute croceo. Abdomen 
segmentis 2 et 3 nitidulis, interdum fuscoferrugi- 
neis, sequentibus nitidioribus.   m. 

Individua quaedam, in agro Florentino et Ge^ 
nuensi capta, Samitale et Spinola mecum com- 
municaverunt; fennicum, idque puncto albo ante 
alas, Sahlberg mibi transmisit. 

3. Coxis et squamula albopunctatis , seg^ 
mento sccundo basi castaneo.  — Alae stigmate 


166 ICHNEUMON 

ferrugineo, radio et radice nigris, squamula alba; 
areola subtriangulari. Coxae posteriores puncto 
albo. Ahdomen paulo brevius quam in specie ge- 
nuiiia; segrtiento secundo basi obscurocastaneo. 

Marem unicum Richter cepit prope Vratis^ 
laviairt, 

Synonyma: 

Mas et femina: 
Ichn. fossorius Gravenh. Pedemont. n. 10. 

Mas: 

Ichn. fossorius W\A\. prodr. n. 1788. 

„   Fabr. Ent. II, p. 149, n. 64. — Piez. p. 65, 

n. 65\ habitat in Europa boreali. 
5,   Walckenaer p.,55, n. 32. 
„   Trentep. Revis. pag. 23, n. 12 — in Iside 

1826, p. 71, n. 12. 
„   Latreille Crust. XIII, p. 187, n. 31- 
Ichn. fuscipes Foiirci^Oy p. 412, n. 56. — Geoffroi 

II, p. 345, n. 55. 
Ichn. gladiatorius Miill. prodr. n. 1783. 
Ichn. trichrous Gmel. ed. Linn. p.2683, n. 235. 

Nota: 

Ichn. fossorius Linn. Oliv. Villers, ob faciem 
llavam, ad speciem praecedentem redactus est. — 
Ichneumon Geoffroii laudatus a Villersio prave 
cum Ichneumone deliratorio jungitur. — Errat 
cliamSchrank, qui (in Magaz. Fuessly I, p. 293, 


FAM.  I,  HKGT.  lll. 167 

n. 708) Ichn. tricolorem Faiin. Austr. n. 708 ad 
Ichn.fossorium Liiinei et Fabr. adhibnit, nani /r/- 
color nuilto niiiior est, abdoiniiie subpeliolalo, 
aculco triuni lincarum lon^itutlliie, tibiis  albidis. 

— Iclm. fuscipes Fourcr. Iiaud coiiruudendus est 
cum Ichn.fuscipede Gmel. ed. Liiiii. n,2A2 et 368. 

— Ichn. trichrous Gmel. etiam ad Bassuni insig^ 
neni adhibcri polest. — Ichn. calcealorius Vixnz. 
Fauii. 80, tab. 15, quem Treiitepuhl ad hauc spc- 
ciem laudat, autennis totis rufis diircrl. 

33.   I. ALBOSIGNATUS.   n. 'V^ 

Orbitls  oculorum  intcrnis  albls;   fcnioribus»   l 
tlbilsfiuc riills.   m. 

Statura et proportio partium maris praeceden- 
tis. — Longitudo 4 — 4'/^ linearum. Cuput pal- 
pis fuscis aut pallidioribus; orbitis oculoruin inter- 
nis et clypei puncto laterali minuto albidis. Tho^ 
rax interdum puncto ante alas alteroque infraalas 
albidis. Scutellum albidum, interdum basi nigrum. 
u4lae fumatohyaliiiae, slif^mate radio et squamula 
fuscis, radice fcrruginea aut fusca; areola sublri- 
angulari. P^^dei diluterufi; cox.is et trochanteribus 
nec non posticorum tarsis et tibiarum apice nigris. 
Abdomen plcrumque segmentorum marginibus 
summis obsolete castancis. 

IndiNidua quaedain, iu Fennia Austria et 
Silesia capta, accepi; fennicum dilTert a reliquis 
abdomiiie paulo graciliorc, subcyliudrico, fei*e ^icut 
in Ichn. subsericante. 


168 ICHNEUMON 

34.  I. MULTICOLOR. 

Orbitis oculorum internis et puncto ad alarum 
radicem albis; stigmate, femorlbus, tibiisque 
rafis. m. et f. (fem» annulo antennarum aibo). 

Statura et proportio partium Ichn. suhseri- 
cantis; femina autem abdominis apice acuto, haud 
compresso, femoribus brevioribus crassioribus. 

Longitudo maris 7 linearum, feminae paulo 
ultra 6 lineas. Caput mandibulis ferrugineis; 
orbitis oculorum internis albis aut eborinis. ^ti- 
tennae feminae articulis 3 — 10 fuscoferrugineis, 
11 — 16 supra albis. Thorax maris lineola infra 
alas, feminae insuper puncto ante alas punctisque 
duobus dorsalibus, albis. Scutellum ieminae to- 
tum, maris solo apice, album. j4lae fumatohyali- 
nae seu subrufescentihyalinae; stigmate fuscoaut 
piceo, maris rarius sordidestramineo; radio fusco, 
radicefusca aut ferruginea; squamula nigra, inter- 
dum puncto albo. P^d^j dilute rufi, coxisettro- 
chanteribus nigris; postici tarsis nigris, mari inter- 
dum articulo primo rufescente, mari etiam tibia- 
rum vel quoque femorum apice nigro. Abdomen 
opacum, segmentis 6 et 7 nitidis, 2 mari inter- 
dum obsoletissime nigrobadio. Aculeus vix sub- 
exsertus. 

Feminam unicam, in^a^fr/a captam, Dahlio 
debeo. Maris individuum unum Dahl in Austria, 
alterum Spinola prope Genuam cepit; tertium 
marem, neapolitanum, in museo Comitis de Hoff- 
mannsegg vidi. 


FAM.  I,  SECT.  III. 169 

Varietas: 

1. Puncto ad alarum radicem deficiente. — > 
Antennae interdum articulis 2 — 10 subtus rufo- 
ferrugineis, sensim obscurioribus. Scutellum apice 
vel albo vel obsolete sordide rufescente. Tarsi 
postici vel toti nigri vel articulo primo basi rufo. 

Individuum masculum unum, pedemontanum, 
Bonelli, alterum, silesiacum, Manger meeum 
communicaverunt. 

Synonyma: 

Maris  et feminae: 
Ichn. multicolor Gravenh. Pedemont. n. 11. 

F e m i n a e : 
Ichn. multicolor Gmel. ed. Linn. p. 2678, n. £25. 
Ichn. atratorius Villers pag. 142, n. 2Q\ tab. 8, 
fig. 2; circa Lugdunum. 
„   Olivier p. 169, n. 2; in Gallia meridionali. 

Nota: 
Ichn. multicolor GmeL forsan etiam ad Ichn. 
ochropem referri posset; at Ichneum. multicolor 
Olivieri et Fourcroyi haud hujus generis est, sed 
ad Ceropalem maculatum Fabr. pertinet. — Ichn, 
atratorius Fahr., abdominis apice albonotato, ab 
Ichn. atratorio Villersii satis difFert. 


170 XCHNBUMON 


35.  I. FUSCATUS. 

OrLItis oculorum internis et punctis duobus 
ad alarum radicem albis*, tlbils stramineis; 
femoribus rufis, macula nigra»   m. 

Statura et proportio partium individui maximi 
I chneumonis fabricatoris. 

Longitudo 6y^ linearum. Capi/f palpis, man- 
dibularum macula, orbitisque oculorum internis, 
albis. ^/if ^TZTia^ subtus artieulo primo albo, arti- 
culls sequentibus ferrugineis. j41ae fumatohyali- 
nae, stigmate et radio fuscopiceis, radice fusca 
punctoalbo, squamula nigra puncto rufo. Pedes 
coxis et trochanteribus nigris; femoribus rufis, 
latere convexo nigris, anterioribus subtus strami- 
neis, posticis geniculo nigro; tibiis flavicantibus, 
posterioribus apice nigro; tarsis anterioribus flavi- 
cantibus, posticis fuscis articulo primo basi rufa. 
j4bdomen subopacum, subtilissime et confertissime 
punctum, segmentis 2 et 3 summo margine stra- 
mineo-rufo. 

Individuum unicum Manger prope Warm- 
brunn cepit» 

Synonyma: 
Jchn. fuscatus Gmel. ed. Linn. p. 2684, n. 239. 

Nota: 

Ichneum. fuscatus Gmel. ed. Linn. pag. 2710,] 
n. 185,  speeies est ab hac longe diversa, cura 


FAM.  I,  SECT.  III. 171 

Ichn. fuscato Fabr. Oliv. Schrankii jungenda, et 
sine dubio ad familiam sextam Cryptorum redi- 
geiida. — Confer notam ad Ichn, semiorbitalem, 

X^36.  I. FERREUS.   n,  ' -^ 

Orbltis  oculorum,  nec  non punctis  duobus -A^ 
ante  scutelhim,  duobusque  ahis  ad  alarum/^A^ 
radicem, albis*, femoribus tibiisque rufis.  m, xA 

Statura  et proportio  partium  Ichneumonis ' 
fahricatoris, 

Longitudo 6 — fere 7 linearum. Caput orbitis 
oculorum, lateribus clypei, macula mandibula- 
tum, interdum etiam punctis duobus infra anten- 
nas, eborinis; palpis rufescentibus aut eborinis. 
Antennae rarissime articulo primo infra albo. 
Thorax puncto infra alas, altero ante alas, lineola 
brevi ante singulos scutelli angulos basales, lineola 
seu punctis duobus infra scutellum, his interdum 
obsoletis, angulisque apicalibus seu lineola laterali 
inarginali scutelli, eborinis. Alae subfumatohya- 
linae, radio radice stigmate et squamula nigris aut 
fuscis, hac puncto albo. Pedes v\x{\, trochanteri- 
bus et coxis nigris, harum anticis rarissime macula 
alba; postici tarsis, plerumque summo femorum 
et tibiarum apice, nigricantibus. Abdomen pluri- 
mis nigro-coerulescens. 

Unicum individuum cepi die 3 Septembris in 
Angelica sylvestri prope JVoelfelsgrund; alia 
quaedam in Sudetis Silesiae, in Hercynia et prope 
iV/ejAjcapta sunt. 


172 ICHJNEUJMON 


37.  I. TRUCIDATOR.  u. 


Abdomine coeriileonigro ; femoribus tibiisque 
rufis, posticis fuscomaculatis»   m. 

Statura et proportio partium fere maris Ichn. 
suhsericantis ; sed abdoraine angustiore, imprimis 
apicem yersus magis angustato, petiolo paulo eras- 
siore, pedibus gracilioribus. 

Longitudo 5 linearum. Scutellum apiee palli- 
deflavo. /^/ae subfumatohyalinae; stigmate radio 
et squamula fuscis, radice picea; areola subtrian- 
gulari. Pedes graciles, rufi, coxis et trochante- 
ribus nigris; postici femorum basi apice et latere 
altero fuscis, tibiis fuscis basi et latere interno 
rufescentibus, tarsis nigris. Abdomen capite tho- 
raceque paulo longius et paulo angustius, nitidu- 
lum; segmento 1 apicem versus sensim dilatato. 

Individuum unicum austriacum Dahl sub 
nomine Ichn, trucidatoris Ziegleri mecum com- 
municavit. 


38.  I. MONOSTAGON. 

Orbitis  oculorum  internis  albidis;  stigmate 
fusco ; femoribus tibiisque rufis.   m. 

Statura et proportio partium maris Ichneum, 
multicoloris ; sed tuberculis lateralibus segmenti 
primi minus distinctis, segmentoque ipso sensim 
basin versus angustato. 


FAM.  I,  SECT.  III. 173 

Longitudo 67^ llnearum. Ca/7Mf palpis albido- 
piceis; orbitis oculorum internis, in altero indi- 
Yiduo quoque puncto laterali clypei, sordidealbis. 
Thorax individui pedemontani puncto minutis- 
simo albido infra alas. Scutellum apice albo. 
^/«^ hyalinae, apice subfumatohyalinae; stigmate 
radio radice et squamula nigris aut fuscis. Pedes 
rufi; coxis et trochanteribus, nec non posticorum 
tarsis et tibiarum apice, nigris, tarsis mediis fuscis. 
Abdomen subopacum, apice nitidum. 

Unum individuum cepi die 2 Julii prope Oede^ 
lem; alterum, pedemontanum, Bonelll mecum 
communicavit. 

Synonyma: 
Ichn, monostagon Gravenh. Pedemont. n. 12. 

39.  I. TRILTNEATUS. 

Orbitls oculorum internis, punctis ad alarum 
radicem,  scutellique  margine laterali,  albis; 
stigmate fusco;  femoribus  tibiisque rufis. m..    / 
et f. (fem. annulo antennarum albo). Maa 

Statura et proportio partium fere Ichn. suh^ 
sericantis; sed antennis brevioribus et crassiori- 
bus, abdomine apicem versus magis angustato, 
petiolo crassiore. Mares etiam Ichneumoni ferreo 
affines sunt. 

Longitudo 6%, maris interdum fere 7 linea- 
rum. Caput maris palpis, macula mandibularum, 
orbitis oculorum internis latis, externis tenuissi- 
mis, nec non puncto ad orbitas oculorum super- 


J74 JCHNEUMON 

nas, albis; feminae tantum orbltis oculorum inter- 
nis tenuibus et puncto ad orbitas supernas albis. 
'Antennae /na/ u articulo prinio subtus albo, arti- 
culis sequentibus plerunique subtus ferrugineis aut 
fuscescentibus; y<?/n//2aegraciles, corpore dimidio 
vix paulo longiores, curvatae, articulis 10 — 16 
albis. Thorax lineola parva seu puncto infra alas, 
feminae interdum obsoleta, alba; in mare insu- 
per puncto ante alas, plerumque punctis duobus 
marginis superni colli, albis. Scutellum marginir 
bus lateralibus, distinctius aut obsoletius albis. 
Alae subfumatohyalinae; stigmate radio radice et 
squamula nigris; areola subtriangulari. Pedes 
coxis et trochanteribus nigris, coxis anticis maris 
interdum macula alba; femoribus rufo-castaneis, 
posticis geniculo nigro, anticis vel anterioribus 
mari latere altero vel toto vel medionigris; tibiis 
rufocastaneis, feminae externe fuscis, maris solis 
posticis externe fuscis; tarsis anterioribus rufes- 
centibus, posticis fuscis, feminae omnibus fuscis. 
Abdomen feminae segmentis 1 et 2 nigris aut ni- 
groferrugineis, subopacis, sequentibus nitidiori- 
bus subcoeruleonigris, ano acuto. Aculeus vix 
^ubexsertus. 

Mares quidam capti sunt prope Niesky,SickerS' 
hausen, Norimbergam ; feminae circa Warmbrunn 
et Hirschberg. 

Vari etates: 
1. Scutello puncto singulo albo in angulis api- 
£alibus, m. — Longitudo 5 lin.   Caput, anten- 


FAM.  I,  SECT.  III. 175 

nae, thorax, alae et pedes sicut in mare genuino; 
tibiis tarsisque anticis inferne flavicantibus; feniO'- 
ribus omnibus superne nigris. 

Semel captus prope Gottingam, 

2. Scutello toto nigro. m. — Longitudo fere 
7 linearum. Caput, anlennae, ihorax, alae et 
pedes sicut in raare genuino; abdomine paulo 
lungiore. 

Seniel captus prope Gottingam. 

S y n o n y m a : 

F e m i n a e : 
Ichn, trilineatus Gmel. ed. Linn. p. 2679, n. 228. 

40.   I. SCUTELLATOR.  n. '" 

Facle albn, niacula nigra; lineis tboro^ls, 
scutclli marginc laterali, maculaque coxarum 
antcriorum, cborinis; stigmatc, fcmoribus, 
tibiisquc rufis.   m. 

Antcnnarum aunulo et scutelli marglne latcrali 
albis;  stigmate, feraoribus tibiisque rufis.   f. 

Statura et proportione partium mas cum Ichn, 
/ossorio, femina cum Ichn. subsericante , melius 
congruit,  femina attamen abdominis apice acuto. 

Longitudo 5 — 6 linearum. Caput maris facie 
alba, macula nigra; puncto genarum maiidibulis- 
que albis, his apice ferrugineis, palpis dihitefus- 
cis; feminae palpis fuscis, orbitis oculorum super- 


176 ICHNEUMON 

his ferrugineis aut flavicantibus tenuissimis. An" 
tennae maris setaceae, inferne ferrugineae articulo 
primo eborino; feminae setaceae, articulis 3 — 9 
subtus plerumque ferrugineis aut fuscis, 10 — 13 
albis subtus ferrugineis, sequentibus fuscis aut fer- 
rugineis. Thorax maris linea ante alas, interdum 
medio interrupta, punctoinfra alas, colli margine 
superno, interdum etiam lineola transversali infra 
scutellum, eborinis; feminae plerumque totus ni- 
ger, interdum puncto albo ante alas alteroque infra 
alas albis. Scutellum margine laterali albo. Alae 
hyalinae aut ochraceohyalinae, stigmate et radio 
rufis, hoc interdum fusco, radice straminea, squa- 
mula fusca rarius rufa; areola vel triangulari vel 
quinqueangulari. P^d^j rufi aut crocei; coxis ni- 
gris, anterioribus mari inferne macula alba; tro- 
chanteribus nigris, anterioribus plerumque apice 
rufis; postici plerumque tarsis et tibiarum apice 
summo fuscis. Abdomen feminae interdum seg- 
mento secundo, vel etiam tertio, badio autrufes- 
cente, aut maculis duabus hujus coloris, autbadio- 
limbato. 

Marem unicum, austriacum^ Dahl mecum 
communicavit. — Feminae captae sunt in Austria 
et in Silesia; ipse unam cepi die £0 Augusti in 
summo cacumine Sudetarum Silesiae (Schneekoppe 
nominato). 

Varietates: 
1.  Stigmate fusco.  —  Feminas  nonnullas, 
circa Warmhrunn captas, a Mangero accepi. 


FAxM.  I,  SECT.  III. 177 

2. Facie tota alba; stigmate fusco. 
Marem unicura , hannof^eranum, a Reusmanno, 
sub nomine Ichn. scutellatoiis ,  accepi. 

Nota: 
Ichn. trilineatus Gniel. quem ad speciem prae - 
cedentem adhibui, etiam ad hujus speciei feminani 
referri posset. 


41.  I. ALBICILLUS. 

Facie, coxis antlcls, llnels tliiabus nnlc sciitel- 
lum, llncaque aute alas, nlbls; fcmoiibus tibiis- 
que rufis, postlcls fusccsccntlbus. 

Statura et proportio partium maris praece- 
dentis. 

Longitudo ^/C linearum. Caput orey orbitis 
oculorum, facieque albis, hac attanien macuhi ni- 
gra. jintennae articulo primo subtus albo. Tho^ 
rax linea ante alas, lineola infra alas, lineolaob- 
liqua ante singulum scutelli angulum basalem, 
lineolaque transversali infra scutellum, albis. 
Scutellum margine laterali albo. Alae hyalinae; 
stigniate radio et radice piceo-stramineis, squa- 
mula alba; areola subtriangulari. Pedes antici 
coxis albis, trochautcribus nigris, femuribus tibiis- 
que dilute croceis inferne pallide-stramineis, tarsis 
ex.albidis; medii coxis et trochanteribus nigris, 
femoribus castaneis subtus stramineis, tibiis rufis 
sublus pallidestramineis,  tarsis pallidestramineis; 

Itlm. Eiirop.  Pars I. 12 


178 ICHNEUMON 

postici coxis et trochanterlbus nigris, femoribiis 
fuscis latere altero castaneis, tibiis tarsisque fuscis. 
Abdomen nigrocoeruleum, punctum; segnientis 
2 — 6 dorso subdepressiusculo, margine summo 
rufo. 

Individuum unicum, pedemontanum, a Bonellio 
accepi. 

Synonyma: 
Ichn, albicillus Gravenh. Pedemont.,  n. 13. 

Nota: 
Haec species etiam Ichneumoni ferreo affinis 
est,  abdomine paulo graciliore diversa;  quodam- 
modo  medium tenere  videtur  inter ferreum et 
scutellatorem. 


42.  I. QUADRIGUTTATUS.  n. 

Pimctis diiobus aplcalibus scutelli , unoque ad 
radicem alarum, albis; femoribus tibiisquc 
rufis;  antennis  subannulatis.   f. 

Statura et proportio partium omnino femina- 
rum Ichneumonis brunnicornis etfabricatoris. 

Longitudo 3 linearum. Antennae fuscoferru- 
gineae, articulis 11 et 12 pallidioribus. Thorax 
lineola infra alas alba. Scutellum punctis duo- 
bus apicalibus albis. ^/ae subhyalinae, stigmate 
et radio fuscis, radice picea, squamula nigra, 
areola subtriangulari.   Pedes rufi, coxis  et tro- 


FAM.  I,  SECT.  iir. 179 

chanteribus nigris; postici tarsis etsiimnio tibiariim 
apice fiiscis.   Abdomen subsericeuni. 

Feminam unicam, prope Warmbrunn captam, 
Mangero debeo. 


43.  I. DrCRAMMUS. 

Orbltis oculorum intcrnls ct llnca antc alns 
albls; fcinorllnis lll)ils(iuc rufis, IjIs apice nl- 
grls; stiguiutc fusco.   ni. 

Statura et proportio partium Ichneumonis 
fabricatoris. 

Longitudo Sy^ — ^V^ linearum. Caput \)a\p\s 
pallidis; orbitis ocnlorum internis et puncto late- 
rali clypei albis. Antennae vel totae nigrae, vel 
subtus ferrugineae basi nigra. Thorax lineola ante 
alas punctoque infra alas albis. Scutellum apice 
albo. ^Zae subfumatohyalinae, apice obscuriores; 
stigmate, radio, radice et squamula fuscis aut pi- 
ceis, squanuila interdum puncto albo. Pedesvv\{\, 
coxis et trochanteribus nlgris; postici tarsis tibia- 
rumqueapice, interdum etiam femorum geniculis, 
nigris. Abdomen nitidulum, punctum, segmentis 
2 — 6 marginibus summis castaneis. 

Individua quaedam in Silesia, Franconia, Ba- 
paria et Italia capta,  mecum communicata sunt. 

Varietas: 
1. Femoribus latere altero fusconigro ; tibiis 
posticis nigris, basin versus rufcscentibus. 

Unicuni raarem, austriacum, Dahlio dehQO. 

12* 


180 ICHNEUMON 

Synonyma: 
Iclin, digrammus Gravenh. Pedemont., n. 14. 


44.  I. PEDATORIUS. 

Femoribus tibiisque rufls, barum posticis api- 
cem vcrsus nigris. m. et f. (mas facie flava, 
fem. antcnnis alboannulalis). 

Longitudo maris 4, feminae 4 — 4% linearum. 
Caput maris ore, orbitis oculorum externis, ,facie- 
que, flavis; feminae orbitis oculorum internis albi- 
dis tenuissimis. Antennae setaceae, fere corporis 
longitudine, /na?^/^ porrectae, articulo primo sub- 
tus flavo; feminae apice subcurvatae; articulis 
10 — 16 rarius omnibus, plerumque 11 — 15 aut 
pluribus eorum, albis infra fuscis. Thorax gibbus, 
plerumque puncto albo infra alas. Scutellum 
puncto apicali albido aut flavo. Alae mediocres, 
hyalinae, irideae, rarius subfumatohyalinae; stig- 
mate fusco aut ferrugineo aut piceo-stramineo, 
radio et radice fuscis, squamula maris albida aut 
flavicante feminae nigra; areola subtriangulari. 
Pedes mediocres aut subgraciles, rufi; coxis et 
trochanteribus nigris, mari coxis anticis, interdum 
coxis et trochanteribus anterioribus, rarius etiam 
coxis posticis, inferne puncto albo; postici tarsis 
et tibiarum dimidia parte nigris; medii tarsis sub- 
fuscescentibus. Abdomen capite thoraceque vix 
paulo longius pauloque angustius, feminae tho- 
raeis latitudine; segraentis 2 — 4aequilatis; 2 ma- 


FAM.  I,  SECT.  III. 181 

ris interdum niargine castaneo.   Aculeus vix sub- 
exsertus. 

3Iares tres cepi circa Gottingam et in Hercy- 
nia, ia frutetis. Feminae niaribus frequentiores 
esse videntur; quasdani accepi e Silesiay Volhy- 
nia, Italia, Gallia, Austria, ubi Dahl eas iu 
quercubus cepit; ipse quasdani cepi una cum mare 
et in umbellatis. 

S y n o n y m a : 

Feminae: ? 
Ichn. pedatorius Fabr. Ent. II, p. 133, n. 4. — 
Piez. p. 55 y n. 6; habitat Kiliae. 
„   Thuuberg Iclin. 83. 

„   Treutep. Revis. p. 20, n. 7 — in Iside 1826, 
p. 67. 

Nota: 

Ichn. pedatorius Panz. Fauna 71 tab. 12 femi- 
nae peraffinis est, sed tibiis anticis dilatatis differt. 
Fabricius in descriptione Ichn. pedatorii de tibiis 
anticis tacet; specimini autem, in Museo Fabri- 
ciano asservato, tibiae anticae haud dilatatae sunt 
(v. Treutep. 1. c. in adnolatione). — Dubius atta- 
men sum, an Ichn. pedatorius F . ad hanc nostram 
speciem adhibendus sit, qui longitudine est 6)^ 
linearum (conf. Trentep. ) nec vero alteram spe- 
cicm scio, cui illum Fabricii pedatorium meliori 
jure jungcre possem. — Trcntcpuhl -1. c. adfert, 
niarcm hujus  speciei in omnibus  ut femina essc, 


182 ICHNEUMON « 

antennis tantum plane nigris, abdomine graciliore; 
qiiem autem ego pro mare pedatoriihabeo, a femina 
differt etiam facie tota flava. 


45.  I. OCHROPIS. 

Annulo antennarum albo, femoribus tibiisque 
rufis; thorace rufo- aut albo-picto; m. f. (mas 
facie et scutcllo a\hi(\.is \ fem^ facie ct scutello 
rubro-pictis), 

Descriptio maris: 

Statura et proportione partium hic mas a 
cospeciebus praecedentibus distat, propiusque 
accedit ad mares quosdam generis Cryptorum, v. c. 
ad Crypti cothurnati marem. 

Longitudo 5 — 5^2 linearum. Caput ore et 
facie albis. Antennae articulo 1 subtus eborino, 
articulis £ — 14 subtus dilute croceis aut rufis aut 
ferrugineis, 15 — 18 aut 16 — 19 totis albis. Tho- 
rax puncto infra alas, altero seu linea ante alas, 
interdum obsoletis, lineolaque transversali infra 
scutellum, albidis aut rufescentibus. Scutellum 
vel totum albidum, vel rufum centro flavo. Alae 
subfumatohyalinae, stigmate piceo-stramineo aut 
fusco, radio fusco, radice et squamula piceis aut 
rufoferrugineis; squamula interdum fusca; areola 
quinqueangulari pyramidata. Pedes rufi; coxis 
posterioribus supra plus minus nigris, interdum 
coxis omnibus et trochanterum basi nigris; tarso- 
rum posticorum articulis 1 et 2 fuscis, sequentibus 


II 


FAM.  I,  SECT.  iir. 183 

vel fiiscescentibiis vel rufis; interdiim pedum posti- 
coruni tarsis totis et latere externo tibiarum fuscis. 
Abdomen subtiliter punctum, segmentis 1 — 3 in- 
terdum suramo marglne castaneo. 

Marem unum cepi vere prope Scheidnich, alte- 
rum mense Augusto prope Cudovam in umbellatis, 
tertium (linea alba ante alas) Besscr e Volhynia 
misit; duos alios, circa N etley ci\\ilos, Hope mc- 
cum communicavit, eosque punctis duobus albis 
ad radicem alarum deficientibus, stigmate squa- 
mula tarsis posticis et latere externo tibiarum 
posticarum fuscis, coxis trochanteribusque nigris, 
(abdomine toto nigro). 

Descriptio feminae: 

Femina a mare differt abdomine antennisque 
brevioribus,  hisque apice magis curvatis. 

Longitudo 3% — 5 linearum. Caput orbitis 
oculorum internis vel totis vel pro parte colore 
rubricoso, distinctiore aut obsoletiore, imbutis, 
interdum etiam parte orbitarum externarum et 
tuberculo faciali badiis aut rubricosis. Antennae 
dimidio corpore paulo longiores, apice incurvae; 
articulo 1 nigro, subtus interdum ferrugineo, 2 — 7 
nigris aut fuscis, 9 — 13, interdum quoque 8 et 14, 
albis, sequentibus nigris. Thorax subgibbo-cy- 
lindricus; lineola seu punctis duobus infra scutel- 
lum, interdum etiam puncto seu linea ante alas 
margineque supero colli badio-riifis, rarius lineola 
ante alas alba. Scutellum vel totum, vel apice 
solo, badio-rufum.   ^/ae subflavescenti- aut sub- 


184 ichKeumon 

fusceseenti-hyalinae; sligmate straniineo, radio 
fuscescente, radice rufa aut sordlde-straminea, 
squamula fusca aut rufescente, areola subtriangu- 
lari. Pedes mediocres, rufi aut stramineo-rufi; 
coxis et trochanteribus fuscis aut badio-rufis, coxis 
nonnunquam nigricantibus aut nigris. Abdomen 
capitis thoracisque longitudine et latitudine, ob- 
longoovatum, segmentis 2 — 4 interdum subaequi- 
latis; nigrum aut nigrobadium, marginibus seg- 
mentorum plerumque dilutioribus; plurimis indi- 
viduis segmento 7 supra toto, 6 margine, mem- 
brana sordide-alba vestito. ^cwZ^mj exsertus bre- 
vissimus. 

Quaedam individua cepi, mensibus Julii et 
Septembris, circa Vratislainam et Oedelem, in 
frutetis; quaedam alia e Hannouera, Austria, Vol- 
hyniay Fennia et Anglia mecum communicatae 
sunt. Fennicura, apice abdominis haud membrana 
albida vestito, anglicum (circa Netley captum) 
lineola alba ante alas, a reliquis differunt. 

Synonyma  maris: 
Ichn. ochropis Gmel. ed. Linn. p. 2679,  n. 250. 

Nota: 
Quo minora individua feminae sunt, eo obseu- 
riores sunt coxae;  minimum,  die 4 Julii prope 
Oedelem captum, coxis est totis nigris. 


FAM.  I,  SECT.  III. 185 

46.  I. FABRICATOR. ^ 

Scutelll apice, facleque albls; antennls Infcrne, 
femorlbus tiblisque, ruGs.   m. 

Longitudo 3y(^ — 6 linearum. Caput ore, 
facie, plerumque parte orbitarum oculorum ex- \ 
ternarum, eborinis aut pallideflavis. Antennae 
setaceae; corpore breviores, rarius fere ejus lon- 
gitudine, porrectae, fuscae; subtus articulo primo 
flavo, rarius rufo, sequentibus ferrugineis croceisve, 
iiltimis plerumque totis fuscis. Thorax gibbulus, 
nonnullis puncto seu lineola infra alas, alteroque 
ante alas, rarissime etiam lineola transversa infra 
scutellum, pallideflavis. Scutellum margine api- 
cali, punctisve duobus apicalibus, pallideflavis. 
Alae hyalinae aut subfumatohyalinae; stigmate 
radice et squamula vel fuscis vel piceostramineis 
vel rufis, radio fusco; areola quinqueangulari aut 
subtriangulari. Pedes mediocres, rufi aut rufo- 
crocei, trochanteribus et coxis nigris, anterioribus 
rarissime subtus badiis; postici tarsis, plerumque 
etiam tibiarum apice et femorum geniculo, nigris 
aut nigricantibus. Abdomen vel capitis thoracis- 
que longitudine, vel paulo longius, thorace paulo 
angustius; segmento primo lineis duabus elevatis 
plus minus distinctis; secundo interdum basi aci- 
culato et punctis duobus rufis obsoletis, saepius 
etiam margine summo castaneo. 

Hanc  speciem  quotannis frequentissime  legi, 
vere et aeslate, circa  GoUingani  et  in  Silesia^ 


186 ICHNEUMON 

pliiribus locis, in friitetis, rarissime in umbellatis 
seu in gramine. Sine dubio haec species etiam 
in aliis Gernianiae regionibus haud raro occurrit; 
miror autem quod nusquam alibi e Germania, nec 
ex ahis terris, praeter Volhyniam , unde Besser 
unum individuum misit, et Angliam, unde Hope 
pkiria individua, circa Netley capta, misit, indi- 
vidua genuina hujus speciei acceperim. 

Varietates: 

1. Facie nigromaculata. — FaciesQsiYa, ma- 
cula aut puncto, vel punctis duobus, nigris. Tho- 
rax puncto infra alas, alteroque seu linea ante 
alas, albis. Tihiae posticae rarius fere totae nigrae. 
Caetera sicut in specie genuina. 

Plurima individua capta sunt cum specie ge- 
nuina iisdem locis, quaedam etiam alibi, omnia 
autem in Silesia, exceptis tribus, quae Sturm in 
Bavaria cepit. In museo Comitis de Hoffmanns- 
egg eandem quoque varietatem vidi. 

2. Facie flai^a medio nigra; antennis subtus 
fuscis, articulo primo ultimisque totis nigris. — 
Thorax puncto ante alas, alteroque infra alas, 
albis.   Gaetera sicut iu specie genuina. 

Duo individua cum specie genuina iisdem locis 
cepi. 

3. Antennis nigris, articulo primo infra ebo- 
rino. — Thovax puncto pallideflavo ante alas. 
Alae stigmate et radio fuscis, radice et squamula 


FAM.  I,  SECT.  III. 187 

pallideflavis. Pedes anteriores rufi, coxis et tro- 
chaiiteribus nigris, subtus albis; postici iiigri, femo- 
ribus rufis apice nigro, tibiis ante basin rufis. 
Caetera sicut in specie genuina. 

Individuum unicum cepi initio Septembris in 
loco altiore prope JVarmbrunn, in Vaccinio myr- 
tillo. 

4. Facie nigra^ orhitis oculorum internis albis 
— interdum etiam punctis duobus pallideflavis 
infra antennas. Clypeus flavus seu ochraceus, 
medio niger. Antennae subtus ferrugineae, arti- 
culo primo interdum toto nigro. Thorax punctulo 
ante alas, plerumque altero infra alas, eborinis. 
Scutellum punctis duobus apicalibus, interdum 
obsoletis, flavescentibus. Caetera sicut in specie 
genuina. 

Quaedam individua cepi \n Hercynia et mSi- 
lesia in frutetis, vere et aestate. 

5. Facie nigra, orhitis oculorum internis fla- 
vis ; antennis nigris. — Caput clypeo flavo medio 
nigro; orbitis oculorum internis, interdum etiam 
parte externarum et punctis duobus infra antennas, 
pallideflavis. Antennae interdum infra fuscoferru- 
gineae. Thorax et scutellum vel sicut in varietate 
praecedente vel punctis duobus ad radicem alarum 
deficientibus, scd puncto albido infra scutellum. 
Caetera cum specie genuina congruunt. 

Tria individua cepi prope Scheidnich et Cudo- 
vam, mense Junio et Augusto,  iu gramine et in 


X88 ICHNEUMON 

fruticetis; quartuni, e collectione Roentgenii, prope 
Niesky captuni est. 

5^- Scutello toto nigro. — Longitudo fere 4 
linearum. Alae stigmate et radio fuscis, radice 
flavo-straminea, squamula nigra. — Caetera ut 
in specie genuina. 

Unicum individuum, circa iVe^/^j captum, Hope 
ad me misit. 

6. Scutello antennisque totis nigris; facie ni- 
gra , orbitis oculorwn internis pallide/laf^is. — 
Caput interdum punctis duobus pallideflavis infra 
antennas; clypeo vel toto nigro, vel lateribus pal- 
lideflavis. Thorax interdum puncto parvo albido 
ante alas.   Caetera sicut in specie genuina. 

Tria cepi individua prope Warmbrunn et 
Scheidnich, in gramine et frutieetis, mense Junio 
et Augusto. 

7. Scutello nigro ; facie nigra^ orbitis oculorum 
internis pallideflavis — interdum etiam punctis 
duobus pallideflavis infra antennas. Harum arti- 
culo primo vel toto nigro vel subtus flavo aut ferru- 
gineo, articulis sequentibus ferrugineis aut fusco- 
ferrugineis, ultimis totis nigris. T^^o/^ao: punctis 
duobus ad alarum radicem, uno alterove interdum 
obsoleto, albis. Caetera sicut in specie genuina. 
Copiam individuorum legi in pluribus Silesiae 
locis, in frutetis, rarius in gramine; quaedam una 
cum specie genuina aut cum aliis varietatibus. 


FAM.  I,  SECT.  iir. 189 

8. Scutello toto nigro ; facie Jtam^ macula 
nigra. — Caetera sicut iii varietate praecedente. 

Tria individua cepi circa Scheidnich, cum qui- 
busdam varietatibus aliis, in frutetis et gramine, 
mensibus Majo et Junio. 

9. Scutello toto nigro. — Caput et ajitennae 
sicut in specie genuina. Thorax totus niger. 
Alae et pedes sicut in specie genuina. 

Individua quaedara cepi circa Vratislaviam ; 
quaedam Nees ab Esenbeck e Sickershausen, unum 
Besser e Volhynia, mecum communicaverunt. Al- 
terum individuum Neesei a reliquis differt antennis 
petiolo alisque longioribus, tuberculis lateralibus 
segmenti primi acutioribus, areola quinqueangu- 
lari magis regulari. 

Synonyma: 
Ichn. fabricator Fabr. Ent. II, p. 166, n. 138. — • 
Piez. p. 68, n. 80. 
„   Trentep. Revis., n. 14 — in Iside 1826, p. 
72,  n. 14. 
Ichn. versicolor Gmel. ed. Linn. p. £700, n. 278. 
Ichn. leucostoma     „     „     p. 2702, n. 298. 
Ichn. quadricolor    „     „ „    „    n. 301. 

Nota: 

Species genuina et ejus varietates a quibusdam 

specicbus affinibus,  v. c. a maribus Ichneumonis 

trilineati, scutellatoris, subsericantis, castigatoris, 

bilineati, rubelli, abdomine longiore, magis cylin- 


190 ICIINEUMON 

drico, a plurimis etiani nitore subsericeo abdomi- 
nis, differunt, ab Ichn, clerico femoribus posticis 
crassioribus totis rufis. Inter se autem omnes hae 
varietates, antennis abdomineque mox paulo lon- 
gioribus mox paulo brevioribus, nec non pictura 
et colore antennarum capitis thoracis et scutelli, 
sensim una in alteram transeunt, nec limitibus 
stabilibus sejungi queunt. 

Non dubito, me, tanta niarium copia collecta, 
feminas quoque cepisse, suspicor autem^ feminas 
a maribus pictura aliisve characteribus externis 
adeo differre ut eas nondum eruere potuerim. 
Forsan vero etiam Ichn. fabricator ipse nil nisi 
varietates marium speciei cujuspiam alius exhibet. 

47.  I. DISSIMILIS.  n. 

Antennarum annulo albo*, femoribus tlbiisque 
rufis, posticis aplce nigris. m. f. (mas facie 
et scutelli apice albis ; femina orbitis oculorum 
internis et scutelli apice rufescentibus). 

Statura et proportione partium mas congruit 
cum maribus gracilioribus speciei praecedentis, 
femina  cum Ichneumonis stimulatoris femina. 

Longitudo 3 — 3 % linearum. Caput maris ore 
et facie albis, feminae orbitis oculorum internis 
rufis aut exalbidis. Antennae maris porrectae, 
articulo primo subtus rufescente, articulis 13 — 17 
albis subtus cum stramineo mixtis, sequentibus 
subtus ferrugineis; feminae curvatae, articulis 10 
— 12 — 13 albis.   Thorax maris lineola alba ob- 


FAM.  I,  SECT.  III. 191 

soleta ad radicem alariim. Scutellum maris apice 
albo, feminae apice rufo. Alae maris fumato- 
hyalinae, stigmate et radio piceis, radice strami- 
nea, squamula fusca; yem/nae subfumatohyalinae, 
stigmate et radice stramineis, radio fusco autferru- 
gineo, squamula piceostraminea aut fusca. Pedes 
rufi_, coxis et trochanteribus nigris; postici etiam 
apicibus femorum tibiarum et articulorum tarso- 
rum nigris. Abdomen segmento secundo summo 
margine castaneo; feminae rarius omnia segmenta 
margine castanea sunt. Aculeus brevissimus ex- 
sertus. 

Marem unicum cepi , die 8 Augusti prope Cu- 
dovam , in fruteto. Feminas quasdam, circa 
Warmbrunn captas, Manger mecum communi- 
cavit. 

Varietas: 
1. Feminam scutello toto nigro^ Manger prope 
Warmbrunn cepit. 

Nota: 
Marem quidem cum feminis conjunxi; quaeri- 
tur  attamen  num ad  unam  eandemque  speciem 
referri possint. 


192 ICHNEUMON 


48.  L MARGTNELLUS.  n. 


Pedibus rufis; coxis aiiterloribus, orbitis ocu- 
loruni internis, antennfjrum articulo primo 
subtus, punctisquc ad alarum radicem, albis. m. 

Statura et proportlo partium Ichneumonis 
fahricatoris, sed abdomine angustiore, niagis 
lineari, petiolo tenuiore. 

Longitudo 3 linearum. Caput palpis et man- 
dibulis ferrugineis; orbitis oculorum internis, 
punctis duobus clypei, duobus aliis infra antennas, 
albidis. Antennae articulo primo subtus albo. 
Thorax punctis duobus ad radicem alarum albis. 
Scutellum album puncto nigro. Alae subhyalinae, 
irideae, stigmate et radio fuscis, radice et squa- 
mula flavis, areola subquinqueangulari. Pedes 
rufi; coxis anterioribus subtus flavo-albis, posticis 
subtus nigris; tarsis posticis fuscis. Abdomen 
nitidum, subtilissime punctum; segmento primo 
laevissimo, nitidissimo, duplo latiore quam petio- 
lus; segmentis omnibus margine summo rufescen- 
tibus. 

Individuum unicum, idque austriacum^ Dahlio 
debeo. 


FAM.  I,  SECT.  III. 193 

49.  I. CANDIDATUS.   n. 

Pfdibus  i-ufis;  coxis,  trochanteribus,  facie, 
punctisque ad alarum radicem,  albis.   m. 

Ab Ichneamone marginello haec species, prae- 
ter picturani, etiam segniento primo ejusque pe- 
tiolo brevioribus, nec non areola quinqueangulari 
etc. difTert. 

Longitudo 3 linearum. Caput ore et facie 
albis. j^ntennae ^orrectaey corpore dimidio lon- 
giores, subtus articulo primo albido, articulis se- 
quentibus fuscoferrugineis. T/iorao? glbbulocylin- 
diicus, punctis duobus ad alarum radicem albis. 
Scutellum apice albo. Alae hyalinae; stlgmate 
et radio fuscis, radice et squamula albis, areola 
quinqueangulari. Pedes anteriores dilute crocei, 
coxis trochanteribusque albis; postici rufi, coxis 
fuscis apice albo, truchanteribus albis, femorum 
geniculo et tibiarum apice summo tarsisque fuscis. 
Abdomen capite thoraceque aliquanto longius et 
angustius; segmento primo nitido, segmentis se- 
qucntibus subsericeis, 2 — 5 latitudine aequali. 

ludividunm unicum Richtero prorepsit, die 
10 Junii, e pupa phalaenae cujusdam. 


Jtliii. Enrop. Pars I. t3 


194 ICHNEUMON 


50.  I. IRIDIPENNIS.  n. 

Femoribus tibiisque rufis; linea alba ante 
alas. m. f. (mas facie ct antennarum articulo 
primo subtus albis; fem. orbilis oculorum 
internis et antennarum annulo albis). 

Statura et proportio partium Ichn. pedatorii. 

Longitudo maris 2% — 3, feminae 3 — SV^ 
linearum. Caput maris facie, ore, orbitis oculo- 
rum frontalibus, interdum etiam genis et orbitls 
oculorum externis, flavis aut albis, mandibularum 
apice fusco, saepe etiam puncto parvo nigro im- 
presso laterali c\ji^ei\ feminae orbitis oculorum 
tenuibus juxta antennas, interdum etiam parte 
externorum, flavicantibus aut albidis. Antennae 
maris porrectae, articulo primo infra albo aut 
flavoj feminae porrectae, articulis 12 et 13, vel 
11 — 14, albis subtus nigris. Thorax puncto seu 
linea ante alas, puncto infra alas, interdum etiam 
lineola transversa infra scutellum, pallideflavis* 
Scutellum pallideflavum. Alae subfumatohyali- 
nae, maris hyalinae, irideae, stigmate et radio 
piceofuscis aut substramineis; radice et squamula 
maris albis aut alboflavis, feminae radice picea 
aut straminea, squamula fusca interdum puncto 
albo; areola triangulari aut subquinqueangulari. 
Pedes rufi, feminae coxis et trochanteribus, nec 
non posticorum tarsis et tibiarum apice, nigris; 
maris coxis et trochanteribus anticis, interduni 
etiam mediis, subtus albidis supra nigris; postici 


.i. 


FAM.  I,  SECT.  Ilt. 195 

coxis et trochanteribus nigris, femoribus tibiisque 
rarius totis rufis, seu tibiarum apice summo fusces- 
cente, plerumque geniculis nigris, tarsis et tibia- 
rum apice usque ad medium nigricantibus. Abdo^ 
men maris interdum segmenti secundi margine 
summo et puncto in angulis baseos castaneis. 

Quidam mares etfeminae in Silesia capti sunt; 
marem etiam e Lusatia accepi; feminam cepit 
Nees ab Esenbeck prope Sickershausen, Richter 
niecum communicavit tres feminas unumque ma- 
rem, quae metamorphosin subierant in pupis Geo- 
metrae chenopodiatae. Duae harum feminarum, 
die secundo Martii prorepentes, differebant a ter- 
tia, die quinto Martii prorepente, linea alba longa 
ante alas, cujus in illa tertia nil nisi vestigium 
punctiforme supererat. Mas nascebatur, die se- 
cundo Martii, cum femina ex una eademque Cheno- 
podiatae pupa. 

Varietas: maris: 

1. Linea longitudinali faciei nigra; tibiis 
posticis fere totis nigris. — Statura maris ge- 
nuini, sed abdomine femoribusque paululum cras- 
sioribus. Caput linea longitudinali faciei et 
puncto clypei nigris; orbitarum externarum te- 
nuium parte alba. Alae radice et squamula nigro- 
fuscis, hac puncto albo. Pedes anteriores rufi, 
coxis et trochanteribus nigris subtus puncto albo ; 
postici nigri, femoribus rufis apice nigro, tibiis 
ante basin badiis. 

Unicum individuum a Steven e Tauria misit. 

13^ 


196 ICHNEUMON 


51.  I. PALLIDATORIUS.  n. 

Facie alba; pedibus anterioribus stramineis, 
femoribus externe obscuris; posticis nigris, 
tibiarum basi alba.   m. 


Statura et proportio partium Ichneumonis fa- 
bricatoris ^ sed petiolo tenuiore; affinis est /cA- 
neumoni pratensi. 

Longitudo 3 — 5 linearum. Caput facie ore- 
que, plerumque etiam orbitis oculorum externis 
et supernis, eborinis. Antennae subtus sordidestra- 
mineae aut fuscoferrugineae, articulo primo ple- 
rumque albido. Thorax plerumque lineola infra 
scutellum, lineola seu puncto ante alas alteroque 
infra alas, interdum etiam colli marginibus et ma- 
culis duabus pectoralibus, albis. Scutellum vel 
totum, vel tantum apice, album. Alae hyalinae 
aut subfumatohyalinae, irideae; stigmate et radio 
piceis aut fuscis, radice et squamula albidis aut 
flavicantibus, hac interdum puncto fusco; areola 
subtriangulari. Ped^j anteriores straminei, coxis 
et trochanteribus albidis, rarius basi fuscis, femori- 
bus latere convexo fuscis rarius nigris, tibiis inter- 
dum externe fuscis interne albidis, tarsis interdum 
exalbidis articulo primo fusco; postici nigri aut 
nigrofusci, plerumque femorum basi, interdura 
etiam coxarum et trochanterum apice, stramineis 
aut albidis, tibiarum basi straminea autalbida, tar- 
sis medio plerumque albidis. Abdomen nigrura 
aut fuscum, subsericeum; segraento 2 summo niar- 


FAM.  I,  SECT.  IH. 197 

gine, interdum etiani puncto anguli baseos, casta- 
neo; nonnunquani segmento primo, rarius segmen- 
tis omnibus, margine summo castaneo. 

Individua quaedam accepi e Silesia, Hanno- 
vera, Bacaria, Volhjnia; unum vidi in col- 
lectione Comitis de Hoffmannsegg sub nomine 
indicato. 


52.  I. RESTAURATOR. 

Puuctis  diiobiis  apicall})us  scutclli ,  duobus- 
que antc scutcllum, albis,   m. 

Ilaec species antennis brevioribus et crassiori- 
bus, abdomine versus apicem magis angustato, pe- 
tiolo crassiore, ab Ichn. subsericante differt. 

Longitudo 6 — fere 8 linearum. Caput rarius 
solo vestigio obsoleto orbitarum internarum flavo- 
albidarum; plerumque palpis et mandibulis albi- 
dis, his apice nigris, puncto laterali clypei, orbi- 
tis oculorum internis et externis, interdum etiam 
punctis duobus infra antennas, albis. Antennae 
corpore dimidio paulo longlores, interdum articulo 
primo subtus puncto albo. Thorax puncto seu 
lineola ante alas, alteroque infra alas, lineola ob- 
liqua ante singuluni scutelli angulum basalem, 
plerumque lineola transversali infra scutellum, 
albis. Scutellum punctis duobus apicalibus albis. 
^Za^ siibfumatohyalinae; stigmate, radio radice et 
squanuda fuscis, areola quinqueangulari. Pedes 
fcmoribus auticis vel auterioribus latere altero vel 


198 ICHNEUMON 

toto vel solo apice sordide stramineis aut ferrugi- 
neis; tibiis anticis subtus ferrugineis, vel tibiis an- 
terioribus rufis aut fuscoferrugineis, anticis, inter- 
dum etiam mediis, interne stramineopiceis; tarsis 
anterioribus plerumque fuscoferrugineis. Abdo- 
men subopacum, nigrum aut nigroviolaceum; in- 
terdum fusconigrum, segmentorum summis margi- 
nibus castaneis. 

Individuum unum Fehler prope Gottingam 
cepit; alterum, pedemontanum ^ Bonelli mecum 
communicavit; tertium in museo Comitis de Hoff- 
mannsegg vidi; quartum estfennicum, 

Synonyma: 
Ichn. restaurator Gravenh. Ped. n. 15. 

Nota: 
In museo Comitis de Hoffmannsegg hanc spe- 
ciem sub nomine lchn. restauratoris Fabr. reperi, 
sed abdomen pedesque picei, quos Fabricius suo 
Ichneumoni dedit', ad nostram speciem haud qua- 
drant, sed potius ad nostrum serenum n. 199. Cae- 
terum autem cave ne hanc speciem confundas cum 
Ichn, restauratore Fabr. Ent. II, p. I5l, n. 76, 
quem auctor postea, in Syst. Piez. pag. 83, n. 48, 
ad Cryptos redegit, cuique Ichneum. restaurator 
Villers, GmeL, Christ, Olivier, Rossi, Thunberg, 
consociandus est. 


FAM.  I,  SliCT.  111. 199 

53.  I. UMBRACULOSUS.  u. 

Scutelli marglue latcrall, orbillsquc oculorum 
internls, albis. m. f. (lem. aiitennarum annulo 
albo;  mas punctis  albis  ad raJicem alarum). 

Statura et propoitlo partium maris sicut in 
specie praecedente, fe minae sicwt in femina /cAtz. 
subsericantis. 

Longitudo 5V2 — 6% linearum. C aput orhiiis 
oculorum internis, feminae interdum obsoletis, in 
mare etiam orbitis externis et puncto orbitarum 
occipitalium, nec non macula mandibularum, albis. 
jintennae maris interdum articulo primo subtus 
albo; feminae articulis 10 — 15 aut 11 — 16 albis. 
Tliorax maris lineola seu puncto ante alas, altero- 
que infra alas, albis; feminae rarissime lineola 
infra alas alba. Scutellum margine laterali distinc- 
tiore aut obsoletiore albo. ^/t/^ fumatohyalinae; 
radio, stigmate, radice et squamula fuscis, radice 
interdum picea; areola triangulari, rarius subquin- 
queangulari. Pedes antici femoribus maris subtus 
stramineis aut subferrugineis, feminae solo apice 
subtus ferrugineo, tibiis fuscis aut nigris subtus 
in mare stramineis in femina ferrugineis; medii 
feminarum tibiis subtus fuscis, marium vel sicut 
antici vel femoribus fere totis nigris; postici inter- 
dum in mare tibiis basin versus fuscoferrugineis. 
Abdomen maris subcoeruleonigrum , interdum in- 
cisuris obsoletecastaneis; feminae nigrum, rarius 
subcocrulescens.   Aculeus vix subexsertus. 


200 ICHNEUIMON 

Marem unum Manger prope Warmhrunn, 
aherixm Spangenberg prope Gottingam, feminam 
Roentgen prope Nieshjy ceperuntj tres feminas, 
circa Netley lectas, Hope mecum communicavit. 


64.  I. LUCTUOSUS. 

Scutelli  aplce,  orbitisque oculorum internis, 
albis.   m. 

Statura et proportio partium praecedentis, sed 
areola quinqueangulari. 

Longitudo 6 — 7 linearum. Caput palpis et 
orbitis internis oculorum albis. Antennae corpore 
breviores vel tantum corpore dimidio paulo lon- 
giores. Thorax vel totus niger, vel puncto albo 
infra alas, vel insuper altero ante alasj metatho* 
race impresso. Scutellum vel fere totum vel solo 
apice album, vel tantum punctis duobus apicali- 
bus albis. ^/aefumato-hyalinae; stigmate et ra- 
dice fuscis aut pieeis, radio et squamula fuscis; 
areola quinqueangulari. Pedes anteriores femo- 
rum tibiarumque latere altero stramineo. Jlbdo^ 
men fuscum aut nigrum, incisuris distinctius aut 
obsoletius castaneis. 

Quaedam individua pedemontana Bonelli me- 
cum communicavit. 

Varietas: 
1.  Punctis duobus faciei albis; metathorace 
convexiusculo,  —  Longitudo  fere  7* linearum. 


FAM.  I,  SECT.  III. £01 

CapMt palpis, maciila mandibularum, orbitis ocu- 
lorum internis latis, punctisque duobus infra an- 
tennas, albis. Thorax punctis duobus albis minu- 
tis ad radicem alarum; metathorace convexo. Scu-' 
tellum punctis duobus apicalibus stramineis minu- 
tissimis. Alae stigmate radio radice et squamula 
nigris. Pedes antici femoribus tibiisque subtus 
stramineis, his pallidioribus; medii femorum apice 
sumnio subtus stramineo, tibiis subtus ante basin 
ferrugineo-stramineis.   Abdomen nigrum. 

Individuum unicum hannoveranum Reusmanno 
debeo. 

Synonyma: 
Ichn. luctuosus Gravenh. Pedemont. n. 16. 


55.  I. GEMELLUS.  n. ,/**c:^ 

Punctls duobus apicallbus scutelli, duobus ad 
radicera alarum, orbltis oculorura, et antea- 
narum articulo primo subtus, albis.   m. 

Statura minore et graciliore a specie praece- 
dente differt. 

Longitudo 5 — fere 6 linearum. Caput palpis, 
macula mandibularum, orbitis oculorum internis 
et externis, albis. Antennae subtus articulo primo 
albo, articulis sequentibus rufis aut fuscoferrugi- 
neis. Thorax puncto uno ante alas, altero infra 
alas, albis; metathorace impresso. Scutellum 
punctis duobus apicalibus albis minutis.   Alae fu- 


^ 


202 ICKNKUMON 

matohyalinae; stigniate radio et squamula fuscis, 
radice picea, areola triangulari. Pedes nigri; 
anteriores vel tarsis tibiis et femorum latere altero 
rufis, vel tantum apice femorum anticorum et 
latere altero tibiarum stramineis, tibiis mediis fus^ 
cescentibus; postici interdum tibiis basin versus 
ferrugineis. Abdomen incisuris 2 et 3, vel etiam 4, 
rufescentibus. 

Unum individuum cepi die 3 Augusti prope 
Warmbrunn; alterum, genuense, a Spinola me- 
cum communicavit; tertium, idque antennis pedi- 
busque anterioribus subtus rufis, Manger in Sude- 
tis Silesiae cepit. 


55^^-  I. LACTEATOR.   n. 

Punctis duobus aplcallbus scutelli, duobus ad 
radicem alarum, facle et latere infero pednm 
anteriorum albidis.   m. 


A speciebus quibusdam affinibus haec differt 
parte antica segmenti primi angustiore sensimque 
in petiolum coarctata. 

Longitudo 7 linearum. Caput facie oreque 
eborinis; oculorum orbitis occipitalibus testaceis 
obsoletis. Antennae porrectae, subsetaceae, arti- 
culo 1 subtus albo, (articulis ultimis deficientibus). 
Thorax gibbulus, subgriseo - sericeus; punctis 
duobus eborinis ad radicem alarum. Scutellum 
punctis duobus apicalibus testaceis obsoletis. Alae 
fum^to-hyalinae, stigmateferrugineo, radio radice 


FAM.  I,  SECT.  iir. 203 

et squamula nigris; areola quinqueangulari. Pe^ 
des niediocres nigri; anteriores latere infero tarso- 
rum tibiarum et femorum albidotestaceo. Abdo- 
men thorace duplo longius, paululumque an- 
gustius, subdepressiusculum, nigrum, subnitidum, 
apicem versus sensim nitidius; segmento 1 apiceni 
versus sensim dilatato, crassius puncto, lineis dua- 
bus elevatis obsoletis; sequentibus confertissime 
et subtiliter punctis; 2 et 3 margine summo fer- 
rugineo. 

Individuum wmcwm fennicum Sahlberg trans- 
misit. 


56.  I. DUMETICOLA.   n. 


.f\^^ 


Sericeus; orbitis oculoruni internis, piinctls 
duobus ad alarnm radicem albis; tibiis aute- 
rioribus iuferne flavis.   m. 

Haec species a maribus Ichn. umbraculosi et 
luctuosi imprimis abdomine breviore, magis seri- 
ceo, subtilius puncto, differt. 

Longitudo 4 — fere 5 linearum. Caput palpis, 
raacula mandibularum, clypei lateribus, orbitis 
oculorum internis, eborinis. Antennae subtus 
obscuroferrugineae, articulo primo toto nigro. 
Thorax puncto parvo ante alas, alteroque infra 
alas, albis. Scutellum vel fere totum, vel solo 
apice, albidum. Alae fumatohyalinae, stigmate 
et radio fuscis; radice et squamula vel fuscis ma- 
cula alba, vel totis albis; areola triangulari. Pedes 


204 IClINliUJMON 

anteriores latere altero tarsorum et tibiarum ebo- 
rino, tibiis basi tota albida; femoribus anticis in- 
terne straniineis, mediis tantum apicem versus stra- 
mineis; spinis apicalibus tibiarum omnium ebori- 
nis. Abdomen ovato-lanceolatum, capite thora- 
ceque paulo longius et paulo angustius, interdura 
thoracis latitudine, griseo - sericeum, subliliter 
punctum; segmentis 2 et 3 margine summo stra- 
mineo aut obsoleteferrugineo. 

Unum individuum cepi initio Junii in fruteto 
prope Scheidnich, alterum , Trajecti ad Moenum 
captum, de Hejden mecwm communicavit. 


57.  I. DOLOROSUS.   n. 

Orbitis oculorum lineaque ante alas flavis, 
annnlo antennarum albo, pedibus antei'iori- 
Lus piceis.   f. 

Statura et proportio partium feminae Ichn, 
pedatorii et varietatis Ichn, tenuicornis, 

Longitudo paululum ultra 4 lineas. Caput 
palpis et mandibularum puncto stramineis; puncto 
laterali clypei, orbitis oculorum internis, nec 
non parte externarum, flavis. u4ntennae articvilis 
10 — 13 albis, subtus puncto fusco, 1 subtus stra- 
mineo. Thorax colli margine, linea ante alas, 
lineola infraalas, alteraque subobsoleta|infra scu- 
tellum, flavis. Scutellum flavum. Alae hyalinae, 
stigmate et radio nigris, radice et squamula flavi- 
cantibus, hac basi nigra.   Pedes antici femoribus 


FAM.  I,  SECT.  III. 205 

piceofuscis subtiis sordidestraniineis, tibiis stra- 
mineo-piceis subtus pallidioiibus, tarsis sordide- 
stramineis; medii femoribus nigrofuscis apice stra- 
mineo, tibiis fuscis subtus straniineis, tarsis fuscis. 
Abdomen segmentis 2, 6 et 7 margine summo sub- 
stramineo. 

Individuum unicuni de Ileyden prope Meinin- 
gen cepit. 


58.   I. rUXEREUS. 
Annulo  antennarum  albo.   ra. f. 

Feminae majores differunt a quibusdam Ich- 
neumonis melanogastri\ii^\\\diW\s thorace toto ni- 
gro, praesertim abdomiiie toto ang\istiore, apice 
obtuso- 3Ias abdomine longiore, apice acutiore, 
a femina differt. 

Longitudo maris 6% linearum, feminae 5 — 6 
linearum. i>/a77ci/6ti/ae interdum castaneae. An- 
tennae articulis 9 — 13 — 16 albis, subtus puncto 
ferrugineo aut fusco. Alae subfumatohyalinae aut 
subflavescentihyalinae, stiginate stramineo aut fer- 
rugineo aut fusco, radio radice et squamula fuscis 
aut nigris; areola quinqueangulari. Pedes maris 
antici tibils inferne stramineis, tarsis et femorum 
apice ferrugineis; medii tarsis ferrugineis; postici 
puncto pallidiore obsoletissimo tibiarum; feminae 
colore variant: 1) antici femorum tibiaruni et tar- 
sorum latere inferno ferrugineo aut piceoferrugi- 


206 ICHNEUMON 

neo; medii tibiis tarsisque inferne fuscis; postici 
tibiis subtus a medio ad basin ferrugineis aut nigro- 
fuscis; 2) anteriores apice feniorum, nec non latere 
inferno tibiarum ettarsorum, ferrugineis, postici 
interdum tarsis fuscis ; 3) antici femorum apice 
ferrugineo, tibiis interne stramineis; medii inter- 
dum femorum apice ferrugineo. Omnium varie- 
tatum tibiae posticae autem interne ante basin 
puncto albo obsoleto notatae sunt. Abdomen femi- 
nae capite thoraceque paulo longius, at vix paulo 
angustius, apice obtusum, nitidum, segmento 2, 
vel etiam 3, subopaco. 

Individuum unicum maris Germar mecum 
communicavit. Feminas quasdam cepi mense 
Junio circa Vratislaviam infrutetis, unam mense 
Septembri in horto prope Gottingam in dauco; 
quasdam e Hannoi^era et Norimberga accepi. 

S y n o n y m a : 

Ichn. funereus Fourcroy p. 406, n. 40. 

„   Villers p. 141, n. 21. 
Ichn, Geoffroy p. 338, n. 40. 
Ichn. funerarius Olivier p. 169, n. 28. 

„   Walckenaer p. 53, n. 20. 
Ichn. molitorius Fabr. Ent. II, p. 133, n. 3. — 
Piez. p. 55, n. 5 varietas abdomine pedi- 
busque totis atris. 
„   Schrank Boic. n. 2072, var. c. etf. 
Ichn. comitator Razoumowsky pag. 215, §. 246, 
var. 2. 


FAM.  I,  SECT.  III. 207 

Nota: 
De reliquis varietatibus Ichneumonis molitorii 
Fabricii et Schrankii coiiferas Synonyma mixta ad 
nostrum Ichn. molitorium. De Ichneumone comi- 
tatore Razoumowskyi vide synonyma et notam ad 
nostrum Ichneumonem comitatorem. 

59.  I. PERSONATUS.  n. 

Antennarum annulo,  facle ct punctis duobus 
ad alarum radiccm, albis.   m. 

Longitudo 5% linearum. Capwt palpis fusco- 
ferrugineis; facie labro et mandibularum basi 
albis. ^ntennae 'porrectae, dimidio corpore lon- 
giores, articulis 14 — 18 albis. Thorax ^ihh\i\\is; 
puncto ante alas, lineola infra alas, alteraque infra 
scutellum, albis. Scutellum album. Alae medio- 
cres, fumatohyalinae; stigmate radio et radice fus- 
cis, squamula nigra; areola subtriangulari. Pedes 
mediocres; antici tibiis tarsisque fuscis inferne 
ferrugineis, femoribus subtus apice ferrugineis; 
medii tibiis subtus et basi fuscis; postici tibiis 
subtus basi fuscis. Abdomen thorace duplo fere 
longius et paulo angustius. 

Semel captus die 24 Augusti prope Bar- 
terodam, 

Varietas: 
1.  Scutello nigro apice albo.  —  Longitudo 
5 y^ linearum.  Caput facie ore et orbitis oculorum 


208 ICHNEUMON 

genalibus et frontalibiis albis. Antennae articulo 1 
infra albo, 16 et 20 puncto albo, 17 — 19 albis 
infra croceis. Thorax lineola infra alas, linea 
suturali ante alas, punctisque duobus in margine 
supero colli, albis. Alae fumatohyalinae, stig- 
mate et radio nigrofuscis, radice et squamula pi- 
ceis, hac macula magna alba, areola triangulari. 
Pedes anteriores coxis et trochanteribus nigris, 
subtus macula alba, femoribus stramineofulvis, 
latere convexo anticorum obscurorufo mediorum 
nigro, tibiis tarsisque testaceofulvis subtus pal- 
lidioribus; postici fusconigri, summa tibiarum 
basi rufa. 

Marem  unicum  hujus  varietatis  Sahlberg 
e Fennia transmisit. 


60. I. LEUCOCERUS.; 

Antennarum annulo, orbltls oculorum inter- 
nls, punctlsque ad radicem alarum, albis; 
abdomine coerulescente.   m. f. 

Statura et proportio partium feminae sicut in 
femina Ichn. lugentis; mas autem gracilior est. 

Longitudo 6 — 7% linearum. Caput feminae 
orbitis oculorum frontalibus tenuissimis albidis; 
maris orbitis oculorum faciei et puncto laterali 
clypei albis. Antennae feminae cov^ovis dimidii 
iongitudine, apice involutae, articulis 10 — 16 
aut 11 — 16 supra et lateribus albis; maris por- 
rectae, setaceae, articulis 11 — 13 supra et late- 


FAM.  I,  SECT.  Ilf. £09 

ribiis albis. Thorax colli margine superno, puncto 
ante alas punctoque infra alas, albis. Scutellum 
album, feniinae nigromaiginatum. Alae fumato- 
hyalinae; stigmate rufo, feminae interdum fusco; 
radio et radice fuscis, squamula nigra; areola 
quinqueangulari aut subtriangulari. Pedes femo- 
ribus anterioribus subtus macula apicali straminea 
autrufa aut ferruginea; tibiis anticis inferne pal- 
lidestramineis, mediis vel totis fuscis vel inferne 
ferrugineis. Abdomen maris capite thoraceque 
duplo longius paululumque angustius, feminae 
thorace longius et paulo angustius; oblungoova- 
tum; nigrocoeruleum, opacum, apice nitidum. 

Marem unicum, pedemontanum, cepit Bonelli 
ad murum horti in colle. Feminam quoque Bonelli 
mecum communicavit; quaedam aliae captae sunt 
in Silesia; unam cepi in horto Barterodae, mense 
Juiiio, inter fruticeta volitantem. 

S y n o n y m a : 
Ichn. leucocerus Gravenh. Pedemont. n. 17. 


61.  I. MELANOGASTER. 

Annulo antennarum albo; marginibus summis 
scgmcutorum rulis.   f. 

Statura et proportio partium Ichneumonis 
protei; abdomine attamen paulo breviore. 

Longitudo 6/3 linearum. Caput palpis et 
puncto laterali clypei stiamineis;  oibitis oculo- 

Ichn. Europ. Pars I. 14 


210 ICHNEUiytON 

rum frontalibus pallldis interdum obsoletis. An- 
tennae diixmdao corpore paulo longiores, subgraci- 
les, apice curvatae; articulis 10 — 17velll — 18 
albis. Thorax subsericeus, interdum puncto albo 
ante alas; metathoracis parte postica declivi plana, 
vix subeoncava. Scutellum macula magna alba. 
Alae fumatohyalinae, stigmate et radice dilute 
rufis, radio fusco, squamula nigra; areola quin- 
queangulari. Pedes subfulvosericei; femoribus 
anterioribus apice stramineorufis; tibiis anticis 
subtus stramineis, mediis subtus ferrugineis. Ab- 
domen oblongoovatum , capite thoraceque paulo 
longius, vix autem paulo angustius; segmentis 
margine summo rufis, £ et 3 subtilissime punctis 
subopacis, 1 triscrobiculato; ano obtusiusculo. 

Individuum unum cepi mense Augusto in gra- 
mine prope Cudot^am; alterum, Hirschhergae 
captum, a Stillfried mecum communicavit. 


Varietates: 

1. Segmentis haud rufomarginatis. — Haec 
varietas, ratione staturae et proportionis partium 
nec non coloris, medium tenet inter speciem ge- 
nuinam et Ichn. leucocerum etfunereum, — Lon- 
gitudo 5^2 — 7 linearum. Caput interdum orbitis 
oculorum frontalibus tenuissimis albis. Antennae 
corporis dimidii longitudine, apice incurvae, arti- 
eulis 8 — 15 vel 9 — 15 albis puncto ferrugineo. 
Thorax y in individuis, quibus orbita interna ocu- 
lorum albida sunt, puncto albido infra alas.   Scu- 


FAM.  I,  SECT.  III. 211 

tellum totum album. Alae et pedes. sicut in specie 
genuina. ^^do/n^/z nlgrum, opacum, apice niti- 
dulum, ano acutiusculo; segmento secundo raris- 
sime punctis duobus dorsalibus ferrugineisj mar- 
ginibus segmentorum unicoloribus. 

Feminas plures a Stillfried et Manger in 
Sudetis Silesiae ceperunt. 

£. Tibiis posticis aureosericeis. — Statura 
speciei genuinae, sed antennis pedibusque ali- 
quanto longioribus et gracilioribus. — Longitudo 
fere 5 linearum. Antennae apice curvatae, corpore 
paulo brevioresj articulis 12 — 17 superne albis. 
Pedes anteriores tibiis et tarsis subtus stramineis, 
postici tibiis aureosericeis. Abdomen segmento- 
rum marginibus summis obsolete ferrugineis, 2et3 
opacis punctis. 

Feminam unicam, in Tauria captam, a Ste^en 
mecum communicavit. 


Synonyma: 

Ichn. melanogaster Gmel. e"d. Linn. pag. 2678, 
n. 224 — ad varietatis primae indivi- 
duum segmento secundo bipunctato ad- 
hibendus esse videtur. 


W 


212 ICHNEUMON 

62.  I. PRATENSIS.  n. 

Lineis diiabus albis ad radicem alarum ; pcdum 
anteriorum tarsis tibiis ct fcmorum latcrc al- 
tero dilutc rufis.   m, 

Statura et proportio partlum Ichneumonis 
fuscatiy antennis aliquanto brevioribus. 

Longitudo 6 linearum. Antennae corpore di- 
midio paulo longiores. Thorax linea ante alas 
lineolaque infra alas albis. Scutellum album. 
Alae fumatohyalinae stigmate piceo, radio nigro, 
radice et squamula albis, areola quinqueangulari. 
Pedes anteriores tibiis et tarsis stramineis, femo- 
ribus interne rufis; postici subsericei, tibiis sor- 
didestramineis, externe et apice fuscis. Ahdomen 
subsericeum, segmentis 2 et 3 summo margine 
piceostramineo. 

Individuum unicum cepi die primo Septembris 
prope Reinerzy in Angelica sylvestri. 

Nota: 
An mas speciei praecedentis ? — Confer notam 
ad speciem sequentem. 


.t'^ 


63.  I. SEMIORBITALIS 

Orbitis intcrnis oculorum et articulo primo 
antcnnarum subtus albis; pedum anteriorum 
tarsis tibiis et femorum latere altcro dilute 
croccis.   m. 

Statura et proportio partium speciei praece- 
deatisi antennis et petiolo paulo brevioribus. 


FAJVI.  I,   SECT,  III. 213 

Longitudo 5 % linearum. Caput palpis piceis ; 
oculoriim orbitis facialibus et punctis duobus par- 
vis infra antennas albis. Antennae corpore dimidio 
paulo longiores, subtus fuscofcrrugineae articulo 1 
albo. Scutellum dlhwm. ^/ae subhyalinae; stig- 
mate et radio fuscis, radice ferruginea, squamula 
nigra, areola subtriangulari. Pedes antici tibiis 
tarsisque, nec non femorum latere altero, dilute 
croceis; medii femoribus subtus apicem versus di- 
lute croceis, tibiis dilute croceis, externe apiceni 
versus nigris; postici tibiis sordide stramineis 
apice et summa basi nigris. Abdomen subtilissime 
et confertissime punctum, opacum; segmento 2 
margine summo et macula laterali badiis, 3 summo 
margine castaneo. 

Individuum unicum cepit Bonelli die 14 Maji 
prope Taurinum, 

Varietas: 
1. Tihiis anterioribus externe fuscis ; lineolis 
duahus ad radicem alarum alhis. — Longitudo 
7^2 — 8 linearum. Caput punctis duobus faciali- 
bus deficientibus aut cum orbitis confluentibus; 
interdum etiam orbitis externis albis. Antennae 
nigrae, articulo primo inferne albo. Alae fumato- 
hyalinae, stigmate fusco aut ferrugineo; radio 
fusco, vel basin versus ferrugineo; radice et squa- 
mula nigris puncto albo. Pedes anteriores tibiis 
et tarsis stramineis, externe fuscis, tarsis mediis 
interdum totis nigris,femoribus subtus apicemver- 
sus sordide stramineis; postici interdum tibiis sub- 


£14 ICHNEUMON 

tus ante basiii sordidestramineis. Ahdomen nigriim 
aut nigrocoeruleum, interdum segmentis 2 et 3 
sumnio margine ferrugineo. 

Unum individuum, in Volhynia captum, a 
Bessero accepi, alterum fennicum, idque majus, 
abdomine nigrocoeruleo, a Sahlbergio, 

Synonyma: 
Ichn, semiorhitalis Gravenh. Pedemont., n.  18. 

Nota: 
Varietas descripta medium tenere videtur inter 
Ichn. pratensem et Ichn. semiorhitalem. — Forsan 
ambae species cum Ichn. fuscato conjungi debe- 
rent. Longitudine antennarum et petioli Ichn. 
pratensis medium tenet inter fuscatum et semior- 
bitalem; hic autem, pictura capitis et antennarum, 
nec non punctura abdominis , congruit cum fus^ 
catOy colore pedum cum pratensi. 


64.  I. SICARIUS.  n. £ 

Oculorum orbitis internis , thoracis llneis, an- 
nulo antennarum, albis.   f, 

Statura et proportio partium feminae Ichn, 
leucoceri, sed abdomine breviore et crassiore, pe-j 
tiolo paululum longiore;  aculeo longius exserto 
haec femina a reliquis hujus sectionis differt. 

Longitudo 4 — 4% linearum.   Caput niandi- 
bulis rufis aut fuscisj orbitis oculorum omnibus vel 


m 


FAM.  I,   SEGT.  III. 215 

rufis aut flavoalbis, vel rufo-flavoque variis, ex- 
ternis interdum ferrugineis aut fuscis; faeie sub- 
protuberante, plerumque infra antennas rufescente. 
Antennae articulis 8 — 16 vel omnibus vel eorum 
plurimis albis, subtus puncto fusco. Thorax colli 
margine supero, linea ante alas, lineola infra scu- 
tellum, plerumque altera infra alas, flavis, linea 
ante alas interdum ferruginea: metathorace sub- 
bispino. Scutellum flavum. Alae subfumatohya- 
linae, stlgmate stramineo aut piceo, radio et radice 
fuscis, squamula fusca aut ferruginea; areola quin- 
queangulari. P^de^ sericei ; aatici tibiis et femo- 
ribus subtus ferruglneis aut stramineis; medii ple- 
rumque femoribus subtus ferrugineis aut piceis, 
tibiis interdum subtus piceis; postici interdum basi 
tibiarum ferruginea. Ahdomen oblongoovatum, 
capitis thoracisque longitudine et latitudine, sub- 
nitidulum, segmento secundo interdum margine 
summo subcastaneo; membrana anali albida, inter- 
dum obsoleta.   Aculeus exsertus brevis. 

Quasdam feminas accepi in Silesia captas. 


65.  I. LUGENS.  n. 

Pimcto albo ad radiccm alarum.  m. f.  (fem. 
antennarura annulo alho). 

Longitudo 7% — fere 9 linearum. Antennae 
maris setaceae, porrectae, corpore dimidio paulo 
longiores; feminae dimidii corporis longitudine 
vel paulo breviores,  articulis 10 — 15 vel 11 — 15 


216 ICHNEUMON 

albis, subtus ferrugineis. TAom^gibbocylindricus; 
lineola parva infra alas, punctisque duobus mar- 
ginis superni colli, in mare quoque puncto ante 
alas, albis. Scutellum albidum. jilae mediocres, 
ochraceo-hyalinae, apice subpurpureo-nitentes, 
stigmate diluterufo, radio radiceque fuscis; squa- 
mula nigra, maris puncto albo. Pedes marisme- 
diocres, anteriores tibiis subtus et femorum apice 
albidoferrugineis; feminae subcrassiusculi, tibiis 
anticis subtus ferrugineis. Ahdomen elongatolan- 
ceolatum, feminae thorace fere duplo longius ejus- 
que latitudine,maris paulo brevius; segmentis 1 — 3 
subopacis, sequentibus nitidis. Aculeus exsertus, 
brevissimus. 

Marem unicum e Gallia Desmarest mecum 
communicavit. Feminam unam, hannoveranam, 
a Reusmannio accepi, alteram, genuensem, a Spi- 
nola, plures feminas vidi in Museo Comitis de 
Hoffm annsegg, 

Nota: 
Ichn, molitorii Fabr. varietas abdomine pedi- 
busque totis atris, jam supra ad Ichn. funereum 
adhibita, etiam ad hanc speciem, quae in museo 
Hoffmannseggiano ad Ichn, funereum Geoffroyi 
(Fourcroyi) adhibita erat,  referri potest. 


FAM.  I,  SECT.  III. 217 

66.  I. PROTEUS. 

Orbitis oculorum supernis,  annuloque anten- 
narum albis.   f. 

Statura et proportio partium speciei praece- 
dentis; antennis longioribus, abdomine latiore. 

Longitudo 8 — 12 linearuni. Caput orbitis 
oculorum frontalibus et verticalibus, distinctiori- 
Lus vel obsoletioribus, albidis. Antennae y\iL cor- 
pore dimidio paulo longiores, apice curvatae; ar- 
ticulis 6 — 15, vel omnibus vel eorum plurimis, 
albis subtus nigrofuscis. Thorax metathorace sub- 
pubescente. Alae fumatohyalinae, apice obscu- 
riores, stigmate ferrugineo, radio radice et squa- 
mula nigris; areola quinqueangulari, sed paulo 
angustiore quam in Ichn. lugente. Pedes tibiis 
anticis subtus sordide albidis. Abdomen oblongoo- 
vatum, capite thoraceque longius, thoracis lati- 
tudine. 

Quaedam individua, circa Vratisla^^iam, Warm-^ 
brunn, Berolinum, Parmam et Netley capta, exa- 
minavi; netleyana omnium minima sunt. 

S y n o n y m a : 
Ichn. proteus Christ p. 347 tab. 35 fig. 2. 


218 ICHNEUMON 

67.  I. LAMINATORIUS. 
Facie, llnea ante alas, tibils tarslsque albls. m. 

Statura et proportio partium omnino Ichn, 
■pallipedis, 

Longitudo 10 — 11 linearum. Caput ore facie 
punctoque genarura eborinis; lineis facialibus, 
tribus duabusve, longitudinalibus, abbreviatis, nec 
non apice mandibularum, nigris. Antennae arti- 
culo prinio subtus eborino. Thorax sutura ante 
alas, puncto infra alas, punctisque duobus minu- 
tissimis infra scutellum, albidis, metathorace sub- 
pubescente. Scutellum album. Alae fumatohya- 
linae, stigmate croceo aut fuscoferrugineo, radio 
fusco, radice et squamula nigris puncto albido; 
areola irregulari subtriangulari. Pedes anteriores 
coxarum macula, trochanteribus, femorum linea 
longitudinali, tibiis tarsisque, albis, tibiis attamen 
apice seu latere altero toto, nec non apicibus arti- 
culorum tarsorum, fuscis aut nigris; postici tro- 
chanteribus et femorum medio albis, tibiis et tar- 
sorum articulis albis apice nigro. 

Individuum unum cepit Langer prope Hirsch- 
berg ; duo altera individua vidi in museis Klugii 
Berolini, et Germari Halae Saxonum; quartum, 
circa Netley captum, Hope Iransmisit. 

Synonyma: 
Ichn, laminatorius Fabr. Ent. Supl. p. 220, n. 33. 
— Piez. p. 60, n. 28. 


FAM.  I,  SECT.  III. 219 

Ichn. laminatorius Thiinb. Ichn. 575. 

„ Trentep. Revis. p. 16, n. 1; in Iside 1826, 
p. 62, n. 1 (femoribus anterioribus, tibiis- 
que posticis,  totis iiigris). 


Nota: 

Forsan haec species mas est praecedentis. 

Individuum e museo Germari allegatum sine 
dubio idera est quod Fabricius e museo Hilbneri 
descripsit. 

Tientepohl 1. c. addit haec verba : Palpi anterio^ 
res quinquearticulati, articulo 2 maximo, cras- 
siori, dilatato, securiformi, ea igitur, quam Panz. 
Revis. crit. II 80 pro genere Trocho (Trogo) 
constituit, accurata forma. — In Fabricii museo 
est praeter descriptam (speciem) unum quoque 
specimen, iii omnibus descriptae simillimum, ner- 
vorum tantum alae decursus praeternaturalis, in 
dextra enim ala nervi ut Anomalon Jurine, in 
sinistra vero, pro cellula cubitali secunda (inter- 
media) simplici, duae minores suut. 


XeS.  I. DELIRATORIUS.   ^ "^UJrm^i 

Tibiarum annulo albo. m. f. (mas facie ct 
punctis ad radlcem alarum albis ; femina an- 
tenuarum annulo albo). 

Slatura et proportio partium Ichneumonis sub- 
sericantis; sed femiiia abdominis apice aculiore. 


220 I C II N E U M O JN 

Longitudo maris 7 — 772, feminae 6 — fere7 

linearum.   C^pw^ /Tiam ore et facie albis, orbitis 

oculorum externis  ferrugineis.   Antennae maris 

articulo prinio subtus plerumque albo, rarius ferru- 

gineo; feminae articulis 9 — 18 vel omnibus, vel 

plurimis eorum, albis subtus fuscis. Thorax maris 

puncto infra alas,  alteroque antealas, hoc inter- 

dum obsoleto, interdum etiam punctis duobus mi- 

nutis  infra  scutellum,  albis; feminae interdum 

puncto albo obsoleto ante alas.   Scutellum album 

aut eborinum, mari interdum basi nigrum.   Alae 

fumatohyalinae;  stigmate rufo  aut fusco,  radio 

fuscOj radice rufa aut fusca; squamula ferruginea 

aut fusca  aut nigra,  plerumque puncto albo in 

mare;  areola quinqueangulari.   Pedes maris in- 

terdum coxis et trochanteribus,  vel omnibus vel 

anterioribus, subtus macula alba; femoribus ante- 

rioribus intra stramineis;  tibiis- albis,  anticis ex- 

terne apicem versus fuscis,  mediis apice vel toto 

vel tantum externe fusco aut nigro, posticis apice 

et summa basinigris; tarsisalbis, posticis fuscis; 

feminae femoribus  anticis subtus vel totis,  vel 

apice solo, ferrugineis aut ferrugineoalbidis j tibiis 

anticis albis,  externe apice nigro,  posterioribus 

nigris annulo albo lato ante basin;  tarsis anticis 

fuscis aut ferrugineis,  subtus pallidioribus.   jib' 

domen interdum subcoerulescens, i^arius segmen- 

torum marginibus summis castaneis;  segmento 2 

basi distinctius aut obsoletius subaciculato.   Acu- 

leus absconditus aut subexsertus. 


FAM.  I,   SECT.  III. 221 

Mares quosdam,  circa Warmhrunn , Niesky, 

Halam et in Italia captos,  accepi; nonnullasque 

feminas , circa Hirschberg ,  Trajectum ad Moe- 

nwUy Netley et in Gallia captas.   Duas feminas 

ipse cepi in frutetis prope Grolinde, 

Varietas:? 

1. Thorace submaculato. m. — Longitudo 7 
linearum. Caput clypeo facie et orbitis oculorum 
verticis albis. Antennae totae nigrae. Thorax 
puncto parvo albo ante alas; metathorace bispino, 
spinis multo acutioribus quam in mare genuino. 
Alae fumatohyalinae, stigmate radio et radice 
fuscis, squamula nigra. Pedes nigri; femoribus 
anticis geniculo summo aibo; tibiis anticis basi 
et latere infero toto albis, posterioribus annulo 
lato albo ante basin. 

Marem unicum Hope cepit circa Netley, 

Synonyma maris et feminae: 
Ichn. deliratorius Gravenh. Pedemont., n. 19. 

Synonyma  maris: 
Ichn. deliratorius Linn. Faunaj n. 1597. — Syst. 
XII, p. 932,  n. 20, 
„   Miill. prodr., n. 1781. 
„   Schrank Austr., n. 706; longitudine 8 linea- 

rum. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2682,  n. 20. 
„   Villers p. 147, n, 38. 
„   Rossi II, n. 753;  in floiibus. 


222 I C H N E U ]>I O N 

Jchn, deliratorius Christ p. 344. 

Olivier p. 174, n. 5. 

Fabr. Piez. p. 64, n. 51;  in Europae hortis. 

Cederhielm p. 159, n. 488; in luco. 

Walckenaer p. 65, n. 31. 

Latreille Crust. XIII, p. 187, n. 34. 
Ichn. molitorius Schrank Boica,  n. 2072 var. b. 
Ichn. palmarius Fourcroy p. 411, n. 54. 
Ichn. GeofFroi II, p. 344, n. 53. 

F e m i n a e : 
Ichn. molitorius Panzer Fauna XIX, tab. 16. 
„   Dwigubsky p. 165, n. 571; in hortis. 
„   Gravenh. Uebers., n.  3725. 
„   Trentep. Revis. p. 18 Desc. 

Nota: 

Varietas abdomine toto nigro, cujus Fabricius 
aliique auctores, sub Ichneumone molitorio^ men- 
tionem fecerunt, sine dubio ad hanc Ichn. delira- 
torii feminam adhibenda est. Panzer hanc nostram 
Ichneumonis deliratorii feminam (abdomine toto 
nigro) existimaverat marem esse /cA/z^w/no/z/j mo- 
litorii (abdominis apice albonotato). Plura de 
his leges in synbnymis mixtis ad Ichn. molitorium. 

Miiller, 1. c. allegavit Schaefferi Ic. tab. 20, 
fig. 11, quae autem pedibus totis nigris, basi seg- 
menti 2 et orbilis oculorum internis albis differt, 
et a Panzero Ichn. nigratorius (ab Ichn. nigra- 
torio Fabr. tamen diversus) nominata est. — 
Schrank el Villers huc etiam referunt Ichn. alter- 


FAM.  I,  SECT.  III. 223 

natum Schrank Beitr. qui autem capite toto nigro 
est. — Yillers Ichneum. tricolorem Schrank Austr., 
n. 108 pro femina deliratorii habet, licet ille tri- 
color femoribus rufis differat. — Iclin. Geoffr. II, 
p. 345, n. 55, queni Villers ad deliratorium ad- 
hibet, ad Ichn. fossorium referri debet. 

Varietatem descriptam dubiam alii forsan pro 
varietate Ichn. fuscipedis maris, n. 70, thorace 
vix submaculato,  facie tota alba, habebunt. 

69.  L MULTIANNULATUS.^ n. -' 

Facle, punclis duobiis ad radicem alarum, an- 
nulociue tibiarum ct tarsorum, albis; abdo- 
mine nigrocoerulco.   m. 

Statura et proportio partium maris speciei 
praecedentis, cum quo hanc speciem quondam 
conjunxeram. 

Longitudo 6^/^ — 7 linearum. Caput facie et 
ore albis. Antennae arliculo primo subtus albo. 
Thorax puncto seu lineola ante alas, alteroque 
infra alas, albis. Scutellum album. Alae fumato- 
hyalinae, stigniate et radice fuscis aut ferrugineis, 
radio fusco, squamuhi nigra puncto albo. Pedes 
femoribus anticis interne piceostramineis, mediis 
summo apice substramineis; tibiis albis, anterio- 
ribus externe apicem versus fuscis aut nigris, posti- 
cis a medio ad apicem usque nigris; tarsis ante- 
rioribus albis, articuloruni aplcibus fuscis, posticis 
nigris articulo primo albo apice nigro, secundo 
vel toto nigro vel basi alba,  tertio interduni basi 


224 ICHNEUMON 

alba. Abdomen coeruleonigrum, opacum, apice 
nitidum, segmentis £ — 4 interdum summis mar- 
ginibus castaneis. 

Individua duo cepi mense Junio in fruticetis 
prope Scheidnich; quaedam alia, circa Warm- 
brunn et Niesky capta, Mangero et Roentjenio 
debeo. 

Varietas: 

1. Puncto albo infra alas deficiente. — Scu- 
tellum solo apice albo. Alae squamula tota nigra. 
Pedes tarsorum anteriorum articulis intermediis 
totisnigris, tibiarum anteriorum apice toto nigro, 
femoribus anticis apice solo piceostramineo. 

Unicum hujus varietatis individuum cum spe- 
cie genuina prope Scheidnich cepi. 

\Ji ' . 
70.  I. FUSCIPES. 

Orbitls oculornm, pnnctls duobus ad radi- 
cem alarum, annuloque tibiarum, albis. m. f. 
(mas maculis faclei et antennarum articulo 
primo subtus albisj femina antennarum an- 
nulo albo.) 

Statura et proportio partium Ichneumonis 
deliratorii. 

Longitudo maris 6 — 6% linearum, feminae 
5 — 6 linearum. Caput /na/^/V palpis et mandibu- 
larum macula albis; clypeo vel toto nigro aut albo, 
vel albo medio nigro; facie alba, medio nigra j ple- 
rumque  orbitis oculorum  externis et puncto ad 


FAM.  I,  SECT.  III. 223 

Drbitas verticales ?i]h\s ; fenilnae orbitis vel solis 
rroiitalibus et verticalibus, vel onmibus, seniper 
attanien interruptis, albis. Antennae maiis arti- 
culo primo subtus vel toto albo vel tantuni puncto 
minuto albo; feminae articulis 9 — 14 — 15 albis 
subtus fuscis, sequentibus subtus iuscis. Tliorax 
puiicto infra alas, alteroque seu lineola ante alas, 
albis. Scutellum apice albuni, interdum feniinis 
tantum punctis duobus minutis apicalibus albis, 
mari rarius totum album. Alae fumatohyalinae, 
stigmate radio radice et squamula fuscis aut nigris; 
mari vel puncto squamulae, vel squamula tota et 
puncto radicis, albis. Pedes femoribus anticis sub- 
tus vel totis vel, in nonnullis feminis, apice solo 
sordide albidis aut albido-ferrugineis, mediis mari 
subtus apice albido aut stramineo; tibiis anticis 
albis, externe nigris aniiulo albo ante basin, mediis 
nigris annulo albo ante basin, mari interne stra- 
mineopiceis, posticis nigris annulo albo ante basin. 
j4bdomen coeruleonigrum, subtilissime punctum; 
feminis rarius violaceonigrum. 

Mares et feminae passim in Silesia, Lusatia, 
jiustvia capti sunt. Ipse marem cepi medio Sep- 
tembris in fruticetis, feminam eodem tempore in 
sepe, \)vo])e f^ratislaciam; feminara, civcsi Netley 
captam, Hope transmisit. 

Varietates: 
1. Puncto alho infra alas deficiente.  f. 
Unicum  individuum  cepi  die  11  Oclobris iii 
strue lignorum propc Iratisluiiam. 

Itlin. Europ. Pars I. 15 


226 ICHNEUMON 

2. Antennis totis nigris. m. — Longitudo 
8 linearimi. Caput solis orbitis oculorum faciali- 
bus albis. Alae fumatohyalinae, stigmate rufo, 
radio et radice nigro - fuscis, squamula nigra 
punctulo apicali albo. Pedes nigri; femoribus an- 
ticis summo geniculo albo; tibiis anticis basi et 
latere infero toto albis, posterioribus annulo lato 
albo ante basin summam. Abdomen minus niti- 
dum, at crassius punctum, quam in specie ge- 
nuina.   Thorax et scutellum ut in mare genuino. 

Hunc marem, capite et antennis melius cum 
sequente perileuco congruentem, Hope cepit circa 
Netley. 

Synonyma: 

Maris: 
Ichn. fuscipes Gmel. ed. Linn. pag. 2684, n. 242. 

Nota: 

Cave ne hunc Gmelinii Ichn. fuscipedem con- 
fundas cum Ichneumone ejusdem nominis Gmelini 
pag. 2718, n. 368 etFourcroyi p. 412, n. 6Q, qui 
ad Ichn. fossorium adhibitus est. 


FAM. I, SECT.  irr. 227 

71.   I. PERILEUCUS.  n. 

PunctO ad alarum radicem, tlblarumque an- 
nulo albis. ni. f. (mas orbitis intcrnis oculo- 
rum albis,  femina annulo antennarum albo), 

Statura et proportio partium speciei praece- 
denlis; femina attamen abdomine breviore et 
niagis ovato. 

Longitudo maris 6linearum vel paulo minor; 
feminae 5 linearum. Caput maris orbitis oculo- 
ruminternis, interdum etiam punctis duobus cly- 
pei, albis. Antennae feminae arliculis 9 — 14 
albis, subtus fcrrugineis. Tliorax gibbus, puncto 
scu lineola in femina infra alas, iu mare ante alas 
rarius quoque altero infia alas, albis. Scutellum 
album. j4lae fumatobyalinae, stigmate et radio 
fuscis aut nigris; radice fusca aut ferruginea, maris 
intcrdum puncto albo; squamulu fcminae tota ni- 
gra, maris vel tota alba vel limbo nigro; areola 
quinqueangulari. Pedes femoribus anlicis subtus 
apice, maris interdum latere infernototo, albidis 
aut stramincis, mediis in mare subtus apice summo 
pallidestramineo; tibiis anticis albis, externe api- 
cem versus, in mare interdum latere externo toto, 
fuscis, mediis maris subtus albis apice interdum 
nigro, feminae nigris semiannulo albo lato ante 
basin, posticis annulo lato albo ante basin; tarsis 
feminae totis fuscis, maris anterioribus vel albis 
articulorum apice fuscescente, vel fuscis raacula 
alba singuli articuli,  posticis interdum articulis 

15* 


22B ICHNEUMON 

3 et 4 exalbidis. Abdom en miidiilum, subtiliter 
punctuni, segmento secundo maris interdum fusco 
feniinae margine summo castaneo; ano feminae 
obtuso. 

Alaris individua quaedam in Silesia, Brisgovia, 
Volhjnia capta sunt. Feminam unicam, genuen- 
sem, Spinolae debeo. 

Varietas: 
1. Tibiis ferrugineis , infra pallidioribus. f. 
— Longitudo 6 linearum. Antennae articulis 
7 — 9 supra albis, 10 — 14 albis subtus ferrugineis. 
Alae stigmate piceostramineo. Pedes femoribus 
anticis subtus apice stramineoj tibiis anterioribus 
fuscoferrugineis, infra ferrugineotestaceis, posti- 
cis ferrugineo - testaceis apice nigricante; tarsis 
anticis rufis. Abdomen paulo longius quam in 
femina genuina. — Caetera cum hac conveniunt. 
Unicum individuum fennicum Sahlbergio 
debeo. 


72.  I. EDJCTORIUS. 

Punctls ad alarum radicem tibiisque albis.  m, 

Statura et proportio partium sicut in maribus 
praecedentibus, antennis autem brevioribus, qui- 
bus etiam a reliquis cospeciebus confmibus differt. 

Longitudo fere 6 linearum. Antennae por- 
rectae, setaceae, vix corporis dimidii longitudine. 
Thorax puncto  ante alas,  lineolaque infra alas, 


FAM   I,  SECT   III. 229 

albis. j41ae fiiniatohyalinae, stigmate piceo, radio 
fusco, radice et sqiianmla iuscis piincto albo. Scu- 
tellum albiini. Pedes fenioribiis anticis subtus 
totis, niediis apice solo, albidis; tibiis albis, posti- 
cis apice toto], anterioribus tantuni apice externo, 
fuscis; tarsis anticis exalbidis, nicdiis albidofus- 
cescentibus. A bdomen oh\o\v^\\m, thoraceduplo 
longius, ejus auteni latitudine, confertissinie punc- 
tuni, nitidulunij segmentis 2 et 3 subopacis nigro- 
fuscis margine summo obsolete castaneo. 

Unicum musei \'ratislaviensis individuum cepit 
Bonelli die 16 3Iaji in vinea Reginae prope Tau" 
rlnum. 

Synonyma: 

Jchn. edictorius Linn. Fauna n.  1596.  — Syst. 
XII, p. 932, n. 19. 
„   Yillers p. 147, n. 37. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2681, n. 19. 
„   Christ p. 343 (ubi autem verbum (Sc^enfe( in 

(Sd)ienbeine immutandum est), 
„   Olivier p. 173, n. 44. 
.,   Fabr. Ent. p. 146, n. 52. 
,,   Gravenh. Pedemont. n. 20. 


Nota: 

Ad hanc speciem nullo modo referrl possunt 
Ichn, edictorius Schrank Austr. n. 709 (tibiis ante- 
riuribus fulvis, segmento secundo lateribus lestu- 


230 I C H N E U M O N 

dineo); Ichneum. edictorius Dwigubsky p. 165, 
n. 573 (segmentis tribus primis utrinque puncto 
albo); Cryptus edictorius Fabr. Piez. p. 77, n. 26 
(pedibus rufis, tarsis posticis albis). 


73.  I. I3IANNULATUS.  ' 

Orbitls oculorum intcrnis, punclis ad alarum 
radicem, annuloque tibiarum ct tarsorum, 
albis.   m. 

Statura et proportio partium omnino maris 
Iclineumonis fuscipedis. 

Longitudo 5 % linearum. Caput macula man- 
dibularum, orbitis oculorum internis, punctoque 
ad orbitas occipitales, albis. Thorax punctis duo- 
bus albis ad alarum radicem. Scutellum punctis 
dnobus apicalibus albis. Alae funiatobyalinae, 
stigmate radio radice et squamula fuscls. Pcdes 
femoribns anticis interne stramineis, tibiis anterio- 
ribus albidis, latere altero nigris, mediis apice 
totonigro, posticis nigris basin versus albis; tar- 
sis anticis ferrugineis, posterioribus fusconigris 
articulo primo albo. Abdomen segmenlo primo 
aciculato; segmentis £- — 4 supra subdepressius- 
culis, subaciculatis; sequentibus nitidis. 

Individnum unicum pedemontanum Bonelli 
meCum communicavit. 

Synonyma: 
Ichn. biannulatus Gravenh. Pedemont. n. 21. 


FAM.   I,  SECT.   III. 261 


74.   I. PISTORIUS.   n. 

Annulo antcnnaiuni tt llbl.iiuni, puncti^<i«i(! 
ad radlccm alannn, all)Is. ni. 1". (mas orbi- 
tis Intcrnis oculorum albis). 


^ 


Statura et proportio partiuni Ichn. deliraioriL 
Longitudo maris 7 — 8% Wneiwum, feminae 
6 liiicariim. Caput maris orbitis iuternis ociilo- 
riini albis. Antennae maris articulls 13 — 18 vel 
onHiibus vel eoruni plurlniis, feminae arliculls 
9 — 14, supia albis. Thorax lineola punctove 
ante alas, in inare etiam niargine supero colli, 
plerumque puncto infra alas, albis. Scutellum 
albuni. j4lae feminae fumatobyalinae, maris 
ocbraceo-hyalinae apice subpurpureo-micantes; 
stigmate ferrugineo, maris interdum fusco; radio, 
radice et squamula fuscis aut nigris, hac in mare 
iiiterdum puncto albo. Pedes femoribus anticis 
subtus apice albido aut ferrugineo-albido; tibiis 
albis, apice nigro, anticis, interdum quoque nie- 
diis, inferne totis albis; tarsis anticis maris ple- 
rumque articulo primo subtus basi albo. 

Ma r es ([uosdeim cei^i circa Gottingam, mensi- 
busAugusti et Septembris, in frutlcetis et in gra- 
mine. Individuum, in Silesia captum, a StiHJricd 
mecum communicavit; parmensCy Sanvitalc ; fcn- 
nicum , Sahlberg. — Feminam unicam cepit ah 
Ucchtritz prope Bautzen, in monte Pichelsbcrg 
appcllato. 


232 ICHNEU310N 

Varietas: 
1. Scutello puncto apicall albo. — Caput 
piinctis duobiis clypei orbitisqiie ociilorum inter- 
iiis albis. Antennae arliculo 1 subtus puncto albo, 
articulis 11 — 15 albis subtus macula fusca. Tibiae 
anticae albae, superne nigrae, mediae nigrae, in- 
ferne a medio ad basin usque albae, posticae albae 
apice nigro.   Caetera sicut in specie genuina. 

Mareni  unicum  cepit  a  Stilljried  prope 
Uirschberg, 


Synonyma: 

Ichn. pistorius Musei Helhvigiani. 

Jchn. molitorius Schrank Boica n. 2072, var. a. 


Nota: 

Huic speciei affmis est Ichn. molitorius Panz. 
Faun. XIX, tab. 16, qui autem, ob caput totura 
nigrum et puncta alba ad radicem alarum incon- 
spicua, potius ad feminam Ichneumonis deliratorii 
referri debet, quamquam statura tota et antenna- 
rum proportione melius cum pistorio congruit. 

Femina hujus speciei, statura etc. omnino con- 
gruit cum femina Ichneumonis deliratoriiy pro 
cujus \arietate eam haberem, nisi pictura thoracis 
differret. Ob picturam thoracis haec femina qui- 
dem tam raaribus deliratorii quam maribus pistorii 
jungi posset; sin autem illis jungerem, feminae, 
jam cum deliratorio conjunctae,  viduae essenti 


FA3I.  I,  SECT.  III. 233 

nec ulliiin habeo marem coelibem, ciii eas meliori 
jiire jiingere possem. Atlanieii haud nego, has 
copuhis milii adhuc ambiguas esse. 

Varietas, huic speciei subjuncta, statura etc. 
cum Ichneumone fuscipede quoque congruit, rae- 
diumque tenet inter Juscipedem et pistorium. — • 
Alii eani forsan ad gradum speciei peculiaris tol- 
lerent. 


75.   I. PALLIPES. 

TiMIs albis. m. f. fmas fcmorlbiis albidoma- 
culatis; fcmliia anlcnnarimi aniiiilo ct orbilis 
oculoruni froutalibus albis.) 

Statura et proportio partium Ichneumonis de- 
liratorii; antennis crassiuribus et breviuribus. 

Longitudo maris 7 — 8, feminae 6 — 6^^ linea- 
rum. Caput maris interdum mandibulis rufis, 
rarius orbitis oculorum internis obsolete pallidis; 
Jeminae palpls apice pallidis; orbitis ocuhjrum 
frontalibus albis tenuibus, externis rufis. Anten- 
nae capite thoraceque aliquanto longiores; femi- 
nae articulis 9 — 18, vel eorum plurimis, albis 
subtus ferrugineis. Thorax interdum punctis duo- 
bus ad nidiccm alarum, vel uno infra aLis, albis. 
S cutciium ^\hwm, ^/ae fuinatohyalinae; stigmate 
rufo, maris rarius testaceo aut piceo; radio radice 
et squamula fuscis aut nigris, squamula maris ra- 
rius puncto albo. Pedes maris feinoribus anterio- 
ribus testaceis aut eborinis, latere convexo nigro- 


£34 ICHNEUMON 

fiisco, posticls rarius totis nigris aut fuscis supra 
infraque eborinis, plerumque fusconigris niacula 
basali albida; tibiis albidis aut eborinis apice nigro 
aut fusco, anticis interdura totis albis vel etiam 
latere altero toto fusco; tarsis anterioribus albidis 
aut ferrugineis, mediis plerumque supra fuscis, 
posticis fuscis; femmae femoribus anticis altero 
latere vel toto vel tantum apicem versus exalbido 
aut ferrugineoalbidoj tibiis albis, anterioribus ex- 
terne apicem versus nigris, posticis basi et apice 
nigris; tarsis anterioribus fusco-ferrugineis, posti- 
cis nigris. Abdomen feminae nigrocoerulescens,in- 
terdum summo margine segmentorum subcastaneo. 
Mares quidam capti sunt circa Warmbrunn et 
Gottingam, nec non m Italia et Fennia ; feminae 
nonnullae circa Hirschberg et Halam Saxonum. i 

Synonyma: 
Ichn, pallipes Gravenh. Pedemont. n. 22. 


'  76.  I. VESPERTINUS. 
Tibiarum semiannulo  albo.   m. 

Statura et proportio partium maris praece- 
dentis. 

Longitudo 5^2 Hnearum. ^/<7e hyalinae, apice 
subfumato, stigmate radio radice et squamula ni- 
gris. Pedes antici femoribus subtus apice albido- 
ferrugineo, tibiis subtus albidis, apicem versusfer- 
rugineis; posteriores tibiis externe ante basin albis. 


FA3I.  I,  SKCT.  iir. 235 

Unicuni indivlduiim, ulopinor, prope TV/WAj 
captuni, e collectione Boentgcniana accepi. 

S y n o n y m a : 
Ichn. cespertinus Chrlst p. 342, tab. 34, fig. 5. 
Jchn. glabratoriits MiiW. Prodr. n. 1789. 
Ichn. molitorius Sclirank Boica n. 2072, var. h. 


236 ICHNEUMON 


S  E  C  T  I  O   IV. 


, Scutello  ■pallidenotato aut toto pallido; abdo- 
miiie nigrOy  segmentis ultimis albonotatis, 

Scutellam album est aut flavescens, interdum 
solo apice pallido ( v. c. in femina Ichn. anaioris), 
rarissime totum nigrum, (in varietate maris /cA/z. 
saturatorii) , quo haec sectio in sectionem secun- 
dam transit. Quaedam varietates, abdomine tri- 
colore, nempe salicatorii varietas segmentis £ et 3 
rufomaculatis,, computatorii et molitorii varietates 
segmento secundo badio, ad sectionem 5 spectant. 
Jchn. salicatorii var. abdominis apice concolore, 
segmentis 2 et 3 stramineomaculatis, ad sectio- 
nem 7 propius accedit. 

E sectione 1 Ichn. rufifrontis varietas, scutello 
badio, segmentorum 6 et 7 margine summo albido, 
huc spectat; e sectione 3 Ichn. subsericantis et 
ochropis feminae segmento 7 subalbonotato. 


I 


7 


FAM   I,  SECT.  IV. 237 

77.  I. SATURATORIUS. 

Annulo antcnnarum albo; femoribus tlblisque 
rufis, barum posticis apice nigro.   m. ct f. 

Longltudo 4 — 6 lineariim. Caput feniinae 
interdiim orbitis oculorum frontalibus obsolete 
albicantibus. ^ntcnnae maris setaceaey porrectae, 
dimidio corpore paulo longiores; articulis 14 — 20, 
vel plurimis eorum, albis, subtus ferrugineis, rarius 
3 — 14 subtus ferrugineis; feminae subfiliformes, 
corporis dimidii longitudine, apice incurvae; arti- 
culis 9 — 16, vel eorum plurimis, albis, subtus 
fusconigris. Thorax gibbulocylindricus. Scu-' 
tellum album aut flavum, maris interdum tantum 
niacula majore minoreve eborina. Alae mediocres, 
fumatobyalinae, stigmate radio radice et squamula 
nigris aut piceis, stigmate rarius piceostramineo; 
areola quinqueangulari aut subtriangulari. Pedes 
mediocres , rufi; coxis et trochanteribus nigris; 
postici trochanterum apice plerumque rufescente, 
tarsis et tibiarum apice nigris, interdum etiam ge- 
niculis fuscescentibus. Abdomen maris capite 
thoraceque longius et paulo angustius; segmentis 
2 — 5 plerumque aequilatis, 7 loXo 2\ho\ jeminae 
capitis thoracisque longitudine et latitudine, ob- 
longoovatum, apice acuto; segmentis 2 et 3 sub- 
tilissime punctis, interdum margine summo rufes- 
cente, sequentibus nitidioribus, 6 margine latiore 
aut angustiore albo, 7 dorso toto albo. Aculeus 
exsertus, brevissimus< 


238 ICHNEUMON 

Mares quosdam accepi, Trajecti ad Moenum, 
prope Niesky, et in Silesia captos. — Feminae iii 
Silesia Gallia Anglia Italia Volhynia et Tauria 
captae sunt. , 

Varietates: 

1. Femoribus tibiisque fere totis nigris, — 
Longitudo 3/^ — 6 linearum. Antennae maris 
articulis 2 — 14 subtus rufis. Alae maris interdiira 
radice straminea. Pedes nigri; femoribus anticis 
subtus rariustotis, semper autem apice, ferrugi- 
neis aut stramineis, mediis quoque interdum apice 
ferrugineo, posticis rarius in feminis basi aut latere 
altero fuscocastaneis; tibiis anticis maris ferrugi- 
neis subtus rufis aut stramineis, feminae fuscis 
subtus ferrugineis aut exalbidis, mediis vel totis 
fuscis vel interdum in femina subtus ferrugineis, 
posticis feminae interdum ferrugineis apicenigro; 
tarsis anterioribus feminae interdum ferrugineis. 
Jtbdomen segmento 6 etiam in mare interdum mar- 
gine albo. — Caetcra sicut in specie genuina. 

Mares etfeminas, in Silesia et Italia captos, 
maremque in Tauria captum, accepi; feminas 
duas e Lusitania vidi in museo Comitis de Hoff- 
mannsegg. 

2. Pedibus nigris, femoribus anterioribus sub- 
tus rufis. — Pcdes antici femoribus subtus rufis 
aut piceostramineis, tibiis rufis aut stramineis supra 
plerumque fuscescentibus; medii femoribus subtus 
rarius totis, plerumque solo apice, rufis aut badiis. 


FAM.  I,   SEGT.  IV. 239 

tibiis plerumque subtus rufis aut fuscobadiis; 
postici interdum tibiis ante basin, rarissime quo- 
que summa femorum basi, badiis. Abdomen ni- 
grum, rarissime nigrofuscum, interdum incisuris 
badiis,  segmento septimo albo. 

Mares plures in Silesia, in regno Hannoue- 
rano , in Italia Fennia et Volhynia , capti sunt; 
unum ipse cepi prope Trajectum ad Fiadrum, 
sub fine Septembris in loco aprico inter fruticeta 
volitantem. 

3. Corpore toto pedibusque griseosericantibus, 
— Longiludo 4 linearum. Caput mandibulis ferru- 
gineis; orbitis oculorum frontalibus albicantibus 
obsoletis. Pedes femoribus anterioribus interne 
ferrugineis; tibiis ferruglneis; mediis externe fus- 
cescentibus, posticis apicem versus nigris; tarsis 
rufoferrugineis, posticis fuscis. Abdomen seg- 
mentis 2 et 3 margine summo castaneo. — Caetera 
sicut in specie genuina. 

Feminam unicam, pedemontanam , BoneUi 
mecum communicavit. 

4. Trochanteribus posticis albis. — Pedes coxis 
nigris; trochanteribus anticis nigris, mediis nigris 
aut albis, posticis vel nigris macula alba vel totis 
albis; femoribus nigris, anticis subtus, vel totis 
vel apice, ferrugineis aut piceostramineis, mediis 
interdum apice ferrugineo, posticis interdum latere 
altero badio; tibiis anticis fcrrugineis, mediis ferru- 
gineis  aut  fuscis, posticis  vel  ferrugineis apice 


240 ICHNEUMON 

nigro vel nigris basi badia; tarsis fuscis, anticis 
interdum ferrugineis. Abdomen segmento sexto 
vel dorso toto vel solo margine albo, septimo 
dorso albo. — Caetera sicut in specie genuina. 

Hujus varietatis feminas duas a Stillfried et 
Manger in Sudetis Sile^iae ceperunt. 

5. Femoribus supra nigris, — Longitudo 3% 

— 5 linearum. Pedes trochanteribus posticis maris 
interdum macula alba; femoribus anterioribus rufis 
externe nigris, mediis rarius vel fere totis iiigris 
vel fere totis rufis, posticis maris badiis apice et 
latere convexo nigricantibus, feminae rufis geni- 
culo nigro aut fuscescente; tibiis rufis, mediis ple- 
rumque extra fuscescentibus, posticis apice nigro. 

— Caetera sicut in specie genuina. 

Maris individuum genuense Spinola mecum 
communicavit, alterum cepi Trajecti ad Viadrum, 
fine Septembris, loco aprico, inter fruticeta voli- 
tans. Feminae plures captae sunt in Silesia, in 
Hercynia^ prope Hannoi^eram Genuam et Netley, 

6. Orbitis oculorum internis albis. — Longi" 
tudo 3 — 4 linearum. Caput orbitis oculorum 
frontalibus albis tenuissimis, rarius obsoletis. 
Pedes vel omnino sicut in specie genuina; vel 
femoribus anticis, rarissime etiam mediis, supra 
plus minus nigris. — Caetera sicut in specie ge- 
nuina. 

Feminas quasdam, in Silesia et in Italia 
captas,  accepi. 


FAM.  I,  SECT.  IV. 241 

7. Scutello toto nigro, — Longitudo V/^ linea- 
rum. — Caetera sicut in specie genuina. 

Marem unicum, hannoi^eranum , Reusmann 
mecum communicavit. 


S y n o n y m a : 
Speciei genuina e: 

Ichn, saturatorius Linn. Faun., n. 1586. — Syst. 
XII, p. 931,  n. 9. (?) 
Fuessl. Helv. p. 49, n. 40; haud rarus. 
Miill. Prodr., n. 1767. 
Gmel. ed. Linn. p. 2676, n. 9; in hortis. 
Villersp. 137, n. 9 (?); in Gallia australi. 
>,   Rossi Faun. II, n. 746;  circa flores. 
,   Christ p. 352;  Ichneumon parvus;  multa 

ponit ova in larvas salicum. 
,   Olivier p. 166, n. 13 (?) 
,   Fabr. Ent. II, p. 135, n. 15. — Piez. p. 56, 

n. 13 (?); in Europae borealis hortis. 
,   Gravenh. Pedemont. ,  n. 23. 
,   Cedevhielm p. 157, n. 481;  in hortis. 
,   Dwigubsky p. 164, n. 570. 
,   Schrank Boica,  n. 2119;  interdum lineola 

alba sub alis. 
,   Walckenaer p. 50, n. 8. 
,   Latreille Crust. XIII,  p. 187, n. 33. 

Trentep. Revis. p. 20, n. 6; et in Iside 1826, 
p. 67, n. 6. 
Ichn. nigratorius Pontoppidan p. 457, n. 6. 
Ichn. clavatorius Miill. Prodr., n. 1774. 

Ichn. Europ. Pars I. 16 


242 ICHNEUMON 

Varietatum femoribus  nigris. 

Ichn. bimaculatus Schrank Beitr.  p. 86  §.  48; 

habitat Linzii. 
„   Schrank Austr., n. 700. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2677, n. 88 (haud con- 

fundendus cum Ichn. bimaculato GmeL 

p. 2699, n. 276). 
„   Villers  p.  140,  n.  17;  habitat  in  Gallia 

australi, rarior. 
„   Olivier p. 220, n. 80. 
Ichn, bimaculatorius Panzer Fauna fasc. 80 tab. 8 ; 

habitat Norimbergae, rarior. 

Varietatis scutello toto nigro: 
Ichn. carnifex MiilL prodr.,  n. 1799. 

Nota: 

E descriptionibus speciei genuinae et varieta- 
tum apparebit, has omnes colore et picturis sen- 
sim inter se transire, nec sejunctionem in duas 
pluresve species pati. Statura et propcrtio par- 
tium omnibus eaedem sunt; et quamvis mares non- 
nulli varietatis primae a reliquis maribus abdo- 
mine paulo crassiore differunt, femina varietatis 
tertiae autem corpore sericeo, et feminae quaedam 
genuinae et varietatis sextae antennis paulo lon- 
gioribus, a reliquis feminis, attamen hae diffe- 
rentiae nimis sunt laeves et vix conspicuae, nullo- 
que modo characteres distinctivos specierum sup- 
peditare possunt. 


FAM.  I,  SECT.  IV. £4S 

De synonymls quaedani adhuc monenda sunt: 
Auctores ad Ichn. saturatorium cum signo ? citati 
allegaverunt Degeeri Tom. I, tab. 23 fig. 16, quae 
autera a nostro Ichneunione differt, longitudine 9 
linearum, facie thoraceque flavomaculatis etc. 
Etiam Schaeff. Icon. tab. 61 fig. 4, quam nonnulli 
auctores ad hanc speciem adhibuerunt excludenda 
est. Quaeritur autem, nonne Ichn, atratorius 
Fabr. Ent. II, p. 134, n. 8. — Piez. p. 56, n. 10, 
et Cederhiehn p. 156, n. 478, et Thunb. Ichn. 80 
(cum quo attamen Ichn. atratorius Villersii et 
Olivieri haud confundi debet) ad feminam satU' 
ratorii reievri posset, cum tantum etiam segmenti 
quinti margine albo differre videatur. Secundum 
Trentepohlium (in Iside 1826 p. 76, n. 19) Ichn. 
atratorius F. longitudine est 7 linearum, segmen- 
tis quatuor ultimis apice linea transversa albida. 

De Ichn. nigratorio Pontoppid. haud omnia 
dubia sohita sunt, cum auctor pedum posticoruni 
femora tibiasque clavata appellaverit. Caeterum 
autem cum illo haud confundas Ichneumoneni ni- 
gratorium Panz. ad Schaeff. Fabr. Miill. qui omnes 
inter se discrepant. 

Ichn. saturatorius Borowskii p. 32, n. 1, ad 
Iconum Schaefferi tab. 61 fig. 4, cujus jam supra 
nientionem feci, descriptus, huc non pertinet, ob 
segmenta 2 et 3 rufa etc. Nec Ichn. constricto- 
rius Linn. Faun., n. 1585, quem Schrank, in Fauiia 
Boica, ad Ichneumonem saturatorium adhibuit, ad 
hanc speciem quadrat, ob abdomen nigrum seg- 
mento secundo ferrugineo. 

16^ 


244 ICHNEUMON 

E senteatla Panzeri, in Revisione p. 60, Ich- 
neumon ohsoletorius Panzeri Faun. fasc. 80 tab. 11 
(haud confundendus cum ejusdem nominis Ichneu- 
mone Fabr. Piez. p. 59, n. 24) varietas est /cA- 
neumonis bimaculati, a quo autem thorace ma- 
culato, abdominis apice haud albo, nec non colore 
pedum anticorum et segmentorum 2 et 3, satis 
difFert. Nec Ichn. bimaculatus Christ p. 340 ( ab- 
dominis basi rufa etc), nec Ichn. bimaculatus 
Fabr. Ent. II, p. 186, n. 220, quem auctor in 
Syst. Piez. p. 166, n. 2Q cura Chalcidibus con- 
junxit, huc referri possunt. Forsan autem Ichn. 
himaculatus Gmelini, Villersii, Olivieri, Schrankii 
ad Ichneumonem computatorium adhiberi posset. 


78.   I. SUBMARGINATUS,  n. 

Segmentis 2 — 4 rufomarginatis ;  antennariim 
annulo albo.   f« 

Statura et proportio partium feminarum prae- 
cedentium. 

Longitudo fere 4 linearum. Mandibulae ferru- 
gineae. Antennae articulis 8 — 14 albis. Alae 
subfumatohyalinae, stigmate stramineo, radio fus- 
cescente, radice sordide straminea, squamula ni- 
gra, areola quinqueangulari. Scutellum album. 
Pedes antici tarsis , tibiarum latere altero et femo- 
rum, apice ferrugineis ; medii tarsis fuscis, tibiis 
basin versus et femorum geniculo ferrugineis; 
postici tibiis basin versus fuscoferrugineis.   Ab- 


FAM.  I,  SECT.  IV. 245 

domen confertissime puuctimi, apicem versus niti- 
dum; segmentis 2 — 4 rufomargiuatis, marginibus 
autem sensim obsoletioribus, 6 et 7 dorso albo. 
Aculeus exsertus, brevissimus. 

Unicum individuum a Stillfricd cepit prope 
Hirschbergam. 


79.  I. SALICATORIUS. 

Tibiis sordidestraminels , posllcls aplcc nlgro; 
segracnto sccundo tertiocjuc pltTuinque casta- 
iicomaculatls; m. f. (mas lacie ilava; fcminu 
aunulo antcnnarum albo), 

Longitudo 5% — 6 linearum. Caput maris 
ore et facie albidis, feminae orbitis oculorum fron- 
talibus castaneis aut flavicantibus. Antennae maris 
porrectae, filiformes, corpore breviores, articulo 
primo subtus albido; feminae moniliforrnes, cur- 
vatae, corpore dimidio paululum longiores, arti- 
culis 9 — 15 albis. Thorax cylindricogibbulus, 
interdum lineola infra alas punctoque ante alas 
albidis aut flavicantibus. Scutellum maris albi- 
dum, feminae flavum. y^/a^ flavicanti-hyalinae, 
stigmate dilute croceo, radio et radice fuscis aut 
rufescentibus, squamula nigra, areola quinquean- 
gulari. Pedes subelongati nigri; femoribus ante- 
rioribus maris interne totis, feminae solo apice, 
flavocroceis; tibiisflavis, posticis apice nigro; tarsis 
rufis, poslicis maris nigris articuli primi basi rufa, 
feminae rufis articulurum apice nigro.   Abdomen 


£46 ICHNEUMON 

mam oblongum, capite thoracequelongius, lati^ 
tudine thoracis vel paulo angustius, subtiliter et 
confertissime punctum; segmentis 2 — 5 aequila- 
tis; 2 castaneo, disco aut puncto discoidali et 
margine nigris; 3 vel nigro macula laterali casta- 
nea, vel castaneo macula discoidali et margine 
nigris; 5 et 6 puncto dorsali, interdum obsoleto, 
albo; 7 plaga aut linea longitudinali albida ; femi- 
nae oblongum, capite thoraceque paulo longius, 
thoracis latitudine, apice obtuso aut acutiusculo; 
segmento secundo, vel etiam tertio, subopaco, 
subtilissime et confertissime puncto; segmentis 
sequentibus nitidis; 7 macula dorsali flava; 6 in- 
terdum macula aut puncto dorsali flavo; 2 inter- 
dum fascia irregulari diluterufa; 3 interdum dorso 
obscurobadio. Aculeus vel subexsertus vel ab- 
sconditus. 

Marem unum, silesiacum^ Mangero, alterum, 
pedemontanum^ Bonellio debeo. Feminas duas, 
circa Hirschberg captas, a Stillfried sub nomine 
recepto mecum communicavit; tertiam, eamque 
abdominis apice acutiore, aculeo subexserto, seg- 
mentis £ et 3 maculatis, Besser ex Austria accepit. 

Varietates: 
1. Facie flava, macula nigra; antennarum 
annulo albo. — Hoc individuum modo singulari 
medium tenet inter marem et feminam; pictura 
capitis, formaque antennarum et abdominis, sicut 
in mare, antennis annulatis autem feminae. — > 
Longitudo 6 linearum.   Caput palpis sordidestra- 


\ 


FAM.  I,  SECT.  IV. 247 

niineis, labro facieque flavis, hac macula nigra. 
j4 ntennae eirticulis 14 — 20 supra alboflavis, 1 sub- 
tus flavo. Scutellum flavoalbuni. u4lae speciei 
genuinae. Pedes femoribus anterioribus inferne 
croceoflavis; tibiis flavis, posticis apice nigro; tar- 
sis anterioribus flavis articulorum apice nigro, 
posticis nigris articulis 1 et £ basi flava. Abdo- 
men segmentis 2 et 3 macula laterali castaneorubra, 
5 puncto dorsali marginali albo, 6 et 7 linea lon- 
gitudinali alba, 

Individuum unicum prodiit e larva Bombycis 
fuliginosae, 

2. Apice abdominis immaculato. — Longitudo 
paulo ultra 6 lineas. Caput palpis sordidestra- 
mineis; clypeo et facie albidis, macula magna ni- 
gra. Antennae corpore dimidio paulo longiores, 
totae nigrae. Thorax ^xxnclo ante alas lineolaque 
infra alas albis. Scutellum album. Alae stigmate 
diluterufo, radio rufofuscescente, radice et squa- 
mula albidostramineis. Pedes speciei genuinae; 
tarsis rufis, anticis stramineis. Abdomen opacum, 
apicem versus nitidulum; segmento 2 margine la- 
terali et summo apicali pallidestramineis; 3 mar- 
gine laterali maculisque duabus transversalibus 
baseos stramineis. 

3. Abdomine toto nigro. f. — Pedes femoribus 
ferrugineofuscis, anticis apice cereostramineis; 
tibiis piceostramineis, intus pallidestramineis, 
posticis summo apice nigro; tarsis anticis ferru- 


248 ICHNEUMON 

gineis, medlis fuscofemigineis, posticis fuscis. — 
Caetera cum femina genuina conveniunt. 

Unicum individuum fennicum Sahlberg trans- 
misit. 

4. Tihiis rufis, anticis suhtus dilutiorihus^ 
posticis apice nigro. f. — Thorax lineola ante 
alas punctoque infra alas albis. Ahdomen nigrum, 
segmentis 5 — 7 macula dorsali glauca. — Caetera 
sicut in femina genuina. 

Unicum individuumyi?7i72/cMm S ahlherg mecnm 
communicavit. 

5. Tihiis rufisy posteriorihus apice nigrOy alis 
fuscohyalinis. f. — Longitudo fere 7 linearum. 
j4lae fuscoferrugineohyalinae, stigmate rufo. u4h- 
domen nigrum, segmentis 6 et 7 macula dorsali 
flava. — Caetera cum femina genuina congruunt; 
antennae autem breviores sunt, abdominis apex 
acutior, quibus haec varietas Ichneumoni compu" 
tatorio propius accedit, ita ut inter hunc et sali- 
catorium medium teneat. 

Et hanc feminam Fennia genuit. 

Synonyma: 
Ichn. salicatorius Gravenh. Pedemont., n. £4. 

Nota: 
Feminae segmento secundo rufopicto, abdomi- 
nis apice acutiore, propius accedunt ad Ichn. con* 
fusorium sectionis quintae, sed pedibus longioribus 
et gracilioribus distinguuntur. 


FAM.  I,  SECT.  IV. 249 

80.  I. MICROCERUS.  n. 

Punctis  duobus  scutellarlbus,  unoque  Infra 
alas, albls; femoribus tibilsque ruCs.   f. 

Statura et proportio partium oninino feniinae 
sequentis; sed antennis brevioribus, totis fuscis. 

Longitudo 2^2 linearum. ^/j^^/i/ja^ involutae. 
capite vix duplo longiores, fuscae. Scutellum 
punctis duobus apicalibus albls. Alae subfumato- 
hyalinae; stigmate radio radice et squamula fus- 
cis; areola subquinqueangulari. P^d^j rufi, coxis 
et trochanteribus nigris; postici tarsis et tibiaruni 
apice fuscis. Abdornen segmento secundo summo 
margine summaque basi badiis; 6 margine albo; 
7 toto albo.   Aculeus exsertus brevissimus. 

Unicum individuum cepit Richter in Sudetis 
Silesiae. 


80b.  1. FAUNUS.  u. 

Llneolis duabus scutelli, duabus ad radlcem 
alarum, facieque, albis; tibiis anterioribus et 
latere inferno anteunarum rulis.   m. 

Statura et proportio partium Ichn, saturatorii 
maris. 

Longitudo fere 5 linearum. Caput facie orbi- 
tisque oculorum frontalibus et genalibus albis, ore 
sordidetestaceo. Antennae subtus articulo 1 albo, 
2 nigro, sequentibus croceorufis.   Thorax mar- 


250 ICHNEUxMON 

gine supero coUi, linea suturali ante alas puncto- 
que infra alas, albis. Scutellum mar^ine laterali 
albo. j4lae hyalinae, irideae, stigniate radio radice 
et squaniula fuscis, hac puncto albo; areola sub- 
triangulari. Pedes anteriores femoribus interne 
rufis, tibiis rufis mediis rufoferrugineis. Abdo- 
men segmento 2 margine summo badio; 6 apice, 
7 dorso toto,  albis, 

Unicum maris individuum fennicum a Sahl- 
bergio accepi. 


81.  I. ANATOR. 


/;^i    Cv/f^ 


Punctls duobus scutelli, llneolisque punctlsve 
ad radicem alarum, albis; femoribus tibiis- 
que rufis. m. f. (mas orbitis oculorum inter- 
nis albis ; y^mi/7« antennarum annulo pallido). 

Longitudo niaris 3 — 4 linearum, feminae 
2% — S% linearum. Caput ore rufo, palpis pal- 
lidioribus, mandibularum apice nigro; mas orbi- 
tis oculorum facialibus, plerumque etiam fronta- 
libus, albis aut stramineis; femina orbitis oculo- 
rum velnullis, vel frontalibus albidis tenuissimis. 
Antennae maris corporis dimidii longitudine, pau- 
love longiores, porrectae, nigrae, subtus plerum- 
que ferrugineae, articulis 1 et 2 semper totis ni- 
gris; feminae dimidio corpore paulo breviores, 
apice involutae; articulis 1 et 2 nigris aut fuscis, 
3 — 9 fuscis aut ferrugineis, 8 et 9 interdum supra 
sordide albidis, 10 — 12 semper supra sordide albi- 
dis, sequentibus fuscis.   Thorax cylindricus aut 


FA31.  1,  SECT.  IV. 251 

gibbo-cylindricus; jnaj^is colli niargine siipero, 
interdiini etiam laterali, linea ante alas, lineula- 
que iiifra alas, ei\h\s \ feminae puncto infra alas, 
alteroque, interdum obsoleto, aiite alas, albis. 
Scutellum punclis duobus, rarius confluentibus, 
in femina interdum subobsoletis, albis. y^lae mt- 
diocres, subfumatobyalinae aut hyalinae; stigmate 
et radio fuscis aut nigris, rarius piceis; radice et 
squamula fuscis, rarius ferrugineis, maris plerum- 
que puncto albo. Pf-d^^^ crassiusculi, rufi; coxis 
et trochanteribus, nec non posticorum tarsis et 
tibiarum apice, interdura quoque geniculis, nigris; 
femoribus anterioribus maris rarissime externe fus- 
cescentibus, coxis anticis interdum subtus badiis. 
Abdon^en subsericans, maris capitis thoracisque 
longitudine, thorace paulo angustius; feminae 
thoracis longitudine et latitudine vel paulo an- 
gustius; segmento 7 toto, 6 vel toto vel margine, 
rarissime etiam 5 margine, albis; interdum 1 et 2, 
rarius etiam 3, margine tenuissimo obsoleto casta- 
neo.   Aculeus vix subexsertus. 

Plures mares et feminae e Silesia^ Lusatia^ 
Austria, Bacaria, aliisque Germaniae terris, nec 
non e Fennia, Italia et Volhynia , mecum com- 
municati sunt; ipse cepi duas feminas, unam plan- 
tas aphidibus etSyrphorum larvis obsitas circum- 
volitantem, alteram domi ad fenestram. 

Synonyma: 
Maris et feminae: 
lchn. anator Gravenh. Pedemout. n. 2Q. 


252 1 C H N E U M O N 

Maris: 
Jchn. anator Fabr. Eiit. II, p. 169, n. 149. 
Ichn. biscutatus Gmel. ed. Linn. p. 2679, n. 233. 
Crjptus anator Fabr. Piez. p. 87, n. 74. 

Nota: 
In nionographia Ichneumonum Pederaont. ad 
feminam hujus speciei adhibui Ichneum. cincto- 
rium auct. seu Cryptum cinctorium Fabr. Piez. 
qui autem, annulo albo antennarum deficiente, 
scutello toto albo, etc. differt. 


83.  I. QUADRIALBATUS. 

Femorlbus tlblisque rufis. m. f. {mas orbitis 
internis oculorum iAhis '^ femina antennaruni 
annulo pallldo). 

Statura et proportio partium Ichneumonis 
saturatorii; femina attamen antennis pedibusque 
longioribus gracilioribus, omnino sicut in specie 
praecedente formatis, differt, 

Longitudo maris 3% — 4^3 linearum, feminae 
4 — 5 linearum. Caput palpis interdum rufescen- 
tibus, maris orbitis oculorum faciei albis. Anten- 
nae feminae colore variant: plerumque articulis 
10 — 15, vel plurimis eorum, albis, subtus ferru- 
gineis, interdum autem silaceis subtus obscuriori- 
busj rarius articulis 12 — 18 supra albis; aliis ar- 
ticuli 5 — 9 subtus ferriigiuei sunt; aliis articuli 
3 — 15 toti ferruginei, 12 — 15 vix paulo palli- 


FAM. I, sEcr. iv. 253 

diores; rarius antennae nigrae sunt, articulis 9 — 15 
ferrugineis. Thorax niaris interduni puncto parvo 
albo infra alas. Sciitellum plerumque totum, in 
feniina rarius apice solo, albuni. Alae funiato- 
liyalinae, rarius subsilaceo - hyalinae; stigniate 
rufo aut fusco, interdum nigro; radio radice et 
squamula nigris, hac in mare ialerdum puncto 
albo; areola quinqueangulari aut subtriangulari. 
Pedesvv\{\\ coxis et trochanteribus, nec nou posti- 
corum tarsis et tibiarum apice nigiis. Ahdomen 
segmentis 2 et 3 subtilissime et confcrtissime 
punctis, subopacis, feminae interdum marginibus 
summis obsolete castaneis, rarius secundo toto 
badio; sequentibus nitidioribus; 7 dorso albo; 
feminae etiam 6 macula aut margine summo albo. 
Marem unum cepi mense Augusto in umbella- 
tis prope Cudocam ;feminam unam Manger prope 
Warmbrunn cepit; plures mares et feminas autem 
ex Austria, quasdam feminas ex Italia, accepi. 

S y n o n y m a : 
Ichn, quadrialbatus Graveuh. Pedemont. n. 27. 


84.  I. QUAESITORIUS. 

Fcmorlbus tlhlisfjue rufls; punclo dorsali 
Iriuni uhimorum segmentorum, annuloque 
antenuarum,  albis.   f. 

Statura et proportio partium feminae Ichneu-- 
monis saturatorii, sed niagnitudo dilfert. 


254 ICHNEUMON 

Longitudo 6% — 6^2 linearum. J[ ntennae apice 
involutae, articulis 9 — 14 vel 10 — 14 supra et 
lateribus albis. Thorax puncto parvo infra alas 
eborino; metathorace tuberculis duobus subacu- 
tiusculis. Scutellum album. Alae fumatohyali- 
nae, stigmate ferrugineo, radio radice et squamula 
nigris, areola quinqueangulari. Ped^.y diluterufi; 
coxis et trochanteribus, nec non posticorum tarsis 
et tibiarum apice summo, nigris. Jlbdomen se^- 
mentis 5 — 7, rarius etiam 4, puncto dorsali albo- 
flavicante.   Aculeus vix subexsertus. 

Quaedam individua capta sunt in Silesia, 
Austria, prope Norimbergam, Trajectum ad 
Moenum, Craco^iam et in Volhynia, 

S y n o n y m a : 
Ichn, quaesitorius Linn. Faun. n. 158£. — Syst. 

XII, p. 930, n. 5. 
„   Fuessl. Helv. p. 48, n. 938; rarius obvenit. 
„   Villers p. 136, n. 5; in Gallia, circa Lug- 

dunum. 
„   Gmel. ed. Linn. p. £675, n. 5. 
„   Christ. p. 351. 
„   Olivier p. 165, n. 5. 
„   Fabr. Ent. II, p. 136, n. 18. — Piez. p. 57| 

n. 18. 
„   Cederhielm p. 157, n. 482; inhortis. 
„   Walckenaer p. 51, n. 10. 
„   Thunberg Ichn. 76. 
„   Trentep. Revis. p. 19, n. 4 (femoribus nigris^ 

anterioribus apice ferrugineis ; tibiis aj 


FAM.  I,  SECT.  IV. 255 

ticis fuscis, interne diluteferriiglneis, 
niediis fuscis, posticis nigris). — Isis 
1826 p. 66, n. 4. 

Nota: 
Secundum Christ, Fabricium et Walckenaer, 
segmenti secundi margo interdum subferrugineus 
est. — Forsan Ichn. quem Trentepohl e museo 
Fabriciano descripsit, ad computatorium , n. 86, 
referri posset. 


85.  I. LEUCOMELAS. 

Orbitls oculorum verticis albls. m. f. (mas 
orbitls oculorum facialibus, femina annulo 
antennarum, albis). 

Statura et proportio partium Ichneum. satu-- 
ratorii ; antennis feminae attamen paulo crassiori- 
bus apiceque magis involutis. 

Longitudo 6 — 6% linearum. Caput orbitis 
oculorum verticalibus, feminae latissimis, albis, 
maris quoque facialibus albis. Antennae marls 
articulo primo subtus puncto albo, feminae arti- 
culis 9 — 16, vel plurimis eorum, supra et lateri- 
bus albis. Thorax maris puncto ante alas, altero- 
que infra alas , albis. S cut ellum diihwm, feminae 
interdum basi rufescente. Alae fumatohyalinae, 
stigmate radio radice et squamula nigris aut fuscis, 
areola subquinqueangulari. Pedes nigri; Jeminae 
tarsis subtus fuscescentibus, tibiis anticis intern^ 


256 ICHNEUMON 

fuscis aut ferrugineis ; maris femoribus anticis in- 
ferne totis, mediis tantuni apicem versus, strami- 
neis; tibiis anterioribus subtus stramineis; tar- 
sis anticis sordidestramineis, niediis fuscis. u4b^ 
domen subtiliter et confertim ipmictum ; feminae 
segmentis 6 et 7 macula dorsali alba; maris seg- 
mento 6 margine, 7 dorso toto, albis. 

Marem unicum Manger prope Warmbrunn 
cepit. Feminae prope Gottingam , Halam Saxo- 
num , in Sudetis Silesiae, nec non prope Parmam 
et in Tauria, captae sunt. 

S y n o n y m a : 
Ichn. leucomelas Gmel. ed. Linn. p. 2679, n. 227. 

86.   I. COMPUTATORIUS. 
Anlennarum annulo albo.   f. 

Statura et proportio partium feminae speciei 
sequentis et Ichneumonis confusorii et extensorii, 

Longitudo 5 — 6 linearum. ^ nt ennae ariicuYis 
9 — 16, vel eorum plurimis, albis, subtus fusces- 
centibus aut ferrugineis. Orbitae oculorum fron- 
tales rarissime obsolete rufescentes. Thorax in- 
terdum puncto albo infra alas. Scutellum album. 
^Zae fumatobyalinae; stigmate rufo, rarius ferru- 
gineo aut fusco; radio et radice ferrugineis aut 
fuscis; squamula fusca aut nigra, rarissime ferru- 
ginea; areola quinqueangulari. Pedes nigri aut 
nigro-fusci; antici iemoribus subtus apice ferru- 
gineis aat piceostramineis, rarissime totis nigris 


I 


FAM.  I,   SECT.  IV. 257 

aut latere inferno toto plceostraniineo, tibiis sub- 
tus ferrugineis aut piceostramineis, tarsis ferrugi- 
neis supra interdum fuscescentibus; niedii ple- 
rumque latere interno tibiarum, interdum etiani 
tarsis et femorum geniculo, ferrugineis; postici 
plerumque tibiis ante basin, rarius latere interno 
toto, fuscoferrugineis. Abdomen segmentis 2 et 3 
subtiliter punctis, subopacis, interdum fuscis aut 
margine summo subcastaneis, 2rarissime toto ni- 
grobadio; sequentibus nitidioribus, 6 et 7 macula 
dorsali alba, rarissime quoque 5 macula aut puncto 
dorsali albo. ' 

IndrvUua pluria e Silesia Fennia et Italia 
accepi. 

Synonyma: 
Ichn. computatorius Miill. Prodr. n. 1769. 
„   Gravenh. Pedemont. n. 28. 

Nota: 
De confusione hujus speciei cum Ichneumone 
molitorio aliisque conferas synonyma mixta ad 
speciem sequentem et lineas ultimas notae ad 
Ichn. saturatorium et quaesitorium. — Caete- 
rum autem individua variant, abdomine aliis paulo 
crassiore aliis paulo angustiore, antennis his paulo 
brevioribus et crassioribus, illis paulo longioribus 
et gracilioribus. 


Ichn. Eiirop. Pars I. 17 


258 ;^«j^^^^^ . ^Hy) 

A    87.  I. MOLITORIUS. ^ 

Aiitennarum  et  tibiarum  annulo  albo.  m. f» 
(mas orbitis oculorum frontalibus albis). 

Statura et proportio partium oronino Ichneu- 
monis confusoriL Mas diflPert a femina antennis 
pedibusque gracilioribus, abdomine minus convexo 
paululumque angustiore. 

Longitudo 4% — 6% linearum. Caput maris 
orbitis oculorum frontalibus albis. Antennae 
maris articulis 9 — 16 albis, subtus puncto fusco; 
feminae articulis 7 — 15, vel eorum plurimis, albis, 
subtus dilutecroceis aut puncto fusco. Thorax 
maris interdum puncto albo infra alas. Scutellum 
album. ^Za^ fumatohyalinae, rarius sllaceo-hya- 
linae; stigmate rufo, in femina rarius fusco; radio 
et squamula fuscis; radice rufescente, rarius fusca; 
areola quinqueangulari. Pedes femoribus anticis 
plerumque apice ferrugineo aut exalbo; tibiis 
albis aut flavoalbis, basi summa nigra aut nigro- 
fusca, apice nigro, anticis interdum apice ferru- 
gineo et rarius in mare latere interno toto albo; 
tarsis anticis aut anterioribus ferrugineis, interdum 
supra fuscis, feminae rarius omnibus rufis, posti- 
cis apice articulorum nigro. Abdomen feminae 
segmentis 2 et 3 subopacis; 2 interdum ferrugi- 
neonebuloso aut toto nigrobadio; sequentibus ni- 
tidioribus, rarius subpurpurascentibus; plerum- 
^ue 6 et 7 macula dorsali alba, rarius quoque 
5 puncto albido, rarissime tantum^ 7 puncto dor- 


FAM.  I,  SECT.  IV. 259 

sali albo; maris segmenlis nitidioribus quam femi- 
nae; macula dorsali segmenti 7, interduni etiam 
puncto minuto marginali segmenti 6, albis. 

Murem unum a Slilljried cepit prope Hirsch- 
bejg, alterum \idi in museo Comitis de Hoff' 
mannsegg. — Feminae quaedam in Silesia Lusatia 
Volhynia Anglia et Fennia captae, mecum com- 
municatae sunt. 


S y n o n y m a g e n u i n a : 

Ichn. molitorius Linn.  Faun.  n.  1587.  —  Syst. 
XII, p. 931, n. 10. 
„   Fuessl. Helv. p. 49, n. 941; habitat vere in 

floribus haud raro. 
,.   Miill. Prodr. n. 1768. 
„   Christ p. 348, tab. 35, fig. 6. 
„   AValckenaer p. 49, n. 2. 
„   Latreille Crust XIII, p. 185, n. 24. 
Crypturus molitorius Lamarck p. 141, n. 2. 

Synonyma  raixta: 

Multi auctores trium varietatum hujus speciei 
mentionem faciunt, nempe 1) abdominis apice et 
tibiarum basi albis; 2) abdomine pedibusque totis 
atris; 3) tibiis nigris, abdominis apice albo. Hae 
varietates autem sunt species peculiares, et qui- 
dem var. 1 verus Ichn, molitorius Linn., var. 2 
Ichneum. funereus aut lugens; var. 3 Ichneum. 
computatorius : 

17^ 


260 I n H N E U M O N 

Huc adhibendi sunt: 
Ichn. molitorius Fabr. Syst. p. 329, n. 12. — Spec. 

p. 422, n. 12. — Ent. p. 133, n. 3. — 

Piez. p. 66y n. 5. 
„   Villers p. 137, n. 10; prope Lugdunum. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2676, n. 10. 
„   Rossi p. 58, n. 745. 
„   Olivier p. 167, n. 15. 
„   Cederhielm p. 155, n. 476. 
„   Trentep. Revis. pag. 17, n. 3; in Iside 1826 

p. 64, n. 3. 

Nonnulli auctores, v. c. Panzer in Revisione 
p. 60, individua abdominis apice concolore niares 
esse individuorum abdominis apice albomaculato, 
putaverunt, sed natura hanc opinionemhaud pro- 
bavit. Illiger, ad Rossi Ichn. n. 745, jam monuit, 
plures species sub Ichneum. molitorio confundi; 
et forsan omnes hujus familiae species nigrae, an- 
nulo antennarum et scutello albis, abdominis apice 
albomaculato aut concolore, quales sunt Ichneum, 
pistoriuSy nigritarius , leucomelas , funereus , lu- 
gens , personatus , quaesitorius , ferreus, satura- 
torius, pro varietatibus Ichneumonis molitorii 
habitae suut. 

Schrank in FuessL Magaz. I, p. 292, n. 706 
jam putavit, Ichn. deliratorium, edictorium et 
comitatorem cum Ichneumone molitorio conjun- 
gendos esse; harumque varietatum arbitrariaruni 
numerum valde adhuc auxit in Fauna Roica, sub 
n. 2072,  uulLi  coloris  antennarum  et  scutelli 


FAM.  I,  SECl.   IN. 261 

habita ratlone.   Llceat,  has Schrankli varietates 
Iclineumonis molitorii accuratius hic recensere: 

a) Antennis albo-annulatis, orbitis oculoruni 
interiiis albis. (Noster Jc/in. pistorius). Auctor 
ad hanc varietateni citat Ichn. molitorium Fabr. 
Spec. I, p. 422, n. 12; sed Fabricius, nec loco 
allegato nec in operibus recentioribus, hanc spe- 
cieni orbitis oculoruni intcrnis albis descripsit. 

b) Facie, scutello, basi tibiaruni posticarum et 
tarsorum posticorum, punctis duobus ante alas, 
albis; antennis totis nigris. (Noster Ichn. delira- 
torius). — Schrank ad hanc varictatem citat Ichn. 
deliratorium Axistv. n. 706, el Ic/in.Jabricatorium 
Miill. Prodr. n. 1790; sed hic Miilleri Ichneumoii 
» thorace est immaculato et variat major totus ater, 
» solo scutello tibiisque albis,c( quod ad hanc 
varietatem haud quadrat. 

c) Totus niger; pedibus postlcis nigris; annulo 
antennarum scutelloque albis. (Nostri Ichneum. 
funerei varietates tibiis posticis obscurioribus). 

d) Totus niger, pedibus posticis scutelloque 
nigris, antennis alboannulatis. (Nostri Icfineum. 
comitatoris et nigritarii varietates pedibus posti- 
cis totis nigris). 

e) Niger; antennarum annulo, scutello, abdo- 
minis apice, tibiarumque basi, albis. (Genuinus 
Ichn. molitorius). 

f) Niger; scutello flavo, antennarum annulo 
albo, tibiis posticis basi obscurotestudineis. (Nostri 
Ichneumonis funerei varietates tibiis posticis basi 
lerruglneis). 


262 ICHNEUMON 

g) Niger; scutello, llneola ante alas, altera- 
que infra alas, albis; tibiis anterioribus pallide 
testudineis, lateribus abdominis subtestudineis. — 
Citatur Ichn, edictorius Austr. n. 709, et Linn. 
Faun. n. 1596; dubito autem, num Ichn. edicto- 
rius Linn. huc referri possit, describitur enim 
»tibiis omnibus, uti et palmis in primis pedibus, 
»albis,« coloris testudinei laterum abdominis 
autem nulla fit mentio. 

h) Niger; antennis et thorace nigris, scutello 
albo; pedibus ferrugineis, tibiis posticis nigris 
annulo albo.   (Noster Ichneumon vespertinus). 

i) Totus niger, scutello nigro; antennarura 
tibiarumque annulo albo. (Forsan femina nostri 
Ichneumonis pallifrontis), 

Nota: 

Cum haec species et Ichneum. confusoriuSylSim 
statura et proportione partium, quam colore et 
picturis (exceptis segmentis 2 et 3), omnino inter 
se congruant, in utraque specie autem individua 
occurrant segmentis £ et 3 fuscis et fuscocastaneis, 
quae ergo medium tenent inter molitorium et con-* 
fusorium^ in eo eram ut ambas species in unam 
conjunxissem; sed decolorationem illam segmento- 
rum statui cuidam morboso, et elaborationi imper- 
fectae humorum colorantium, imputare malo, qui 
autem nullo modo rationes praebere possunt spe- 
cies duas in unam conjungendi. Conferas attamen 
quae in nota ad Ichneum. gracilicornem monebo. 


FA31.   J,  SKCT.   IV. 263 

Indlviduoruni, in Museo Fabriciano asservalo- 
rum, nulluni genuino Ichn. niolilorio respondel; 
sed quod Trenlepolil (1. c.) pro tali descripsit, 
feniina esse videtur Ichn. dcliratorii; varietates 
auteni 1. c. descriptae vel ad Junereum vel ad 
higenteni adliiberi possunt. 


264 ICHNEUMON 


S E  C T I  O   V. 

Scutello pallido  aut  pallidenotato ;  dbdomine 
tricolore. 

Abdominis colores sunt niger rufus et albus seu 
flavus, ita quidem ut segmenta £ et 3, rarius pau- 
ciora (in Ichn. amatorio), aut plura (in Ichn, 
deceptore et octoguttato) ^ rufa, sequentia nigra, 
ultinia dorso albo- aut flavo-marginata vel macu- 
lata sint. Rarius segmenta rufa colore flavo mixta 
sunt vel tota flava evadunt, interdum vel nigro- 
maculata sunt {Ichn. ornatorio et (^adatorio) vel 
flavo - marginata (^lchn, ambulatorio et labora- 
torio). Ichn. flauolimbati segmenta ultima tota 
nigra sunt. 

Scutelluni, plerumque totum albidum aut fla- 
vescens, nonnunquam solo apice albet (e. g. Ichn. 
octoguttato). — Ichn. stramentarius et termina- 
torius, segmentis 2 et 3 flavis aut testaceis, ad 
sectionem 6 spectant. Ichn. uniguttati var. abdo- 
minis apice fere toto nigro, ad sectionem 8. 

In sectione 4 species nonnullae (Ichn. salica- 
torius, moUtoriuSy computatorius elflavostigma), 
abdomine tricolore variant, in sectione 6, Ichn. 
occisorius, in sectione 1 , Ichn. equitatorius, inde- 
que propius ad hanc quintam sectionem accedunt. 


FAW.  I,  SECT.  V. 265 


87b.   L DIDYMUS.   ii. 

Maculls tluabus sep;nicntl secunJI, tlblls tar- 
sls(|ue, rufis; llncolls duabus ad alarum radi- 
cem, annuloque antennarum, albis.   f. 

Statiira et proportio partiuni omniiio Ichn. 
computatorii et melanobati ; pictiira thoracis et 
abdominls ab utroque differt. 

Longitudo fere 8 linearum. Caput palpis et 
mandibulls ferrugineis; orbitis oculoruni frontali- 
bus rufis. j4ntennae articulo 9 albo, subtus fusco; 
10 — 16albis, subtus sordidis; 17 — 19 albis, sub- 
tus fuscis; sequentibus subtus ferrugineis. Tho^ 
rax margine supero colli et lineola ante alas 
testaceis, liueola flava infra alas. Scutelhun fla- 
vum. j4lae fumato - hyalinae, stigmate dilule- 
rufo, radio et radice ferruglneis, squamula fusca. 
Pedes femoribus anticis apice rufo; tibiis rufis, 
posterloribus apice nigro; tarsis rufis, posticis 
apice articuh)rum nigro. jihdomen segmento 2 
marglne summo <it maculls duabus dorsalibus irre- 
gularibus rufocastaneis; segmentis 6 et 7 macula 
dorsali stramineo-alba. 

Indi\ iduum fennicum unicum Sahlbeig mihi 
transmisit. 


266 I C H N E U 31 O N 

88. I. MELANOBATUS. n. ./ 

Segmentis  2  et 3  rufis;  aimulo anlennaruni 
albo.   f. 

Statura et proportio partiiim omnino femi- 
narum majorum speciei sequentis, magnitudine 
autem insigniore. 

Longitudo 7^^ linearum. Antennae articulis 
10 — 17 supra albis. Thorax puncto albo infra 
alas. Scutellum album. Alae fumatohyalinae, 
stigmate rufo, radice radio et squamula fusconigris. 
Pedes nigri ; antici tibiis tarsisque subtus strami- 
neis, femoribus subtus apice sordidestramineis; 
medii tibiis tarsisque subtus obscuroferrugineis. 
Abdomen segmentis £ et 3 rufis, 6 et 7 linea lon- 
gitudinali alba. 

Individuum unicum austriacum Besser mihi 
misit. 


\/89.  I. EXTENSORIUS. 

Annulo antennarum albo; segmentis 2 et 3 
rulis; liblis ru(is, posticis apice nigro. m. 1. 
(uias femoribus anterioribus rufis).^ -.y vi^^rt^r 

M a s-': 

Statura longiore et graciliore quam femina. 

Longitudo 5 — 5% linearum. Antennae seta- 
ceae, corporis dimidii longitudine, apice incurvae 
aut invohitae; articulis 8 — 16, vel eorum pluri- 
mis,supra etlateribus albis. Thorax puncto albido 


FA3I.  I,  SECT.  V. 267 

infra alas. Scutellum flavoalbum. Alae silaceo- 
hyalinae, stigniate fnlvo, radio radice et squanuila 
fuscis; areola quinqueangulari. Pcdes niediocres 
aut subcrassiusculi, plerunique paulo graciliores 
quani feniinae, rufi, coxis et trochanteribus nigris; 
postici femoribus et tibiarum apice nigris, tarsis 
nigricantibus. Ahdomen capite thoraceque lon- 
gius, thoracisque circiter latitudine; segmentis 
£ et 3 rufis, 3 interdum marginc nigro, 4 — 7 ma- 
cula media marginali alba. 

F e m i n a : 

Statura breviore et crassiore a mare differt. 

Longitudo 3% — 6 linearum. Caput inter- 
dum orbitis oculorum internis subflavicantibus aut 
rubricosis, distinctioribus vel obsoletioribus. An- 
tennae corporis diraidii longitudine, apice incur- 
vae aut involutae; articulis 8 — 17, vel phirimis 
eorum, albis subtus rufis aut fuscis, sequentibus 
rarius fuscoferrugineis. Thorax interdum puncto 
albo infra alas, rarissime puncto albo ante alas. 
Scutellum album. Alae silaceo-hyalinae, stig- 
mate diluterufoj radio fusco; radice et squamula 
fuscis, rarius ferrugineis aut dilute rufis. Pedes 
coxis et trochanteribus nigris; femoribus nigris, 
anterioribus inferne vel totis vel apice rufis, mediis 
rarissime totis nigris, posticis interdum summa basi 
rufa; tibiis rufis, anticis dilutioribus, mediis in- 
terdum apice nigro, posticis semperapice, inter- 
dum ad medium usque, nigris, rarius sublus flavi- 
cantibus, rarissime tibiis omnibus sublus flavican- 


268 ICHNEUiVION 

tibus; tarsis rufis, posterioribus seu posticis sae- 
pius fuscescentibus aut nigris. Ahdomen ovatuni 
aut oblongoovatum, capitis thoracisque latitudine 
et longitudine, vel paulo longius, apice acutum; 
segmento primo nigro, rarius antice vel toto rufo 
vel macula rufa; segmentis 2 et 3 rufis, rarius 
croceis aut margine segmenti 3 nigricante; 4 ple- 
rumque toto nigro, rarissime vel puncto dorsali 
albo, vel puncto laterali rufo, vel lateribus rufes- 
centibus; 5 nigro, interdum puncto alboj 6 et 7 
iiigris, macula dorsali alba majore minoreve. 

Nees ab Esenbeck par hujus speciei^ mense 
Martio, in copula prehendit; femina erat varietas 
illa, quam in Uebers. sub nomine Ichneum. i^exa- 
torii pro specie peculiari habui. — Mares plures 
dc^^ejjd^n autumno, socialiter sub corticequer- 
cus latentes^ legit; ipse quoqu"e nonnullos prope 
Helmstadium sub cortice quercus legi; quosdam 
e Silesia Toscana Fennia et Tauria accepi. — 
Feminae, maribus multo frequentiores, e plu- 
ribus Germaniae Italiae Galliae regionibus, nec 
non e Volhynia Tauria et Anglia (circa Netley 
lectae) mecum communicatae sunt; hyemant sub 
iiiuscis_et sub^ortice arborum socialiter, teste de 
Heyden, qui eas in his latebris legit; ipse plures 
aestate in umbellatis cepi. 

Varietates  feminae: 

1. Antennis subannulatis. — Longitudo 4% 
linearum.   Antennae  nigrae,  articulis  12 et 13 


FAM.  I,  SECT.  V. 269 

supra exalbidls. — Caetera sicut iu plurimis femi- 
nis genuiuis. 

Feniinam unicam Bonellio debeo. 

2. Antennis suhtricolorihus. — Longitudo 
4 — 4 /, linearuni. — Antennac articulis 1 et 2 ni- 
gris, interdum subtus ferrugiueis, 3 — 9 ferrugineis 
basi nigris, 10 — 14 albis subtus rufis, sequenti- 
bus fuscis. Femora antica tota rufa, media interne 
rufa, postica basi summa rufa. — Caetera sicut in 
feminis genuinis plurimis. 

Unicum individuum cepit 3I(ingcr prope 
JVarmbrunn, alierum Jennicum Sahlberg trans- 
misit. 

3. Segmento quarto lateribus rufis. — Fe- 
mora anteriora vel tota, vel latere interno, vel 
solo apice, rufa. Segmentum quartum lateribus, 
interdum etiam basi summa, rufescenlibus. — 
Caetera sicut in plurimis feniinis genuinis. 

Duo individua a Stilljried prope Hirschberg 
cepit, tertium, austriacum, Besser transmisit. 

4. Femnrihus anticis totis riifis. — Longitudo 
4 linearum. Caput mandibularum medio et clypei 
fascia badiis. Thorax puncto albo infra alas. Alae 
stigmate et radio fuscis, radice et squamula nigris, 
hac puncto albo. Femora antica tota, media apice 
ruia. Ahdomen segmento 1 apice rufo, 2 et 3 rufis, 
4 et 5 margiue lato albo, 6 et 7 macula magna dor- 
sali alba. — Caetera sicut in feminis genuinis. 

Unicum individuum prope Vratislaviam cepi. 


270 I C H N E U M O N 

Quaedam alia individua, longitudine 4 — 5 
linearum; antennarum articulis 4 — 15 interdura 
subtus ferrugineis, sensim dilutioribus; femoribus 
anticis totis, mediis inferne, posticis basi summa, 
rufis; it/6z7^ posticis interdum subtus subflavicanti- 
bus; segmento tertio interdum fere toto nigro; 
caeteris autem cum feminis genuinis congruentia, 
cepi prope Helmstadium , flores Petroselini fre- 
quentantia j unum Besser e Volhynia mecum cora- 
municavit. 

5. Femorihus omnihus rufis. — Interdum fe- 
morum posticorum geniculo nigro, aut femoribus 
mediis ante basin subfuscescentibus. Segmentum 
tertium interdum margine summo nigro, rarius ni- 
grofuscum lateribus badiis; quartum rarius basi 
summa et lateribus rufis. — Caetera sicut in femi- 
nis plurimis genuinis. 

Quaedam individua accepi eSilesia^ Volhynia, 
Tauria, Anglia (circa Netley lecta); nonnulla 
ipse in umbellatis prope Cudomm et Gottingam 
prehendi. 

6. Femorihus omnihus rufis; se^mento tertio 
hasini^ro. — Statura et proportio partium om- 
nino Ichneumonis sarcitorii et individuorum quo- 
rundam, abdomine magis contracto, extensorii; 
inter ambas species, etiam colore pedum et seg- 
mentorum intermediorum, haec varietas medium 
tenet. — Thorax puncto albo infra alas. Coxae 
posticae  apice rufo.   Femora postica geniculo 


FAM.  I,  SECT.  V. 271 

nigro. Abdomen segmentls 2 et 3 rufis, 3 basi 
sunima nigrlcante, 5 macula transversali marginali 
alba, 6et7dorso albo. — Caetera sicut in pluri- 
niis feminis genuinis. 

Feminas duas a Steven e Tauria mihi trans- 
misit. 

Synonyma genuina: 
Ichn. extensorius Gravenh. Pedemont. n. 29. 
Ichn.  vexatorius et  lusorius  Gravenh.  Uebers. 

n. 3733 et 3734. 
Ichn. extensorius mas Illigeri  in nota ad Rossii 
Faun. II, p. 67, n. 742. 
„   Trentep. in Iside 1826, p. 227, n. 44. 

Synonyma mixta et ambigua: 
Ichn extensorius Linii. Fauua n. 1581. — Syst. 
XII, pag. 930, n. 4. — Pedibus luteis 
a nostro differt, cui color pedum (tibia- 
rum) idem est ac segmenti 2 et 3; Ibrsan 
ad Ichn. confusorium aut terminatorium 
adhibendus. Linneus etiam duas species 
confudisse vldetur, dicit enim in dia- 
guose »ultimis segmentis apice albis, « 
in descriptione autem » segmento 2 et 3 
ferrugineo, reliquis immaculatis. — Idem 
monendum est de Ichneumonibus22ei25 
Actor. Suec. anui 1736 p. 126. 
„ Stroem in Trond. Selsk. Skr. III, pag. 418, 
n. 42, et in translat. germ. p. 376, n. 42. 
— In diagnose quidem dicitur »segmen- 


272 ICHNEUMON 

tis ultimis apice albidis,« in descriptione 
satis ampla autem hujus coloris nulla fit 
inentio. Descriptio quadrat ad nostrum 
Ichn. culpatorium. 
Ichn. extensorius Miiller Prodr. pag. 152, n. 1766. 
— Auctor de pedum colore omnino 
tacet. 

„   Schrank Austr. n. 698, et 

„ Villers p. 135, n. 4. — Auctores diagnosin 
et descriptionem Linnei susceperunt, 
praetereaque addunt »variat antennis 
ante annulum album rufis,» manifesto 
ergo Ichn. raptorium cum extensorio 
confuderunt. Ex adnotatione amborum 
auctorum, »in mare segmenta duo ultima 
abdominis albomaculata « sunt, quod 
autem nec cum observatione Illigeri (in 
Rossii Fauna II, pag. 57, n. 742), necj 
cum descriptione a me jam edita, con-l 
gruit. 

„   Gm. ed. Linn. p. 2675, n. 4; diagnosin Lin- 
neanam recepit, descriptionem omisit. 

„ Rossi Fauna n. 742. — Descriptio nimis bre-j 
vis me in dubio relinquit de speciei iden-j 
titate. 

„   Christ  pag.  346  —  est  noster Ichneum, 
confusorius. 

„   Borowski p. 32, n. 2, tab. 57, A. fig. 2. — \ 
Icon mutuata est e SchaefFeri Icon. t. 61, 
fig. 7,  quae ad nostrum Ichn. ornatO' 
rium referri debet. 


FAM.  I,   SECT.  V. 275 

Ichn. extensorius Ollvier pag. 169, n. 4. — De 
colore pedum nihil dicitur. Varietas 
autem, »anteniiis a basi usque ad annii- 
lum album ferrugineis,« ad Ichneumo- 
nem raptorium redigenda est. 

„ Fabr. Syst. pag. 327, n. 4. — Piez. pag. 6Q, 
n. 12. — Diagnosis Linneana recepta 
est, descriptio omnino omissa; inde spe- 
cies ambigua. Individua tamen, in museo 
Fabriciano asservata, penitus huic spe- 
ciei respondent, de quibus conferas Tren- 
tepohlium 1. c. 

„ Panzer Fauna, fasc. 19, tab. 17. — Secun- 
dum verba ipsa auctoris ad Schaeff. lcon. 
pag. 60, n. 1 et 2, et in Revis. pag. 61, 
icon illa haud ad Ichn. extensorium, sed 
ad Ichn. grossorium adhibenda est. 

„ Latreille Crust. XIII, p. 186 (de antennis et 
pedibus auctor tacet). 

„ Cederhlelm p. 156, n. 479. — Descriptio 
nimis brevis est. 

„   Walckenaer p. 50, n. 7 — idem. 

„ Thunb. Ichii. 67, ad varietatem quintam 
nostrae speciei referri potest. 
Ichn. motatorius Olivier p. 168, n. 19 — ad varie- 
tatem quartam feminarum nostri Ichn, 
extensorii adhibendus esse videtur. 
Ichn. raptorius Rossi n. 741 varietas, abdominis 
segmentis duobus ferrugineis, forsan ad 
nostrum extensorium pertinet.   Porro: 

„   Thunb. Ichn. 68. 

Ichn. Europ. Pars I. 18 


274 ICHNEUMON 

Ichn. raptoriiis Schraiik Aiistr. n. 696, et 
„   Olivier p. 164, n. 2, nec non 
„   Schrank Boica n. 2076 (excepta varietate )5, 
qiiac ad Ichn. raptorium nostrum qiia- 
drat)  ad  nostrum  extensorium  referri 
possunt. 
„   Trentepohl in Iside 18£6, pag. 228, n. 45, 
var. a\ forsan quoque var. i, quae tamen 
eodem jure ad Ichn. bilunulatum adhi- 
beri potest.  (De genuino Ichn. raptorio 
Trentep.  conferas  notara  ad  nostrum 
raptorium^. 
„   Latreille Crust. XIII, p. 186, n. 30. 

Ichn, Geoffroy p. 342, n. 49, quem Fourcroy, in 
Ent. Par. p. 410, n. 50; Ichn. tripuncta- 
tum appellavit, a plurimis auctoribus ad 
Ichneum. raptorium, ab IUigero autem 
(in Rossi Fauna II, pag. 6Q et 57) ad 
Ichn. extensorium adhibetur; rectius 
forsan ad hunc referri deberet, cum 
Geoffroy coloris rufl baseos antennarum, 
raptorium distinguentis, nullam faciat 
mentionem. 

Ichn. Schaefferi Ic. tab. 43, fig. 1 et 2 multi aucto- 
res ad Ichneum. extensorium citant; 
a nostro extensorio autem discrepat ille, 
segmentis ultimis haud albomaculatis 
sed albomarginatis. Eandem Schaefferi 
iconem citat Schrank, in Fauna Boica, 
?id Ichn. pictum (nostrum cadatorium), 
yillers interrogative ad ambulatorium. 


FAM.  I,  SKCT.  V. 275 

quibus  auleni  nuilto niinus respondere 
videtur. 

Ichn. SchaefYeri Icon. tab. 61, fig. 4, quem Miil- 
ler, in Prodr. cl Schrauk, in Fauua Boica, 
ad Ichn. cxtensorium , Panzer autem ad 
Ichn. sarcitorium, adhibuerunt, melius 
ad nostrum Ichn. extcnsorium marem 
quadraret, si segmenta quatuor ultima 
haud albomargluata, se<l albomacuhita, 
esseut; potius ad nostrum Ichn. vadato- 
rium adliibendus esse vidctur. Errant 
autem Gmeliu et Olivier, qui huuc 
SchaefTeri Ichneumonem ad saturato^ 
rium citant. 

Sphex annularis Poda M. graec. p. 107, n. 4 for- 
san huc pertinet. 

Nota: 
E descriptione edita hujus speciei ejusque 
varietatum, iuiprimis leminarum, apparet, pictu- 
ras earum satis variablles esse; sed etiam statura 
et proportio parlium in individuis nonuullis variat: 
Quaednm indi\idua, cum speciei gcnuinae, tuni 
varietatis quartae, a reliquis statura angustiore 
difrerunt', alia abdominis apice angustiore; sunt 
etiam quae abdomine paulo breviore a reliquis 
(liscrepant. Varietas secunda, nec non quaedam 
individua varietatis quintae, antennis gracilioribus 
dibtinguuuturi contra autem, antenuis brevioribus 
et crassioribus nonnulla speciei genuinae individua 
conspicua  sunt.   Sed omnes hae difTerentiae vel 


276 ICHNEUMON 

admodum laeves sunt, vel sensim sensimque in 
serie individuorum transmutantur, et nullo modo 
characteres suppeditare possunt, individua hujus 
speciei in plures species separandi. — De affuii- 
tate hujus speciei cum plurimis proxime sequen- 
tium, conferas notam ad Ichneumonem gracilicor' 
nem (n. 98). 


90.  I. CONFUSORIUS, 

J " ...... 

A Segmentis 2 et 3 rufis, tlbiis flavis apice ob- 

»(  I scuro, antennarum annulo albo.   f. 

'W^^  Statura et proportio partium feminarum spe- 

iei praecedentis. 

* Longitudo 4: — Tlinearum. Capwf rarius palpis 
et mandibulis rufis; saepius orbitis oculorum in- 
ternis rubricosis, rarius rufis. Antennae vix di- 
midii corporis longitudine, apice involutae; arti- 
culis 8 — 16, vel eorum plurimis, albis, subtus 
rufis aut fuscis. Thorax gibbulus, rarissime 
puncto albo infra alas. Scutellum album. Alae 
silaceohyalinae, stigmate rufo aut dilutecroceo, 
radio et radice rufis autfuscis, squamula rufa aut 
ferruginea aut fusca, areola quinqueangulari. Pe- 
des femoribus anticis rarissime totis rufis, puncto 
fusco basali, plerumque nigris apice rufo, mediis 
nigris apice rufo, posticis nigris interdum basi 
rufa; tibiis anticis flavis aut albidis, apice et latere 
interno rufis aut dilutecroceis, mediis flavis, subtus 
rufis aut dihite croceis, apiee rufo aut fuscescente, 


^\ 


FAM,  I,  SfiCT.  Y. £77 

posticis flavis, rariiis cum colore riifo submixtis, 
basi sumraa rufa aut fusca, apice fusco aut nigro 
interdum rufomarginato; tarsis rufis, posticis rarius 
nigris aut apice articulorum nigro. Abdomen ova- 
tum, capitis thoracisque longitudine et latitudine; 
segmentis 2 et 3 rufis, rarius dilutecroceis, raris- 
sime dorso flavicante; 5 rarius toto nigro, plerum- 
que macula aut puncto, majore minoreve, albo; 
6 et 7 macula alba. 

Femiiias plures, passim in Silesia, nec non 
circa Niesky, Sickershausen^ Trajectum ad Moe- 
num, Netley et in Italia, captas, accepi; ipse 
unum individuum prehendi in fruteto prope Cudo- 
vam mense Augusto. 

Varietates: 

1. Tiliis flavorufescentibus y posticis apice 
nigro. — Haec varietas intermedla est inter Ich- 
neumonem confusorium et extensorium ambasque 
species jungere videtur; saepe occurrit cum specie 
genuina,  praesertim in Anglia, 

2. Antennis tricoloribus. — Antennae paulo 
breviores et crassiores quam in reliquis individuis; 
articulo 1 nigro, articulis 2 — 8 diluterufis, 9 — 13 
albis, sequentibus fuscis subtus ferrugineis. Fe" 
mora anteriora subtus et apice stramineoferrugi- 
neis. Caetera sicut in plurimis individuis ge- 
nuinis. 

Unam feminam Besser e Volhynia niecum 
communicavit. 


278 ICHNEUMON 

S y n o n y ni a : 
Ichn. confusor Gravenh. Pedemont., n. 30. 
„   Geoffroy II, p. 343, u. 49 var. B. (species 
genuina et var. A. ad Ichn, extensorium 
spectant). 
Ichn, raptorius WWevs p. 135, n. 2 varietas »femo- 
»ribus omnibus nigris,  tibiis basi albis 
))apice nigris.tt 
Ichn, extensorius Christ p. 346. 

Nota: 

Secundum observationem (in literis mecum 
communlcatam) Neesii ab Esenbeck, cui haec 
species etiam nomen receptum debet, os ejus om- 
nino cum ore Ichneumonis luctatorii congruit, 
quem ergo conferas. 

De affinitate hujus speciei cum Ichn. molitorio, 
vide notam ad molitorium (n. 87); de affmitate 
ejus cum speciebus nonnullis aliis plura in nota 
ad Ichneumonem gracilicornem (n. 98) monebo. 


91.  I. SILACEUS.  n. 

Segmentis 2 et Ssilaceis; pedibus rufis, coxis 
et trochanteribus nec non femoribus postlcis 
nigiis, tlbiis flavicantlbus ; antennarum annulo 
albo.   f. 

Statura et  proportio  partium  praecedentis; 
antennis vix paulo gracilioribus. 


FAM.  1,   SECT.  V. 279 

Longitudo 4 — 5 linearum. Antennae artl- 
culis 1 — 7 subtus obscuroferrugineis; 9 — 14, iu- 
terdum etiam 8, albis, subtus interdum rufis. 
Alae fumatohyalinae, stigmate rufo, radio radice 
et squamula fuscis. Scutellum album. Pedes 
coxis et trochanteribus nigris; femoribus rufis, 
posticis a medio apiceni usque nigris; tibiis flavi- 
cantibus, anterioribus subtus et apice rufis, posticis 
apice nigro; tarsis rufis, posticis apice fusco. Ab" 
domen segmentis 2 et 3 dilute rufis, apicem versus 
flavis;  4 puncto albo;  5 et 6 macula alba. 

Unum individuum cepi , una cum Ichn. eopten- 
soril varietate quinta, in flore Pastinacae sativae 
-pro^e Helmstadium ; alterum, jiioipe JVarmbrunn 
captum, Manger mecum communicavit. 

Nota: 
Conferas notam ad Ichn. n. 98. 


92.  I. AMMONIUS. 

Antcnnls trlcolovlhiis ; scgmcntls 2 et 3 tlLIis- 
quc rulis; scgmcntis 6 «-'t 7 puncto dorsali 
albo.   m. f. 

Statura et proportio partium Ichneumonis ex^ 
tensorii; mas ano paulo obtusiore. 

Longitudo 5 linearum; mas interdum paulo 
longior. Caput orbitis oculorum iiiternis sangui- 
neis. Antennae articulis 1 — 7 feminae rufoferru- 
gineis; maris 1 toto nigro,  2 — 7 fuscoferrugineis 


280 ICHNEUMON 

sensim dilutioribus; 7 — 13 vel 8 — ISalbis, sub- 
tus dilutecioceis; sequentibus fuscis. Thorax 
niaris interdum punctis duobus albis ad radicem 
alarum, vel unico obsoleto infra alas. Scutellum 
album. Alae silaceo-hyalinae, stigmate radio 
et radice rufis, squaraula sordide straminea aut 
rufoferruginea. Pedes femoribus apice rufis, posti- 
cis maris totis nigris; tibiis anterioribus feminae 
apice rufoferrugineis, posticis maris rufis apice 
nigro subtus interdum subflavicantibus, feminae 
rufis medio subflavicante apice fusco; tarsis rufis. 
Abdomen segmentis £ et 3 rufis, 6 et 7 puncto 
dorsali albo. 

Feminam et quosdam mares Manger circa 
Warmbrunn cepit; quidam mares etiam circa Vra- 
tislaviam capti sunt, 

Varietas: 
1. Femoribus totis rufis ; antennis bicolori- 
bus. f. — Statura etc. speciei genuinae; pedibus 
forsan paulo crassioribus. — Longitudo V/^ linea- 
rum. Caput orbitis oculorum occipitalibus puncto 
albo. Antennae nigrae; articulis 13 — 16 supra 
albis, sequentibus subtus ferrugineis. Scutellum 
album. Alae fumatohyalinae, stigmate fusco- 
piceo, radio fusco, radice picea, squamula nigra; 
areola subquinqueangulari subirregulari. Pedes 
rufi; coxis et trochanteribus nigris, tarsis posticis 
fuscescentibus. Abdomen segmentis 2 et 3 badiis, 
4 macula laterali badia, 6 et 7 macula transver- 
sali alba. 


FAM.  I,  SECT.  V. £81 

Feminam unicam pedemontanam Bonelli mihi 
transmisit, 

S y n o n y m a : 
Jchn. ammonius Gravenh. Pcdemont., n. 31. 

Nota: 

Dubius adhuc sum, num varietas descripta huc 
pertineat. 

De affinitate hujus speciei cum aliis vide no- 
tam ad lchn. gracilicornem , n. 98. 


93.  I. STRAMENTARIUS. 

Segmcntis  2  et 3 tibiisqiie flavis,  his  apice 
obscuroj  annulo antennanim albo.   f. 

Statura et proportio partium omnino Ichn, 
confusorii. 

Longitudo 6 — 7% linearum. C<7pa^ interdum 
orbitis oculorum internis flavicantibus aut obsolete 
sanguineis. j4 ntennae avticnVis S — 16, vel eorum 
plurimis, albis aut flavicantibus,subtus vel sordide- 
stramineis vel rufis vel fuscoferrugineis. Thoraos 
interdum lineola infra scutelluni, rarius quoque 
punctis duobus ad radicem alarum, albidis aut 
flavis. ^S^cuf^/ZMm flavum aut albidum. j4 lae sWa.- 
ceohyalinae; stigmate dihitecroceo; radio et radice 
rufis aut ferrugineis; squamula rufa aut fusca. 
Pedes femoribus anterioribus apice ferrugineo aut 
sordide stramineo;  tibiis flavis,  anterioribus ple- 


282 ICHISKUMOJS 

runique apice rufo, niediis interdum apice nigro, 
posticis apice nigro basi interdum ferruginea; 
tarsis rufis aut ferrugineis, posticis plerumque 
apice articulorum nigro. Ahdomen segmentis 2 
et 3 flavis; 5, 6 et 7 puncto dorsali flavo. 

Unum individuum cepi mense Junio prope Bar- 
terodam in umbellatis; quaedam alia e Silesia 
Gallia et Italia mecum communicata sunt. 

Synonyma : 
Ichn. stramentarius Gravenh. Pedemont. ,  n. 32. 

Nota: 
De affinitate hujus speciei cum quibusdam aliis 
conferas notam ad Ichn, gracilicornem ^ n. 98. 

94.  I. TERMINATORIUS. Zi^ni 

Segmentls 2 et 3 flavostramineis , inclsura ni- 
gra; tibiis flavostramineis apice obscuro; an-j 
nulo antennarum albo.   f. 

Statura et proportio partium omnino Ichneu^ 
monis confusorii. 

Longitudo 6 — 6% linearum. Caput palpii 
plerumque apice ferrugineis, mandibulis interdui 
rufls, orbitis oculorum frontalibus ferrugineis aul 
flavicantibus tenuissimis. Antennae articulis 9- 
16, vel eorum plurimis, sordide albis, subtus ferrn- 
gineis. Scutellum flavostramineum. Alae silaceo- 
hyalinae, stigmate et radio dilute croceis, radic( 
straminea,  squamula rufa.   Pedes femoribus an- 


FAM.  I,  SECT.  V. 283 

terioribus apice dllute rufo aut ferrugineo, niediis 
interdum fere totis nigris; tibiis flavis, interdum 
ferrugineo mixtis, anterioribus apice fulvo aut 
ferriigineo, posticis apice nigroj tarsis ferrugineis 
aut rufis aut flavicantibus. Ahdomen segmentis £ 
et 3 flavis aut dilute croceis, incisura media nigri- 
cante; 5,  6 et 7 puncto dorsali flavo. 

Feminam cepi die 3 Septembris in Angelica 
sylvestri prope ]V'6lJelsgrund, Dahl unani cepit 
prope Vindohonam in pinetis; quaedam alla in- 
dividua ex aliis Silesiae locis, nec non e Gallia, 
Jtalia et jinglia , mibi transmissa sunt. 

Synonyma; 

Ichn. terminatorius Gravenh.  Pedemont.  n.  33. 

Ichn, Geoffroill, p. 344, n. 52 varietas segmen- 
tis ultimis flavomaculatis (species ge- 
nuina absque maculis est, nec huc per- 
tinet). 

Nota: 

Errant Villers et Schrank (in Ins. Austr.), qui 
allegatum illum Geoffroyi lchneumonem ad Ichn. 
extensorium adhibent, nec enim species genuina 
(segmentis ultimis immaculatis), nec varietas ejus, 
ad nostrum terminatorium relata, Ichneumoni 
extensorio respondent. 

Confcras caeterum quae, sub synonymis mixtis 
Ichn. extensorii , ad Ichn. extensorium Linnei 
monui, quaeque in nota ad lchn. gracilicorneni 
proferam. 


284: ICUJNKUMON 


95.  I. CERINTHIUS. 


Segrnentis 2 et 3 flavis, incisura nigra; tibiis 
flavis, apice obscuro ; annulo antennaruiu 
albo.   f. 

Statura graciliore, antennis pedibusque lon- 
gioribus et gracilioribus, a specie praecedente dif- 
fert, cui colore et pictura prope accedit. 

Longitudo 5 — 5^^ linearum. Caput orbitis 
oculorum frontalibus obsoletissime sanguineis. 
Antennae subgraciles, corpore dimidio paulo lon- 
giores; articulis 11 — 16 albis, subtus dilute cro- 
ceis. Scutellum album. Alae silaceohyalinae; 
stigmate radio et radice diluterufis, squamula fusca. 
Pedes femoribus anticis apice et fere toto latere 
inferno rufis, mediis solo apicerufo; tibiis flavis, 
anterioribus apice rufescente, posticis apice nigris; 
tarsis diluterufis. Abdomen ovatum, capitis tho- 
racisque latitudine et longitudine, vel paulo lon- 
gius; segmentis 2 et 3 flavis incisura fusca, ulti- 
mis duobus puncto dorsali flavo. 

Individua duo pedemontana a Bonellio accepi. 

Synonyma: 
Ichn, cerinthius Gravenh. Pedemont.  n. 34. 

Nota: 
Conferas notam ad Ichn. gracilicornem, n. 98. 


FAM.  I,  SKCT.   V. 285 

96.   I. CAEDATOR.   n. 

Antcnnls trlcolorihus ; macula faclall ct orMtis 
oculorum  ruhricosis;  scguuntis 2 ct 3 ru(is, 
ultlmis albonjarginutls; jiunprlbus antcrloribus 
jtlbllsquc rufls.   1. 

Statura et proportio partium feminae sequeii- 
tis speciei; iraprimis ad ejus varietatem primam 
propius accedit, sed antennis paulo brevioribus 
et crassioribus differt. 

Longitudo 4 — 4% linearum. Caput palpis 
dilute rufis, clypeo interdum rubricoso; orbitis 
oculorum internis et tuberculo faciali rubricosis, 
interdum confluentibus, in altero individuo etiam 
genis hoc colore imbutis. Antennae corpore dl- 
midio breviores, apice involutae, articulis 1 — 14 
rufis, 12 — 14 aut 11 — 14 supra vel subflaves- 
centibus vel albicantibus; se(juentibus fuscis, sub- 
tus ferrugineis, sensim obscurioribus, ullimis totis 
fuscis. Thorax co\\'\ margine supero sordide ebo- 
rino, puncto infra alas albo. Scutellum album. 
u4lae fumatohyalinae, stigmate radio radice et 
squamula rufis. Pedes fcmoribus anteriorihus 
totis, posticis basi summa, rufisj tibiis rufis, posti- 
cis apice nigro; tarsis rufis. Abdomen segmentis 
2 et 3 rufis; 4 interdum marginealbo, 5 margine 
albo,  6 et 7 supra totis albis. 

Duo indivldua a Steven e Tauria misit, ter- 
tlum, prope Sickershausen ct^Yiiwm, Nees ah Esen- 
heck ; hoc minus est, capite magis rubricoso, an- 
nulo albo antcnnarum distinctiore. 


m^ 


286 ICHNEUMON 


97.  I. RAPTORIUS.:; *^^^ 

Antennis Iricoloribus;  scgmcntis 2 et 3 ruCs, 
5 — 7 macula dorsali alba,  tibiis rufis»  m. f.  ^ 


Statura et proportio partium Ichn, extensorii ; 
J^' abdomine maris attamen paulo breviore. 
^^ ' Longitudo 4 — 6 linearum. Caput interdum 
f.V^ orbitis oculorum internis rubricosis. Antennae 
aliis paulo crassiores, aliis paulo graciliores, arti- 
culis 1 et £ nigris, 3 — 8 — 10 rufis aut ferrugi- 
neis; 9 — 15, vel eorum plurimis albidis, in mare 
interdum dilute silaceis, subtus rufis aut ferrugi- 
neis. Scutellum album aut flavescens. Alae sila- 
ceo- aut subfuscescenti-hyalinae, stigmate dilute 
rufo, radio et radice fuscis aut rufescentibus; squa- 
mula ferruginea, rarius nigra aut straminea; areola 
quinqueangulari. Pedes femoribus maris nigris, 
anterioribus apice ferrugineis, feminae nigris, an- 
terioribus, rarius solis anticis, apice ferrugineis 
aut rufis, plerumque autem subtus totisrufis, posti- 
cis rarissime basi rufa; tibiis rufis, rarissime ex- 
terne flavicantibus, posticis plerumque, rarius 
etiam mediis, apice nigro; tarsis rufis, posticis 
feminae interdum vel totis vel articulorum apici- 
bus nigris. Ahdomen maris longius quam feminae, 
capitis thoracisque longitudine, vel paulo longius, 
segmentis 2 et 3 rufis, 5 — 7 aut 4 — 7 macula, 
seu linea transversali marginali, alba; feminae 
segmentis 2 et 3 rufis, 5 — 7 macula alba. 


FAM.  I,  SECT.  V. 287 

Mares etfeminae iii Silesiae Sudetis et circa 
Genuam capti sunt; miXMcm Halae Saxonum cii^" 
tum Germar mecum communicavit. Feminas, 
maribus multo frequentiores, e Silcsia, Austria, 
Bavaria, Hannovera, Gcnua et Fol/iynia Siccepi', 
individua lusitanica vidi in museo Comitis de 
Hoffmannsegg ; ipse quasdam prehendi circa Cm- 
dovam Helmstadium et \n Hercynia , mensibus 
lulii et Augusti, in umbellatis et iVuticetis. 

Varietates: 

1. Femoribus anterioribus totis rufis. f. — 
Longitudo fcre 4 linearum. j^ntennae graciliores, 
articulo primo semirufo. Femora postica nigra, 
basi rufa. 

Unicum individuum cepi die 25 Maji in horto 
botanico universitatis Vratislauiensis. 

2. Fcmoribus rufis , posticis apice nigro. f. 
— Longiludo 4^3 lincarum. — Antcnnae crassio- 
res quam in reliquis individuis. Scgmentum 5 
totum nigrum.   Caetera sicut in specie genuina. 

Feminam unicam Bcsser e VoUiynia misit. 

3. Antennis subbicoloribus. m. — Antennae 
articulis 3 — 8 nigris, subtus interdum fuscoferru- 
gineis. ^/ae areola rarius subtriangulari. Tibiae 
interdum omnes totae diluterufae. Segmentorum 
5 — 7 maculae albae interdum parvae sunt. Caetera 
sicut ia specie genuina. 

Unum marem, pcdemontanum , Bonelli trans- 
misit,  eumque oellula cubitali intermedia subtri- 


288 ICHNEUMON 

angiilari, tibiisque totis diluteriifis, distinctum; 
duos cepi mense Augusti prope Warmbrunn in 
umbellatis et in gramine. 

4. Femoribus anticis totis rufis ; segmentis 6 et 
7 solis macula alha. f. — Longitudo 3 % linearum. 
Antennae fulvorufae, articulo 1 supra fusco, 9 — 13 
supra albidis, sequentibus totis fuscis. Alae sub- 
fumatohyalinae, irideae, stigmate diluterufo, radio 
et squamula rufis, radice fuscescente. Pedes an- 
tici rufi, coxis ferrugineis, trochanteribus nigris; 
medii rufi, femoribus subtus basin versus nigris, 
trochanteribus et coxis nigris, his macula ferru- 
ginea; postici nigri, trochanterum apice et femo- 
rum summa basi rufis, tibiis rufis apice nigro, 
tarsis supra fuscescentibus. Abdomen nigrum, 
segmentis 2 et 3 rufis , 6 et 7 macula dorsali testa- 
ceoalba. — Caetera sicut in specie genuina. 

Individuum fennicum a Sahlbergio accepi. 


Synonyma: 

Ichn, raptorius Linn. Faun. , n. 1579; habitat in 

pratis. 
„   Fuessl. Helv., n. 935. 
„   Villers, p. 134, n. 4 (exclusa varietate tibiis 

albis apice nigris). 
„   Schrank Boica,  n. 2076 var. fi  (var. a ad 

Ichn. extensorium spectare videtur). 
„   Latreille Diction. XI, p. 538. 
„   Gravenh. Pedemont.  n. 35. 


FAM.  I,  SECT.  V. 289 

Ichn. extensorii varietas antennls ante annuliim 
albiim rufis, cujus Yillers (p. 136, n. 4) 
et Olivier (p. 165, n. 4) mentionera 
faciunt. 

Nota: 

Ichn. raptorius Fabr. Piez. p. 5Qy n. 6, Trentep. 
in Iside 1826 p. 228 et Walckenaer p. 50, n. 4, 
ob segmenta 2, 3 et 4 rufa, nec ad nostrum rapto- 
rium nec ad extensorium adhiberi potest. — 

Ichn. raptorius 3Iull. Prodr., n. 1765, ob cita- 
tam Iconem Pontoppidanianam, potius ad Ich' 
neumonem grossorium referri debet. 

Ichn. raptorius Panzeri ad Kob Ichn. iada- 
torio respondet. 

De Ichneumone raptorio Schrankii, Latreillei, 
Rossii et Olivieri conferas quae ad Ichn, exten- 
sorium , inter synonyma mixta, monui. Ibideni 
etiam de Geoffroyi Ichneumone 49 locutus sum. 

Nostri Ichneumonis raptorii varietas prima, 
antennis gracilioribus, femoribus anterioribus totis 
rufis, medium tenet inter hanc et sequentem spe- 
ciem, ambasque jungere videtur. De his aliis- 
que affmitatibus vide notam ad speciem sequentem. 


Ichn. Europ. Pars  l. 19 


290 I C H N li U ]>! O N 


98.  I. GRACILICORNIS 


,-f^k 


4 j^j^, ' Antcnnis tricolovibus; segmentis 2 et 3 rufis; 

fcmoribus tibiisgue rutis>  posticis apicc  ni-» 
gris.   f. 

A speciei praecedentis feminis haec differt an- 
tennis tenuioribus, pedibus gracilioribus et lon- 
gioribus. 

Longitudo 4 — fere 6 linearum. Antennae gra- 
ciles, dimidii corporis iongitudine; articulis 1 et 2 
nigris; 3 — 9 rufis, interdum basi fuscis; 8 — 10 
interdum fuscescentibus, 10 — 14 aut 11 — 15 al- 
bicantibus, sequentibus nigris. Scutellum flavum. 
Alae fumatohyalinae aut subfuscescentihyalinae, 
stigmate dilutecroceo rarius ferrugineo aut fusco, 
radio radice et squamula fuscis, areola quinque- 
angulari. Pedes rufi; coxis et trochanteribus ni- 
gris; femoribus posticis geniculo nigro, interdum 
anticis, rarius etiam mediis, externe plus minus 
nigricantibus; tibiis posticis apice nigro; tarsis 
posticis nigricantibus, basi saepe rufis. Abdomen 
capitis thoracisque longitudine et latitudine; seg- 
mento primo rarius apice castaneo, segmentis 2 
et 3 rufis, 4 rarius toto nigro, plerumque lateribus 
distinctius aut obsoletius rufis, puncto marginali 
albo, interdum etiam margine rufo, sequentibus 
macula alba. 

Habitat passim in Silesia ; quaedam individua 
ipse cepi in umbellatis prope Cudovam , mense 


FAM.  I,  SECT.  V. 291 

Augusto; unum, austriacum, Besser mecxxm com'- 
municavitj multa individua, circa Netley capta, 
Hope ad me misit. 

Mas? 

Orbitis oculorum Intcrnls, punctjsquc duobus 
ad racllccm alarum albis; stgmciitls 2 ct 3 
rufis; fcmorlbus tibiisquc rufis, posticis aplce 
nlgrls.   m. 

Statura et proportio parlium Ichn. semirufi 
maris; sed abdumine paulo breviore et crassiore, 
areola quinqueangulari. 

Longitudo 4 linearum. Caput palpis et man- 
dlbulis flavis, his basi et apice nigris; oculorum 
orbitis internis et puncto laterali clypei albis. ^/2- 
t^7272a^ articulo 1 subtus puncto albo, 2 tolo nigro, 
sequentibus subtus diluteferrugineis. Thorax 
punctis duobus ad radicem alarum albis. Scutel^ 
/i/m album. ^/a^ apice subfumatohyalinae; stig- 
mate radio etradice fuscis; squamula nigra, puncto 
albo. Pedes rufi, coxis et trochanteribus nigris; 
postici apice femorum et tibiarum tarsisque nlgris. 
uibdomen capite thoraceque vix paulo longius et 
paulo angustius; segmentis 2 et 3 castaneis, ulti- 
mis sericeis; 5 margine, 6 et 7 dorso toto, obso- 
lete sordide albis. 

Marem unicum Dahl ex Austria transmisit. 

Nota: 
Species undecim primae hujus sectionis indivi- 
duis intermediis adeo confines sunt, ut vixlimites 

19^ 


£92 ICHNEUMON 

desigiiari possint, quibus arceantur. Mares qui- 
dem extensorii , raptorii et ammonii (nam reli- 
quarum specierum mares adhuc latent) constaiiter 
difFerunt; differentiae eoruni autem coloie et 
pictura pedum et ultimorum segmentorum nitun- 
tur, i. e. notis, quae in feminis valde variabiles 
sunt et sensim sensimque mutantur. Forsan itaque 
accidere posset ut, individuis pluribus masculis 
repertis, hi characteres distinctivi in maribus aeque 
variabiles se praestarent ac in feminis. Color an- 
tennarum in maribus Ichn. raptorii variat. — De 
feminis haec monenda sunt : Feminae Ichn. exten-^ 
sorii variant, tam crassitudine antennarum, quam 
colore pedum et pictura segmentorum uitimorum; 
iiidividua autem antennis gracilioribus propius jam 
accedunt ad Ichn. raptorium et gracilicornem, 
Individua nonnulla Ichn. con/usorii , colore flavo 
tibiarum in stramineum vergente, fere transeunt 
in Ichji. extensorii individua tibiis subtus flavican- 
tibus, plerumque autem Ichn. extensorius a con- 
fusore segmentis solis 6et7 albomaculatis discedit, 
Ichneumoni raptorio etiam interdum tibiae flaves- 
cunt. Ichn. silaceus affinis est Ichn. confusorii 
individuo femoribus anticis totis rufis et segmentis 
£ et 3 flavicantibus. Observavi autem, colorem 
flavum pedum et abdominis morte interdum in 
stramineum aut stramineorufum converti. Ichn, 
confusorii individua, segmentis £ et 3 dihitiori- 
bus et flavicantibus, terminatorio adpropinquant. 
Ichn. silaceus , propter antennas graciliores, indi- 
viduis nonnullis raptorii et extensorii confinis est. 


FAM.  I,  SECT.  V. 295 

Mas lchneum. ammonii propius accedit ad marem 
raptorii; femina colore antennariim cum femina 
raptorii congruit, crassitie earum autcm discrepat 
et Ichn, extensorio adpropinquat. Iclin. termi- 
natorius differt a stramentario non nisi incisura 
nigra aut fusca inter segmenta 2 et 3, nota 
distinctiva vix sufficiente; a cerinthio autem non 
nisi antennis paulo crassioribus, cum in aliis spe- 
ciebus, V. c. in extensorio et raptorio, antennae 
ratione crassitudinis variabilcs sint. In museo 
Hoffraannseggiano Ichn. terminatorius cum femi- 
nis extensorii conjunctus erat. Ichneumon caeda-^ 
tor forsan nil aliud est nisi varietas raptorii. Ichn. 
raptorius ct gracilicornis non nisi colore pedum 
posticorum differre videntur, sed hoc quoque 
quaedam raptorii varietates cum gracilicorni con- 
gruunt; amboautem, ob antennas graciliores, in- 
dividuis quibusdam extensorii confines sunt, licet 
varietati secundae raptorii antennae crassiores ad- 
huc sint, quam m Ichneumone confusorio ; eadem- 
que varietas colore pedum quoque a reliquis 
rap^or/i individuis se distinguit. In museo Hoff- 
mannscggiano etiam hic Ichn. raptorius cum ex^ 
tensorio conjunctus erat. Ichn. melanobatus non 
nisi magnitudine et pedum colore ab extensorio 
differt. 

Ad haec conferas quae in notis ad Ichn. moli- 
torium, extensorium et raptorium jamjam pro- 
tuli. — Suspicor, omnes has species sub IcJin. ex- 
tensorio et raptorio auctorum plurimorum latere. 


294 ICHNEUMOI^ 

99.  I. PALLIDICORNIS.  n. \ 

Scgmcntis 2et3 nifis, 3 nigromaculato, ultl- 
niis albomarginatls; pedibus fulvis, coxis ni- 
gris; ^ntennisflavis apice fusco. m. f. (mas 
orbltis internis oculorum, margineque seg-^ 
mentorum 6 et 7, albis; fem. segmentis 6 — 7 
albomarginatis). 

Feminae statura et proportione partium cum 
feminis Ichn. vadatorii congruunt; rnares abdo- 
mine longiore, ano acutiore, antennis porrectis, 
a feminis difFerunt. 

Longitudo feminae 4 — 5 lin., maris 5% linea- 
rum. Caput ore maris sordidestramineo, feminae 
rufo-ferrugineo, mandibulls apice nigro; orbitis 
oculorum facialibus maris latis pallidefla\ is. ^zz- 
tennae articulis 1 et 2 rufis aut ferrugineis ; 3 — 12 
pallideflavis, subtus dilutecroceis aut ferruglneis; 
sequentibus rufis aut ferrugineis, sensim obscurio- 
ribus, supra feminis interdum fuscis, ultimis totis 
fusconigris. Thorax maris punctis duobus ad ala- 
rum radicem flavis. Scutellum flavum. Jlae sila- 
ceohyalinae aut fumatohyalinae; stigmate stra- 
mineo aut rufo, radio et squamula rufis aut fuscis, 
radice rufa aut ferruginea. Pedes coxis et trochan- 
terumbasi nigris; femoribus dilute croceis, posti- 
cis apice interdum subferrugineo; tibiis dilutecro- 
ceis aut flavis, posticis plerumque apicem versus 
ferrugineis, apice summo nigro in mare; tarsis di- 
luterufis autsordidestramineis, ungue nigro. Ab^ 
domen segniento 2 niaris diluterufo, macula late- 


FAM   T,   SECT.  V. 295 

rali flava, feniinae rufo, niargine, vel etiam basi> 
obscuriore aut nigro; 3 niaris rufo niargine nigro, 
feminae vel rufo aut fusco, basi et aplce nigris, vel 
nlgro niacula niagna laterali badio-caslanea; 6 et 7 
niaris dorso pallideflavo-, 5 — 7 feniinae raargine 
dorsali albo. 

Marem semel cepi prope Scarsine \n umbella- 
tis, die 13 Junii; fcniinani Trajecli ad Viadrum 
\\\ loco herbaceo dumetoso aprico, fine Sep- 
tembris; feminae duac musei Comilis de Hoff- 
mannsegg in Hercynia captae sunt. 

Aiitequam hujus speciei mo^eni noscebam, fe- 
minas pro varietatibus Ichneum. raplorii aut gra- 
cilicornis habueram. Mas satis differt a maribus 
iliarum specierum; femina quidem ratione statu- 
rae et proportionis partium cum feminis illls con- 
gruit (antennls, crassitie et longitudine, inter am- 
bas species inlermediis) sed colore discrepat. 

100.  I. SANGUINATORIUS.   n. 

vAntrnnanim annul(^ct scgmentorum ultimo- 
rum margine albis; scgmcntis 2 ct 3, tibils, 
tarsisquc, rufis.   m. 

Stalura et proportio partium maris Ichneum. 
extensorii; sed antennis involutis brevioribus, nec 
non j)edibus brevioribus crassioribusque, sicut in 
amhulatorio et sartorio. 

Longitudo 5 — fere 6 linearum. Caput inter- 
dum palpis diluterufis, mandibulis castaneis, orbi- 
lis oculorum frontalibus plerumque castaneis. An- 


296 ICHNEU3I0N 

te/ina^ dimidio corpore breviores , setaceae, apice 
involutae; articulis 1 et £ nigris, 3 — 8 fuscis aut 
ferrugineis, 9 — 14 albicantibus aut flavescentibus 
subtus rufis, sequentibus fuscis aut nigris. Thorax 
lineola seu puncto infra alas pallideflavo. ScuteU 
lum pallideflavum. u4lae silaceo- aut fumato-hya- 
linae; stigmate rufo, radio radice et squamula fus- 
cis, rarius croceis. Pedes femonhus anterioribus 
apice rufis; tibiis rufis, anticis subtus pallidiori- 
bus aut flavis; tarsis rufis. Abdomen segmentis 
2 et 3 rufis; 4 — 6 margine dorsali albo aut flavo; 
7 macula dorsali albidoflava. 

Mares duos accepi e Silesiae Sudetis , quorum 
alterum a Stillfried sub nomine indicato misit; 
duos, circa Netley captos, Hope misit. 

Varietas: 

\.,Annulo albo antennarum deficient§, — 
Antennae articulis 1 et 2 nigro-fuscis, 3 — 8 fusco- 
ferrugineis, sensim dilutioribus, 9 — 14 dilute 
rufis, sequentibus fuscis. — Caetera ut in specie 
genuina. 

Unicum individuum, circa Netley captura, 
Hope mecum communicavit. 

Nota: 
Aliquamdiu ambiguus fui, num hanc speciem 
pro mare Jchneum. ambulatorii aut pro varietate 
raptorii haberem; ab illo colore, ab hoc tibiis 
brevioribus, puncto albo infra alas, fascia margi- 
nali segmentorum 4 — 6 latiore, discrepat. 


FAM.  I,  SECT.  V. 297 


101.   I. BICINGULATUS.  n. 

Antennarum annulo et segmcntorum 4 ct 5 
mar^Inc albls; scgmcuto 2 toto, 3 basi, tibils 
tarsisquc, rufis.   1". 

Statura et partiiim proportio omnino siciit \n 
Jchn. raptoril ieminae individuis antennis cras- 
sioribiis. 

Longitudo 5 lineariim. Antennae articulis 
9 — 15 albis, infra fiiscis. S cut ellum d\h\xm. Alae 
fumatohyaliiiae, stigmate dilute crocco; radio 
radice et squamula fuscis. Pedes femoribus antc- 
rioribus apice, anticis etiam latere inferno toto, 
rufis; tibiis diluterufis, posticis apice nigro; tar- 
sis rufis. Abdomen segmento 1 apice castaneo, 
2 rufo, 3 basi rufo apice nigro, 4 et 5 margine dor- 
sali albo. 

Individuum unicum prope Vratidaviam cap- 
tum est. 


102.  I. QUADRICINGULATUS.   n. 

Punctls ad alarum radlccm, segmentorumque 
4 — 7 mai*ginibus, albis; segmento 2> feraori- 
bus tiblisque antcrioribus, rufis; _segracnto^ 
tiicolore.   m. 

Siatura et proportio partium omnino maris 
Ichn. uniguttaii. 

Longitudo 6 linearum. Antennae porrectae, 
setaceae, corpore dimidio paulo longiores.   Tho^ 


•e 


£98 ICHNEUMON 

rax puncto ante alas, lineolaque infra alas, albis; 
nietathorace tuberculis duobus acutis armato. Scu- 
^ilum albuni. j4lae funiatobyaTmae, stigniate fer- 
rugineo, radio et radice fuscis, hac puncto albo, 
squamula alba. Pedes anteriores rufi, coxis et tro- 
chanteribus nec non femorum mediorum apice ni- 
gris; postici nigri, tibiis basi et linea longitudi- 
nali lateris interni ferrugineis. Abdomen seg- 
mento 2 rufoferrugineo, macula marginali nigra; 
3 macula laterali rufa, puncto albo anguli apicalis ; 
segmentis sequentibus marginibus totis usque ad 
ventrem albis. 

Unicum individuum cepit ab Uechtritz anno 
1811 in umbellatis prope Altwasser, 


103.  I. GROSSORIUS, £^ 

Annulo antennanim ct macula coxaium posli- 
carum albis; basl tibiarum flava; scgmcntis 
2 et 3 rufis.   f. 

Statura et proportio partium omnino feminae 
Ichn. extensorii. 

Longitudo 9 — 10 linearum. Caput thorace 
angustius. Antennae dimidii corporis longitudine, 
apice involutae; articulis 8 — 18, vel eorum plu- 
rimis, flavoalbis. Thorax metathorace spinis dua- 
bus perbrevibus obtusis armato. Scutellum flavo- 
album. Alae ferrugineo-fuscescenti-hyalinae, stig- 
raate ferrugineo, radionigro; radice fusco-nigra, 
interdum puucto albo;  squamula fusca,  puncto 


FAJSI.  I,  SECT.  V. 299 

albo, interdum tota alba. Pedes mncnla pallide- 
flava in latere externo superiore coxarum postica- 
runimagna, anteriorum niinore seu minuta; tibiis 
flavis, anticis apice fusco aut ferrugineo, poste- 
rioribus basi et apice fuscis aut nigris; tarsis ante- 
rioribus ferrugineis, mediis interdum fuscis, posti- 
cis fuscis aut nigris. Abdomen capite thoraceque 
paulo longius pauloque latius; scgmentis 2 et 3 
totis rufis aut badiis; 4 ventre rufo, interdum etiam 
dorso basi rufescente et puncto marginali albo; 
5 — 7 raacula dorsali alboflava. 

Quaedam individua accepi, in Silesia, Lusatia, 
prope Meiningen, nec non in Italia et Anglia 
(circa Netley), capta. 

Synonyma: 

Ichn. grossorius Fabr. Piez. p. 57, n. 15; habitat 
in Selaiidia. 
„   Panzer Fauna fasc. 78, tab. 8; habitat raro 

in Carpino Betulo. 
„   Gravenh. Uebers. n. 3730. 
„   Gravenh. Pedemont. n. 36, 
„   Trentep. in Iside 1826, p. 226y n. 43. 
Ichn. raptorius Pontoppidan p. 456, n. 2, t. XVII, 

(longitudo 11 linearum). 
Ichn. primatorius Forster, n. 81 ; habitat in Anglia, 
ad sepes, rarus. 
„   Gmelin ed. Linn. p. 2678, n. 196. 
Ichn. bicinctus Christ, tab. 35, fig. 1. 
Ichn. extensorius Panzer Fauna fasc. 19, tab. 17 
(? tibiis magis ferrugineis, macula flava 


300 ICHNEUMON 

obsoleta ad radicem alarum); exclusis 
citatis omnibus, quae potius ad Ichn. 
extensorium verum (vide n. 89 sub syno- 
nyrais mixtis) referri possent. 

Nota: 
Illiger , ad Rossii Faun. n. 741, credlt, Ros- 
sium, sub nomine Ichneumonis raptorii^ verum 
grossorium Fabricii descripsisse, »ob mensuram, 
descriptionem, et citatum e Schrankio (Ins. Austr. 
696)5« nec vero descriptio Rossiana nec Schrank- 
iana ad grossorium quadrat, cum Ichn. longitu- 
dine 6 — 7 linearumdescribatur, et maculae albae 
coxarum nulla mentio facta sit. Ichn. grossorius 
Thunb. Ichn. 24, ob thoracem maculatum, nulla- 
que maculae albae coxarum facta mentione, huc 
non spectare videtur, sed potius Sid Ichneum. ex^ 
tensorium. 


104.  I. FLAVOLINEATUS.  n, 


±' 


Facie et linea ante alas flavis; segmentls 
2 — 4 pedibusque dilutecroceis; trochanteri- 
Lus nec non femorum posticorum geniculis 
nigris.   m. 

Longitudo fere 10 linearum. Caput ore et 
facie flavis aut flavocroceis, mandibulis apice ni- 
gro. Antennae porrectae, setaceae, corpore di- 
midio paulo longiores; articulo 1 subtus flavo, 
2 semper toto nigro, articulis sequentibus inter- 


FAM.  I,  SECT.  V. 301 

diim subtus ferrugineis, ultiniis semper totis ni- 
gris. ThoraxWiiea. (sutura) ante alas, interdum 
etiam puncto minutissimo infra alas, alteroque sub 
scutello, flavis aut dilutecroceis. Scutellum fla- 
vum aut dilutecroceum. Alae fumatohyalinae, 
stigm.ate ferrugineo aut dilutecroceo, radio fusco, 
radice albida aut fusca puncto albo, squamula alba. 
Pedes flavi aut flavocrocei; coxis nigris, macula fla- 
Yoalbida; trochanteribus iiigris; femoribus posti- 
cis geniculo fusco aut nigro. Abdoinen capite tho- 
raceque fere duplo longius, thoracis latitudine; 
segmento 1 interdum margine rufescente; segmen- 
tis 2 — 4 vel totis rufis vel flavis incisuris rufescen- 
tibus, 4 interdum maculis duabus nigris; 5 et 6 
interdum striola flavicante; 7 semper linea longi- 
tudinali flava. 

Marem unum, silesiacum, a Stillfried, alte- 
rum,e Volhynia,Besser mecum communicaverunt; 
tertium vidi in museo Comitis de Hojfmannsegg. 

S y n o n y m a : 

Ichn. grossorii mas aut var. ? Trentep. in Iside 
1826, p. 226, n. 43, in adnotatione. — 
Kiliae lectus. 


302 ICHNEUMON 

105.  I. SARCITORIUS.J 

Annulo antennarum, puncto infra alns, seg-» 
mentoque sexto, albjs.; segmentis 2 et 3 rufis, 
hoc basi nigra; tibiis femoribusque rufis, 
posticis apice nigro.   f. 

Statura et proportio partium feminae Ichn. 
extensoriu 

Longitudo 4 — 5% linearum. Caput interdum 
orbitis oculorum frontalibus obsolete rubricosis. 
^/2^^7772«^ articulo 1 nigro, rarius fusco, rarissime 
subtus ferrugineo; £ nigro aut ferrugineo; articu- 
lis 3 — 7 — 9 vel totis ferrugineis vel supra fuscis, 
rarissime totis nigris; 8 — 16, vel plurimis eorum, 
flavoalbis subtus rufesceiitibus, rarius totis albo- 
rufis. Thorax puncto albo infra alas, rarissime 
deficiente. Scutellum album. Alae fumato-sila- 
ceo-byalinae; stigmate dilutecroceo aut rufo, radio 
et radice rufis aut ferrugineis, squamula fusca aut 
nigra, rarius ferruginea. P^d^^ rufi, coxis et tro- 
chanteribus nigrisj postici apice femorum et tibia- 
rum nigro. Abdomen segmentis £ et 3 rufis, inci- 
sura aut basi tertii nigra, rarissime linea transver- 
sali nigra ante marginem tertii; 6 supra albo. 

Oo^nz^m feminarum hujus speciei e multis re- 
gionibus Germaniae Galliae et Italiae, nec non 
e Tauria Fennia et Anglia (circa Netley capta) 
accepi; ipse plures prehendi in umbellatis, passim 
in Silesia et circa Gottingam^ tempore aestivo. 
Individuum fennicum unicum erat puncto infra 
alas nullo. 


FAM   I,  SECT   V. 303 

Synonyma: 
Ichn. sarcitorius Linn. Syst. XII, p. 930, n. 3. — 
Faiina n. 1580; habltat Upsaliae (var./5 
autem ad Ichn. vadatorium spectat). 

„   Fuessl. Helv. p. 48, n. 936; in floribus haud 
raro. 

„   VillersIII, p. 142, n. 24; in Gallia australi. 

„   Gmel. ed. Linn. p. 2675, n. 3. 

„   Olivier p. 164, n. 3. 

„   Walckenaer p. 50, n. 5. 

„   Gravenh. Pedemont. n. 37. 

„   Thunb. Ichn. n. 21. 

„ Trentep. in Iside 1826, p. 229, n. 46 (ex- 
ceptis varietatibus a et b, quae nos»tro 
terminatorio et cerinthio, n. 94 et 95, 
affmes esse videntur, colore antennarum 
et tarsorum autem ab eis recedunt). 
Ichn. bipartitus ViWevslll, p. 142, n. 24. 

Nota: 

Ichn. sarcitorius Fabr. et Panzeri, propter seg- 
menta ultima abdominis apice alba, huc non perti- 
nent, sed ad Ichn. vadatorium. De Ichn. sarci^ 
torio in OlafTens IsL Reise I, §. 687, IV, b, dubius 
sum, ob descriptionem editam nimis brevem »Ichn. 
magnus, niger, scutello flavicante, segmentis £ et 3 
ferrugineis;« raro in Islandia occurrit, prope pa- 
gos in regionibus scopulosis. — Conferas syno- 
nyma spec. sequentis. 

Linneus, in Fauna suecica, sub nomine Ichn. 
sarcitoriiy forsan tres species confudit, nam qui in 


304 ICHNEUMON 

diagnosi designatur, hic noster est; varietas p 
auteni ad Ichjieum. vadatorium referri debet; in 
descriptione tandem verba leguntur «abdominis 
quatuor ultima segmenta nigra sunt^« nulla facta 
mentione picturae albidae. Huic ultimo respondet 
etiam Ichn. sarcitorius Christ pag. 344, sed flgura 
adnexa 6 tabulae 34, quae e Sulzeri Kennz. t. 18, 
f. 115 {Ichn. sarcitorius Sulz.) sumta est, ad hanc 
speciem haud quadrat, sed ad nostrum Ichneum. 
fasciatorium; scutellum autem flavum esse opor- 
teret, sicut in citata icone Sulzeriana. 

Marem hujus speciei nondum extricare potui; 
suspicor autem, eum inter mares viduos hujus 
monographiae latere, et forsan colore nimium a fe- 
niinis differre, indeque nonduni cognitum esse. 


106.  I. VADATORIUS.  — 


Segmentis 2 et 3 rufis incisura nlgra, 4 — 7 
albomaiginatis ; femorlbus tibiisque i'ufis, 
posticorum apice nigro. m. f. {mas orbitis 
oculorum internis et antennarum basi flavis; 
femina antenuarum annulo albo). 

Statura et proportio partium Ichn. extensorii, 
sed pedibus paulo longioribus; mas praeterea ab- 
domine paulo latiore, femina apice abdominis ob- 
tusiore et subcompressiusculo. 

Longitudo maris 5% — 7lin., feminae^ya — 6 
linearum. Caput maris vel facie eborina, linea 
medialopgitudinali lata nigra, vel nigrum, orbitis 


FAM.  I,  SECT.  V. 305 

oculorum internis et clypei macula laterali ffavis 

aut eborinis; ore rufescente aut flavescente; femi- 

nae mandibulis medio rufis, orbitis oculorum inter- 

nis interdum obscuroferrugineis.   Antennae maris 

corpore dimidio paulo longiores, apice paululuni 

curvatae, articulis  1 et 2 vel nigris,  vel subtus 

rufis, vel totis rufis aut dilutecroceis; 3 — 15, aut 

plurimis eorum, silaceis,  3 — 5 interdum fusco- 

ferrugineis; reliquis fuscis ; yie/n//za^ corporis di 

midii longitudine, apice involutae; articulis 1 et 2 

nigris aut ferrugineis, 3 — 7, vel eorum plurimis, 

ferrugineis,  interdum  supra basi  fuscis,  6 — 12 

aut 8 — 12 eborinis subtus ferrugineis.   Tliorax 

puncto  seu  lineola  infra  alas,  mari  plerumque 

altero ante alas, eborinis; metathorace spinis dua- 

bus  brevibus  obtusis,  interdum  vix  conspicuis, 

armato.   Scutellum eborinum.   jilae silaceohya- 

linae,   stigmate  dilutecroceo,  radio  ferrugineo; 

radice et squamula albidis aut croceis aut rufis, 

feminae interdum fuscis.   Ped^j coxis nigris; tro- 

chanteribus nigris,  maris  plerumque apice rufis, 

rarius totis rufis; femoribus tibiisque rufis,  maris 

dilutioribus,  posticis  apice  nigro;  tarsis  rufis, 

posticis in mare intcrdum articulorum apicibus ni- 

gris,  in femina totis fuscis aut nigricantibus.   Ab- 

domen thoracis latitudine, mari capite thoraceque 

paulo longius, feminae ovatura capite thoraceque 

vix paulo longius; segmentis 2 et 3 rufis, sumnio 

margine, 3 etiam basi, nigris; sequentibus margine 

dorsali albido glaucove, 6 et 7 feminae interdum 

totis nigris. 

Ichn. Europ. Fars I. 20 


306 ICHNEUMON 

Mares et feminae e Silesia, Austria, VoU 
hynia, Gallia et pluribus regionibus Italiae me- 
cum communicati sunt; feminam lusitanicam a 
Xa/i^^do/ymihi transmisit; ipse cepi feminam die 
4 Septembris in summitate montis der Schneeberg 
appellati, marem autem initio Junii m Hercynia. 
Individua italica reliquis plerumque minora sunt. 

Yarietas: 

1. Mas, capite nigro, orbitis oculorum inter- 
nls subrufescentibus tenuibus, 

Synonyma, 

maris  et feminae: 
Ichn, i/adatorius Gravenh. Pedemont. n. 38. 

Maris: 
Ichn. vadatorius IUiger ad Rossi n. 747, in adno- 

tatione. 
Ichn, ambulatorius Panzer Fauna fasc. 78, tab, 10; 

minus frequens in umbelliferis. 
Ichn, Schaeffer Icon. tab. 74, fig. 4 (Jchn. ambu- 

latorius Panz. ad Sch.). 
Ichn, pictus Schrank Beitr. 88, §. 51. 
Schrank Austr. n. 702. 
Schrank Boica n. 2079 5 mense Junii. 
Villersp. 141, n. 81. 
Gmelin ed. Linn. p. 2677, n. 86. 
Olivier p. 220, n. 81 ; habitat in Austria. 


FAM.  I,  SECT.  V. S07 

Feniinae: 
Ichn. sarcitorius Linn. Fauna n. 1580, var. /5 (de 
specie genuina  vide  nostram  speciem 
praecedentem). 
Miiller Prodr. n. 1764. 
Fabr. Piez. p. 6Q, n. 9. 
Cederhielm p. 156, n. 477. 
Panzer ad SchaefF. Icon. tab. 61, fig. 4. 
Illiger ad Rossi n. 746, in adnotatione. 
Gravenh. Uebers. n. 3731. 
Ichn. raptorius Panzer ad Kob tab. 2, fig. 13. 
Ichn. saturatorius Borowski tab. 57, A. fig. 1. 
Ichn. sanguineus Christ tab. 35, fig. 7. 

Nota: 

SchaefFeri Iconem 4 tab. 74 Miiller adhibuit ad 
ichn laboratorium n. 1770, qui quidem thorace 
immaculato ab hac icone et a nostro laboratorio 
n. 114 differt, forsan attamen huic vadatorio mari 
consociandus est. Trentepohl quoque, in Iside 
1826 pag. 230, n. 49, istam Schaefferi iconem ad 
Ichn. laboratorium Fabr. laudat; hic vero nullo 
modo ad nostrum {'adatorium adhiberi potest. 

Ichn. ambulatorius Fabricii aliorumque aucto- 
rum, quem Schiank in Fuessl. Magaz. 1, p. 291, 
n. 702, cum hac specie conjunxit, species est pecu- 
liaris (n. 112). — Conferas etiam notam ad /c/i/z. 
ornatorium n. 110. 

Schaefferi Iconum tab. 43, fig. 1 et2, tab. 61, 
fig. 4et7?, tab. 73, fig. 9.^ quas Schrank, in 
FaunaBoica, ad raares adhibuit, exchidendae sunt, 

20''- 


308 ICHNEUMON 

cum colore antennarum etc. difFerant et meliori 
jure ad alias species redigendae sint. — Panzer 
Icones tab. 61, fig. 3, 4 et 7 ad feniinas hujus spe- 
ciei adhibuit; sed fig. 3 pedibus totis nigris difFert, 
et forsan cum specie sequente conjungi posset, 
fig 7 autem, femoribus omnibus et antennis totis 
nigris, Sid ornatorium referri debet. — T>e Ichn. 
sarcitorio Linnei et reliquorum auctorum, sub 
synonymis feminae hujus speciei haud allegatorum, 
conferas synonyma speciei praecedentis. 


107.  I. SARTORIUS.  n. 

Antennarum annulo, puncto ad radicem ala-« 
rum, marginibusque segmentorum 4 — Talbis; 
segmentis  2 et 3 rufis,  summo marginc ni- 


gris. 


f. 


Statura et proportio partium feminae Ichn. 
extensorii ; sed abdominis apice obtusiore, pedi- 
bus brevioribus et validioribus. 

Longitudo 5 Va---^ linearum. j4ntennae dimidii 
corporis longitudine, vel paulo breviores, involu- 
tae; articulis 7 — 15, vel eorum plurimis, supra 
sordide albidis. Thorax subsericeus, punctis duo- 
bus ad alarum radicem albidis; puncto ante alas 
interdum minuto, praesertim illis quibus thorax 
magis sericeus est. Scutellum album. Alae fuma- 
tohyalinae, stigmate dilutecroceo; radio radice et 
squamula nigris. Pedes antici femoribus rarius 
summo apice ferrugineo, tibiis tarsisque infra pal- 


FAM.  1,  SECT.  V. 309 

lidis aut ferrugineo-albidis; postici tibiis infra 
plerumque macula pallida. Abdomen segmentis 
£et3dilute croceis aut rufis, summis margiaibus 
nigris; 4 et 5 margiue dorsali, 6 et 7 macula dor- 
sali, albis. 

Hanc speciem e pluribus Germaniae regioni- 
Lus, nec non e GalUa Italia Volhynia et j4nglia, 
accepi; quaedam individua ipse prehcndi in Sile- 
sia , mensibus Julii Augusli et Scptembris, in um- 
bellatis fruticetis et gramine. 

Nota: 

SchaefTeri Iconum tab. 61, fig. 3 antennis por- 
rectis differt; an mas? Panzer hunc Schaetferi 
Ichneumonem cum femina speciei praecedentis 
consociavit, ad quam autem minus quadrat. 

In museo Fabriciano hic noster sartorius cura 
sarcitorio confusus est, de quo conferas Trentep. 
in Iside 1826, pag. 231 in adnotatlone, ubi auctor 
interrogat, nura forsan haec femina cum maribus 
Ichn. negatorii Fabr. (nostri ornatorii) conjun- 
genda sit? 


108.  I. ATRIPES. 

Antcnnis subpallidcannulatls; puncto infr.i 
alas, marginibusque segmcntorum 6 ct 7, albisj; 
scgmenlis 2 ct 3 rufis.   f. 

Statura et proportio partiura omnino feraiuae 
praccedentis. 


310 ICHNEUMON 

Longitudo fere 6 linearum. Antennae articu- 
lis 8 — 14 subtus ferrugineis. Thorax puncto albo 
infra alas. Scutellum album. Alae fumatohya- 
linae, stigmate rufo, radio radice et squamula fus- 
cis. P^dei" tibiis tarsisque anticis rufis, supra fus- 
cis, mediis obscuroferrugineis supra nigris. Abdo^ 
men segmentis 2 et 3 diluterufis, 3 summo margine 
nigro; 6 et 7 linea transversali marginali, latera 
versus abbreviata, alba. 

Unicum individuum, idque pedemontanum, 
a Bonellio accepi. 

Synonyma: 
Ichn. atripes Gravenh. Pedem. n. 39. 


109.  LjgNIGCTTATO    n. 

Puncto dorsali  segmenti septimi  albo.  m. f.   I 
(mas segmento 2 toto  nec non 3 basi rufis, 
femina segmentls 2 et 3 rufis). 

Statura et proportio partium maris sicut in 
Ichneum, sibilante et messorio; feminae sicut ia 
specie praecedente. 

Longitudo maris 6% linearum, feminae 5 — 6 
linearum. Thorax maris puncto albo infra alas, 
interdum altero ante alas. Scutellum album. Alae 
fumatohyalinae; stigmate rufoferrugineo, feminae 
interdum fusco; radio nigro; radice et squamula 
nigris, maris puncto albo. Pedes feminae tibiis 
anticis  subtus rufoferrugineis;  maris antici  vel 


FAM.  1,  SECT.  V. 311 

riifi coxis et trochaiiteribus nigris, vel nigri subtus 
tarsis tibiis et lemorum apice sordideflavis; medii 
vel toti nigri, vel femorum apice tibiarumque 
latere altero rufis. Abdomen segmento 2 rufo; 
3 maris nigro basi lateribusque rufis, feminae rufo 
interdum margine nigro; 7 puncto_parvQ dorsali 
albo, in mare interdum obsoleto. 

Quasdam feminas unumque marem cepi mense 
Augusto circa Cudouam in limbellalis, marem alte- 
rum die tertio Septembris prope WoelfeUgrund in 
Angelica sylvestri. 

Nota: 
Marem olim pro varietate Ichneum. nigripedis 
habueram, ob punctum album obsoletum et pro 
nihilo  existimatum apicis  abdominis;  sed etiam 
statura graciliore a nigripede diifert. 


X 


110.  I ORNATORIUS. 

Segmentis  2  et 3  rufis,  marginibus, /iiigris,^^ 
idtimis  albomarginatis;  tibiis  stramineo-fla- 
vis, posticis apice nigro.   m. 

Statura et proportio partium omnino Ichn, 
luctatorii. 

Longitudo 6 — 7 )^ linearum. Caput vel totum 
nigpum, vel orbitis oculorum internis mandibulis- 
que, distinctius aut obsoletius, flavis ferrugineisve. 
Thorax lineolis punctisve duobus eborinis ad radi- 
cem alarum.   Scutellum eboriuum.  Alae silaceo- 


312 ICHNEUMON 

aut fumato-hyalinae, stigmate dilutecroceo, radio 
et radice fuscis, squamula nigra, areola quinque- 
angulari. P^d^j fenioribus anterioribus apice fer- 
rugineo aut sordidestramineo, anticis interdum 
subtus totis stramineo-ferrugineis; tibiis tarsisque 
flavis aut stramineoflavis, tarsis plerumque apice 
ferrugineis aut nigricantibus, posticis saepe fere 
totis nigro-fuscis, tijjiis posticis a^icejiigro. Ab- 
domen segmentis 2 et 6 dilute croceis aut rufescen- 
tibus, marginibus plus minusL.nigrij ; 7 et 6 macula, 
5, plerumque etiam 4, margine, flavoalbidis, 5 in- 
terdum fere toto nigro. 

Quaedam individua cepi mense Julio circa 
Helmstadium in frutetis et in floribus Petrose- 
lini; pluria mecum communicata sunt in Silesia 
Marchia Hannovera Bauaria Franconia Austria, 
nec non circa Netley Parisios Parmam Cracoi^iam 
et in Tauria, capta. 

Varietas: 
1. Segmentis 5 et 6 totis nigris; 4 margine fla- 
vicante, 7 macula dorsali flavicante. 

Synonyma: 
Ichn. ornatorius Panzer Fauna, Fasc. 73, tab. 15. 
Ichn. ochromelas Gmel. ed. Linn. p. 2683, n. 236. 
Ichn. Schaeffer Icon. tab. 61, fig. 7. 
Ichn. pulchellus Christ p. 342 (?). 
Ichn. negatorius Trentep. in Iside 1826, pag. 230, 

n. 47 (de femina in annotatione, confe- 

ras sartorium). 


FAM.  I,  SECT.  V. 313 

Nota: 

Panzer, in Revisione II, p. 63, hanc speciera 
marem esse Ichn. ambulatorii (nostri vadatorii), 
contendit; mihi aiileni eodem jure mas Ichn. ter- 
minatorii esse videtur, cum quo magis congruit 
quam cum vadatorio. Idem auctor etiam 1. c. p. 64 
mentionem facit Ichneumonis amhulatorii (i^ada- 
torii) et ornatorii varietatum segmentis ultimis 
immaculatis, quales ego nunquam inveni, nisi for- 
san auctor laudatus Ichneumonem divisorium pro 
tali varietate Ichn. ornatorii habuerit. — Panzer, 
1. c. et Fabricius, in Syst. Piezat. pag. 60, n. 31, 
ornatorium cum negatorio conjungunt, qui autem 
praecipue marginibus segmentorum ultimoruni 
ferrugineis et femoribus posticis solis nigris dif- 
ferre videtur, quod quidem, teste Trentepohlio, 
1. c. vitium descriptionis, naturae haud responden- 
tis, est, cum descriptio Trentepohliana individuo- 
rum, in museo Fabricii asservatorum, omnino cum 
nostra specie congruit. 

SchaefTeri Icon. tab. 61, flg. 7 huc pertinet, 
nec ad feminam Ichn. vadatorii (i. e. sarcitorii 
Panz.), cum qua Panzer eam conjunxit. Borowski 
hanc iconem adeo ad Ichn. extensorium adhibuit. 
— Tab. 116, fig. 6 quidem ornatorium exhibere 
potest, minus accurate autem quam tab. 61, fig. 7 
picta est.   Conferas Ichn. n. 114. 

De Ichneumone pulchello Christ ambiguus 
sum, difTcrt enim a nostro ornatorio linea trans- 
Acrsali flava infra scutellum et (ex icone) abdo- 
mine latiore. 


314 lCHNliUJMOiS 


111.   I. EGREGIUS.   n. 


Segmentls 2 et 3 ilavocroceis , 4 rufo mar- 
gine stramineo-albo, scqiientibiis nigris ma- 
cula marginali albida; * tibiis flavis, posticis 
apice nigro; annulo albo antennarum.   f. 

Statura et proportio partium Ichn. palliatorii ; 
sed metathoracis S£inis pajAlo^brevioribus. — An 
femina speciei praecedentis? 

Longitudo 7 linearum. Caput palpis fuscis; 
orbitis oculorum internis stramineis. Antennae 
articulo primo subtus puncto rufescente, articulis 
8 et 9 subtus diluterufis, 10 — 15 albidis subtus 
diluterufis. T^Aorao; margine supero colli, lineo- 
laque infra alas, flavis. Scutellum flavum. j4lae 
fumato-hyalinae, stigmate dilutecroceo, radio fus- 
coferrugineo, radice et squamula sordide strami- 
neis, hac basi nigra. Pedes trochanterum nec non 
femorum anteriorum apice sordidestramineo; tibiis 
flavis, apice anteriorum rufescente posticorum ni- 
gro; tarsis sordide stramineis, posteriorum articu- 
lis apice obscuriore. Abdomen segmento primo 
nigro, puncto marginali rufo; segmentis 2 et 3 
flavis apicem versus rufescentibus ; 4 rufo, dorso 
fuscescente, margine albidoflavo; sequentibus ni- 
grofuscis, 5 margine, 6 et 7 macula dorsali, flavo- 
albidis. 

Uuicam feminam cepit de Heyden prope Tra- 
jectum ad Moenum. 


FAM.  I,  SECT.  V. 315 


112.  I. AMATORIUS. 

Annulo antennaruni, segmento sccundo, tibiis    'i 
et tarsis, dilutc croccis;  scgnicntis 2 — 7 fla- 
TOniaiginatis.   f. 

Statura et proportio partium Ichneum. sar-   ^ 
torii II. 107. 

Longitudo 6 — 7 lineariim. Caput orbitls ocu- 
lorum intcrnis flavis aut albidis. Antennae articu- 
lis 4 — 7 interdum vel totis vel subtus ferrugineis; 
8 — 17, vel eorum plurimis, silaceis. Thorax 
punctis duobus ad radicem alarum flavoalbis. Scu- 
tellum flavoalbum. Alae silaceo-hyalinae, stig- 
mate radio et radice dilutecroceis, squamula flava. 
Pedes femoribus anterioribus apice plerumque fer- 
rugineo; tibiis et tarsis dilutecroceis. Abdomen 
segmento 2 dilutecroceo, margine pallide sulphu- 
reo; segmentis sequentibus nigris, margine pallide 
sulphureo. 

Feminae nonnullae, in Silesiae Sudetis, nec 
non circa Hannoveram et S ickershausen , captae, 
iiiecum communicatae sunt. 

Synonyma: 
Ichn. amatorius Miill. Prodr. n. 1758. 
Ichn. Acta Suec. 1736 p. 126, n. 24. 
Ichn. amhulatorius Fabr. Ent. II, p. 139, n. 26. — 
Piez. p. 58, n. 22 (?); habital in Anglia. 
„   Villers p. 139, n. 19(?); in Gallia. 
„   Gmel. ed. Liuu. p. 2676, n. 81. (0 


316 lCHNEUaiON 

Ichn. amhulatorius Rossi n. 747 (?); in hortis. 
„   Christ p. 349 (?). 
„   Olivierp. 166, n. 12 (?). 
„   Thuiib. Ichn., n. 28. 
„   Trentep. in Iside 1826, p. 231, n. 48. 

Nota: 
Auctores interrogative citati describunt Ich- 
neumonem segmentis solis 3, 4 et 5 albomargina- 
tis, liiiea ante alas flava, pedibus rufis, nullam- 
que femorum nigrorum faciunt mentionem; quare 
adhuc dubito, num haec nostra species verus Ichn, 
amhulatorius auctorum laudatorum sit. — Ichn. 
Schaefferi Icon. tab. 43 fig. 1 et 2, quem Villers 
ad amhulatorium adhibet, satis ab eo discrepat. 
Conferas quae sub Ichn. extensorio de hoc Schaef- 
feri Ichneumone monui. — Ichn. amhulatorius 
Panzeri Faun. et Panzer ad Schaeff. ad nostrum 
vadatorium marem relatus est. 


113.  L FLAVOLIMBATUS.  n. 

Lineolis duabns albls ad radicem alarum; scg- 
mentls 2 et 3 rulis, mavglne flavo; tibiis ante- 
rioribus flavis.   m. 

Statura et proportio partium omnino Ichn. 
ornatorii individuorum abdomine breviore et la- 
tiore. Hac abdominis forma haec species differt 
etiam ab Ichn, laboratorio , interrupto et ampu- 
tatorio. 


FAM.  I,  SECT.  V. 317 

Longitudo 7 linearura. Thorax lineola alba 
ante alas alteraqiie infra alas. Scutellum albuni. 
j4lae fumatohyalinae, stigmate piceo-stramineo, 
radio radiceque fuscis, hac puncto albo, squamula 
alba. Pedes femoribus anterioribus apice et in- 
ferne, posticis solo geniculo, stramineis; tibiis 
stramineis, posticis externe fusconigris; tarsis an- 
ticis subfuscescentibus, mediis fuscis, posticis ni- 
gris. Abdomen lanceolatum, capite thoraccque 
longius, thorace vix paululum latius; segmentis2 
et 3 rubris, margine et macula laterali irregulari 
flavicantibus ; 4 margine obsolete glaucescente me- 
dio late interrupto. 

Individuum unicum a Spinola prope Genuam 
cepit. 


114.  I. LABORATORIUS. 

Facle thoraceqiie flavomaculatls;  segmentls 2 

ct 3 croceis,  2 — 7 marglne ilayo;  femorlbus ^ 

dllute  rufis;  tibiis flavicantibus,  postlcarum 
apice nlgro.   m. 

Statura maris Ichn. extensorii, sed abdomine 
longiore, antennis porrectis crassioribus, pedibus 
paulo gracilioribus. 

Longitudo 5V2 — 6% linearum. Ca put lahio 
et palpis sordideflavis; facie vel sordideflava, ma- 
cula aut llnea atra, vel nigra orbitis internis ucu- 
lorum et puncto clypei sordideflavis. Antennae 
articulis 1 et 2 subtus flavescentibus, 2 rarius toto 


318 ICHNEUMON 

iiigro; seqiientibus vel omiiibus, vel 3 — 7, suLtus 
ferrugineis. Thorax lineola aut puncto infra scu- 
telluni, altero ante alas, interdum tertio infra alas 
et colli margine supero, albidoflavis. Scutellum 
flavoalbum. Alae subfumatobyalinae, stigmate 
et radio fuscis aut nigris, radice et squamula fuscis 
macula alba; areola quinqueangulari aut subtrian- 
gulari. Pedes coxis anterioribus plerumque subtus 
macula alba; femoribus rufis, anterioribus summo 
apiceflavis; tibiis tarsorumque articulis flavis aut 
ferrugineoflavis, posticis apice nigrofuscis. Ab^ 
domen segmentis 2 et 3 rufis, 2 — 7 margine albo- 
flavo. 

Individua quaedam, forsan prope iVzWAj* capta, 
in collectione jRo^/zf^e7?/a^a inveni; unum, idque 
maximum picturis albis distinctioribus, prope 
Parmam captum, a Sanvitale mecum commu- 
nicavit. 

Synonyma: 
Ichn, lahoratorius Panz. ad Schaeff. Icon. tab. 84 

fig. 8;  segmentis 2 et 3 totis flavis. 
Ichn. Schaefferi Icon. tab. 116 fig. 6, quam Panzer 

ad Ichn. ornatorium refert, forsan labo- 

ratorio consocianda  est, femoribus ni- 

gris (conf. nota subjuncta). 

Nota: 
De  Ichn.  laboratorio Fabr.  et Trentepohlii 
(in Iside 1826,  p. 232) adhuc dubius sum,  cuni 
mihi  nunquam hujus speciei varietas femoribus 


FAM.  I,   SKCT-   V. 319 

posticis nigris obvenerit. — Sed Ichn. lahoratorius 
Mull. Prodr., ii. 1770 eerto huc non pertinet, ob 
annulum album antennarum et thoracem immacu- 
latum. — Conferas varietatem speciei sequentis. 


115.  I. INTERRUPTUS.  n. 

Lineolis ad alaruni radiccm, puncto segmcnti 
ultimi, llncolaque transvcrsali latcrali seg- 
nientorum 4 — 6, albidis; scgmcntis 2 et 3, 
iemoribus tibilscnue, rujis.   m. 

Statura et proportio partium sicut in indivi- 
duis germanicis speciei praecedentis; abdomine et 
antennis paulo longioribus. 

Longitudo 6 linearum. Antennae porrectae, 
setaceae, corpore dimidio longiores. Thojax Yi- 
neolainfra alas, alteraque ante alas, albis; meta- 
thorace tuberculis duobus minutls acutiusculis. 
S cut ellum a\hum. ^/df^fumatbhyalinae, stigmate 
ferrugineo, radio fusco, radice et squamula albis, 
areola subquinqueangulari. Pedes rufi; coxis et 
trochanteribus, nec non tarsis posticis, nigris. 
j4bdomen capite thoraceque longius et paulo an- 
gustius, subtilissime punctum; segmentis 2 et 3 
rufis; 4 — 6 margine obsoleteglauco, medio late 
interrupto, 4 praeterea lateribus rufescente; 7 ma- 
cula dorsali glauca. 

Individuum unicum cepi die 1 Septembris 
prope Reinerz in Angelica sylvestri. 


320 ICHNEUMON 

Varietas: 

1. Segmentis 2 et 3 rufis, 2 — 7 margine albo^ 
flavo. — Antennae articulo prinio subtiis lerru- 
gineo. — Exacte inedium tenet inter hanc speciem 
et praecedentem, abdominis pictura nempe cum 
laboratorio congruens, caeteris autem cum inter- 
rupto. 

Unicum individuum cepit de Heyden prope 
Meiningen, 


116.  I. SEPTEMGUTTATUS.  n. 

Orbitls internis oculorum, punctis ad alarum 
radicem, maculaque segmentoruni 6 et 7, albis; 
femorlbus anteriorlbus apice rufis; tibiis rufis) 
posticorum apice nigro.   m. 

Statura et proportio partium Ichn. ornatorii;' 
abdomine paulo graciliore. Hac proportione ab- 
dominis etiam ab Ichn. iocero (n. 121) diversus, 
cui caeterum affmis. 

Longitudo 6 linearum. Capwf palpis etman- 
dibularum medio rufolerrugineis, clypei macula 
didyma straminea, orbitis internis oculorum albi- 
dis. Antennae articulo 1 subtus puncto albo. 
Thorax puncto ante alas, lineolaque infra alas, 
albis. Scutellum album. Alae fumatohyalinae, 
stigmate dilutecroceo, radio et radice stramineo- 
rufis, squamula nigra. Pedes femoribus anterio- 
ribus subtus et apice rufis; tibiis rufis, posticis 
apice nigro; tarsis rufis,  posticis supra nigrican- 


FAM.  I,  SECT.  V. 321 

tibus.   Abdomen see^mentis 2 et 3 rufis. 6puncto 
dorsali albo, 7 dorso toto albo. 

Marem unicum cepit ab Uechtritz mense Junii 
prope Warmbrunn. — An mas sequentis.* 


y^ 117.  I. SUBCYLINDRICUS.  n. 

Abdomine subcyb*ndrico, scgmcntis 2 ct 3 
ruiis, 6 et Tmacula alba; fenjoribus anteriori- 
bus tibiisque rufis; m. f. (fcm, antcnnarum 
annulo albo, nias facie ilava), 

Femina: ^ <i<A4^vwv | 

Ab Ichn, extensorio haec femina distinguitur 
statufa tota angustiore subcylindrica, impriniis ab- 
domine longiore et angustiore, segmentis 2 — 4 
aequilatis, annulo albo antennarum aiigustiore. 

Longitudo 6 linearum, paulove minor. An- 
tennae capite thoraceque paulo breviores, articu- 
lls 11 — 14 supra albis. Thorax plerumque puncto 
minuto albo infra alas. Scutellum2L\h\\m. Alae 
fumatohyalinae, stigmate rufo, radio fusco, radice 
et squamula fuscoferrugineis. Pedes anteriores 
rufi , coxis et trochanteribus nec non femorum 
mediorum basi nigris; postici nigri, tarsis tibiis- 
que rufis, his summo apice nigricante. Abdomen 
capite thoraceque paulo longius pauloque an- 
gustius; segmentis 2 — 4 aequilatis, 2 et 3 rufis, 
6 et 7 macula dorsali alba. 

Individua quaedam, in Tauria capta, a Stecen 
mihi transmisit. — An femina maris praecedentis.* 

Ichn. E'.iirop.  Pars  I. 21 


i- 


S22 ICHNEUMON 

Mas: 

Statura feniinae, sed antennis longioribus por- 
rectis, pedibus gracilioribus. — Hic nias etiani 
prope accedit ad Ichn. iocerum , antennis pedibus- 
que cum eo congruens, sed abdomine magis cylin- 
drico, segmento 1 angustiore, segmentis 6 et 7 
alboguttatis,  differt. 

Longitudo 6 linearum. Caput ore et facie 
eereoflavis, hac infra antennas nigra. Jlntennae 
porrectae, setaceae, corpore dimidio paulo longio- 
res, articulo 1 subtus cereoflavo. Thorax sub- 
cylindricus, lineola alboflava infra alas. Scutel- 
lum alboflavum. Alae subfumatohyalinae, stig- 
tnate fulvo, radio et radicerufis, squamuia ferru- 
ginea basi fusca. Pedes subgraciles; anteriores 
rufi, coxis et trochanteribus, nec non femorum 
latere convexo basin versus, nigris; postici nigri, 
tibiis rufis apice nigro, tarsis rufis, articulis 2 — 5 
supra nigricantibus. Abdomen paulo longius 
quam in femina, segmentis 2 — 5 aequilatis; £ et 3 
rufis; 6 puncto dorsali marginali, 7 macula dor- 
sali,  albis. 

Unicum maris individuum Sahlberg e Fennia 
transmisit. 


FAM.  I,  SKCT.  V. 325 

118. I. ZONALLS.   u. 

Antcnnnnini .nnnilo, scgnicnloruniquc 6 ct 7 
puncto, alLis; segmcntis 2 et 3 ruHs, 3 basi 
nigra.   1". 

Hahitus feminarum minorum Ichn. extensorii; 
sed slatura tota, nec non antennis pedibusque, 
gracilioribus. 

Longitudo 4 — 5 linearum. Caput orbitis ocu- 
lorum internis lerrugineis tenuissiniis. Antennae 
articulis 11 — 15, vel plurimis eorum, supra et 
lateribus albis. Thoraar rarius puncto parvo flavo 
infra alas. Scutellum flavum. Alae fumatoliya- 
linae, stigmate radio et radice piceis, squamula 
nigra. P^dej anteriores femorum apice, tibiarum 
basi et latere interno, tarsisque, ferrugineis; postici 
tibiis basin versus ferrugineis aut rufis. Abdomen 
segmentis 6 et 7 puncto dorsali alboflavescente. 

Unum individuum misit Dahl ex Austria ; duo 
alia individua e Lusitania vidi in museo Comitis 
de Hoffmannsegg. 

119. 1. PUiXCTUS.  n. ' 

Orbitis intcrnis oculorum, punctis duobus ad 
radicem alarum , puncloque segmcntorum ul- 
timoruni, albis; scgmcntis 2 et 3, nec non 
laterihus aut basi quarti, rufis; tibiis anticis 
stramincis.   m. 

Statura et proportio partium omnino maris 
Ichn. deceptoris, n. 126; interdum corpore paulo 
graciliore. 

21^ 


324 ICHNEUMON 

Longitudo 5 — 6 linearum. Capi/f palpis fiis- 
cescentibus aut pallidis; mandibulis albidis aut 
dilute ferrugineis, basi apiceque nigris; clypeo 
plerunique punctis duobus albis; facie vel alba, 
macula media nigra, vel nigra orbitis oculorum 
albis. Antennae articulo primo plerumque subtus 
puncto albo. Thorax lineolis seu punctis duobus, 
iuterdum minutis, albis ad alarum radicem, ple- 
rumque colli margine supero albo. Scutellum 
album. Alae hyalinae aut subfumatohyalinae, 
stigmate radio et squamula nigris, radice fusca aut 
picea. Pedes antici tarsis tibiis femorumque la- 
tere interno apiceve ferrugineis aut stramineo- 
rufis, tibiis interdum extra fuscis; medii tibiis tar- 
sisque paulo obscurioribus quam antici, tibiis ex- 
terne, imprimis apicem versus, fuscis aut nigris, 
femoribus plerumque subtus vel a medio ad apicem 
usque piceo-stramineis, vel linea longitudinali 
obscuroferruginea; postici tibiis plerumque basin 
versus ferrugineis aut rufis. Abdomen confertim 
et subtiliter punctum (inde nomen speciei)? seg- 
mento 1 interdum apice castaneo; segmentis 2 et 3 
castaneis aut rufis, 3 rarius margine nigro; 4 late- 
ribus, interdum etiam dorso basin versus, rufo- 
castaneis; 5 interdum toto nigro, plerumque autem, 
sicuL 6, puncto marginali seu margine totoniveo; 
7 supra toto niveo. 

Unum individuum cepi in floribus Petroselini 
mense Julio prope Helmstadium; individua alia 
mecum communicata sunt ex Austria, Hannouera 
et pluribus Silesiae locis,  nec non ex Volhynia. 


FAM.  1,  SECT.  V. 325 


u{i. 


120. 1 1. OCTOGUTTATUS.  n. 

Orbitis oculorum, punclls duobus ad alai-um 
r.idlccm, duobiis apiculibus scutclli , aiioquc, 
albis; segmcutis 2 ct 3 riilis.   m. 

Statura praecedentis; sed abdoniine breviore. 

Longitudo 4 linearum aut paulo longior. 
Caput ore, puncto laterali clypei, orbitisque ocu- 
lorum omnibus (externis interdum subobsoletis), 
albis. Antennae porrectae, corpore paulo bre- 
viores; articulo 1 subtus albo aut puncto albo, ar- 
ticulis sequentibus vel totis nigris vel subtus ferru- 
gineis. Thorax gibbus; colli margine supero 
punctisque duobus ad radicem alarum albis. ScU" 
tellum punctis duobus apicalibus, interdum sub- 
confluentibus, albis. Alae subhyalinae aut fumato- 
hyalinae, stigmate et radio nigris aut fuscis, radice 
picea, squamula nigra interdum punclo albo. Pe^ 
des mediocres; femoribus anticis subtus vel totis 
vel apice solo piceo-stramineis, mediis apice piceo- 
stramineo; tibiis tarsisque anterioribus subtus al- 
bidostramineis. Abdomen capitis thoracisque lon- 
gitudine, thoracepaulo angustius, oblongoovatum; 
segmentis 2 et 3 rufis aut badiis; 4 angulis baseos, 
interdum quoque margine summo, rufis; 5 inter- 
dum puncto albicante; 6 et 7 totis albis. 

Individua duo cepi mense Julio circa Vratis- 
laviam in fruticetis; duo alia, austriaca , Dahl 
transmisit; quintum vidi in museo Coniitis de 
Hoffmannsegg. 


326 ICHNEUMON 

Varietas: 

1. Scutello toto albo. — Jfntennae articulis 3 
et sequentibus subtus rufis. Pedes femoribus an- 
ticis rufis, superne basin versus nigris, mediis ni- 
gris inferne apicem versus rufis; tibiis rufis, posti- 
cis apice nigro; tarsis rufis, posticis nigris. Jlb- 
domen segmento 4 nigro, angulis baseos rufis, 
margine albido tenuissimo; 5nigro, margine lato 
albo; 6 et 7 totis albis. — Caetera sicut in specie 
genuina. 

Individuum unicum genuense a Spinola trans- 
misit. 


121.  L lOCERUS.  n- 

fff i*:- Facie flava, macula nlgra ; antennis infrarufis; 

ano albomaculato;  segmentis 2 et 3 tibiisque 
rufis , harum posticis apice nlgro.   m. 

Statura et proportio partium raaris Ichn. ex* 
tensorii; antennis autem porrectis; ab ornatorio 
parvitate et picturis antennarum discedens. 

Longitudo 5 — 6 linearum. Caput ore et facie 
citrinis aut albidis, macula faciali nigra; interdum 
facie nigra, orbitis oculorum facialibus et macula 
laterali clypei, rarius quoque punctis 2 infra an- 
tennas, albidis; mandibulis basi et apice nigris, 
palpis fusco-ferrugineis aut albidis. Antennae 
porrectae, setaceae, corpore dimidio longiores, 
nigrofuscae; subtus articulo 1 flavo, articulis se- 
quentibus ferrugineis aut diluterufis, 2 et 3 inter- 


FA31.  1,  SKCT.  V. 327 

diim fiiscis. Thorax iiiterdiim piincto infra alas, 
rariiis altero seu lineola ante alas, flavis. Scu- 
tellum flaviim. Alae fiimatohyalinae, stigmatc 
rufo, rarius fusco, radio et radice fuscis, squamula 
nigra. Pedes antici tarsis tibiis et femorum latere 
interno apiceque, rarius fenioribus fere totis, 
medii tarsis tibiis et femorum apice, dilute croceis, 
femoribus mediis interdum lateie iniero toto rufo, 
postici femoribus summa basi rufis, tibiis plerum- 
que dilutecroceis apice nigro, rarius nigris basi 
dilute crocea, tarsorum articulo 1 basi, rarius 
fere toto, rufo-croceo. Abdomen segmentis 2 et 3 
rufis aut croceis; sequentibus nigris, vel 5 — 7, 
vel 6 et 7, rarius solo 6, puncto dorsali albido 
aut flavo, 

Individua quatuor Besser e Volhynia, totidem 
Hope ex Anglia, unum Desmarest e Gallia, me»- 
cum communicaverunt, 

Varietates: 

1. Clypeo et facie nigris, orbitis oculorum 
facialibus albis. — Caetera ut in plurimis indivi^ 

duis geiiuinis. 

Quaedam individua, circa iVe^/ej lecta , Hope 
ad me misit. 

2. Ore clypeo et facie totis flacis immacuhi' 
tis. — Caetera ut in plurimis individuis genuinis. 

Duo individua, cum varietate prima, capta 
sunt circa Nctley. 


328 ICHNEUaiON 


122.  L HILARIS.  n. 

Autennarum annulo et segmentorum 6 et 7 
margine albis, segmentis 2 et 3 totis, nec non 4 
pro parte, rufis ; iemoribus anterioribus tibiis- 
que rufis.   f. 

Haec femina a reliquis feniinis hujus sectionis 
differt apice abdominis acutiore, abdomineque toto 
graciliore. 

Longitudo 4 linearum vel paulo longior. Caput 
interdum orbitis oculorura frontalibus castaneis 
obsoletis. Antennae dimidii corporis longitudine, 
graciles aut subgraciles, apice curvatae aut invo- 
lutae, articulis 9 — 15 aut 10 — 15 albis. Scu-' 
tellum album. Alae subsilaceo- aut fumato-hya- 
linae, stigmate dilutecroceo, radio rufo aut nigro, 
radice picea aut fulva, squamula picea aut nigra* 
Pedes rufi, coxis et trochanteribus nigris; femo- 
ribus posticis nigris, interne rarius rufescentibus; 
tibiis posticis apice, tarsisque posticis, nigris. Jlb^ 
domen capitis thoracisque longitudine et latitu- 
dine; segmentis 2 et 3 rufis; 4 vel rufo, margine 
nigro, vel nigro, basi aut niacula magna in angu- 
lis baseos rufa; 6 et 7 margine albo. Aculeus 
brevissimus exsertus niger. 

Unum individuum cepi die 5 Maji prope Got^ 
tingam in gramine; alia quaedam, prope Vratis^ 
iai^iam Friburgum Parisios et Netley capta, me- 
cum comraunicata sunt. 


FAM. I, sEcr. V. 329 

Varietates: 

1. Segmento 4 toto rufo. — Longitudo fere 5 
linearuni. Antennae articulo 1 subtus castaneo. 
Segmentum 5 puncto rufo in angulis baseos. — 
Caetera sicut in specie genuina. 

Individuum unicum, hanno^^eranum^ Reusmann 
transmisit. 

2. Segmentis 2 et 5 dorso fuscescentibus. — 
Statura et abdomen crassiora sunt quam in specie 
genuina. Longitudo 5 linearum. Antennae arti- 
culo 1 subtus castaneo. Segmentum 4 rufum mar- 
gine nigro. — Caetera sicut in specie genuina. 

Hanc varietatem a Stillfried prope Hirschberg 
cepit. 

Nota: 
¥ovs2LVi Ichn. motatorius 0\\\\ev\ (de quo con- 
feras notam ad nostrum motatorium n. 137) ad 
hanc specieni adhiberi posset. 


123.  I. RIDIBUNDUS.   n. 

Facic, co\is antcrioribus, lineaque ante alas, 
albis ; seginentis 2 — 4, tibiis anterioribus, an- 
tennisque subtus,  ruCs.   m. 

Statura et proportio partium omnino maris 
Ichn. deceptoris , n. 126. 

Longitudo 3 '/3 linearum. Caput facie, orbitis 
oculorum oranibus, oreque, alboflavis, mandibu- 


380 1 C II r< t U M O N 

larum apice fusco. Antennae iwsc2ie\ subtus arti- 
culo 1 flavo, sequentibus diluteferrugineis. Tho^ 
rax colli niargine, linea ante alas, puncto infra 
alas, lineola transversali infra scutellum, punctis- 
que duobus inparte declivimetatboracis,alboflavis. 
Scutellum pallideflavum. Alae subfumatohyali- 
nae, stigmate et radio nigris, radice flava, squa- 
mula nigra puncto albo; areola subtriangulari. 
Pedcs anteriores piceo-straminei, coxis et trochan- 
teribus flavoalbis supra macula nigra, femoribus 
supra fuscis subtus anticis flavostramineis mediis 
ferrugineostramineis, tibiis subtus flavescentibus; 
postici nigri, coxis puncto parvo flavescente, tibiis 
basi summa badiis. Abdomen segmento 1 mar- 
gine summo rufo, segmentis 2 — 4 rufis, 5 basi 
lateribus et summo margine rufis, 6 margine albo, 
7 toto albo. 

Unicum  marem genuensem a Spinola trans- 
misit. 


124.   I. ISCHIOXANTHUS.   n. 

Facie, llneis ad radicem alarum, punctoque 
segmenti 7, albls; abdominls medlo pedibusque 
anterioribus rufis, coxis et trochanteribus nl- 
gris subtus flavls ; tlblls posticls croceis.   m. 

Haec species a confmibus, imprimis a praece- 
dente, cui pictura propior est, abdomine longiore 
et graciliore differt. 

Longitudo fere 5 linearum. Caput ore et facie 
flavis.   Antennae porrectaci  setaceae,  corpore 


FAM.  I,  SKCT.   V. 331 

paulo breviores, articulo prinio infra flavo. Tho^ 
rax gibbulocyliiidricus; linea aiite alas, lineola 
infra alas, niargineque supero colli, albis. Scutcl- 
Zw/n albuni. ^/ae fumatobyallnae, stigniate radio 
et radice sordidestraniineis, squaniula picea niacula 
alba, areola quinqueangulari. Pec?ej subgraciles; 
anteriores rufocrocei, coxis nigris, anticis subtus 
flavis, niediis subtus puiicto flavo, trocbanteribus 
nigris subtusflavis; postici nigri, trochanterum et 
femorum apice summo rufescente, tibiis dilute cro- 
ceis apice nigro, tarsis nigricantibus basi articuli 
primi rufescente. Ahdomen capite thoraceque 
paulo longius et angustius, subcylindricum, seg- 
nientis £ — 6 fere aequilatis; segmento 2 rufo, lati- 
tudine duplo fere longiore; 3 et 4 subquadratis, 
rufis, niacula marginali nigra; 5 et 6 subtransver- 
salibus, nigris; 7 conico nigro, macula apicali 
alba. 

Marem unicum cepit Richter prope  Vratis^ 
laviam. 


125.   I. BILUNLTLATUS.  n. ^ 

Anmilo antennanini, orhitis oculorum verti- 
calil)us, punctociuc inlVa alas, albis ; segmentis 
1 — 4 rulis,   f. 

Statiira et proportio partium omnino feminae 
sequentis,  an ejus varietas? 

Longitudo 4 — fere 5 linearum. Caput niaa- 
dibulis ferrugineis;  orbitis oculorum vcrticalibus 


332 ICIINLUMON 

albis (quodamTnodo lunulas duas albas exhibenii- 
bus). Antennae involutae, vix corporis dimidii 
longitudine; articulis 9 — 14 — 15 supra albis, se- 
quentibus subtus fuscis aut ferrugineis. Thorax 
puncto infra alas, interdum etiam punctis duobus 
in superno colli margine, albis. Scutellum album. 
Alae fumatohyalinae, stigmate radio et squaraula 
nigris aut fuscis, radice fusca aut picea; areola 
subtriangulari aut subquinqueangulari. P^d^^tibiis 
anticis vel ferrugineis interne dilutecroceis, vel 
nigris interne ferrugineis, mediis fuscocastaneis 
aut fusconigris, posticis basin versus badiis; tarsis 
anterioribus castaneis aut fuscescentibus. Abdo- 
men segmento primo rufo aut castaneo, petiolo 
nigroi segmentis 2 — 4 rufis aut castaneis, 4 mar- 
gine aut fascia marginali nigra, 6 et 7 macula dor- 
sali alba. 

Unum individuum captum est prope Vratisla^ 
fiam, alterum prope Sickershauseny tertium in 
Austria, 


X 126.  I. DECEPTOR. 

^ Segmentis 1 — 3 tibilsque rufis, harum postlcis 

juM^^ ' apice nlgro. m. f. {famina antennarum annulo 

P  V albo). 

Statura et proportio partiumyi?m//2arM/n plu- 
rimarum congruit cum feminis plurimis Ichneum, 
extensorii; thorace forsan paulo gibbosiore. Indi- 
\idua autem variant, abdomine pedibus antennis- 


FAM.  J,  SKCT.  V. 333 

que mox paiilo longioribiis et gracilioribus, niox 
paiilo brevioribus et crassioribus. Mares statura 
sunt graciliore quam feminae. 

Longitudo 2 /3 — 5 litiearum. Caput mandibu- 
]is interdum fcrrugincis; plerumquc orbitis oculo- 
rum occipitalibus, distinctioribus aut obsolctiori- 
bus, vel etiam solo puncto, in maribus quoque 
haud raro orbitis oculorum facialibus, albis. j4n- 
tennae maris subtus plerurnque rcrruglneofuscae 
aut rufoferrugincac, articulo 1 vcl toto nigro, vel 
subtus albo; Jeminae articulo 1 interdum subtus 
obscuroferruginco; articulis 8 — 15, vel plurimis 
eorum, supra albis; sequentibus subtus interdum 
ferrugineis aut rufcscentibus. Thorax plcrumque 
totus nigcr, interdum puncto albo infra alas, fcmi- 
nis rarius puncto albo antc alas. Scutellum album. 
j4lae fumatohyalinae; stigmate fusco aut piceo, 
rarius straminco; radio fusco, radice picea aut 
fusca; squamula rarius liiscoferruginea , plerum- 
que fusca aut nigra, maris rarissiuie puncto albo; 
areola quinqucauguhiri aut subtriangulari. Pedes 
femoribus anticis plerumque nigris, infra vel totis 
vel apiccm vcrsus rufis, rarius rufis supra vcrsus 
basin nigris, aut linca longitudinali fusca, maris 
rarissime nigris linea longitudinali straminea; me- 
diis plerumquc nigris, infra vel totis vcl apicc solo 
rufis aut fcrrugiueis, maris interdum rufis vitta ni- 
gra , fcminae interdum totis nigris; posticis nigris, 
intcrduni geniculo aut basi rufis castaneisve, fcmi- 
nae interduni latere interno aut supero et infcro 
castaneis rarius rufis; tibiis rufis, anterioribus in 


334 ICHNEUMON 

mare plerumque, rarius in feminis, subtus palli- 
dioribus, externe interdum fuscescentibus, mediis 
haud raro apice nigro, posticis apice nigro, rarius 
nigris basin versus rufis aut castaneis, rarissime 
in mare totis nigris; tarsis rufis aut ferrugineis, 
posticis fuscis totis aut articulorum apicibus fuscis, 
rarissime etiam anterioribus fuscis. Abdomen seg- 
mento 1 rufo petiolo fusco aut nigro, rarius toto 
rufo, rarissime nigro apice rufo aut castaneo; 
2 et 3 rufisj 4 plerumque macula laterali, rarius 
basi tota, rufa; 5 in femina plerumque macula 
marginali alba; 6 et 7 dorso albo. Aculeus exser- 
tus  brevissimus. 

Mares et feminas e -^lnvihns Silesiae ttltaliae 
locis accepi; feminas nonnullas etiam ex Austria 
Tauria et Anglia (circa Netley captas); lusitani- 
cas vidi in museo Comitis de Hoffmannsegg. Ipse 
feminas nunquam cepi; sed quosdam mares, men- 
sibus Junio — Augusto, in frutetis in gramine 
et in petroselino, circa Vratislaviam et Helm- 
stadium, 

Varietates: 

1. Femoribus anticis totis rufis, — m. et f. 
Caetera sicut in plurimis speciei genuinae indi- 
viduis. 

Marem cepit Richter prope Vratislaviam a 
Spinola prope Genuam, feminam a Stillfried 
prope Hirschberg, 

2. Femoribus posticis totis rufis, f. — Lon- 
gitudo 2% — 3 linearum.   Pedes femoribus ante- 


FAM.  1,  SliCT.   V. 335 

rioribus nigrls, inferiie totls aut apicem versus 
castaneis rufisve, anticis interdum diluterufjs su- 
perne basin versus nigris. — Caetera sicut in plu- 
rimis feminis speciei genulnac. 

Individua quaedam g\ Austria Gemui et J^^oU 
hynia transmissa sunt. 

3. Femoribus omnihus rujis. m. f. — Longi- 
tudo 2% — 5 linearum. Cuput \e\ lulum nigrum, 
vel orbitis oculorum inlcrnis, inlegris aut inter- 
ruptis, albis, facialibus rarius subferruglneis, in- 
terdum puncto rufo iiifra antennas; mandibulis 
interdum castaneis. ylntennae feminae articulis 
1 — 8 subtus interdum rufis aut ferruglneis; 
10 — 15, vel plurimis eorum, supraalbis; se(}uen- 
tibus interdum subtus ferrugineis. Thorax inter- 
dum puncto ante aut infra alas albo, distinctiore 
aut obsoletiore. Scutellum album. Alae fumato- 
hyalinae, radiu fusco; stigmate radice et squamula 
fuscis autpiceis aut substramineis, rarius rufescen- 
tibus; areola quinqueangulari aut subtriangulari, 
regulari aut irregulari. Pedes femoribus rufis, in- 
terdum superne macula obliterata nigricante ante 
basin, posticis plerumque geniculo nigricante, 
rarius nigris basi rufa; tibiis rufis, posticis apice 
fusco aut nigro; tarsis rufis, posticis fuscis. Ahdo- 
men segmenlis 1 — 3 rufis, petiolo plerumque fusco 
aut nigru; 4 saepius macula aut puncto laterali 
rufo, rarissime feminae puncto dursali marginali 
albo; 5 — 7 macula plus minus transversali alba, 
5 interdum toto nigro, rarius etiam 6 fere toto ni- 


336 ICHNEUMON 

gro, puncto albo scilicet niinuto;  in mare solis 
6 et 7 dorso albis. 

Individua plura feminina, in Silesia et Austria, 
nec non circa Gottingam, Halam Saxonum, in 
Volhynia et Tauria capta, mecum communicata 
sunt; marem unum a Spinola prope Genuam 
cepit. 

4. Scutello rufol f. — Longitudo 4 linearura. 
Antennae articulis 8 — 13 alboflavis. Scutellum 
apice aut centro castaneo-rufo. Alae fumatohya- 
linae, stlgmate dilutecroceo, radio ferrugineo, 
radice fusca, squamula nigra, areola quinquean- 
gulari. Pedes femorlbus anticis subtus aut apice, 
niediis apice solo, rufis; tarsis tibiisque rufis, 
harum posticis interdum apice nigro. Abdomen 
segmentis 1 — 3 totis, 4 in angulis baseos, rufis; 
6 et 7 macula dorsali alboflava. 

Duo individua cepi mensibus Augusto et Sep- 
tembri in Sudetis Silesiae, 

5. Scutello fere toto nigro , femoribus omni^ 
bus rufis. m. — Longitudo fere 4 linearum. Caput 
antennae thorax tota nigra. Scutellum nigrum, 
puncto apicali minuto albido. ^/a^ fumatohyali- 
nae, stigmate stramineo-piceo, radio fusco, radice 
picea, squamula nigra, areola quinqueangulari. 
Pedes coxis et trochanteribus nigris; femoribus 
tibiisque rufis, posticis apice nigris; tarsis fuscis, 
mediis articulo secundo exalbido. Abdomen seg- 
mento 1 rufo, petiolo nigro; 2 et 3 totis rufis; 


FAM.  I,  SECT.  V. 3:37 

4 samraa basi rufa; 6 macula marginali, 7 dorso 
toto, albis. 

Marem unicum, circa Netley captum, Hope 
mibi misit. 

6. Segmento primo fere toto nigro. m. — 
Longitudo 3*/^ linearum. Caput, antennae, tho- 
rax tota nigra. Scutellum solo puncto apicali 
albo. Alae subfumato-hyalinae, stigmate dilute 
piceo, radio radice et squamula fuscis. Pedes 
femoribus anterioribus apice posticis basi rufis; 
tibiis rufis, posticis apice nigro. Ahdomen seg- 
mento 1 nigro, margine rufo; 2 et 3 rufis; sequen- 
tibus nigris, 6 margine 7 dorso toto albo. 

Unum individuum, circa iVe^/ej- captum, Hope 
ad me misit. 

Synonyma, maris et feminae: 
Ichn. deceptor Gravenb. Pedem. n. 40. 

F e m i n a e : 
Ichn. deceptor Scopoli, Carn. n. 746. 
„   Cbrist, p. 344. 
„   Olivier, p. 212, n. 31. 
Ichn. deceptorius Villers, p. 142, n. 25; in Gallia 
australi. 
„   Thunb. Ichn. n. 14. 

Nota: 
Dum pauca individua hujus speciei coram ha- 
bebam, ob eorum differentiam, non solum pictu- 

Ichn. Enrop. Pars I. 22 


338 ICHNEUMON 

ris sed etiani proportione partium se nianifestaii- 
tem, in plures species ea dispescueram; serius 
autem, copia individuorum adaucta, mutabilita- 
tem eorum et nexum specierum per individua in- 
termedia, sensim in hanc illamve speciem trans- 
euntia, cognovi, omniaque in hanc unam speciem 
recollegi. Forsan adhuc quaedam specierum se- 
quentium cum hac specie conjungi deberent, de 
quo conferre velis notas ad n. 128, 129, 132, 134. 
Individua femoribus nigris prope accedunt ad/c/t/7. 
extensorium. 


m"^'  T. SUBALBELLUS.  n. 

Scgmentis 1—4 rufis, 6 et 7 albomarginatis; 
femoribus tibiisque ruiis nigro-maculatis j aii- 
tennis alboannulatis.   f. 

Ab Ichm cingulatorio et hostili haec femina 
differt statura et antennis gracilioribus. 

Longitudo 3 linearum. Caput totum nigrum. 
Antennae graciles filiformes, apice curvatae j arti- 
culis 10 — 13 albis, subtus fuscis. Thorax totus 
niger. Scutellum album. Alae subfumatohyalinae, 
sligraate et radio fuscis, radice picea, squamula 
nlgra, areola subtriangulari. Pedes coxis et tro- 
chauteribus nigris; femoribus rufis, anterioribus 
latere convexo posticis apice nigris; tibiis rufis, 
posticis apice nigro; tarsis anterioribus rufis, supra 
subfuscescentibus, posticis nigro-fuscis. Abdo- 
men thorace paulo longius pauluhimque angustius, 


FAM.  I,   8ECT.  V. 339 

segnientis 2 — 5 fere aequilatis; segmento 1 riifo, 
petiolo nigro; 2 — 4 totis rufis; sequentibus nigris, 
6 et 7 margine tenui albo. Aculeus subexsertus. 
Unicam ferainara, civcdi Netley captam, Hope 
ad rae raisit. 


127.  I. HOSTILIS. 

Aplce sciitelli, inarginibusquc segmentorum 
4 — 7, albis; segmentls 1 — 3 femoribus et 
tibiis anterioribus ruOs; aunulo aiitennamm 
albo.   f. 

Statura tota brevior est, imprimis autem caput 
et abdomen breviora et latiora sunt, quam in femi- 
nis praecedentibus. 

Longitudo 3 % — 4 linearum. Caput mandibu- 
lis interdum rufis basi apiceque nigris. Antennae 
subgraciles, apice curvatae, vix dimidio corpore 
paulo longlores, articulis 9 — 13 aut 10 — 13 
supra et lateribus albis. Thorax gibbus, rarissime 
puncto albo ante alas. Scutellum vel apice toto, 
vel puncto apicali minuto, interdum minutissimo, 
albo. Alae subfumatobyalinae, stlgmate radlo 
radlce et squamula fusconigris, areola quinquean- 
gulari. Pedes mcdiocres, rufi, coxis et trochan- 
teribus nigris; anteriores summa femorura basi, 
interdum femorum latere convexo fere toto, fusco 
aut nigro, tibiis plerumque externe fuscis; postlci 
tibiis et tarsls nlgris, tibiis interdum ante basiii 
badiis.   Abdomen capitis thoracisque longltudine 

22^ 


340 I C H N E U M O N 

et latJtudine, ovatiim, apice obtusiusculum; seg- 
mentis 1 — 3 rufis, petiolo nigro; sequentibus albi- 
domarginatis, 4 plerumque lateribus rufis. 

Individua quaedam e Silesia Gallia et Italia 
transmissa sunt. 

Synonyma: 
Ichn. hostilis Gravenh. Pedem. n. 41. 


128.  I. CINGULATORIUS. 

Segmentis 1 — 3 rufis, 5 — 7 albomarginatis ; 
femoribus rufis, anterioribus basi posticis 
apice nigris; tibiis posticis totls aut pro parto 
nigris. m. f. (J^em, antenuaruni annuJo albo). 

Statura et proportio partium Ichn, hilaris ; 
abdomine paulo breviore, aculeo minus exserto. 
A specie praecedente statura multo graciliore 
differt. 

Longitudo 4 linearum, vel paulo minor. Caput 
orbitis oculorum internis maris totis, feminae solis 
frontalibus, vel etiam externis tenuissimis, albis. 
Antennae dimidio corpore paululum longiores; 
maris porrectae; feminae graciliores, apice cur- 
vatae, articulis 8 — 12 aut 9 — 13 superne albis. 
Thorax puncto ante alas alteroque infra alas albis, 
uno alterove interdum deficiente. Scutellum al- 
bum. ^Zize fumatohyalinae aut subhyalinae, stig- 
mate radio radice et squamula nigris aut fuscis, 
areola quinqueangulari.  Pedes feraoribus anterio- 


hA2ii.  1,  SECT.   V. 341 

libiis vel nifis superne basiii versus iiigrieantibus, 
vel nigris apice rulb; posticis rufis geniculo nigri- 
cante, rarius etiam basi nlgricante; tibiis anterio- 
ribusfuscis, anticis subtus flaNis, niediis interdum 
subtus rufis; posticis nlgris interduni ante basia 
rufis; tarsis fuscis, posticis nigris. Abdomen seq^- 
luentis 1 — 3 rufis, petiolo nigro, 3 interdum dorso 
fuscescente; 4 interdum macula laterali rufa et 
summo margine albido; sequentibus cingulo mar- 
ginali albo. 

Mareni unum Spangenberg prope Gottingam 
cepit; alterum, pedemonlanum , lionelli niisit. 
Feminae quaedam in Silesia et circa Genuam cap- 
tae sunt; unam ipse prehendi niense Augusto in 
umbellatis prope Cudoi^am. Individua italica, 
mas et femina, colore nigro iu pedibus prae\alente, 
a germanicis diflerunt. 

S y n o n y m a : 
Ichn. cingulatorius Gravenh. Pedem. n. 42. 

Nota: 

Individua quaedam varietatis tertiae Ichneum, 
deceptoris (n. 126) exacte mediura tenere viden- 
tur inter hanc et illam speciem; statura eis est 
paulo gracilior quam in decf^p^or^ genuino, pnulo 
crassior autem quam in cingulatorio ; antennae 
graciles, sicut \n cingulatorio; pedes autem cras- 
sitie pedibus deceptoris res\^ondenl\ maculae albae 
transvcrbales a[)icis abdominis latiorcs quidcm sunl 


342 FOHNEUMON 

quam in reliquis deceptoris individuis, minus latae 
autem quam in cingulatorio. Ichn. cingulatorius 
Thunb. Ichneum. 64 haud cum hac specie confun- 
dendus est. 


129.  I. MfLITARIS. 

Segmentls 2 et 3 rufis. m, f. (femina anten- 
narum amiulo albo). 

Statura et proportio partiura Ichn. deceptoris, 
imprimis individuorum ejus antennis crassioribus. 
Femina differt a mare statura pedibusque cras- 
sioribus. 

Longitudo fere 4 linearum. Antennae feminae 
articulis 10 — 14 supra et lateribus albis. ScuteU 
/M/n album. ^to subfumatohyalinae; maris stig- 
mate radio radice et squamula nigris, cellula cubi- 
tali intermedia subquinqueangulari; feminae stig- 
mate et radice piceis, radio et squamula fuscis, 
areola quinqueangulari. Pedes antici femorum 
summo apice et tibiarum latere interno stramineis; 
medii tibiis intra fuscoferrugineis. Abdomen seg- 
mentis £ et 3 rufis; maris segmento 6 mar^ine 7 
Jtplo^bo, feminae segmentis 6 et 7 macula dor- 
sali alba. ^^^^ 

Marem et feminam, pedemontanos , Bonelli 
transmisit. 

Synonyma: 
Ichn. militaris Gravenh. Pedem. n. 43. 


FAAl.  1,  SECT.  V. 34J 

Nota: 
Mas hujus speciei propius accedit ad Ichneum. 
deceptoris maris individuum segnieuto primo fere 
toto nigro, apice solo rufo; eodeni individuo etiam 
color niger in pedibus magis praevalet quam iii 
reliquis deceptoris maribus. Inde individuum illud 
exacte medium tenet inter reliquos deceptoris ma- 
res et marem militaris. 


130.  I. CALLICERUS. 

Piincto albo infra alas; scgniciitls 1 — 3 rufis; 
femoribus anterioribus ruiis, inacula nigra; 
tibiis rufis, posticis apicc ni^o. m. \. (mas 
antenuarum articulo priuio subtus ct orbitis 
oculoruni facialibus albis; femina antcnna" 
rum annulo albo). 

Statura et proportio partium Ichn. deceptoris 
n. 126. 

Longitudo fere 3 — 3 % linearum. Caput maris 
palpis straraineis, orbitis oculorum internis latis 
et puncto laterali clypei flavis, feminae rarius 
puncto albo ad orbitas oculorum occipitales. An- 
tennae maris fuscae, articulo primo subtus flavo 
aut rufo, articulis sequentibus subtus dilute ferru- 
gineis, 2 — 4 interdum totis nigris; y<?/7j/>2ae arti- 
culis 9 — 14 aut 10 — 13 superne et lateribus albis, 
sequentibus subtus ferrugineis. Thoj^ax coUi mar- 
gine supero, puncto infra alas, in mare interdum 
puncto allero ante alas, albis. S cui elluiji 'dlhuiu. 
Alae subfumatobyalinae;  stigniate  fusco,  rarius 


344 ICHNEUMON 

ferrugineo; radiofusco; radice fusca, maris inter- 
dum albida; squamula nigra aut fusca, maris inter- 
dura puncto albo; areola quinqueangulari, maris 
interdum triangulari. Pedes femoribus anticis 
rufis, superne basi fusca aut nigra, maris interduni 
latere externo toto nigricante; mediis vel rufis basi 
nigra, vel nigris apice summo rufo, feminae latere 
toto externo nigricante; posticis maris nigris, in- 
terdum basi summa rufa, feminis vel totis nigris, 
vel interne badiis, vel rufis apice nigro; tibiis 
rufis, posticis apice nigro; tarsisrufis, posticis ni- 
gris. Abdomen segmento primo plerumque rufo, 
petiolo vel toto vel basi nigro; rarius in mare ni- 
gromargine rufo; segmentis 2 et 3 rufis; 4 maris 
interdum basi rufa; 5 maris plerumque margine 
albo; 6 maris margine, feminae dorso toto, albo; 
7 dorso albo. 

Mares et feminae ex Italia transmissi sunt; 
feminam etiam in collectione Roentgeniana vidi, 
sine dubio germanicam, 

Varietates: 

1. Puncto albo infra alas deficiente. m. — 
Caetera cum maribus genuinis plurimis congruunt. 

Unum individuum e collectione Roentgeniana 
accepi. 

2. Femoribus anticis totis rufis; segmento 
primo toto nigro. m. — Longitudo 4 linearum. 
Caput clypeo et facie albis, hac macula nigra. 
jtntennae articulis 1 — 3 subtus fuscis.   Thorax 


FA.M.   I,  SECT.   V. 345 

llneola alba iiifra alas. Alae sligniate dllutecroceo. 
Pedes renioribiis anterioribus ru(is, mediis basi ni- 
gra; tibiis rufis, posticis apice nigro; tarsis rufis, 
posticis articulorum apicibus summis nigris. j^b- 
domen segmenlo prinio tolo nigro, 2 ruto, 3 rufo 
basi nigra, 5 margine summo albo, 6 et 7 dorso 
albis. 

Unum Individuura Besser e Volhynia trans- 
misit. 

3. Femorilms anterioribus totis rufis, m. — 
Longitudo 4 linearum. Caput clypeo toto nigro, 
facie orbitis oculorum albis. Antennae articulo 1 
toto nigro, sequentibus subtus fusco-ferrugineis, 
sensim dilutioribus, ultimis rufis. Tliorax lineola 
alba infra alas. Alae stiginate dilute-croceo, radio 
et radice fuscis, squamula ferruginea. Pedes an- 
teriores femoribus tibiis tarsisque totis dilute 
rufis; postici tarsis tibiisque rufis, his apice nigro. 
Abdomen segmentis 2 et 3 totis, 1 apice, 4 basi, 
rufis; 5 margine,  6 et 7 dorso toto, albis. 

Unum individuum a Steven e Tauria mecum 
communicavit. 


S y n o n y ni a : 
Ichn. callicerus Gravenh. Pedem. n. 44. 


346 ICllJNliUxMON 

A 131.   I. SEXALBATUS. 

Antcnnanim annulo et puncto infra alas albls; 
segmentis 1 — 4 femoribus tibiisque rufis, 
tibiis postlcis apicc nigro.   f. 

Statura et proportio partium feniinae Ichn. 
extensorii, sed pedibus paulo fortioribus. Ab 
Ichn, callicero et lepido haec species antennis 
crassioribus differt. 

Longitudo 3 % — 4 linearuni.  Caput palpis pi- 
ceis,clypeo interdum rufo,orbitis oculorum fronta- 
libus flavicantibus.  Antennae articulis 9 — 15 — 16 
supra et lateribus albis, sequentibus subtus inter- 
dum ferrugineis, primo rarius subtus rufo.   Tho*- 
rax colli margine superno punctoque infra alas 
albis, interdum puncto rufo ante alas.   Scutellum 
album. Alae subfumatohyalinae, stigmate et radio 
piceis, radice picea aut straminea, squamula fusca. 
Pedes rufi, coxis et trochanteribus nigris; ante- 
riores femorum latere convexo nigro aut fusces- 
cente;  postici  apice  summo femorum  tarsis  et 
apice tibiarum nigris aut fuscis.   Abdomen seg- 
mentis 1 — 4 rufis, 4 interdum disco fusco, 5 in- 
terdum basi et margine summo nigris, 6 et 7 dorsu 
albis. 

Femina una prope Norimbergam altera prope 
Sickershausen capta est, tertia, pedemontana, 
illis major est et articulo primo antennarum sub- 
tus clypeoque rufis distincta. 

S y n o II y m a : 
Ichn, sexalbatus Gravenh. Pedem. n. 45. 


FAM.  I,  SECT.  V. 347 

132.   I. MULTIPICTUS. 

Anttnnls trlcoloiibus; scgmentls 1 — 3,  feino- 
ribiis anterioribus,  tiblls tarsiscjue, rufis.   f. 

Statura et proportio partium feminae Ichn, 
deceptoris n. 126. 

Longitudo 3 linearum. Antennae articulis 
let2fuscis, 3 — 8rufis, 9 — 13 albis subtus dilu- 
tecroceis, sequentibus fuscis subtus rufescentibus. 
Scutellum album. Alae fumatobyalinae, stigmate 
straminco, ladio et radice rufis, squanuila fusca, 
areola subquinqueangulari. Pedes anteriores rufi, 
coxis et trochanteribus nigris; postici coxis et tro- 
chanteribus nigris, his apice rufo, femoribus ni- 
gris, basi et summo apice rufis, tarsis tibiisque 
rufis, his apice nigro. Abdomen st^mcni\s 1 — 3 
rufis, 3 margine nigricante, 6 et 7 macula dorsali 
alba. 

Feminam unicam pedemontanam Bonelli trans- 
misit. 

Synonyma: 
Ichn. multipictus Gravenh. Pedem. n. 46. 

Nota: 
Haec femina forsan varietas est Ichn. deceptoris. 


348 1C1IKEU310N 

133.  I. SUAVIS. 

Antennis tricoloribus ; segmentis 1 — 3 rufis; 
pedlbus rufis, postlcorum femoribus tibiisque 
apice nigris.   f. 

Statura et proportio partiuni omniiio praece- 
dentis. 

Longitudo 3% linearimi. Caput niandibulis 
rufis. Antennae articulo 1 nigro subtus rufo, arti- 
culis 2 — 7 totis rufis, 8 — 16 albis subtus punclo 
rufo, sequentibus fuscis. Scutellum album. Alae 
fumatohyalinae, stigmate et radice piceis, radio et 
squamula fuscis, areola subquinqueangulari. Pe^ 
des rufij postici tarsis nec non femorum tibiarum- 
que apice nigris. Abdomen segmentis 1 — 3 rufis, 
4 macula laterali rufa, 6 et 7 dorso albo. 

Feminam unicam pedemontanam Bonelli misit. 

Varietas: 

1. Antennis subtricoloribus , coxis nigroma- 
culatis. f. — Statura speciei genuinae, sed aculeo 
paulo longius exserto, alis brevioribus. — Longi- 
tudo 3 linearura. Antennae articulis 1 et 2 nigris, 
3 — 5 ferrugineis, 6 — 8 fuscis, 9 — 13 albis sub- 
tus fuscis, sequentibus nigris subtus fuscis. Pedes 
rufoferruginei, coxis nigris macula ferruginea; 
trochanteribus anterioribus nigris, posticis rufis; 
femorum ettibiarum posticorum apice nigro; tar- 
sis posticis fuscoferrugineis. 

Hanc varietatem cepit Richter in Silesiae 
Sudetis. 


YASl.  I,   5ECT.  \. 349 

S y n o n y ni a : 
Ichn, suavis Gravenh. Pedeni. n. 47. 

Nota: 
Varietas medium tenere videtur inter Ichneum. 
deceptoris feminas et Ichneum, suavem genuinum. 


J^4.  I. LEPIDUS.  n.     -  . .  ^ 

Se^mentis 1 — 4 nifis ; fcmoribus anlcrlorlhus 
rulis, nigromaculatis', tiljiisrufis, posticis apice 
iiigro, m, f. {fernina antcnnaruni annulo alho). 

Feminae statura et proportio partium sicut iii 
ferainis Ichn. extensorii. TJ/c/r^jfeminis gracilio- 
res sunt, paulo graciliores quam mares Ichn. de- 
ceptoris. 

Longitudo maris 3 — 4, feminae 2 /^ — 3 linea- 
rum. Caput feminae orbitis oculorum interuis 
tenuibus flavis. Antennae maris subtus rufescen- 
tes, articulo primo interduni toto nigro; feminae 
articulo 1 subtus rufescente, 8 — 13 vel 10 — 13 
supra albis. Thorax feminac colli margine supero 
punctoque minuto infra alas albis. Scutellum al- 
bum, feminae interdum lateribus castaneis. Alae 
fumatohyalinae, radice stlgmate et radio fuscis aut 
piceis, radice feminae interdum albida, squamula 
fusca aut nigra; areola quinqueangulari, maris in- 
terdum subtriangulari. Pedes maris anteriores 
rufi, coxis et trochanteribus, nec non macula aut 
latere externo femorum mcdiorum, nigris; postici 


350 ICHNEUMON 

nigri, tibiarum basi et feniorum summa basi rufis; 
feminae feraoribus anterioribus nigris aut fuscis, 
interne vel totis vel apice ferrugineorufis, posticis 
vel rufis apicem versus nigris, vel nigris basin ver- 
sus badiis; tibiis anterioribus sordidestramineis aut 
rufoferrugineis, externe seu apicem versus plerum- 
que fuscescentibus, posticis nigris basin versus 
badiis; tarsis rufis, posticis nigris. Abdomen seg- 
mentis 1 — 4 rufis, interdum petioli basi nigra, 4 
maris interdum macula marginali fuscescente aut 
nigra, 5 feminae sunima basi rufescente; 6 mar- 
gine,  7 dorso toto, albis. 

Feminae quaedam circa Taurinum et Genuam 
captae, mecum communicatae sunt; mares ipse 
cepi, aestate, in frutetis, circa Gottingam et in 
Silesia. 


Varietas: 

1. Femoribus anterioribus totis rufis. m. f. — 
— Alae maris cellula cubitali interniedia subtri- 
angulari. Pedes rufi, coxis et trochanteribus ni- 
gris; postici femorum et tibiarum apicibus nigris 
aut fuscis, tarsis nigris, maris articulo primo basi 
rufo. Abdomen maris segmentis 1 — 4 rufis, 4 
margine nigro; 5 lineola transversali marginali, 6 
macula transversali, 7 dorso toto, albis. Caetera 
sicut in specie genuina. 

Marem cepit Manger prope Warmbrunn, femi- 
nam Sturm prope Norimbergam, 


FAM.  I,   SECT.  V. S5l 

Nota: 
Varietas descripta niaris, longitudine 4 linea- 
runi, propter hanc magnitudinem et colorem rufum 
pedum, etiam cum femina Ichn. sexalbati, copu- 
lari posset; sed mares hujus speciei transeunt etiani 
ad mares Ichn. deceptoris, ejusque varietates esse 
possent, feminaeque eos sequerentur. 

135.   I. FALLAX.   n. 

Annulo antennarum albo; auLcnuis subtus, nec 
uou segiuentis 1 — 4, rufis; femorlbus auterlo- 
ribus rufis; tibiis rufis, postlcls aplce nlgro. m, 

Statura et proportio partium omnino maris 
praecedentis. 

Longitudo fere 4 linearum. Antennae subtus 
articuiis 1 et £ ferrugineis, 3 — 12rufis, 13 — 17 
dilute croceis supra albis, sequentibus subtus rufes- 
centibus (ultimis deficientibus). Ob annuluni al- 
bum antennarum hic mas facile pro femina haberi 
posset; inde nomen. Alae fumatohyaJinae, stig- 
mate fuscopiceo, radio fusco, radice et squamula 
piceis, areola triangulari. Scutellum album. Pedes 
anteriores rufi, coxis nigris subtus macula rufes- 
cente; postici coxis nigris macula rufa, trochan- 
teribus rufis, femoribus nigris summa basi rufa, 
tibiis rufis apice nigro, tarsis fuscis. Abdomen 
segmentis 1 — 4 rufis, 4 margine nigro, 6 macula 
transversali marginali alba, 7 toto albo. 

Unicum individuum Manger cepit prope 
Warmbrunn, 


352 ICHNEUMON 


136.  I. STRIGATORIUS.  n. : 

Antennarum annulo albo; segmentis 1 — 3 ti- 
biisque rufis, harum posticis apice nigro. m. f. 
{mas orbitis oculorum albis; femina puncto 
albo infra scutellum), 

Statura et proportio partium, maris et femi- 
nae, sicut in maribus Ichn. lepidi et deceptoris ; 
sed antennis longioribus et gracilioribus. 

Longitudo feminae 4% — 5, maris 6/3 linea- 
rum. C a put orhitis oculorum maris omnibus, fe- 
minae solis occipitalibus, albis. j4 nt enna e ^raci^ 
les, porrectae, corpore paulo breviores; artieulis 
maris brevioribus quam feminae, 13 — 19 albis, 
feminae 11 — 15 albis. Thorax feminae puncto 
albido infra scutellum. Scutellum ipsum album. 
Alae fumatobyalinae, stigmate stramineo, radio 
et radice fuscis, squamula nigra; areola feminae 
quinqueangulari, maris subquinqueangulari et 
paulo latiore quam in femina. Pedes femoribus 
anterioribus apice rufis; tibiis rufis, posticis apice 
nigro; tarsis rufis, posticis fuscis. AbdomensG^" 
mentis 1 — 3 rufis, petiolo maris nigro; 4 maris 
summa basi rufa; 5 — 7 albomarginatis. 

Marem et feminam Manger cepit prope Warm- 
brunn; feminam alteram a Stillfried ^roipeHirsch^ 
berg cepit, eamque, sub nomine indicato, mecum 
communicavit. 


FAM.  I,  SECT.  V. 353 

V a r i e t a s : 

1. Puncto alho infra scutellum dejiciente. f. 
— Antennae articiilis 12 — 15 supra albis. Ab^ 
domen petiolo nigro. Caetera sicut in femina 
genuina. 

Hoc individuum a Stillfried prope Hirschberg 
cepit. 

Nota: 
Feminae hujus speciei, ob staturam antennas et 
pedes graciliores, facile pro maribus haberi pos- 
sent, nisi forma styli brevis analis exserti pro- 
baret, eum potius aculeum esse quam genitale 
masculum. 


If 137.  I. MOTATORIUS. 

Antennarum annulo ct dorso scgmcntl scxti 
alhls; scgmcntls 1 — 3 fcmoribus tltiisque 
rufis.   f. 

Longitudo 4 — oY^ linearura. Caput mandi- 
Lulis interdum obscuroferrugineis. Antennae rili" 
formes, vix dimidii corporis longitudine, apice 
curvatae aut involutae; articulo 1 nigro infra ferru- 
gineo aut rufo, 2 fusco, 3 — 7 vel dilutecroceis 
\el ferrugineis vel ferrugineofuscis, 8 — 12 — 13 
albis infra fuscis, sequentibus nigris. Thorauc 
cylindricus. Scutellum M^nm. ^/ae subfumato- 
hyalinae aut subsilaceohyalinae, stigmate sordide- 
stramineo, radio radice et squamula piceis aut fus- 

Ichn. EuropPars I. 23 


354 I C H N E U M 0 N 

cis, areola quinqueangulari aut subtriangulari. Pe- 
des mediocres, rufi, coxis et trochanteribus nigris, 
horum posticis attamen vel apice vel totis ruRs, 
interdum etiam anterioribus apice rufis. Abdomen 
gracilius quam in nonnullis speciebus confinibus 
(^lchn. deceptore etc), capite thoraceque paulo 
longius et angustius, rarius thoracis latitudine; 
segmentis 1 — 3 rufis, 4 interdum dorso rufescente 
aut badio, 6 interdum margine summo albido, 7 
dorso albo.   Aculeus brevis exsertus niger. 

Feminae quaedam, in Silesia et prope Tra- 
jectum ad Moenum captae, mecum communicatae 
sunt; unam ipse cepi die 20 Maji in horto bota-» 
nico gottingensi. — Hartlieb unam educavit e 
larva Noctuae Typhae, mense Augusto. 

Synonyma genuina: 
Ichn. motatorius Gravenh. Uebers. , n. 3777. 

Synonyma  dubia: 
Ichn. motatorius Fabr. Syst. p. 329, n. 14. 

„   Gmel. ed. Linn. p. 2677,  n. 83. 

„   Christ. p. 349. 

„   Gederhielm p. 156, n. 480, in hortis. 

„   Walckenaer p. 52, n. 14. 

Auctores laudati nil dicunt nec de colore 
pedum, nec de colore ferrugineo articu- 
lorum 1 — 7 antennarum, et forsan etiam 
Ichn. deceptorem aut sexalbatum corara 
habuerunt. Cum autem Fabricius, iii 
Systemate Piezat. p. 71, n. 4, motatO'- 


FAM.  I,   SECT.  V. 355 

rium ad geuus Cryptorum redegerit, du- 
bia graviora mihi de idenlitate horuni 
synonynioruni exorta sunl. 

Ichn. motatoriusWWiivs p. 139, n. 14; habitat ia 
Gallia, prope Lugdununi. (Auctor for- 
san duas species confudit, dicitenini: 
»in uno sexu femora nigra, in altero rufa, 
»saltem in nostris;» caetera congruunt 
cum Ichn. motatorio Fabr. etc). 

Ichn. motatorius OYwitv \). 168, n. 19, segmento 
primo nigro, sequentibus rufis, tribus 
ultimis nigris puncto unico vel punctis 
duobus albis, fenioribus posticis et a|)ice 
tibiarum (posticarum?) nlgris. (Differt 
ergo a nostro; coloris ferruginei anten- 
narum baseos nulla fit mentio. Forsaii 
Olivier nostrum Ichn. hilarem aut varie- 
tatem Ichn. extensorii descripsit.) 


2y 


356 ICHNEUMON 


S E C T I  O   VI. 


Scutello  -pallido;  ahdominis  apice,  plerisque 
etiam medio, flavo-maculato aut cingulato. 

Interdum segmenta quaedam, praecipue 2 et 3, 
tota flava sunt. — Ichn. (^aginatorii varietas, scu- 
tello fere toto nigro, propius accedit ad sectio- 
nem 2. Nonnullae species {rufatorius etpallia- 
torius^ segmentis flavis colore rufo mixtis, sectioni 
5 adpropinquant, veruntamen cum ea haud pos^ 
sunt confundi, nam speciebus, segmentis 2 et 3 
totis flavis (hae autem sectioni 5 proximae sunt) 
vel omnia reliqua segmenta etiam flavomarginata 
sunt (v. c. occisorio et ccanthio), vel abdominis 
apex ipse rufescit, nec colore albo distincto, ut 
in sectione 5, imbutus est (v. c. Ichn. rufatorio 
et palliatorio). — Sunt vero etiam Ichn. pallia- 
torii xanthozosmi fasciatorii erythropygi et in- 
fractorii varietates segmentis ultimis totis nigris, 
quae ad sectionem 7 spectant. 

E sectione 5 Ichn. stramentarius et terminU" 
torius segmentis 2 et 3 flavis aut testaceis, pro- 
pius ad hanc sectionem accedunt; e sectione 7 
Ichn. natatorii luctatorii et occupatoris varietates 
segmento 7 puncto albo. 


FAiM   1,  SECT   \I. 357 


.*)• 


138.  I. VAGINATORIUS 

Facie flavomaculata; sc^meiitis 2, 3) 6 ^*t 7 
tolo niargliie , 4 in;trqiii(; nicdio iiiten-upto, 
ilavis; fcmoribiis til)iis(|uc dilutecroceis, posti- 
tls apice nlgro.   m. 

Longitudo 5 — 6 linearum. Caput vel orbitis 
oculoruni internis flavis, vel facie flava, puncto 
aut niacula aut linea longitudinali nigra , interdum 
etiani clypeo toto nigro, rarius facie tota flava; 
palpis straniineis aut ferrugineis, basi ni^rlcanti- 
bus. Antennae porrectae, setaceae, corpore di- 
midio paulo longiores; supra articulo 1 fusco, arti- 
culis sequentibus fuscis aut nigris, rarius rufis, 
subtus rufae aut ferrugineae articulo 1 flavo. Tho- 
rax cylindricogibbulus; lineola brevi infra alas, 
punctoque, interdum obsoleto, ante alas, nec non 
colli margine supero, flavoalbis. Scutellum fla- 
vescens, Alae mediocres, silaceohyalinae, stlg- 
mate et radiu fulvis, radice et squanuila flavis, 
areola subquinqueangulari. Pedes mediocres, diiu- 
tecrocei, tibiis tarsisque pallidioribus, coxis et 
trochanteribus nigris, trochanteribus posticis apice 
lulvis; postici apicibus femorum et tibiarum, ple- 
rumque etiam articulorum tarsorum, nigris. Ab- 
dom^/i oblungoovatum, thoracis latitudine, caplte 
thoraceque paulo longius; segmento 1 plerumque 
punctis duobus vel tribus marginalibus flavis; seg- 
mentis 2 et 3 fascia raargiaali, medio plerumque 


358 ICHNEUMON 

sinuata, flava; 4 rarissime punctis sex marginali- 
bus aut puncto unico niinuto in angulis apicali- 
bus, pleiunique fascia marginali medio interrupta, 
6 fascia integra, 7 fascia vel integra vel interrupta, 
flavis aut albicantibus. 

Individua plura accepi e Silesia, Bararia, Tra- 
jecto ad Moenum, Gallia, Italia, Gallicia, Vol- 
hynia, Tauria, Anglia, Nonnulla ipse legi, men- 
sibus Julio — Septembri, in umbellatis aut gra- 
mine, locis apricis volitantes, circa Cudovam Got- 
tingam €t Helmstadium. — Individua minora, 
facie tota flava , antennis supra rufis, in Italia fre- 
quentius obveniunt. In Germania individua an- 
tennis supra fuscis, facie nigro-maculata, frequen- 
tiora sunt. 

Varietates: 

1. Segmento 5 flauomarginato, — Facies et 
antennae coloribus variant sicut species genuina. 
Segmentum 4 margine flavo vel integro vel medio 
interrupto; 5 margine flavo distinctiore aut obso- 
letiore, semper autem medio interrupto. 

Plurima hujus varietatis individua pedemon- 
tana et etrusca sunt; unicum hannoveranum He" 
gewisch transmisit. 

2. Scutello nigro, angulis opicalibus obsolete 
testaceis. — Longitudo 5 % linearum. Caput ni- 
grum, orbitis facialibus albidis, palpis piceotesta- 
ceis. Antennae nigrae, subtus rufae, articulo 1 
toto nigro.   Thorax puncto albo infra alas.  Alae 


FAM.  1,  SKCT.  VI. 359 

siibfuniatohyaliuae, stigniate radio et radice diliite 
rufis, squamula fusca apice rufescente. Pedes 
sicut iu specie genuina. Ahdomen nigruni; seg- 
nientis 2 et 3 fascia niarginali, nieilio sinuata, alba; 
4 niargine suninio vcrsus latera albo; 6 niargine 
lato, 7 dorso toto, albis. 

Hujus varietatis rarae individuuni unicuniyi?/2- 
nicum Sahlberg niecuni comniunicavit. 

Synonyma: 
Ichn. vaginatorius Linn. Fauna n. 1592; in Suecia 
frequens. — Syst. XII, p. 932, n. 15. 
(\'erba auctoris: »variat abdoniinis scg- 
«niento etiani puncto quarto,« niihi 
obscura sunt). 

„   Gmel. ed. Linn. p. 2680, n. 15. 

„ Villers p. 145, n. 33; in Gallia prope Mas- 
siliam. (Verba : »variat etc.a sicut in 
Linnei systemate). 

„ Rossi n. 750; longitudine 4% lin., in hortis 
frequens. 

„ Christ p. 343. (Auctor verba obscura Lin- 
nei, supra jani allegata, aeque obscure 
in liuguam vernaculam transtulit his ver- 
bis : etlidje \:)ahin auf bem merten ^xxxo^ einen 
fc^marjen ^unft). 

„ Olivier p. 171, n. 34, (in dcscriptione verba : 
»les cuisses et rextremite des pattes 
Dposterieures sont noires,a mutanda sunt 
in «rextremite des cuisses et des jambes 
Toposterieures est noirea). 


360 ICHNEUMON 

Ichn. vaginatorius Fabr. Ent. p, 143, n. 42. — 
Piez. p. 62, n. 39. 
„   Panzer Fauna, Fasc. 79, tab, 8, 9; raro in 

umbelliferis ad aquarum versuras. 
„   Cederhielm p. 158, n. 485. 
„   SchrankBoicap. £73, n. 2071; ubique, sed 

haud frequens, in rure degit. 
„   Gravenh. Pedeni. n. 48. 
„   Trentep. in Iside 1826, p. 85, n. 30. 
„   Latreille Crust. XIII, p. 186. 
Ichn. Schaefferi Icon. tab. 83, fig. 8. 
Ichn. curvatorius Miill.  Prodr.  n. 1782 (exclusa 
citata Schaefferi Icon.  tab. gO,  fig. 9, 
quae potius ad Ichn. infractorium adhi- 
benda est). 
Ichn.flavatus Gmel. ed. Linn. p. 2684, n. 237. 
Ichn. tripunctatus Gmel ed. Linn. p. 2684, n. g44 
(si nempe verba Leskeana:  »segmentis 
»postice flavis,« de margine segmento- 
rum interpetrari possunt), 

Nota: 
Fabricius (in Syst. Piez.) et Panzer (in Fauna 
^^t inHevis. p. 65) ad hanc speciem referunt etiam 
Schaefferi Icon. tab. 83, fig. 7; Panzer adeo con-^ 
tendit, figuram istam Ichn. vaginatorium melius 
exhibere quam figura 8. Differt autem figura 7 
a nostra specie, abdominis pictura et femoribus 
omnibus nigromaculatis, quibus forsan raeliori jure 
ad /cA/i. mercatorium adhiberi posset, cui Panzer 
nd SchaefF,  eam  etiam junxit,  — In  Revisione 


FAIM.  I,  SECT.  VI. 361 

Panzer etiam dicit, Ichn. vaginatorium varietati- 
bus pluribus obvenire, et forsan Ichn. volutato-' 
riuni Fabr. ad unam alteramvc barum varietatum 
adbibendum esse; Trentepobl autem, 1. c. identi- 
tatem barum duarum specierum juste negat. (De 
volutatorio conferre velis notam ad Ichn, infracto^ 
riuniy n. 140). 

Ad banc nostram speciem autem baud pertinet 
Ichn. raginatorius Miill. prodr. n. 1779 et Scbrank 
Austr. pag. 349, n. 705 nec non Fuessl. Magaz. I, 
p. 292, n. 705, «femoribus omnibus nigromacula- 
»tis et segmentis omnibus flavomarginatis;a potius 
ad Banchuin pictuin adbibendus. 

Ichn. curvatorius Tbunb. Icbn. n. 8 buc baud 
pertinet. 


139.   I. XANTHORIUS. 

Segmentis omnlbus flavomarginatis; pedibus 
flavis, nigromaculatis. m. f. (mas antennis 
ruiis, facic flava; feniina autcnnis tricolori- 
bus, orbitis internis oculorum flavis). 

Statura et proportio partium speciei sequeu-P 
tis; femina antennis paulo crassioribus, abdominis 
apice acutiore. 

Longitudo maris 6 linearum vel paulo major, 
feminae 5 — 6 linearum. Caput maris ore et facie 
flavis, mandibularum basi, lineaque longiludinali 
faciei, nigris; feminae orbitis oculorum internis 
flavis,  paJpis  interdum  ferrugineis.   Antennae 


362 I C H JS h: U 31 O N 

maris porrectae setaceae, diniidli corporis longi- 

tudine, dilute rufae, articulis 1 et 2 nigris subtus 

flavis; feminae apice  involutae, articulo 1 nigro 

subtus flavo, articulis 2 — 16 ferrugineis, 9 — 16 

supra et lateribus dilutefulvis, 2 — 7 interdum. sub- 

tus fuscoferrugineis.  Thorax maris niargine colli 

obsoleto, linea ante alas, lineola infra alas, puncto 

infra scutellum, ma^ulisc[ue duabus magnis meta- 

thxjracis, fl^yis; feminae puncto infra ailas, rarius 

etiam punctis duobus apicalibus metathoracis, fla- 

\is. Scutellum flavum. Alae silaceohyalinae, stig- 

mate et radio dilutecroceis, radice et squamula fla- 

vis, areola subquinqueangulari.  Pedes maris coxis 

nigris, posterioribus macula flava, femoribus ni- 

gris, anterioribus interne stramineis, tibiis flavis, 

anterioribus externe posticis apice dilutecroceis, 

tarsis  flavis; feminae nigri,  anteriores  tibiis et 

femorum  apicibus  flavis,  tarsis  flavoferrugineis, 

postici macula coxarum tibiisque flavis, his apice 

nigris,  tarsis  ferrugineocroceis.   Abdomen  seg- 

mentis omnibus flavomarginatis; 5 — 7 feminae in- 

terdum margine flavo latera versus abbreviato. 

Marem pedemontanum misit Bonelli ; feminam 
genuensem a Spinola mecum communicavit, galli^ 
cam Desmarestj tertiam vidi in museo Comitis de 
Hoffmannsegg, 

Varietas: 
1. Segmento quinto toto nigro. m. — Longi- 
iudo 6/^ linearum.   Caput ore et facie totis flavis 
immaculatis.   jintennaeiiiscsie, subtus rufae arti- 


FAM.  I,  SECT.  VI. 363 

culo primo flavo. Pedes flavi; postici latere in- 
ferno coxarum , apicibusque iemorum et tibiarum, 
nigris. Abdomen segmento 5 toto nigro; segmentis 
reliquis flavomarginatis, 2 — 4 liis marginibus fla- 
vis dorso late subcmarginatis. 

Individuum  unicum  (Jiannoi^eranum ?) Reus* 
mann mecum communicavit. 

Synonyma maris et feminae: 
Ichn. xanthorius Gravenh. Pedem. n. 49. 

S y n o n y m a f e m i n a e ; 
Ichn. xanthorius Forster n. 83; habitat in Anglia. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2678, n. 197. 

Nota: 
Quaedam ad hanc speciem spectantia sub Ichn, 
quadrifasciato nionebo. 


140.  I. INFRACTORIUS. 

Scf^mcnto 2 bnsi, j^^basl ct mnr^inej scqiien- 
tibus marf^inc, flavis; tibils tarsisque fulvis, 
m, f. {mas antcnnis rufis, facie f\i\\ZL\ femina 
antcnnis apice fuscis, orbitis oculorum inter- 
nis llavis). 

Statura et proportio partiura niaris sicut in 
Ichn. caginatorio ; antennis autem longioribus. 
Femina mare brevior et crassior est. 

Longitudo 5 — 6% linearum Caput maris 
facie  flava, punctis duobus parvis punctove uno 


364 ICHMiUJVION 

majore seii lineola longitudinali, nigris; feminae 
orbitis oculorum internis flavis aut ochraceisj pal- 
pis rufescentibus. Antennae maris setaceae, por- 
rectae, corpore paulo breviores, rufae aut dilute- 
croceae, articulis 1 et 2 nigris infra flavis; feminae 
breviores, apice convolutae, pallidecroceae, apice 
ferrugineofuscescentes rarius nigrae; articulo 1 in- 
terdum supra fusco, rarissime toto nigro. JXhorax 
lineola parva infra alaSj^ jnterdum quoque puncto 
ante alas, fla vi s ; _ metathorace subbispi no. Scutel- 
/amTTaviim. Jllae mediocres silaceohyalinae, stig- 
mate et radio fulvis, radice et squaraula flavis, 
areola quinqueangulari aut subtriaiigulari. Pedes 
flavescentes aut fulvi; coxis, trochanterum basi 
feraoribusque nigris, his attamen basi apiceque 
flavis aut ferrugiiieis, maris anterioribus subtus 
totjs flavoferrugineis. Abdomen maris oblongo- 
ovatum, thoracis latitudine, capite thoraceque 
paulo longiusj feminae brevius et crassius, apice 
obtuso; segmento 2 basi, 3 basi et margine, hoc 
interdum obsoleto, segmentis sequentibus margine, 
flavis. 

Mares, in Austria^ Bai^aria, Franconia, Italia 
captos, feminas \i\Silesia, Franconia, Trajecti 
ad Moenum et in Italia captas, accepi. 

Varietates; 

1. Segmento 3 basi sola flai^a , 7 toto nigro. 

m. — Longitudo 6 % — 7 y^ linearum.  Caput man- 

dibulis raedio ferrugineis, clypeo et orbitis internis 

gculorum flavis.   Antennae supra nigrae aut fus- 


FAM.  I,  SECT.  VI. 365 

cae, infra articiilo 1 plerunique distinctius aut ob- 
soletius flavo, 3 et sequentibus rufis aut ferrugi- 
neis, sensim obscurioribus, ultimis ruscis. Thorax 
puncto flavo infra alas. Sciitclluin alac et pcdes 
sicut in marc genuino, feniuribus mcdiis rarissime 
fere totis nlgris, apicem versus rufoslramineis. 
Abdomen segmentis 2 et 3 basi, 4 — 6 margine, 
flavis. 

Quaedam indlvidua cepi passim in Silcsia, men- 
sibus Augusto et Seplembri, in Angelica s^lvistri 
aliisque umbellatis. 

2. Scgmentis ultimis totis nigiis. f. — Anten-- 
nae ai-ticulls 1 ct 2 nigris macula rufa: 3 — 7 fulvis, 
sensim pallidioribus, sequeiitibus fuscis. Pcdes 
nigri, trochanterum apice ferrugineo, fcmorum 
apice rufo, tibiis flavis, tarsis rufoflavis. Abdomen 
segmcntis 2 et 3 basi flavis; sequentium vel 3, 4 
et 5, vel 4 solo, margine flavo. 

Feminae duae, prupc Warmbrunn et Hirsch- 
berg captae, mecum cunmiunicatae sunt. 

3. Abdomine nigro, solis scgmentis 2 ct 3 basi 
fiavis. m. f. — Longitudo maris 6 — 7/^,feminae 
5% linearum. Caput mandibulis rufis aut ferru- 
gineis, orbitis internis oculorum flavis, clypeo 
maris vel tuto flavo vel fascia arcuata flava. An- 
tcnnae maris supra nigrae aut fuscac, infra arti- 
culo 1 flavo, 2 nigi'0, sequentibus rufis aut fcrru- 
gineis, ultimis fuscis; yi?m/>ia^ articulis 1 et 2 ni- 
gris, 3 — 8 rufis seusim dilutioribus, 9 — 16 dilutc- 


366 ICHNEUMON 

fulvis, sequentibus nigris. Scutellum vel totura 
flavum, vel mari interdum fascia lata flava. Tho- 
rax alae et pedes sicut in specie genuina; tibiae 
maris interdum flavae, anteriores latere altero, 
posticae apice, rutae. 

Nonnulli mares e Silesia Gallia et Italia trans- 
nilssi sunt. Unicam feminam cepit a Stillfried 
prope Hirschberg, 

4. Segmentis 2 et 5 basi, sequentibus margine 
Tufescentibus. — Longitudo fere 7 linearum. ^n- 
tennae fuscoferrugineae, articulo primo nigro, sub- 
tus flavo.   Caetera sicut in mare genuino. 

Unicum marem vidi in museo Comitis de Hoff- 
mannsegg sub nomine Ichn. mercatorii, de quo 
conferas speciem sequentem. 

Synonyma maris  et feminae: 
Ichn, infractorius Gravenh. Pedemont., n. 50. 

Maris: 
Ichn, Schaefferi Icon. tab. 20 fig. 9 et tab. 72 flg. 5 

(tab. 20 fig. 9 Miiller adhibuit ad Ichn. 

curvatorium,  qui autem ad  ^aginato^ 

rium spectare videtur). 
Ichn, volutatorius Trentep. in Iside 1826, p. 83» 

n. 28. 

F e m 1 n a e : 
Ichn, inf r act or ius Vsitizev Femna, Fasc. 78 tab. 9; 
babitat  in dumetis et floribus umbelli- 


FAM. I, SECT. vr, 367 

feris. — Revis. p. 63^ iii floribus Euplior- 
biae cyparissias. 
Ichn. infractorius Trentep. in Iside 1826, p. 82. 

Nota: 

De varietate prima diu ambiguus haesitavi, nuni 
eam pro mar e Ichn. (juadrimaculati haberem; sed 
metathorace submutico, tibiis totis flavis et pictura 
thoracis, differt. 

Ad nostri Ichn. infractoriiiemumm Ichn. mer- 
catorius Fabr. Ent. p. 143, n. 41 et Plez, p. 61, 
n. 38, quidem spectare videtur, diflert auteni »pe- 
))dibus flavescentibus, lemoribus posticis nigris.« 
Sed varietas , cujus Fabricius in nota ad n. 38 men- 
tionem fecit, potius ad Ichn. monitoriuni adhi- 
benda est. 

Panzer SchaefFeri Icon. tab. 72 fig. 5, tab. 83 
fig. 7, tab. 205 fig. 6, et tab. 223 fig. 7 ad Ichn. 
mercatorium Fabr. retulit, sed in Revis. p. Q2, 
tab. 205 fig. 6 et tab. 223 fig. 7 jure meliori cuni 
Ichn. monitorio conjunxit, ad quem etiam tab. 83 
fig. 7 adhibere mallem. 

De Ichn. mercatorio Panzeri Faun. fasc. 78, 
tab. 11 et Ichn. nugatorio, ibidem fasc. 80, tab. 
12, quos Panzer, in Revis. p. 65, ad unam speciem 
redegit, haud dijudicare audeo; forsan varietates 
sunt Ichn. monitorii maris. Nugatorius Panzeri 
exacte ad varietatem 3 nostri infractorii quadrat. 
Conferas quoque notam ad speciem insequentem. 

Quod ad Ichn. infractorium Linnei , Miilleri, 
Schrankii, Olivieri et ad Ichn. fractorium Christii, 


368 ICHNEUMON 

descriptio eorum (eLinnei Faiina niutuata) ad 
nostrum Mesoleptum larvatorem optime quadra- 
ret, si auctores allegati lineolarum duarum dor- 
salium prothoracis et macularum duarum metatho- 
racis mentionem fecissent; his autem omissis, du- 
bius sum, an auctores illum Mesoleptum descripse- 
rint. Si auteni /c^72. f/T/racfor/i/i" Schrankii, teste 
Schrankio ipso (Austr. , n. 701) Ichneumoni ty- 
ranno ejusdem auctoris similis est, certo non ad 
Mesoleptum laic^atorem referri potest, nam Ichn. 
tyrannus aculeo instructus est longitudine 1% 
linearum, qualem nullus Mesoleptus nullusque 
Ichneumon habet. 

Ichn. infractorius Fabricii, Gmelinii, Rossii, 
>)femoribus nigris, segmentis margine flavis,« nulla 
facta mentione coloris flavi baseos segmentorum 2 
et 3, nec ad Ichn. infractorium auctorum jam alle- 
gatorum, nec ad nostrum, nec ad Mesolepium lar- 
i^atorem , quadrat; sed Ichneumones, sub nomini- 
bus Ichn. infractorii et volutatorii, in museo 
Fabricii asservati, e descriptione Trentepohlii in 
Iside 1826, 1. c, optime nostrae speciei respon- 
dent. 

Quid sit Ichn. infractorius Villersii plane 
nescio; auctor enim, diagnosi et descriptione Lin- 
nei receptis, addit; »in nostris speciminibus an- 
»tennae in maxima parte flavescentes,(c sed femo- 
rum nigrorum nullam facit mentionem. 

Ichn. circumflexusl Rossi Faun., n. 788 forsan 
ad varietatem tertiam nostri infractorii adhiberi 
posset.    Ophion circumflexus Fabr. species est 


FAM  I,  SECT. vr. 369 

longe diversa. Nec Sphex nigra etc. Scop. Del. I, 
p. 58 tab. 23 ad hiinc Ichneumonem referri potest, 
sed ad Cryptum seductorium. Illiger siispicatur, 
Rossium sub Ichn, circumjlexo Banchi speciem 
descripsisse. 


141.  I. MERCATORIUS. 

Antennis runs; orbitis iiilcrnls oculorum, scg- 
mentis 2 et 3 busi, sequfntibus niarginc, tibiis, 
tarsis, maculaquc coxuruni, flavis.   m. 

Statura et proportio partium omnino maris 
Ichn. infractorii. 

Longitudo 6 linearum. Caput ore rufo; or- 
bitis oculorum internis et clypei macula laterali 
flavis. Antennae articulo 1 nigro subtus flavo, 2 
toto fusco, sequentibus rufis subtus fulvis, uhimis 
fuscescentibus. Thorax puncto flavo infra alas, 
metathorace mutlco. Alae siLiceohyalinae, sti^- 
mate et radio dihitecroceis, radice et squamula 
flavis; areola subtriangulari. Scutellum flavum. 
Pedes coxis macula flava, trochanteribus apice fer- 
rugineo; femoribus anterioribus infra et apice 
flavis, posticis geniculis flavis; tibiis tarsisque 
stramineoflavis. Abdonten segmentis £ et 3 basi, 
sequentibus margine, flavis (in nostro individuo 
autem segmentum 7 totum et sexti margo desunt). 

Unicuni individuum pedemontanum Bonelli 
transmisit. 

Ichn. Europ. Pars I. 24 


370 ICHNEUMON 

S y n o n y m a : 
Ichn. mercatorius Fabr. Ent. p. 143, n. 41 et Viez- 
p. 61,  n. 38  (ubi nonien mercatorius 
restitiiendum est pro caginatorio), 
„   Gravenh. Pedemont., n. 51. 
Ichn. i^olutatorius Thunb. Ichn. 560. 

Nota: 
Ichn.mercatorius y quem Trentepohl , in Iside 
1826, p. 84, n. 29 descripsit, nec ad hunc nostrum 
mercatorium, nec ad speciem antecedentem, nec 
ad monitorium (n. 143) omnibus notis quadrat. 
Auctor ad mercatorium suum laudat mercatorium 
Panzeri et Schaeff. Icon. tab. 205, fig. 6; hanc 
autemPanzer, in Revis. p. Q2, ad monitorium ad^ 
hibuit. De his multisque aliis dubiis conferas 
notam ad speciem antecedentem. In ipso Fabricii 
museo, e relatione Trentepohlii 1. c. individua 
mercatorii et infractorii confusa sunt. Mercato- 
rius noster forsan mera varietas nostri infractorii 
maris esse posset. MercatoriusVdinzm, nisi an- 
tennis nigris, sed rufis, gauderet, optime varietati 
1 nostri infractorii responderet. 

^   V^    (#•  I- QUADRIMACULATUS. 

/^ i rtffVV^^^-Meta^^^ bispino ; orbitis oculorum inter- 

. \ nis,  puncto aa aTarum radicem,^jegmentis 2 

fT-rj ^ AJ^asij sequentibus mar^ine, flayisTpedibus 

fulvis , coxis et femorum apicibus nigris.   f. 

Statura et proportio partium omnino feminae 
sequentis. 


FAM. I, SECT.  vr. 371 

Longitudo 5% — 7 lineariini. Capiit orbitis 
ociiloriim internis flavis; palpis et niandibulis rufis 
aut flavis, his apice nigro. u^ntcnnac i\^\ce invo- 
lutae, rufuferrugineae, apicem versus luscae, rarius 
supra totae fuscae; arliculo 1 rarius toto nigro, 
plerumque subtns ferrugineo. T^/^o/yjot colli niar- 
eine supero, puncto ante alas, lineolaque infra 
alas^flavis; metathorace spinis„ dyabus acutis ar- 
mato^ Sciitcllum flavum. Alae sihiceohyalinae, 
stigmate et radio stramineis aut fulvis, radice et 
squamuha flavis, areola subquinqueanguhiri. Pedes 
flavi, coxis nigris; femoribus anterioribus rarius 
nigris, basi apiceque flavis, plerumque flavis, supra 
et hateribus in media parte nigris, posticis ni^^ris 
basi fhiva; tibiis \el totis flavis vel apice ferru^i- 
neis, posticis praeterea plerumque summo apice 
nigro, rarissime latere externo toto fusco; tarsis 
ferrugineis. Abdomcn segmentis 2 et 3 fascia ba- 
sali, latera versus sensim dihatata, sequentibus 
margine, flavis, rarius virescentibus. 

Quaedam individua, passim in Germania et 
Italia capta, pluria circa Netley lecta, unum e 
nionte Caucaso (teste a Stccen), accepi. Indi- 
vidua lusitanica vidi in museo Comitis dc Hoff- 
mannscgg. Nonnulla proreperunt Richtcro e pupis 
phahienarum mense Majo. 

S y n o n y m a : 
Ichn. cjuadrimaculatus Schrank Boica,  n. 2090; 
aculeo longitudlne unius segmenti (?). 
„   Gravenh. Pedemonl., n. 52. 

24'^ 


372 ICHNEUMON 

Ichn, h i den t or lus B.0SS1, n. 751; habitat in hortis. 
Ichn. signatorius Olivier p. £16, n. 52. 
Ichn, notatorius WWtvs p. 159, n. 73; prope Liig- 
dunum;  in Bressiae sylvis. 

Nota: 

Schrank in Fauna Boica , 1. c. laudat SchaeflPeri 
Icon. tab. 52 fig. 5, cui tantum femora magis flava 
sunt quam nostro. Forsan etiam Schaefferi Icon. 
tab. 233 fig. 5 huc referri posset, cui autem puncta 
flava ad radicem alarum desunt. Panzer (ad 
SchaefP.) has icones ad Ichn. bidentorium (haud 
Rossianum , sed nostrum) .adhibet, qui autem seg- 
mentis 4 — 7 totis nigris differt. Quaeritur nunc, 
an lineis transversalibus albis, in abdominis parte 
apicali iconum allegatarum Schaefferi, margines 
colorati segmentorum ultimorum, an nil nisi in- 
cisurae segmentorum eis indicatae sint, quod haud 
dijudicare possum. In Faunae Ins. Germ. fasc. 80 
tab. 12 Panzer illas Schaefferi icones ad Ichneum. 
nugatorium Fabr. , in Revisione pag. 65 autem 
solam fig. 5 tab. 233 ad nugatorium retulit, Trente- 
polil quoque, in Iside 1826, pag. 78, n. 23, icones 
laudatas Schaefferi ad Ichn. nugatorium adhibuit, 
cum quo etiam melius congruere videntur. — • 
Fuesslin (in Verz. d. Schweiz. Ins. p. 49, n. 944) 
citavit SchaefPeri Icon. tab. 52 fig. 5 ad Ichneum. 
bicinctum qui autem, secundum diagnosem, haud 
ad illam quadrat. 

Schaefferi Icon. tab. 183 fig. 7, quam Panzer 
(ad Schaeff.) pro Ichn. bidentorio habet, differt 


FAM.  I,  SECT.  YI. 373 

ano flavo, et potiiis ad Ichneum. fasciatorium 
redigenda est. 

Caeterum aiitem Ichn. bidentorius Panzeri 
(Faiinae fasc. 45 t. 15) et SchaeiTeri icones citatae 
nec ad c/uadriniaculatum nec ad hidcntorium oni- 
nino quadrant. 

Ichn. signatorius 0\\\\er\y cui Ichn. notatorius 
Yillersii consociatus est, abdoniine lalcato descri- 
Litur; verbum »i'alcatuma autem, nec iii hac specie 
nec in quibusdam aliis, v. c. in Ichn. dejensorio, 
abdomen compressum Ophionum indicare videtur, 
sed abdomen curvatum, quemadmodum haud raro 
in individuis mortuis Sie exhibet. — Ilaec species 
jion solum quadrimaculato , sed G\vd\w xanthorio 
et infractorio alfinis esse videtur, exacte autem 
cum nullo congruit. — Huc autem haud spectat 
Ichn. signatorius Fabr. (Cryptus Fabr. Piez.), nec 
Ichn. notatorius Walckenaeri et Olivieri (qui po- 
tius ad Banchum falcatorem referri potest), nec 
Ichn. notatorius in Panzeri Fauna exhibitus, nec 
Ichn. notatorius Thunb. Ichn. 540. 


143.  I. IMONITORIUS. 

Segmentorum 2 et 3 macula laterali, 4 — 6 
marginibus, flavls ; tarsis tibilsquc straminco- 
flavis, tibiis posticis apicc nigro. m. f. {nias 
facie fcrc tota flava; Jemina orbitis oculorum 
interois flavis). 

Statura et proportio partium Ichneumonis in- 
fractorii. 


374 ICHNEUMON 

Longitudo 6^2 linearum. C(7/7Mt palpis riifes- 
centibus; facie maris flava puncto nigro, feniinae 
nigra orbitis oculorum internis flavis. jintennae 
articulis 1 et2 subtus flavis, feminae rarius totis ni- 
gris ; 3 — 10 — 12 feminae subtus badiis. Thorax 
lineola brevi infra alas punctoque, interdum ob- 
soleto, antealas, flavis. Scutellum ^diWim. Alae 
silaceobyalinae, stigmate fulvo-stramineo, radio 
fuscescente, radice flava; squamula maris flava 
puncto nigro, feminae tota nigra; areola maris tri- 
angulari, feminae subtriangulari. P^dei" trochan- 
teribus apice flavis; femoribus basi et apice, an- 
terioribus etiam plerumque inferne totis, flavis; 
tarsis tibiisque flavis, harum posticis apice nigro. 
j4bdo!nen mari paulo gracilius quam feminae; seg- 
mento 2 fascia lata basali, medio incisa et fere 
interrupta, flava; 3 macula magna laterali trans- 
versali flava, 4 — 7 margine flavo. 

Marem unicum cepi die 7 Julii 1809 prope 
Gottingam ; feminae quaedam, prope Norimber^ 
gam et Sickershausen nec non in Austria captae, 
niihi transmissae sunt. 

Synonyma maris: 
Ichn. Schaefferi Icon. tab. 223, fig. 7, et tab. 83, 

Feminae: 
Ichn. monitorius Panzer Faun. fasc. 80, tab. 13; 
tibiis totis flavis.   (Auctor, in Revis. p, 
Q2, Schaefferi Icon. tab. 205 fig. 6 pro 


FAM.  I,  SKCT.  VI. 375 

hujus speciei varietatem,  maculis late- 

ralibus segnienti 2 et 3 medio subconti- 

guis,  habet). 
Ichn. intenuptorius Trentep. in Iside 1826, p. 80, 

n. 25. 
Ichn. mercatoiii Fabr. Piez. p. Q2, n. 38 varietas 

e museo Bosciano  (species genuina  est 

noster  Ichn. n.  141). 

Nota: 
Ichn. interruptorius Fabr. quem Panzer, iu 
Rcvis. p. Q2, ad hanc speciem adhibet, huc non 
pertinet, propter fasciam latam albam antennarum; 
sed Ichn. intcrruptorius , quem Trentepobl (1. c. 
ubi vero, sine dubio, 'pro ^ustralia legendum est 
Austria) e museo Fabriciano descripsit, penitus 
cum femina nostrae speciei convenit. Trentepohl 
marem hujus speciei haud vidit, credit autem, Icli- 
neumonem, in museoFabriciano pro varietate/c///i. 
bidentorii declaratum (v. Isidem 1826 p. 81 var. a), 
marem interruptorii esse, a quo tamen segmentis 
4 — 7 totis nigris dilFert. Quae autem Trente- 
pohl 1. c. de confusione inter Ichn. mercatorium, 
interruptorium et monitorium adfert, facile exae- 
quari possunt, si auctor mecum convenerit, Fabri- 
cium, in Systemate Piezatorum, sub Ichn. merca- 
torio duas species (n. 141 et 143) confudisse, qua- 
rum ahera, e museo Bosciano, ad Ichn. monito- 
rium spectat. 


376 ICHNEUMON 


144.  I. FASCIATORIUS. 


Melathorace bispino, facie flava, segmentis 2 
et 3 flavis apice nigris, ano flavo; trochante- 
ribus tarsis tibiisqiie stramineo-flavis, barum 
posticis apice nigro,   m. 

Mctatboracc submutico, orbitis oculorum 
internis flavis; segmentis 2 etSbasi, sequen- 
tibus margine , flavis; tarsis tibiisque strami- 
neo-flavis, tibiis posterioribus apice nigro; 
antennis alboannulatis.   f. 


Statura et proportio partium Ichn. infractorii; 
femina autem antennis longioribus, abdominis 
apice obtusiore. 

Mas: 

Longitudo 6 — 8 linearum. Caput palpis et 
mandibularum medio flavis aut rufescentibus, facie 
flava. Antennae nigrae aut fuscae, subtus dilute 
rufae aut flavescentes, articulo 1 flavo, articulis 
ultimis totis fuscis. Thorax lineola brevi infra 
alas, puncto ante alas, margineque superno colli, 
flavis; metathorace spinis duabus acutis armato. 
Scutellum flavum. Alae silaceohyalinae, stigmate 
et radio fulvis, i^adice et squamula flavis, areola 
subquinqueangulari aut triangulari. Pedes stra- 
mineoflavi aut flavi; coxis nigris, anticis plerum- 
que, rarissime etiam mediis, puncto flavo, anticis 
rarius fere totis flavis; femoribus anterioribus su^ 
perne linea aut macula longitudinali, nec basin 
nec apicem femoris attingenlc, nigra, posticis ni- 


^vtrr 


[-^^^JfAM.  1,  SEGT.  VI. 377 

gris, basi, interdiim eliam apice, flavis; tibiis 
posticls apice nigro. Abdomen segmento 2 basi 
flavo apice nigro; 3 flavo, margine apicali rarius 
toto, plLrumque taiitum in mcdlo, nigro, inter- 
dum maculam magnam triangularem aut semiorbi- 
talem nigram exliibente; 4 plerumque angulis ba- 
seos flavis; 6margine, 7 toto, flavis, rarissime etiam 
segmento 5 summo margine flavo, aut 6 toto nigro. 

F e m i n a : 

io77^z7wcZo 6 linearum. Caputo\:h\\\s internis 
oculorum flavis, genis castaneobadiis. Antennae 
nigrae, articulo 1 subtus ferrugineo; articulis 
10 — 16 albis subtus silaceo-fulvis. Tliorax linea 
flava ante alas usque ad collum ascendente, puncto 
flavo aut rufescente infra alas. Scutellum flavum. 
^lae silaceohyalinae, stigmate dilute-croceo, radio 
fusco, radice et squamula rufis, areola quinque- 
angulari. Pedes cuxis et trochanteribus nigris, his 
apice ferrugineis; femoribus nigris, antcrioribus 
sublus et apice, posticis basi, ferrugincis; tibiis 
stramineo-flavis, anticis apice ferrugineo aut nigro, 
posterluribus apice nigro; tarsis stramineoflavis. 
Abdomen segmentis 2 et 3 fascia lata flava basali, 
medlo incisa, 4 lateribus et margine flavis, sequen- 
tibus flavomarginatis, 5 interdum fere toto nigro. 
Aculeus abscouditus. 

Copiani individuorum masculorum e pluribus 
Germaniae Galliae et Italiae rcglonibus, ncc 
non e Tauria et Anglia accepi. Mense Julio ah 
Uechtritz niarem prehendiL iii Chaerophyllu aru- 


378 ICUNEUMON 

matico prope Langenau. Marem lusitanicum vidi 
\i\ Museo Comitis de Hoffmannsegg, Feminam 
unam cepit 3Ianger prope Warmhrunn , alteram 
a Stillfried prope Hirschberg, tertiam (Jiannove- 
ranam?) Reusmann transmisit. 

V a r i e t a s : 

1. Ahdominis apice toto nigro. f. — Caput 
solis orbilis frontalibus flavis. Antennae articulis 
10 — 14 cereoflavis, subtus fuscescentibus. Alae 
stigmate et radice rufo-ferrugineis, radio fusco, 
squamula nigra. Pedes nigri; femoribus anticis 
geniculo flavo; tibiis flavis, apice anticorum ferru- 
gineo posteriorum nigro; tarsis rufis aut fuscis. 
Ahdomen segmentis 2 et 3 ut in specie genuina; 
i*eliquis nigris, 7 macula obsoletissima flavicante. 
— Caetera ut in specie genuina. 

Duas feminas, civca Netley cum maribus plu- 
ribus genuinis captas, Hope mecum communicavit. 

Synonynia maris: 
Jchn.f asciatorius Fi\hr. Syst. p. 330, n. 17; Piez. 
p. 61,  n. 35; babitat in Anglia. 
Gmel. ed. Linn. p. 2680, n. 93. 
„   Villersp. 149, n. 43. 
,,   Rossi n. 749. 
„   Christ p. 338. 
„   Olivier p. 170, n. 32. 
Gravenh. Pedeni. n. 53. 
Thunb. Ichn. 542. 
Trenlep. in Iside 1826, p. 79, n. 24 


FAM.   I,  SECT.   VI. 379 

Ichn. SchaefTeri Icon. tab. 183, fig. 7. 

Ichn. sarcitorius Siilzer Keimz. tab. 18, fig. 115. 
„   Christ tab. 34, fig. 6. 

Ichji. anuatorius Forster n. 82. 

„ liossi n. 752; in liurlis Ircquens (in dcscri- 
ptione pro »abdoinen conipressunia po- 
tius »abdomen depressiusculuma legen- 
dum est). 

Ichn. dimicatorius Gin. ed. Linn. p. 2680, n. 198. 

Ichn. nugatorius llumb. lchn. 523. 

Ichn. bidentatus Olivier p. 172, n. 40. 

Nota: 

De femina descripta adhuc dubius sum, num 
vera hujus maris femina sit, propter metatlioracem 
nuiticuin et picturam diirerentem thoracis et ab- 
doniiiiis. 

Quud ad synonyma maris, haec moiienda sunt: 
Omiies auctores, qui Ichn. fasciatoriuni rabricii 
receperunt, verba ejus etiam immutata retinuerunt, 
wsegmento secundo basi, tertio sextoque flavis, 
»quinto maigine flavo.a Mihi autem ])ersuasuni 
est, Fabiiciuin, cuin segmenti septinii nuHam faciat 
mentionem, hoc pro sexto, sextum auteni pro 
quinto habuisse. 

Icon Ichn. sarcitorii Christii e Sulzeri Kennz. 
mutuata est, neglecto tamen scutcllo flavo. De- 
scriptio autein Ichncum. sarcitoriiy quam Cluist 
p. 344 edidil, haud ad hanc speciem, sed ad /chn, 
sarcitorium Liuuei (nostrum ii. 105), refcrri debet. 


380 ICHNEUMON 

Ichn. SchaefFerl Icon. tab. 183, fig. 7 exhibi- 
tiim Panzer ad IcJineumonem bidentorium adhibet, 
qui aiiteni abdominis apice toto nigro differl, inde- 
quc haud ad hanc speciem quadrat, licet etiam 
Illiger hidentorium illum ad Ichn, armatorium 
Rossii laudaverit. — Ichn. armatorius auctorum 
reliquorum , Ichn. bidentatus Gmelin ed. Linn. 
pag. 2685, n. 245, tt Ichneum.fasciatoriusWsiU 
ckenaeri p. 53, n. 23, huc non spectant, quamvis 
Walckenaer Ichn. fasciatorium Fabricii ad suam 
speciem adhibuerit. 


145.   I. TRIFASCIATUS.  n. *^' 

Facle et segmentorum 2 — 4 basi flavls, tlio- 
race pudlbusqiie llavomaculatis, abdomlnls 
apice fulvo.   m. 

Statura et proportio partium maris praeceden- 
tis; sed thorace subinermi, antennis paulo lon- 
gioribus. 

Longitudo 7 — jy^ linearum. Caput ore flavo, 
mandibularum apice fusco; facie, orbitisque ocu- 
lorum frontalibus et genalibus, flavis. Antennae 
setaceae, corpore breviores, articulo primo sub- 
tus flavo. Thorax linea (sutura) ante alas, lijieola 
infra alas, macula laterali prothoracis, plerumque 
puncto infra scutellum, interdum etiam puncto 
laterali metathoracis, flavis; metathorace tubercu- 
lis duobus parvis subacutiusculis. Scutellum fla- 
vum.   Alae silaceohyalinae, stigmate rufo aut fus- 


FAM. I, SKCT.  vr. 381 

cescente, radlo fusco basln versiis riifo, radice ct 
squamula stramineis aut fla\ is, areola quinquean- 
gulari. Pedes co\\s flavis basi nlgra; trochante- 
ribus flavis, posticis basi nigra; fcniorihus ;intc- 
rioribus flavis, supra nigrls, posticis nigris geiii- 
culo rufo, rarius latere altero vel toto rufo vel 
apiceni versus linea fla^a; tibiis flij\is, posticis 
apice nigro; tarsis fla\is ant fulvis. ylhdomen sq^- 
niento secundo maculis duabus niagnis flavis, basa- 
libus, didymis, connalis; 3 vel sicut 2, vcl flavo 
macula marginali triangulari nigra; 4 vcl sicut 
3velsicut2, niaculis flavis autem interdum haud 
connatis; 5 et 6 margine hiterali, rarius latere 
toto, rarissime etiam margine dursali, Ihtvis aut 
stramineuflavis; 7 stramineo-fulvo aut flavo, rarius 
ferrugineo aut dorso nigro. 

Mares nonnullos ccpi prope Warmhrunn , fru- 
ticeta circumvulitantes,  initiu Augusti. 


145^.   L KUVniUOFYGUS.   n. 

Linca antc alas, fncic, segmcntisquc 2 — 4 
flavls, ftis ni.ugiiie nigro - mnculalo; scg- 
tncnto 7 rufo-ni.irginato; pedibus anteriorl- 
bus flavis,  posticls  nigrls,  tlblls llavls apicc 


Statura el pruporlio partium Ichn. trifasciati 
anteccdcnlis;  an hujus \arietas? 

Longitudo 7 lincarum, paulove minor aut 
major. Caput palpis clypeo facie et parte infera 
orbitarum genaliuni flavis, niandibulis nigris apice 


382 icnNEU3ioN 

rufescente. Antennae articiilo 1 subtiis flavo. 
Thorax linea suturali ante alas, lineola infra alas, 
plerunique lineola infra scutellum, flavis. ScuteU 
/t//72 flavum. ^/ae fumatohyalinae, stigmate rufo 
aut fusco, radio fusco, radice picea aut flava, squa- 
mula nigra interdum apice rufescente. Pedes an- 
teriores flavi, basi coxarum, interdum quoque 
summa basi femorum et trochanterum, nigra; 
postici nigri, coxis macula apicali albicante, tro- 
chanteribus apice rufo, femoribus interdum geni- 
culo summo rufo, tibiis flavis, apice et summa basi 
nigris, tarsis dilute rufis, apicem versus ut pluri- 
mum fuscis. Abdomen segmentis 2 — 4 flavis, 
rarius dilute rufis , semper autem margine plus mi- 
nus nigris praetereaque puncto medio, majore 
minoreve, marginali, nigro; sequentibus nigris, 
7 margine rufo. 

Mares tres, circa Netley lectos, Hope ad me 
misit; quartum ipse cepi, initio Augusti, cum 
Ichn. trifasciato , prope Warmbrunn, idque seg- 
mentis 2 — 4 dilute rufis, margine magis colore 
nigro imbutis. 

Varietates: 

1. Segmento 7 toto nigro. m. — Abdomen 
segmentis 2 et 3 ut in specie genuina, 4 auteni 
linea longitudinali dorsali nigra, utrimque puncto 
dorsali nigro, reliquis totis nigris. — Caetera ut 
in specie genuina. 

Unum raarem Hope cepit circa Netley, 


FAM.  I,  SECT.  VI. 383 

2. Segmentis 5 — 7 rufomarginatis, 5 et 4 totis 
Jlavis. ni. — Caetera oinniiio ul in niaribus ge- 
nuiius. 

Unum individuum Hope cepit circa Netley. 


146.   I. XA^TIIOZOSMUS. 

Lincolis duahus ad radirein .il.niim, faci<*, 
scgiiicnlo 2 I>asi ct latciibus, 3 tulo, 4 — 7 
niarginc, flavis; pcdibus fulvis, poslicis ni- 
gromaculatis.   m. 

Statura et proportio partium maris Ichneum, 
infractorii ; a margineguttato (n. 152) anleunis 
ditlert longioribus. 

Longitudo 7 linearuni. Caput ore et facie 
flavis. ^/?/^/2/7t/e arliculo primo subtus flavo. Tho^ 
rax lineola aiite alas alteraque iiifra alas flavis. 
Scutellum flavum. Alae subsilaceohyalinae, stig- 
mate dilutecroceo, radio fuscesceute, radice et 
squamula flavis, areola quinqueangulari. Pedcs 
anteriores flavofulvi, coxis nigris subtus flavis, 
femorum latere iiiterno trochanteribusque flavis; 
poslici fulvocrocei, coxis, trochanterum basi, femo- 
ruin tibiarumque apice, tarsisque, nigris, articulo 
priino tarsorum llavo apice nigro. ylbdomen seg- 
mento 2 flavo aut rufostramineo, macula magna 
nigra marginali, interdum in medio dorso in acu- 
men excurrente; 3 flavo aut rufostramineo, sequen- 
tibus flavo- aut substraminco-marginatis. 


384 ICHNEUMON 

Unicum   individuiim  genuense  a  Spinola 
transmisit. 


Varietates: 

1. Segmento 7 toto nigro. m. — Longitudo 
8 linearum.   Caetera sicut in mare genuino. 

Hanc varietatem pedemontanam Bonelli me- 
cum communicavit. 

2. Segmentis 4: — 7 totis nigris, m. • — Longi- 
tudo 7 — 8 linearum. Abdomen segmento 2 vel 
Lasi fulvo apice nigro, vel flavofulvo macula trans- 
versali marginali nigra; 3 flavo- aut stramineo- 
rufo, vel margine pallidiore, vel margine summo 
aut punctis duobus marginalibus nigricantibus; 
4 vel lineola transversali marginali laterali strami- 
nea vel puncto flavicante in angulis baseos; 5 — 7 
totis nigris.   Caetera sicut in mare genuino. 

Individuum unum pedemontanum transmisit 
Bonelli^ ahevum Besser e F^ollijniay tertium vidi 
in museo Comitis de Hojffmannsegg. 

Synonyma: 
Ichn. xanthozosmus Gravenh. Pedem. n. 54. 


FAM.  I,  SECT.  M. 385 


147.  I. PALLIATORIUS.  u. . 

Segmentis 2 ct 3 siibslramineis marf![Ine ni- 
gricante, ano subslraminco-, tlMis sul^stranii- 
neis, posticis apicc nigroj antcnnarum annulo 
albo.   f. 

Scgmcntls 2 — 4 vcl tolls fulvis, vcl nlgro- 
maculatis, ano fulvo; pcdibus antcrioribus 
fulvis, coxis nigris, posticis nigris basi tibia- 
rum flavaj facic flava.   m. 

Mas: 

Statura et proportio partium Ichn.infractorii, 
abdomine paulo longiore. 

Longititdo 6 — 7 '/2 linearum. Caput ore ferru- 
gineo, facie et clypeo flavis. j4ntennae arUciilo 1 
subtus flavo. Thorax linea suturali ante alas, in- 
terdum etiam lineola infra alas alteraque infra scu- 
tellum, rarissime insuper maculis duabus oblon- 
gis metalhoracis, flavis; metathorace subbispino. 
Scutellum flavum. Alae silaceohyalinae, stigmate 
fulvo aut ferrugineo, radio fusco, radice fulva aut 
ferruginea, squamula nigra aut ferruginea. Pedes 
anteriores fulvi aut rufescentes, coxis nigris subtus 
flavis, trochanteribus basi nigra, femoribus inter- 
dum puncto basali nlgro; postici nigri, plerumque 
trochanterum et femorum apicibus ferrugineis aut 
ferrugineoflavescentibus, femoribus rarius latere 
convexo rufomaculato, tibiis stramineofulvis aut 
flavis apice nigro aut fusco, tarsis fulvis aut ferru- 
gineis aut fuscis. Abdomen segmentis 2 — 4 vel 
totis fulvis aut sordideflavis,  vel puncto majore 

Ichn. Europ. Pars I. 25 


386 ICI1NEU310N 

minoreve nigro; 5 et 6 macula aut margine late- 
rali, plerumque etiam margine dorsali, rufis; 
7 toto rufo aut fulvo. 

F e m i n a : 

Statura et proportio partium feminae sequen- 
tis, sed antennis pedibusque longioribus. 

Longitudo 6 — 7% linearum. Caput orbitis 
oculorum frontalibus flavis aut castaneis, tenuibus. 
Antennae dimidio corpore paulo longiores, apice 
involutae, articulis 10 — 15 — 17 albis subtus ful- 
vis. Thorax sicut in mare, metathorace toto nigro. 
Scutellum et alae sicut in mare. Pedes anteriores 
femoribus apice fulvo aut flavo, tibiis fulvis aut 
flavis, mediis apice ferrugineo rarius nigro," tarsis 
anticis fulvis mediis ferrugineis; postici sicut iii 
mare. Abdomen segmentis £ et 3 vel rufoflavis 
vel flavis marginem versus rufis, margine ipso fusco 
aut nigro; 6 et7 vel totis stramineorufis vel mar- 
gine rufo. 

Mares duos e Carinthia Dahl transmisit, duos 
alios vidi in museo Klugii Berolini. — Feminae 
tres, prope Hirschberg Vindobonam et Genuam 
paptae, mecum communicatae sunt. 

Varietates; 
1.  Femina; segmentis 2 et S flavis , margine 
rufo, 4 ru/o basi nigra, sequentibus totis rufis. 
— Caetera sicut in femina genuina. 

Unicum individuum gallicum Brongniart trans- 
misit. 


FAM.  I,  SECT.  VI. 387 

2. Mas. Femoribus anterioribus externe ni- 
gris ; segmento 4 nigro y angulis baseos fuUns. — 
Longitudo 5'/^ linearum. Abdomen segnientis 
2 et 3 macula nigra majore quam in maribus ge- 
nuinis; 4 nigro, angulis baseos fulvis. Caetera 
sicut in specie genuina. 

Hunc raarem gallicum Brongniart mecum com- 
municavit. 

3. Mas. Abdominis apicenigro, immaculato; 
femoribus anterioribus externe nigris. — Longi- 

tudo 8 y^ liaearuni. Caput clypeo et facie nigris, 
lateribus testaceis; palpis et mandibularum medio 
sordidetestaceis. Antennae articulo primo subtus 
testaceo. Thorax puncto flavo infra alas. ScuteU 
lum flavum. Alae fumatohyalinae, stigmate radio 
et squamula rufis, radice flava. Pedes coxis et 
trochanteribus nigris, his apice fulvotestaceis; 
femoribus nigris, anticis apice et latere altero toto, 
raediis apice solo, fulvotestaceis; tibiis tarsisque 
fulvotestaceis, illarum posticis apice nigro. Abdo- 
men segmento 2 fascia lata basali, niedio incisa, 
fulvoflava; 3 flavofulvo, macula dorsali nigra tri- 
loba; 4 angulis baseos rufis. 

Individuum \xmc\xm fennicum Sahlberg mecum 
communicavit. 


25 


388 ICHNEUMON 


148.   L RUFATORIUS.   n. 


Abdomine nigro - feiTugineo - stramineoquc 
vario; tlbiis tarsisque rufo-stramincis; anten- 
nis tricoloribus.   f. 


Statura et proportio partium feminae Ichn, 
infractorii, 

Longitudo 5 — 6 linearum. Caput ore et orbitis 
oculorum omnibus ferrugineis.  Antennae articulis 

1 et 2 nigrofuscis, 3 — 6 ferrugineis, 7 — 13 — 14 
flavoferrugineis supra pallidioribus. Thorax li- 
neola infra alas, lineaque suturali ante alas, inter- 
dum obsoleta, flavis aut ferrugineis. Scutellum 
flavum aut sordideflavum. Jllae silaceohyalinae, 
stigmate radio et radice diluteferrugineis aut ful- 
\is, squamula ferruginea. P^d^^ femoribus ante- 
rioribus inferne apicem versus, posticis geniculo, 
ferrugineis; tibiis flavis, apice ferrugineo; tarsis 
flavoferrugineis. Abdomen segmento 1 rufoferru- 
gineo, margine flavo aut stramineo, petiolo nigro ; 

2 stramineo, basi ferrugineorufa; 3 vel basi nigra 
apice flavo, vel nigro lateribus ferrugineorufis, 
margine stramineo; 4 ferrugineorufo, medio baseos 
nigro; sequentibus totis ferrugineorufis. 

Unum individuum gottingense Spangenberg 
mecum communicavit, alterum vidi in museo 
Comitis de Hoffmannsegg, 


FA.M. I, sEcr.  VI. 389 

Nota: 
Forsan ad hanc speciem adhlberi possenl Ichn. 
crispatorius Linn. etc. aut Ichn. tricoloreus Christj 
sed ille discrepat abdoniinis apice subfuscescente 
aut nigro, hic thorace ruto niedio nigro. 


149.  I. OCCISORIUS. 

Facie tlbiis tarsiscjue ilavis; segmento 2 flavo 
macula nigra, 3 tulo Ihnu, sc^ucntibus mai- 
j^inc llavo.   m. 

Statura et proportio partium maris Ichneum. 
injractorii ; anteniiis attamen brevi(>ribus. 

Longitudo 5 — 7 linearum. Cuput ore et facie 
flavis, palpis et mandibularuni apice interduni 
rulescentibus, interdum etiam macula faciali nigra. 
Antennae articulo 1 subtus flavo. Thorax lineola 
brevi infra alas, punctoque interdum obsoleto ante 
alas, colli niargine supero, rarius lineola transver- 
sali infra scutelhim, flavis. Scutellum flavum. 
Alae silaceohyalinae, radio et stigmate fulvis, 
radice et squamula flavis. P^d^j femoribus ante- 
rioribus inferne et geniculo flavis; tibiis tarsisque 
flavis, tibiis posticis apice nigro aut fusco. jibdo- 
men segmento 2 flavo, plerumque ante marginem 
fascia seu linea transversali, vel etiam trianguki, 
majore minoreve, interdum fere obsoleto, nigro; 
3 toto flavo, rarius punclo aut lineola Iransversali 
fusca, breviore aut longiore, ajite n)arginem 4 — 7 
Ihivomarginatis. 


590 ICHNEUMON 

Quaedam individua cepi ^vope Gottingam, loco 
aprico graniinoso volitantes, mensibus Augusto et 
Septembri; nonnulla, Trajecti ad Moenum, circa 
JSetley et in Gallia capta, de Heyden Hope et 
Brongniart transmiserunt. 


,  Synonyma: 

Ichn, occisorius Fabr. Ent. p. 142, n. 37. — Piez. 
p. 61, n. 34; habitat Halae Saxonum. 

„   Gravenh. Addit. n. 2. 

„   Trentep. in Iside 1826, p. 222, n. 39. 
Ichn. marginatorius P£iazevFsLU.a.iasc. 75, n. 14. 

Nota: 

Huc autem haud spectat Ichn. marginatorius 
Fabr. , antennis enim gaudet subtus flavis, stig- 
mate alarum nigro, etc. potiusque ad nostrum Try- 
phonem marginatorium redigendus est. Nec Ichn. 
marginatorius Rossii et Olivieri eadem est spe- 
ciesj nam abdomine subsessili etc differt et, se- 
cundum Rossium, Ichneumoni lituratorio Linn. 
affinis est. 

Haesitabam, Ichn. occisorium Fabr. ad hanc 
speciem adhibere, cum auctor, in descriptione, 
femorum nigrorum nullam fecerit mentionem; 
Gmnar autem idem iudividuum, cui Fabricius ia 
museo Hiibneri nomen occisorii ipse inscripserat, 
mecum communicavit, quo de identitate speciei 
certior factus sum. 


KAM.   1,  SKCT.   VI. 391 

150.   I. CONTAMINATUS.   n. 

Scgmentis 2 ct 3 ilnvis, ^ubnif^opunctatis, 
6 et 7 maculu ilavicaute; femoribus fulvis; 
tibiis flavis, posticis apicc ni;;ro.   ni. 

Statujci et propoitio parliuni praecedenlis; 
abdomine paulo longiore et angustiore. 

Longitudo 6 linearuni. Ccipiit niedio niandi- 
bularuni et orbitis internis oculoruni llavis. Anten- 
nae subtus ferrugineae, articulo 1 flavo. Thorax 
puncto ante alas alteroque infra alas flavis. Scu- 
tellum flavum. jilae silaceohyalinae, stigmate 
stramineo, radio fusco basin versus rufo, radice 
fulva, squamula fusca; areola quinqueaugulari 
subpyraniidata. PfcZ^^' femoribus fulvis ; tibiis fla- 
vis, latere aitero fulvo, posticis apice nigricante; 
tarsis anterioribus rufofulvis, ungue fusca, posti- 
cis nigris. Abdomen capite thoraceque longius et 
paulo angustius; segnieutis 2 et 3 flavis, ante mar- 
gineni linea transversali fusca, e punctis tribus 
composita; 5 puncto albido marginali, 6 et 7 ma- 
cula dorsali aJba. 

Marem unicura Manger cepit prope JVarm^ 
brunn. 


392 ICHNEUMON 


151.  I. XANTHIUS.  u. 

Facie, llnea ante alas, dorso metalhoracis, 
pcdlbus ct abdomiue, sordideflnvls; fenioribus 
posticis et basl segmcntorum nigromacu- 
latis.   m^ 

Statura et proportlo partium maris Ichneum. 
infractorii ; abdoniine paulo longiore. 

Longitudo 6 linearuni. Caput ore facie et 
orbitis oculorum omnibus flavis. Antennae fuscae, 
articulis 1 et 2 subtus flavis. Thorax colli mar- 
gine, linea ante alas, altera infra alas, punctoque 
infra hanc lineam, lineis duabus longitudinalibus 
dorsi, lineola transversali infra scutellum, totoque 
dorso declivj metathoracis, flavis. ScutellumRiX' 
vum. Alae^ silaceohyalinae, stigmate et radio ful- 
vis, radice et squamula flavis, areola subtriangu- 
lari. Pedes flavi; coxis nigris macula flava; tro- 
chanteribus basi nigris; femoribus anterioribus ex- 
terne fulvis, posticis externe et interne nigris. 
Abdomen segmento primo flavo, petiolo rufo basi 
nigra; 2 — 4 flavis, basi summa nigra; 5 et 6 ni- 
gris, lateribus et margine flavis; 7 fusco, lateri- 
bus flavis. 

Marem unicum gallicum Desmarest mecum 
communicavit. 

Varietas: 
1. Femorihus anterioribus extra nigris; seg- 
mentis2—^fulvis, basi rufis. m. — Longitudo 


FAM.  I, SECT. vr. 393 

8 lineariim. Ccrpz/Macie flava, linea longitiidinali 
clypeique margine nigris; palpis et mandibularuni 
medio rufis. Antennae arliculo 1 subtus flavo. 
Thorax puncto ante alas, lineola infra alas, macu- 
lisque duabus dorsalibus metathoracis, flavis. Scu- 
tellum flavum. Alae sicut in mare genuino. Pedes 
coxis et trochanteribus nigris; femoribus nigris,an- 
ticis infra et apice, posterioribus apice solo, testa- 
ceorufis; tibiis tarsisque fulvotestaceis. Ahdomen 
scgniento 1 flavo, petiolo nigro; 2 — 4 cerinis, basi 
rufis; 5 nigro, hiteribus et summo margine rufis; 
6 et 7 nigris, summo margine subrufescente; 8, seu 
vagina menibri masculi,  rufescente. 

Individuum umcwm Jennicum Sahlbergio debeo. 


152.   I. MATIGINEGUTTATUS.   n. 

Facie, scgmcntls 1 — 3 puncto lalcrall, 7 puncto 
dorsali, tarsis tiblisciuc, stramineis, tlbllsposti- 
cls aplcc nigro.   m. 

Statura et proportio partium maris Ichneum. 
infractorii; antennis et abdomine longioribus. 
Pictura segmentoium 1 — 3 haec species cum Ichn. 
sugillatorio congruit, caeteris autem satis difYert. 

Longitudo 6 — 7'/^ linearura. Caput ore et 
facie flavis. Antennae porrectae, corpore paulo 
breviorcs; articulo 1 , in individuis majoribus, 
subtus ilavo. ThoraxVmtdL ante alas, in majori- 
bus etiam lineola infra alas, flava. Scutellum sor- 
dideflavum,  interdum basi  nigra.   Alae silaceo- 


394 IC1INKU3101N 

hyalinae, stigmate fulvo, radio fusco, radice picea, 
squamula fuscoferruginea, areola triangulari aut 
subquinqueangulari. Pedes anteriores flavi aut 
sordideflavi, coxis supra nigris, trochanteribus vel 
totis vel supra nigris, femoribus supra nigris, tibiis 
apice rufo aut nigro; postici nigri, trochanterum 
et femorum apice ferrugineo, tarsis tibiisque flavis 
aut sordideflavis, his apice fusco aut nigro. Abdo- 
men capite thoraceque longius, individuis majori- 
bus fere duplo longius, thoracis latitudine, minori 
thorace paulo angustius; opacum; segmento 1 
puncto albido anguli apicalis; 2 macula flava aut 
sordide flava anguli apicalis; 3 vel sicut 2, vel basi 
obscurocastanea, angulo apicali obsolete flaves- 
cente; 4 interdum puncto anguli apicalis flaves- 
cente; 7 macula dorsali parva flavescente, indivi- 
duo minori dorso fere toto flavo. 

Mares duos, circa Warmbrunn captos, Man" 
g-^r transmisit; tertium, minorem, ipse prehendi, 
mense Augusto, in frutetis, prope Sahbrunn. 


153-  I. ORATORIUS. 

Annulo anteiinarum et tibiarum albo ; segmen- 
tis 1 et 2 marglne, 6 et 7 dorso, albls. m. f. 
(^nias faeie et lineolis ad alarum radicem albis). 

Statura et proportio partium Ichn. uiridatorii. 

Longitudo maris 6 — fere 7 linearum , feminae 
Sy^ linearum. Caput maris ore, facie, orbitis 
oeulorum frontalibus, plerumque puncto genarum. 


FAM.  I,   SECT.  M. 395 

albldis; feminae solis orbitis oculorum internis 
sordide albidis. Antennae maris porrectae, dinii- 
dio corpore longiores, articulo 1 subtus albo; arti- 
culis 10 — 15, vel plurimis eoruni, supra albis; 
feminae a^ice incurvae, articulis 9 — 14 albis sub- 
tus sordidis. Thorax maris linea suturali ante 
alas, lineola infra alas, interdum puncto infra scu- 
tellum alteroque ante petiolum, albis, metatho- 
race suhhiSTpmo \ feminae puncto albo ante alas. 
Scutelliim album. jllae fumatobyalinae; stigmate 
fuscopiceo, feminae rufescente, radio fusco, radice 
et squamula fuscis, niari interdum albis, areola 
subtriangulari. Pedes maris anteriores coxis et 
trochanteribus albis, femoribus subtus albis, tibiis 
subtus et basi albis, tarsis sordide albis, articulo- 
rum apicibus fuscis; postici annulo lato ante basin 
tibiarum et articulis 3 — 5 tarsorum albis;yi?m/- 
nae femoribus anterioribus apice summo strami- 
neorufo; tibiis annulo lato albo antebasin; tarsis 
anterioribus stramineo-fuscis, posticis fuscis. Ab- 
domen maris ca^phe thoraceque longius, interdura 
fere duplo longius, thorace pauluhim angustius, 
segmentis 2 — 5 fere aequilatis, feminae oblongo- 
ovatum, capite ihoraceque pauhilum longius, vix 
thoracis latitudine, apice obtusum; segmcntis 1 — 3 
subopacis, 1 margine aut niacula niarginali alba, 
2margine albo aut eborino; 3 maris margine, in- 
terduni medio interrupto, aut puncto anguloruni 
apicalium, interdum obsoleto, albo; 4 — 7 nifi- 
dioribus; 6 puncto aut macuLi marginali, 7 niacula 
dorsali, albis aut eborinis. 


396 ICIlNEirMON 

Mares nonnullos, in Silesia Austria et VoU 
hynia captos, accepi, diios vidi in museo Klugii. 
Feniinam unicam Besser e Volhynia mecum cora- 
municavit. 

Varietas: 

1.^ Segmentis 1 et 2 puncto apicali albo. f. — 
Longitudo 5 % — 6 linearum. Thorax totus niger. 
Alae stigmate piceo aut rufo. Pedes paulo graci- 
liores quam in femina genuina. Ahdomen paulo 
latius quam in femina genuina. 

Individuum, prope Hirschberg captum, a Still- 
fried transmisit, alterum, prope Craco^nam cap- 
tum, Besser y tertium italicum Dahl; duo indivi- 
dua marchica vidi in museo Klugii, 

Synonyma maris: 

Ichn. oratorius Fahr. Ent. p. 138, n. 24. — Piez. 
p. 58, n. 20. 
„   PanzerFaun. fasc. 80, tab. 10. 

F e m i n a e : 
Ichn. dealbatus Gmel. ed. Linn. p. 2678, n. 22Q 
(etiam segmento 5 puncto albo). 

Nota: 

In individuo hirschbergensi segmenta 4 — 7 
latere sinistro adeo connata sunt ut incisurarum 
vestigiuni omne deletum sit. 


1-AM.  I,  SECT.  VI. 397 


153^-  I. ATRAMENTARIUS.   ii. 

Facie,  annulo tiblnnim,  punctoquc segmen- 
torum 1, 2 et 7, albls.   m. 

Statura et proportio partium maris Ichneum, 
oratorii antecedentis. 

Longitudo 5^2 lineariira. Caput facie et cly- 
peo albis, hoc macula marginali nigra, palpis sor- 
dide albis, orbitis oculorum frontalibus albis. 
Scutellum album. Alae subfumatohyalinae, stig- 
mate radio et radice fuscis, squamula nigra. Pedes 
femoribus anterioribus geniculo et subtus linea 
longitudinali albis; tibiis anterioribus albis, ex- 
terne apice et basi nigris, posticis annulo lato albo 
ante basin. Abdomen segmento 1 macula parva 
alba in medio marginis, 2 puncto albo subobsoleto 
marginali subdiaphano, 7 macula dorsali alba. 

Unicum marem, circa Netley captum, Hope 
mecum communicavit. 


154.  I. ALRIPICTUS. 

Annulo antennarum albo; capite, thorace, 
scutelloque albob*neatis; segmentis 1 — 4 mar- 
glnlbus interruptls, 6 et 7 marginibus inte- 
giis, albls.   m. 

Longitudo 6 linearum. Corpus totum pube 
tenerrima subgriseosericeum. Caput thoracis lati- 
tudine, palpis albidis, mandibulis medio rufis, 
orbitis oculorum internis et puncto genarum albis. 


398 ICHNEUMON 

jintennae porrectae; articulis brevibus, 16 — £0 
supra albis (ultiniis deficientibus). Thorax gib- 
bulus; lineola ante alas, altera infra alas, tertia 
ante angulum singulum scutelli, quarta transver- 
sali infra scutellum, albis. Scutellum margine 
laterali et apicali albo. jilae subfumatobyalinae, 
stigmate et radio fuscis, radice alba puncto nigro, 
squamula nigra puncto albo; areola subquinque- 
angulari. P^dfe^ mediocres; anteriores femoribus 
infra fusco-badiis apicem versus pallidloribus, 
tibiis fuscis interne sordidealbidis, tarsis fuscescen- 
tibus. Abdomen capite thoraceque longius et an- 
gustius, nitidulum; segmentis 2 — 5 fere aequila- 
tis, 1 — 3 margine albo, medio subinterrupto, 
4 vestigio laterali marginis albi, 6linea marginali 
transversali abbreviata alba, 7 toto albo. 

Unicum  individuum  pedemontanum  Bonelli 
misit. 

V a r i e t a s : 
1. Scutello toto et maculis duahus metatho- 
racis albis. m. — Longitudo paulo ultra 7 lineas. 
Caput palpis et macula laterali clypei albis, 
facie alba medio nigra, orbitis oculorum frontali- 
bus et genalibus albis. Antennae corpore dimidio 
paulo longiores, setaceae, apice subcurvatae, arti- 
culis 14 — 20 supra albis. Thorax colli margine 
supero, linea ante alas, lineola infra alas altera- 
que transversali infra scutellum, maculisque dua- 
bus dorsi declivis metathoracis, albis. Scutellum 
album.   Alae fumatohyalinae, stigmate et radio 


FAM.  I,  SECT.  VI. 399 

fusconigris, radice et squaniiila albis. Pedes ante- 
riores coxis subtus niacula alba, fenioribus anticis 
latere altero toto, mediis solo apice, rufis, apice 
suninio ipso albido, tibiis sublus albidis, tarsis albi- 
dis articulo ultimo nigrofusco. Abdomen segmen- 
tis 1 — 3 macula anguli apicalis, 4 lineola niargi- 
nali anguli apicalis, 6 toto margine, 7 toto dorso, 
albis. 

Marem unicum Besser e Volhynia misit. 

Synonyma: 
Ichn. alhipictus Gravenh. Pedem. n. 55. 


155. I. NYCTHEMERUS. 

Capitc tliorace et scutello flavolineatls; seg- 7 
mentis 1 — 3 macula laterali, 4 — 7 margine, / 
flavis; aatennis tibiisque rufis.   f. 

Longitudo 3% linearum. Caput orbitis ocu- 
lorum internis et externis flavis. Antennae por- 
rectae; articulis 1 et 2 fuscis, subtus rufis; sequen- 
tibus rufis, sensim obscurioribus tandemque fuscis 
(ultimis deficientibus). Thorax gibbulus, sub- 
griseosericeus, linea flava ante alas. Scutellum 
gibbulum; flavum, lateribus nigris. ^Zae hyalinae, 
irideae, stigmate radio et radice fuscis, squamula 
flava, areola subquadrangulari. P^c?^^ mediocres; 
antici macula coxarum flavicante, femoribus api- 
cem versus fulvis, tibiis tarsisque rufis; medii tar- 
sis tibiisque  rufis,  his  apice nigricante;  postici 


400 ICHNEUMON 

tibiis rufis apice nigro, tarsis rufis apicem versus 
fuscescentibus. Abdomen oblongoovatuni, capitis 
thoracisque longitudine, thorace vix paulo an- 
gustius, nitidulum, apice obtusum; segmentis 
1 et 2 macula anguli apicalis, 3 margine, medio 
subinterrupto, 4 — 7 margine, latera versus ab- 
breviato, flavis.   Aculeus subexsertus, fuscus. 

Unicam  feminam  pedemontanam  Bonellio 
debeo. 

S y n o n y m a : 
Ichn. nycthemerus Gravenh. Pedemont. n. 56- 


FAM.  I,   SECT.  VTI. 401 


S  E  C T  I  O   VIL 


Scutello pallido; ahdomine vel pallide notato^ 
vel segmentis quibusdam totis flavisy segmento 

ultimo toto ni^ro, 

Ichn. equitatorii var. abdomine tricolore, ad 
sectionem 5 spectat; Ichn. natatorius axitem, seg- 
meati septimi puncto albo, Sid sectionem 6. Spe- 
ciebus, segmentis quibusdam totis flavis, hic color 
interdum in rufum transit (e. g. in nonnullis indi- 
viduis Ichn, luctatorii) , quo nexus cura sectione 8 
se prodit. Idem Ichn. luctatorius et Ichn. glau- 
catorius, varietatibus scutello toto nigro, ad sectio- 
nem 9 spectant. 

E sectione 4 varietas Ichn. salicatorii, abdo- 
minis apice immaculato segmentis 2 et 3 strami- 
neomaculatis, in hanc sectionem 7 transitj e 
sectione 6 varietates segmentis ultimis totis nigris 
Ichn. palUatorii , in/ractorii, fasciatorii, ery- 
thropygi et xanthozosmi huc spectant. 


IcHn. Eorop. Pars I, ^Q 


40^ I C H N E U TNl O N 


156.   I. QUADRIFASCIATUS.   m- 

Facic, maculis diiabus nietathoracis, segmen- 
torum 1 — 4 marginibus, flavis ; pedibus flavis, 
nigromaculatis.   m. 

Statura et proportio partium omnino Tchn, 
scanthorii et flauonigri. 

Longitudo 6% — 7% linearum. Caput ore et 
facie flavis. Antennae articulo 1 subtus flavo. 
Thorax lineola ante alas, altera infraalas, macu- 
lisque seu punctis duobus metathoracis, flavis. 
Scutellum flavum. Alae subsilaceohyalinae, stig- 
mate fulvo, radio fulvofuscescente, radice et squa- 
mula flavis, areola subquinqueangulari aut subtri- 
angulari. Pedes flavi; coxis et trochanteribus ni- 
gris macula flava; femoribus anterioribus linea 
longitudinali nigra, posticis vel flavis apice nigro 
'vel nigris basi flava; tibiis posticis apice nigro; 
tarsis posticis articulorum £ — 5 apicibus plerum- 
que nigricantibus. Abdomen segmento 1 flavo, 
petiolo nigro; 2 flavo, dimidio nigro; 3 flavo basi 
nigra; 4 vel cum 3 congruente, vel triangulo lato 
nigro, cujus apex anum versus spectai. 

Individua quaedam, circa Parisios et Monspes- 
sulanum capta, mihi transmissa sunt. 

Nota: 
Haec species a mare Ichn. xanthorii non nisi 
colore flavo praevalente segmentorum 1 — 4, seg- 


FAM.  I,  SECT.  VII. 403 

nientis sequentibus et antennis, articulo 1 excepto, 
totis nigrls, differt; forsan ejus varietas esse posset, 
cum etiam aliae species sectionis sextae, v. c. Ichn. 
infractorius et xanthozosmus, segmeutis ultimis 
vel totis nigris vel flavomarginatis varient, et iii 
ipsius Ichn. xanthorii varietate segmentum 5 jam 
totum nigrum sit. Colore haec species medium 
tenet inter /cA/z. xanthorium et Jlai^onigrum se- 
quentem. 


157.  I.  FLAVONIGER. 

Facie, punctls ad alarum radicem, maculis 
metathoracis, segmentis 1 — 3j ilavis; seg- 
mento 4 flavomaculato j pedlbus flavis , nigro- 
maculatls.   m. 

Statura et proportio partium omnino Ichn, 
luctatorii. 

Longitudo 7 — 8 linearum. Caput facie ore- 
que flavis. Antennae articulo 1 subtus flavo. Tho- 
rax colli margine supero, puncto ante alas altero- 
que infra alas, maculis seu punctis duobus meta- 
thoracis, flavis. Scutellum flavum. Alae silaceo- 
hyalinae, stigmate et radio fulvis, radice et squa- 
mula flavis, areola quinqueangulari. Pedes^2i\\\ 
coxis nigris macula flava; trochanteribus nigris 
apice flavo; femoribus anterioribus externe basin 
versus, posticis apice, nigris; tibiis posticis apice 
nigro. Abdomen segmento 1 flavo, petiolo ni- 
gro; 2 et 3 flavis,  plerumque basi summa nigra; 

2^^ 


404 rCHNEUMON 

4 pleriimque nigro, lateribus et summo margine 
flavis, interduni flavo macula basali nigra, rarius 
nigro macula laterali et summo margine sordide- 
flavis. 

Individua quaedam, prope Taurinum Genuam 
et Parmam capta, unum autem (hannoc^eranum ?} 
a Reusmanno, aecepi; individuum segmenti quarti 
picturis sordide-flavis Hope circa Netley cepit. 

Varietates: 

1. Metathorace toto nigro, — Segmentum 4 
summis marginibus flavicantibus. Caetera sicut 
in mare genuino. 

Unum marem pedemontanum Bonelli mecum 
communicavit; duos Hope cepit circa Netley, 

2. Segmento 4 toto nigro. — Metathoracis 
puncta flava perexigua aut nulla. Caetera sicut 
in mare genuino. 

Unum individuum, austriacum, Dahl trans- 
misit, duo, netleyana^ Hope. 

Synonyma: 
Ichn. flauoniger Gravenh. Pedemont., n. 57. 

Nota: 
Conferas notam ad praecedentem. 


FAM.  1,  SECT.  VII, 405 

158.  I. EQUITATORIUS. 

Facie, punctisquc ad radicem alarum, flavls; 
segmentis 1 — 4 flavis, Lasi plcrumque nigris, 
pedibus flavis, co\is ct trochantcribus nigns. m, 

Statura et proportio partium Ichn. luctatorii. 

Longitudo 6 — Tlineanini. Caput ore et facie 
flavis, facie et clypeo plerunique puncto aut ma- 
cula nigra. Antennae subtus nigrofuscae, arti- 
culo 1 plerumque flavo aut ferruginco. Thorax 
puncto ante alas, altero infra alas, tertio, inter- 
dum minuto, infra scutellum, flavis. Scutcllum 
flavum. ^/t7e hyalinae; nervis omnibus, stigmate, 
radio et radice fulvis aut rufis; squanuila vel tola 
flava, vel fusca macula flava aut rufescente; areola 
subtriangulari. Pedes ^2i\\\ coxis et trochanteri- 
Lus nigris, his apice dilutefulvo; coxis anteriori- 
bus plerumque, rarius etiam posticis, macula flava 
distinctiore aut obsoletiore. Abdomen segmento 
primo flavo, basi nigra, rarius fulva ; 2 flavo, ple- 
rumque basi rufescente aut fusca; 3 et 4 flavis, 
basi fusca aut nigra; 5 — 7 nigris, sericeis. 

Quaedam individua etrusca et pedemontana 
mecum conimunicata sunt; unum (norimbergense?) 
Sturm transmisit, idque facie et clypeo tolis flavis 
distiuctum. 

V a r i e t a s : 
1. Segmentis 5 et 6 ferrugineis hasi fusca , 7 
Loto ferrugineo. — Caetera sicut in mare genuino. 


406 ICHNEUMON 

Individuum  unicura  pedemontanum  Bonelli 
transmisit. 

Synonyma: 
Jchn, eguitatorius Panzer ad Kob pag. 56, n. 19, 
tab. II fig. 19; habitat in larva Phalaenae 
INfoct. piniperdae. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2679, n. 90. 
„   Gravenh. Pedemont. , n. 58. 
Ichn, mediatorius Fabr. Piez. p. 60,  n. 32. 
„   Trentep. in Iside 1826, p. 233. 

Nota: 
Ichn. mediatorius Fabr. autem cum Ichneum. 
mediatorio Panzeri (nostro natatorio Fabr.) haud 
confundi debet, de quo vide n. 169. 


159.  L LURIDUS.  n.  . 

Facie, punctis ad alavurn radicem, maculisque 
metathoracis, flavis ; aJadQinJ^ne flavo, apice ni^ 
^^^gro: pedibus anterioribus sordidefulvis, posti- 
cis nigris tibiis flavis.   m. 

Statura et proportio partium Ichn. luctatorii. 

Longitudo 4 — 6 linearum. C a put ore, facie, 
orbitisque oculorum externis et internis, flavis aut 
substramineis. Antennae longitudine corporis, aut 
paulo breviores, porrectae, fusconigrae, articulis 
1 et 2 subtus flavis. Thorax puncto infra alas, 
linea ante alas usque ad collum ascendente sutu- 


FAM.  1,  SKCT.   MI. 407 

rali, punclo seu liiiea transversali infra scutellum, 
interduin eliani colli niargine, flavis aut stranii- 
neis; nietathorace vel d(jrso declivo toto, vel nia- 
cula niagna rhoniboidali aut subtrlloba, velniaculis 
duabus parvis, flavis aut strainineis. Scutellum 
flavuni. Alae hyalinae; stigniate fusco aut nigro 
aut ferrugliieo, radio nigro aut fusco, radice fulva 
aut flava, squanuila fusca aut flavescente. Pedes 
anteriores flavi, coxis pleruinque basi nigris, au- 
ticis interdum totis flavis, niediis interdum totis 
nigris, trochanteribus niediis interdum basi nigra, 
femoribus plerumque externe dilutecroceis, mediis 
rarius macuhi fusca obsoleta; postici nigri, tibiis 
flavis apice nigro, rarius femoribus margine supero 
et infero pro parte sordiderufo. Abdomen seg- 
mento 1 flavo, interdum macuhi et petioli basi 
nigris; 2 — 4 flavis aut fulvis, 4 interdum mar- 
gine nigro. 

Individuum unum cepi mense Julio prope Oede' 
lem; HartUeb duo silesiaca mecum communicavit, 
quorum alterum mense Junio e pupa Noctuae 
runicae prodiit; unum monspeliense a Lipperto 
accepi. 

Varietates: 
1. Pedum poslicorum coxis et femoribus su- 
perne Jlatis, — Metathorax dorso toto Ihivo. 
Pedcs aiiteriores toti flavi; postici coxis nigris 
supra flavis, trochanteribus nigris apice rufo, femo- 
ribus fulvis latere altero nigro, tibiis flavis summo 
apice iiigro, tarsis nigris.   Abdomeniii\\\xi\\\ seg- 


408 ICUNEUMON 

inento 5 fulvo, 6 fulvo apice nigrofusco, 7 toto 
nigrofusco. 

Marem unum cepi prope Gottingam. 

2. Femoribus anteriorihus fuscomaculatis. — 
Metathorax macula magna triloba flava. Pedes 
anteriores flavi, coxis basi nigra, trochanteribus 
mediis basi nigra, femoribus macula fusca, in an- 
ticis obsoleta; postici nigri, tibiis flavis apice ni- 
gro, Abdomen segmento 1 flavo, petioli basi et 
macula media nigris; 2 et 3 flavis, 4 nigro basi 
flava; sequentibus totis nigris. Caetera sicut in 
specie genuina. 

Marem unicum cepi mense Junio in fruticetis 
prope Pepelmtz, 


160.  I. DEFENSORIUS. 

Facie, linea ante alas, segmentis 2 — 4, pedi- 
busque, flavis, horum posticis nigromacula- 
tis.   m. 

Statura et proportio partium omnino Ichn, 
luctatorii. 

Longitudo 7 linearum. Caput ore et facie 
flavis. Antennae articulo 1 subtus flavo. Thorax 
colli margine supero, linea ante alas, puncto infra 
alas, punctoque transversali infra scutellum, flavis; 
metathorace subbispino, punctis duobus rufis ob- 
soletissimis. Scutellum flavum. Alae silaceo- 
hyalinae,  stigmate et radice fulvis,  radio fusco> 


FAM.  1,  SECT.  VII. 409 

squamula nigra apice fulvo. Pedes anteriores toti 
flavi; postici coxis et trochanteribus nigris apice 
flavis, femoribus sordide flavis macula media nigra, 
tibiis flavis apice nigro, tarsis rufoferrugineis apice 
fusco. Abdomen segmentis 2 — 4 sordide rufo- 
flavis, lateribus et summo marglne fuscis (viveii- 
tibus forsan totis flavis?). 

Unicum individuum gallicum Brongniart mihi 
transmisit. 

Synonyma: 
Ichn. defensorius WWers p. 156, n. 65 (abdomine 
falcato  —  de quo  conferas  nolara  ad 
nostrum   Ichn.   quadrimaculatuni,   n. 
142). 
„   Olivier p. £15, n. 46. 


161.   I. CONSPURCATUS.   n. 

Linca ante alas, scgnicntis 2 t't 3 totis, 4 niar- 
ginc mcdio internq)to, tibiis ct latere interno 
feraorum, llavis,  tibiis posticis apice nigi'o. m. 

Statura et proportio partium quidem sicut in 
femina Ichn. luctatorii , sed gcnitalia et antennae 
porrectae probant, individua hujus speciei, quot- 
quot eorum vidi, mares esse. 

Longitudo 7 linearum. Caput punctis duobus 
minutis flavis aut ferrugineis clypei. Antennae 
porreclae, setaceae, dimidio corpore vix paulo 
longiores.  Thorax linea anle alas lineolaque infra 


410 ICHNEUMON 

alas flavls. Scutellum flavum. Alae subfuniato- 
hyalinae, stlgmate fulvo, radlo nigro, radice et 
squaniula albidoflavis. Pedes trochanteribus et 
coxis nigris, his puncto parvo flavicante, in coxis 
posticis interdum deficiente; femoribus nigris, su- 
pra sordide flavis aut ferrugineis; tibiis sordide- 
flavis, posticis apice, plerumque etiam summa 
basi, nigricantibus; tarsis vel omnibus vel solis 
posticis nigricantibus. Abdomen segmentis 2 et 5 
sordide flavis, plerumque macula dorsali irregu- 
lari fusca aut rufa (forsan viventibus totis flavis?); 
4 margine medio interrupto flavo. 

Mares  quatuor genuenses  a Spinola  mecum 
comraunicavit. 


161^-  I. BISIGNATUS.   n. 

Facie et tliorace flavomaculatls ; segmentis 2 
et 3 (et 4) flavis, puncto marginali nlgro; ti- 
biis flavis, postlcis apice nigro; stigmate ala- 
rum fusco.   m. 

Hujus speciei, statura et proportione partium 
cum sequente luctatorio congruentis, duo indi- 
vidua coram habeo, accuratius describenda: 

1. Longitudo 8 linearum. Caput ore et facie 
flavis. Antennae articulo 1 subtus flavo. Thorax 
lineola infra alas, alteraque ante alas, flavis. Scu- 
tellum flavum. Alae fumatohyalinae, stigmate et 
radio fuscis, radice et squamula flavis. Pedes 
trochanteribus apice rulis; femoribus auticis subtus 


FAM.  I,  SKCT.  VII. 411 

etapice, medlis solo apice, flavo-riifis; tibiis flavis, 
posticis apice nigro; tarsis sordide-flavis, posticis 
apicein versiis fuscis. Abdomen ovato-fusiforme; 
segmentis 2 et 3 flavis, macula dorsali marginali 
subtriangulari  nigra. 

£. Longitudo 7'/! linearum. Caput palpis 
clypeo et orbitis oculorum internis latis flavis. 
Antennae articulo 1 subtus flavo. Thorax linea 
ante alas flava. Alae ut in individuo 1 , squamula 
autem fusca. Pedes ut in individuo 1, sed femo- 
ribus mediis latere inferiore fere toto rufo-flavo. 
^fidome/z angustius quam in individuo 1; segmen- 
tis 2 — 4 flavo-rufis, macula parva marginali sub- 
triangulari nigra. 

Ambo individua, circa Netley capta, Hope 
luihi misit. 


\iS I. LU 


162. "• I. LUCTATORIUS. 

Punctls scu lineolis ad radirem alarum, scg^ 
nientis 2 ct 3) tlbllsquc, flavls, liarum posti- 
cis apicc nigro. m. f. (mas facie flava; yiemmtf 
annulo antcnnarum albo). 

Longitudo mt\ris 5 — 9, feminae 5 — 7% linea- 
rum. Caput maris ore et facie flavis; feminae 
vel totum nigrum, vel orbitis oculorum internis, 7 
puncto laterali clypei,palpis,mandibulisque, flavis, 
his apice fusco. Antennae maris porrectae, seta- 
ceae, corporis dimidii longltudine vel paulo lon- 
giores,  articulo 1 subtus flavo; Jeminae corporis 


41£ IGHNKUMON 

dimidii longitndine, apice curvatae, articulis 9 — 13 
aut 12 — 14 supra albis, 1 interduni subtus ferru- 
gineo. Thorax gibbus; lineola seu puncto ante 
alas, alteroque infra alas, flavis, uno alterove in- 
terduni deficiente; feminae interdum linea ante 
alas usque ad collum ascendente, mari interdum 
margine supero colli et lineola infra scutellum, 
flavis. Scutellum flavum. j4lae mediocres aut 
subamplae, silaceohyalinae; feminae, rarissime 
etiam mari, subfumatohyalinae; stigmate fulvo aut 
ferrugineo, rarius fuscescente, radio fusco aut fer- 
rugineo; radice flava aut ferruginea, rarius fusca; 
squaniula vel flava vel fusca puncto albicante aut 
rufescente; areola quinqueangulari. Pedes med\0' 
cres; coxis anterioribus in altera femina apice 
flavis; femoribus anticis subtus, plerumque etiam 
apice toto, flavis, rarius flavis, supra basin versus 
nigris, in femina altera fere totis nigris; mediis 
apice, interdum ad medium usque, rarius latere 
infero toto, flavis; tibiis flavis, posticis apice ni- 
gro aut fusco, interdum obsoleto, rarius vero etiam 
anterioribus puncto apicali nigro aut fusco aut 
apice toto rufoferrugineo; tarsis flavis aut flavo- 
ferrugineis, posticis interdum apicibus articulorum 
nigricantibus. Color flavus pedum morte interdum 
in sordideflavum convertitur. Abdomen maris 
elongatum, capite thoraceque longius, interdum 
duplo longius, thoracis latitudine vel paulo an- 
gustius, segmentis 2 — 5 fere aequilatis, sequen- 
tibus apicera versus sensim angustioribus, feminae 
oblongoovatum, capite thoraceque paulo longius, 


FAM.  I,  SECT.  VII. 413 

ihoracis latitiidine, apice aciito; segmentis 2 et 3 
flavis, in femina altera cuni rorrugineo mixtis et 
niarginibus fuscescentibus; mari interdum 2linea 
longltudinali laterali abbreviata fusca, 3 linea 
transversali aut punctis duobus fuscis ad basin, 
rarius macula laterali alteraque dorsali rufis, 4 ple- 
rumque puncto fulvo aut rufo in angulis baseos, 
rarius etiam margine summo, aut basi, aut macula 
laterali, rufescente aut flavicante, 5 rarissime mar- 
gine summo flavicante. 

Mares ubique in Germania vulgares esse vi- 
dentur; multos ipse cepi in Silesia, in regno Han- 
nocerano et in ducatu Brunsuicensi, mensibus 
Junio — Septembri, in umbellatis et fruticetis; 
multosque ex aliis Germaniae regionibus, nec non 
ex Anglia (circa Netley captos), quosdam ex 
Italia et Volhynia, accepi. Feminae nmlto rarius 
occurrunt: Unam (prope iV/^i'/ij captam?) Roent^ 
gen mecum communicavit; alteram e Volhynia 
Besser , eamque minorem, facie et thorace, ex- 
cepto puncto parvo infra alas flavo, totis nigris. 

Varietates maris: 

1. Coxis et trochanteribus anterioribus flacis, 
— Antennae subtus interdum ferrugineae, arti- 
culo 1 semper flavo. Segmentum 4 vel raargine 
laterali fulvo, vel macula flava in angulis baseos. 
Caetera sicut in maribus plurimis genuinis. 

Individuum norimbergense Sturm mecum com- 
municavit, gottingense Spangenberg ; duo alia ipse 
cepi  mensibus Augusto et Julio,  prope M^arm- 


414 ICHNEUMON 

brunn et Oedelem, hoc niaximuni, linearum 9 lon- 
gitudine, antennis, excepto articulo primo subtus 
flavo, totis nigris, linea flava ante alas longiore 
quam in reliquis maribus. 

2. Tibiis posticis totis flauis. — Longitudo 
paulo ultra 7 lineas. Thorax lineola flava infra 
scutellum. Abdomen segmento 1 margine luteo- 
rufo, 4 margine et angulis baseos rufis. Caetera 
sicut in mare genuino. 

Unicum cepi i^vo-^e S ahbrunn mense Augusto, 
in umbellatis. 

3. Antennis subtus rufis. — Longitudo 4 /{ — 8 
linearum. Antennae subtus rufae aut fulvae, rarius 
ferrugineae aut fuscoferrugineae, art. 1 seniper 
flavo. Alae stigmate fulvo, rarius piceo. Pedes 
coxis anterioribus interdum subtus puncto flavo. 
Abdomen segmentis £ et 3 rarius basi ferrugineis, 
2 rarissime lateribus basin versus nigris, 3 raris- 
sime basi summa nigra; 4 interdum macula anguli 
basalis rufescente, aut macula magna laterali ba- 
sive flava; interdum 4 et 5 margine tenui flavo. 
Caetera sicut in plurimis maribus genuinis. 

Haec varietas fere aeque frequens est ac mares 
genuini, cum quibus eam saepius cepi iisdem locis; 
etiam ex aliis Germaniae regionibus, nec non ex 
Anglia et Italia eam accepi. 

^4^ Femoribus anticis totis flavis. — Longi- 
tudo 8 linearum.   Antennae subtus fuscoferrugi- 


FAM.  I,  SKCT.  vir. 415 

neae, articulo 1 flavo. Segmenta 4 et 5 tenuissime 
flavomarginata. Caetera sicut in plurimis maribus 
genuinis. 

Unicum hujus varietatis individuum vidi in 
inusco Comitis de Hoffmonnsegg , cum varietatis 
praecedentis individuis duobus, segmentorum 4et5 
margine tenui flavo insignibus, sub nomine Ichn. 
lahoratorii , qui autem, segmentis 2 et 3 rufis, 
omnibus margine flavis, differt (conferas Fabr. 
Piez. p. 61, n. 33). 

5. Segmento 4 hasi flavo. — Longitudo 
5% — ferc 8 linearum. Antennae subtus pleruni- 
que rufae aut ferrugineae, articulo 1 semper albido 
aut flavo. Coa:ae anticae interdum subtus macula 
flava. Segmentum 4 vel nigrum basi flava, vel 
rufofulvum apice nigricante. Caetera sicut in plu- 
rimis maribus genuinis. 

Duo individua cepi, mensibus Julio et Augusto, 
prope Hclmstadium et Cudocam , in frutetis et 
umbellatis; quaedamalia, pro^e Sickershausen et 
Meiningen , nec non in Gallia et Volhynia, capta, 
accepi; unicum individuum, segmento 4 rufofulvo 
apice nigricante, Manger prope JVarmbrunn cepit. 

5^- Segmento ^ fere toto flavo; antennis sub- 
tus rufls. — Longitudo 6 linearum. Facies vel 
tota flava, vel puncto clypei alteroque infra anten- 
nas nigris. Antennae subtus rufae articulo 1 pal- 
lidiore. F^mo/a media subtus tota flava. Abdo- 
men segraento 1 margine summo flavo, 2 et 3 totis 


416 ICHNEUMON 

flavis, 4 flavorufo vel margine nigro vel punctis 
duobus nigrieantibus dorsalibus. — Caetera ut in 
pluribus maribus genuinis. 

Duo individua, circa Netley capta, Hope ad 
me misit. 


6. Segmento 4 toto Jlavo. — Longitudo 
4 — 472 linearum. Thorax plerumque puncto 
flavo ante alas, alteroque infra alas. Segmentis 
2 — 4 totis, 1 margine; flavis. Caetera sicut in 
maribus plurimis genuinis. 

Tres mares cepi initio Septembris in Sudetis 
Silesiaey Vaccinium myrtillum frequentantes. 

7. Segmento 4:flavo; facienigromaculata, — 
Longitudo 5 — 7% linearum. Caput ore rarius 
toto nigro aut toto flavo, plerumque flavo, macula 
clypei nigra, facie vel flava, lineola longitudinali 
aut macula nigra, velnigra, orbitis oculorum, in- 
terdum etiam punctis duobus infra antennas, flavis. 
Antennae plerumque articulo 1 subtus flavo. Ab^ 
domen segmentis £ — 4 flavis; 4 interdum fulvo 
aut rufo, margine nigro, rarius etiam basi summa 
nigra; 5 interdum lateribus rufis aut margine 
sumrao flavicante. Pedes interdum coxis anticis 
subtus puncto flavo, distinctiore aut obsoletiore. 
Caetera sicut in mare genuino. 

Quaedam individua cepi passsim in Silesia, 
mensibus Augusto et Septembri, in umbellatis et 
fruticetis, duo ex Austria et Italia aceepi. 


FAM.  I,  SECT.  vir. 417 

8. Facie vel Jlava nigromaculata , vel nigra 
flavomaculata. — Longitudo 4 — 7 linearum. 
C a put coiovG, variat: 1) Facie flava, niacula, vel 
etiam linea longitudinali, nigra, clypeo vel toto 
flavo vel niacula nigra. £) Facie nigra, punctis 
lineolisve duobus infra antennas et orbitis oculo- 
rum flavisj clypeo vel flavo niacula nigra, vel 
nigro puncto laterali flavicante, vel toto nigro. 
3) Facie nigra, orbitis oculorum flavis; clypeo 
nigro, punctis duobus flavis. Antennae iiYiiQwlo 1 
plerumque subtus flavo, sequentibus interdum sub- 
tus ferrugineis. 4) Clypeo toto nigro; facie nigra, 
orbitis oculorum flavis, latioribus aut angustiori- 
bus, rarius fere evanescentibus. Abdomen seg- 
nientis 2 et 3 flavis aut fulvis; 4 interdum angulis 
baseos, rarius etiam macula dorsali aut fascia aut 
basi tota aut margine, rufescentibus. 

Pluria cepi individua, vere et aestate, in um- 
bellatis et fruticetis, in Silesia, nec non circa 
Gottingam et Trajectum ad Viadrum; quaedam 
etiam ex Italia Volhynia et Tauria transmissa 
sunt. 

9. Thorace toto nigro. — Caput facie vel tota 
flava, vel nigra orbitis oculorum flavis. Antennae 
interdum subtus rufae. Caetera sicut in maribus 
genuinis. 

Individuum unum cepi mense Septembri in 
Angelica sylvestri prope Woelfelsgrund; alterum, 
prope Warmbrunn captum, Manger transmisit; 
tertium, pedemontanum , Bonelli mecum cora- 
municavit. 

Icliii. Europ. Pars I. 27 


418 ICIINEUMON 

^9^- Segmento septimo macula flava^ facie 
meaib nigra. — Longitudo 5 liiiearum. Caput 
nigrum; palpis, macula mandibularum, dypei 
marginibus, orbitis oculorum facialibus, flavis. 
Abdomen segmentis £ et 3 flavis, 4angulis baseos 
sordide-flavis, 7 macula parva dorsali triangulari 
flava. — Caetera ut in plurimis maiibus genuinis. 
Unicum individuum Hope cepit circa Netley. 

10. Scutello etfacie nigromaculatis, — Lon- 
gitudo 5 ^3 linearum. Caput vel Solis orbitis inter- 
nis oculorum flavis; vel ore flavo, clypei puncto 
nigro, facie flava macula nigra. Antennae subtus 
rufae, articulo 1 flavo. Thorax vel totus niger, 
vel puncto parvo flavo ante alas. Scutellum ni- 
grum, vel disco sordideflavo, vel punctis duobus 
baseos macula disci apiceque stramineis. — Cae- 
tera sicut in mare genuino. 

Duo individua, prope Warmbrunn capta, Man^ 
ger mecum communicavit. 

11. Scutello toto nigi^o. — Longitudo 6 linea- 
rum. Caput solis orbitis oculorum internis tenui- 
bus flavis. Antennacy thorax , scutellum tota 
nigra.   Caetera sicut in maribus genuinis. 

Individuum unicum pedemontanum Bonelli 
transmisit. 

Synonyma maris: 
Ichn, luctatorius Linn. Faun. n. 1590. — Syst. 
XII, p. 9J3, 11. 13. 


FAM.  I,  SECT.  vir. 419 

Ichn. luctatoriiis Fabr. Syst, pag. 329, n. 15. — 
Piez. pag. 60, n. 29; in Eiiropa et Nova 
Zelandia; Zelandicus puncto albo sub 
alis, at vix distluctus {\no SchaeJ[f,26^ 
legendura est Schaeff. 244). 
„   Fuessl. llelv. p. 49, n. 943; baud rarus in 

larvis variarum specieruni. 
„   Miill. Prodr. n. 1776 (delenduni est citatuni 
Scbaeff.  Icon.  tab. 73, fig. 9, quod ad 
specicm longe diversam spectat). 
„   Villers  pag. 144,  n. 31; in bis regionibus 
frequens (exccpta varietate scutello toto 
nigro ? de qua conferas notani ad banc 
speciem). 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2680, n. 13. 
„   Rossi,  n. 748;  in pratis;  capite,  thorace, 
antennisque nigris (ijulla picturae flavae 
faciei facta mentione; sed varielas capite 
toto nigro mibi nusquara occurrit). 
„   Cbrist p. 342. 
„   Olivier p. 170, n. 29; per totani Europani 

occurrit. 
„   Walckenaer p. 63y n. 21. 
„   Latreille Crust. XIII, p. 186, n. 26. 
,.   Panzer  ad  Scbaeff.  Icon.  tab.  244,  fig.  6 
(Panzerbuc refert etiara tab. 6, fig. 13, 
scutello  toto 'nigro,  de  qua  conteras 
notam ad banc speciem). 
„   Gravenb. Uebers. n. 3737. 
„   Gravenb. Pedemont. n. 59. 
„   Trentep. in Iside 1826, p. 219, n. 36. 

27* 


420 lCHNEUxMON 

Ichn, Geoffroi p. 347, ii. 59. 

Ichn. compressus Fourcroy p. 414, n. 60 (haud 
confuudendus cuni Bancho compresso^. 

Ichn. elegantulus Schrank Austr. n. 727 (excepta 
varietate scutello nigro ? de qua conferre 
velis notam ad hanc speciem). 

Ichn. auratus Gmel. ed. Linn. pag. 2684, n. 238 
(haud confundendus cum Ichn. aurato 
Thunb. Ichneum. n. 490, qui est Joppa 
aurata Fabr.). 

F e ra i n a e : 

Ichn. culpatorius Linn. Faun. n. 1583. 

„   FuesL Helv. p. 48, n. 939; ia floribus haud 
rarus (?). 

Ichn. Geoffroy p. 344, n. 52, varietas segmentis 
ultimis t^otis nigris. (Varietas altera, 
segmentis ultimis macula flava, species 
est diversa). 

Ichn. vorax Fourcroy p. 411, n. 53. 

Ichn. croceatorius Olivier p. 168, n. 23, varietas 
segmentis 4 — 7 totis nigris, habitat in 
Gallia. (Varietas altera, segmenti sep- 
timi margine albo, forsan ad Ichneum. 
confusorium aut terminatorium referri 
posset). 

Ichn. crocatorius Walckenaer p. 52, n. 17. 

Nota: 
Nees ab Esenbeck os maris hujus speciei accu- 
ratius examinavit et, in literis ad medirectis, his 


FAiM.  1,  SECT.  VII. 421 

verbis descrlpsit: C/^/^ei/j linea transversa, recta, 
obsoleta, ad latera puncto profunde impresso, 
discretus, lateribus rotundatus, niargine antico 
recto. Lahrum ut in Trogo ilavatorio. Mandi- 
bulae quoque ut in illo; paulo f^raciliores, dente 
apicis utroque acutissimo. Maxillae , cum paU 
pis maxillarihus , mentumquey ut in Trogo illo; 
linguae laciniae paulo latiores, obtusae, magis 
deflexae. Palpi lahiales ut in illo; articulo 2 lere 
trigono, altero angulo apicis, altero baseos, tertio 
interiori obtuse prominulo. (De oris partibus 
Trogi flavatorii conferas notam ad bunc Trogum). 

Mares genuini aliique, illis fere duplo minores, 
segmcntorum flavorum laleribus brnnneis, anten- 
nis a basi ultra medium brunneoflavis, thorace im- 
maculato (an specie diversi?) Neesio prodibant 
e larvis papilionis polychloros. 

Varletates descriptae hujus speciei sensim sen- 
simque mutantur et inter se transcunt. Sed etiam 
Ichn. culpatorius , non solum statura et propor- 
tione partium, vero etiam colore et pictura, varie- 
tatibus quibusdam /i/c^rt^or/7 interdum adeo affinis 
est, ut vix distiiigui possit; in utraque specie enim 
individua obveniunt segmentis 2 et 3 fulvcscenti- 
bus,  quibus una in alteram transit. 

Ichn. luctatorius TUwwh. Ichn. n. 514, segmen- 
tis 1 et 2 rufis etc. ad hanc speciem haud referri 
potest. — - Schrank sub Ichn. elrgantulo duas spe- 
cies diversas confudisse videtur. Ipse quidem va- 
rietatem luctatorii scutello toto nigro descripsi; 
haec varietas autem rarissima est, indeque suspi- 


A22 ICHNEUMON 

cor, Schrankii varietatem scutello nigro, nec non 
Villersii lchn. luctatorii varietatem scutello nigro, 
et SchaefFeri Icon. tab. 6, fig. 13, quani Panzer ad 
Jchneum. luctatorium adhibet, potius ad nostrum 
Tryphonem elegantulum redigendas esse. 


t^*#^|li^63.  L FULVICORNIS.  n. 

^ <fc 4 j Facle,  lhieoh*s ad radlcem  alarum,  scgmen- 

/ tisque 2 et 3 ,  flavis ;  antennls  basin  versus 

fulvorufis; pedibus flavls, nigromaculatls.  m, 

Statura et proportlo partium sicut in raaribus 
praecedentibus.   An eorum varietas? 

Longitudo inter 4 — 5 lineas. Caput ore et 
facie flavis. Antennae articulo 1 nigro subtus 
flavo, 2 nigro, 3 rufo supra rarius fusco, 4 — 6 — 7 
totis rufls, sequentibus rufis supra fuscis. Thorax 
lineola ante alas, altera infra alas, interdura tertia 
infra scutellum, flavis. Scutellum flavum. Alae 
subfumatohyalinae, stigmate rufo aut fulvo, radio 
fusco, radice et squamula flavis; areola subquin- 
queangulari. Pedes coxis nigris, anticis macula 
aut puncto flavo; trochanteribus nigris, anteriori- 
bus apice flavo, posticis apice rufo; femoribus an- 
ticis flavis, supra fulvis, mediis fulvis, plerumque 
latere altero vel toto vel in medio nigro, apice 
semper flavicante, posticis nigris basi summa rufa; 
tibiis flavis, mediis interne apice fulvo, posticis 
plerumque apice nigro; tarsis flavis, posticis ple- 
rumque apicem versus fuscescentibus.   Abdomen 


FAM.  I,  SECT.  VH. 423 

segnientis 2 el 3 flavis, basin versus fulvorufescen- 
tibus; 4 rarissime puncto laterali flavo. 

Individua quatuor cepi die 1 Septembris anni 
1812 iu Angelica sylvestri prope Reinerz. 


164.  L ILLUMINATORIUS. 

Facie et segmcntls 2 et 3 flj«M's, 3 basl fusco- 
iilgra; antennis subtus rufis; tiblls tarsisque 
ilavis, posticis apice iiii^ro.   ni. 

Statura et proportio partium oranino indi\i- 
duorum minorum maris Ichn. luctatorii; an ejus 
varietas? 

Longitudo 4:^^ — 6 linearum. Caput ore facie 
orbilisque oculorum frontalibus flavis; rarius 
punctis tribus nigris faciei. j4 nt en n ae hiscae; sub- 
tus articulo 1 flavo, sequentibus silaceis. Thorax 
lineola infra alas, puncto ante alas, alteroque, 
interdum obsoleto, infra scutellum, flavis. Scu- 
idlum flavum. Alae subfumatohyalinae, stigmate 
stramineo, radlo subfuscescente, radice et squa- 
niula flavis, hac interdum basi fusca. Pedes ante- 
riores vel flavi, coxarum basi femorumque latere 
externo nigris, coxis interdum nigris subtus puncto 
flavo, velnlgri, tarsis tibiis et latere infero apice- 
que femorum flavis; postici nigri, tibiis flavis 
apice nigro, tarsis fuscis articulo 1 flavo. Ahdo- 
incn segrnenlis 2 et 3 flavis, 3 linea transversali 
luica aut nigia baseos. 


424 ICHNEUMON 

Individua accepi duo pedemontana , unum 
etruscum, unum prope Trajectum ad Moenum 
captum, (eaque pedibus anterioribus magis colore 
flavo imbutis), unum in Caucauso captum, (idque 
punctis trlbus nigris faciei, coxis anterioribus fere 
totis nigris) unum circa Netley captum (idque pe- 
dibus anterioribus magis colore nigro imbutis). 

Synonyma: 
Ichn. illuminatorius Gravenh. Pedemont., n. 60. 


165.  I. SUBANNULATUS. 

Aiitennis subannulatis , subtus fulvis; facie 
segmentis 2 et 3 tibiisque flavis, haruni posticis 
apice nigro.   m. 

Statura et proportio partium omnino maris 
Ichn, luctatorii , a cujus varietate tertia haec spe- 
cies non nisi antennis subannulatis differt. 

Longitudo 4 % linearum. Caput ore facieque 
flavis. Antennae articulo 1 fusco subtus flavo, 2 
fusco, 3 — 13 fuscis subtus fulvis, 14—16 fulvis 
subtus puncto fusco, sequentibus fuscis subtus 
fulvis, sensini obscurioribus. TAorao: lineola in- 
fra alas punctoque ante alas flavis. Scutellum 
flavum. Alae subfumatohyalinae, stigmate fulvo, 
radio fusco, radice flava, squamula fusca puncto 
flavicante. Pedes femoribus anterioribus subtus 
et apice flavis; tibiis flavis, posticis apice toto 
mediis solo latere externo apicis nigris; tarsis ful- 


FAM.  I,   SECT.  VII. 425 

vis, posticis fuscis articulo 1 toto, 2 basi, fulvo. 
Abdomen segnienlis 2 et 3 flavis. 

Unicum  individuum  pedemontanum  Bonelli 
mecum communicavit. 

Synonyma: 
Ichn, subannulatus Gravenh. Pedemont. , n. 61. 


166.   J. OCCUPATOR.  n. 

OrLItis oculorum internis, segmentlsque 2 et 3j 
flavis*,  femoribus tibiisque fulvis.  ni. 

Statura et proportio partium omnino maris 
Ichn. luctatorii, a cujus varietate octava haec 
species non nisi colore pedum difFert. 

Longitudo fere 5 — 6 linearum. Caput palpis, 
macula mandibularum, orbitisque oculorum facia- 
libus angustioribus aut latioribus, interdum etiam 
punctis duobus infra antennas, eborinis. Antennae 
subtus articulo 1 flavo, sequentibus rarius strami- 
neorufis sensim obscurioribus, plerumque ferru- 
gineis aut fuscis. Thorax rarius totus niger, ut 
plurimum puncto parvo lineolave flavo ante alas, 
vel quoque altero infra alas. Scutellum flavum. 
Alae subfumatohyalinae, stigmate radio et radice 
rufis aut dilutefulvis, squamula nigrofusca; areola 
quinqueangulari aut subtriangulari. Pedes femo- 
ribus fulvis; tibiis fulvis, basin versus interdum 
dilutioribus, posticis pallidioribus apice nigro; 
tarsis fulvis,  posticis nigrofuscis articulo 1  basi 


426 I C H N E U M O N 

plerunique rufa. Abdomen segnientis 2 et 3 flavis 
apice interdum fulvo, 4 rarius basi et puncto cen- 
trali dorsi fulvorufis. 

Unicum individuum Besser e Volhynia trans- 
misit, idque niinimum et soluni segmenti 4 basi 
et puncto dorsali fulvorufis; pluria Hope mecum 
coramunicavit, circa Netley capta. 

Varietas: 

1. Segmentis 4 — 7 macula dorsali flava. m. 
. — Longitudo fere 6 linearum. Caput palpis, linea 
transversali clypei, orbitis oculorum internis, ma- 
cula infra antennas, cum orbitis confluente, flavis. 
Segmenta 4 — 7 macula dorsali marginali flavo- 
albida.   Caetera ut in plurimis maribus genuinis. 

Unicum marem, circa Netley captum, Hope 
niecum communicavit. 


167/ I. 13IDENT0RIUS. ' 

Punctls duobus ad radlccm alarum, basicjue 
segmentorum 2 et 3? flavls; peJibus fulvis, 
coxis et trocbanteribus nlgrls,   m. 

Statura et proportio partium maris Ichneum. 
fasciatorii et luctatorii; sed metatborace sub- 
bispino. 

Longitudo 7 linearum. Caput ore et facie 
fl^vis. Antennae articulo 1 subtus flavo. Thorax 
punclo ante alas, alteroque infra alas, flavis; meta- 
thoracc  tuberculis  duobus  parvis  subacumlnalis 


VAM.  I,  SKCT.  VH. 427 

armato. Scutellum flavuni. j4lae siibfnmatohya- 
linae, stigmate fulvo, radio fusco, radice et squa- 
mula flavis. Pedes sordide straminei, femoribus 
et tibiarum apice fulvis; coxis nigris, anterioribus 
subtus pallide flavis; trochanteribus nigris, ante- 
rioribus subtus pallide flavis, posticis apice fulvo. 
Ahdomen segmento2 nigro basi flava, 3 flavo mar- 
gine nigro. 

Unicum maris individuum, prope Frihurgum 
in Brisgocia captum, Mcnzinger transmisit. 

S y n o n y m a : 

Jchn, bidentorius Fabt. Ent. p. 145, n. 47. — 
Piez. p. 63, n. 43; hnbitat in Europa 
boreali; variat forte sexu thorace postice 
bidentato et mutico. 

Ichn. juhilatorius MuW. Prodr., n. 1757 (allegatur 
Schaefferi Icon. tab. 52 flg. 5, de qua 
conferasnotam ad nostrum Ichn. ijuadri^ 
maculatum). 

Ichn. citreus Christ, tab. 33, fig. 5. 

Crypturus hidentorius Lamarck p. 142, n. 7. 

Nota: 
Ichn. hidentorius Fabr. Syst. p. 331, n. 21. — • 
Villersp. 150, n. 45. — Christ. p. 339 — antennis 
subtus flavis difl^ert — Ichn. hidentorius Thunb. 
lchn., n. 541, segmentis 2 et 3 (totis) flavis, /c///:. 
bidentorius Pi\i\zen (Faun.Germ. fasc. 45, tab. 15) 
et Trentepohlii (in Iside 1826, p. 81, n. 26) autem, 
tibiis posticis femoribusque nigromaculatis, dilfe- 


428 ICHJNEUMON 

runt. — /^ar. fl Trentepohlii 1. c. forsan est varietas 
inaris nostri /non/fon/, segmentis ultimis totis ni- 
gris, quemadmodum quoque inter individua Ichn, 
infractorii varietates occurrunt segmentis ultimis 
totis nigris. — Var. b Trentepohlii nulli nostro- 
rum Ichneumonum respondet. — Vide suppl. 
nostr. , n. 100. — De Ichn. bidentorio Rossii et 
Panzeri conferas synonyma et notam ad nostrum 
Ichn. (juadrimaculatum , n. 142. 


168.  I. VIRIDATORILTS. 

Segmento uno phiribusve fascia glauca pictis ; 
pedibus fulvis, coxis et trochanteribus nigris. 
m. f. {Mas facie llava ; /"(gmzVza antennis annu- 
latis). 

Statura et proportio partium Ichn. luctatorii; 
mas attamen antennis paulo longioribus et graci- 
lioribus, abdomine apicem versus minus angustato; 
femina abdominis apice obtuso. 

Longitudo maris 6% , feminae 6 — 7 linearum. 
Caput maris ore et facie flavis; feminae totum ni- 
grum, interdum orbitis oculorum internis pallidis 
tenuissimis. Antennae maris articulo 1 subtus 
flavo; feminae articulis 9 — 17, aut 10 — 16 — 17, 
albidis, subtus fulvis aut rufis. Thorax maris 
linea seu puncto ante alas, interdum etiam puncto 
infra alas, flavis. Scutellum flavum. Jllae fumato- 
hyalinae; stigmate rufo, maris interdum piceo; 
radio ferrugineo-fusco; radice maris straminea aut 


FAM.  I,  SECT.  vn. 429 

flava, feminae rufa puncto fusco; squaniula marls 
straminea aut flava, feminae fusca. Pedes fulvi, 
feminae interdum rufl; coxis et trochanteribus ni- 
gris, anterioribus maris subtus macula flava, ma- 
jore minoreve; femoribus anterioribus maris ex- 
ternelinea longitutlinali nigra; tibiis posticis maris 
interdum basin versus flavicantibus, apice nigro, 
feminae plerumque apice nigro; tarsis posticis ma- 
ris interdum fuscescentibus, feminae plerumque 
nigris. Abdomen maris segmento 3 cingulo basali 
flavicante; interdum medio interrupto; feminae 
segmento 3 cingulo basali glauco, interdum obso- 
leto aut penitus deficiente, segmentis 4 — 7 ple- 
rumque margine glauco. 

Maris individua duo, unum austriacum, alte- 
rum pedemontanum , feminasque nonnullas, in 
Austria et circa Hirschberg captas, accepi. Hirsch- 
bergenses misit a Stillfried sub nomine indicato. 

S y n o n y ra a : 
Ichn, ciridatorius Gravenh. Pedem., n. 62. 

169.   I. XATATORIUS. 

Annulo antennarura, punctis duobus baseos 
segmcntorum 2 et 3, nec nou marginc sunimo 
ulllmorum, albidis; feraoribus tibiisque fulvis, 
posticis apice nigro.   f, 

Statura paulo crassior quam in femina praece- 
dente, pro cujus varietate hanc speciem autea ha- 
bueram. 


430 ICHNEUMON 

Longitudo 7 — 8 linearuni. Caput orbltis in- 
ternis oculorum albis, rarius ferrugineis. Anten- 
Titfe articulis 11 — 14 — 16 supra albis. Thorax 
vel totus niger, vel puncto albo ante alas, inter- 
duni etiam altero infra alas. Scutellum album. 
Alae fumatohyalinae, stigmate rufo, radice rufa 
puncto fusco, radio et squamula fuscis. Pedes 
fulvi aut rufi, coxis et trochanteribus nigris; postici 
tarsis, apice tibiarum, geniculisque, nigris, his 
interdum obsoletis. Abdomen segmento 2 punctis 
duobus flavoalbidis, basalibus, sublunato-trans- 
versalibus, interdum subobsoletis, interdum autem 
in fasciam coalitis; 3 guttis duabus basalibus flavo- 
albidis, majoribus vel minoribus; 4 rarius mar- 
gine medio albido; 5 plerumque margine medio 
albido; 6 margine distinctiore aut obsoletiore, 7 
puncto, albido. 

Nonnulla individua, prope Warmbrunn, Hirsch" 
berg , Sickershausen^ nec non in Austria et Po^ 
dolia capta, quaedam etiam genuensia, pedemon^ 
tana et etrusca, accepi. Duo vidi in museo Co- 
mitis de Hoffmannsegg neapolitana , segmenti 2 
fascia et guttis segmenti 3 majoribus a reliquis 
diversa. 

S y n o n y m a : 
Ichn. natatorius Fabr. Ent. Suppl. .p. £19, n. 17 
— 18. — Piez.  p. 57,  n.  16;  habitat 
Halae Saxonum. 
„   Panzer ad Schaeff. Icon. tab. 83  fig. 6. 
„   Jurine pag. 108. 


l .\ M.  I,  SKCT.  VII. 431 

Jchn. mitatorius Gravenh. Pedemoiit., ii. &Z. 

„   Graveiih. Addit., ii. 3. 
Jclm. notatorius Trentep.  in Iside 1826,  p. 74, 

n. 16. 
lcJm. jz//r///f'^oni/^Bninniche Slaell. p. 17, n.o (?). 
„   01i\ier p. 164,  n. 1  (exclusa varietate pe- 
dibus nigris,  ad nostrnni Jchn. sugilla- 
torium, n, 172,  redigenda). 
„   Dwignbsky p. 164,  n. 569;  in  horlis. 
„   ^Yalckenaer  p.   49,  n.  1  var.   abdoniinis 
punctis duobus albis (reliquae varielates 
ad diversas species spectant). 
„   Fabr. Piez. p. 54,  n. 1;  iii Europae nemo- 

ribus. 
„   Panzer ad Schaelf.  tab.  84 fig.  9.   ( reste 
Panzero magnitudo variat usquc ad lon- 
gitudinem 9 linearuin). 
„   Latreille Crust. XIIl, p. 187,  n. 32. 
„   Treiitep. in Isidis 1826 p. 72,  n. 15. 
Jchn. GeofTr. II, p. 345,  n. 54. 
Jchn. constellatus Fourcroy p. 412,  n. 65, 
Jchn. r/uadripunctorius MiiW. Prodr. ,  n. 1773. 
Jchn. bipunctatus Schrank Boica, n. 2080.  (Auctor 
dicit , Ichn. bipunctatum ab Ichn. qua- 
dripunctorio IMiilleri eo distingui, quud 
ihorax  etiam  basi  niger  sit.    MiiJJer 
autem,  loco citato,  haud dixit, thora- 
cem basi alitercoloratum esse, sed verba 
ejus,  »thor. immac. basi abdominis scg- 
»inentis duobus utrinque puncto aJbo,« 
ita iuterprelanda sunt »thoracc immacu- 


432 ICHNEUMON 

»lato, segraentis duobus basalibus abdo- 
»minis utrinque puncto albo,« quod 
etiam e citata SchaefF. Icon. tab. 84 
fig.  9  apparet). 

Ichn. moratorius Thunb. Ichn. 75. 

Ichn. mediatorius Panzer Fauna, fasc. 80, tab. 7 
(haud Fabr.). 

Crypturus sugillatorius Lamarck p. 141, n.  1. 

Nota: 

De Ichn, natatorio Fabricii vero nullum restat 
dubium, cum Germar idem individuum, cui Fa- 
bricius ipse in collectione Hiibneri nomen nata-- 
forii adscripserat, mecum communicaverit. — Pan- 
zero autem, qui in Revisione pag. 61 censet, Ichn, 
notatorium Panz. Faun. Fasc. 80, tab. 9, ellchn. 
(^ariegatorium ibidem, fasc. 73, tab. 11, cum 
Jchn. natatorio Fabr. conjungendos esse, haud 
adsentire possum, nam puncta alba, in Ichn. nata- 
torio Fabr. ad basin segmentorum sita, in his 
Ichneumonibus Panzerianis apicem segmentorum 
occupant; praeterea etiam pictura segmenti primi 
et pedum differt. Caeterum cave ne Ichn. nota- 
torium Panzeri, de quo conferas nostrum Ichn. 
flavoguttatum , n. 174, cum Ichn. notatorio 0\\- 
vieri, p. 171, n. 37, et Yillersii p. 159, n. 73 
confundas. — Ichn. natatorius Thunb. Ichn. 22 
differt abdominis basi rufa etc. 

Ichn. sugillatorius Linnei huc non pertinet, 
propter pedes nigros, sed ad nostrum Ichn. sugil- 
latorium, n. 172. — Rossi, in descriptione sugilla- 


FAM.  I,  SECT.  VII. 433 

torii, oninino tacet de colore pediim; praesiinien- 
dum autem est, auctorem coloris pedum mentio- 
nem fecisse, si a colore corporis reliqui se distiiixis- 
set; iudeque credo, Ichn. sugillatorium Rossii ad 
ejusdem nominis Ichneumonem Linneanum redi- 
gendum esse. — Etiam Ichn. sugillatorius Bech- 
steinii pag. 954, n. 1 ad nostrum n. 172 adhibendus 
esse videtur. 

Ichn. mediatorius Fabr. de quo conferas notam 
ad nosiviim Ichn. eguitatorium, n. 158, haud cum 
Ichn. mediatorio Panzeri confundi debet. 


170.  I. GLAUCATORIUS. 

Antennis medlo rufis; segmcntls nltlmls latera 
versus albomarglnatis; fcmorlbus tlbllsquc ful- 
vis,  barum posticis apicc nigro.   m. f. 

Longitudo maris 4% — 6, feminae 5 — 5)3 
linearum. C^pwf palpis fuscis; mari puncto late- 
rali clypei, plerumque etlam orbitis oculorum 
faclalibus, albidls aut dihite ferrugineis. Antennae 
dimidii corporis longitudine, setaceae; maris por- 
rectae, paulo longiores, articulis 1 et 2 nlgris, 
sequentibus vel totis rufis, vel 3 — 5 — 8 supra 
nigris subtus diluterufls, 6 — 14 aut 9 — 14 totls 
diluterufis, reliquis nigris subtus diluterufis, femi- 
nae aplce curvatae, fuscae, articulis 1 et 2 ple- 
runique subtus ferrugineis, 3 — 13 vel totis vel 
subtus ferrugineis. Thorax gibbus, plerumque 
puncto seu lineola infra alas, rarius etiam puncto 

Ichn. Europ. Pars  I. 28 


434 ICHNEUMON 

ante alas, eborinis aiit sordidestramineis. ScuteU 
lum vel totiim eborinura vel solo puncto eborino. 
Alae mediocres, subfumatohyalinae, stigmate sor- 
didestramineo aut fusco, radio radice et squamula 
fuscis aut fuscoferrugineis, squamula rarius puncto 
albo; areola quinqueangulari. P^de^ mediocres, 
rufi, coxis et trochanteribus nigris, postici trochan- 
teribus apice rufo, tarsis et tibiarum apice nigris. 
Abdomen maris capite thoraceque paulo longius 
et vix. paulo angustius, oblongoovatum , feminae 
capitis thoracisque longitudine et latitudine, ob- 
longoovatum, apice obtuso; segmentis 1 — 3 opacis, 
sequentibus nitidulis, 3 interdum puncto seu 
lineola laterali marginali, 4 plerumque lineola 
laterali, rarius margine toto, 5 vel lineola laterali 
vel margine toto, interdum obsoleto, 6 et 7 lineola 
laterali, albidis glaucisve. Aculeus vix subex- 
sertus. 

Mares duos cepi mense Augusto in umbellatis 
circa Cudovam, tertium domi ad fenestras mense 
Majo. Plures mares et feminae, circa Vratisla- 
piam, Hirschberg, Berolinum, Halam Saxonum, 
Vindobonam , Parmam, Genuam et MonspessU" 
lanum captae, mihi transmissae sunt. 

V a r i e t a s : 
1. Scutello toto nigro, ra. et f. — Longitudo 
niaris 6 — 7, feminae 4^2 — 5 linearum. Anten- 
nae maris articulis 1 — 3 nigris, 4 — 9 fulvis supra 
fuscis, 10 — 13 totis fulvis, sequentibus fuscis sub- 
tus i}j\\is\ feminae articulis 1 — 5vel totis nigris 


FAM. I, SECT. vrr. 435 

vel subtus ferrugineis, 6 — 10 vel totis vel subtus 
subferrugineis. Thorax totus niger. Abdomen 
segmentis 4 — 7, mari interdum solis 6 et 7, linea 
laterali marginali, tenuiore aut dislinctiore, glauca. 
— Caetera sicut in individuis plurimis genuinis. 

Marem cepi prope Cudouam cum genuinis; 
alterum Besser e Volhynia misit. Feminam, prope 
Hirschberg captam, a Stillfried mecum ccmmu- 
nicavit; alteram, eamque austriacam , in museo 
Klugii vidi. 

Synonyma: 
Ichn, glaucatorius Fabr. Ent. II, p. 136, n. 16. 
— Piez. p. 57, n. 14. 
„   Panzer Fauna, fasc. 100 tab. 11 (ubi etiam 
segmentum 2 puncto laterali glaueo ex- 
hibitum est). 
„   Thunb. Ichn., n. 42. 
„   Gravenh. Addit. , n. 4. 
„   Trentep. in Iside 1826, p. 75, n. 18. 
Ichn. albii'entris Gmel. ed. Linn. p. 2708, n. 349. 

Nota: 
E duobus maris individuis, a Germaro mecum 
communicatis, alterum, lineola alba infra alas, 
segmento 3 lineola lalerali marginali (i. e. mar- 
gine albo, medio interrupto), 4 et 5 margine toto, 
6 et 7 linea laterali marginali, idem est, cui Fa- 
bricius ipse in collectione Hiibneri nomen Ichn, 
glaucatorii adscripsit. 

28^ 


436 ICHNEUMON 

171.   I. MULTIGUTTATUS.  n. 

Facie, ])icturis thoracis ct pedum, punctoque 
laterali apicali segmentorum, albis.   m. 

Statura et proportio partium Ichn, subguttati^ 
antennis autem longioribus. 

Longitudo 7% linearura. Caput ore, facie, 
orbitisque oculorum frontalibus et genalibus, albis. 
Antennae setaeeae, corpore breviores, articulo 1 
subtus albo. Thorax linea suturali ante alas, 
lineola infra alas, eolli margine laterali, maculis 
duabus pectoralibus , duabus lateralibus, una 
nempe prothoracis altera metathoracis, duabusque 
dorsalibus metathoracis, albis. Scutellum album. 
Alae subfumatohyalinae, stigmate et radio nigris, 
radice et squamula sordide albis; areola subtrian- 
gulari, pyramidata. P^d^^ anteriores subtus albi, 
tibiis annulo albo ante basin; postici macula coxa- 
rum, apice lateris inferni femorum, annulo lato 
tibiarum et articulorum 1 — 4 tarsorum, albis. Ah^ 
domen opacum scabriculum, segmentis 1 — 6 gutta 
alba anguli apicalis. 

Unicum individuum, prope Sareptam captum, 
de Block mecum communicavit. 

Nota: 
Ichneumon centummaculatus Christ p.  345, 
tab. 34, fig, 7, hujus femina esse videtur. 


FAM.  1,  8ECT.  Vll. 437 

172.   I. SUGILLATORIUS. 

Antennarum anniilo, orbitis oculorura inter- 
nls, punctoqiic latcrali apicali scgmcntoruiii, 
alLis.   lu.  f. 

Longitudo maris 5%, feminae 6 lincarum. 
Ciipiit orbilis oculoriim maris facialibus, feminae 
frontalibus tenuibus, eborinis. Antcnnae maris 
corpore dimidio longiores, porrcctae, articulis 
12 — 14 supra albis; feminae dimidii corporis lon- 
gitudine, apice involutae, ante apicem subdilatato- 
compressae, articulis 9 — 13 supra albis. Tliorax 
gibbulus, maris puncto minuto aut linea ante alas, 
alteroque infra alas, albis. Scutcllum album. 
j4lae mediocres, subfumato-hyalinae; stigmate 
fusco, feminae interdum piceo; radio radice et 
squamula nigris; areoLi quinqucangulari aut sub- 
triangulari. P^dcJ mediocres; antici subtus tarsis 
lcrrugineis, tibiis et femorum apice sordide albis 
aut stramineis ; medii plerumque tarsis tibiisque 
fuscescentibus. Ahdomen atrocoeruleum aut pur- 
purascens, capite thoraceque paulo longius at vix 
pauloangustius; segmentis 2 — 4 latitudine aequali, 
maris macula marginali laterali transversali, femi- 
nae macula rotunda seu puncto, albo; segmento 
primo etiani puncto anguli apicalis albo, mari in- 
terdum deficiente.   Aculeus subexsertus. 

Maris indi\iduum hannoi/eranum Reusmann 
mecum communicavit, genuense, a Spinola ; fenii- 
nani,  prope Hirschberg captam, a Slill/ried, al- 


438 ICHNEUMON 

teram, prope Parmam captam, a Sanvitale^ ter- 
tiam, pedemontanam, Bonelli. 

Synonyma: 
Jchn. sugillatorius L\nn. Faiin., n. 1578. — Syst. 

XII,  p. 930,  n. 1;  apud nos frequens. 
„   Fabr. Syst. p. 327, n. 1. — Ent. II, p. 132, 

n. 1; in Europae nemoribus. 
„   Fuessl. Helv. p. 48, n. 934; haud raro. 
„   Mull. Prodr., n. 1763. 
„   Schrank Austr. , n. 695. 
„   Villers p. 134, n. 1. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2674, n. 1. 
„   Rossi, n. 740; habitat ruri, non frequens. 
„   Christ, p. 350. 
„   Olivier p. 164, n. 1 (excepta varietate pe- 

dibus rufis,  de  qua conferas  nostruni 

Ichn. natatorium y n. 169). 
„   Schrank Boic, n. 2081. 
„   Walckenaer p.  49,  n.  1,  var.  abdomlnis 

punctis sex albis. 
„   Bechstein p. 954, n. 1, var. pedibus nigris. 
„   Gravenh. Pedemont.,  n. 64. 
„   Thunb. Ichn.,  n. 78. 
Ichn. moratorius Fabr. Piez. p. 54, n. 2; inEu- 

ropa boreali. 

Synonyma  ambigua: 
Ichn. dubitatorius Sulzer Gesch. tab. 2Q, fig. 11 
(solis segmentis 2 et 3 puncto laterali 
albo, tibiis posticis basiflavis); habitat 
ia Helvetia. 


FAM.  I,   SKCT.  VH. 439 

Ichn. moratorius Trentep. in Iside 1826, p. 74, 
n. 17 (abdomine atro, segmentis 1 et 2 
utrinque puncto albo.) 

Nota: 

De Ichn. sugillatorlo conferas synonyma et 
notam ad nostrum Ichn. nataiorium , n.  169. 

Ichn. moratoriusThwnh. haud ad huncFabricii 
moratorium sed ad natatorium redigendus est. Ab 
ambobus autem differt Ichn. moratorius MuU. 
Prodr. , n. 1762, nulla punctorum alborum abdo- 
minis facta mentione. Quid autem hic Miilleri 
Ichneumon sit, plane nescio, nam Schaefferi Icon. 
tab. 20 fig. 8 et tab. 72 fig. 4, quas auctor ad suani 
speciem laudat, species duas exhibent longe diver- 
sas; tab. 20 fig. 8 nempe nostrum fusorium aut 
pisorium , tab. 72 fig. 4 auteni nostrum Cryptum 
cjanatorem aut Ichn. castigatorem. 

GeofTroy Ichneumon, n, 54, a quibusdam aucto- 
ribus ad hanc speciem adhibitus, ad Ichn. nata- 
torium redigendus est. 

Ichneumonem dubitatorium Sulzeri Christ in 
opus suum transtulit, tibias posticas autem totas 
flavas, segmentum secundum totum nigrum imma- 
culatum exhlbuit. — Cave, ne cum hac Sulzeri spe- 
cie Ichn. dubitatorium Gmelini p. 2681, n. 98, 
confundas, quem Fabricius, in Syst. Piez. p. 77, n. 
27 Cryptum dubitorium adpellavit. — Ichn. dubi- 
tatorius Thunb. Icha. , n. 507 ab ambobus longe 
differt. 


440 ICHNEUMON 


173.  I. DESIGNATORIUS. 

, Orbitis oculorum internis, lineis duabus ad 
alarum radicem, punctoque laterali segmen- 
lorum anteriorum, albis. m. f. {femina anten- 
nis alboannulatis). 

Statura et proportio partium maris sicut in 
specie praecedente, feminae sicut in Ichneum. 
natatorio. 

Longitudo 7 — 8 linearum, Caput maris pal- 
pis pallidis, facie alba linea longitudinali lata 
atra, clypeo albo medio nigro, orbitis oculo- 
rum externis et verticalibus tenuibus albis; femi- 
nae solis orbitis oculorum frontalibus, inter- 
dum etiam facialibus, tenuibus, albis. Antennae 
maris porrectae, articulo 1 subtus albo; femi^ 
nae apice curvatae, articulis 10 — 15 supra et late- 
ribus albis, sequentibus subcompresso-dilatatis. 
ThoraxYu\e2i. suturali, interdumabbreviata, ante 
alas, linea infra alas, plerumque lineola transver- 
sali infra scutellum, mari rarius etiam punctis duo- 
bus metathoracis, albis. Alae fumatohyalinae, 
raaris interdum obscuriores; stigmate radio radice 
et squamula fuscis aut nigris, stigmate interdum 
piceoj areola quinqueangulari aut subtriangulari, 
mari saepius triangulari. Scutellum album. Pedes 
anteriores subtus tibiis tarsis et femorum apice ma- 
ris albis, feminae albidis aut ferrugineis; medii 
feminae interdum toti nigri, excepto apice femo- 
rum summo stramineo-ferrugineo; coxis anterio- 


FAM.  I,  SECT.  VII. 441 

ribus maris interdum subtus macula alba. Ab^ 
domen nigrum aut subcoerulescens; segmentis 
1 — 3 — 4, rarius etiam5, puncto laterali apicali 
albo.   Aculeus vix subexsertus. 

Duos mares cepi mensibus Junio et Septembri, 
in fruticetis prope Scheidnich ; mares et leminae, 
circa Hirschberg et iiiAustria capti, mihi trans- 
missi sunt; par pomeranicum vidi in coUectione 
Klugii, 

Varietas: 

1. MaSy antennis alboannulatis, — Caput vel 
sicut in mare genuino, vel solis palpis et orbitis 
oculorum internis albis. Antennae vel nigrae arti- 
culis 16 et 17 supra puncto albo; vel articulo 1 
subtus, 12 — 17 supra, albis. Thorax vel solo 
puncto infra alas, vel insuper lineola ante alas 
punctisque duobus contiguis infra scutellum, albis. 
Scutellum album. Alae et pedes sicut in maribus 
genuinisj in altero individuo autem radice alarum 
coxisque omnibus puncto albo. Abdomen segmen- 
tis 1 — 4 biguttatis. 

Individua duo, circa Aboam capta, Sahlberg 
transmisit. 

Synonyma  maris: 

Ichn. designatorius Linn. Fauna n.  1595;  Syst. 

XII, p. 932, n. 18; frequens apud nos. 

„   Fabr. Syst. p. 331, n. 23. —  Piez. p. 63y 

n, 44. — Mant. I, p. 262, n. 29;  an- 


442 ICHNEUMON 

tennis subalboanniilatis (ad nostram ma- 

rls yarietatem spectat). 
Ichn. designatorius Fuessl. Helv. p. 49, n. 947; 

rarus 
Villers p. 147, n. 36. 
Gmel. ed. Llnn. p. 2681 , n. 18. 
Christ p. 345. 
Olivierp. 171, n. 43. 
Thunberg Ichn. n. 536. 
Ichn» edictorius T^W\g\xhskj p. 156, n. 573; habi- 

tat in hortis. 

Nota: 
De Ichn. designatorio Trentep. conferas spe- 
ciem sequentem. 


174.  I. FLAVOaUTTATUS.  u. 

Orbitis oculorum internis, plcturis thoracis 
et pedum, maculaque laterali apicali segmen- 
torum anteriorum, flavis. m. f. {mas antennis 
subpallideannulatis , fern, antennarum annulo 

albo). 

Statura et proportio partium feminae sicut in 
femina Ichneuin. infractorii et nycthemeri ; mas 
statura graciliore quam femina. 

Longitudo maris 6, feminae 5 — 6 linearum. 
Caput maris ore, facie, genis, orbitisque oculo- 
rum frontalibus, flavis, linea longitudinali faciei 
punctoque clypei nigris; feminae ore, clypei late- 
ribus, oculorum orbltis  internis et verticalibus. 


FAM.  I,  SECT.  VII. 443 

nec non parte externariini, flavoferrugineis. An-- 
tennae maris porrectae, corpore paulo breviores, 
paulo crassiores quam in feniina; articulis 11 — 19 
supra puncto flavo, 1 subtus ^dk\o\ feminae sub- 
graciles, corpore breviores, apice incurvae, arti- 
culis 10 — 18, aut 11 — 17, supra et lateribus fla- 
voalbis, 1 subtus ferrugineoflavo. Thor a x Wnedk, 
suturali ante alas, puncto aut lineola infra alas, 
margineque supero colli, mari flavis, feminae ful- 
vis; feminae plerumque punctis duobus metatho- 
racis fulvis; mari autem insuper prolhoracis raa- 
cula lunata punctoque parvo lateralibus, metatho- 
racis maculis duabus dorsalibus punctoque laterali, 
flavis. Scutellum maris flavum, feminae fulvum. 
Alae fumatohyalinae, stigmate maris piceo femi- 
nae fulvo, radio fusco, radice flava aut fulva, squa- 
mula nigra Pedes coxis anterioribus flavis, mediis 
basi nigra, posticis nigris macula flava, feminae 
interdum minuta; trochanteribus nigris; femori- 
bus maris anterioribus, feminae anticis solis, fla- 
vis, externe basin versus nigris; maris posticis, 
feminae posterioribus, nigris apice flavo; tibiis 
flavis, anterioribus basin versus fuscis, posticis 
basi nigra; tarsis maris omnibus flavis, feminae 
anterioribus ferrugineis aut fuscis, articulo ultimo 
fusco. Abdomen maris capite thoraceque longius, 
thorace paulo angustius, segmentis 2 — 5 latitu- 
dine aequali; /(em/V^ae oblongoovatum, capitis tho- 
racisque longitudine vel paulo longius; mari seg- 
mentis 1 — 3, feminae segmentis 1 et|£, macula 
flava in angulis apicalibus*, maculis maris paulo 


444 ICHNEUMON 

majoribus quam feniinae, in segmento 1 subeonti- 
guis.   ^cwto^ brevissimus, subexsertus. 

Marem et feminas, circa Hirschberg captas, 
a Stillfried mecum communicavit; feminam quo- 
que in collectione Klugii vidi. 

Synonyma : 
Ichneum. notatorius Panz. Faun. fasc 80, tab. 9. 
Ichneum, designatorius Trentep.  in Iside 1826, 
pag. 86, n. 31. 

Nota: 
Conferas notam ad Ichn. notatorium n. 169 et 
speciem antecedentem. — Descriptio Fabriciana 
Ichn. designatorii haud ad hanc, sed ad antece- 
dentem speciem quadrat. — Panzer, in Revis. 
p. 62, eredit, Ichneumonem suum notatorium 
marem esse Ichn. variegatorii ^ in Faunae fasc. 73, 
tab. 11, editi, quod tamen cum mea observatione 
haud convenit. 


175.  I. VARIPES.  11. 

Facie, punctisque duobus ad alarum radicein, 
albis-, segQientis 1 — 3 stramineomarginatis; 
pedibus pallide-stramineis, posticis femori- 
bus fulvis 5 tarsis nec noii tibiarum et femo- 
rum apice nigris.   m. 

Longitudo vix 3 — 3\ linearum. Caput ore, 
genis, facie, orbitisque oculorum frontalibus et 
externis, flavis aut albis. Antennae porrectae, cor- 


FAM.  I,  SECT.  vir, 445 

pore dimidio longiores; siibtiis rufae aut ferrugi- 
neae, rarius fuscae, articulo 1 albo. Thorax gib- 
bulus; puncto ante alas, altero infra alas, colli 
niargine, lineola seu punctis duobus infra scutel- 
lum, albis. Scutellum vel totum vel solo apice 
album. Alae subfumatohyalinae, stigmate piceo 
autfusco, rarius stramineo, radio fusco, radice et 
squamula albis; areola subtriangulari. Pedes me" 
diocres, pallidestraminei autalbidi; coxis et tro- 
chanteribus anterioribus semper albis; femoribus 
anterioribus albido- aut sordide-stramineis, posti- 
cis fulvis geniculo nigro; tibiis posticis albis apice 
nigro; tarsis posticis nigris, articulorum basi ple- 
rumque exalbida aut sordidestraminea, Abdomen 
depressiusculum, linearilanceolatum aut subli- 
neare, segmentis 2 — 5 latitudine aequali, thorace 
angustius et duplo longius, nitidum; segmento 1 
glaberrimo, basin versus sensim angustato, antice 
scrobiculo impresso, margine substramineo; 2 mar- 
gine et puncto seu lineola transversali anguli basa- 
lis, 3 margine, stramineis; sequentibus rarius 
summo margine substramineo. 

Individua nonnulla cepi mense Julio circa 
Scheidnich in fruticetis, unum, prope Warm- 
brunn captum, Manger mecum communicavit. 


446 ICIINEUMON 


176.  I. LEUCOSTIGMUS. 

Orbitls oculorum, antcunis basiQ versus, linea 

'^ J ante alas, coxis et tibiis anterioribus, punctis- 

que duobus apicalibus segmenti primi, albis. m. 

Statura et proportio partium omnino Ichn. 
albolineati y n. 180; et forsan mera ejus varietas. 

Longitudo 6% — 7 lineariim. Caput ore, facie, 
orbitisque oculorum frontalibus et vestigio exter- 
narum, albis; mandibularum basi, nec non faciei 
linea lata longitudinali et clypei puncto medio, 
nigris. Antennae articulo 1 subtus albo, £ toto 
nigro, 3 plerumque puncto albo, 4 — 14 — 20 
latere altero albo. Thorax linea abbreviata ante 
alas, punctoqueminuto, interdum obsoleto, infra 
alas, albis. Scutellum album. Alae fumatohya- 
linae, stigmate radio et squamula nigris, radice 
exalbida. Pedes anteriores macula coxarum, femo- 
ribus subtus apicem versus, tibiisque intra, albis, 
tarsis fuscis subtus pallidioribus; postici tibiis la- 
tere interno vel feretoto, vel apice solo, exalbido 
aut substramineo, tarsis vel ut in pedibus anterio- 
ribus vel articulis 2 — 4 fere totis sordidealbis. 
Abdomen subnitidulum, confertissime et subtiliter 
punctum; segmento 1 puncto albido in angulis 
apicalibus, segmentis relicjuis interdum summo 
margine rufescente. 

Mares duos, prope Hirschberg captos, a Still- 
yried mecum communicavit; tertium, pedemonta* 


FAM   I,   SECT.  YIT. 447 

nwn, Bonelliy puncto albo iiifra alas deficienteet 
segnientoriira 2 — 7 niarginibiis summis rufescen- 
libus distinctum. 

S y n o n }' m a : 
Ichn. leucostigmus Gravenh. Pedem. n. 65. 


177.  I. NIV^ATUS; "^ 

Facie, annulo anlcnnarum, genlculis, puncto- 
quc marginali scgmcnti primi, albis.   m. 

Statura et proportio partium Ichn. suhguttati, 
n. 179; antennis longioribus, abdomine paulo 
breviore. 

Longitudo 6y^ linearum. Caput ore facie et 
orbitis oculorum frontalibus albis. Antennae cor- 
pore paulo breviores; articulis 1 et 2 subtus, 
11 — 13 supra et lateribus, albis. Thorax puncto 
ante alas, lineolaque infra scutellum, albis. Scu- 
tellum vAhum. ^/cre fumatohyalinae, stigmate et 
radio fuscis, radice piceoalbida, squamula alba; 
areola subquinqueangulari. Pedes coxis anteriori- 
bus maculaalba; trochanteribus subtus exalbidis; 
femoribus geniculo albido, anticis inferue ferru- 
gineofuscis; tibiis interne exalbidis, basi summa 
tota alba; tarsis fuscescentibus, posticis fuscis. 
Ahdomen capite thoraceque longius, conferlissime 
punctum, subopacum, apicem versus nitidulum; 
segmento 1 macula parva marginali exalbida; seg- 


448 ICHNEUMON 

mentis sequentibus  margine  summo  rufescente, 
4 et 5 dorso castaneo-nebuloso. 

Unicum  individuum  pedemontanum  Bonelli 
transmisit. 

Synonyma: 
Ichn. niuatus Gravenh, Pedem. n. 66. 


178. I. CHALYBEATUS. n. 

Stlgmate fulvo, capite et thorace alboh*nea- 
tls, tibiis tarsisque alboannulatis; abdomine 
atrocoeruleo , segmentis 1 et 2 biguttatis; 
antennis alboannulatis.   m. 

Statura et proportlo partium sicut in duobus 
praecedentibus. 

Longitudo 6^/4 linearum. Caput lineola alba 
ad orbitas oculorum faciales. Antennae articulis 
11 — 14 supra et lateribus albis. Thorax linea 
ante alas punctoque infra alas albis. Scutellum 
album. Alae fumatohyalinae, stigmate fulvo, radio 
radice et squamula fuscis. Pedes femoribus ante- 
rioribus apice albo; tibiis anticis albis, externe 
apice nigro, posterioribus annulo lato albo ante 
basin; tarsis anterioribus articulo 1, posticis arti- 
culo 1 et 2, albis apice fusco, reliquis totis fuscis. 
Abdomen atrocoeruleum, apicem versus nitidius; 
segmentis 1 et 2 puncto albo in angulis apicalibus. 

Individuum unicum Besser e Volhynia trans- 
misit. 


FAM.  I,  SECT.  VTt. 449 

179,  I. SUBGUTTATUS.  n. 

Linca ante alas, punctis diiobus segraentl 
primi, annuloque tibiarum, albis. m. f. (mas 
facic alba , femina annulo antcnnarum et or- 
bitis oculorum internis albis). 

Statura et proportio partium Ichn. designa- 
torii, n. 173; abdomine paulo graciliore, anten- 
nis paululum brevioribus. 

Longitudo maris 7, feminae 6'/^ linearura. 
Caput maris ore facie et orbitis oculorum omnibus 
albis, his in occipite interruptis, macula faciei et 
clypei nigra ; feminae mandibulis macula castanea, 
orbitis oculorum internis nec non vestigio externa- 
rum, albis. Antennae maris articulo 1 subtus albo, 
feminae articulis 9 — 14 supra albis, sequentibus 
subtus ferrugineofuscis. Thorax linea ante ahis, 
feminae breviore quam maris, punctoque infra alas, 
albis. *S'cwfc//[/m macula apicali alba. Alaehmm^ 
tohyalinae, stigmate radio et radice fusconigris, 
squamula maris alba feminae nigra; areola subtri- 
angulari. Pedes maris coxis anticis subtusalbis; 
femoribus anticis subtus totis, mediis apice solo, 
albidostramineis; tibiis anterioribus interne totis, 
externe semiannulo, albis, posticis annulo lato 
albo ante basin; tarsis posticis nigris, mediis fus- 
cis, anticis fuscis subtus exalbidis; feminae femo- 
ribus anterioribus subtus apice summo stramineo; 
tibiis anterioribus semiannulo albo, anticis insu- 
per interne totis albidostramineis, posticis annulo 

Ichn. Europ. Pars I. 29 


450 I C H N K V Tsr O N 

lato albo ante basin. Ahdomen maris thorace 
duplo longiiis, opacum, confertim punctuni, sub- 
atrocoeriileuni, segmento 1 puncto albo minuto 
angulorum apicalium; y^mf/ia^ capite thoraceque 
paulo longius, nitidum, punctum; segmento 1, 
nec non segmentorum 2 et 3 dorso, rugulosis opa- 
cis; atrocoeruleum, segmentis 1 et 2 puncto albo 
in angulis apicalibus. 

Individua duo, in Sudeiis Silesiae capta, accepi; 


180.   I. ALBOLINEATUS. 

Orbltis oculorum internls, llnca ante alas, 
marglnc seu punctls duobus segmenti prlmi, 
tibiisque interne,  albis.   n. 

Statura et proportio partium maris Ichneum. 
sugillatorii , n. 172. 

Longitudo 6 linearum. Caput palpis piceis, 
orbitis oculorum internis punctoque laterali clypei 
albis. Thorax colli margine supero, linea ante 
alas, puncto infra alas, interdum etiam punctis 
duobus seu lineola transversali infra scutellum, 
albis. Scutellum album. Alae fumatohyalinae, 
rarius solo apice fumatohyalino; stigmate, radio, 
radice et squamula fuscis, hac, interdum etiam 
radice, puncto albo. Pedes femoribus anticis sub- 
tus ferrugineis apice pallidiore, raediis subtus 
apice ferrugineo; tibiis subtus albis, posticis apice 
fusco; tarsis anterioribus albidis, supra plerumque 
obscurioribus,  articulorum apice fusco,  posticis 


FA3I.  I,  SECT.  VII. 451 

vel fere totis albis vel articulis 2 — 4 medio albis. 
Ahdomen nigrum, rarius fuscum, semper autera 
segmento 1 margine, plerumque medio interrupto, 
seu punctis duobus niarginalibus,  albis. 

Unum iiidividuum, norimbergense, Sturm me- 
cum communicavit, quaedam silesiaca Manger, 
pedemontana Bonelli. 

S y n o n y m a : 
Ichn. alhoUneatus Gravenh. Pedem. n. Q7, 
Ichn. nigratorius Panzer ad SchaefT. Icon. tab. 20, 
fig. 11. ? 

N o t a : 
Ichneumonem Schaefferianum allegatum Pau- 
zer describit ahdominis segmento secundo hasi 
alho; sed lineola transversalis alba, quam icon 
exhibet, potius marginem segmenti primi quam 
basin secundi occupare videtur. — Caeterum Ichn. 
nigratorius Pgntoppidani Mulleri et Fabricii nec 
ad hanc speciem quadrant nec inter se congruunt, 
sed ad species diversas redigendi sunt. 


181.  I. CRETATUS. 

Facie, linca ante alas, scutelli marglne late- 
rali, maculaque apicali segmenti primi , albis; 
pctlibus antciioribus tibiisque posticis subtus 
albis.   m. 

Statura et proportio partium  omnino Ichn, 
oratorii, n. 153. m. 

29^ 


452 ICHNEUMON 

Longitudo 6 lineariini. Caput ore facie et or- 
bitis oculorum externis albis, macula faciei et 
clypei nigra. Antennae articulo 1 subtus albo. 
Thorax linea ante alas lineolaque infra alas albis. 
Scutellum margine laterali albo. Alae fumato- 
hyalinae, stigmate et radio fusconigris, radice et 
squamula fuscis puncto albo; areola subtriangu- 
lari. Pedes anteriores subtus albi; postici tibiis 
subtus albis apice toto nigro. Abdomen atrocoe- 
ruleum, confertim et subrugulose punctum, sub- 
opacum, apicem versus nitidulum et rarius punc- 
tum; segmento 1 macula apicali alba. 

Individuum unicum pedemontanum Bonelli 
transmisit. 

Synonyma: 
Ichn, cretatus Gravenh. Pedem. n. QS. 


182. 


f I. JUGATUS.  n. ) 


Facie, linea ante alas, macula pectoraL*, piincto 
segmcnti primi, pedibus anterioribus subtus, 
posticorum tibiis basi tarsis apice, albis.  m. 

Longitudo 4% linearum. Caput ore facie et 
orbitis oculorum omnibus albis. Antennae por- 
rectae, corporis longitudine, subtus rufae arti- 
culo 1 albo. Thorax gibbus, linea suturali ante 
alas, lineola infra alas, colli margine, maculis 
duabus pectoralibus confluentibus, lineolaque infra 
scutellura. albis.  Scutellum eborinum.  Alae sub- 


FAM.  I,  SECT.  VII. 453 

fiimatohyalinae, sti§;niate et radio fiiscis, radlce et 
squanuila albis, areola subtriangulari. Pedesme- 
diocres; anteriores albi, latere externo femorum 
et tibiarum nec non articulo 1 tarsorum mediorum 
fuscis; postici nigri, macula coxarum, tibiisbasin 
versus, tarsorumque articulis 3 — 5totis, 2 apice 
solo, albis. Ahdomen capite thoraceque paulo 
longius pauloque angustius, lanceolatum, nitidu- 
lum; segmento 1 puncto marginali stramineoal- 
bido, 2 et 3 summo margine slramlneo. 

Unicum   individuuni  3Ianger  cepit  prope 
Warmbrunn. 

Nota: 
Lineae suturales albae ante alas, apice junctae, 
jugi speciem exhibent; inde nomen speciei. 


183.  I. MULTICINCTUS.   n. 

Facic, linca antc alas, segmeutorum majginc 
dorsali, geniculisquc, albis.   m. 

A reliquis hujus sectionis speciebus abdomine 
albopicto haec differt abdomine breviore. 

Longitudo 4% — 6 linearum. Caput ore facie 
et orbitis oculorum albis. Antennae porrectae, 
corpore breviores, articulo 1 subtus albo. Thoracc 
gibbulus; linea ante alas lineolaque infra alas 
aJbis. Scutellum apice, seu marginibus laterali- 
bus apicem \ersus, albis. Alae fumatohyalinae 
aul  bubh\iilinac; sligmate  radio et squamula ni- 


454 ICHNEUMON 

gris, radice fusca; areola subtriangulari. Pedes 
niediocres, subgraciles; anteriores subtus toti albi, 
fenioribus basi fuscis aut nigris, geniculis totis 
albis; postici geniculis et plerumque puncto api- 
cali tibiarum albis. Abdomen capite tboraceque 
paulo longius, tboracis latitudine, oblongoovatuni 
autovatum, (vita forsan minus contractum), sub- 
tilissime et confertissime punctum, nitidulum; 
segmentis 1 — 3 margine toto, 4 et 5 margine latera 
versus abbreviato, albo, 6 et 7 totis nigris. 

Duo individua accepi in Silesiae Sudetis capta, 
tertium vidi in collectione Klugii, 


184.  L SEXCINCTUS.  n. 

Capite thorace coxisque flavomaculatis, an- 
tennis et stigmate fulvis, tibiis tarsisque fla- 
vis, segmentis 1 — 6 flavomarginatis.   m. 

Primo adspectu hic Ichneumon ad quosdam 
niares Ichn. infractorii quadrare videtur, sed an- 
tennis tibiisque brevioribus et pictura differt. 

Longitudo fere 6 linearum. Caput macula 
mandibularum, labro, facieque flavis, hac linea 
lata longitudinali nigra. Antennae corpore dimi- 
dio paululum longiores, setaceae, fulvae; articu- 
lis 1 et 2 nigris subtus flavis. Thorax colli mar- 
gine supero, linea ante alas, lineola infra alas, 
jnaculisque duabus metathoracis dorsi declivi, pal- 
lideflavis.   Scutellum pallideflavum.   Alae sila- 


FAM.  1,  SECT.  VII. 455 

ceohyaliiiae, stigmate radio et radice fulvis, squa- 
nmla nigra. Pedes coxis posterioribus macula 
alba; femoribus anticis apice et latere inferno, 
mediis apice solo, flavis; tibiis tarsisque totis fla- 
vis. Abdomen segmentis 1 — 6 margine pallide- 
flavo. 

Unicum  individuuni  de Heyden prope Mei- 
ningen cepit. 


456 ICHNEUJMON 


S E C T I O   VIII. 

Scutello pallido; ahdomine vel toto  rufo vel 
rufo et nigro. 

Abdomen plerisque nigrum est, segmentis 
2et3, yel etiam ,4, rufis, interdum ano ipso fusco 
aut rufescente (e. g. Ichn. culpatorii et i^acillatorii 
individuis quibusdam); saepius rufum apice nigro; 
rarius nigrum apice rufo (Ichn. inenstruali} , aut 
totum nigrocastaneum (varietati Ichn. amputa^ 
torii)j fuscum, \ arietali Ichn.fusorii, tandemque 
totum nigrum in varietate Ichn.' antennatorii, quo 
haec sectio ad tertiam transit. — Scutellum ut 
plurimum totum pallidum est, haud raro autem 
apice solo aut lateribus albet. Ichn. microsticti 
et 7i{yz;2f varietates, scutello toto nigro, 2i& sectio- 
nem 9 spectant. 

E sectione 1 Ichn. annulatoris varietas, scu- 
tello rufo, abdomine rufo aut castaneo; propius 
ad hanc sectionem 8 accedit; e sectione 3 varieta- 
tes Ichn. fossorii^ melanogastri ^ edictorii^ mar^ 
ginelli et palliatorii, abdomine bicolore, rufoni- 
groque; e sectione 5 Ichn. submarginellus ^ seg- 
mentis 6 et 7 sub-albomarginatis, et varietas Ichn. 
uniguttati, abdominis apice interdum fere toto 
nigro; e sectione 9, Ichn.haemorrhoidalis, sputa- 
toriSy facialis et castanei varietates scutello albo- 
aut rufo-notato. 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 457 


185.  L HORRIDATOR.  n. -' 

Facic flava, segnKMitis 2 — 4ruHs, tarsis tlbiis- 
que sordidcstraiiiiiiels ,  liis apicc nigro.   ni, 

Statura etproportio partluni Trogiflai^atorii; 
scutello autem haud elevato, antennis brevioribus. 

Longitudo 9 linearum. Caput facie oreque 
flavis. Antennae porrectae, dimidlo corpore paulo 
longiores, setaceae, articulo primo subtus flavo. 
Thorax punctls duobus flavis obsoletis ad radicem 
alarum. Scutellum flavum. Alae Cumatohyalinae, 
stigmate fuho, radio radice et squamula nlgris, 
areola subquinqueangulari. Pedes femoribus ante- 
rioribus subtus stramineo-ferruglnels; tlbils fla- 
vis, anterioribus externe macula aplcall nigra, 
posticis apice toto nigro; tarsis sordidestramlneis, 
postlcis articulis 3 — 5 nigrlcantibus. Ahdonien 
segmentis 2 — 4 fulvorufis, 5 lateribus rufis. 

Unicum individuum austriacum Dahl mecum 
commuiiicavit sub nomine /. horridatoris Ziegleri. 

186.  I. FUSORIUS. 

Orbitis oculorum intcrnis, punctoque seu 
punctis duobus ad alaruni radiccm, albis; 
tarsls tibiis abdominequc rufis, segmento 
prlmo nigro. m. f. (fcmina antcnnarum au- 
nulo alboj. 

Statura et  proportio  partium  speciei  se- 
quentis. 


458 ICUJNEUAION 

Longitudo niaris 8 — 11, fenilnae? — fere 11 
linearuni. Caput feminae orbitis oculorimi fron- 
talibus albis; maris orbitis oculorum internis, 
distinctioribus aut obsoletioribus,plerumque etiam 
externis vel totis vel pro parte, albis. Antennae 
feminae articulis 4 — 8 interdum subtus ferrugi- 
neis; 9 — 16, vel plurimis eorum, supra albis; 
sequentibus interdum subtus ferrugineis. Thorax 
maris puncto infra alas, plerumque altero ante 
alas, albis; feminae vel puncto uno infra alas, vel 
lineola infra alas alteraque ante alas, longioribus 
aut brevioribus, margineque supero colli, albis. 
Scutellum album. Alae fuscohyalinae, rarius sub- 
fumatohyalinae, stigmate fusco aut rufo, radio 
radice et squamula nigris. Pedes femoribus geni- 
culis summis ferrugineis, posticis aut posteriori- 
bus rarius totis nigris, feminae anticis interdum 
subtus ferrugineis, maris anterioribus aut anticis 
subtus pallidestramineis, posticis rarissime latere 
altero toto badio; tibiis subsericeis, fulvis autrufis, 
anterioribus saepe fuscis aut nigris interne pallide- 
aut sordide-stramineis; tarsis vel totis fulvis aut 
rufofulvis, vel supra aut apicem versus fuscis. Ab- 
do/ne/? segmento 1 nigro, rarissime margine rufes- 
cente; segmentis reliquis fulvis aut rufis, feminae 
interdum linea longitudinali irregulari fuscescente, 
maris rarissime segmentorum 2 — 4 disco nigri- 
cante.   Aculeus brevissimus. 

Mares et feminas, vere aestate et autumno, 
passim in Silesia, m unibellatis et fruticetis, cepi; 
plures e diversis  Germaniae Galliae  et  Italiae 


FAM.  I,  SECT.  \III. 459 

regionibus, nec non e Suecia Volhynia et Tauria, 
mecum communicati sunt. 


Varietates: 

1. Tibiis posticis apice 7iigro. f. — Longitudo 
7 — 8 liiiearum. C^/pz/^ orbitis oculoruni fronlali- 
bus, nec non parte facialium, interdum etiam ex- 
ternarum, albis. Pedes femoribus anterioribus 
latere inferno rarius feretoto, plerumque tantum 
apicem versus, rufo, rarissime mediis fere totis 
nigris, seu posticis etiam apicem versus rufis; 
tibiis anterioribus sordide stramineis aut flavican- 
tibus, latere externo rarius toto, plerumque tan- 
tum medio, nigro, posticis rufis apice nigro. — 
Caetera sicut in plurimis feminis genuinis. 

Plures feminas cepi mense Augusto in umbella- 
tis circa Cudovam ; unam parmensem a Sanvitale 
mihi transmisit. 

2. Capite toto nigro. m. — Caetera sicut in 
pluribus maribus genuinis. 

Individuum unicum, prope Sickershausen cap- 
tum, Nees ab Esenbeck mecum communicavit. 

3. Thorace toto nigro, immaculato. f. — • 
Pedes femoribus anticis interdum apice stramineo- 
rufo; tibiis anticis fuscis subtus stramineis, mediis 
fuscis subtus ferrugineis, posticis rufis interduni 
externe apicem versus subnigricantibus. — Cae- 
lera sicut iri specie genuina. 


460 I C H N E U M O N 

Unam fenilnam e Gallia Desmarest, alteram 
e Volhynia Besser , tertiam prope Trajectum ad 
Moenum captam, de Heyden mecum communi- 
caverunt. 

4. Capite thoraceque totis nigris. f. — Lon' 
gitudo 9/3 linearum. Pedes femoribus totis ni- 
gris; tibiis anterioribus fuscis subtus sordide stra- 
mineis, posticis rufis; tarsis fuscis, posticis rufes- 
centibus. — Caetera sicut in feminis genuinis. 

Unicum individuum austriacum Dahl trans- 
misit. 

5. Segmentis 2 — 7 fuscescentibus. m. — Alae 
fuscae, stigmate fulvo. Abdomen segmentis 2 — 7 
nigrofuscis, basin versus obscuro-ferrugineis. — 
Caetera sicut in pluribus maribus genuinis. 

Unicum individuum cepit Schilling prope Vra- 
tislaviam. 


Synonyma, maris et feminae: 
Ichn. fusorius Gravenh. Pedem. n. 71. 

Maris: 
Jchn.fusorius Linn. Faun. n. 1598. 

„   Fabr. Syst.  p. 332, n. 26.  — Piez. p. 64, 

n. 47; in Europae sylvis. 
„   Villers p. 148, n. 40; in Gallia australi. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2682, n. 21. 
„   Christtab. 34, fig. 1. 


V \y\.  I,  SKCT.  MH. 461 

Ichn.fusorius Olivierp. 174, ii. 48; longiludiiie 
12 lineaniin. 
,,   BoroAvsky p. 33,  n. 4. 
„   Walckenacr p. 54,  n. 28. 
„   Thunb. Ichn. n. 495. 
lchn. fuscus Linn. Syst. XII, p. 933, n. 21. 

„   Villersp. 148,  n. 39. 
Ichn. similatorius Fabr. Knt. Supl. p. 221, n. 65. 
— Piez. p. 64,  n. 48; in (lallia. 
„   Coquebert II, p. 48, tab. XI, fig. 8. 
,,   Walckenaer pag. 54, n. 29 (ubi autem pro 
corcclet jaunatre legenduni est corcelet 
tacJic). 
„   Thunb. Ichn. n. 497. 

F e m i n a e : 
Ichn. cxspect or iu s Fi\hi\ Ent. Supl. p. 219, n. 30. 
„   Panzer ad  SchaciF.  lcon.  tab. 6, fig. 12 et 
tab. 70, fig. 6 (Panzer ad hanc specieni 
etiam adhibet SchaefT. Icon. t. 20,  fig. 8, 
quae autem tibiis umnibus nigris difTert). 
Ichn. errspcctatorius Fabr. Piez. p. 19, n. 26. 
„   Tliunb. lchn. n. 17, 
„   Trenlep. in Iside 1826, p. 335, n. 43. 
Ichn. lentorius Panzer  Faun.  fasc. 71,  tab.  11; 
mense Julio in montosis  in Tilia euru- 
paea captus. 
Ichn.fugatorius Panzerad Schaeff. Icon. tab. 114, 
fig. 1 ; tempore Nerno in dumetis captus. 
/c^/i. Schaeff. tlem. tab. 72, fig. 1. 
Ichn.pisorius Linn. Faun. n. 1589? 


462 ICHNEUMON 

Nota: 

Iclin. fusorius Schrank Boica n. 2075, wfacie 
7)flava etc.,a haud ad nostram speciem adhiberi 
potest, sed potius ad Tro§um lutorium spectare 
videtur. — Defusorio F. conferatur n. 84 nostro- 
rum supplementorum. 

Ichn. fuscum Linn. Schrank in Fauna Boica 
cum Ichn. cirrogastro conjunxit, qui autem potius 
ad Trogum lutorium referri debet. 

De Ichn. pisorio Linnei, quem quidem Fabrl- 
cius, in Systemate Entomologiae, cum fusorio 
jam conjunxerat, dubius adhuc haereo, num huc 
referri possit. Forsan lchneum. pisorii varietates 
capite toto nigro, quarum auctores nonnulli men- 
tionem faciunt, huc etiam spectant. — Miiller 
icones Schaefferianas, ad Ichn. exspectorium Pan- 
zeri laudatas, ad Ichn. pisorium adhibuit; Ichn. 
Schaefferi Elem. tab. 72, fig. 1, a nonnullis aucto- 
ribus etiam ad Ichn. pisorium citatur. Ad haec 
conferas speciem nostram sequentem. 


>   187.  I. PISQRIUS.^r- . 

Lineis ad alarum radicem flavis; abdomine 
dilute rufo, petiolo obscuriore. m. f. (mas 
facle flava, pedibus flavicantibus nigroma- 
culatis-, fejuina orbitis oculorutn frontalibus 
et annulo antennarum albis, pedibus nigris, 
tibiarum medio flavo). 

Longitudo maris ^. — 11, feminae 9 linearum. 
Caput marishcie, ore, plerumque orbitis pculo- 


FA31   I,  skc;t   MII. 4()3 

nim externis et iiiternis, flavis aut flavoferrugineis; 
Jeminae plerunique solis orbitis superis oculoruni, 
rarissime omnlbus, in vcrtice attamen interruptis, 
maciila geiiarum et basi mandibularum, albido- 
flavis. u4 nt ennae maris ]porrectaey curpore dimi- 
dio paulo longiores, arliculis 1 et 2 subtus flavis 
aut flavoferrugineis; feminae vix dimidii corporis 
longitudine, apice involutae, articulis 8 — 16 aut 
9 — 16 albis subtus puncto fusco. Thorax linea 
suturali ante alas, usque ad collum elongata, lineo- 
laque infra alas, interdum etiam punctis duobus in 
margine supero colli, aut puncto ad latera pecto- 
ris, lineolave transversali infra scutellum, flavis, 
in femina praeterea rarissime lineolis duabus dor- 
salibus longitudinalibus parallelis protboracis sor- 
didestramineis. Scutellam^a\'\xm. ^/aeamplae, 
silaceo- aut fumato-byalinae; stigmate et radio 
rufis aut fuscis, rarius in mare fulvis; radice et 
squamula feminae fuscis, maris stramineis aut fla- 
vicaiitibus, squanmla plerumque macula fusca. 
P^dc^ mediocres ; maris anteriores flavi aut flavo- 
straminei, interdum macula coxarum et latere 
supero trocbanterum nigris, femoribus superne vel 
totis, vel apice solo, vel tantum puncto basali, 
nigris; postici coxis nigris, plerumque subtus raa- 
cula lineolave ferruginea autflava, trochanteribus 
vel totis flavis vel basi nigra, femoribus vel nigris 
basi summa stramineo-rufa, vel pallidestramineis 
apicenigro, tibiis flavis apice nigro, tarsis ferru- 
gineis aut flavis, interdum apicibus articulorum 
nigris; feminae  coxis  et  trochanleribus  nigris, 


464 I C H N E U M O N 

rariiis macula albida; femoribus nlgris, anticis 
subtus vel totis \el apicem versus stramineis aut 
ferrugineis, mediis interdum apice ferrugineo aut 
flavoferrugineo, rarissime latere inferno toto fer- 
rugineo-stramineo, posticis rarissime subtus basin 
versus stramineis; tibiis flavis, anticis plerumque 
supranigris, mediis apice nigro rarius ferrugineo, 
plerumque basi nigra, posticis basi apiceque ni- 
gris; tarsis fuscis, rarius rufis posticorum apice 
fusco. Abdomen maris capite thoraceque duplo 
fere longius, thorace paulo angustius, fulvum aut 
ferrugineum; petiolo, rarius segmento 1 toto, ni- 
gro, segmentis ultirais interdum obscurioribus; 
feminae oblongolanceolatum, capite thoraceque 
aliquanto longius, thoracis latitudine, apice acuto, 
rufum aut ferrugineum, petiolo nigro. 

Marem semel cepi mense Julio prope Oedelem 
in frutetis; mares et feminas e Silesia, Fi^anconia, 
Italia et Volhynia accepi. — Femina, a Bonellio 
transmissa, a reliquis omnibus differt coxis tro- 
chanteribus genisque albomaculatis, lineolis dua- 
bus dorsalibus thoracis stramineis, pedibus magis 
colore flavo imbutis. 

V a r i e t a s : 
1. Ahdominis apice nigro. m. — Longitudo 
10 linearum. Alae furaatohyalinae, stigraate fulvo, 
radio et squaraula nigris, radice nigra puncto flavo. 
Pedes anteriores flavi, coxis et feraoribus supra 
nigris, tibiis macula apicali nigra; postici nigri, 
trochanteribus totis,  femoribus tibiisque a medio 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 465 

usque ad basin flavis, tarsls apice subfuscescente. 
Abdomen segmento 1 nigro, margine rufescente; 

5 maculis duabus dorsalibus fusconigris contiguis; 

6 et 7 totis nigris. 

Unicum habeo indivlduum, cujus patria autem 
mihi ignota est. 

Synonyma maris et feminae: 
Ichn. -pisorius Villers,  p. 138,  n. 12;  (exceptis 
varietatibus capite toto nigro, abdomine 
toto antennis femoribusque ferrugineis). 
„   Gravenh. Pedemont.,  n. 72. 
„   Latreille Crust. XIII, p. 186, n  27. 

Maris: 
Ichn. pisorius Rossi , n. 754 — 5; apud nos rarior. 

F e m i n a e : 
Ichn. pisorius Linn. Faun., n. 1589. — Syst. XII, 

p. 931, n. 12 (exceptis varietatibus ab- 

domine toto antennis femoribusque fer- 

ruglneis). 
„   Fuessl. Helv. p. 49, n. 942. 
„   Mull. Prodr., n. 1755. 
„   Fabr. Mant. I, p. 260, n. 15. — Piez. p. 59, 

n. 25. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2677, n. 12; in Germa- 

niae et Europae magis borealis larva pha- 

laenae pisi. 
„   Christ p. 345 (exclusis iisdem varietatibus, 

supra apud Villersium jam indicatis). 

Ichn. Europ Pars I. 30 


466. ICHNEUMON 

Ichn, pisorius OYwier ^. 167,  n. 17; habitat per 
totam Europam. 

„   Walckenaer p. 51, n. 13. 

„   Bechsteiii p. 955, n. 3. 
, „   Thunb. Ichn., n.  1. 

„   Trentep. in Iside anni 1826, p. 233, n. 51. 

Nota: 

Haec species saepe cum Ichn. fusorio et cum 
Trogo lutorio confusa est. Fabricius, in Syste- 
mate Entomologiae et in Speciebus Insect. piso^ 
rium ei fusorium conjunxerat, postea autem diver- 
sitatem amborum agnovit. Olivier etiam, loco 
supra allegato, suspicatus est, pisorium forsan 
varietatem fusorii esse. Plerumque ad pisorium 
laudatur Schaefferi Iconum tab. 6 fig. 12, ubi 
autem mas fusorii exhibitus est. Quidam auctores 
ad pisorium etiam adhibent Schaefferi Icon. tab. 20 
fig. 8; tab. 70, fig. 6; tab. 114, fig, 1; et SchaefF. 
Elem. tab. 72, fig. 1. De tab. 20 fig. 8 adhuc 
dubius sum, num ad pisorium num ad fusorium 
referri debeat; Panzer eam pro Ichn. exspectorio 
habet, quem c\xm fusorio conjunxi. Tab. 70 fig. 6 
est femi na yw^on/. Tab. 114 fig. 1 exhibet /cA«. 
fugatorium Panzeri, a me cum fusorio con- 
juiictum.   Elem. tab.  72 fig. 1 fusorium exhibet. 

Varietates pisorii^ abdomine toto antennis 
femoribusque ferrugineis, quarum nonnulli aucto- 
res (Linne, Villers, Christ) mentionem faciunt, 
sine dubio ad Trogum lutorium redigendae sunt. 
Schaefferi Icon. tab. 20,  fig. 6, quam Panzer ad 


FAM. I, SECT. vm. 467 

Ichn, pisorium redegit, exactissime Trogum luto^ 
rium exhibet. Ichn. pisorius Cederhielm p. 157, 
n. 483, propter pedes totos flavos, ad Trogum lu-- 
torium aut luteiventrem referri potest. 

Trentepohl 1. c. adfert, Ichn. lentoriumPsinzeri 
(quem ad speciem antecedentem adhibui) accura- 
tissime pisorium Fabr. exhibere. Fusorius Tren- 
tepohlii 1. c. p. 335, n. 54 autem nec ad hanc spe- 
ciem, nec ad antecedentem, omnibus numeris qua- 
dratj parvitate ab ambabus differt. 


{ 188.  I. REPENTINUS. 

Ahdomine rufo, basl nigro; tiblis Tncdlo al- 
Lidis. m. (f. '^ antenuls alboannulatis, tibiis 
posticis medio rufis). 


M 


as 


Longitudo 6 — 7 linearum. Antennae por- 
rectae, setaceae, corporis dimidii longitudine, vel 
paulo longiores. ^T^orao: gibbus; punctis duobus 
albis ad radicem alarum, interdum subobsoletis. 
Scutellum album. j4lae mediocres, fumatohya- 
linae, stigmate fusco aut fuscoferrugineo, radio 
radice et squamula nigris; areola quinqueangulari. 
Pedes mediocresj antici femoribus subtus vel totis 
vel aplce albidls, tibils albidis supra vel totis vel 
apice fuscls, tarsls sordlde albidis aut ferrugineis; 
medll femoribus subtus apicem versus albldls aut 
albidoferrugineis, tibiis vel albidis apice fusco vel 
rufescentibus supra fuscis,  tarsis fuscisj  postici 

30^ 


468 ICHNEUMON 

tibiis ante basiii vel sordidealbis vel, colore sensim 
miitato, rufis. ^ b dom en thorsice fere duplo lon- 
gius, ejusque latitudine vel paulo angustius, elon- 
gatoovatum; segmento 1 nigro, 2 vel toto rufo vel 
basi nigra, sequentibus rufis. 

Quidam mares austriaci, unusque norimher' 
gensis, mihi transmissi sunt. 

Femina: 

Statura et proportio partium sicut in mare> 
abdomine paulo breviore, apice obtusiore. 

Longitudo 5% linearum. Antennae cnvwdA^e, 
dimidio corpore paulo longiores, articulis 11 — 13 
aut 10 — 14 supra et lateribus albis. Thorax in- 
terdum puncto albo infra alas. Scutellum album. 
Alae subfumatohyalinae, stigmate rufo aut piceo, 
radio radice et squamula nigris. Pedes femoribus 
anticis subtus ferrugineis, apicem versus sensim 
stramineis, mediis subtus apicem versus obscuro- 
ferrugineis; tibiis anterioribus fuscis aut ferrugi- 
neis, subtus exalbidis, posticis rufis apiceet summa 
basi nigris; tarsis anticis ferrugineis, mediis fus- 
cescentibus, posticis fuscis. Abdomeny apice ob- 
tuso subcompressiusculo, rufum, segmento 1 nigro. 

Unam feminam, prope Warmbrunn captam, 
Manger, alteram pedemontanam Bonelli mecum 
communicaverunt. 

Varietas: 
1. Tibiis omnibus rufis. f. — Longitudo 5 — 
fere 6 linearum.   Antennae articulo 1 interdum 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 469 

subtus ferrugineo, 9 — 14 aut 10 — 14 supra et 
lateribus albis. TAonza: puncto infra alas, inter- 
dum quoque altero ante alas, albis. Pedes rufi; 
coxis et trochanteribus, interdum etiani latere ex- 
terno femorum, nigris; postici tarsis et tibiarum 
apice nigricantibus. — Caetera sicut in femina jam 
descripta. 

Individua duo ex Austriai  unum e Bauaria, 
quartum e Volhynia, accepi. 

Synonyma feminae: 
Ichn. repentinus Gravenh. Pedemont., n. 73. 


189.  I. MESOCASTANUS. 

Abdominis medio castaneo; tlbiarum semian- 
nulo albo.   m. 

Statura et proportio partium maris praece- 
dentis. 

Longitudo 5 — 6 linearuni. Thorax interdum 
puncto albo infra alas, rarius altero ante alas. 
Scutellum Ahum. >^/a^ funiatohyalinae, stigmate 
radio radice et squamuJa nlgris. Pedes antici sub- 
tus femoribus tibiis tarsisque albis aut sordide stra- 
mineis; medii femoribus plerumque subtus vel api- 
cem versus ferrugineis vel apice summo albido, 
tibiis externe basi albida; postici tibiis externe 
ante basin albis. Abdomen segmentis 2 et 3 casta- 
neis; 4 castaneo, interdum apice nigro; 5 rarius 
basi et lateribus castaueis. 


470 ICHNEUIVION 

Unum individuum cepi prope Cudocam, mense 
Augusto, in umbellatis, quaedam alia, prope 
Sickershausen, Aboam , Taurinum et Genuam 
capta, mihi transmissa sunt; italica et suecicum, 
segmento 5 toto et 4 apice nigro, a germanicis 
differunt. 

, Synonyma: 
Ichn. mesocastanus Gravenh. Ped., n. 74. 


190.  L DIVISORiyS. 

Segmentis 2 et 3 rufis; (tiblis albis, aplce ni- 
gro; m. — tibiis fere totis nigris, antennis 
alboannulatis.   f.). 

Mas: 

Statura et proportio partium Ichn, repentini 
maris. 

Longitudo 6 — fere 8 llnearum. Caput man- 
dibulis basi rufis; plerumque orbitis oculorum 
facialibus, distinctioribus obsoletioribusve, albis. 
Antennae rarisslme articulo 1 subtus puncto api^ 
cali albo. Thorax rarius totus niger, plerumque 
lineola aut puncto infra alas alteroque ante alas 
albis, uno alterove interdum deficiente. Scutel- 
lum album, rarius nigrum solo apice albo. Alae 
subsilaceo^ aut subfumato^-hyalinae, stigmate vel 
fulvo vel piceo vel nigro, radio et radice fuscis; 
squamula nigra plerumque puncto albo; areola 
quinqueangulari.   Pedes femoribus anticis suhtus 


FAM.  I,   SECT.  VIII. 471 

totjs, medlis solo apice, albidis aut albidoferru- 
giiieis; tibiis anterioribus subtus et basi totaalbis, 
posticis albis apice et sunima basi nigris (colore 
albo interdum in stramineum commutato); tarsis 
anticis vel totis pallidis vel ferrugineis apice fusco, 
posterioribus fuscis. Abdomen segmentis 2 et 3 
fulvis aut rufis, summo margine obscuro; 4 inter- 
dum angulis baseos rufescentibus. 

Nonnullos mares e pluribus Germaniae et 
Italiae regionibus , nec non e Volhynia et Tauria 
accepi ; duos ipse cepi prope Warmbrunn, alterum 
niense Junio in umbellatis, alterum (omnium maxi- 
mum, antennarum articulo 1 subtus apice albo et 
tibiis pallidestramineis a reliquis diversum) in fru- 
ticetis mense Augusto. ISees ab Esenbeck unum 
cepit mense Junio in Euphorbia gerardiana. In- 
dividua italica plerumque capite toto nigro a ger- 
manicis differunt; unicum, capite thoraceque totis 
nigris, scutelli apice albo, a Spinola prope Ge- 
nuam cepit. Quaedam vidi in museo Comitis de 
Hoffmannsegg sub nomine indicato. 

F e m i n a : 

Statura brevior quam in mare. Ab Ichneum. 
alticola (n. 195), cui haec femina affinis est, ab- 
domine breviore et latiore difFert. 

Longitudo 5^^ — 6 linearum. Antennae seta- 
ceae, vix dimidii corporis longitudine, apice in- 
Aolulae, articulis 10 — 14 supra et lateribus albis. 
Thorax interdum lineola alba infra alas. Scutel- 
lum album.   Alae sicut in mare.   Pedes aliquanto 


472 ICHNEUMON 

breviores quam in mare; antici femoribus subtus 
apice ferrugineo, tarsis et tibiis fuscis, his subtus 
sordidealbls; posteriores tarsis fuscis, tibiis posti- 
cis subtus ante basin macula sordidealba. Abdo" 
men capitis thoracisque longitudine et latitudine, 
oblongoovatum, apice obtuso, segmentis £ et 3 
rufofulvis. 

Duas feminas ab Uechtritz cepit circa Cudo^ 
vam et Teplitz mense Junio in dumetis; tertiam 
Nees ab Esenbeck prope Sickershausen; quartam 
de Heyden prope Trajectum ad Moenum. 

Varietates: 

1. Segmenti quarti basi rufa, m. — Longitudo 
6^2 linearum. Caput interdum totum nigrum. 
Thorax vel lineola alba obsoleta infra alas, vel 
lineolis duabus ad radicem alarum albis. Pedes 
femoribus nigrofuscis, anterioribus subtus albis, 
posticis interdum summo apice sordidealbo; tibiis 
albis, posticis summo apice fusco; tarsis anterio- 
ribusalbis, mediis apice fusco, posticis fuscis in- 
terdum articulo 1 albo apice fusco. Abdomen seg- 
mentis 2 et 3 nec non basi quarti rufis. 

Unum individuum Manger prope Warmbrunn 
cepit, alterum Sahlberg prope Aboam, 

2. Tibiis sordidestramineis apice fusco. m. — 
Longitudo 7 — 8 linearum. Caput mandibula- 
rum medio, orbitis oculorum internis, punctisque 
duobus infra antennas, flavis. ^/i^^/i/iflf^ articulo 
prirao subtus flavo.   Thorax lineola  aute alas 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 473 

ilteraque infra alas flavis. Scutellum flavum. Alae 
fumatohyalinae, stigmate fulvo, radio et radice 
:ufis, hac interdum flava, squamula nigra puncto 
[lavo, areola quinqueangulari pyramidata. Pedes 
[emoribus anterioribus subtus sordidefulvis; tibiis 
jtramineis, anterioribus interdum externe apicem 
v^ersus fuscis, posticis apice nigro; tarsis dilute- 
rufescentibus, posticis apicem versus nigris. ^6- 
domen segmentis 2 et 3 fulvorufis, 4 angulis ba- 
jeos rufis. 

Unum individuum cepi mense Augusto in gra- 
mine prope JVarmbrunn, alterum, prope Aboam, 
captum, raisit Sahlberg. 

Synonyma  maris: 
Ichn, dwisorius Gravenh. Pedem., n. 75. 

Nota: 
Conferas notam ad Ichn. messorium , n. 219. 


191.  I. PICEATORIUS. 

Facie, anteniiarum artlculo primo siibtus, 
punctlsqiic duobus ad alarum radlcem, albis; 
segniento secundo supra plceostramlneo; tlbils 
stramlnels,  postlcls aplce nlgro.   m. 

Statura et proportio partium sicut \i\ maribus 
gracilioribus Ichn. dicisorii. Inter hunc el niarcni 
fchn. culpatorii medium tenet, sed color abdomi- 
nis ab ambobus differt. 


474 icHNEuiyioN 

Longitudo fere 6 linearum. Caput ore et facie 
flavoalbis. Antennae articulo 1 subtus albo. Tho- 
rax punctis duobus albis ad radicem alarum. iSca- 
tellum album. Alae subfumatohyalinae, stigmate 
piceostramineo, radio radice et squamula fuscis, 
areola subtriangulari. Pedes coxis anterioribus 
macula flavicante; femoribus anterioribus subtus 
flavostramineis, tibiis anterioribus flavostramineis, 
externe apicem versus fuscis, posticis basi et latere 
interno fere toto sordide-stramineis; tarsis anticis 
stramineis, mediis rufescentibus apice articulorum 
fuscescente, posticis fuscis. Abdomen subtilissime 
punctum, subnitidulum; segmento 2 piceoferru- 
gineo, lateribus basi et linea transversali ante mar- 
ginem nigris; 3 summo margine et macula laterali 
obsoleta stramineoferrugineis. 

Unicum individuum pedemontanum Bonelli 
transmisit. 

Synonyma: 
Ichn, piceatorius Gravenh. Pedem., n. 76. 


192.  I. GOEDARTI.  ii..^ 
Segaientls  2  et  3  rufis.   f, 

Statura latiore quam femina Ichn. divisorii, 
n.  190. 

Longitudo 5 — 5% linearum. A ntennae seta" 
ceae, corporis dimidii longitudine, involutae, ar- 
ticulis 11 — 13 subtus fuscescentibus.   Thorax 


FAM.  I,  SECT.  Vltl. 475 

gibbus, metathorace tuberculis duobus acutiuscu- 
lis. Scutellum flavicans. Alae fumatohyalinae, 
stigmate ferrugineo, radio radice et squamula ni- 
gris, areola quinqueangulari. Pedes mediocres, 
antici tarsis tibiisque subtus ferrugineis. Abdo- 
jnen capitis thoracisque longitudine et latitudine, 
ovatum; segmento 1 interdum macula marginali 
rubricosa,  segmentis 2 et 3 rufis. 

Unum individuum cepi initio Septembris prope 
Woelfelsgrund in Angelica sylvestri, alterum /lo- 
rimhergense Sturm mecum communicavit. 

Synonyma: 
Ichn. Goedart, cura May, p. 137, tab. LVIII; 
erupit hic Ichneumon ex eruca (viridi, 
capite segmentisque 3, 4 et 9 rubroma- 
culatis) foliis ulmi nutrita, quae nona 
Septembris transmutari coepit, vigesima 
quarta Maji sequentis anni. (Auctor 
narrat, se vidisse, hos Ichneumones ara- 
neas arripere, lethali vulnere afficere, 
tandemque cum mortuis avolaVe; aperte 
autem hanc Ichneumonuni speciem cum 
Sphege sabuloso confudit). 


476 ICHNEUMON 

193.  I. NIGRIPES.  n. 

Segmentis 2 et 3 rufis; punctis albis ad radi- 
cem  alarum.   m. 

Statura et proportio partium ommno feminae 
Ichn, dwisorii; sed antennis haud involutis et 
genitalibus niasculis differt. 

Longitudo fere 8 linearuni. Antennae seta- 
ceae, apice curvatae. Thorax punctis duobus 
albis ad radicem alarum. Scutellum album. jilae 
silaceo-fumatohyalinae, stigmate fulvo, radio ni- 
gro, radice et squamula albis. Pedes antici sub- 
tus tarsis tibiis et femorum apice stramineoferru- 
gineis. Ahdomen capite thoraceque paulo longius, 
thoracis latitudine, oblongoovatum, segmentis 2 
et 3 rufis. 

Unicum individuum, prope Parisios captum, 
Desmarest transmisit. 

S y n o n y m a : 
Ichn. culpatorius  Miill. Prodr.,  n.  1775 (haud 
cum Ichn. culpatorio auctorum reliquo- 
rum [v. n. 215] confundi debet). 


194.  I. NITENS. 

Segmentis 2 — 4 castaneis, areola quinquean- 
gulari; annulo antennarum albo.   f. 

Statura et proportio partium Ichn. amputa' 
toriiy  n. 217. 


FAM.  I,  SECT.  viir. 477 

Longitudo 4 — 5 linearuni. j4ntennae seta- 
ceae, apice curvalae, corpore diniidio vix paulo 
longiores, articulis 9 — 14 vel 10 — 13 supra et 
lateribus albis. Thorax subcylindricus. ScuteU 
lum vel fere totuni album, vel macula aut puncto 
npicali albo. y//^^ niediocrcs, subfuniatohyalinae, 
stigniate radio radice et squamula nigris. Pedes 
tibiis anticis subtus sordidestramineis. yihdomen 
oblongoovatum, capitis thoracisque longitudine, 
thorace vix paulo angustius, apice obluso com- 
pressiusculo; segmentis 2 et 3 confertim punctis, 
nitidulis, castaneis; 4 nitido, castaneo, margine 
nigro;  sequentibus laevissimis nitidissimis  nigris. 

Quacdam individua, prope Sickershausen et 
in Hercynia capta, mecum comnuinicata sunt. 

V a r i e t a s : 

1. Segmento quarto fere toto nigro. f. — Lon^ 
gitudo 3/4 linearum. j4ntennae articulis 8 — 13 
supra et lateribus albis. Scutellum totum album. 
^/<7^ fumatohyalinae. P edcs ix\\Uc\ tarsis nec non 
latere interno tibiarum et apicis ftmorum ferrugi- 
neis. ylhdomcn Sii^uxcwUs 2 et 3, nec non angu- 
lis basalibus et suinma dorsi basi quarti, casta- 
iieis. 

Individuum unicum prope Aboam caplum, 
Sahlbcrg niihi transmisit. 

Synonyma: 
Ichn. nitens Christ tab. 35, fjg. 9. 


478 ICHNEUMON 

Nota: 
Individuum puncto minuto albo scutellari Nee* 
sio ab Esenbeck prorupit,  una cum Ichn. culpa^ 
torio, e larvis Bombycis crataegi. 

195.  L ALTICOLA. 

Segmentis 2 — 4 rufis, 4 margine nigro; areola 
triangulari ; annulo antennarum albo,   f. 

Statura et proportio partium plurimis indivi- 
duis sicut in specie praecedente; quaedam autem 
statura tota breviore et crassiore antennisque bre- 
vioribus difFerunt. 

Longitudo 5 — 6% linearum. j4ntennae cor- 
pore dimidio longiores, rarius corporis dimidii 
longitudine; articulis 6 — 12 — 13, vel plurimis 
eorum, supra albis. Thorax interdum metatho- 
race subbidentato. Scutellum album. Alae fumato- 
hyalinae aut subfumatohyalinae; stigmate rufo aut 
piceo aut fusco, radlo radice et squamula fuscis 
aut nigris; areola triangulari. Pedes femoribus 
anticis geniculis plerumque ferrugineis aut stra- 
mineoferrugineis; tibiis vel omnibus vel anterio- 
ribus solis subtus ferrugineis aut fuscoferrugineis, 
anticis rarius subtus substramineis supra rufis. 
Abdomen plerumque capite thoraceque paulo lon- 
gius, rarius tantum eorum longitudine, thoracis 
latitudine aut paululum angustius; segmentis 2 — 4 
rufis; 4 margine, rarius fere usque ad medium, 
nigro. 


FAM.  I,  S^ECT.  VIII. 479 

Feminam cepi prope Cudovam, mense Augiisto; 
quaedam aliae, prope Hirschberg, Niesky et Pa- 
risios captae, mihi transmissae sunt. 

Varietas: 
1. Segmento 4 toto nigro. f. — Longitudo 5 — 6 
linearum. Thorax interdum puncto aut lineola 
alba infra alas. Alae stigmate fusco. Ahdomen 
segmentis 2 et 3, interdum etiam summa basi 
quarti, rufis. — Caetera sicut in specie genuina. 

Individua quaedam, prope Warmhrunn Niesky 
et Taurinum capta, accepi. 

Synonyma: 
Ichn, alticola Gravenh. Pedera., n. 77. 

Nota: 
Conferas feminam Ichn. diuisorii. 


196.   I. LEUCOLOMIUS.   n. 

Segnirntls 2 — 5 castaneis; punctls duobus ante 
scutellum, scutelll marglne laterali, antenna- 
rumque annulo,  albls.   f. 

Statura et proportio partium feminae Ichn, 
umhraculosi , n. 5.3, eique affinis; sed antennis 
tenuioribus, cellula cubitali intermedia quinque- 
angulari, abdominis dorso subruguloso, differt. — 
An femina Ichn. sexlineati ,  n. 201.  ? 

Longitudo 4 7, linearum. Antennae gracilio- 
res quam plurimis hujus sectionis speciebus, sub- 


480 ICHNEUMON 

filiformes, porrectae, apice curvatae, dimidio cor- 
pore longiores; articulis 12 — 16 albis, subtus 
ferrugineis. T^Aorao: gibbocylindricus; punctulis 
duobus ad radicem alarum, duobusque ante scutel- 
lum, albis. Scutellum marginibus lateralibus 
summis albis. ^/ae subfumatohyalinae, stigmate 
et squamula nigris, radio radiceque fuscis. Pedes 
mediocres, subgraciles; antici subtus tarsis et fe- 
morum apice sordidestramineis. Abdomen elon- 
gatum, capite thoraceque paulo longius, thoracis 
latitudine, apice acuto, incisuris segmentorum 
profundioribus quam in reliquis hujus sectionis 
speciebus; segmentis 2 et 3 dorso aciculato-rugu- 
loso, sequentibus subtilius punctis, 2 — 5 rubri- 
coso-rufis. 

Unicam feminam austriacam Dahl transmisit* 


197.  I. MICROSTICTUS.  n. 

Abdomlne castaneo basi nigra, femoribus 
tibiisque rufis; punctis duobus ad alarum 
radicem, duobus ante scutellum, scutelli mar- 
gine laterali , antennarumque annulo , albis. f» 

Haec species primo aspectu Ichneumoni mela-- 
nocastano affinis esse videtur, cujus lemina autem 
abdomine obtuso differt. — A specie praecedente 
haec statura antennis pedibusque crassioribus 
discrepat. 

Longitudo 5 % — 6 linearum. Caput ore rufes- 
cente; orbitis oculorum internis, externarumque 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 481 

parte, albis tenuibus. Antennae vix corporis di- 
midii longitudine, apice involutae, articulis 11 — 16 
supra et lateribus albis. Thorax cylindricus; 
punctis duobus ad radicem alaruni, punctoque ante 
singulum scutelli angulum, albis. Scutelliim mar- 
gine laterali tenui albo, interdum lere obsoleto. 
/ilae fumatobyalinae, stigmate radio et squamula 
nigris, radice fusca. Ped^j mediocres rufi ; coxis 
et trochanteribus nec non tarsis posticis nigris. 
Abdomen oblongoovatum, thoracis latitudine, 
capite thoraceque paulo longius, incisuris segmen- 
torum profundis (sicut in specie praecedente), 
obscurorubricosum; segmento 1, interdum quoque 
basi secundi, nigris; £ et 3 dorso planiusculo aci- 
culato-ruguloso opaco. 

Feminas  duas  Manger  cepit  prope Warm- 
brunn. 


198.  I. RUFINUS. := Hk  . 

Abdomine rufo; femorlbus tibiisqne rufis, 
postlcis aplcenigris; oculorum orbitis, punc- 
tis duobus ad radicem alaruni, duobus ante 
scutelluni, scutelli margine laterali, anuulo- 
que antennarum, albis.   f. 

Statura et proportio partium Ichn. castanei; 
corpore antennisque paulo crassioribus. Haec spe- 
cies medium tenet inter varietatem ejus primam et 
speciem scquentem. 

Ichn. Europ. Pars I. 31 


48£ ICHNEUMON 

Longitudo 4^4 linearuni. Caput palpis ferru- 
gineis; orbitis oculorum omnibus tenuibus flavis, 
nullibi interruptis. Antennae articulis 10 — 14 
supra et lateribus albis, 1 subtus castaneo. Tho- 
rax punctis duobus ad alarum radicem, lineola- 
que ante singulos scutelli angulos basales, flavis. 
Scutellum marginibus lateralibus flavis. Alae 
fumatohyalinae,, stigmate radio radice et squamula 
fuscis, areola triangulari. Pedes rufi, coxis et 
trochanteribus nigris; postici insuper tarsis nec 
non femorum tibiarumque apicibus nigris. Abdo'- 
men rufum, petiolo nigro. 

Unicam feminam cepi mense Junio in fruticetis 
prope Scheidnich. 

Varietates: 

1. Scutello toto nigro; punctis alhis ad radi- 
cem alarum nullis. f. — A specie genuina etiam 
corpore antennisque paulo gracilioribus differt, 
magisque cum Ichn. castaneo congvmty cujus va- 
rietas forsan esse posset. — Longitudo 4 linea- 
rum. CapMf palpis fuscis; vestigio obsoleto orbi- 
tarum oculorum pallidarum. Antennae articulis 
10 — 14aut 11 — 13 supra et lateribus albis. Tho- 
rax colli margine supero lineolisque duabus ante 
scutellum albidis. — Caetera sicut in specie ge- 
nuina. 

Unam feminam austriacam misit Dahl; alte- 
ram, femoribus posticis totis rufis, Besser e VoU 
hynia. 


FAM.  I,   SECT.  VIII. 483 

2. Scutello toto nigrOy punctis albis adradi- 
cem alarum nullis , segmentis 2 — 4 basi nigris. f. 

— Statura et proportio partiiini varietatis 1. Lon^ 
gitudo 5% linearuni. Caput vestigio orbitaruni 
frontaliunr et occipitalium pallidarum. Tliorax 
lineolis duabus brevibus albidis ante scutellum. 
Alae areola subquinqueangulari. Femora rufa, 
anteriora externe fuscescentia. Abdomen seg- 
mento 1 toto, £ — 4 basi, nigris. 

Individuum  pedemontanum  unicura  Bonelli 
transmisit. 

3. Scutello nigro, segmentis 1 — 3 nigris. f. 

— Statura et proportione partium haec varietas 
medium tenet inter Ichn. rufinum genuinum et 
microstictum, n. 197. Caput orbitis oculorum, 
in occipite interruptis, albis. ^/?^^7?7?a^ articulis 
11 — 15 supra et lateribus albis. Thorax colli 
margine supero, puncto ante alas, alteroque ante 
angulos scutelli, albis. Alae fumatohyalinae, stig* 
mate radio radice et squamula nigris, areola quin- 
queangulari. Pedes femoribus castaneorufis, an- 
ticis basi fuscis; tibiis rufis, sericeis, externe fus- 
cis, posticis fere totis fuscis. Abdomen segmento 1 
nigro; 2 et 3 subtiliter punctis, nigris, margine 
rufo, dorso ad basin aciculato-cicatricoso; sequen- 
tibus rufis. 

Unicura individuum Richter prope Fratisla^ 
iiam cepit. 


31 


484 ICHNEUMON 

Synonyma: 

Iclin. rufinus Gravenh. Pedem. n. 78. 

Ichn. judex M\\\\. Prodr. n. 1800? scutello toto 
nigro, (forsan ad varietatem 1 adhiberi 
potest, sed lineolarum albarum ante scu- 
tellum nulla mentio facta est). 

199.  L SERENUS. ' ' ^*'^^"' 

Abdominc pedibiisqne rufis, basinigris; piinc- 
tis duobiis apicalibus scutelli, duobus ante 
scutellum, uno duobusve ad alarum radicem, 
albis, m. f.  {fem. antennarum annulo alho). 

Statura et proportio partium feminae sicut in 
Ichn. microsticto. Mas statura antennis pedibus- 
que gracilioribus a femina differt, et cum Ichn, 
repentino congruit, cui affinis est. 

Longitudo maris 7 ^^ , feminae 7 linearum. 
Capw^ mam palpis albidis; mandibularum medio, 
macula laterali clypei, orbitisque oculorum facia- 
libus et parte externarum, albis; y<?/7i//2«e orbitis 
oculorum frontalibus et parte externarum albis 
tenuissimis. Antennae maris '^orvecldie , corpore 
breviores, feminae corporis dimidii longitudine, 
apice involutae, articulis 10 — 17 supra albis. 
Thorax puncto albo ante alas, altero infra alas, 
hoc feminae obsoleto, tertio ante singulum scutelli 
angulum. Scutellum punctis duobus apicalibus 
albis minutis. Alae fumatohyalinae, stigmate 
radio radice et squamula fuscis.   Pedes femoribus 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 485 

rufis, externe nigris, postlcls feniinae totls rufis; 
tibiis rufis, maris externe nigricantibus, feminae 
anticis externe fuscescentibus, posterioribus apice 
nigricante; tarsis fuscis. Abdoinen confertissime 
punctum, incisuris profundioribus (sicut \n Ichn. 
leucoloniio cl jnicrosticto) ; /na/'z,y capite thorace- 
que longius et angustius, segnientis 2 — 5 fere 
aequilatis, rubricosorufum; segmento 1 totiD, 2 basi 
summa, nec non incisura secunda et tertia, nigris; 
Jeininae rufum, segmento 1 nigro apice obscuro- 
ferrugineo. 

Par pedemontanum Bonclli mecum  commu- 
nicavit. 


Varietas: 

1. Segmentis 4: — 6 doiso nigris. m. — Lon- 
gitudo 7/3 linearum. Caput thoracc et scutelluni 
sicut in mare genuino, sed orbitis oculorum exter- 
nis et punctis duobus ante scutellum albis defi- 
cienlibus. y^lae fumatohyalinae, stigmate sordide- 
stramineo, radio radice et squamula fuscis; areola 
triangulari (in specie genuina quinqueangulari). 
Pedes femoribus anticis subtus flavostramineis, 
medlissubtus rufis, posticis basi rufis} tibiis ante- 
riuribus llavis, externe fuscis, posticis obscuro- 
ruiis externe et apice toto nigris; tarsis fuscis. 
Abdomcn rubricosum; segmento 1 toto, 4 — 6 
dorso, nigris. 

Unicum individuum pedemontanum Bonelli 
mihi transmisit. 


486 ICHNEUMON 

Synonyma: 
Ichn. serenus Gravenh. Pedem. n. 79. 
Ichn. restauratorYdihv, Ent. II, p. 165, n. 133. — 
Piez. p. 67, n. 74; habitat ^///ae (conf. 
notam ad restauratorem). 
„   Trentep. in Iside 1826 p. 237, n. 57 (exckisa 
varietate a, qiiam ad nostrum melano- 
castaniim adhibiii). 


200.  I. FUSCOCASTANEUS.  n. 

Segmcntis 2 — 7 fuscocastaneis ; femorlbus 
tibiisqiie anterioribus subtus rufis; annulo 
antenuarum albo.   m, 

Statura et proportio partium speciei sequen- 
tis; pedibus attamen paulo gracilioribus. 

Longitudo 5^2 linearum. Antennae supra ni- 
grae, articulis 16 — 20 albis, infra articulis 1 et 2 
nigris, sequentibus ferrugineis, 16 — 20 dilutiori- 
bus. Scutellum album. Alae fumatohyalinae, stig- 
mate radio et squamula fuscis, radice ferruginea, 
areola triangulari subirregulari. P^cZ^'^ anteriores 
femoribus infra rufis, tibiis rufis, mediis externe 
fuscis, tarsis fuscescentibus. Abdomen segmentis 
2 — 7 badiis, margine summo dihitiore. 

Marem unicum, prope Friburgum \i\Brisgovia 
captum, Menzinger transmisit. 


FAM. I, sECT. vm. 487 


201.  I. SEXLINEATUS.   n. 

Abdominis mcdio castanco; orbitis oculorum, 
llnca antc alas, lincola infra alas, tibiisquc 
anticis subtus, albis.   m. 

Statura et proportio parlium Ichn, repentini; 
abJoniiiie paiilo angustiore. 

Longitudo 5 linearum vel paulo minor. Caput 
palpis piceis; puncto laterali clypei, orbitisque 
oculorum internis et genalibus, albis. Thorax 
linea ante alas, lineolaque infra alas, albis. ScU" 
tellum apice albo. Mae apice fumatohyalino; 
stigraate radio et squamula nigris, bac interdum 
puncto albo, radice fusca puncto albo; areola sub- 
quinqueangulari aut subtriangulari. Pedes antici 
subtus femoribus fulvis apice flavo, tibiis tarsisque 
albidis; medii subtus femorum apice sordide stra- 
mineo; tibiis albidis. Abdomen elongatum, capite 
thoraceque longius et angustius; segmentis 2 et 3 
castaneorubricosis, interdum nube dorsali obscu- 
riore, 4 castaneorubro disco nigricante, 5 lateri- 
bus rubrocastaneis. 

Marem unum, austriacum, Dahl mecum com- 
municavit; alterum, sareptanum, de Block, eum- 
que squamula alarum puncto albo, segmentis £ et 3 
haud nubeculosis. 


488 ICHNEUMON 


202.  I. SEMIRUFUS* 

Segmentls 1 — 4 tlblisque antlcis rufis.  m. f. 
{inas orbitis oculorum internis oihis \ femina    ] 
antennarum annulo albo). 

Longitudo 3 — 4 linearuni. Caput maris orbi- 
tis oculorum internis, interdum quoque puncto 
laterali clypei, albis aut alboflavis. Antennae 
Tnarzj porrectae, dimidio corpore paulo longiores, 
vel totae fuscae, vel subtus ferrugineae basin ver- 
sus fuscae; feminae corpore dimidio vix paulo 
longiores, apice involutae, articulis 10 — 16 supra 
albis. T^/io/aa? gibbus, mari puncto seu punctulo 
infra alas, interdum altero ante alas, albidis. Scu- 1 
tellum album; mari interdum solo apice, seu punc- 
tulis duobus apicalibus subobsoletis, albidis. Alae 
fumatohyalinae, maris interdum subhyalinae, stig- 
niate fusco aut piceostramineo, radio et squamula 
fuscis aut nigris, radice picea; areola subtriangu- 
lari. Pedes mediocres, feminae crassiores quani 
mari; femoribus anticis subtus vel totis vel tantum 
apicem versus rufis aut sordideflavis, mediis subtus 
apicem versus rufis aut sordidestramineis; tibiis 
feminae vixiis f posticis apice nigro, TTia/'/^ anterio- | 
ribusrufis aut fulvis, extern^ interdum fuscis, an- 
ticis interne pallide flavis, mediis rarissime totis 
nigris, posticis nigris, plerumque basi vel obscu- 
roferruginea vel rufa aut fulva; tarsis anterioribus 
rufis, interdum supra fuscis. Abdomen maris 
capite thoraceque paulo  longius  et  paulo  an- 


FAM.  I,  SECT.  viir. 489 

giistius, elongatoovatum , interdum gracilius seg- 
nientis 2 — 5 aequilatis; segmento 1 nigro, apice 
plerumquerufo; 2 — 4 rufis, 4 interdum disco aut 
niargine nigricante; 5nigro, plerumque lateribus 
rufis aut subrufescentibus; sequentibus nigris; 
feminae oblongoovatum, capitis thoracisque lon- 
gitudine et latitudine, apice acuto; segmcnto 1 
rufo, petiolo nigro; £ — 4 rufis, 4 lateribus fus- 
cis; 5 — 7 iiigris. Aculeus exsertus brevissimus. 
Marem cepi mense Julio in gramine prope 
Scheidnich; nonnullos alios e Silesia Bavariaat 
Genua accepij feminam unicr.m pedemontanam 
Bonelli mecum communicavit. — Mas genuensis 
differt a maribus germanicis, tibiis posterioribus 
segmentisque 1 et 5 totis nigris, segmenti quarti 
disco nigro. 

V a r i e t a s ; 

? 1. Femina. Antennis tricoloribus, segmento 
quarto fere toto nigro. — Longitudo 3% linea- 
rum. Caput oibitis oculorum frontalibus rufis. 
Antennae articulis 3 — 9 rufis, 10 — 13 albis sub- 
tus rufis. Alae fiimatohyalinae, stigmate fulvo, 
radio fusco, radice et squamula rufis, areola quin- 
queanguhiri. Pedes femoribus anterioribus apice 
rufo, tibiis tarsisque rufis, tibiis posticis apice 
nigro. Abdomen segmento 1 rufo, petiolo nigro; 
2 et 3 rufis; 4 nigro, basi et summo maigine ba- 
diis; 5 — 7 nigris. 

Feminam unicam Richter in Silesiae Sudetis 
cepit. 


490 I C H N E U M O N 

Synonyma: 
Ichn. semirufus Gravenh. Pedeni n. 80. 

Nota: 

Mares descripti prope accedunt ad varietates 
quasdam Ichn. seduli et culpatorii. 

Feminae varietas descripta multis notis a fe- 
mina genuina differt; forsan ad speciem peculia- 
rem redigenda. 

203.  I. ORBITALTS.  n. 

Abdominc riifo, aplce nigro; tibils ruGs, 
postlcis apice nlgro ; annulo antennaruoi et 
orbitis oculorum internls albls.   m. 

Longitudo 3 — 4 linearum. Caput macula 
mandibularum, orbitis oculorum internis, plerum- 
que etiam vestiglo orbitarum externarum, flavo- 
albidis. Antennae setaceae, porrectae, corporis 
longitudine vel paululum breviores; articulis 
13 — 16 aut 12 — 17 supra et lateribus albidis. 
Thorax gibbus, punctulo albido sub alis. ScuteU 
lum albidum. Alae mediocres, hyalinae; stig- 
mate radio radice et squamula fuscis; areola sub- 
triangulaii. P^J^^ mediocres; anteriores femori- 
bus infra ferrugineis, tibiis vel totis rufis vel ochra- 
ceis extra fuscis, tarsis rufescentibus aut fusces- 
centibus; postici femoribus plerumque nigris basi 
rufa, rarius rufis apice nigro, tibiis rufis apice 
nigro. Abdomen capite thoraceque paulo longius 
etangustius; segmento 1 castaneorufo, petiolo ni- 


FAM.  I,   SLCT.   MII. 491 

gro; 2 — 4 castaneonifis, 4 plerumque margine 
nigro; sequentibus nigris, margine summo tenuis- 
simo pallescente. 

Quaedam individua, prope Warmhrunn capta, 
ATangcr mecum communicavit; unum, gottin-' 
gense, Spangenherg, idque magnitudine insigniore, 
tibiis anterioribus externe fuscis, femoribus posti- 
cis rufis apice nigro. 

203^-  I. PERSECUTOR.  n. 

Annulo  antcnnarum orbitisque oculorum in- 
tcrnis albis, segmcntis 2 — 4 rufis.   m. 

Hic mas ab individuis minoribus gracilioribus 
Ichn. orhitalis antecedenlis differt antennis pedi- 
busque paulo brevioribus. 

Longitudo 3 linearum. Caput orbitis oculo- 
rum facialibus albis tenuibus. Antennae corpore 
paululum breviores, porrectae, articulis 13 — 16 
supra albis. Thorax totus niger. Scutellum 
album. ^Za^ fumato-hyalinae, tenuissime puncta- 
tae (punctis solo oculo bene armato conspicuis), 
stigmate radio et squamula nigris, radice piceo- 
ferruginea, areola quinqueangulari. Pedes medio- 
cres; antici latere infero tibiarum et apicis femo- 
rum albido-fulvo; medii latere infero tibiaruni 
versus basin geniculique femorura dilute-fulvo. 
jihdomen segmentis 2 — 4 rufis, 7 margine tenui 
albo 

Marem unicum, circa Netley captum, Hope 
ad me misit. 


492 ICHNEUMON 


204.  I. SEDULUS, 


Abdomine rufo, apice iiigro; femoribus ruGs, 
nigromaculatis; tibiisrufis, poslicis apicc ni- 
gro; orbitis oculorum lincaque ante alas albis 
(^tnas antennis subtus ruiis; femina antenna- 
rum annulo  albo). 


M 


as: 


Longitudo 3 — 4% linearum. Caput palpis 
albidis aut piceis aut dilute ochraceis; clypei 
puncto laterali , orbitisque oculorum, in occipite 
interruptis, albis. Antennae porrectae, setaceae, 
corpore dimidio longiores; articulis 1 — 3, rarius 
solo primo, totis nigris, sequentibus subtus fulvis 
aut rufis aut ferrugineis. Thorax cylindricogib- 
bulus, margine superiore colli, linea ante alas, 
longiore aut breviore, lineolaque infra alas, albis. 
Scutellum album, plerumque basi nigra, rarius 
nigrum apice albo. j4lae subfumatohyalinae, stig- 
mate piceo aut ferrugineo aut fusco, radio et squa- 
mula nigris, radice exalbida aut picea aut fusces- 
cente, areola subtriangulari. Pedes mediocres; 
femoribus vel omnibus subtus rufis, vel anticis sub- 
tus fere totis rufo-stramineis, mediis subtus api- 
cem versus sordidestramineis, posticis vel summa 
basi rufa vel rufis apice nigro vel interne castaneis; 
tibiis vel rufis, posticis apice nigro, vel anteriori- 
bus piceo- aut albido-stramineis supra fuscescen- 
tibus, posticis interdum medio ferrugineis raris- 
sime totis nigris; tarsis anticis  ferrugineis infra 


FAM.  I,  SECT.  viir. 493 

pallidioribus, niediis ferrugineis aut fuscls, posti- 
cis fuscis aut nigris. Ahdomen capite thoraceque 
paulo longius et angustius, iiilerdum thoracis lati- 
tudine, segnientis 2 — 5 pleruinque acquilatis; 
segniento 1 angustiore quain in pluriniis hujus 
sectionis speciebus, vel rufo petiolo nigro, vel 
nigro apice rufo; 2 — 4 rufis, 4 iuterduni puncto 
discoidali nigro; 5 rarissinie toto nigro aut toto 
rufo, pleruinque nigro suninia basi suninujcjue niar- 
gine rufis; 6 intcrduin rufomargiiiato, rarissime 
toto rufo;  7 nigro. 

Quosdam inares cepi, niensibus Junio — Sep- 
tembri, in fruticetis et iu gramine prope Schcid^ 
rticli et Trajcctum ad Viadrum; nonnullos, prope 
jrarmbrunn captos, Jllanger mecuin conimu- 
nicavit. 

F e m i n a : 
Longitudo 3'/:, — 4% linearum. Caput palpis 
niandibulis(juc fcrrugineis, orbitis oculorum inter- 
nis sordidealbidis. Antennae filiformes, apice sub- 
setaceae incurvae, corpore dimidio paulo iongio- 
res, rarius paulu breviores; articulis 8 — 14, vel 
eorum plurlmis, llavoalbis, subtus pltrumque 
obscuriuribus. T^/foraa: cylindricogibbulus; colli 
niargine supero, linea suturali longa ante alas, 
lineola infra alas, alteraque infra scutelium, flavo- 
albidis. Scutcllum llavescens, basi rufa. j^llae 
liyalinae, inlcidum sublumative; stigmate fusco aut 
ferrugineo aut stramineo; radio fusco; radice et 
squamula piceo-straniineis aut strainineis; areola 


494 ICHNEUMON 

subtriangulari. P^cZ^j mediocres ; coxis nigris, an- 
terioribus interduni badiis macula nigra; trochan- 
teribus nigris, anterioribus interdum subtus rufisj 
femoribus anterioribus rufis aut rufescentibus, in- 
terdum supra fuscescentibus, posticis vel totis 
rufis vel nigris basi rufa aut obscuroferruginea; 
tibiis et tarsis rufesceiitibus, posticis interdura 
fuscescentibus. jibdomen capite thoraceque vix 
paulo longius et angustius, rufum aut rubricosum; 
segmentis 6 et 7 nigris , 5 interdum margine nigro, 
3 interdum dorso nigro. ^cw/^m^ brevis, longius 
attamen exsertus quam in reliquis cospeciebus. 

Unum individuum cepi prope Oedelem mense 
Julio; alterum prope Niesky, tertium in Sudetis 
Silesiae captum est; vidi etiam hanc feminam in 
niuseo Comitis de Hoffmanjisegg , sub nomine 
Ichn. defraudatoris Knochii. 

Varietates maris: 

1. Femorihus rujis, posterioribus subnigroma- 
culatis. — Longitudo 4 linearum, paulove minor. 
Scutellum totum album. uilae stigmate et radio 
fuscis; radice et squamula vel totis albis, vel fus- 
cis puncto albo. Pedes femoribus rufis, mediis su- 
perne basin versus nigricantibus, posticis geniculo 
nigro; tibiis rufis, anterioribus subtus flavicanti- 
bus, posticis apice nigricante. Abdomen segmento 
primo vel rufo petiolo nigro, vel nigro margine 
rufo; 2 et 3 rufis, 4 nigro lateribus rufis, sequen- 
tibus nigris. — Caetera sicut in mare genuino. 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 495 

Marem genuensem a Spinola raecum commii- 
nicavit, tauiicutn a Steten. 

2. Pedihus pnsticis totis, anterioribus maxi- 
mam partem, nigris. — Longitudo 3 — 3% linea- 
rum. TJiorax inteidum etiam lincola infra scu- 
tellum alba. *S'cz//W/£^;72 tolum album. jHaesU^- 
mate radio et squamula fuscopiceis, radice albida 
interdum puncto fusco. Pedes femoribus anticis 
subtus vel totis vel apicem versus sordidestrami- 
neis, mediis vel totis nigris vel subtus sordidestra- 
mineis; tibiis anterioribus subtus soididestrami- 
neis; tarsis anterioribus sordidestraniincis, mediis 
supra fuscis. Ahdomen segmento 1 vel nigro mar- 
gine rufescente, vel rufo petiolo nigro; 2 — 4 rufis; 
5 vel toto rufo vel nigro basi rufa; 6 vel toto nigro 
vel rufo disco nigro; 7 nigro. — Caetera sicut ia 
niare genuino. 

Individuum prope Trajectum ad Moenum cap- 
tum de Heyden transmisit, alterum pedemontanum 
Bonelli. 

3. Antennis subtusfuscis. — Longitudo 3 % — 
paulo ultra 4 lineas. Caput orbitis oculorum in- 
terdum externis nullis intcrnis obsoletis. Anten- 
nae vel totae nigrae vel subtus fuscae basin versus 
nigrae. Thorax sicut in mare genuino, lineola 
ante alas interdum omnino obsoleta. Scutellum 
vel totum vel solo apice album, rarius tantuni 
punctis duobus albis apicalibus confluentibus. 
Jlae fumatohyalinae aut subfumatohyalinae, stig- 
niate radio et squamula nigris; radice rarius tota 


496 ICHNEUMON 

nigra, plerumque puncto aut margine albido. Pe- 
des fenioribiis anterioribus subtus vel totis veltan- 
tum apicem versus rufis aut rufostramineis, posti- 
cis rarius totis nigris, plerumque rufis, geuiculo, 
vel etiam basi, nigris; tibiis anterioribus rarius 
totis rufis, plerumque extra fuscis, interdum infra 
substramineis, posticis rarius totis nigris, plerum- 
que basin versus ferrugineis aut rufis; tarsis fus- 
cescentibus, anterioribus subtus rufis aut sordide- 
stramineis. Abdomen segmento 1 nigro; £ et 3 
rufis aut castaneisj 4 et 5 vel rufis aut castaneis, 
velnigris, vel nigris lateribus rufis; 6 et 7 nigris. 
Individua accepi prope Gottingam , Norim- 
bergam, Vindobonam^ Niesky^ Warmbrunn et 
Genuam capta. 

4. Abdomine nigro , segmentis 2 et 5 rujis. — 
Caput palpis, mandibularum medio, orbitisque 
oculorum, albis. Alae stigmate, radio, radice et 
squamula fuscis. Pedes coxis anterioribus inter- 
dum puncto albo; femoribus anterioribus subtus 
rufis, raediis interdum nigris geniculo piceostra- 
mineo; tibiis anterioribus rufis, mediis interdum 
externe fuscescentibus, posticis nigris, ante basin 
badiis. Abdomen segmentis 2 et 3, et apice primi, 
interdum etiam quarti basi, rufis. — Gaetera sicut 
in maribus genuinis. 

Individua duo, alterum pedemontanum , alte- 
rum genuense^ Bonelli et a Spinola transmiserunt. 

5. Coxis anticis albis. — Longitudo 3 — fere 
4 linearum.   Caput mandibularum medio albo aut 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 497 

rufo; palpis, orbitisque ociiloriiin, interdum etiani 
labro, albis. Antennae subtus articulis 1 — 3 vel 
nigr^s, vel 1 albido, 2 et 3 subtus rufis aut ferru- 
gineofuscis, sequentibus vel rufis vel ferrugineo- 
fuscis. Thorax colli margine supero, linea ante 
alas, lineolaque infra alas, plerumque lineola infra 
scutellum, rarissime autem punctis duobus dorsi 
declivi metathoracis, albis. .Scutelliun album, 
plerumque basi nigra. Alae stigmate et radio pi- 
ceis aut nigris, radice et squamula vel albidis vel 
fuscis puncto albo. Pedes coxis anticis, plerum- 
que etiam mediis, subtus albis; femoribus anterio- 
ribus nigris subtus rufis aut piceostramineis, posti- 
cis vel rufis supra aut geniculo nigris, vel nigris 
basi ferruginea; tibiis anterioribus sordideflavis, 
externe plerumque fuscescentibus, posticis rufis 
aut ferrugineis apice nigro; tarsis fuscis, anterio- 
ribus subtus substramineis. Abdomen segmento 
primo nigro, margine rufo aut stramineo; 2 et 3 
rufis, 4 rufo, interdum disco nigro; 5 vel toto 
rufo, vel nigro margine aut lateribus rufis; 6 rufo, 
interdum dorso nigro, interdum toto nigro; 7 nigro. 
Unum marem ipse cepi prope Pepelwitz, mense 
Junio, in frutetis, eumque majorem, segmentis 
2 — 6 totis rufis, antennis subtus rufis articub.i 1 
albo, distinctum; tres alii, iiempe austriacus^ 
genuensis ci pedemontanus ^ mihi transmissi sunt. 

Varietates feminae: 
1. Coxis anterioribus albis macula fusca. 

Ichn. Europ. Pars I. 32 


498 ICHNEUMON 

2. Orhitis oculorum internis, lineisque thoracis 
(iiifemina genuina albis) ferrugineis; scutello rufo, 

Ambae varietates, caeteris cum lemina genuina 
congruentes, prope Niesky captae sunt. 

S y n o n y m a : 
Ichn. sedulus Gravenh. Pedem., n. 81. 
Ichn, similator ius 'Trenle^. in Iside 1826 p. 336, 
n. 56.   (Secundum auctorem descriptio 
hujus speciei in Fabr. Ent. Syst. suppl. 
laevis et manca est). 

Nota: 
Statura et proportione partium varietates pluri- 
mae cum specie genuina quidem congruunt; sunt 
vero etiam singula individua, antennis pedibus ab- 
domineve subgracilioribus aut subcrassioribus, a 
genuinis diversa. Sed hae differentiae nimis 
sunt laeves sensimque in proportiones genuinas 
transeunt, nec sufficiunt, ad hancspeciem in plures 
species dissolvendam. Idem etiam de mutabilitate 
colorum et picturarum valet, quod e collatione 
varietatum descriptarum patebit. Immo, ad Ichn, 
semirufum et culpatorium mares Ichn. seduli 
transire videntur, forsanque mares harum trium 
specierum in unam speciem conjungi possent. 

Feminae Ichn. seduli, secundum habitum 
totum, staturam et proportionem partium, impri- 
inis autem propter aculeum longius exsertum, ad 
Cryptos familiae primae referri possent, non nisi 
pedibus paulo crassioribus ab eis discedentes. 


FAM.  T,  SECT.  VIII. 499 


204b.   1. LANIUS.   11. 

AI)clomlne ruro b;».si iili^rn-, f.iclc ct lliica aiilc 
alas albls ; pcdibus autciioribus lulvis, coxis 
albis.   111. / 

Statura et proportlo partiuni IcliJi. scduli ante- 
cedentis, procujus varietate hunc antea habueram. 
Longiludo 3 — 4 '/3 linearum. Ca pu t ^acie ore 
genis, plerumque orbitis oculorum frontalibus 
tenulbus, eborinis. Antcnnac porrectae; subtus 
fulvae, articulo 1 albo. Thorax linea ante alas, 
lineula infra alas, plerumque nungine lalerali coUi 
et maculls duabus magnis pectoralibus albis. Scu^ 
tcllum apice, rarius solo margine apicali, albo. 
y^lae subhyalinae iridcae, stigmate et radio nigro- 
fuscis, squamula et radice albis. Pcdcs anteriores 
fulvi aut diiuterufi, coxis et trochanteribus albidis; 
postici nigri, tibiis basin versus phis minus rufis 
aut ferrugineis. Abdomcn segmentis 1 et 2 ni- 
gris, 2 tamen apice nigro; reliquis rufis, 3 inter- 
dum basi nigra. 

Mares  quatuor accepi,  circa  Trajecium ad 
Mocnum  Ahoam et Netley captos. 


32 


500 ICHNEUMON 


205.  I. VACILLATORIUS,  ii, 

Abdomlnis mcdlo rufo-, femoribus rufis , ma- 
cula iiigra; tibiis rufis, posticis apice nigro; 
puncto albo infra alas. m. f. (mas macula 
faciali llava, lincaque alba ante alas; femina 
antcnnarura annulo albo). 

Statura et proportio partium maris sicut in 
niare Ichn. seduli et albicincti. Femina mare 
crassior est. 

Longitudo £% — 3 linearum. Caput maris 
ore, orbitis oculorum facialibus, maculaque magna 
faciei, flavisj feminae interdum orbitis internis 
oculorum albicantibus, tenuissimis. jintennae 
maris subtus fulvae, articulo 1 albo, feminae mo- 
niliformes, dimidio corpore breviores, apice in- 
volutae; articulis 10 — 13, vel eorum plurimis, 
supra et lateribus albis. Thorax lineola seu puncto 
infra alas, mari praeterea linea ante alas, albis; 
metathoracemaris interdum punctis duobus magnis 
flavis. Scutellum apice album. Jllae subfumato- 
hyalinae; stigmate radio et squamula fuscis aut 
nigris, hac mari interdum puncto albo; radice 
albida aut straminea; areola subquinqueangulari. 
Pedes feminae breviusculi validiusculi; coxis ni- 
gris, anticis mari interdum macula flava; trochan- 
teribus nigris, marianticis, plerumque etiam me- 
diis, subtus flavis; femoribus rufis aut ferrugineis, 
vel omnibus vel anterioribus superne totis aut 
basin versus nigris, anterioribus maris subtus flavi- 


FAM.  I,   SECT.  VIII. 501 

cantibiis; tlbiis rufis aiit ferrugineis, posticis, femi- 
nae interdum etlam medlls, apice nigro, anterio- 
ribus maris subtus flavis; tarsis rufis, posticis fuscis 
aul nigris. Ahdomen feminae oblongum aut ob- 
longoovatum, capitis tboracisque longitudine et 
latitudine, vel paulo angustius; segmento 1 nigro, 
interdum margine rufo; 2 — 4rufis; 5 rufo, ple- 
rumque margine aut lateribus nigris, rarius toto 
nigro; 6 rarius toto nigro vel rufo, j)lerumque 
nigro margine rufo; 7 nigro, rarius margine summo 
sub])allescente. 

IMares tres, prope Warmhrunn captos, Man- 
ger mecum communicavit. Feminae maribus fre- 
quentiores sunt; earumque plures, circa IJ^arm'' 
hrunn, Hirschhers;, Vratislaviam, SiclicrsJuiusen, 
Oedelcm, Gottingam, Trajectum ad Moenum, 
Vindohonam et Parisios captas, accepi. 

V a r i e t a s : 

1. Femina ; femorihus rufis , posticis apice 
Tiigro. — Caetera sicut in plurimis femiuis ge- 
nuinis. 

Capta prope Warmhrunn. 

205.  I. ARRIDENS.  n. 

Abdonilnc rufo, bnsi nifi^ra; pcdibiis rufis, coxis 
antcrioribus flavis posticis supra uigris; facie 
lincaquc ante alns flavis.   ni. 

Statura et proportio partium niaris Ichn. se^ 
duli; sed tborace cylindrico, abdomineque bre- 
^ iore. 


502 ICHNEUMON 

LoTjgitudo 2 linearuni. Caput facie oreqiie 
pallide flavis. Antennae subtus articulo 1 flavo, 
2 — 18 dilute ferrugineis (sequentibus deficienti- 
bus). Thorax cylindricus; linea ante alas puncto- 
que infra alas flavis; metatborace scabro. Scu- 
tellum flavum. Alae subfumatohyalinae, stigmate 
piceo, radiofusco, radice et squamula stramineis, 
areola subquinqueangulari. Pedes dilute rufi; an- 
teriores coxis et trochanteribus pallide flavis; 
postici coxis supra nigris, tarsis fuscescentibus. 
Abdomen capitis thoracisque longitudine, thorace 
paulo angustius; segmento 1 nigro; 2 nigro, mar- 
ginerufo; 3 rufo, macula dorsali nigricante; se- 
quentibus rufis,  ultimo attamen nigricante. 

Marem unicum genuensem transmisit a Spinola, 


207.   I. XANTHOPS.   n. 

Segmentls 1 — 4 castaneomarginatis; pedlbus 
rulis; coxis anterioribus albidis, posticis supra 
nigris; facie, linea ante alas, apiceque scutelli, 
albis.   ni. 

Statura et proportio partium maris Ichneum, 
vacillatorii , n. 205; sed antennis brevioribus, 
areola quinqueangulari. 

Longitudo 2^2 linearum. Caput ore hcieqixe 
flavis. Antennae vix corpore dimidio paulo lon- 
giores, subtus fulvae articulo 1 albido, Thorax 
linea ante alas lineolaque infra alas albis. Scu^ 
tellum punctis duobus apicalibus confluentibus al- 


FAM.  I,   SECT.  YIII. 503 

bls. Alae hyalinae, irideae, radio et stigmate 
fuscopiceis, radice et squanuila flavoalbis, areola 
quinqueangulari. Pedes rufi; anteriores coxis et 
trochanteribus pallideflavis; postici coxis supra 
nigris, tarsis fuscis. Abdomen segniento primo 
castaneo, petiolo nigro; 2 et 3 castaneis, macula 
dorsali nigra, sequentibus nigris, 4 margine 
castaneo. 

Unicum  individuum  Manger prope  JVarm^ 
brunn cepit. 


( 


208.  I. DECIMATOR.   n. 


Abdomine rufo , scgmentorum basi nigra; pe- 
dibus anterioribus stramineis, posticis strami- 
neo-rufo-nigroque maculatis; facic scutcllo- 
que rufomaculatis, antennis alboannulatis.   f. 

Longitudo 2^^ linearum. Caput ore et macula 
faciali diluterufis. Antennae vix corporis dimidii 
longitudine, apice incurvae; articulo 1 subtus 
diluterufo, 3 — 7 subtus fuscoferrugineis, 8 — 13 
albis subtus puncto fusco. Thorax gibbulocyliii- 
dricus. Scutellum apice diluterufo. Alae sub- 
hyalinae, stigmate et radice stramineis, radio fus- 
cescente, squamula diluterufa, areola quinquean- 
gulari. Pedes crassiusculi; anteriores straminei 
femoribus fulvis; postici coxis nigris apice sordide- 
stramineo, trochanteribus flavostramineis, femo- 
ribus rufis apicera versus nigris, tibiis stramineo- 
flavis, basi et apicem versus rufescentibus, apice 


604 ICHNEUMON 

ipso nigro, tarsis rufostramineis. Ahdomen tho- 
race paiilo longius et angustius, nitidissimum lae- 
vissimuni; segmento 1 nigro, latitudine ]ongitu- 
dinis, duplo latiore quam petiolus, hujusque dimi- 
dii longitudine; £ subquadrato, nigro, summa basi 
summoque margine rufis; 3 et 4 transversalibus, 
latitudine secundi, nigris, apicem versus rufis; se- 
quentibus gradatim angustioribus et brevioribus, 
rufis, 5 basi nigra, 6 margine, 7 dorso toto, sor- 
didestramineis. Aculeus subexsertus, niger. 
Feminam unicam Besser e Volhjnia misit. 


209.  I. MESOSTICTUS.  n. 

Segmentis 2 et 3 r»fis, fascianigra; femoribus 
rufis nigromaculatis, tibiis rufis, posticls apice 
nigro; puncto faciei et orbitis oculorum in- 
ternis  albis.   m. 

Longitudo 3 linearum. Caput orbitis oculo- 
rum internis tenuibus punctuloque faciali albidis. 
Antennae graciles, porrectae, subsetaceae, fere 
corporis longitudine, fuscae, subtus rufae, articulo 
primo toto nigro. Thorax gibbulus, metathorace 
subbispino. Scutellum album. Alae mediocres, 
subhyalinae, stigmate et radio fuscis, radice flava, 
squamula nigra, areola quinqueangulari. Pedes 
subgraciles, anteriores rufi, coxis et trochanteri- 
bus nigris, femoribus superne fuscescentibus; 
postici nigri, femorum tibiarumque basi rufa. Ab- 
domen capite  thoraceque paulo lougius et  slh^ 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 605 

giistius, oblonguni, depressiusculum, subtlliter 
punctum; segniento 1 nigro, apice rufo, subqua- 
drato, subtransversali, breviore at duplo latiore 
quani petiolus; 2et3rufis, fascia nigricante ante 
niarginem; 4 nigro, suninia basi rufa; sequentibus 
nigris. 

Marera unicum austriacum Dahl mihi trans- 
misit. 

Varietas: 

1. Femorihus nigris , tihiis mediis externe 
fuscis. m. — Longitudo2\\\\\e2iV\xm. Pedes m- 
gri; femoribus anterioribus geniculo sordidestra- 
mineo; tibiis anterioribus sordidestramineis, mediis 
externe fuscis, posticis nigris basi ferruginea; tarsis 
anterioribus piceostramineis, mediis supra fuscis. 
Ahdomen segmento 1 toto nigro; 2 et 3 nigris, 
basi et summo margine castaneis; sequentibus ni- 
gris totis. — Caetera sicut in mare genuino. 

Unicum individuum genuense a Spinola trans- 
misit. 


210.   I. TRICINGULATUS. 

Scp^mciitls 1 — 3 castancomarginatls; fcmorlbus 
tlMIsqiic riids, postlcls apicc iiigris; liiicola 
infra alas facicquc albis, bac puucto cciitrali 
nigro.   m. 

Longitudo 2% linearum.   Caput ore facie et 
orbitaruni oculorum externarumpartepallideflavis, 


506 ICHNEUMON 

puncto faciali nigro. Antennae porrectae, fili- 
formes, corpore paiilo breviores, articulo 1 sub- 
tus pallide flavo J^Aorao? gibbulus, lineola alba 
infra alas. Scutellum album. Alae subhyalinae, 
irideae, radio et stigniate fuscopiceis, radice et 
squamula exalbidis puncto nigro, areola subtrian- 
gulari. Pedes mediocres, rufi; coxis et trochan- 
teribus nigris, anterioribus subtus puncto albo; 
postici tarsis nec non femorum tibiarumque apice 
nigris, Abdomen lanceolatum, capitis thoracis- 
que longitudine et latitudine; vel ^) nigrum, seg- 
mento 1 niargine castaneo, 2 basi lateribus et 
summo margine castaneis, 3 summo margine casta- 
neo; vel ^) segmento 1 margine rufescente, 2 rufo- 
castaneo macula dorsali subnigricante, 3 basi et 
summo margine rufocastaneis. 

Individuum pedemontanum, segmentorum mar- 
ginibus castaneis, Bonelli meciim communicavit; 
alterum tauricum, segmentorura niarginibus rufes- 
centibus,  a Stei^en, 

Synonyma: 
Jchn. tricingulatus Gravenh. Pedemont. ,  n. 82. 


FAM.  I,  SluCT.  Mlf. 507 


211.   I. ALBINOTATrS.   n. 

Scj;;infntis 2 — 5 njris, 2 tt 5 ">'""^'» clorsall 
nigra, femorlbus tlbils(|ue nntcrloribus picco- 
straminels, roxls ;nit( rloiibus iilbis; faclc albo- 
mncubita;  linea alba antc alas.   m. 

Statura et proportio partium fere sicut in 
Ichn. xanthope , n. 207; sed aiilennls abdonilne- 
que longiuribus, cellula cubitali interniedia trian- 
gulari. 

Longitudo 2% lincarum. Caput orc flavoal- 
bido, mandibulis apice fuscis; facie subprotube- 
rante, alba, fascia fusca supra clypeum. ylnten- 
nae porrectae, subsetaceae, corpore breviures, 
subtus sordidestramineae, articulo 1 albo. Thorax 
C) lindricogibbulus, linea ante alas, lineolaque infra 
alas, albis. Scutellum album. Alae hyalinae, 
irideae, stigmate el radio nigrofuscis, radice et 
squamula albidis. Pedes anteriores coxis et tro- 
chanteribus albis, femoribus sordidestramineis 
subfusconebulosis, tibiis tarsisque stramineis; 
postici nlgri, spinis apicalibus tibiarum albis. Ab- 
domen segmentis 2 — 5 aequilatis, rufocastaneis, 
2 et 5 macula nigra dorsali. 

Unicum marem cepi mense Julio propc Scheid- 
nicJi in frutetis. 

Varietas: ? 
1.  Coxis anterioribus nigris. m.  — DifTert a 
niare genuino etiam aateunis brevioribus,  areola 


508 ICHNEUMON 

qiunqueangulari etc. — Longitudo fere 3 linearura. 
Caput orbitis oculorum internis, macula faciali, 
clypeo oreque, flavis, apice mandibularum ferru- 
ginep. Antejinae corpore dimidio paulo longiores, 
subtus fulvae articulo 1 albo. Thorax scutellum 
et alae sicut in mare genuino, sed squamula ala- 
rum nigra, areola quinqueangulari. Pedes ante- 
riores straminei, coxis nec non femorum et tro- 
chanterum latere superiore nigris, tibiis mediis ex- 
terne subfuscescentibus, u4bdomen segmentis 2 — 4 
rufis, 5 et 6 margine et lateribus rufis. 

Hoc individuum, prope Sickershausen captum, 
Nees ab Esenbech mecum communicavit. 


212.  L INIMICUS. 

Segmentls 2 — 5 femoribus tlblisquc rufls, tlbils 
posticls aplcc nlgro. Facie flavomaculata, li- 
ncola alba infra alas.   m. 

Longitudo 2 — 2% linearum. Caput orbitis 
internis oculorum,macula faciali_, plerumque etiani 
clypeo, flavis. jintennae porrectae, subsetaceae, 
corporis longitudine vel paulo breviores, subtus 
fulvae aut sordidestramineae, .articulo primo flavo. 
Thorax gibbulus, lineola aut puncto albo infra 
alas; metathorace scabro, subbispino. Scutellum 
album. Alae subamplae, hyalinae aut subhyali- 
nae, irideae, stigmate et radio piceis, radice flava, 
squamula vel tota nigra, vel puncto flavo, vel tota 
fla\a;  areola  quinqueangulari,  nervo  exteriore 


FAM.  I,  SECT.  viir. 509 

interdum tenui. P^de^ mediocres, rlifi aut rufo- 
fulvi; coxis et trochanteribus nigris, anticis sub- 
tus interdum rufescentibus; postici tarsis et tibia- 
rum apice nigris aut fuscis. Abdomcn capitis tho- 
racisque longitudine, thorace paulo angustius, ob- 
longoo\atum aut segmentis £ — 5 aequilatis; seg- 
mento 1 transversali, multo breviore et duplo la- 
tiore quam petiolus, nigro, margine rufo; 2 — 4 
rufis aut rufofulvis; 5 vel toto rufo, vel fascia aut 
disco»nigricante; 6 et 7 nigris, plerumque mar- 
gine obsolete pallescente. (Indniduo, segmento 
5 toto rufo,  segmenta 6 et 7 desunt). 

Individua quaedam etrusca genuensia et pedc" 
montana mihi transmissa sunt. 

S y n o n y m a : 
Ichn. inimicus Gravenh. Pedem., n. 83. 


213.  I. ALBICINCTUS.   n. 

Abdominc rufo, sc^mcnto 1 nigro; fcmoribus 
rutis, posticis geniculo uigro; tibiis antcriori- 
bus rutis, posticis nigris annulo albo. m. f. 
{jjias facic liuca({uc antc alas albis; fctniiia 
annulo antcnnarum albo). 

Longitudo maris £/3 — SV^» feminae 2'/^ — 3 
linearum. Caput maris facie subprotuberante, 
ore, genis, orbitisque oculorum internis et su- 
pcrnis, flavoalbis; /emz/jde ore rufo autfusco; or- 
bitis oculorum internis aut frontalibus  albis,  in- 


510 ICHNEUMON 

terdum tenuissimis. Antennae maris porrectae, 
corpore aliqiianto breviores; subtus substramineae 
aut ferrugineae, arliculo 1 albicante; feminae cov- 
poris dimidii longitudine, involutae, moniliformes; 
articulo 1 interdum subtus rufo, 9 — 13 albis sub- 
tus interdum ferrugineis. Thorax maris gibbus; 
linea suturali ante alas, margine colli, lineola 
transversali infra scutellum, plerumque puncto 
infra alas et punctis geminis, interdum minutis, 
metathoracis, albidis; feminae cylindricus aut cy- 
lindricogibbulus, totus niger. Scutellum maris 
totum album, feminae solo apice albo. Jllae me- 
diocres, subhyalinae aut fumatohyalinae; stigmate 
nigro, rarius piceo; radio fusco; radice et squa- 
mula maris albidis, feminae stramineis, squamula 
interdum picea, areola subtriangulari. Pedes me- 
diocres; anteriores rufi, coxis et trochanteribus 
maris flavicantibus feminae nigris, femoribus maris 
interdum superne macula fusca, tibiis mediis in- 
terdum basi flavicante aut albida; postici nigri, 
femoribus vel rufis apice nigro vel, in nonnullis 
feminis, nigris basi rufa, tibiis basi alba. Ah- 
domen maris capitis thoracisque longitudine, tho- 
race paulo angustius; feminae ovatum, thorace 
paulo longius, ejus autem latitudine; rufum, seg- 
mento 1 nigro, plerumque margine rufo aut palli- 
diore. Segmentum 7, interdum etiam 6, rarissime 
quoque 5, mari colore fusco imbuta sunt. ^cu- 
leus exsertus. 

Par hujus speciei mense Julii cepi in umbel- 
latis prope Barterodam; quosdam mares, mensi- 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 511 

bus Maji Julii et Septenibris in frutetis prope 
Trajectum ad Viadrum et Scheidnich. Feminae 
nonnulJae, prope Vindobonam , Ilannoveram et, 
cuni maribus, prope \Varn\brunn captae, mecum 
communicatae sunt. 

Nota: 
Femina, aculeo longius exserto, propius acce- 
dit ad Cryptoruni famillam tcrtiani. 


214.  T.  ANTENNATORIUS. 

Abdoniine rufo, scf^mcntls intcrmcdils basi 
nic^rls; fcmoribus tibiisquc runs ; anlcunis tri- 
colorlbus.   f. 

Longitudo 4^2 — 6 llnearum. Caput orbitis 
oculorum palpis et mandibulis plerunique casta- 
neis. ^;2^c72nt/(? corporis dimidii longitudine, apice 
setaceae involutae; articulis 1 — 7 — 9 rufis aut 
ferrugineis, 1 et 2 interdum nigris; 8 — 15, vel 
eorum plurimis, flavis aut albidis, subtus ferru- 
gincis. Thorax glbbocylindricus. Scutclluni 
pallideflavum. ^/(/e mediocres, fumatobyaJinae; 
stigmate fuJvo aut rufo, rarius fuscescente; radio 
fusco, radicerufa, squamula fusca aut ferruginea; 
areoJa quinqueanguJari. P^d^j crassiuscuJi, rufi ; 
coxis et trucbanteribus, intcrdum etiam tibiarum 
posticarum apice, nigris. Abdomen capitls tJio- 
racisque Jongitudine et latitudine, oblongoovatuni, 
apice obtuso; segmentis 1 et 2 rufis, petiolo ob- 


512 ICHISEUMON 

scuriore; 3 et 4 vel riifis basi nigra, vel nigris 
niargiiie siimnio rufescente; sequentibus vel totis 
rufis, vel sicut 3 et 4 coloratis, ultimo attamen 
plerumque toto rufo. 

Individua nonnulla accepi, circa Hirschherg, 
Warmbrunn , Niesky, Sickershausen, Vindobo- 
nam, Genuam et Parmam, capta. Ipse legi quas- 
dam feminas sub cortice Pini sylvestris demortui, 
niedio Octobris, ])vo\ye Grunwitz; Z)a/i/ nonnullas 
cepit in monte alto in Pino abiete. 

Varietates: 

1. Antennis hicoloribus , nigris; articulis 
7 — 15, vel eorum plurimis, albis, subtus ferru- 
gineis.   Caetera sicut in feminis genuinis. 

Haec individua occurrunt cum genuinis, in 
Germania et Italia. 

2. Ahdomine nigro, medio rufo. — Magnitudo 
media. Abdomen segmento 1 nigro, puncto rufo 
niarginali; £ rufo, interdum punctis duobus ni- 
gris; 3 vel toto rufo, vel nigro, margine et puncto 
ante marginem rufis; 4 nigro, interdum margine 
rufo; sequentibus nigris. Caetera cum feminis 
genuinis congruunt. 

Nonnulla individua a Stei^en ex Iberia trans- 
misit. 

3. Antennis bicolorihus ; ahdomine nigro, seg- 
mentorum marginibus subrufescentibus. — Longi- 
tudo 5 /i linearum.  Caput mandibulis ferrugineis. 


i 


FAM.  I,  SECT.  MH. 515 

Antennae articulis 10 — 14 albis, subtus fuscis. 
Ahdonien segmeiito 1 nigro, puiicto apicali 'rulo; 
2 ruCo; 3 nigio, lateribus et niacula transversali 
apicali rufis; sequentibus nigris, sunimis niargini- 
bus obsoletissime badiis, 4 niargine laterali rufo. 
Caetera sicut in feminis genuinis. 

Unicuni individuum, prope Hirschberg cap- 
tum, a Stilljried mecum communicavit. 

4. jibdomine nigro. — Longitudo 5 /^ linea- 
rum. Caput mandibulis et orbitis oculorum inter- 
nis castaneis. Antennae arliculo 1 rufo, 2 nigro, 
3 — 15 rufis, 10 — 14 supra albidis. Thorax puncto 
flavualbo infra alas. A bdomen ny^vwix^^ segniento 2 
angulis summis apicalibus castaneis. Caetera sicut 
in individuis genuinis. 

Unicam feminam a Steven ex Iberia mecuni 
communicavit. 

S y n o n y m a : 

Ichn. antennatorius Panzer Faun. fasc. 73, tab. 13; 
in sylvaticis. 

215.  I. CULPATORIUS. 

Segraentis 2 et 3 rufis; tlbiis sordldcflnvls 
aut rufcscentibus , poslicis apicc nlgro. m. f, 
{mas facie et puiictis ad alarum radicciii albis; 
femina anteniiarum anuulo albo, iuci:>ura se- 
cunda  abdominis fusca). 

Mas statura graciliore pedibusque longioribus 
et tenuioribus a reliquis bujus sectionis maribus, 
exccpto sequente,  differt.   Femina crassior est. 

Ichn. Europ. Paw I. 33 


514 ICHNEUMON 

Mas: 

Longitudo 4% — 5 linearuni. Caput facie ore- 
que albidis. Antennae porrectae, setaceae, cor- 
porediniidio longiores, fuscae, subtus fulvae arti- 
culo 1 flavo. Thorax gibbocylindricus, punctis 
duobus flavoalbis ad radicem alarum. Scutellum 
flavoalbum. Alae fumatohyalinae, stigmate fulvo, 
radio et squamula fuscis, hac puncto substramineo, 
radice subflavicante, areola quinqueangulari. P^- 
des graciles, elongati; anteriores flavi aut fulvi, 
coxis ettrochanteribus nec non femorum latere ex- 
terno nigris, femoribus anticis interdum totis ful- 
vis; postici nigri, femoribus summa basi rufa aut 
fulva, tarsis tibiisque fulvis flavisve, his apice ni- 
gro. Abdomen capite thoraceque longius et an- 
gustius, segmentis 2 — 5 latitudine aequali, 2 et 3 
rufis. 

F e m i n a : 
Longitudo 4 y^ — fere 6 linearum. Caput ple- 
rumque orbitis internis oculorum et partibus oris 
ferrugineis. Antennae corporis dimidii longitu- 
dine, apice convolutae; articulis 1 — 5 vel omni- 
bus nigris, vel 4 — 6 ferrugineis, 1 subtus rufes- 
cente; 7 — 15, vel eorum plurimis, flavoalbidis 
subtus paulo obscurioribus. Scutellum flavum. 
Alae silaceo-fuscescenti-hyalinae; radio stig- 
mate radice et squamula fulvis aut ferrugineis. 
Pedes coxis et trochanteribus nigris; femoribus 
posticis nigris, anterioribus vel rufis, externe ma- 
cula basali nigra, vel nigris apice ferrugineo; tibiis 


FAM.  I,  SI.CT.  VIII. 515 

flavicantibus aut rufesceritibiis, posticis apice fer- 
rugineo aut nigro; tarsis rufis aut flavicantibus. 
Jlbdomen ovatooblongum, capitis thoracisque lati- 
tudine et longltudine vel paulu lorigius; segmentis 
2 et 3 feiTugineis aut rufis, margine et basi tenuis- 
sime fuscescentibus aut nigris; 4 interdum an- 
gulis baseos ferrugineis; 7 dorso fuscoferrugineo 
distinctiore aut obsoletiore, rarius toto nigro. 

Maris individua duo, prope Parisios et Genuam 
capta, mecum communicata sunt. Feminas non- 
nullas cepi mense Julio Vratislaviae , \n plantis 
herbaceis, aphidibus et syrphorum hir\ is occupa- 
tis, nec non mense Augusto in umbellatis prope 
Cudoram ; aliae quaedam, circa Hirschberg Niesky 
Norimbergam Netley et Taurinum captae, mihi 
transmissae sunt. 

Varietates maris: 

1. Thorace toto nigro; femoribus anticis totis 
rufis. — Longitudo 3% — 4 '/2 linearum. Pedes 
femoribus anticis totis, mediis interne, rufis, posti- 
cis basi summa obscurorufa; tibiis rufis, posticis 
apice nigro; tarsis rufis, posticis supra fuscis. 
jibdomen segmentis 2 et 3 rufis, 4 angulis baseos 
rufescentibus.   Caetera sicut in mare genuino. 

Individuum majus e Suecia niinus ex Austria 
transmissa sunt. 

2. Maculafacialinigra. — Longitudo V/, li- 
nearum. Pedes sicut in varietate prima, femori- 
bus mediis attamen fere totis rufis, externe macula 

33^^ 


516 ICIINEUMON 

basali nigra. Thorax puncto albo infra alas. ^J- 
domen segmentis 2 et 3 fulvis; 4 basi suninia fas- 
ciaque dorsali rufis. Caetera cum mare genuino 
congruunt. 

Individuum  unicum austriacum Dahl trans- 
niisit. 

3,- Facie nigromaculata; antennis nigris, 
articulo 1 subtus interdum albo. — Longitudo 
3/3 — 5^3 linearum. Caput palpis sordide-stra- 
mineis aut fuscis; clypeo vel flavo vel nigro puncto 
laterali flavo; facie vel flava punctis duobus nigris 
vel nigra orbitis oculorum flavis. Thorax inter- 
dum puncto aut lineola alba infra alas. Alae sub- 
fumatohyalinae; stigmate substramineo aut rufo 
autfusco; radio et squamula fuscis, hacinterdum 
puncto albo; radice ferruginea aut substraminea 
aut fusca puncto albo. Pedes femoribus anticis 
subtus fulvis aut flavicantibus, rarius fere totis ful- 
vis, mediis subtus vel totis vel apice solo flavican- 
tibus aut fulvis, posticis interdum basi summa 
rufa; tibiis anterioribus fulvis aut flavis, niediis 
interdum externe fuscis, posticis vel dilute fulvis 
aut rufls apice nigro, vel nigris basi ferruginea; 
tarsis anterioribus fulvis aut rufis, mediis interdum 
fuscis, posticis nigris. Abdomen segmento 1 inter- 
dura margine rufescente, 2 et 3 rufis, 4 interdum 
angulis baseos rufescentibus. 

Unum individuum cepi mense Septembris prope 
JVoelfelsgrund in Angelica sylvestri; quaedam 
pedemontana , aliaque, prope Sickershausen Ge^ 
nuam et in Volhynia capta,  mihi transmissa sunt. 


FAM.  I,  SKCT.  VIII. 517 

4. Facie nigra, orhitis oculorum flavis. — 
Longitudo 3 — fere 6 linearuiu. Caput palpis 
piceis, labro plerumque flavicante, interdum etiam 
puncto laterali clypei flavo, orbitis oculorum 
facialibus flavoalbis. j4ntcnnae subtus vel fulvae 
arliculo 1 flavo, vel rufae aut fcrrugineae arti- 
culo 1 aut 1 — 3 nigris. Thorax puncto ante alas 
lineolaque infra alas, uno alterave interdum defi- 
ciente, albis. Scutelhmi vel totum vel solo apice 
album. Alae subfumatohyalinae; stigniate stra- 
mineo aut rufo, radice straniinca aut rula aut fusca, 
radio et squamula fuscis. Pedes femoribus ante- 
rioribu6 vel fere totis rufis autfulvis, vel externe 
nigris, mediis rarius nigris geniculo solo fulvo, 
posticis basi summa rufa; tibiis tarsisque anterio- 
ribus rufis aut substramineis, posticis nigris, tibiis 
posticis basin versus rufis rarius flavicantibus. y^6- 
domen segmento 1 interdum apice rufo, 2 et 3 rufis 
interdum flavorufis; 4 plerumque angulis baseos, 
interdum etiam margine, rufis, rarissime basi rufa 
apice nigro. 

Nonnulla individua cepi mense Augusto prope 
Cudocam in umbellatis et in gramine; alia quae- 
dam, circ£i Hannoi'eram, Taurinum, Genuam et 
Parmam capta, mihi transmissa sunt. 

5., Thorace toto nigro, jacie nigra orbitis 
oculorum flacis. — Longitudo 4 — 6 linearum. 
Caput palpis piceis aut fuscis; orbltis oculoruin 
facialibus, interduni etiam labro clypeoque vel 
puncto laterali clypei, rarissiiue quoque puiictis 


518 ICHNEUMON 

duobus faciei, flavis. j4 ntennae siibtns SiYiicxxlo 1 
plerumque flavicante, sequentibus vel nigris vel 
rufis aut fulvis. Scutellum vel totum album vel 
apice solo albo. Alae fumatohyalinae aut subhya- 
linae, stigmate fulvo aut piceo, radice strarainea 
aut fusca, radio et squamula fuscis. Pedes femo- 
ribus posticis summa basi rufa , mediis vel nigris 
apice fulvo vel interne totis rufis, anticis plerum- 
que interne rufis rarius totis rufis; tibiis rufis aut 
fulvis, posticis apice nigro; tarsis rufis aut fulvis, 
posticis vel totis vel apice fuscis. Abdomen seg- 
nientis 2 et 3 rufis; 4 interdum angulis baseos, 
rarius etiam margine, rufis. 

Quaedam individua cepi mense Septembri in 
Angelica sylvestri prope IVoelfelsgrund et Rein-- 
erz; alia, circa Warmbrunn, Sickershausen, nec 
non in Volhynia et in regione pedemontana, 
capta, mecum communicata sunt. 

6. Capite thoraceque totis nigris, — Longi-^ 
tudo Sy^ linearum. Antennae paulo longiores 
quam in reliquis varietatibus; articulis 1 — 3 totis 
nigris, sequentibus subtus ferrugineis. Scutellum 
album. Alae fumatohyalinae, stigmate substra- 
mineo, radio radice et squamula fuscis. Pedes fe- 
moribus anterioribus subtusrufis, posticis summa 
basirufa; tibiis rufis, apice nigro. Abdomen se^- 
nientis 2 et 3 rufis, 3 puncto dorsali marginali 
jiigro. 

Hanc varietatem semel cepi, niense Julio, 
prope Helmstadium in petroselini floribus. 


FAM   I,   SECT   VIH, 519 

Varietates fenilnae: 

7. Ahdomine rufo^ segmentis 4 et 5 nigris, — 
Longitudo GYuiesiryim. A n t enn ae arUcnYis 4 — 8 
ferriigineis, 9 — 14 sordideflavis. ^Zai? subsilaceo- 
hyalinae, stigmate radio et radice rufis, squamula 
fusca. Pedes feraoribus apice ferrugineis; tibiis 
fulvis, apice ferrugineoj tarsis ferrugineis. Scu- 
tellum flavum. Abdomen rufum; petiolo, seg- 
niento 3 basi, 4 et 5 dorso, nigris. 

De individuo unico nieae collectionis germa-- 
nico locum natalem haud indicare possum. 

8. Abdomine sordidestramineo ; (segmentis 
6 et Tdeficientibus). — Longitudo ^V^ liuearum. 
Caput ore et orbitis oculorum verticalibus occipi- 
talibusque rufis. Antennae articulis 1 — 3 fuscis, 
subtus substramineis, 4 — 14 pallidestramineis sen- 
sim pallidioribus, sequentibus subtus fuscoferru- 
gineis. Thorax puncto ante alas, lineolaque infra 
alas, rufis. Scutellum flavum. Alae silaceohya- 
linae, stigmate fulvo, radio radice et squamula 
rufis. Pedes femoribus anticis inferne, posterio- 
ribus apicCj rufis; tibiis sordidestramineis, apice 
rufoferrugineo; tarsis rufis. Abdomen strarai- 
neura, petiolo nigro, (segraentis ultimis deficien- 
tibus). 

Individuum unicum parmense a Sam^italeme^ 
cura coraniunicavit, 

Synonynia ferainae: 
Ichn, culpatorius Fabr. Syst. p. 328, n. 6. — Piez. 
p. 55, u. 7. 


620 ICHNEUMON 

Ichn. culpatorius Villers p. 136, n. 6; habitat in 
Gallia australi. 
„   Rossi II, n. 743 5 ruri frequens. 
„   Olivier p. 165, n. 6. 
„   Walckenaer p. 49, n. 3. 
„   Gravenh. Pedemoiit. n. 84; nias et feniina. 
„   Trentep. inlside 1826, p. 217, n. 33. 

Nota: 
Marium varietates descriptae a genuinis niari- 
bus quidem antennis abdomineque paulo breviori- 
bus et crassioribus differre solent, ita tanien, ut, 
individuis intermediis, hae partes sensim sensini- 
que mutentur atque in proportiones genuinas 
transeant. Quaedam illarum varietatum individua 
ad alias quoque species propius accedunt, v. c. va- 
rietatis quartae individuum parmense magnitudi- 
nis mediae, clypeo toto nigro, segmento 4 basi 
rufo apice nigro, ad Ichn. semirufum, n. 202. 
Ejusdem varietatis individuum segmentis 2 et 3 
flavorufis, tibiis subflavicantibus, medium tenet 
inter hunc Ichneumonem et diuisorium, n. 190, 
nec non individuis quibusdam Ichji. luctatorii per- 
affme est. Hic conferre velis notas ad Ichiieum, 
luctatorium, n. 162, etad Ichn. sedulum, n. 204 
Quod ad synonymiam hujus speciei, confiteri me 
oportet, descriptiones, quas auctores de hoc ich- 
neumone ediderunt, nimis constrictas esse. Pedum 
fere nemo mentionem fecit; solus Olivier pedes ei 
adscripsit nigros, quod autem de tibiis tarsisque 
haud intelligi debet.  An Ichn. culpatorius Linnei, 


FAM.  I,  SECT.   Vlir. 6£1 

Gmellni, Christi, huc referri possit, dubiiis haereo, 
nam secundum verba Linnaei culpatorio thorax 
maculatus est. Conferas synonyma ad feminam 
Iclin. luctatoriiy n. 162. Schaeircri Icon. tab. 103, 
fig. 4, quam Panzer ad Ichn. culpatorium adhibuit, 
huc haud rcferri potest, tum ob totum habitum, 
tum ob singularum partium forraam et proportio- 
nem, nec non ob pcdum colorcm. Multo minus 
autem Ichn. culpatorius Schrank Boic. n. 2083 ad 
speciem nostram quadrat; magnitudine et colore 
nimis diflert, potiusque ad Ichncum.Jlavatorium 
(nostrum Trogum Jlavatorium) spectat. Ichn, 
culpatorius Thunb. Ichn. n. 59, abdoinine rufo 
apice nigro, pedibus rufis, a nostri lchneumonis 
femina differre videtur. Ichn. culpatorius IMiill. 
prodr. n. 1775, quem jam ad Ichn. nigripedem, 
n. 193, adhibui, forsan ad nosUi Ichn. culpatorii 
maris varietatem 3 referri posset. Ichn. extenso- 
r/wj Stroni in Trond. Selsk. Skr. III, p. 418, n. 42 
(translat. germanica pag. 376) in diagnosi quidem 
»segmentis ultimis apice albidisa designatur, in 
descriptione satis effusa autem hujus coloris nulla 
fitmeatio; inde dubius sum, luim hunc Stroniii 
Ichneuinonem ad extcnsorium num ad culpato- 
rium adhibcain. 


522 ICHNEUMON 


216.  I. EXULANS.  u. 


Segmeiitis 2 — 4 rufis; facie lineolisque ad 
radicem alarum albidis; coxis et trochante- 
ribus anlicis subtus albis; femoribus antedo- 
ribus rufis ; tibiis rufis, posticis apice nigro. m, 

Statura et proportio partium Ichn. culpatorii, 
sed pedibus paulo gracilioribus, abdomine longiore 
graciliore. 

Longitudo 4 y^ — 5 linearum.  Caput facie pal- 
lideferruginea aut flavoalbida ; ore albido.  Anten-- 
nae setaceae, porrectae, corpore breviores; arti- 
culo primo subtus albido. Thorax ^\hh\\\\xs\ mar- 
gine supero colli, linea a radice alarum collum 
tenus ducta, interdum abbreviata, lineolaque infra 
alas, albidis.  Scutellum dlhidiwm.  ^Za^ hyalinae; 
stigmate et radice stramineis, radio fusco, squa- 
mula vel tota alba vel fusca puncto  albo, areola 
subquinqueangulari aut subtriangulari. Pedes sub- 
graciles, longiusculi; anteriores rufi, coxis et tro- 
chanteribus supra nigris infra albidis, coxis mediis 
interdum totis nigris, rarius latere convexo femo- 
rum mediorum nigro; postici coxis et femoribus 
nigris, trochanteribus rarius totis  nigris plerum- 
que vel totis  obscuroferrugineis vel  basi  nigris, 
tibiis dilute rufis apice nigro spinis apicalibus pal- 
lidis, tarsis nigricantibus articulo primo rufo apice 
nigricante.   Abdomen capite thoraceque longius, 
interdum  thorace duplo  longius,  et  paulo  an- 
gustius; segmentis 2 — 4 rufis, 4 interdum dorso 
nigro. 


FAM.  I,  SECT.  VIII. 525 

Individuum ununi, idque femorum mediorura 
latere convexo nigro, cepi mense Julio in gramine 
prope Vratislaviam ; alterum, idque segmenti 
quarti dorso nigro, mense Maji prope Gottingam; 
tertium, idque maxinuim, brisgoviense , Menzin- 
ger mecum communicavit. 

Synonyma: 
Ichn.junciYiWevs-p. 155, n. 61, var.? 
Jchn. GeofTroi p. 346, n. 57? (exceptis varietati- 
bus femoribus posticis rufis). 


217.  I. AMPUTATORIUS. 

Segmentis 2 et 3? femoribus tibiisque, rufls. 
ni. f. (mas punctis duobus ad radiccm ala- 
rum, femina puucto infra alas et autcnna- 
rum annulo, albis). 

Longitudo maris fere 6 — 6%> feminae 5 — 7/{ 
linearum. Antennae setaceae, purrectae, dimidii 
corporis longitudine vel aliquanto longiores, apice 
magis minusve incurvo, interdum articulo 1 sub- 
tus ferrugineo; feniinae articulis 8 — 14, vel plu- 
riniis eorum, tribus lateribus albis. Thorax sub- 
gibbulus, metathorace interdum subbispino; maris 
lineola ante alas alteraque infra alas albis, feminae 
puncto albo infra alas distinctiore aut obsoletiore. 
Scutellum album. Alae fumatohyalinae; stigmate 
fulvo aut ferrugineoi radio radice et squamula fus- 
cis, his in mare macula alba.   Pedes mediocres, 


524 ICHNEUMON 

maris fulvi, feminae rufi; coxls et trochanteribus 
nigris, coxis posticis maris interdum puncto 1 aut 
punctis 2 albis; tibiis maris plerumque pallidefla- 
vis apicefulvo; tarsis posticis nigris, mediis inter- 
dum fuscis. Ahdomen capite thoraceque paulo 1 
longius, at vix paulo angustius, oblongoovatum, 
feminae apice obtuso subcompressiusculo; seg- 
mento 1 feminae interdum antice phis minus fer- 
rugineo; segmentis 2 et 3 rufis, 3 feminae inter- 
dum macula discoidali nigra; 4 vel toto nigro, vel 
angulis baseos aut dorso aut marginibus omni- 
bus rufis. 

Mares et feminas cepi '^^ssim \n Silesia , men- 
sibus Augusti et Septembris in umbellatis; sed 
etiam mense Julio, etingramine, circumvolitant, 
testibus aliis entomologis silesiacis. Feminas tres 
accepi e Volhynia Genua et Fennia. 

Varietates: 

1. Orbitis oculorum facialibus albis. m. — 
Longitudo 6 — 6% linearum. Antennae subtus 
fuscoferrugineae. Thorax lineola infra alas, altera 
seu linea longiore ante alas, tertia transversali 
infra scutellum, interdum obsoleta, albis. Alae 
radice et squamula macula alba. Abdomen seg- 
mentis2 et^rufis, 4 macula laterali castanea. — 
Caetera sicut in mare genuino. 

Individua duo, alterum genuense, alterura par- 
rnense, hocminus, lineola ante alas breviore, ter- 
tia infra scutellum obsoleta, mihi transmissa sunt. 


FAM. I, SECT. vni. 625 

2. Thoracis puncto uno alterore deficiente. m. 
— Longitudo 7 lineariini. Thorax vel piiiicto 
ante alas, vel liiieola iiifVa alas, albo. Alaemiev- 
diim piuicto squanuilae albo. Ahdonicn scgmen- 
tis 2 tt 3 totis nifis, 4 intcrdum angulis baseos, aut 
Lasi tota, rufis. — Caetera sicut in mare genuino. 

Unum individuum Sturni mecum communica- 
vitj duo alia, quorum alterum squanuila alarum 
et segmento 4 totis nigris ab illis difrert, nescio 
ubi in Germania capta, ex longo tempore iu nmseo 
nostro asservantur. 

3. Puncto albo infra alas deficiente; sei^men^ 
tis 2 — 4 rijfis. — Statura paulu gracilior quam 
in maribus genuinis. Zo77^/7«(io 6 lincarum. An- 
tennae articulo 1 subtus obsolete ferrugineo. Alae 
radice et squamula macula alba. — Caetera sicut 
in mare genuino. 

Individuum unicum parmense a Samitale me- 
cum communicavit. 

4. Thorace toto nigro. m. et f. — Longitudo 
maris 7 — fere 8, feminae fere 6 linearum. Caput 
maris rarissinie vestigio obsoleto orbitarum facia- 
lium ferruginearum. Abdomen segmento 1 femi- 
nae antice nigroferrugineo; 2 et 3 rufis; 4 vel 
basi, vel puncto aut macula laterali, in femina 
autem vel lateribus vel fascia dorsali, rufis. — 
Caetera sicut in specie genuina. 

Mares et feminae passim, sed raro, in Silesia 
reperti suat*,  ipse unum marera cepi die primo 


526 I C H N E U M O N 

Septembris in Angelica sylvestri prope Reinerz, 
unam feminam initio Junii in Hercynia, 

5. Thorace toto nigro ^ segmentis 2 — ^rufis, 
m. — Longitudo 8 linearum. Caput vestigio 
distincto orbitarum facialium sordidealbarum. — 
Caetera sicut in mare genuino. 

Unicum individuum, prope Warmhrunn cap- 
tum, Manger transmisit. 

6. Femoribus plus minus nigromaculatis ; 
pictura capitis et thoracis variabili, m. f. — 
Statura caeteris paribus gracilior est quam in spe- 
cie genuina, potiusque cum varietate 3 convenit. 
Longitudo fere 6 — 6/2 linearum. Caput maris 
rarius totum nigrum, plerumque palporum apice 
et mandibularum medio vel ferrugineis vel strami- 
neopiceis, orbitis oculorum facialibus albis aut fla- 
vis; punctis duobus infra antennas rufis aut ferru- 
gineis. Thorax feminae totus niger, maris puncto 
seu lineola infra alas, interdum etiam puncto ante 
alas, albis. Alae feminae stigraate radio radice et 
squamula fuscis ; maris stigmate sordidestramineo, 
radio radice et squamula vel totis fuscoferrugineis, 
vel fuscis, radice et squamula interdum puncto 
albo. Pedes feminae femoribus rufis, anticis latere 
altero basin versus, mediis latere altero toto, posti- 
cis praeterea apice toto, nigris; tibiis posterioribus 
apice nigro; tarsis fuscis, anticis fuscoferrugineis; 
maris vel 1) femoribus rufis, mediis latere altero 
basin versus, posticis latere altero toto, nigris; 
tibiis posticis summo apice nigricante; tarsis me- 


FAM.  I,  SECT.  viir. 527 

diis fuscls, posticis nigris; vel2) femoribus nigris, 
anterioribus apice et latere altero toto fulvis, 
posticis apice rufo aut fulvo interduni basi sunima 
castanea; tibiis tarsisque fulvls. Coxae et trochan- 
teres omnibus nigri sunt. Abdomen maris inter- 
dum thorace fere duplo longius, segmentis 2 — 5 
fere aequilatis; segmento 1 feminae antice fusco- 
ferrugineo; 2 et 3 fulvis aut rufis; 4 femlnae late- 
ribus et margine rufis; sequentibus feminae sub- 
nigrocastaneis. 

Quosdam mares pedemontanae regionis BonelU 
transmlsit, unum ipse prope Cudocam cepl. Femi- 
nam unicam parmensem a Sanvitale mecum com- 
municavit. 


Synonyma  maris  et  feminae: 
Ichn. amputatorius Gravenh. Pedem. n. 85. 

M a r i s : 
Ichn. erectorius Fabr. Ent. Supl. p. 221, n. 65, — 
Piez. p. 65, n. 56\ habltat in Europae 
borealis hortis (ad nostram varletatem 4 
spectat). 
„ Trentep. in Iside 1826, p. 218, n. 35 (ex- 
cepta varietate a, pedibus totis nigris). 

F e m 1 n a e : 
Ichn. amputatorius  Panzer ad Schaeff.  tab. 73, 

fig. 9. 
Ichn. culpator Vanzer ad Schaeff. tab. 103, fig. 4. 


528 ICIINEUMON 

Nota: 

Dubiiis haereo, an varietas 6 species peculiaris 
sit, cum individua ejus, non soluni pictura femo- 
rum nigra, sed etiam statura tota graciliore, a reli- 
quis individuis, excepta varietate 3, differant. Ma- 
res hujus varietatis 6 quodammodo colore medium 
tenent inter amputatorium et messorium, sed 
etiam ab hoc statura graciliore differuntj femina 
autem, quam antea pro varietate Ichn. antenna" 
torii habueram, medium tenet inter amputatorium 
et culpatorium, 

Ichn. erectorius Tliwnh. Ichn. n. 513, segmen- 
tis 1 et Srufis, haud ad nostram speciem quadrat. 
— Laudatum Ichneumonem Schaeffeii Ic. t. 103, 
fig. 4, quem Panzer pro Ichneum. culpatore Fabr. 
habet, a quo autem differt, Miiller in Prodromo 
^di\nhtt2LA Ichn. variatorem, antennis cutelloque 
totis nigris satis discedentem. 


218.  I. SIBILANS.   n. 

Punctis duobus albis ad radicem alarum , seg- 
mento secundo sordidestramineo, femoribus 
tibiisque rufis.   m, 

Statura et proportio partium varietatis tertiae 
speciei antecedentis, eique affinisj femoribus 
paulo validioribus. 

Longitudo dy^ linearum. Caput puncto late- 
rali clypei flavicante. Thoracc punctis duobus 
albis ad radicem alarum.  Scutellum album.  Alae 


FAM.  I,   SECT.  VIII. 5^9 

fumatohyalinae, stigniate rufo, radio fusco, radice 
et squaniula albis, areola quinqueangulari. Pedes 
rufi, coxis et trochanteribus omnibus tarsisque 
posticis nigris; lemoribus anterioribus interdum 
latere altero basi nigris. Ahdomen segmento 2 
piceostramineo, macula dorsali nigra ante margi- 
nera; 3 interdum angulis baseos piceis. 

Duo specimina cepi mensibus Augusto et Sep- 
tembri, in umbellatis, prope Reinerz et Cudovam. 


219.   I. MESSORIUS. 

Puucto albo infra alas; segmentis 2 et 3 tibiis- 
que rufis, haruni postlcis aplcc nlgro. ni. f. 
{mas linea alba antc alas; femina antennis 
alboanuulatls). 

Statura maris cum Ichneum. amputatorio et 
uniguttato convenit; statura feminae cuni Ichn. 
alticola, cujus varietas huic speciei valde affinis 
est, quae autem cellula cubitali intermedia quin- 
queangulari differt. 

Longitudo maris 5 y^ — 6 %, feminae 5 /3 — fere 
6 linearum. Antennae feminae articulis 8 — 15, 
vel eoruni pluriniis, albis subtus fuscis aut fusco- 
ferrugineis. Thorax puncto aut lineola infra alas 
albo; in mare praeterea lineola alba ante alas, 
puncto infra alas rarissime deficiente. Scutellum 
album. Alae fumatohyalinae; stigmate rufo aut 
stramineo, feminae interdum piceo; radio radice 
et squamula fuscis aut nigris, his in mare plerum- 

Ichn. Europ. Pars I. 34 


530 ICIINEUMON 

que puncto albo. Pedes coxis et trochanteribus 
ni^ns', femoribus anticis maris rarius totis rufis, 
plerumque basi aut latere altero toto nigris, femi- 
nae nigris apice aut latere interno toto rufis, apice 
interdura pallidestramineo, mediis maris rufis, basi 
et latere altero vel toto vel solo apice nigris, femi- 
nae nigris geniculo rufo aut testaceo, posticis totis 
nigris; fi6«^ rufis aut stramineorufis, anterioribus 
interdum intra flavicantibus, mediis interdum extra 
fuscis, posticis apice nigro; tarsis fuscis, anticis 
interdum rufis, posticis interdum nigris. Ahdomen 
segmentis £ et 3 rufis, rarius macula nigricante 
dorsali; 1 feminae interdum margine rufo; 3 maris 
interdum margine summo subflavicante; 4 ple- 
rumque angulis baseos, rarius etiam macula dor- 
sali, rufis aut castaneis. 

Quaedam individua, masculina et feminina, 
cepi mense Augusto in umbellatis circa Cudouam, 
mense Septembri circa Reinerz in Angelica syl- 
vestri; unum masculinum a reliquis omnibus, par- 
vitate puncto albo infra alas deficiente, squamula 
alarum tota nigra, differt. Marem pedemojitanum, 
alterumque /<?/2nfcw7n\, Bonelli et Sahlberg trans- 
miserunt. Feminam, prope Hirschberg captam, 
a Stillfried mecum communicavit. 

Varietates: 

1. Pedibus posticis totis nigris. m. — Lon- 

gitudo 6%  linearum.   Pedes m^Yi;  antici tarsis 

tibiis  et  femorum  apice  rufostramineis;   medii 

summo feraorum apice et latere interno tibiarum 


FAM. I, siicT. vm. 631 

rufostraraineis; posticis tibiis interne macula me- 
dia substraminea obsoleta.   Abdoinen  segmentis 

2 et 3 rufis. — Caetera sicut in mare genuino. 

Unicum marem, circa Trajectum ad Moenum 
captum, de Heyden misit. 

2. Solo segmento secundo rufo, pedibus posti- 
cis totis nigris. m. — Longitudo 5% — 6 linea- 
rum. P^d(?^ colore variant: l)nigri; antici latere 
altero tibiarum et tarsorum rufescente. £) Nigri; 
antici tarsis tibiis et femorum latere altero rufis; 
medii latere altero tibiarum rufo. 3) Anteriores 
rufi, coxis et trochanteribus nigris, femoribus an- 
ticis basi, mediis basi et latere altero toto, nigris; 
postici toti nigri.   Abdomen: 1) segmento 2 toto, 

3 basi, castaneis. 2) 2 castaneo-piceo, apice ni- 
gro, 3 toto nigro. 3) 2 toto rufo, 3 angulis baseos 
castaneis. — Caetera sicut in mare genuino. 

Individua tria cepi mense Augusto in umbella- 
tis circa Cudo^am. 

Synonyma: 
Ichn, messorius Gravenh. Pedem. n. 86. 

Nota: 
Feminae hujus speciei et Ichn. dic^isorii vix 
distingui possunt. Antea feminas messorii pro 
varietate dubia Ichn. alticolae , medium tenente 
mter alticolam et dicisorium, habueram. — Ma- 
res autemj ad Ichn. uniguttatum propius accedunt, 
facileque pro ejus varietate haberi possent. 

34^ 


532 ICHNEUMON 


220.  T. MENSTRUALIS. 

Abdominls apice rufo; femoribus fulvis, an- 
terioribus basi nigris; tibiis fulvis, basin ver- 
sus albicantibus.   m. 

Statura ^l proportio partium omnino Ichn, 
repentijiL 

Longitudo 6 linearum. Thorax punctalo albo 
ante alas. Scutellum albuni. Jllae fumatohya- 
linae, stigmate radio radice et squamula fuscis, hac 
puncto albo. Pedes coxis et trochanteribus nigris ; 
femoribus anticis flavorufescentibus, latere altero 
nigro, mediis rufis extra nigris, posticis rufis extra 
fuscis; tibiis pallideflavis, apice et latere altero 
rufis, posticis summo apice nigro; tarsis anteriori- 
bus rufis, mediis supra fuscescentibus, posticis 
nigris. Abdomen nigrum; segmento 4 margine et 
summa basi, 5 margine lato et lateribus, 6 et 7 
totis, rufis. 

Marem unicum norimbergensem Sturm trans- 
misit. 

Varietas: 
1. Pedibus anterioribus subtus stramineis. m. 
— Statura et proportio partium sicut in mare ge- 
nuino. Longitudo 6 linearum. Scutellum album. 
Alae fumatohyalinae, stigmate ferrugineo, radio 
fusco, radice et squamula nigris. Pedes antici 
latere altero femorum tibiarum et tarsorum palli- 
destramineis ; medii femorum latere altero apicem 


FA3I.  I,  SECT.  VIII. 633 

versus, tibiarum latere altero toto, stramineis; 
postici tibiarum latere altero in medio pallidestra- 
niineo. Abdomen opacum, confertissime punctum; 
segmentis 1 et 2 dorso subtiliter rugulosis, 3 basi 
subtilissime rugulosa, 4 et 5 marginibus rufescen- 
tibus, 6 rufo basi nigra, 7 toto rufo. 

Marem unicum pedemontanum Bonelli mecum 
communicavit. 

S y n o n y m a : 
Ichn, menstrualis Gravenh. Pedem. n. 87. 


221.  I. ALACER.   u. 

Facie et scutelli apice testaceis; segmentis 
2 et 3 testaceoruGs, dorso niijricante; femo- 
ribus tibiisque anterioribus fulvis, supra ni- 
gricantibus ; tibiis posticis fulvis apioc ni- 
gro.   m. 

Longitudo 5 linearum, Caput facie et ore 
testaceis, mandibulis apice nigro. Antennae por- 
rectae setaceae, fere corporis longitudine; arti- 
culo 1 subtus testaceo. Thorax gibbus. ScuteU 
lum apice testaceo. Alae fumatohyalinae, stig- 
mate radio et squamula fuscis, radice testacea; 
areola subtriangulari. Pedes crassiusculi, prae- 
cipue femoribus posticis crassioribus quam in plu- 
riniis cospeciebus; anteriores testacei, coxis tro- 
chanteribus et femorum latere convexo nigris; 
postici nigri, tibiis testaceis apice nigro. Abdo^ 
men capite thoraceque longius et duplo fere an- 


634 ICHNEUMON 

gustius, nitidissJmum ; segmento 1 laevi nigro; 
2 nigro, margine testaceo; 3 testaceorufescente, 
dorso nigro; 4 nigro, angulis baseos testaceis; 
sequentibus nigris. 

Individuura  unicum  austriacum Dahl  mihi 
transmisit. 

Nota: 
Hic Ichneumon, segmento 1 apicem versus sen- 
sim dilatato, laevissimo, areola subtriangulari, ad 
familiam primam Trjphonum prope accedit. 


FAM.  I,   SECT.  IX. 635 


S  E  C  T I  O   IX. 

Scutello nigro; abdomijie vel toto rufo vel rujo 
et nigro, 

Colore abdominis haec sectlo cum antecedente 
convenit; interduni abdomen nigrum est apice rufo 
{Ichn. haemorrhoidali) , aut marginibus segmen- 
torum rufocastaneis (Ichn. pusillatori). Varietas 
Ichn. sputatoriSy abdomine toto nigro, hanc sectio- 
nem cum sectione prima conjungit. Varietates 
Ichn. haemorrhoidalis , sputatoris , facialis et 
castanei, scutello albo- aut castaneo-notato, ia 
sectionem 8 transeunt. Ichn. fumigatoris varietas 
et Ichn. bellus, segmento 7 puncto albo, ad sectio- 
nem 10 spectant. 

E sectione 1 varietates Ichn. comitatoris , ni- 
gritarii, lineatoris, corruscatoris , rubelli et spi- 
nigeri, segmentorum marginibus rufescentibus aut 
castaneis, propius accedunt ad hanc sectionem; e 
sectione 7 Ichn. luctatorii et glaucatorii varieta- 
tes scutello nigro; e sectione 8 varietates nigroscu- 
tellati Ichn. rufini et microsticti. 


536 ICHNEUMON 


222. '^. ARROGATOR. 

Alis nigrofuscis,  stigmate fulvo; segmentis 2 
et 3 fulvis.  m» 

Statura et proportio partium omnino speciei 
insequentis. 

Longitudo 8 — 9 linearum. j4lae nigrofuscae, 
subdiaphanae, stigmate fulvo, radio radice et squa- 
mula nigris, areola triangulari j alis posticis inter- 
dum apice subhyalino. Pedes antici tibiis tarsis- 
que subtus fuscoferrugineis. Abdomen segmentis 
2 et 3 fulvis. 

Quaedam specimina, circa Parmam, Genuam, 
Taurinum capta, accepi. Dahl individuum unum 
cepit mense Julio, in quercetis volitans, prope 
Vindobonam, 

Synonyma: 

tchn. arrogator Fabr. Spec. p. 429, n. 54. — 
Piez. p. QQ, n. Q5\ habitat in Italia. 

„   Villers p. 175, n. 120; in Gallia australi. 

„   Rossi n. 762; habitat ruri. 

„   Olivier p. 183, n. 100. 

„   Gmel. ed. Linn. p. 2689, n. 135. 

„   Panzer ad Schaeff. tab. 111, fig. 1. 

„ Trentep. in Iside 1826, p. 222, n. 38 (lon- 
gitudine ultra 10 lineas). 

„   Thunb. Ichn., n. 358. 

„   Gravenh. Pedem., n. 88. 


FaM.  I,  SECT.  IX. 537 

Ichn. melanopterus Grael. ed. Linn. p. 2698, n. 
266 (haiid p. 2721, n. 400, generi Bra- 
conum adnumerandiis). 

Nota: 

Villers, loco citato, hujus sjieciei femmarujn 
mentioneni facit, macula alaruni (stigniate) fusca; 
quaeritur an revera feminae hujus Ichneumonis 
fuerint? 

Hanc speciem Schrank male ad Ichn. semian- 
nulatum adhibuit, de quo conferas nostrum spU' 
tatorem, n. 226. 


223.   I.^FUMIGATOR. 
Segmentls 2 ct 3 rufis.   m. f, 

Longitudo maris 6 — 7, feminae 5 — 7 Hnea- 
rum. Antennae maris porrectae, setaceae, cor- 
pore breviores; feminae involutae, dimidii corporis 
longitudine vel paulo breviores, articulis mediis 
plerumque subtus subfuscescentibus. Thorax 
gibbocylindricus, maris paulo gibbosior; meta- 
thorace tuberculis duobus parvis subacutiusculis, 
in mare obsoletioribus. Jlae fumatohyalinae, 
stigmate vel testaceo vel ferrugineo vel fusco, 
radio radice et squamula nigris, areola quinque- 
angulari. Pedes maris mediocres, nigri; tarsis 
mediis fuscis, anticis pallidioribus; tibiis anticis 
interne stramineis, mediis vel totis nigris vel fuscis 
interne pallidioribus;  femoribus anticis apice in- 


-11' 


538 ICHNEUMON 

terne straniineis, niedlis interdum apice ferrugi- 
neoj feminae crassiusculi, nigri, tarsis subtus 
fuscisj tibiis anticis interne ferrugineo-rufis, poste- 
rioribus rarius fuscescentibus. Abdomen maris 
thorace duplo longius vel paululum brevius, ejus 
auteni latitudine, feminae capitis thoracisque lon- 
gitudine et latitudine, ovatum vel oblongoovatum, 
apice obtusiusculo; segniento 1 nigro, lineis dua- 
bus elevatis, subtiliter ruguloso, 2 et 3 rufis aut 
fulvis aut badiis;  sequentibus nigris. 

Mares et feminas, circa Halam Saxonum, No- 
rimbergam, Sickershausen etm Sudetis Silesiae 
captos, accepi; ipse quaedam individua mense 
Augusto in umbellatis circa Helmstadium et Got- 
tingam cepi; quaedam feminae parmenses et pe- 
demontanae mihi communicatae sunt; individuum 
maximum femininum, e Gallia meridionalij ab- 
domine crassiore et metathorace submutico a reli- 
quis individuis distinctum, vidi in museo Comitis 
de Hoffmannsegg sub nomine Ichneum, arroga- 
toris Fabr. 

Varietates: 
1. Segmento 3, vel etiam 2, colore nigro 
imbutis. m. f. — Tibiae anticae subtus plerumque 
ferrugineae, rarius in femina albidostramineae. Ab^ 
domen colore variat: 1) Segmentis 2 et 3 rufis, 
disco nigricante. — Hic mas pedemontanus statura 
paulo graciliore a reliquis differt. — 2) Segmen- 
tis 2 et 3 badiis, 3 disco nigro. — Hunc marem, 
staturapaulo crassiore a reliquisdistinctum,F^///er 


FAM.  I,  SKCT.  IX. 539 

prope Gottingam ceplt. — 3) Segmentis 2 et 3 
rufis, marj;lne nigro; vel scgmento 2 toto rufo, 3 
nigro angulis baseos rufocastaneis niacula discoi- 
dali nigrobadia obsoleta. — Feminas duas pede- 
montanas Boncllio debeo. 

2. Segmento 7 pitncto alho. f. — Longitudo 5 
linearum. — Caeteris feminae genuinae respondet. 

Unicum individuum Jlichter prope Vratisla^ 
viarn cepit. 

S y n o n y m a : 
Ichn. /umigator Graxenh, Pedem., n. 89. 

Nota: 
Ichn. agilis Cbristii pag. 369 tab. 39 fig. 4, 
quem in Monograpbia Icbn. PedenKjnt. interroga- 
tive ad hanc speciem adblbui, vix huc referri 
potest, cum segmenta 2 — 4 rufa describantur, in 
icone autem totum abdomen rufum exhibitum sit. 


224.  I. IIAEMORRIIOIDALIS. 

Abdominc nifo,  scgmcnto  1 ncc iion macula 
dorsali scgmcntorum  3 — 6 nigrls,   ni. 

Longitudo 5 — 7 linearum. Capwf palpis, or- 
bllis oculorum internis, puncto laterali clypei, 
inlerdum etiam punctis duobus parvis infra an- 
tennas, albis. Antennae porreclae, selaceae, cor- 
pore breviores, interdum sublus fuscoferrugineae. 


540 ICHNEUMON 

Thorax gibbulus, puncto albo ante alas. Alae 
subfumatohyalinae, stigmate fusco aut piceo, radio 
radice et squamula nigris, hac interdum puncto 
albido; areola fere triangulari. P^d^j mediocres; 
anteriores vel rufi, coxis et trochanteribus nec 
non femorum mediorum basi nigris; vel nigri, 
femoribus tibiisque subtus stramineis, illis inter- 
dum apice solo stramineo aut ferrugineo, supra 
apicibus summis femorum tibiarum et articulorum 
fuscescentium tarsorum ferrugineis, tibiis interdum 
supra totis fuscoferrugineis, apice et basi quibus- 
dam individuis pallidioribus, femoribus mediis raro 
fere totis nigris; postici nigri, tibiis vel totis ni- 
gris, vel basin versus ferrugineis, vel ferrugineis 
apice nigro, tarsis fuscoferrugineis aut fuscis, femo- 
ribus interdum intra castaneis. Abdomen oblon- 
goovatum, depressiusculum, thorace duplo fere 
longius et paulo angustius, subtilissime et confer- 
tissime punctum; segmento 1 lineis duabus ele- 
vatis, subtiliter ruguloso, nigro, rarius puncto 
dorsali sanguineo; 2 basin versus subtilissime ru- 
guloso, rufo aut rubricoso; 3 — 6 nigris, lateribus 
et margine apicali, latiore vel angustiore, rufis 
aut rubricosis; 7 toto rufo aut rubricoso. 

Quaedam individua, in Hercjnia^ prope Got- 
tingam et in Austria capta, accepi. 


Varietates: 

1. Abdomine nigro; segmento 7 nec non late- 
ribus segmentorum 4: et 5 obscurorubricosis, — * 


FAM.  I,   SECT.  IX. 541 

Caput et thorax toti nigri. — Caetera siciit iu 
mare genuino. 

Specimen unicum cepit Reusmann prope Han- 
noi^eram, 

2. Ahdomine nigro ; segmentis 2 et 5 laterihus 
et margine , 4 — 6 laterihus , 7 toto^ castaneis, — 
Longitudo 5 linearum. — Caetera sicut in mare 
genuino. 

Unum individuum Fehler prope Gottingam 
cepit. 

S^.Scutello punctis duohus ohsoletis alhis ; ah- ^ 
domine hadio, segmento 1 nigro, segmentis 2 — 5 f 
macula dorsali hasali nigricante. — Longitudo 6 
linearum. TJiorax puncto ante alas, alteroque 
infra alas, albis. Pedes nigri, anteriores femo- 
ribus tibiisque subtus stramineis, postici tibiis 
Lasin versus ferrugineis. 

Individuum pedemontanum Bonellio debeo. 

Synonyma: 
Ichn, haemorrhoidalis Gravenh.  Pedem.,  n. 90 
(nostra varietas tertia est). 


225.  I. LUGUBRATOR. 

Alis fuscls; abdomlne rufo, scgmento 1 nlgro; 
tibiis subtus luteis.   m. 

Statura et proportio partium speciei antece- 
dentis. 


542 ICHNEUMON 

Longitudo fere 7 llnearum. Caput palpis, 
niandibularum medio, orbitis oculorum facialibus, 
lineaque transversali clypei, medio interrupta, 
testaceorufis. ^lae fuscae, stigmate radio et squa- 
inula nigris. Pedes femoribus anterioribus subtus 
apicera versus pallide testaceis; tibiis subtus pal- 
lide testaceis, posticis apicem versus nigris; tarsis 
anterioribus subtus testaceis. Abdomen rufum, 
segmento 1 nigro. 

Individuum unicum a Reusmanno accepi, patria 
ejus autem ignota est. 

Synonyma: 
Ichn, lugubrator Gravenh. Uebers. , n. 3729. 


226.  I. SPUTATOR. 

Coxis posticis miiticis ; segmentis 2 et 3 tibiis- 
que rufis ; antennarum annulo albo.   m. f, 

Statura et proportio partium Ichn, fumiga- 
toriSy n. 223; femina autem antennis pedibusque 
longioribus et gracilioribus. 

Longitudo 5 /^ — 7 linearum. Antennae dimi- 
dio corpore longiores, porrectae, feminae apice 
curvatae; articulis 8 — 14, vel plurimis eorum, 
tribus lateribus albis, mari rarius solis 11 et 12 
supra puncto albo. T hor ax ^xhhws, Alae fumato- 
hyalinae, stigmate rufo autfulvo, radio radice et 
squamula nigris, areola quinqueangulari. Pedes 
nigri ; femoribus anticis apiee rufis ; tibiis anterio- 


FAM.  I,  SECT.  IX. 543 

rlbus riifis, niediis interdum mari apice nigro, 
posticis rufis apice plerumque nigro. Abdomen 
feminae paulo latius quam mari, apice obtusius- 
culo; segmentis 2 et 3 rufis aut badiis, 2 interdura 
sunima basi 3 summo margine nigro; 1 iuterduni 
raacula apicali rufa. 

Plures raares et feminas passim in Silesia, prae- 
sertim in montibus, umbellatas frequentantes, cepi 
raense Augusto et initio Septembris; plures circa 
Norimbergamy Sickershausen, 3Iciningen, \i\ 
Avstria, nec non circa Parmam, Gcnuam et iu 
Regione pedemontana capti, mecura coraraunicati 
sunt. 

Varietates: 

1. Antennis tricoloribus. f. — Antennae arti- 
culis 3 — 9 rufis^ 11 — 14 tribus lateribus albis. 
Coxae posticae supra badiae. — Caetera sicut in 
feraina genuina. 

Uaicura individuura cepi die 11 Septenibris in 
umbellatis prope Pirschen. 

2. Tibiis anterioribus aut posterioribus ni- 
gris. ra. — Individuuni ununi, tibiis anterioribus 
fuscis, anticis subtus flavicantibus, raediis subtus 
ferrugineis,5o72^//iraihi transraisit; alterura, longi- 
tudine 7^2 linearum, antennarum ^rUciiWs 13 — 15 
albonotatis, tibiis anticis rufis subtus pallidetesta- 
ceis, mediis fuscis subtus rufis, posticis nigris sub- 
tus ferrugineis, ipse cepi die 25 Septembris prope 
Trajectum ad Viadrum, in loco aprico in frutetis. 


544 ICHNEUMON 

3. Tihiis omnibus nigris, f. — Longitudo 
5 % — 6 linearum. ^lae stigmate fusco aut fusco- 
piceo. Pedes nigri, tibiis anticis subtus albidis 
aut albidostramineis. Abdomen segmentis 2 et 3 
rufis, 4 interdum lateribus badiis. — Caetera sicut 
in femina genuina. 

Duo specimina, circa Parmam et Toscanam 
capta, a Sam^itale mecum communicavit. 

4. Segmento 2 rufo , 3 fusco ; thorace et scu- 
tello obsolete castaneo-maculatis. m. — Longi- 
tudo paulo ultra 6 lineas. Antennae articulis 
3 — 6 subtus ferrugineis, 7 — 10 albis subtus ferru- 
gineis, 11 — 14 totis albis , 15. — 17 fuscis puncto 
albo, sequentibus fuscis, subtus ferrugineis sensim 
obscurioribus. Thorax suturis lateralibus obso- 
letissime castaneis. Scutellum apice obsolete 
castaneo. Alae subtestaceohyalinae, stigmate 
stramineo, radio radice et squamula fuscis, areola 
subtriangulari. Pedes coxis posterioribus macula 
castanea; femoribus anterioribus nigrofuscis, an- 
ticis toto latere altero mediis geniculo solo stra- 
mineis; tibiis rufis, posticis apice fusco; tarsis 
mediis et posticis fuscis. Abdomen segmento 1 
apice castaneo; 2 toto castaneo, 3 fusco puncto 
laterali castaneo. 

Individuum pedemontanum Bonelli transmisit. 

5. Segmentis 2 et 5 rufis nigromaculatis. m. — 
Abdomen segmento 2 vel ruio, basi et punctis 
duobus dorsalibus nigris,  vel nigro margine rufo 


FAM. I, SECT. IX. 54a 

aut castaneo, interdum etiam raacula laterali badia; 
3 vel rufo, margine aut punctis duobus dorsalibus 
nigris, vel badio apice autsummabasi punctisque 
duobus dorsalibus nigris. — Gaetera sicut in mare 
genuino. 

Quosdam cepi mense Augusto et initio Sep- 
tembris, prope Cudovam Woelfelsgrund et Got^ 
tingam j in umbellatis. 

6. Abdomine nigro, segmento S macula late^ 
rali badia obsoleta. m. — Caetera sicut in mare 
genuino. 

Duo individua cum varietate antecedente prope 
Cudoi^am cepi. 

7. Abdomine toto nigro. m. — Longitudo 
6 — 7 /^ linearum. Antennae et alae sicut in specie 
genuina. P^de^ femoribus anticis vel totis nigris 
vel apice, interdum etiam toto latere interno, fer- 
rugineis, mediis interdum apice ferrugineo; tibiis 
anticis rubro- aut fulvo-ferrugineis, mediis vel 
sicut anticae vel apice nigro vel nigris basi badia, 
posticis vel totis nigris vel basin versus obscuro- 
ferrugineis, rarius fere totis ferrugineis apice solo 
nigro. Abdomen nigrum, interdum subcoerules- 
cens; segmentis 1 et 2 rarius fusconigricantibus 
aut incisuris ferrugineis. 

Copiam horum mariura legi, saepe cum mari- 
bus genuinis eodem loco et tempore, mense 
Augusto passim in montibus Silesiae, in umbella- 

Iclm. Europ. Pars I. 35 


546 ICHNEUMON 

tis, rariiis in fruticetis; nonnullos etiam prope 
Helmstadium cepi; quidam, circa Sickershausen, 
Norimbergam , Trajectum ad Moenum, Genuam 
et in Regione pedemontana capti, niihi transmissi 
sunt. 

S y n o n y m a : 

Speciei  genuinae: 
Ichn. sputator Fabr. Ent.  II,  p. 153,  n. 81. — 
Piez. p. 66, n. 61. 
„   Panzer Fauna XIX, tab. 20; raro prope No- 

rimbergam. 
„   Cederhielm p. 159, n. 491. 
„   Thunb. Ichn. 106. 
„   Gravenh. Pedemont. , n. 91 
„   Trentep. in Iside 1826,  p. 216. 
Crjpturus sputator Lamarck p. 141. 

Varietatum: 
2) Ichn. semiannulatus Schrank Austr.,  n. 713. 
4) Ichn.  sputator Gravenh.  Pedemont.,  n.  91, 

var. 1. 
7) Ichn. ferruginosus  Gmel. ed. Linn. p. 2688, 

n. 254 (haud confundatur cum Ichneum, 
ferrug. p. 2709, n. 356). 
Ichn. molitorius Schrank Boica, n. 2072 var. d. ? 

(Conferas quae sub nostro Ichneumone 

molitorio, n. 87, de hoc Schrankii Ich- 

neumone monui). 


FAM  I, SECT.  rx. 547 

Notar 

Sub noniine Ichn. semiannulati aut semiannu- 
latoris auctores species plures diversas descripse- 
runt et confuderunt: — Quem Sclirank sub nomine 
semiannulati \i\ Fauna Boica exhibuit, ego ad va- 
rietateni secundam sputatoris retuli; sed Ichn. 
semiannulatus Schrankii in Beitraeg. 89 §. 53 
descriptus, magnitudine et statura Ichn. (Pimplae) 
manifestatoris, ab illo longe differt. Ichn. arro- 
gator Fabr. quem Schrank in Fuessl Magaz. I, 
pag. 293, n. 713 ad j^/77/an/?i//^/fw/n adhibuit, spe- 
cies est peculiaris (v. supra n, 222). Denique 
Schrank citat Ichneumonem Geoffroii 47 p. 341, 
quem Fourcroy pag. 409, n. 48 Ichn. ani appel- 
lavit, cujus descriptio autem haud ad semiannula- 
tum quadrat. — Yillers pag. 162, n. 85 ad semi- 
annulatum citavit Schrankii et Geoffroyi Ichneu- 
niones laudatos; e descriptione Villersiana auteni 
patet, auctorem plures species minores confudisse. 
— Olivier p. 179, n. 76 ad Ichn. semiannulato- 
rem laudavit loca e GeofTroyo Schrankio et Vil- 
lersio allegata, sed hic Olivieri Ichneumon, ab- 
dominenigro, apice rufo, satis differt, potiusque 
ad feminam nostri IcJin. melanocastani ^ n. 231 
adhiberi posset. Walckenaer pag. 57, n. 42 ad 
Ichn. semiannulatorem diagnosin Geoffroyanam 
excerpsit, citatis GeofFroyi et Olivieri Ichneumo- 
nibus, n. 47 et 76. 

Antequam nostri Ichncumonis sputatoris \ixr\e' 
tates 4, 5 et 6, quibus species genuina sensini in 
varietatem7, abdomine toto nigro, transit, videram, 

35^ 


548 ICHNEUMON 

varietatem 7 ipsani pro inare Ichneumonis comita" 
toris habuerani, licet haec conjunctio mihi semper 
suspecta esset, cuni feminae (Ichn. comitator) nun- 
quam in nostris regionibus reperirentur, mares 
(Ichn. sputator) autem frequentes essent. E sen- 
tentla Trentepohlii (Revis. p. 10) Ichn. sputator 
et Ichn. culpatorius in museo Fabriciano in unam 
speciem jungendi sunt. 

227.  I. CLTLPATOR. 

Coxis posticis calcaratis, scgmentis 2 ct 3 ti- 
biisque castaneis autrufis, annulo antcnnarunx 
albo.   f. 

Statura et proportio partium feminae antece- 
dentis, sed abdomine apice acutiore, coxis posti- 
cis calcaratis, differt. 

Longitudo 5 — 7 linearum. Antennae dimidio 
corpore longiores, apice curvatae; articulis 9 — 14 
aut 10 — 14 tribus lateribus albis. Thorax gibbus. 
Alae fumatohyalinae, stigmate rufo aut fulvo, 
radio fusco, radice et squamula nigris. Pedes ni- 
gri; coxis posticis subtus dente valido obtusiusculo 
armatis; femoribus anterioribus apice testaceo aut 
rufescente; tibiis rufis aut castaneis, interdum 
fuscocastaneis, anterioribus subtus fulvis, posticis 
interdum summo apice nigro; tarsis fuscis, ante- 
rioribus subtus pallidioribus. Abdomen capite 
thoraceque longius, thoracis latitudine, apice sub- 
obtusiusculoj segmentis 2 et 3 castaneis, rarius 
rufis.   Aculeus absconditus aut subexsertus. 


FAM.  I,   SECT.  IX. 549 

NonnuUa individua circa Vratishwiam versus 
finem Maji lecta sunt; alia quaedam, circa Hanno^ 
veram Niesky et Parisios^ uec non in Volhynia 
et Tauria, capta, accepi. 

Varietates! 

1. Segmentis 2 et S testaceis , 3 margine ni-' 
gro. — Tibiae anteriores extra fuscae, posticae 
totae fuscae. — Caetera sicut in specie genuina. 

Unicam feminam Fehler prope Gottingam 
cepit. 

2. Segmento 2 solo castaneo. — Tibiae vel 
rufae, anteriores intra fulvae, vel fuscae intra 
rufae. Abdomen nigrum, segmento 2 castaneo aut 
badio. — Caetera sicut in femina genuina. 

Unum individuum cepit Reusmann prope Han-' 
noveram; alterum pedemontanum , idque mini- 
mum, longltudine 5 llnearum, tibiis rufis, anterio- 
ribus intra fuhis, Bonclli mlhi transmisit. 

3. Antennis tricoloribus. — Antennae articu- 
lis 1 et 2 nigrls, 3 — 7 rufis, 8 — 13 tribus lateri- 
bus albis, sequentibus nlgris. — Caetera cum 
femina  genulna conveniunt. 

lloc individuum prope Helmstadium cepi. 

Synonyma: 

Ichn, culpator Schrank Boica, n. 2077; circa Gera 
Steingadea et Ingolstadt, mense Augusli. 


550 ICHNEUMON 

Ichn. culpator Gravenh. Pedem. n. 92 (varietas 
nostra secunda est). 

Ichn. sputator Gravenh. Uebers. n. 3738; ubi 
autem citata Fabricii et Panzeri delenda 
sunt (ad varietatem 3 pertinet). 

Nota: 

Ichn. culpator Thunb. Ichn. n. 189, alis fascia- 
tis etc. species est longe diversa. 

Schrank 1. c. mentionem facit varietatis anten- 
nis totis nigris ; num haec forsan mas sit, aut mera 
varietas feminae, num ad speciem alteram redi- 
genda, nescio. 


228.  I. PROCERUS.  n. 

Segmentls  2 et 3 ncc non lateribus  quartl 
rufis.   m. 

Statura et proportio partium Ichn. fumiga- 
toris maris, n. 223, sed parvitate et segmento 
primo laeviore et angustiore differt. Ab Ichneum. 
mutabili, cui affinis est, hie differt segmento primo 
convexiore et angustiore. 

Longitudo vix 4 linearum. Caput interdum 
palpis fuscis et orbitis oculorum internis albidis 
tenuissimis. Antennae interdum subtus apicem 
versus ferrugineae. Alae subfumatohyalinae, stig- 
mate radio et squamula fuscis, radice piceofusca; 
areola subquinqueangulari, subirregulari. Pedes 
nigri;  antici femoribus subtus ferrugineis, tibiis 


FAM.  I,  SECT.  IX. 551 

vel totis ferrugineis, vel latere uno fusco altero 
subtestaceo; medii sunimo femorum apice ferru- 
giiieo, tibiis subtus vel ferrugineis vel substrami- 
neis. Ahdomen segmentis £ et 3 totis, 4 lateribus, 
rufis ; 1 parte antica sublaevi, longitudine latitu- 
dinis,  vix duplo latiore quam petiolus. 

Individuum genuense a Spinola mecum com- 
municavit; alterum gallicum Desmarest , idque 
orbitis oculorum internis albis, antennis apicem 
versus fuscoferrugineis, areola latiore et irregula- 
riore quam in individuo genuensi. 

Varietas; 

1. Segmentis 2 — 4 rufis. — Hic mas a ge- 
nuino differt capite latiore, cellula cubitali inter- 
media regulari pentagona, segmenti primi parte 
antica latiore. — An specie diversus? — Longi- 
tudo 4 linearum. Antennae subtus fuscescentes 
apicem et basin versus totae nigrae. Alae fumato- 
hyalinaCj stigmate piceo, radice radio et squamula 
nigris. Pedes antici tibiarum latere altero et femo- 
rum geniculis testaceis. Abdomen segmentis 2 — 5 
subquadratis, latitudine aequali; 1 apice castaneo, 
2 — 4 rufocastaneis, 4 margine nigricante. 

Mas unicus prope Toscanam captus est. 


552 ICHNEUMON 


229.  I. FUGITIVUS.  n. 

Abdomlne castaneo basi nigra; pedum antC'- 
riorum tibiis femoribusque fulvis, his supra 
nigrisj facie flavomaculata.   m, 

Longitudo 5 linearum. Caput orbitis ociilo- 
rum iiiternis et externis, punctis duobus infra an- 
tennas, oreque, flavis, clypei macula media nec 
noii mandibularum basi et apice nigris. Antennae 
porrectae, subsetaceae, corporis longitudine, ni- 
grae, subtus articulo 1 flavo sequentibus interduni 
fuscoferrugineis. Thorax gibbus. Alae hyalinae, 
apice subfumatohyalino, stigmate radio radice et 
gquamula fuscis, areola subtriangulari. Pedes me- 
diocres, subelongati, femoribus crassiusculis; an* 
teriores dilute rufi, coxis et trochanteribus nec 
non latere convexo femorum superoque tarsorum 
nigris; postici nigri, tibiis basin versus ferrugineis. 
Ahdomen capite thoraceque angustius et longius, 
nitidulum; segmento 1 nigro, parte antica parva 
vix duplo latiore quam petiolusj 2 nigro apice 
castaneo; sequentibus badiis, apicem versus sen- 
$im paulo dilutioribus. 

Individuum wnnm austriacum ^ idque antennis 
subtus ferrugineis, Dahl mihi transraisit, alterum, 
circa Netley captum, Hope, 


FAM,  I,  5ECT.  IX. 553 


230.  I. APRICUS. 

Segmcnto secundo nec non angulis baseos 
tertii castaneis; orbitis oculorum iuternls 
punctoque infra alas albidis.   ni. 

Statura et proportio partium oninino antece- 
dentis, at celliila cubitali  intermedia angustiore. 

Longitudo 4:^2 linearum. Caput oihhis oculo^ 
rum facialibus, linea transversali clypei, puncto- 
que infra antennas, albis. Thorax puncto infra 
alas, alteroque obsoletiore ante alas, albis. Alae 
subfumatohyalinae, stigmate radio radice et squa- 
mula fuscis, areola subtriangulari. Pedes femo- 
ribus anticis latere altero toto, mediis solo apice, 
albidis; tibiis anterioribus latere altero albido, 
posticis basin versus fuscis. Abdomen segmento 2 
badio, 6 angulis baseos badiis. 

Individuum unicum Bonelli cepit die 16 Maji 
in colle prope Taurinum. 

Synonyma: 
Jchn. apricus Gravenh. Pedem. n. 93. 

231.  I. MELAN0CA8TANUS. r 

Abdomine castaneo basi ni^^ra; fcmoribus an- 
tcrioribus rufis macula nigra, tibiis anterio- 
ribus rufis. m. f. (Fcmiiia autcnnarum annulo 
albo). 

Statura antennae et pedes maris longiores 
suut et graciliores quam feminae. 


654 ICHNEUMON 

Longitiido 5 — 6 linearum. Antennae seta- 
ceae; maris porrectae corpore paulo breviores; 
feminae corpore dimidio longlores, apice vel sub- 
cur\atae vel involutocurvatae, articulis 8 — 14, vel 
plurimis eorum, albis subtus ferrugineis aut fuscis. 
Thorax subgibbus. Alae subbyalinae aut fumato- 
hyalinae; stigmate maris piceotestaceo aut fusco, 
feminae rufo aut ferrugineo; radio radice et squa- 
mula fuscis, radice maris interdum picea; areola 
quinqueangulari, maris interdum irregulari sub- 
triangulari. Pedes mediocres ; mari femoribus an- 
ticis rufis, mediis vel rufis latere altero aut basi 
nigris vel totis nigris, posticis nigris interdum infra 
castaneis; tibiisanterioribus fulvotestaceis externe 
interduni rufis, mediis apice nigro, posticis nigris 
ante basin ferrugineis; tarsis anticis subtestaceis, 
mediis fuscescentibus, posticis fuscis; feminaeie- 
moribus anticis nigris latere altero vel toto rufo- 
testaceo vel apicem versus ferrugineo, mediis api- 
ccm versus obscuroferrugineis; tibiis tarsisque an- 
terioribus, vel solis anticis, ferrugineis aut ferru- 
gineostramineis extra fuscescentibus, tarsis inter- 
dum totis fuscis. Ahdomen maris capite tborace- 
que longius, thorace paululum angustius vel ejus 
latitudine; segmento 2 interdum margine casta- 
neo, 3 vel fusco apice rufescente vel rarius toto 
rufo, 4 — 6 vel totis rufocastaneis vel maculis dua- 
bus disci fuscis, 7 toto rufocastaneo; feminae capi- 
tis thoracisque longitudine et latitudine, vel paulo 
longius et angustius, oblongoovatum, apice obtuso 
subcompressiusculo;  obscurocastaneum  seu  ba- || 


FAM.  I,  SECT.  IX. 555 

dium, segmento primo, pleriimque etiam basi se- 
cundi, nigris.   j4culeus absconditus. 

Mares et feminam e Regione pedemontana Bo^ 
nelU mecum communicavit; feminam austriacam 
Dahl transmisitj ipse marem vere prope Scheid- 
nich , feminam prope Grohnde mense Julio in fru- 
tetis, cepi. Mas silesiacus segmento 2 castaneomar- 
ginato, sequentibus totis rufis, femoribus posticis 
infra castaneis, a pedemontanis differt. 

V a r i e t a s : 

1. Femoribus omnibus castaneis nigromacu^ 
latis. m. f. — Pedes femoribus castaneis, posticis 
latere convexo et geniculo nigris, mediis latere 
convexo basin versus nigris, anticis dilutioribus, 
mari totis rufo-castaneis, feminae latere convexo 
basin versus nigris; tibiis anterioribus castaneis, 
in altera femina externe nigricantibus, posticis ni- 
gris, plerumque ante basin castaneis. Abdomen 
castaneum, mari segmentis 1 et 2, basique tertii, 
feminae segmento 1 et basi sccundi, nigris. — 
Caetera ut in spccie genuina. 

Marem et duas feminas Hope legit circa Netley, 

S y n o n y m a : 
Ichn. melanocastanus Gravenh. Ped. n. 94. 
Ichn. semiannulalor Olivierp. 179, n. 76, ad femi- 

nam referri potest. — Conferas notani 

ad nostrum sputatorem , n. 22Q. 
Ichn. restaurator var. a Trentepohl in Iside 1826, 

p. 237.  {Ichn. restaurator genuinus est 

nosler serenus, n. 199). 


556 iciiNiiUivioN 


232.  I. QUADRIANNULATUS,  n. 

Sepfinentls 2 — 5 castaneis,  orbitis  oculorum 
internis et antennarum annulo albis.   f, 

Slixtura et proportio partiuni fere sicut in fe- 
mina speciei sequentis, habitu toto attamen paulo 
crassiore. 

Longitudo 4 linearuni. Caput mandibulis fer- 
rugineis, orbitis oculorum frontalibus albidis. An- 
tennae corpore dimidio vix paulo breviores, apice 
incurvae, articulis 10 — 14 supra albis. Thorax 
gibbulocylindricus. Alae subhyalinae, stigmate 
radjo radice et squamula fuscis, areola subquin- 
queangulari. Pedes subcrassiusculi; antici tibiis 
et femorum apice rufoferrugineis. Ahdomen capi- 
tis thoracisque longitudine et latitudine, oblongo- 
ovatum, apice acutoj segmento 1 lineis duabus 
elevatis, aciculato, nigro, apice castaneo; 2 — 5 
castaneis, 2 basi aciculata, 5 maculis duabus ni- 
gris.   Aculeus exsertus brevissimus. 

Individuum unicum nescio unde e Germania 
accepi, 

233.  I. CASTANIVENTRIS.  n. 

Abdomlne rufo, segmento prlmo nlgro; tibiis ^ 
rufis,  posticis  apice  uigro;  antennarum an- 
nulo albo.   f. 

Longitudo 5 — 6 linearum. Caput palpis fuscis, 
inandibulis  interdum  badiis.   Antennae capitis 


FAM.  I,  SECT.  IX. 557 

thoracisque longltudlne, apice iuvolutae, artlcu- 
lis 8 — 14 aut 10 — 14 supra albis. Thorax cyVm^ 
dricus aut glbbocylindricus. j4lae hyalinae aut 
ilavescenti- vel funiato-hyalinae, stigmate ferru- 
gineo, radlo radice et squanuihi nlgris, areoh^ tri- 
anguhui. Pd^cZf^ niedlocres aut crassiusculi; ante- 
rioresnlgri, fenioruni apice nec non tiblls tarsis- 
que, vel totis vel infra, ferruginels aut testaceis; 
postici vel nigri, tiblis ferrugineis aut rufocasta- 
neis aplce nlgro, aplce fenioruni interduni ferru- 
glneo, vel rufi, coxis et trochanteribus nec non 
aplce femorum et tlbiaruni nigrls, larsls fuscis. 
Ahdomen oblongoovatum capitls thoraclsque lon- 
gltudine vel paulo longlus, vix autem pauhj an- 
gustius, apice acuto, rufum aut rufocastaneuni; 
segmento 7 dihitiore; 1 nigro, interdum apice, 
rarius parte antica tota, castaneo aut rufo, subti- 
lissime aciculato; 2 basi subtilisslme aciculata. 
Aculeus exsertus, brevissimus, nlger. 

Feminam fennicam mislt Sahlberg , austria- 
cam Dahl; tertiam cepi mense Juho in frutetis 
^ro^e Grohnde, quartam, eamque minorem, sta- 
tura pedlbusque gracilioribus, femoribus posticis 
rufis aplcenigro, mense Augusto in frutetis prope 
Cosel. 


558 ICHNEUMON 


234.  I. CASTANEUS. 

Abdomlnc pcdlbusque ruGs, coxis et trocban- 
tcribus  nigris;  antcnnarum  annulo  albo.   f. 

Statura et proportio partliim siciit in antece- 
dente, sed antennis pedibusque longioribus et gra- 
cilioribus. 

Longitudo 57^ linearum. Caput orbitis oculo- 
rum frontalibus tenuibus testaceis. Antennae cor- 
pore dimidio longiores, pauloque longiores quam 
in varietatibus 1 et £, apice incurvae; articulo 1 
subtus rufo; 8 — 14, vel eorum plurimis, albis sub- 
tus plerumque puncto ferrugineo aut fusco. Tho- 
rax subgibbus. Alae hyalinae, stigmate testaceo, 
radio et radice ferrugineis seu fuscescentibus, 
squamula fusca, areola subquinqueangulari. Pedes 
mediocres, rufi, coxis et trochanteribus nigris. 
Abdomen rufocastaneum, capite thoraceque lon- 
gius, thoracis latitudine, apice acuto; segmentis 
2 — 4 aequilatis, 1 lineis duabus elevatis obsoletis. 
Aculeus exsertus brevissimus niger. 

Feminam unicam cepi, cum duabus varietatis 
primae, die 31 Maji in vallo gottingensL 

Varietates: 

1. Scutello rufcscente. f. — Longitudo fere 
5 linearum. Tliorax interdum linea rufa infra 
scutellum. — Caetera sicut in femina genuina, 
cum qua etiam eodem loco capta est. 


FAM.  I,  SEGT.  IX. 559 

2^ Femoribus maximam partem nigris. f. — 
Longitudo fere 5 linearum. Caput interclum orbi- 
tis oculorum frontalibus tenuibus flavicantibus. 
Antennae articulo 1 subtus punclo castaneo. Pe- 
de'^ anteriores rufi, coxis et trocbanleribus nigris, 
femorum latere altero fusco; postici nigri, femo- 
rum basi summa badia, tibiis badiis apice nigro. 

Unum individuum Fehler prope Gottingam 
cepit; aheTum Manger \)vo\)e JVarnihrunn , id(}ue 
orbitis oculorum frontalibus llavicantibus, anten- 
nis crassioribus quam in reliquis hujus speciei in- 
dividuis, fere aeque crassis ac \\\ Iclincuni. casta- 
nicentre, inter quem et castaneum haec varietas 
quasi medium tenet. 

3. Pedibus anterioribus nigris, posticis rujis. f. 
— Longitudo S"/^ linearum. Antennae gracilis- 
simae, fere graciliores quam in femina genuina. 
Pedes anteriores nigri, subtus tibiis et femorum 
apice eborinisi postici rufi, coxis et troch:niteri- 
bus nigris, tibiarum apice summo nigricante, tar- 
sis fuscis. — Caetera sicut in specie genuina. 

Individuum genuense a Spinola mecum com- 
municavit. 

4. Scutello rufoj abdominis apice nigro. f. — 
Longitudo fere 4 — 4% linearum. Caput inter- 
dum orbitis oculorum frontalibus tenuibus albidis. 
jintcnnae vel nigrae, articulis 10 — 13 albis; vel 
articulis 1 et 2 nigris, 3 — 8 fuscis, 9 — 14 albis 
subtus puncto fusco, sequentibus fuscis.   Thorax 


560 ICHNEUMON 

puncto ante alas, altero infra alas, lineolaque infra 
scutellum,ruris aut obsoleteferrugineis. Scutellum 
rufuni aut ferrugineuni. j4lae subfuniatohyalinae, 
irideae, stigniate testaceo, radlo radice et squa- 
inula ferrugineis aut fuscescentibus, areola quin- 
queangulari aut subquinqueangulari. Pedes vel 
rufi, coxis et trochanteribus nigiis; vel fenioribus 
anticis testaceis, mediis rufis latere altero fusco, 
posticis nigrofuscis basi rufa; tibiis rufis, posti- 
cis apiceni versus subfuscescentibus; tarsis rufis, 
posticis subfuscescentibus. JbdomenYuiiim; seg- 
mento 5 vel toto nigro vel basi castaneo; 6 et 7 
nigris. 

Unam feminam cepi in monte Zobtenberg 
prope Zobten, medio Maji; alteram pedemonta- 
namy eamque minorem, capite toto nigro, pedibus 
paululum gracilioribus magisque colore nigro im- 
butis, Bonelli transmisit. 

5? Abdominis hasi apiceque nec non pedibus 
anterioribus nigris; facie albomaculata. m. — 
Longitudo 4 linearum. Caput palpis, clypeo, 
macula cordiformi faciei, orbitisque facialibus, 
albis. Antennae porrectae, corpore paulo bre- 
viores ; articulo 1 subtus puncto albo. Alae fuma- 
tohyalinae, stigmate piceo, radio radice et squa- 
mula fuscis, areola subtriangulari. Pedes anterio- 
res nigri, tarsis tibiisque subtus testaceoalbidis, 
femoribus anticis subtus totis, mediis solo apice, 
testaceoalbidis; postici coxis et trochanteribus ni- 
gris, femoribus tibiisque rufis, his apicem versus 


FAM.  I,   SECT.  IX. 561 

nigris, tarsis nigris. ^^dom^/j capite thoraceque 
paulo longius et paulo angustius; segniento 1 ni- 
gro niargine rufo, 2 — 5 latitudine aequali rufis, 
6 et 7 nlgris. 

Unicuni niarem austriacum Bessero debeo. 


Synony ma: 

Ichn, castaneus Grav. Pedem. n. 95. — Varietas 
illic dcscripta ad nostram varietatem 4 
speclat. 

Nota: 

Feminae hujus speciei, habitu, statura, forma 
et proportione partium, praecipue aculeo exserto, 
propius accedunt ad famiiiam primam CryptO" 
rum , solisque pedibus paulo crassioribus distin- 
guuntur, licet individuum pedemontanum varieta- 
tis quartae etiam pedibus paululum gracilioribus 
a reliquis individuis hujus speciei difTcrat. Praeter 
colorem autem, haec species quoque antennis gra- 
cilioribus et crassioribus variat. Quaeritur, an 
forsan quaedam varietates, praesertim varietas 
tertia et varietas quinta, quam interrogative pro 
niare feminarum reliquarum descripsi, species sint 
peculiares? 


Iclin. Europ. Pars I. 36 


562 ICHNEUMON 


235.  I. AULICUS.  n. 

Segmentls 1 — 3  tibils  et  tarsis  testaceofla- 
vis; annulo antennarimi flavo,   m. 

Longitudo4% linearum. u4 ntennae i^orrectaey 
setaceae, corpore breviores, \el articulis 7 — 11 
et 18 — 19 subtus, 12 — 18 totis, flavis, vel solis 
articulis 13 — 16 flavis subtus puiicto nigro. Tho^ 
7'aa: gibbulus, metathorace tuberculis duobus acu- 
tiusculis. u4lae fumatohyalinae, stigmate rufo, 
radio fusco, radice fusca aut picea, squamula nigra, 
areola quinqueangulari. P^d^^ subgraciles , coxis 
et trochanteribus nigris; femoribus anticis testa- 
ceorufis basin versus nigris, posterioribus nigris 
geniculo testaceorufo; tibiis tarsisque testaceofla- 
vis. Abdomen subtilissime et confertissime punc- 
tum, capite thoraceque paulo longius, thoracis 
latitudine, ovatolanceolatum, depressiusculum; 
segmento 1 diluterufo, lineis duabus elevatis; 
parte antica latitudine longitudinis, duplo bre-r 
viore et duplo latiore quam petiolus; 2 — 3 testa- 
ceoflavis, 3 marginem versus nigro, margine summo 
ipso rufo; sequentibus nigris, 4 interdum margine 
summo tenui rufescente. 

Marem unum e Volhynia Besser mecum com- 
municavit, alterum, prope Trajectum ad Moe- 
num captum, eumque articulis pluribus antenna- 
rum flavis, de Hejden, 


FA3I.  I,  SECT.  IX. 563 

236.  I. ALBILARVATUS. 

Abdomlne rufo basi nlgra, tiblis anlcriorlbus 
rufis,  facie et annulo  antcnnarum albis.   m» 

Longitudo 4 /^ — 5 lineariim. Caput facie ore- 
quealbis, maiidibiilaruni apice nigro. jinlennae 
porrectae corporis longitudine; articulo 1 subtus 
albo, 15 — 20 — 21 totis albis, interdum etiam 
10 — 14 et 22 subtus albis, vel 2 — 14 et 21 cum 
sequentibus subtus ferrugineis. j4lae subhyalinae, 
radio et stigmate fuscis, radice et squamula nigris. 
Pedes mediocres, nigri; anteriores vel tarsis tibiis 
femoribusque rufis, his latere convexo fuscescente, 
vel nigri femoribus subtus testaceis, tibiis tarsis- 
que subtus ferrugineis. Abdomen thorace an- 
gustius etlongius; segmento 1 nigro lineis duabus 
elevatis, 2 rufo basi nigra, 3 et 4 vel totis rufis vel 
basi summa obscuriore, 5 et 6 vel fuscescentibus 
margine rufo vel rufis basi summa obscuriore, 
7 fusco. 

Unum individuum Bonelli e Regione pedemon- 
tana mihi transmisit, alterum vidi in museo Comi- 
tis de Hoffmannsegg, 

Varietas : 

1. AbdominenigrOy segmentorum marginibus 
castaneis. m. — Jntennae nigrae, articulis 16 — 20 
albis subtus puncto fusco. Pedes anteriores femo- 
ribus rufis supra nigris, tibiis tarsisque testaceis 

36* 


564 ICHNEUMON 

siipra fiiscescentibus.   Ahdomen segmentis 2 — 6 
luargine et lateribus castaneis. 

Unicum individuum Besser e Volhynia trans- 
i^isit, 

Synonyma: 
Ichn, albilarvatus Grav. Pedem. n. 96. 


237.  I. PULCHRICORNIS.  n. 

Segmenlis 1 — 3 nec non basi quarli riifls; 
pedibus rufis, coxis et trochanteribus nigris, 
femoribus posticis fuscis basi rufa; antenuis 
tricoloribus.   f. 

Statura et proportione partium haec femina 
medium tenet inter Ichneum. castaneum et qua^ 
driannulatum ; illo est paulo crassior, hoc paulo 
gracilior. 

Longitudo 4 linearum. Caput vestigio orbita- 
rum internarum albarum. Antennae corpore dimi- 
dio paululum longiores; art. 1 et 2 nigris subtus 
rufis, 3 — 8 rufis, 9 — 14 albis subtus puncto fusco, 
sequentibus fuscis subtus ferrugineis. Alae sub- 
fumatae, stigmate testaceo, radio radice et squa- 
mula ferrugineofuscis, areola subquinqueangulari. 
Pedesvv\£\, coxis et trochanteribus nigris; postici 
femoribus basi et latere altero fere toto rufis, tar- 
sis et summo tibiarum apice fuscis. Abdomen 
capite thoraceque paulo longius, thoracis iatitu- 
dine,  ovatolanceolatum;  segmentis  1 — 3  rufis. 


FAM.   f,  SKCT.   IX. 565 

3 margiiie fuscescenle, 4 riiro apice nigro, sequen- 
tibus nigris. 

Unicam feminam cepit Alanger prope IVann- 
brunn. 


Coxis poslicis calcaratis ; scgmentis 1 — 6 pc- 
diLiisquc runs, coxis "el trocliuiiteribus ncc 
iion gcnubus posticis uiijrisj antcuuls liico- 
loribus.   f. 

Statura el proportio partium feminae sequen- 
lis, cum qua haec etiam antea conjuncta erat, sed 
coxis posticis calcaratis et antennis gracilioribus 
(lifTert. 

Longitudo 2% linearum. Antennae curvatae, 
dimidii corporis longitudine; articulis 1 et 2 fus- 
cis, 3 — 6 rufis, 7 — 9 rufofuscis, 10 — 13 — 14 
albis, sequentibus fuscis. Alae subfumatae aut 
subhyalinae, sligmate et radio piceis aut strami- 
neis, radice albida, squamula fusca aut fuscofer- 
ruginea, areola quinqueangulari. Pedes rufi aut 
fulvi, coxis et trochanteribus nigris; postici coxis 
calcare longo (sicut in Ichneum. culpatore n. 227) 
armatis, apice femorum et tibiarum nigro aut 
fusco, tarsis fuscis. Abdonien segmenlis 1 — 5 
rufis aut fulvis, petiolo nigro. 

Individuum austriacuin allerumque brisgoviense 
Dahl et Mcnzinger mecum communicaverunt. 


566 ICHNEUMON 


239.  I. CELERATOR. 


Segnicntis 1 — 4 pcdibiisque rnfis, coxis ct 
trochanteribus nec non geniculis posticis ni- 
gris, anteunis tricoloribus.   f. 

Longitudo 2% — 4, rarissinie 5 linearum. 
Antennae \ix dimidio corpore paulo longiores, 
apice involuto; articulo 1 nigro aut ferrugineo, 
2 — 4 — 5 rufis aut ferrugineis aut ferrugineofuscis, 
5 — 8 vel 6 — 9 nigrofuscis aut ferrugineis, 8 — 13, 
vel plurimis eorum, albidis subtus fuscescentibus 
aut ferrugineis, sequentibus fusconigris. Thorax 
cylindricus. Alae fumatohyalinae, stigmate et 
radio piceis aut nigris, radice albida aut picea, 
squamula nigra aut ferruginea, areola quinquean- 
gulari. Pedes mediocres, rufi, coxis et trochan- 
teribus nec non femorum posticorum apice nigris, 
rarius etiam femorum mediorum apice nigricante; 
tibiarum posticarum summo apice, plerumque 
etiani tarsis posticis, fuscescentibus; unguibus 
omnibus fuscis. Abdomen capitis tboracisque 
longitudine et latitudine, apice subobtuso; seg^ 
mento 1 laevi, rarius nigro margine rufo, plerum- 
que rufo petiolo fuscescente aut nigro; ^—4 rufis; 
sequentibus nigris,   Aculeus suheiLseYtns niger. 

Feminas plures cepi mensibus Junii et Julii ia 
Hercjnia et in luco -^vo^e Ahdenstedt ; copiosis- 
simas autem, mensibus Julii et Augusti, in umbeL 
latis regionis nemorosae circa fontem salutarem 
helmstadiensem,  Plures etiam in Silesia, Austria^ 


FAM.  I,  SECT.  IX. 567 

Bavaria, Franconia, Brisgocia, circa Trajectum 
ad Moenum et Genuam, iiec iioii iii Eegione 
pedemontana, in Anglia et Tauria, captas, 
accepi. Individuiim unicuni, raagnitudine insigni 
5 linearum, a Stei^en e Tauria transmisit. 


Varietates: 

1. Antennis hicoloribus, nigrofuscis basin cer- 
sus rufis. f. — Antennae vel 1) articulis 1 — 7 — 13 
rufis aut ferrugineis; vel ^) arliculo 1 nigro, 3 — 5 
— 7 rufis aut ferrugineis, rarius tantum 3 et 4 fer- 
rugineis. Femora postica rarissime fere tota rufa, 
vix summo apice nigricante. — Caetera sicut in 
specie genuina. 

Plures feminas Manger prope Warmbrunn 
cepit; duae prope Trajectum ad Moenum et prope 
Sickershausen caipteie, mihi transmissae sunt; tres 
Hope ce^it circsi Netley^ interquas unica antennis 
fere totis nigris. 

2. Antennis nigris annulo albo. f. — Longi^ 
iudo 3 linearum. Antennae articulis 10 — 12 
tribus lateribus albis. Thorax puncto albo infra 
alas. Abdomen segmento 1 rufo petiolo nigro, 
2 — .4 rufis, 5 rufo basi nigra margine stramineo, 
6 et 7 nigris margine tenui stramineo. — Caetera 
cum femina genuina conveniunt. 

Unicum individuum, prope Trajeclum ad 
3Ioenum captum, de Heyden mecum communi* 
cavit. 


568 ICHNEUMON 

Synonyma: 

Ichn, celerator Gravenh. Uebers. , n. 3740. — 
Pedemont., n. 97. 

Jch?i. iipsaliensis Fourcroy p. 409, n. 49. 

Ichn. Geoffroi p. 341, n. 48 (exclusa autera icone 
1 tabulae XVI, quae, ex opinione Illigeri 
in ed. II Rossii p. 65, n. 760, forsan 
speciei 49 GeofFroii abscribenda est). 

Nota: 

1. Color antennarum feminarum genuinarum 
et varietatum sensim mutatur sensimque ex illis 
in has transit. Individua majora omnia ad spe- 
ciem genuinam pertinent; media et minora inter 
feminas genuinas aeque ac inter varietates repe- 
riuntur. 

2. Geoffroi 1. c. allegat Ichneumonem Linn. 
Faun. Suec.j, n. 970, quem Linneus postea, in 
Faunae Sueciae editione altera, n. 1602, cum Ichn. 
incubitore conjunxit. Sed Linneus, sub hoc no- 
mine, plures vel saltem duas species confudisse 
videtur; Ichneumon enim, in Faunae editione 1 
descriptus, forsanque ad hanc nostram speciem 
adhibendus, abdominis rufi apice nigro gaudet, 
nulla maculae albae facta mentione; Ichneumon 
incubitor autem, in Faunae editione altera et in 
Systemate Naturae p. 933, n. £6, descriptus, dif- 
fert ab illo macula alba in abdominis apice nigro. 
In eandem ambiguitatem inciderunt multi alii 
auctores,  qui descriptiones et diagnoses Linnei 


FAM.  I,  SECT.  IX. 669 

verbotenus receperunt.   Conferas ad haec quae 
sub Ichn. incubitore monebo. 

3. De Heyden niislt nilhi indlviduum Ichn, 
celeratoris feminae, alterumque Phygadeuontis 
quadrispini feminae , cum notltia, se haec duo 
indlvidua, in flore Euphorbiae, copula juncta 
vidisse, celeratorem marem fuisse quadrispini ; 
metu, ne par junctum avolaret, se ambo cepisse, 
eodem autem momento par se dlsjunxisse, ante 
disjunctlonem vero partes genitales amborum 
junctas fuisse. Graviter tamen vereor, ne vir il- 
lustris se fefellerit, nec veram copulam sed forte 
nil nisi efPectum impetuosum aestus cujusdam libi- 
dinosi horum animalculorum observaverit, qualem 
alli quoque entomologl in alils insectls vlderunt. 
Ichn. celerator noster, llcet aculeus prorsum abs- 
condltus sit, e forma corporls totius et antenna- 
rum pro femina, nec pro mare, habendus est. 
Phyg. quadrispini femina autem non solum meta- 
thorace quadrlspino et forma segmenti priml, nec 
non colore segmentl quartl et pedum postlcorum 
satis ablchneumone celeratore diflfert, sed hls notis 
omnibus, reliqulsque allls, cum suo mare, quem 
ego ei nuptum dedi, exactlssime convenit. — 
Quaerltur autem num forsan Ichn. latratoris Indi- 
vldua mascula, antcnnls subtus fulvls, mares slnt 
Ichn. celeratoris. Ilope utramque speciem cepiL 
cupiose circa Netley. 


570 ICHNEUJMON 


240.  L AIISTRIACUS.  n. 

Segmentls 1 — 5 femoribus tibiisque rufis. m. f. 
{femijia antennarum annulo albo). 

Longitudo 3 linearum.   Caput maris mandi- 
biilis et clypeo stramineis, illis basi apiceqiie ni- 
gris.   Antennae maris porrectae, setaceae, dimi- 
dio corpore longiores,  totae nigrae;  feminae di- 
midio corpore  paulo longiores,  apice  incurvae, 
articulis 10 — 15 tribus lateribus albis.   Thorax 
gibbulocylindricus,  maris punctis duobus obsole- 
tis albis ad radicem alarum.   Alae fumatohyali- 
nae, stigmate et radio fuscis, radice nigra, squa- 
mula alba, areola quinqueangulari.   Pedes maris 
graciliores quam feminae; rufi, coxis et trochan- 
teribus nigris, coxis posticis feminae subtusbadiis; 
mari tarsis posticis et tibiarum posticarum apice 
nigricantibus.   Abdomen capitis thoracisque lon- 
gitudine et latitudine, vel paulo angustius, femi- 
nae apice subacuto et crassiore quam mari;  seg- 
mento 1 rufo petiolo nigro,  2 — 4 rufis, 5 maris 
rufo feminae nigro basi et margine summo rufis, 
6 maris rufo apice nigro feminae toto nigro,  7 
nigro. 

Marem et feminam Dahl misit ex Austria. 


FAM.  I,  SECT.  IX. 571 


241.  I. ELEGANS.  n. 

Scgniciitis'1 — 3 rufis; pcdibiis ruCs, posticis 
fcmoriim ct tibiarum apicc nigro; aiilcuuis Iri- 
coloribus.   f. 

Statura et alis haec feniiiia convenit cum fe- 
mina geniiina Ichn. celeratoris , n. 239; colore 
abdoniinis et pedum cum Ichn. graci, n. 247. 

Longitudo 3)^ linearum. Caput ore ferrugi- 
neo. ylntennae avUcuVis 1 — 7 rufis, 8 — 13 albis, 
sequentibus fuscis subtus ferrugineis. j4lae sub- 
fumatohyalinae, stigmate radice et squamula rufis, 
radio fusco basin versus rufo. Pedes rufi, postici 
apice femorum et tibiarum nigro. Abdomen seg- 
mentis 1-— 3 rufis, 1 interduni macula dorsali ni- 
graj  4 — 7 nigris,  4 interdum basi summa nigra. 

Duo individua prope JVarmbrunn capta, Man- 
ger mihi transmisit. 


24li>   1. BELLUS.   u. 

Scgmeutls 2 — 4 pcdibusquc rufis ; horum posti- 
cis geniculo, apicc tibiarum, tarsisquc, ni- 
gris.   f. 

Haec femina differt a praecedente elegante, iiec 
noii a celeratore , n. 239, quibus primo aspectu 
affinis esse videtur, abdomine ejusque segmento 
primo latioribus magisque depressis. 


572 ICIINEU310N 

Longitudo paululum ultra 3 lineas. Antennae 
curvatae, dimidio corpore paulo breviores, arti- 
culis 6 — 9 albis, 6 et 9 tameii inferne nigris. Alae 
fumato-hyalinae, stigmate et squamula nigris, radio 
fuscescente, radice albida, areola quinqueangulari. 
Pedes niediocres; postici apicibus femorum et 
tibiarum tarsisque nigris, Abdomen nitidissimum 
depressiusculum oblongoovatum, capite thorace- 
que vix paulo longius, thoracis latitudine; seg- 
inento 1 apicem versus sensim dilatato, nigro, li- 
neis duabus longitudinalibus subimpressis, parte 
antica longitudine petioli, eo autem plus duplo 
latiore; 2 — 4 transversis rufis; sequentibus nigris, 
6 et 7 autem macula dorsali obsoleta albida. ^ca- 
leus haud exsertus. 

Unicum individuum, circa Netley captum, 
Hopeo debeo. 


^f, 


242.  I. LATRATORa. 


Scgmentls 2 — 4 rufis; pedibus antcrlovibus 
ruiis coxis nigrls, posticis nigris tibiis et tar- 
sorum articulis rufis apice nigro; stlgmate 
fuivo.  m. f.  (fcm, annulo antennarum albo"). 

ri^i Statura et proportio partium sicut in Ichn, 
ijfSmiistriaco y n. 240; sed abdomine paulo longiore, 
• ^   femina praeterea antennis paulo crassioribus. 

Longiludo maris 3 — 5, feminae 4 linearum. 
Caput maris palpis pallidis, mandibulis testaceis 
auL  rulis,  interdum puncto laterali clypei flavo 


FAM.  I,   SECT.  IX. 573 

aiit Y\\{o\feminae orbitis oculorum internis tenuis- 
simis flavicantibus. Antennae maris porrectae, 
diniidio corpore paulo longiores, subtus rufae aut 
ferrugineae, basin versus plerumque nigrae; femi- 
naecoY^ovis diniidii longitudine, involuto-curvatae, 
articulo 1 subtus ferrugineo, 8 — 13 tribus lateri- 
bus albis. Thorax subgibbulocylindricus. j4lac 
subhyalinae aut subfumatohyalinae, stigmate et 
radice testaceis aut rufis, radio fuscescente, squa- 
mula rufa aut fusca, areola quinqueangulari aut 
subtriangulari. Pedes mediocres; anteriores rufi 
aut fulvi, coxis et trochanteribus nigris, trochan- 
teribus mcdiis interdum rufis, femoribus mediis 
interdum latere convexo macula nigra; postici ni- 
gri, coxis interdum apice obsolete rufescente, 
trochanteribus interdum rufis, femoribKS maris 
basi rufa, tibiis et tarsorum articulis rufis apicibus 
nigris. Abdomen maris capite thoraceque paulo 
longius pauloque angustius, feminae capitis tho- 
racisque longitudine et latitudine; segmento primo 
maris antice angustiore quam feminae, vel toto 
nigro vel apice rufo vel rufo macula majore mi- 
norevenigra; 2 — 4 rufis, rarius fulvis, 4 feminae 
ante marginem nigricante, maris rarius disco nigro, 
saepius autem margine nigro. Aculeus exsertus 
Lrevissimus. 

Feminam unicam (prope Niesky captam?) e 
collectione Boentgeniana accepi. 3Iares nonnul- 
los, mensibus Julii Augusti et Septembris, circa 
Gottingam, Helmstadium, passimque in Silesia, 
m umbellatis et fruticetis cepi.   Individuum maris 


574 ICHNEUMON 

maxiraum ab Uechtritz mense Julii in monte 
Schneeberg (prope Landeck)^ altitudine 4000 pe- 
dum, in flore Chaerophylli hirsuti cepit. Plures 
mares Hope legit circa Netley. 

Varietates: 

1. Femoribus anterioribus nigromaculatis, 
stigmate piceo/usco. m. — Longitudo vix 3 linea- 
rum. Caput totum nigruni. Antennae subtus 
ferrugineae, articulis 1 — 4 totis nigris. jilae 
subfumatohyalinae, stigniate et radio piceo-fuscis, 
radice alboflava, squanuila nigra, areola quinque- 
angulari. Pedes anteriores diluterufi, coxis tro- 
chanteribus et latere convexo femorum nigris; 
postici nigri, femorum basi tibiisque rufis, his 
apice nigro, tarsis nigrofuscis. Abdomen segmen- 
tis 2 — 4 nec non margine primi, diluterufis. 

Unum individuum fennicum Sahlberg mihi 
transmisit. 

2. Segmentis 2 et S solis rufis, m. — Lon- 
gitudo 3/2 — 4 linearum. Abdomen segmentis 2 
et 3, plerumque etiam margine primi, rufis. — 
Caetera sicut in specie genuina. 

Duo individua Manger prope Warmbrunn 
cepit, unum ipse in flore Petroselini circa Helm- 
stadium mense Augusto prehendi; quartum Besser 
e Volhynia transmisit. 

3. Segmentis 2 et 5 rufis ; femoribus mediis 
nigris, m. — Longitudo 4 — 4 % linearum.   Caput 


FAM.  I,   SECT.  IX. 575 

niandlbulariim basi et puncto laterali clypel dilute- 
rufis. Antennae nigrae. Alae subhyalinae, stig- 
mate et radice testaceis, radio et squanuila fuscis, 
areola quinqueangulari. Pedes femoribus anticis 
rufis, mediis vel rufis latere convexo macula nigra 
vel nigris latere altero apicem versus testaceo, 
posticis nigris basi rufa; tibiis flavis, posticis apice 
nigro. Abdomen segmento 1 margine rufo, 2 et 
3 rufofulvis,  4 summa basi fulva. 

Individua  duo  3Ianger  prope  Warmbrunn 
cepit. 

4. Segmentis 2 et 3 rufis , femoribus anterio- 
ribus nigris. m. f. — Longitudo 3 '/, — 4 linearum. 
Caput nigrum, maris interdum clypeo orbitis ocu- 
lorum internis et punctis duobus minutis infra 
antennas albis. Antennae maris vel totae nigrae 
vel subtus aplcem versus fcrrugincae; fen)inae 
paululum gracillores quam in feniina genuina, ar- 
ticulo 3 subtus ferrugineo, 9 — 14 tribus Jaleribus 
albis. Thorax feminae melathorace minus declivi 
quam feminae genuinae. Alae fumatohyalinae, 
stigmate testacco aut plceo, radio et squamula 
fuscis, radice flava aut fusca. Pedes femoribus 
anterioribus feminae nigris apice rufo, maris an- 
ticis subtus totls medlis apice solo testaceis aut 
fulvis; tlblis feminae rufis maris dihitlorlbus aut 
flavicantlbus, posticis apice nigro; tarsis rufis, 
posticls articulorum aplcibus, rarlus in mare totis, 
nigris. Abdomen segmentis 2 et 3 rufis aut fulvis, 
3 interdum apice nigro; 1 feminae macula apicali 
rufa. 


576 ICHNEUMON 

Marem unum, facie albomaculata, jpse cepi 
mense Augusto ^roipe Helmstadium in umbellatis; 
alterum, segmento 3 apice nigro, Manger cepit 
prope Warmlrunn; tertium, segmentis 2 et 3 
fulvis, Sahlberg e Fennia transmisit. Feminara 
unicam pedemontanam BonelUo debeo. 

5. Segmentis 2 et 3 rufis , facie flavomacu-' 
lata. m. — Longitudo 3 — 4/5 linearum. Caput 
ore, orbitis oculorum facialibus, pleruraque puncto 
laterali clypei, interdum etiam punctis duobus 
infra antennas, flavis. Antennae subtus articulo 
1 flavo, sequentibus vel omnibus fulvis vel fuscis 
apicem versus ferrugineis. Alae stigmate et radice 
fulvis, radio fusco, squamula fusca apice testaceo- 
rufo vel tota testacea. Pedes sicut in mare ge- 
nuino, tarsis posticis interdum totis fuscis. Ab- 
domen segmento 1 apice rufo, 2 et 3 nec non basi 
summa quarti rufofulvis, 

Marem unum cepi cum varietate antecedente; 
duos alios, prope Warmbrunn captos, 3Ianger 
mihi transmisit; quartum, circa Netley captum, 
omnium minimum est. 

6. Segmentis 2 et 3 rufis , femoribus anterio- 
ribus supra nigris, facie flavomaculata. m. — 
Longitudo 4^/^ linearum. Caput ore, orbitis ocu- 
lorum internis, punctoque laterali clypei , albis, 
Antennae articulo primo subtus albo. Thorax 
puncto albo infra alas. Alae stigmate piceotesta- 
ceo, radio fusco, radice et squamula albis.  Pedes 


FAM.   I,  SECT.  IX. 577 

femoribus anticls fulvis supra nigris, mediis ni- 
gris subtus apiceni vcrsus fulvis, caeterum sicut 
in niare genuino. Abdomcn segmentis 2 et 3 
fulvorufis. 

Mareni unicum fennicum Sahlbergio debeo. 

7. Segmentis 2 et 3 rufis , femoribus anterio^ 
ribus supra nigris, facie flava. m. — Longitudo 
3 — 3% linearum. Caput ore et facie flavis. An^ 
tennae vel totae nigrae, vel subtus arliculo 1 flavo 
sequentibus ferrugineis. Alae stigmate radio et 
squanuila fuscis, radice picea, areola quinquean- 
gulari. Pedes femoribus anterioribus subtus dilute 
rufis; tibiis diluterufis aut flavicantibus, posticis 
apice nigro, interdum mediis subtus apice fusces- 
cente; tarsis rufis, posticis interdum fuscis. Ab^ 
domen interdum paulo brevius quam in reli(juis 
varietatibus; segmentis 2 et 3 rufis aut rufofulvis, 

3 rarius macula marginali dorsali nigra, 1 inter- 
dum apice rufo. 

Quaedam individua silesiaca mecum commu- 
nicata sunt. 

8. Segmentis 2 — 5 rufis.  m. — Longitudo 

4 — 4/slinearum. ^/^/e fumatohyalinae, stigmate 
et radio fuscis, radice flava, squamula nigra. Ab- 
domen segmento 1 puncto marginali rufo, 2 — 5 
rufis, 6 interdum margine obsolcte rufescente. — 
Caetera sicut in plurimis specici genuinae indivi- 
duis;  antennis interdum totis nigris. 

Duo specimina e Volhynia accepi; unum Hope 
cepit circa Netley , idque antennis totis nigris. 

Ichn.  Europ. Pars  I, 37 


578 - ICHNEUMON 

Synonyma: 
Ichn, latrator Fabr. Spec. p. 431, n. 69. — Ent. 
Syst.  II, p.  167,  n.  139;  habitat iu 
Anglia. 
Gnielin ed. Linn. p. 2692, n. 149. 
Villers p. 176, n. 123. 
Olivier p. 188, n. 123. 
Gravenh. Pedemont., n. 98. 
oblongus Schrank Boica,  n. 2113. 

Nota: 

1. Haec species perquam variabilis varietati- 
bus quibusdam, imprimis varietate prima, prope 
ad Ichneum. mutabilem accedit. 

2. Huc autem nullo modo referri potest Ophion 
latrator Fabr. Piez. p. 135, n. 23, licet Fabricius 
ipse illum Ichneumonem latratorem ad hunc 
Ophionem adhibuerit. Auctor manifesto duas spe- 
cies confudit, dicit enim in Entomologia systema- 
tica, loco citato, Ichneumonem latratorem affmem 
esse Ichneumoni elongatori, quod autem a nulla 
ad genus Ophionum spectante specie dici potest. 

Ad  Ophionem  spectat  etiam  Ichn. latrator 

Schrank Boica, n. 2142. — Ichn. latrator OViYier 
p. 184, n. 103, a Schrankio in Austr., n. 726jam 
sub nomine Ichn. lati^onis descri^tus, ad nostrum 
Ophionem latronem redigendus est. — Forsan 
autem Ichneumonis Geoffroyi pag. 357, n. 82 
descripti (Ichn.Cepae Fourcroy pag. 421, n. 83) 
varietas femoribus posticis nigris,  et Ichn. cepa' 


FAM.  I,   SECT.  IX. 679 

rum Schrank Boica, n. 2092 varietates A — C ad 
nostrum Ichn. latratorem adhiberi possent, forsan 
autem ad Tryphonem rutilatorem, quem conferre 
velis. 


243.  I. CONFECTOR.  n. 

Scgmentls  1 — 4  pcdibusquc  rufls,  antcnnis 
tricoloribus.   f. 

Statura et partium proportio oninino Ichn. 
celeratoris fcminae. 

Longitudo 2 /, — 3 '/ linearum. Jntennac ar- 
ticulis 1 — 5 rufo- aut fusco-ferrugineis, 6 — 9 
fuscis, 10 et 11 sordide albis lateribus ferrugineis 
subtus fuscis, reliquis fuscis. j4lae fumatoliya- 
linae, stigmate et radio fuscis, radice stramineo- 
alba, squamula rufa aut fuscescente, areola quin- 
queanguhiri, rarius subquinqueangulari. Pedes 
rufi, postici interdum apice femorum et tibiarum 
nigro. Abdomen segmentis 1 — 4 rufis, rarius 
castaneis. 

Individua quaedam austriaca Dahl transmisit, 
unum e Tauria a Steven; unum ipse cepi die 12 
Julii prope Scheidnich in gramine, idque apice 
femorum tibiarumque posticorum nigro. 


37* 


580 ICHNEUMON 


244.   I. GUTTULATUS.  n. 

Segmentis 1 — 4 pcdibusque rufis, punctls duo- 
bus ad alaruni radicem annuloque antennaruui 
albis.   f. 

Longitudo 3 linearum. Caput mandibiilis et 
palpis ferrugineis. jintennae tenues, filifornies, 
dimidio corpore vix paulo longiores, curvatae; 
articulis 1 — 8 nigris subtus ferrugineis, 9 — 11 
albidis, reliquis fuscoferrugineis. Thorax cylin- 
dricogibbulus, puncto ante alas alteroque infra 
alas albis. Alae subfumatohyalinae, stigmate 
fusco, radio piceo, radice et squamula flavescen- 
tibus, areola subquinqueangulari. Pedes subgra- 
ciles, rufi, coxis basi nigris, tarsis posticis fusces- 
centibus. Abdomen capitis thoracisque longitu- 
dine et latitudine; segmentis 1 — 4 rufis, petiolo 
nigro.   Aculeus exsertus brevissimus. 

Feminam unicam Roentgen cepit mense Junii 
in Hercynia, 

Varietates: 
1. Puncto albo ante alas deficiente. f. — Hoc 
individuum medium tenet inter hanc speciem et 
antecedentem; antennis gracilioribus magis cum 
guttulato convenit, pedibus crassioribus magis 
cum confectore, — Longitudo 3 % linearum. An- 
tennae articulo 1 nigro, 2 — 10 ferrugineis supra 
fuscis, 11 et 12 albidis subtus ferrugineis, reli- 
quis ferrugineis.   Thorax lineola alba infra alas. 


FAM.  I,  SECT.   IX. 581 

— Caetera sicut iii  specie geiuiina,  colore rufo 
peduni et abdominls obscuriore. 

Individuum unicum austriacum accepi. 

2. Thorace toto nigrOy coxis et trochanterihus 
supra nigris. f. — Statura paulo gracilior quani 
in femina genuina. — Longitudo 2^/2 linearum. 
j4ntennae arliculis 1 — 8 fuscis, 1 subtus ferrugi- 
neo, 9 — 11 albis subtus ferrugineis, reliquis fer- 
rugineis. ^4lae paulo angustiores quam in femina 
genuina, fumatoliyalinae, stigmate et radio fusco- 
piceis, radice albida, squamula dilute rufa. Pedes 
coxis et trochanteribus nigris, anterioribus infra 
ferrugineis.   Abdomen sicut in specie genuina. 

Individuum unicum Jennicum Sahlberg trans- 
misit. 

^^  245. I. MELANOGONUS. 

^Coxis postlcls calcaratis ; abdoniinc rufo, apice 
iiigro; pedibus ruhs, pOsticis geniculis nigris; 
antcnuis tricoloribus.   f. 

Longitudo 2 — 3 linearum. Caput palpis pal- 
lidis, mandibulis rufis aut ferrugineis apice nigro. 
Antennae dimidii corporis longitudine, curvatae 
aut involutae; articulis 1 — 6 rufis aut feiTugineis, 
1 et 2 interdum supra fuscis, 7 — 9 fuscis ferru- 
gineisve vel supra fuscis subtus ferrugineis, 9 in- 
lerdum suj)ra albo, 10 — 12 — 13 albis subtus ple- 
rumque fuscis, reliquis fuscis aut nigris.   Thorax 


582 ICHNEUMON 

cylindricogibbulus. j4lae subfumatae, stigmate 
piceo aut rufo aut fusco, radio fuscescente, radice 
straminea, squamula straminea aut picea aut rufa. 
Pedes v\x{\\ postici coxis subtus dente parvo acuto 
armatis, femorum tibiarumque apice nigro; inter- 
dum coxis et trochanteribus anticis flavescentibus. 
Abdomen capitis thoracisque longjtudine et lati- 
tudine; segmento 1 rufo, plerumque petiolo vel 
toto vel sola ejus basi nigro, rarius nigro apice 
rufo; 2 — 4 rufis, 4 interdum margine nigro. AcU" 
leus brevissimus subexsertus. 

Individua quaedam, circa Vindobonam et 
TVarmbrunn capta, mihi transmissa sunt. Unum 
e Lusitania vidi in museo Comitis de Hoff- 
mannsegg. 

Varietates: 

1. Segmento primo et ultimis nigris, f. — 
Caput interdum clypei macula fulva aut straminea. 
Trochanteres medii interdum flavicantes. Ab- 
domen segmentis 2 — 4 — 5 rufis, 4 interdum mar- 
gine nigricante. — Caetera cum femina genuina 
conveniunt. 

Individua quaedam, circa Netley Vindobonam 
et Genuam capta, accepi. 

2. Segmento primo et ultimis ^ nec non basi 
coxarum, nigris. f. — Abdomen segmento 1 ni- 
gro margine rufo, 2 — 4 rufis, 5 rufo apice nigro, 
sequentibus nigris. — Caetera sicut in femina 
genuina. 


FAM.  T,  SECT.  IX. 683 

Uiiicam feminani cepi mense Augusli in uni- 
bellatis prope Cudoi^am, 

3. Coxis et trochanierihus nigris. f. — Lon^ 
gitudo 3 — fere 4 liaearum. Antennae articulis 
1 et 2 nigris, 3 — 6 — 7 rufis, 7—10 vel 8—10 
fuscis, 11 — 14 albis subtus puucto fusco, sequen- 
tibus fuscis. Alae fumatohyalinae aut subfumatae, 
stigmate radio et squamula fuscis, radice albostra- 
minea. Ped^^ coxis et trochanteribus nigris, dente 
coxarum posticarum longiore quam in reliquis 
hujus speciei individuis; postici apice femorum 
ettibiarum nigro, tarsis fuscis. Abdomen xwiwmy 
petiolo et segmentis 6 et 7 nigris. 

Individua duo cepi in frutetis prope Scheid- 
nich, mensibus Maji et Julii; tertium, idquemini- 
mum, ab Uechtr itz ^ro^G Steglitz cei^it, 

4. Ahdomine rufo hasi sola nigra. f. — Lon- 
gitudo £)^ linearum. Antennae articulis 1 — 5 
fuscoferrugineis, 6 — 10 fuscis, 11 — 12 sordide 
albis subtus fuscis, sequentibus fuscis. Thorax 
puncto albo infra alas. Pedes rufi, coxis el tro- 
chanteribus anterioribus pallidioribus; postici 
coxis et femorum tibiarumque apice nigricantibus, 
dente coxarum magno. Abdomen rufum, seg- 
mento 1 nigro. — Caetera sicut in femina genuina. 

Unicum individuura austriacum Dahl mecum 
communicavit. 

5. Antennis suhtricolorihus. f. — Longitudo 
2/3 linearum.   Antennae rufae, articulis 9 — 11 


584 ICHNEUMON 

Yix subpallidioribus, reliquis supra fuscis. Alae 
stigniate et radio fuscis, hoc basin versus pallido, 
radice exalbida, squaniula dilute fulva. j4bdomen 
segmentis 1 — 4 totis rufis. — Caetera cum femina 
genuina conveniunt. 

Unicum individuum pedemontanum Bonelli 
transmisit. 

5^* Antennis suhtricoloribus , abdominis me- 
dio rufo, coxis posticis nigris, femoribus posticis 
medio nigris. f. — Longitudo 2% linearum. An- 
tennae articulis 1 — 6 rufis, sequentibus nigro- 
fuscis, 10 — 12 autem supra rufis. Alae subfu- 
mato-hyalinae, stigmate radice et squamula rufes- 
centibus, radio fusco. Pedes rufi, coxis nigris, 
femoribus posticis superne macula media nigra. 
Abdomen segmentis 2 — 4 rufis. 

Unicam feminam Hope cepit circa Netley, 

6. Coxis posticis subcalcaratis, abdomine me^ 
dio rufo, f. — Longitudo inter 2 et 5 lineas. An- 
tennae articulis 1 et 2 vel totis nigris aut rufis, vel 
subtus rufis, 3 — 5 rufis, 6— -8 fuscis, 9 — 14, vel 
eorum plurimis, albis subtus fuscis aut ferrugineis, 
reliquis fuscis. Alae subfumatohyalinae, stigmate 
et radio fuscis, radice testacea aut albida, squa- 
mula fusca aut rufescente. Pedes rufi, postici 
apice femorum et tibiarum nigricante; plerisque 
etiam coxis et trochanteribus omnibus nigris, tar- 
sis posticis fuscis; coxis posticis dente minuto ob- 
tusiusculo,  interdum  fere obsoleto,  instructis. 


FAM.  I,  SECT.  IX. 585 

Abdomen segmento 1 vel toto vel solo petiolo vel 
macula dorsali nigro, 2 — 4 — 5 rufis. 

Individuum unum cepi uno eodemque loco et 
die cum varielate secunda; alteruni die 9 Septeni- 
bris in monte Tajelfichle prope FUnsberg; ter- 
tium Richter prope Fratislaviam cepit; quartum 
Sahlberg e Fennia transmisit, idque scgmento 
primo toto nigro, coxis et trochantcribus totis 
rufis, dente coxarum posticarum subobsolcto, a re- 
liquis distinctum; duo individua, maximum et mi- 
uimum, Hope cepit circa Netley. 

6^* Coxis posticis nigris subcalcaratis, anten- 
nis bicoloribus, f. — Longitudo fere 3 linearum. 
Antennae ut in var. 5^- Alae subfumatohyalinae, 
stigmate dilutepiceo, radio fusco, radice et squa- 
mula fulvis. Pedes toti rufi, solis coxis posticis 
nigris.   jibdomen scgmentis 2 — 4 rufis. 

Unura individuum Hope cepit circa Netley, 

7? Coxis muticis, abdominis medio rufo, an^ 
tennis coxis et trochanteribus nigris. m.? — Sta" 
tura et propurtiu partium vel Ichn. celeratoris vel 
maris Ichn. opprimatoris , petiolo autem breviore. 
— Longitudo 2 — 3 linearum. Antennae totae 
nigrae. Alae fumatohyalinae, stigmate radio et 
squamula nigrofuscis, radice testacea aut albido- 
straminea. Pedes rufi aut castanei, coxis et tro- 
chanteribus nigris; femoribus anterioribus ple- 
rumque latere coavexo basin\ersus aigris, posti- 


586 ICIINEUMON 

cis rarius latere convexo fere toto apiceque nigris; 
tibils posticis interdum apice nigro; tarsis pleruni- 
que fuscis. Abdomen segmento 1 nigro, margine 
interdum badio; 2 — 4 rufis aut badiis; 5 interdum 
basi summa rufa. 

Nonnulla  individua  passim  in  Silesia  cepi, 
unum eodem loco et die cum varietatibus 2 et 6. 

Synonyma feminae: 
Ichn, melanogonus Gmel. ed. Linn.  pag. 2709, 
n. 358. 
„   Gravenh. Pedem. n. 99. 


Nota: 
Haec species, varietatibus quibusdam, aliis 
speciebus propius accedit. — Varietas tertia, ob 
colorem coxarum et trochanterum et calcar lon- 
gius, forsan cum Ichn. semivulpino ^ n. 238, con- 
jungi posset. — Varietatis sextae individua sile- 
siaca, statura paulo crassiore a reliquis hujus spe- 
ciei individuis distincta, Ichneumoni fumipenni, 
n. 248, propius accedunt, et inter hunc et melano- 
gonum medium tenent. — Varietas septima, ante- 
quam eam ad hanc speclem redegeram, cum Ichn. 
celeratore et opprimatore conjuncta erat; et ad- 
huc sub judice lis est, cuinam harum trium spe- 
cierum illa varietas adsociari debeat. — Tandem 
quaeritur, an forsan haec species et Ichn. semicul- 
pinus cum Ichn. stimulatore sectionis primae ad 
unam eandemque speciem redigeiidi essent. 


FAM. I, SECT. IX. 587 

246. I. TROGLODYTES. n. 

Abdoniliie rufo basi nlgra; pcdibus ruCs, 
posticis coxis fenioribusquc nigris; antennis 
subalboannulatls.   f. 

Statura et proportio partium speclei antece- 
dentis; sed coxis nuiticls antennisque brevioribus 
et crassioribus differt propiusque ad Ichn. gra^^em 
tt facialem accedit. 

Longitudo vix 2 llnearuni. Antennae vix cor- 
porls diniidii longitudine, involutae, ferrugineae,. 
articulis 1 et 2 nigris, 7 — 9 fuscis, 10 et 11 albi- 
dis subtus fuscis, sequentibus subtus rufis. Alae 
subfumatohyalinae, irideae, stigmate piceo, radio 
fusco, radice exalbida, squamula fulva, areola 
quinqueangulari. Pedes aateriores rufi; postlci 
nigri, trochanteribus apice rufo, tibiis testaceo- 
rufis apice nigricante. Abdomen rufum, segmento 
primo laevissimo nigro. Aculeus brevis exsertus 
niger. 

Uuicum individuum/(?/272iciz/72 Sahlbergio debeo. 

Varietas: 

1. Antennis rufis. f. — Zo;7^/7wdo 2% linea- 
rum. Caput ore rufo. Antennae paulo longiores 
et graciliores quam In specie genuina, rufae, arti- 
culo 1 supra nigro, 10 et 11 supra exalbidis. Pedes 
rufi, postici coxis et femoribus nigrofuscis, his 
basin versus rufescentibus. — Caelera sicut in 
femina genuina. 

Uuicum individuum e Fennia Iransmissuni est. 


588 iciiJNKu^iois 


247.   I. GRAVIS.   11. 

Segmentls 1 — 3 pedibusque rufls, poslloorijiii 
tarsis et femoruni tibiarumque apice nigri- 
cantibus.   f. 

Statura breviuscula crassiuscula. 

Longitudo 2% linearum. Caput mandibulis 
medio castaneis. j^ntennae sericeoiuscsie, corpo- 
ris dimidii longitudine, moniliformes , involutae, 
apice selaceae; articulo 1 rufoferrugineo, 2 — 5 
fuscoferrugineis sensim obscurioribus. Thorax 
gibbulocylindricus. Alae fumatohyalinae, stig- 
mate et radio fuscis, radice exalbida, squamula 
fulva aut testacea, areola quinqueangulari. Pedes 
mediocres aut validiusculi, rufi, trochanteribus 
nigris aut fuscis; postici tarsis et tibiarum femo- 
rumque apice nigricantibus. Abdomen thoracis 
latitudine et longitudine vel paulo longius, oblon- 
goovatum, apice acutiusculo; segmento 1 rufo, 
aut dorso fuscescente; parte antica transversali 
triplo latiore quam petiolus; 2 et 3 rufis. 

Duas feminas austriacas Dahl mecum commu- 
nicavit. 

Varietasi 
1. Tarsis omnibus , antennarum medio, seg- 
mentorum ultimorum marginibus, rufis, f. — Sta^ 
tura et antennae graciliores sunt quam in femina 
genuina. — Antennae rufae, apicem versus fus- 
cescentes,  articulo 1 nigro.   Pedes rufi, postici 


FAM.  I,  SECT.  IX. 589 

femorimi et tiblariim apice nigro. Abdomen capite 
thoraceque paiilo longiiis, at vix paululuni an- 
gustius; segmentis 2 — 5 aequilatis, 1 — 3 rufis, 
4 nigro angulis baseos et margine rufis, sequenti- 
bus margine tenui rufo.   Aculeiis subexsertus. 

Unum individuum , prope Trajectuni ad Moe- 
num captum, mihi transmissum est. 


248.  I. FUMIPENNIS.   n. 

Segincntis 1 — 3 fcmorlbus tibiisqiic riiiis, an- 
teunis tricoloribus.   f. 


Statura et pedibus paulo crassioribus, areola 
minore subquinqueangulari, haec femina ab /c^/z. 
celeratore difPert, propiusque accedit ad speciem 
antecedentem, a qua vero etiam cellula minore se 
distinguit. 

Longitudo 2y^ linearum. Caput ore ferru- 
gineo. Antennae vix corporis dimidii longitudine, 
apice involutae; articulo 1 rufoferrugineo subtus 
rufo, 2 — 8 fuscis, 9 — 14 albis subtus fuscis, se- 
quentibus fuscis. ^Zae fumatohyalinae, stigmate 
piceo, radio et squamula fuscib, radice exalbida. 
Pedes rufi; coxis nigris, anterioiibus subtus ferru- 
gineis; trochanteribus nigris subtus ierrugineis; 
postici tarsis nec non femorum et tibiarum apice 
nigricantibus. Abdomen capitis thoracisque lon- 
gitudine et latitudine oblongoovatum ; segmentis 
1 — 3 rufis, petiolo nigro; 4 nigro, margine summo 


590 ICHNEUMON 

riifo; sequentibus nigris, 7 membranula alba sub- 
obsoleta. 

Unicum individuum genuense a Spinola trans- 
misit. 


249.  I. FACIALIS,  n. 

Facie, scgmentls 1 — 3, tiblls femorlLus- 
que, ruGs, punctls duobus albis ad radicem 
alarum.   f» 

Statura et proportio partium omnino Ichn, 
celeratoris, 

Longitudo 2 — £% linearum. Caput facie sub 
antennis clypeoque rufoferrugineis, palpis palli- 
dioribus. u4ntennae ferrugineofuscae aut fuscae, 
plerumque articulis 8 — 10 — 11 supra dlstinctius 
aut obsoletius albentibus. Thorax linea seu 
puncto ante alas, alteroque infra alas, albldis. 
Alae hyalinae, stigmate et squamula nigrofuscis, 
radiofusco, radice testacea, areola quinqutangu- 
lari. Pedesv\\{\, coxis, plerumque trochanterum 
basi, nigris. Abdomen segmentis 1 — 3 rufis pe- 
tiolo nigro; 4 vel toto nlgro, vel basi aut margine 
et lateribus rufis. 

Quaedam individua Manger circa Warmbrunn 
cepit; unum ipse die 26 Maji prope Gottingamm 
fruticetis prehendi. 


Varietates: 


1. Thorace toto nigro. f. — Antennaeiixscae, 
subtus ferrugineae.   Abdomen segmentis  1 — 3 


lA.M.  1,  SECT.  I\. 591 

riifis, 2 et 3 niacula dorsali iiigra; reliquis tenuis- 
sinie rufoniarginalis. — Caetera cuni specie ge- 
nuina conveniunt. 

Unicuni individuum in museo Comitis de ffoff- 
mannsegg sub noniine Ichn. pusillatoris Gravenh. 
asservabatur, qui autem differt. 

2. Scutello albonotato , coxis rujis. f. — 
Antennae fuscae, subtus basin versus ferrugineae 
articulo 1 rufo. Scutellum utrinique puiicto albo, 
interdum obsoleto. Pedes rufi, coxis posticis 
summa basi nigra. Ahdomen segmentis 1 — 3 rufis, 
4 rufo fascia nigra, sequentibus nigris summo mar- 
gine obsolete rufescente. Aculeus subexsertus 
niger. — Caetera sicut in specie genuina. 

Duo individua a Steren e Tauria Iransmisit. 

250.   I. PARVULUS.  n. 

Scgmcntls 2 ct 3 fcniorlbiis tlbilsqiic rufls. f. 

Statura Ichn. celeratoris , abdomine pedibus- 
que paulo brevioribus. 

Longitudo 2 linearum. Alae angustae, fuma- 
tohyalinae, radio et stigmate piceis, radice stra- 
minea, squamula nigra, areola subquinqueangu- 
lari. Pedes rufi, coxis et trochanttribus nlgris. 
Abdomen capitis thoracisque longitudine et latitu- 
dine, oblongoovatum; segmento 2 toto, 3 basi et 
lateribus, rufis. 

Unicum individuum Dahl ex Austria trans- 
niisit. 


592 ICHNEUMON 


251.  L SUBTILICORNIS.  n. 

Segmentls 2 et 3 rufis; pedibus rufis; posti- 
cis nlgromaculatls. m. f» (mas facle flava , an- 
tennls subtus fulvis; Jernina antennls basin 
versus ruGs). 

Statura et proportio partium feminae siciit in 
Ichn. celeratore ; mas abdomine paulo graciliore 
a femina differt et Phygadeuonti hifronti respon- 
det, cui autem pars antica segmenti primi magis 
deplanata est. 

Longitudo 2 — 2% linearum. Caput maris ore et 
facie alboflavis. Antennae maris porrectae, cor- 
pore brevlores, fuscae, subtus rufae articulo 1 pal- 
lideflavo ; yj?/nf72ae colore variant: 1) Articulo 1 
nigro, 2 — 5 rufis, 6 — 7 — 8 fuscis, 8 — 9 vel 
9 — 11 rufescentibus, reliquis fuscis. 2) Articu- 
lis 1 — 5 rufis, 6 et Tfuscis, 8 — 10 rufescentibus, 
reliquis fuscis. 3) Articulo 1 nigro, 2 — 5 rufis, 
sequentibus fuscis. Jllae fumatohyalinae, stig- 
mate et radio piceis, radice et squamula pallide- 
flavis, hac in feminis interdum picea aut fusca; 
areola quinqueangulari aut subquinqueangulari. 
Pedes rufi; anteriores maris coxis et trochanteri- 
bus albidis; postici femorum et tibiarum apice ni- 
gro, coxis maris nigris feminae rufis interdum basi 
nlgra, trochanteribus maris albidis, tarsis maris 
nlgrls. Abdomen segmentis 2 et 3 rufis, 2 femi- 
nae rarius disco nigricante; 4 maris lateribus rufis. 


FAM.  I,  SECT.  IX. 593 

Unicum maris individuiim circa Warmhrunn 
captum Manger mecum communicavit. Feminae 
maribus sunt multo Irequentiores; nam varietatis 
prinuie antennaruni individua pluria passim in 
Silesia capta sunt, ipse unum dic primo Septem- 
bris in Angelica sylvestri prope Reinerz prehendi, 
duo circa Trajectum ad Moenum et in Tauria 
capta transmissa sunt; varietatis secundae speci- 
mina tria austriaca accepi; varietatis tertiae indi- 
vidua duo circa VratisUwiam et mense Augusti in 
umbellatis prope Salzbrunn cepi, duo alia Dahl 
ex Austria transmisit. 


Varietates: 

1. Femoribus posticis nigris. f. — Statura el 
proportio partium speciei genuinae, sed antennis 
fere adhuc brevioribus et crassioribus quani in spe- 
cie sequente. — Z,o^^/7i/(io 2 '2 linearuni. Anten- 
nae convolutae, dimidio corpore breviores, arti- 
culis 1 — 4 rufis. y^/ae fumatohyalinae, stigmate 
radio et squamula fuscis, radice straminea. Pedes 
postici coxis nigricantibus apice rufo, femoribus 
nigris basi rufa, tibiis apice nigro. Abdonien seg- 
mentis 2 et 3 totis, 4 margine laterali, rufis. 

Hanc feminam Manger circa Warmbrunn cepit. 

2. Femoribus omnibus fuscomaculatis. f. — 
Statura et proportio partiuni omnino speciei ge- 
nuinae et feminarum Ichn. pusillatoris, n. 258. — 

Ichn. Euxop. Paw I. 38 


594 I C H N E U M O N 

Longitudo 2 rinearum. Antennae articiilis 1 et 2 
nigris, 3 — 6 ferrugineis, 7 — 9 fuscis, 10 — 11 
ferrugineis, sequentibus fuscis. Alae hyalinae 
irideae, stigmate et radio piceis, radice pallide- 
flava, squanuila nigra. Pedcs rufi, coxis nigris; 
trochanteribus fuscis; fcmoribus anterioribus ex- 
terne fuscis, posticis fuscis basin versus rufis; 
tibiis posticis apice nigricante. Abdomen segmen- 
tis £ et 3 rufis,  3 margine nigricante. 

Specimen unicum, circa Warmbrunn captum, 
accepi. 

Nota: 

Feminae hujus et sequentis speciei vix discerni 
possunt, antea quoque in unam speciem conjunc- 
tae erant. Quod ad feminas speciei genuinae, non 
solum colore sed etiam crassitie antennarum va- 
riant, nam individua varietatis primae a varietati- 
bus 2 et 3 plerumque antennis paulo gracilioribus 
differunt; varietas secunda antennis paulo graci- 
lioribus est quam tertiaj haec autem, antennis 
paulo gracilioribus quam species insequens, me- 
dium quasi tenet inter Ichneum. subtilicornem et 
opprimatorem. Quin immo varietas 1 Ichn. sub- 
tilicornis fere antennis crassioribus et brevioribus 
gaudet quam Ichn. opprimator. Varietas secunda 
autem feminis Ichn. pusillatoris admodum affinis 
est, hasque cum Ichneum. subtilicorni conjungere 
videtur, individuis Mangeri quasi intermediis. Si 
autem mares, quos feminis Ichn. subtilicornis et 


FAM.  I,  SECT.  IX. 595 

opprimatoris consociavi, mares earum genuiiii 
sunt, de quo attanien nonduni ortmia dubia sub- 
lata esse vidcntur, his quidein anibae species satis 
bene distiugui possent. 


252.  I. OPPRIiMATOR. 

Segmcntls 2 — 4 rufis; pedibiis runs, postl- 
cis nlf^oraacubitls. m. f. (Mas ore et antcn- 
iils subtus (uUis] fcmma autennis basin ver- 
sus rulis.) 

Statura et proportio parlium speciei praece- 
dentis. 

Longitudo 2y^ — 3 linearum. Capw^ maris ore 
fulvo. Antennae maris porrectae, paulo longiores 
quam feminae, fuscae, subtus fulvae; feminae arti- 
culis 2 — 5 rufis aut ferrugineis. Alae fumatohva- 
linae, stigmate et radio piceis, radlce pallideflava, 
squamula pallida aut fusca. Pcdes rufi; postici 
coxis ut plurimum basi nigra, rarius tolis nigris 
aut totis rufis, femoribus vel rufis apice nigro vel 
nigris basi rufa, tibiis apice nigro. Abdomen seg- 
mento 1 plerumque apice rufescente, 2 — 4 rufis, 
3 interdum margine nigro. 

Hujus speciei par pedemontanum Bonelli trans- 
misit; praeterea feminas nonnullas, in Silesia et 
Austria captas,  accepi. 

Varietates: 
1. Pedibus omnibus nigromaculatis. f. — Lon- 
gitudo2% linearuro.  Pedes anUci rufofulvi, coxis 

38** 


596 ICHNEUMON 

nigris; niedii rufi, coxis troehanterum basi et fe- 
niorum latere convexo nigris; postici nigri, tro- 
ehanterum apice et femorum basi rufis, tibiis rufis 
apicenigro, tarsis rufescentibus. — Caetera sicut 
in femina genuina. 

Unicam feminam genuensem a Spinola mecum 
communicavit. 

2. Segmentis 2 et 3 rufis, f. — Statura minore 
et abdomine breviore a femina genuina differt. 
Longitudo 1% linearum. Antennae filiformes, 
corpore dimidio paulo longiores, articulis 2 — 5 
interdum ferrugineis. Thorax subcylindricus. 
Alae subfumatohyalinae, radio stigmate et squa- 
mula piceostramineis, radice pallidestraminea; 
areola quinqueangulari. Pedes coxis fuscis, posti- 
cis interdumnigris; trochanteribus posticis, inter- 
dum etiam anterioribus, basi fuscis; femoribus 
posticis geniculis nigris aut fuscis, interdum etiam 
anterioribus geniculis subfuscescentibus; tibiis 
posticis apice fusco. Abdomen capitis thoracisque 
longitudine et latitudine, vel paulo longius; seg- 
mentis £ et 3 rufis; 4 vel fusco, margine palles- 
cente, vel rufo, basi dorsali fusca; sequentibus 
nigrofuscis, margine subpallescente. 

Duas feminas Manger prope Warmbrunn cepit. 

S y n o n y m a : 
Ichn, opprimator Gravenh. Pedem. n.  100. 

Nota: 
Conferas quae sub antecedente specie adnotavi. 


FAM.  I,  SEGT.  IX. 697 

253.  I. RUFICOXATUS.  n. 
Segmeutis  1 — 3 coxisquc rufis.   f. 

Statura et proportio partlum oninino Icliu, 
celeratoris. 

Longitudo 2% — fere 3 lliiearum. Antennae 
arliculo prinio nigro, sequentibus fuscoferrugi- 
neis aut fuscis. Alae subfuniatohyalinae, stigmate 
fusco aut piceo, radio piceo, radice piceotestacea, 
squamula nigra, areola quinqueangulari. Pedes 
coxis castaneis aut rufis; trochanteribus vel totis 
rufis, vel basi nigris; femoribus anticis vel rufis, 
superne basin versus nigris, vel nigris, summa basi 
et apice aut latere infero toto rufis, mediis vel 
sicut antica, vel nigris basi summa rufa, posticis 
vel totis nigris vel basi summa rufa; tibiis anterio- 
ribus vel fere totis rufis, latere externo subfusces- 
cente, vel nigris aut fuscis, anticis latere altero 
ferrugineis, mediis vel basi sola vel etiam latere 
altero toto ferrugineis, posticis vel rufis apiee ni- 
gro, vel nigris basin versus plus minus ferrugineis; 
tarsis ferrugineofuscis, anticis dilutioribus. Abdo- 
inen segmentis 1 — 3 rufls aut rufocastaneis, rarius 
fulvis, rarissime etiam basi quarti rufa. 

Nonnullas feminas austriacas unamque genuen- 
sem accepi; ([uasdam cepit Ilope circa Netley, 
easque pedibus magis colore rufo imbutis. 


598 ICHNEUMON 


254.  I. ACUTUS,  ii. 

Segmentls 2 et 3 castaneis, pedlbiis antlcls 
subtus vel totis vel tibiis tarsisque rufisj an- 
tennis subannulatis.   f. 

Longitudo 2 % — 3 % linearum . Antennae di- 
midio corpore breviores, curvataej articulo 1 ni- 
gro, 2 — 6 ferrugineis supra obscurioribus, 7 — 9 
fuscis, 10 et 11 ferrugineis, reliquis fuscis. Tho^ 
rax gibbulus. Alae subfumatohyalinae, radio et 
stigmate fuscis, radice et squamula flavis, areola 
quinqueangulari. P^d^j^ crassiusculi, nigri; tibiis 
tarsisque anterioribus, femorum anticorum basi 
apice et latere interno, femorum mediorum basi 
et apice, femorum posticorum basi, tibiarumque 
posticarum latere interno, ferrugineis; interdum 
tibiis omnibus extra nigris, femoribusque anticis 
nigris basi apiceque ferrugineis. Abdomen tho-» 
race duplo longius, ejus autem latitudine, segmen- 
tis 2 — 5 sensim paulo angustatis, segmento 1 vix 
subfoveolato, 2 et 3 castaneis. 

Unam feminam cepi mense Junii in Hercynia, 
alteram austriacam Dahl transraisit. 


FAM.  I,  SECT.  IX. 599 


255.   I. MlxrABlLLS.  u. 


Sci;inciitls 2 — 4 rufis ; fcriiorlbus tlbilsque 
aiiterloribus, uec noQ tlbluruni posticarum 
meclio, rutis; stigraate alurum fiisco.   m, 

Statura et propoitio partiiim oinnlno Ichn, 
ischiomelini, n. 259, a quo solis coxis totis nigris 
differt. 

Longitiido 3 — 4 linearum; interduni paulo 
longior. Antennae subtus fulvae aut testaceae; 
articulis 1 — 3, vel solo 1, totis nigris. Alae funia- 
tohyalinae; stigmate radio et squamula nigris, 
radice pallidestraminea, areola quinqueangulari. 
P^rf^^vV anteriores diluterufi aut fulvi, coxis et tro- 
chanteribus nigris, his interdum subtus fulvis, 
femoribus mediis plerumque externe fuscis, tibiis 
interdum subtus flavicantibus; postici nigri, femo- 
rum summa basi ferruginea, tibiis plerumque me- 
dio ferrugineis aut rufescentibus. j4bdomen seg- 
mentis 2 — 4 rufis, 2 et 4 interdum macula dorsali 
nigricante; 5 plerumque toto nigro, interdum 
autem vel marginibus omnibus, vel margine basali 
et apicali, vel maculis duabus baseos, rufis aut 
badiis. 

Individua nonnulla passim in Silesia, mensibus 
Julii et Augusti, in umbellatis et in graminecepi; 
duo, prope Trajectum ad Moenuni et in Volhynia 
capta, mihi transmissa sunt. 


600 ICHNEUMON 

Varietates: 
1.  Segmentis 2 et S rufis ; femoribus rufis, 
posticis apice nigro. — Statura speciei genuinae, 
segmento  prinio  aiitem  angustiore.   Longitudo 

2 linearum. Antennae totae nigrae. Alae sicut 
in mare genuino. P^de^ dilute rnfi, coxis et tro- 
chanteribus nigris, his apice fulvis; postici femo- 
rum tibiarumque apice nec non tarsis nigris. Ab^ 
dozn^/i' nigrum; segmentis £ et 3 djlute rufis, hoc 
margine fuscescente. 

'  Individuum fennicum Sahlberg misit, 

£. Segmentis 2 et S rufis. — Longitudo fere 

3 linearum. Antennae vel totae nigrae, vel subtus, 
articulis 1 et 2 exceptis, ferrugineae. Alae sicut 
in specie genuina. Pedes vel sicut in mare ge- 
nuino; velnigri, anteriores femorum apice tibiis- 
quefulvis, tarsis supra fuscis, postici tibiis medio 
fuscoferrugineis. Abdomen segmentis £ et 3 rufis, 
individuo uno macula dorsali parva fuscescente, 
altero basi et lateribus tertii nigris; 4 individuo 
altero margine castaneo. 

Duos mares, mense Augusti, prope Warm" 
brunn et Cudof^am in gramine et frutetis cepi. 

3. Segmento tertio, marginibusque secundi, 
rufis ; femoribus nigris, anticis subtus rufis. — 
Lo7igitudo2% rinearum. Antennae vel totae ni- 
grae, vel articulis 3 et sequentibus subtus sordide- 
testaceis. Alae sicut in mare genuino. Pedes ante- 
riores testacoofulvi, coxis et trochanteribus nigris, 


FAM.  I,  SECT.  IX. 601 

femoribus anticis basin versus nigris aut fuscis, 
niediis nigris apice fulvo; postici nigri, femorum 
basi summa rufa, tibiis vel totis nigris vel medio 
rufis. Abdomen segmento £ rufo, macula magna 
dorsali nigra; 3 rufo; 4 interdum summa basi 
summoque margine rufis. 

Duos mares cepi cum varietate antecedente. 

4. Segmentis 2 et 3 (et 4) rufomarglnatis. — 
Statura maris genuinij interdum autem segmento 
primo antice angustiore, tuberculis lateralibus ob- 
soletioribus. Longitudo 2'/^ — paulo ultra 3 li- 
neas. Antennae vel totae nigrae, vel articulis 3 
et sequentibus subtus testaceis, Jlae sicut in mare 
genuino. Pedes coxis et trochanteribus nigris; 
femoribus nigris, anticis subtus et apice mediis 
apice solo testaceis; tibiis anterioribus fulvis aut 
rufis, posticis nigris ut plurimum medio rufis aut 
ferrugineis; tarsis anterioribus testaceorufis, posti- 
cis nigricantibus. Abdomen segmentis 2 et 3 rufis, 
macula dorsali nigra aut fuscescente; 4 vel mar- 
ginibus omnibus, vel solis lateralibus, rufis. 

Quosdam mares cepi passim in Silesia^ men- 
sibus Julii et Augusti, in fruticetis. 

4^- Femoribus anterioribus nigromaculatis.— 
Longitudo 3 V2 linearum. Antennae totae nigrae. 
Pedes anteriores fulvi, coxis trochanteribus et la- 
tere convexo femorum nigris, tarsis mediis fuscis; 
postici nigri, tibiarum medio ferrugineo. — Cae- 
tera ut in plurimis speciei genuinae individuis. 

Marem unicum Hope cepit circa Netley, 


d02 ICHNEUMON 

5. ? Segmentis 2 et 3 rufis, coxis ettrochan- 
teribus anterioribus subtus stramineis. — A niare 
genuino hic differt antennis et abdomine breviori- 
bus, nec non segmento primo antice angustiore 
tuberculis lateralibus subnuUis. An species pecu- 
liaris? — Longitudo 2% linearura. Capa^palpis 
et raandibularum medio flavis. Antennae corpore 
dimidio vix aliquanto longiores, nigrae, articulo 
primo subtus puncto stramineo. Alae subfumato- 
hyalinae, stigmate et radio fuscopiceis, radice et 
squamula flavis. Pedes coxis et trochanteribus 
nigris, anterioribus subtus pallidestramineisj fe- 
moribus anterioribus testaceis, supra basin versus 
nigricantibus, posticis nigris apice et summa basi 
testaceorufis ; tiblis testaceis, posticis apice et 
summa basi nigricantibus; tarsis anticis strarai- 
neis, mediis fuscis, posticis nigris. Abdomen tho- 
race paulo longius et paulo angustius, lanceola- 
tum; segmento 1 apicem versus sensira aliquanto 
dilatato, tuberculis lateralibus in medio sitis, vix 
conspicuis, partis anticae longitudine latitudinera 
excedente; 2 et 3 rufis. 

Marera unicum Besser e Volhynia transraisit. 

Nota: 
Quaeritur, nura forsan haec species cura Ichn, 
ischiomelino, n. 259, jungenda sit? Individua 
quaedara speciei genuinae etiara raaribus IchneU" 
monis latratoris , n. 242, admodura affmia sunt, 
jta ut facillirae cura eis confundi possint. 


FAM.  I,  SECT.  IX. 603 

256.  I. RUFILIMBATUS. 

Scgmeulls 2 — 4 rufls, macula dorsall nigra; 
orc ncc non latcic lufcro fcmorum ct tibiaruui 
anticorum ilavis.   m. 

Statura et proportio partiuni sicut in indivi- 
duis niinoribus speciei antecedentis; antennis 
autem paulo crassiorlbus, tuberculis lateralibus 
segnienti primi obsoletioribus. 

Longitudo 2y^ linearum. Caput ore, clypeo 
et puncto ad orbitas oculorum internas, flavis. 
Antennae subtus articulo primo flavo, sequentibus 
fuscoferrugineis. ^Za^ subhyalinae irideae, radio 
et stigmate piceis, radice et squamula flavls, areola 
quinqueangulari. Pedes nlgrl; antlci tarsis tibiis 
nec non femorum latere infero et apice testaceo- 
flavis; medii femorum apice et tibiarum lateribus 
tribus testaceoflavis, tarsis fuscis; postici summa 
basi femorum et tibiarum rufescente. Abdomen 
segmentis 2 et 3 rufis, macula magna dorsali ni- 
gra; 4 marginibus omnibus, 5 summo niargine 
dorsali,  rufis. 

Marem unicura pedemontanum Bonelli niecum 
communicavit. 

Synonyma: 
Ichn. rufilimbatus Gravenh. Pedeni., n. 101. 

Nota: 
Hic mas forsan cum femina varietatis secundae 
Ichneumonis pusillatoris, n. 258,  jungendus est. 


604 ICHNEUMOPi 

257*  I. MITIGOSUS.  n. 

Segmcntis 2 et 3 totis ,  sequentibus margiiie, 
rufis; tibiis rufis»   m. 

Statura et proportio partium omnino Ichn, 
latratoris maris. 

Longitudo 2% linearum. Antennae subtus 
ferrugineae, articulis 1 et 2 totis nigris. Alae 
fumatohyalinae, stigmate et radio piceostramineis, 
radice pallidestraminea, squamula fusca, areola 
subtriangulari. Pedes femoribus basi summa rufis, 
anticis intra testaceis, posterioribus apice testa- 
ceisj tibiis rufis; tarsis anterioribus fuscotestaceis, 
posticis fuscis. Abdomen se^mentis 2 et 3 rufis; 
4 lateribus et summo margine, sequentibus solo 
summo margine, rufis. 

Marem unicum Manger circa Warmbrunn 
cepit. 

V a r i e t a s : 

1. Segmento 2 fascia nigra. m. — Alae squa- 
mula et radice stramineo-albidis. Pede^ anterio- 
res fulvi, coxis trochanteribus et latere convexo 
femorumbasin versus nigris; postici nigri, summa 
basi femorum tibiisque rufis, his tamen apice et 
summa basi nigris. Abdomen segmentis 2 et 3 
rufis, 2 tamen fascia media, e maculis 4 inaequa- 
libus confluentibus nigris orta, 4 nigro, margini- 
bus omnibus rufis; sequentium marginibus apica- 
iibus rufescentibus, sensim obsoletis. 

Individuum unicum Hope cepit eirca Netley. 


\ 


FAM.  I,   SECT.  IX. 605 

T^ota: 
Haec species forsan varietas est Ichn, subtili- 
cornis aiit opprimatoris aut pusillatoris, 

258.  I. PUSILLATOR. 

Segmentorum marginibus rufis; pcdibns rufis, 
posticorum coxis vel totis vel basi nif];ris. m. f. 
(mas orc et facie, vel macula faciali,  flavis; 
femina ore et antennis basin versus rufis). 

Longitudo 2 linearum; femina interdum paulo 
minor. C<:7pwf maris ore et macula faciali, rarius 
facie tota, flavis; feminae ore dilute rufo. u^n- 
tennae maris porrectae, dimidii corporis longitu- 
dine vel paulo longiores, fuscae, subtus ferru^i- 
neae; feminae dimidio corpore aliquanto breviores, 
curvatae aut involutae, articulo 1 rufo, interdum 
supra nigro, 2 — 6 — 9 rufis sensim obscuriori- 
bus, reliquis fuscis. Thorax maris gibbulus, 
puncto flavo infra alas; feminae cylindricus. Alae 
hyalinae aut fumatohyalinae, stigmate et radio 
fuscopiceis, radice albostraminea, squamula testa- 
cea rarius fusca, areola quinqueangulari. Pedes 
subcrassiusculi, rufi; coxis posticis vel totis vel 
basi nigris; mas plerumque basi coxarum anterio- 
rum trochanteribusque anterioribus nigris. Ab^ 
domen capitis thoracisque longitudine et latitu- 
dine; segmento 1 laevi nigro, maris plerumque 
margine rufo, parte antica suborbiculari convexa 
duplo latiore et longiore quam petiohis; sequen- 
tibus rufomargiaatis,  ultimis in mare plerumque 


^06 ICHNEUMON 

marginibus obsoletis; ano feminae acuto.  Aculeus 
exsertus brevissimus. 

Marium duorum meae collectionis patria ignota 
est; tertium, prope Sickershausen captum, Nees 
ab Esenbeck mecum communicavit. Eidem etiam 
feminani hujus speciei debeo; alteram feminam, 
eamque minorem,  Sahlberg e Fennia transmisit. 

Varletates: 

1. Segmentis 2 et 3 rufis disco nigro , reliquis 
totis nigris. f. — Longitudo 2^^ linearum. Caput 
interdum facie tota ferruginea. Antennae fuscae, 
subtus ferrugineae. Thorax interdum punctis 
duobus albis ad radicem alarum. Alae sicut in 
specie genuina. Pedesvwii, coxis et trochanteri- 
bus nigris. Abdomen segmento 1 margine summo 
castaneo; 2 et 3 castaneis aut rufis, medio nigris. 

Unam feminam, eamque reliquis paulo graci- 
liorem, Mangeriproi^e Warmbrunn cepit; alterius, 
facie ferruginea et punctis duobus albis ad radicem 
alarum distinctae, patriam nescio. 

£. Femoribus posticis medio nigris. f. — ion- 
gitudo 2 '/2 linearum. Antennae totae nigrofuscae, 
paulo crassiores et longiores quam in femina ge- 
nuina. Pedes rufostraniinei; medii femoribus supra 
fuscescentibus; postici coxis et femoribus nigris, 
his tamen basi et apice stramineis. — Caetera sicut 
in specie genuina. 

Nees ab Esenbeck unicam hanc feminam, quae 
ei e larva Cossi ligniperdae provenit, mecum 
communicavit. 


FAM.  I,  SECT.  IX. 607 

3. Segmentis ultimis totis nigris; femoribus 
tibiisc/ue posticis apice nigris, f. — Longitudo 
paiilo infra 2 lineas. Antcnnae ^2iu\o graciliores 
qiiam in femina geniiina. Caput totum nigrimi, 
solis palpis testaceis. Pedes testaceorufi; postici 
coxarum basi, nec non femorum tibiarumque api- 
cibus nigrofuscis. Abdomen segmento 2 rufo, disco 
nigricante; 3 nigro, marginibus rufis; reliquis totis 
nigris. — Caetera sicut in femina genuina. 

Feminam unicam a Stec^en e Tauria transmisit. 

Synonyma  maris: 
Ichn. notator Gravenh. Uebers.,  n. 3751. 

Synonyma feminae: 
Ichn. pusillator Gravenh. Uebers.,  n. 3749  (ad 

varietatem 1 spectat). 
Ichn. pallidus Gmel.  ed. Linn. p. £720,  n. 391 

(varietati 2 respondere videtur). 

Nota: 

Conferre velis notas ad Ichn. rujilimbatum et 
mitigosum, n. 256 et 257. 

Ichn. pusillator Thunb. Ichn., n. 315, species 
est longe diversa. 


608 IGttNEUMON 


1G1 

04 


JA 


259.  I. ISCHlOMEtlNUS.  n. 


Abdominls medlo rufo; pedlbus anterlorlbus 
testaceis, coxis et troclianteribus pallidioribus, 
tibiis postlcis medio rufescentibus.   m. 

Statura et proportio partium oninino Ichn. 
mutabilis y n. 265. A speciei antecedentis niari- 
bus hi differunt antennis multo longioribus; a se- 
quente statura breviore et crassiore etc. 

Longitudo £% — 3 linearum. Caput palpls 
albidis. Antennae vel totae nigrofuscae, vel sub- 
tus testaceae basin versus interdum nigrae. Alae 
fumatohyalinae, stigmate et radio fuscis, radice 
et squamula flavis, areola quinqueangulari. Pedes 
anteriores testacei aut straminei, coxis et trochan- 
teribus pallidioribus; postici nigri, coxis apice 
pallidestramineo, trochanteribus pallidestramineis 
niacula nigra , femoribus basi rufa, tibiis medio 
vel latere infero testaceis aut ferrugineis. Ab- 
domen segmento 1 nigro; 2 rufo, plerumque dorso 
nigro; 3 et 4 rufis, interdum puncto aut linea 
longitudinali fuscoj sequentibus nigris, 5 interdum 
niargine rufo. 

Pluria individua cepi mense Julio prope Scheid- 
nich in frutetis; unum mense Septembri prope 
Trajectum ad Viadrum in loco aprico. 

Varietates: 
1.  Segmentis 2 — 5  rufomarginatis. m.  — 
Longitudo paulo infra vel paulo ultra 3 lineas. 


FA3I.  I,  SECT.  IX. 609 

Antennae subtiis testaceae aiit plceae, articulo 1 
toto nigro. Pedes antcriores rufi, trochanteribus 
et coxls stramineis, his basi nigra, femoribus ex- 
terne interdum niacula nlgra; postici nigri, tro- 
chanteribus vel totis vel solo apice, baslque femo- 
rum, rufis, femoribus interdum ad medium usque 
rufis. Abdomen vel segmentls 2 — 5 incisuris rufis; 
vel segmentis 2 et 3 macula dorsali nigra, 4 et 5 
nigrls marglne rufo. — Caetera slcut in mare ge- 
nuino. 

Quaedam indivldua cepi prope Scheidnich una 
cumgenulnls; unum, idque minimum, femoribus 
anterioribus macula nlgra, segmentis 2 et 3 rufis 
dorso nlgro, Richter mense Julil prope Fiirsten- 
stein cepit. 

3. Segmentis mediis rufomarginatis , ultimis 
totis rufis. m. — Longitudo paulo ultra 2 lineas. 
Antennae subtus testaceae. Thorax puncto parvo 
flavicante ante alas. Pedes anteriores flavi, femo- 
ribus fulvls, tarsls aplcem versus fuscescentibus; 
postici nigrl, trochanterlbus apice flavo, femori- 
bus basi rufa, tlbiis basin versus ferrugineis, tarsis 
fuscis basi ferruginea. Abdomen brevius quam in 
reliquls; segmentis 2 et 3 margine et lateribus 
rufis; 4 et 5 rufis basi dorsali nigra; 6 et 7 tolis 
rufis. 

Unlcum marem Manger cepit prope Warm- 
brunn. 


Ichn. Europ. Pars I. 39 


610 ICHNEUMON 


260.  I. ERYTHROCERUS. 

Antennis pedlbus nec non segmentorum mar- 
ginibus rufis.   m. 

Statura gracllior est quam in mare Ichneum. 
■pusillatoris et in omnibus hujus familiae spe- 
ciebus. 

Longitudo 2 linearum. Caput ore stramineo. 
Antennae porrectae, filiformes, graciles, dimidio 
corpore longiores, rufoferrugineae, supra obscu- 
riores. Thorax gibbulocylindricus. Alae me- 
diocres, subfumatohyalinae, stigmate et radio 
piceis, radice et squamula flavostramineis, areola 
triangulari. Pedes subgraciles rufi, coxis et tro- 
chanteribus stramineis; postici coxis paulo obscu- 
rioribus, femorum et tibiarum apice nigricante, 
Abdomen capite thoraceque longius et angustius; 
segmento 1 laevissimo, parte antica haud duplo 
latiore quam petiolus; 2 — 6 quadratis, margini- 
bus rufostramineis. 

Marem unicum gallicum Brongniart mihi 
transmisit. 

V a r i e t a s : 

1. Coxis et trochanteribus nigris. m. — Lon- 
gitudo fere 3 linearum. Caput palpis fuscis. 
Antennae articulo 1 toto nigro, sequentibus fer- 
rugineis supra fuscis, ultimis totis fuscis. Alae 
sicut in mare genuino.   Pedes testaceofulvi, coxis 


I 


FAM.  I,  SECT.  IX. 611 

et trochanteribus nlgris, his apice testaceo; postici 
femoribus apiceni vcrsus fuscis, tibiis apice sunimo 
fusco, tarsis subfuscis. j4 bdomen 'mcisuns 1 — 4 
teslaceis. 

Marem unlcum pedemontanum Bonelli niecum 
communicavit. 


S y n o n y m a : 

Ichn. erythrocerus Gravenh. Pedemont.,  n.  102 
est varietas jam descripta. 


39^' 


612 ICHNEUMON 


S  E  C T I  O   X. 


Scutello nigro; ahdomine tricolore, 

Abdomen sicut in sectione 5. — E sectione 9 
varietas Ichn. fumigatoris et Ichn. bellus, seg- 
mento 7 piincto albo, huc spectant. 


FAM.  I,  S£;CT.  X. 613 


261.  I. FORMOSUS.  n. 

Annulo antennarura, facic, niaculaqiie anali, 
albis; segmcntis 2 et 3 badiis; tibiis tcsta- 
ccis,   m. 

Statura et proportio partium omnlno Ichn. 
sputatoris maris. 

Longitudo 6 linearum. Caput ore et facie 
albis, hac macula nigra. Antennae porrectae, 
setaceae, corpore breviores, articulo 1 subtus albo, 
15 — 20 supra albis, Jlae fumatohyalinae, stig- 
mate piceotestaceo, radio radice et squanuila fus- 
cis, areola subtriangulari. Pedes anteriores femo- 
ribus intra et apice, tibiis, tarsorumque basi, testa- 
ceorufis; postici tibiis et tarsorum articulo primo 
testaceis apice nigro. Abdomen capite thorace- 
que paulo longius, thoracis Jatitudine, subtiliter 
punctum; segmentis 2 et 3 badiis, opacis; 4 angu- 
lis baseos castaneis; 5 puncto marginali, 6 et 7 
niacula dorsali, glaucis. 

Individuum unicum cepi prope Vratislai^iam. 


262.   I. VIOLENTUS.  n. 

Ano, ncc non antcnnarum ct tarsorum posli- 
coruni annulo, albis; fcmoribus rufis, nigro- 
niaculatis; tibiis rufis, posticis apicc uiqro. m. 

Longitudo 4 — 4)( linearum.   Antennae por- 
rectae, setaceae, corpore paulo longiores; arlicu- 


614 ICHNEUMON 

lls 1 et 3 cylindricis, reliquis brevibiis distinctis 
subnodulosis,  16 — 17 vel 15 — 17 supra albidls. 
Thorax gibbus.   Alae subfuniatohyalinae,  stig- 
mate et radio fuscis, radice picea, squamula nigra, 
areola subquinqueangulari aut subtriangulari.  Pe^ 
des subgraciles; antici coxis et trochanteribus ni- 
gris,  femoribus vel  totis  rufis vel supra nigris, 
tibiis rufis aut rufoferrugineis,  tarsis ferrugineis 
aut fuscis, unguibus nigris; medii coxis nigris, tro- 
chanteribus ferrugineis aut nigris, femoribus vel 
totis rufis vel latere altero nigris, tibiis rufis aut 
rufoferrugineis tarsis ferrugineis aut fuscis, ungui- 
bus nigris; postici coxis et trochanteribus nigris, 
femoribus tibiisque rufis apice nigro, tarsis nigris, 
articulis 3 et 4 ochraceis aut albidis.   Abdomen 
thorace  duplo  longius pauloque angustius;  seg- 
mento 1 nigro, puncto marginali rufo, parte an- 
tica lineis duabus elevatis; 2castaneo; 3 castaneo, 
linea transversali ante marginem, aut margine toto, 
nigro; 4 — 6 nigris, 6 interdum margine tenuis- 
simo albo; 7 toto albo. 

Unum individuum, ipvoipeTrajectum ad Moe- 
niim captum, de Heyden mecum communicavit, 
alterum genuense a Spinola; individui tertii, jam 
dudum in collectione mea asservati, patriam 
nescio, sine dubio autem germanicum est. 


FAM.  I,   SECT.  X. 615 

263.   1. TERGENUS._^ 

Al)domiuL* riiro,  aplce nigro, nno albo. m. f. 
{Jeniinu aiinulo antcnnarum nlbo). 

Longitudo 4 — 5 lineariini. Antennae maris 
porrectae, corpore dimidio paiilo longlores; fenii- 
nae paiilo breviorcs, apice involutae, articulis 
9 — 13 aut 10 — 14 tribus lateribus albis. JUie 
mediocres, fumatohyalinae, stigmate fusco, radio 
radice et squamula nigris, areola subquinqueangu- 
lari. Pedes mediocres; antici tarsis fuscoferru- 
gineis, tibiis intcrne fcmorunuiue summo apice 
sordideflavis; niedii tibiis tarsisque fuscis aut fus- 
coferrugincis; postici tibiaruni niedio interdura 
obscurcrerrugineo. yihdomen capitis tlioracisque 
longitudinc et latitudine, oblongoovatum; seg- 
niento 1 rufo autcastanco, parle aiitica loiigltudine 
paulo latiore, triplo latiore quam petiolus, lineis 
duabus subelevatis; 2 et 3 rufis aut castaneis; 4 vel 
toto nigro, vel rufo apice nigro, vel nigro basi rufa, 
margine niaris albido fcminae subrufescente; 5 ni- 
gro, maris margine albido; 6 et 7 nigris dorso 
albo, feminae interdum non nisi puncto albo. Acu- 
leus subexsertus niger. 

Unicum marcin lusitanicuni \idi in nuiseo 
Comitis de Iloffmannsegg ; feminas nonnullas 
accepi e Franconia, Austria , VolJiynia et e Re- 
gione pedemontana, unani ex Anglia (circa Netley 
captam) eamque unicam segmento 4 toto nigro. 

S y n o n y m a : 
Ichn. tergenus Gravenh.  Pedem.  n.  103. 


616 ICHNEUiyiON 

264.  I. FABRICII. 

Abdomine  raedio  rufo  ano  albo;  femorlbns 
tibiiscjue rufis, libiis posticis apice nigris. f. 

Statura et proportio partlum speciei sequentis, 
sed aculeo vix subexserto. 

Longitudo 3% linearuni. Antennae totae ni- 
grae. ^Zfle subfumatohyalinae, stigmate radio et 
radice fuscis, squamula nigra, areola subquinque- 
angulari. Pedes rufi; coxis et trochanteribus, nec 
non pedum posticorum tarsis et tibiis apice, ni- 
gris. Abdomen segmentis £ et 3 rufis, 4 basi et 
lateribus rufis, 6 puncto marginali albo, 7 dorso 
toto albo. 

Feminam unicam Dahl ex Austria transmisit, 

S y n o n y m a : 
Ichn. Fabricii Schrank Boica n. £063; habitat in 
Bai^aria superiore, 

Nota: 
Schrank ad hanc speciem adhibuit Schaefferi 
Iconum tab. 107, fig. 4, quam Panzer ad Cryptum 
titillatorem retulit, sed magnitudine et abdominis 
colore ab ambobus differt. 


~ FAM.  I,   SECT.  X. 617 


265.   I. IxNCUBITOR. 

Abdomlne rufo, apiccnlgro, ano albo; fcmo- 
ribus et tibiis rufis; antcnnarum annulo albo. f» 

Longitudo 2% — Sy, lineanim. Caput palpis 
fuscis, niaiidibiilis fernigineis; orbitis ociilorum 
occipitalibus vel tenuibus albis vel solo puncto 
albo. Antennae corporis dimidii longitudine, apice 
curvatae aut involutae, articulis 8 — 13 vel 10 — 13 
tribus lateribus albis. 7^/io/7/cr cylindricus. Alae 
plerumque angustae, interdum mediocres, fumato- 
hyalinaej stigmate radio et squamula fuscis, radice 
fusca aut testacea, areola subtriangulari aut sub- 
quinqueangulari. Pedes crassiusculi, rufi, coxis 
et trochanteribus nigris, tibiis posticis apice nigro, 
femoribus interduni macula fuscescente, coxis 
rarius nigrobadiis. Abdomen oblongoovatum, ca- 
pitis thoracisque longitudine et latitudine, vel pau- 
lulum brevius et latius; segmentis 1 — 3 rufis aut 
fulvis; 4 vel nigro, basi aut angulis baseos rufis, 
vel toto rufo; 6 macuhi aut punclo marginali albo; 
7 dorso toto albo.   Aculeus subexsertus niger. 

Individua duo cepi mense Junio in Hercynia; 
tertium, idque minimum, Sahlberg e Fennia 
transmisit. 

Varietates: 
l.^Femoribus nigromaculatis. f. — Statura 
feminae genuinac,  abdomine interdum  pauh) an- 
gustiore.   Longitudo 2V^ — 3 linearuni.   Cuput 


618 ICHNEUMON 

pleriinique orbltls occipitalibus puncto albo. An- 
tennae sicut in femina genuina. Alae angustae, 
caeterum sicut in femina genuina, Pcdes rufi, 
coxis et trochanteribus nigris; femoribus anterio- 
ribus macula nigra, mediis interdum nigris apice 
nifo, posticis vel totis nigris vel rufis apice nigro; 
tibiis posticis apice nigris. Ahdomen segmentis 
1 — 3 rufis, 4 basi aut angulis baseos rufis aut rufo- 
fulvis; 6 plerumque macula alba; 7 dorso albo. 

Individua nonnulla circa Helmstadium et mense 
Junio in Hercynia cepi, unum prope Grunwitz 
mense Octobri sub muscis hyeraans. 

2. Femoribus totis nigris. f. — Longitudo 
3 linearum. Pedes coxis trochanteribus femori- 
Lusque nigris, horum anticis geniculo rufo. Ahdo- 
men segmentis 1 — 3 rufis; sequentibus nigris, 
7 puncto albo. — Caetera sicut in specie genuina. 

Individuum unicum prope Helmstadium cepi. 

3. Femorihus tihiisque nigromaculatis. f, — 
Longitudo paulo ultra 3 lineas. Pedes nigri, femo- 
ribus posticis interne badiis; tibiis anterioribus in- 
terne, posticis basin versus, ferrugineis. Ahdomen 
segmentis 1 — 4 rufis, 4 margine nigricante; 6et7 
macula alba. — Caetera sicut in femina genuina. 

Feminam unicam genuensem a Spinola mecura 
communicavit. 

4. Coxis anteriorihus rufisyfemorihus posterio^ 
ribus nigromaculatis. f. — Longitudo 3 % linea- 


FAM.  I,  SECT.  X. 619 

nim. jfntennae iwUcviVis 1 — 5 siibtus ferruglneis, 
8 — 13 suprn albis. ^/ae funiatobyaliuae, radice 
stigniate et s(juanuila testaceis, radio fusco, areola 
quinqueangulari. Pedes rufi; niedii iemorum latere 
convexo macula nigra; postici coxis macula nigra, 
femoribus nigris basi rufa, tibiis aplce nigro. y/A- 
domen segmentis 1 — 3 rufis, 6 et 7 niacula alba, 
Unicum individuum mense Augusto cepi ia 
umbellatis prope Cudocani. 

S y n o n y m a : 

Jchn. incuhitor Linn. Syst. XII, pag. 933, n. 26. 
— Faun. Suec, n. 1602.  ? 
„   Fuessl. Ilelv. p. 49,  n. 951. ?  baud fre- 

quens est. 
„   Fabr. Syst. p. 334,  n. 40. — Ent. Syst. p. 

154,  n. 86.  ? 
„   Fourcroy, n. 48. 
„   Gmel. ed. Linn. p. 2686, n. 2Q. ? 
„   Villers, pag. 160, n. 76. ? 
„   Rossi,  n. 760.  ? 
„   Olivier p. 179, n. 74. ? 
„   Cederbielm p. 159, n. 490. ? 
„   Walckcnaer p. 57,  n. 41.  ? 
„   Lamarck p. 139,  n. 11.  ? 
„   Thunb. Icbn., n. 109.  ? 
„   Latreille Crust. XIII, p. 182,  n.  13. 
hJm. vibcx IMiilL prodr. , n. 1793.  ? 
Cryptus incubitor Fabr. Piez. p. 83, n. ^^. ? 


620 ICHNEUMON 

Nota: 
Non diibito quin noster Ickn, incubitor inter 
ejusdera  nominis  species  auctorum  allegatorum 
lateat; nullo modo autem extricare possum, nura 
vel omnes auctores,  vel quales eorum,  nostrara 
speciem descripserint.   Diagnoses omnes (ut plu- 
rimum e Linnei Fauna repetitae) bene quadrant 
ad nostram speciem;  loca autem e Linnei Fauna 
Suecica, e Geoffroii Historia, vel ex ipsa Scopolii 
Fauna carneolica, quae auctores ad hanc speciem 
adhibent, dubium atque incertum me relinquunt. 
Linneus duas vel tres species sub nomine lchn, 
incubitoris confudisse videtur,  nam  in  diagnosi 
Faunae Suecicae Ichneum. incubitor habet abdo- 
men ferrugineum ^ apice nigro ^ macula alba, in 
descriptione abdomen ferjugineum^  ultimo arti- 
culo nigro (nulla maculae albae facta mentione), 
in Actis suecicis 1736, pag. 125, n. 7, abdomen 
testaceum apice nigro, aculeo triplici. — Geoffroii 
Ichneumon 48,  n. 341,  ad quem quidem auctor 
Jchneum,  incubitorem  Linnei  adbibet,  antennis 
est brunneis medio albis, abdomine apice nigro 
(maculae albae nulla facta mentione), aculeo breci 
triplici.   Hunc Geoffroii Ichneumonem Illiger, in 
editione secunda Faunae Rossianae p. 65, n. 760, 
jam ab Ichn. incubitore removit. 

Nullo modo autem ad nostram speciem referri 
-^osswnt Ichneum. incubitor Scopoli Carn., n. 745, 
thorace antice rufo; — Stroem Norske Selskskr. 
IV, p. 348, n. Q6, terebra exserta, tibiis posticis 
superne albis; — Schrank Aubtr., n. 714; tarsorum 


FA3I.  I,  SECT.  X. 621 

posticorum fascia alha etc. — Christ, tab. 36, 
fig. 5 aculeo abdominis longitudine — sed Stroemii 
inciibitor ad nostrum Cryptum incubitorem, 
Christii incubitor autem ad nostrum Mesostenum 
transfugam relatus est. 

Facillime autem species cognatae confunduntur, 
nam Ichn. crassipes et Ichn. deceptor mihi sub 
nomine Ichn. incubitoris transmissi sunt; indivi- 
duum autem nostri incubitoris, (segraentis 1 — 4 
rufis, coxis nigrobadiis, longitudine 3 /^ linearum) 
sub nomine Ichn. motatorii feminae. 


266.  I. ANALIS.  n. 

Abdomlne rufo, apicc nigro, ano alLo ; tlbils 
femoribusque ruGs, liorum posticis apicc nl- 
gro;  antennis tricoloribus.   f. 

Statura et proportio partium speciei sequentis. 

Longitudo 3 — 3% linearum. ^ntennae ani- 
culis 1 — 8 rufis, 9 — 12 exalbidis, sequentibus 
fuscis. j4lae subfumatohyalinae, stigraate et radice 
fulvis, radio fuscescente, squaraula vel tota rufa 
vel fusca apice ferrugineo; areola quinqueangulari. 
Pedes rufi; coxis nigris, anticis subtusrufis; tro- 

•■ -'"--y    I    >it^    ■iHlMjw.i.ii  I   111«.  I .    . .. ' 

chantenbus nigris apice rufo; femoribus posticis 
vel nigris basi rufa, vel rufis geniculo nigro. y^6- 
clomen segmentis 1 — 3 rufis, sequentibus nigris, 
6 et 7 dorso albo. 

Duo individua Manger prope Warmbrunn 
cepit. 


622 ICHNEUMON 

Nota: 
Ratione coloris haec species mediuni tenet inter 
praecedentem et sequentem,  pedibus magis cuni 
illa  congruens,  antennis cum  hac;  an varietas 
sequentis? 

^   - '  '  CRASSIPES.  -*   • 


Xser.^. 


ALdomine rufo, apice nigro, ano albo ; ^^e^ 
(llbiis ruiisj^ posticorum femoribus apice ni- 
gris; antennis tricoloribus. f. 

Statura et proportio partiura omnino Ichn. 
incuhitoris ,  n. 2Q5, 

Longitudo £ '/2 — 3 % linearum. Caput palpis 
et mandibulis fuscis aut rufescenlibus, labro in- 
terdum rufescente, rarius macula faciali et orbitis 
oculorum internis rufoferrugineis. Antennae ar- 
ticulis 1 — 7 ferrugineis, 5 — 7 interdum supra 
fuscis, rarius totis fuscis; 8 — 12 vel 9 — 13 albis, 
subtus ferrugineis aut fuscis; sequentibus fuscis 
aut nigris. ^/ae fumatohyalinae, stigmate radice 
et squamula stramineis aut rufis, radio fusco, areola 
quinqueangulari. Pedes rufi, fostici femorura 
et tibiarum apice nigro. Abdomen segmentis 1 — 3 
rufis; 4 vel toto vel basi aut lateribus rufo; 1 in- 
terdum petiolo aut macula dorsali nigro; 6 nigro^ 
plerumg_ue dorso albo; 7^ipra albo. 

Quaedam individua cepi passim in Silesia et 
circa Helmstadium , mense Julio, in umbellatis; 
quaedani, in Austria, Franconia, nec non circa 


FA3I.  J,  SECT.  X. 623 

Trajectum  ad Moenum et Netlcy capta,  niilii 
traiismissa siiiit. 

Synonyma: 
Ichn. crassipes Gmel. cd. Linn. p. 2709, n. 361. 
Ichn. geniculator Graveuh. Uebers., n. 3739. 

Nota: 

Qaaeritur, num forsan mas iste anlennis basi 
fulvis, cujus Villers pag. 160 in observatione ad 
Ichn. incuhitorem mentionem fccit, ad hunc crassi' 
pedeni adhibcndus sit .* 

Cave autcin ne cum noslra specie coiifiindas 
Ichn. crassipedem Fourcroii et Villersii, (jui ad 
Ichncumonem (Tryphonem ?) grossipedem Olivieri 
relatus est; nec Ichn. crassipcdem Hossii, Olivieri 
et Walckcnaeri, ad Pimplam Jlavicantcm adhi- 
biluin. 


268.   I. U;TEIC0RNIS.   n. 

Al)il()inlnls nicdlo rufo, ano albo •, pcdibus ct 
anlcnnaruin basi lutcorulis.   f. 

Longitudo 2% linearum. ^/7^^/772^^ curvatae, 
dimidio C(jrpore arHjuarito brcviores, nigrae, arti- 
culis 1 — 4 ru(is, 5 — 8 tcstaccoalbis. Thnrax 
gibbulocylindricus. Alae angustae, fumaluhvali- 
nae, stigmate fusco, basin versus albo, radio fusco, 
radice cxalbida, squamula rufa, areola quinque- 
angulari.   Pt'c/ej mcdiocres, ruli; postici  sunimo 


624 ICHNEUMON 

femorum et tibiarum apice fuscesceute. Ahdo- 
men capitis tlioracisque longitudiue et latitudine, 
ovatolanceolatuni; segmento 1 laevi, apicem ver- 
sus seusim dilatato, nigro, margine rufo; 2 et 3 
rufisj 4 rufo, apice nigro; sequentibus nigris, 
6 et 7 margine albo.   jiculeus exsertus brevis. 

Unicum individuum Richter e Sudetis Silesiae 
retulit. 

Nota: 
A reliquis hujus sectionis speciebus haec differt 
segmcnto primo angustiore et aculeo longiore. 


FAM. I, SEcr. XI. 625 


S E C T I O   XI. 


Thorace sciitelloque rufo- aut albo - pictis ; ah' 
domiiic tricolorc aut hicolorc, ano albo. 

Mas Iclin. lapidatoris, thorace scutelloque 
totis nigris, abdomine nigro albonotato ano albo, 
ad sectionem secundam spectat; Ichn. quinque^ 
guttatus , thorace nigro flavolineato, abdomine 
nigro albonotato ano albo, ?id sectionem sextam. 


lihn.  Europ. Purs I. 4O 


626 ICHNEUMON 


269.  I. QUINQUEGUTTATUS.  n. 

Nigcr; facie tlioracc et sciitcllo flavomaculalis; 
piinctls duobus segmenti 1 et 2 anocjuc flavis; 
pedihus femigineo-nigroque variis.   m. 

Longitudo 3 linearum. Caput orbitis oculo- 
runi interiiis et externis testaceis, niacula laterali 
clypei sulphurea, niandibulis obscuroferrugineis 
apice nigro. Antennae diniidio corpore vix paulo 
longiores, porrectae, subfiliformes, apice subse- 
taceae, nigrae, subtus ferrugineae, articulis 1 et 2 
totis nigris. Thorax gibbus, nietathorace rugis 
crassis scabro; niger; puncto infra alas, lineola 
ailte alas, sulphureis. Scutellum lineola longitu- 
dinali margineque apicaii sulphureis. Alae me- 
diocres, hyalinae, stigmate radio radice et squa- 
mula nigris; areola quinqueangulari. Pedes me- 
diocres; anteriores ferruginei, coxis trochanteribus 
et femor*ibus nigris, his tamen apice ferrugineo; 
postici nigri, tibiis a medio ad basin ferrugineis, 
tarsis fuscoferrugineis. Ahdomen capitis thoracis- 
que longitudine, at paulo illis angustius, ovatum, 
confertim punctum; segmento 1 lineis duabus ele- 
vatis obsoletis, puncto sulphureo in angulis api- 
calibus; £ itidem puncto sulphureo angulorum api- 
calium; 5 et 6 macula dorsali marginali transver- 
sali sulphurea; 7 toto sulphureo apice subferru- 
gineo. 


FAM.  I,  SECT.  XI. 627 

Mas iinicus  {germanus?) erat in collectione 
Roentgeniana. 

Nota: 
Confer notam ad speciem sequentem. 


270.  I. NOBILITATOR. 

Niger; scutello thoraceque rufis, hoc nlgro- 
niaculato, inarginibus segmentorum ultimorum, 
piinclis duobus segmentorum 1 et 2, orbitis- 
quc oculorum internis, albls.   f. 

Longitudo 2^2 — 3 linearum. Caput orbitls 
oculorum internis juxta antennas et parte orbi- 
tarum externarum, latloribus aut tenuioribus, in- 
terdum etiam puncto laterali clypei, albidis. ^/7- 
tennae corporis dimidii longitudine, apice subre- 
curvatae. Thorax ^\hh\is\ vel niger, prothoracis 
dorso et puncto infra alas rufis; vel rufus, pectore, 
collo, macula pone alas posticas, altera ante coxas 
postlcas, lineaque longitudinali abbreviata meta- 
thoracis, nigris. Scutellum rufum. jilae medio- 
cres, fumatohyalinae; stigmate et radio fuscis aut 
subplceis, squamula et radice fuscis aut subrufes- 
centibus. Pedes mediocres, fusconigri; antici 
tibiis tarsisque vel totis, vel tantum latere infero, 
testaceis; medii interdum tibiis tarsisque testaceis. 
Ahdonien capitis thoracisque longitudine et latitu- 
dine, ovatum, subtilisslme punctum; segmentis 
1 et £ puncto albo in angulis apicalibus,  punctis 

40^ 


628 ICUNEUJMON 

segmeiiti primi aulem minutis interdum fere ob- 
soletisj 4 — 7 margine dorsali albido. 

Unum individuum cepi prope Gottingam , al- 
terum misit a Ste<^en e Tauria idque majus, sta- 
tura paulo crassiore, clypeo bipunctato, thorace 
magis nigro, tibiis tarsisque anterioribus testaceis 
totis. 

Synonyma : 
IcJin, nobilitator Gravenh. Uebers., n. 3727. 

Nota: 
Antea hanc speciem cum sequente junxeram; 
cum autem ambas nunquam eodem loco ceperim, 
nec una in alteram transeat, haec etiam aculeo 
A^ix subexserto a sequente discedat, eas in species 
duas peculiares sejunxi. — Forsan autem hic Ichn. 
nobilitator femina est Ichn, quinqueguttati ante- 
cedentis, cum etiam in Ichn. lapidatore, n. 271, 
nias thorace nigro a femina differat; attamen quin- 
queguttatus a nobilitatore differt etiam colore 
pedum et picturis albis thoracis. 


271.  I. LAPIDATOR. 

Niger; segmentis 1 et 2 punctis duobus, ulti- 
mis marginibus, albis, femoribus tlbiisquc 
rufis. m. f. {femina scutello ct thorace rufis), 

Statura et proportio partium feminae sicut in 
praecedentej abdomine attamen teretiore et apice 


FA3I.  I,   SECT.  XI. 629 

aciitiore, aculeo niagis exserlo. Mas a feniina 
difFert abdoniine paulo niinore apice obtusiore, au- 
tennis paulo longioribus pauloque crassioribus. 

Longltiido 4 '/; — 5/3 linearum. Caput orbitis 
oculorum internis et externis albis. Antennae 
feminae saepius articulis 10 et 11 aut 9 — 11 supra 
distinctius aut obsoletius albidis, rarissime 3 — 8 
subtus ferrugineis. TJiorax maris niger; feminae 
rubricosus, collo pectore plerumque regione pone 
scutellum et linea longitudinali aut macula meta- 
thoracis nigris, haud raro etiam lineis duabus lon- 
gitudinalibus dorsalibus prothoracis et regione 
circa alarum radices nigris, interdum puncto flavo 
infra alas. Scutellum feminae rubricosum. jilae 
fumatohyalinae, stigmate radio et radice nigris 
aut piceis; squamula nigra aut fusca, in femina 
rarius sordide rubricosaj areola quinqueanguhiri. 
Pedes coxis et trochanteribus nigris; antici femo- 
ribus rufis, plerumque basin versus, raiius etiam 
latere convexototo, nigricantibus, tibiis testaceis 
aut flavicantibus, extra plerumque fuscis rarius 
rufis, tarsis fuscis; medii femoribus rarius totis 
rufis aut nigris apice ferrugineo, plerumque rufis, 
Lasi, vel etiam latere convexo toto, nigris, tibiis 
testaceis, extra plerumque fusconigris, maris in- 
terdum rufis, tarsis fuscis; postici femoribus raris- 
sime fere totis rufis, plerumque basi apiceque ni- 
gris, tibiis nigrofuscis sericeis, intus interdum 
badiis, maris ruiis, tarsis fuscis. Abdomen nigrum 
nitidum; segmento 1 puncto albo in angulis apica- 
libus, feminis interdum toto nigro; 2punctis iisdem 


630 ICHNEUMON 

sed niajoribus; 4 — 7 (rarisslme etiam 3 feminae) 
margine dorsali distinctius aut obsoletius albo. 
Aculeus exsertus brevis. 

Feminas plures cepi, mensibus Augusto et 
Septembri, in Cnico oleraceo et in umbellatis, 
circa Reinerz etCudovam; quaedam ex aliis Sile-- 
siae regionibus, unaque, circa Heidelbergam capta, 
mihi transmissa sunt. Germar idem specimen, 
quod Fabricius e museo Hiibneri descripsit, mecura 
communicavit. — Marem unicum cepi una cum 
pluribus feminis prope CMdof^am; alterum, prope 
Trajectum ad Moenum captum, de Heyden trans- 
misit. 

Synonyma feminae: 
Ichn, lapidator Fabr. Ent. II, p.  160,  n. 111, 
habitat Halae Saxonum. 
„   Thunb. Ichn. , n. £40. 
„   Trentep. in Iside 1826, p. 77,  n. 21. 
„   melanocephalus Gmel.  ed.  Linn. p. £687, 
n. £51. 
Cryptus lapidator Fabr. Piez. p. 84, n. 57. 
„   Gravenh. Addit. , n. 5 ; mas et femina. 

Nota: 
Ichn. melanocephalus Gmel. haud confundi 
debet cum ejusdem nominis specie Villersii et 
Fourcroyi, quae ad /c^w. (Ophionem) xanthopo^ 
dem Olivieri etc. spectat. — Confer etiam notani 
praecedentem, et Synonyma Trogi lapidatoris^ 
n, 8. 


I 


FAM   I,  SECT.  XI. 631 


272.   I. CONDECORATUS.  n. 

Rufiis, tlioraceiHgro-flavoqucpicto; scutello, 
aDtennarum tibiarumque annulo,  llavis.   i. 

Statura et proportlo partium speciei inse- 
quentis, pedibus paulo brevioribus et crassioribus. 

Longitudo3% linearuni. Caput rufuni, occi- 
pite et macula frontali nigris, palpis pallideflavis, 
oculis rufocinereis. Antennae articulo 1 fusco, 
subtus rufo; 2 — 9 fusconigris, 10 — 16 albis, se- 
quentibus fuscis subtus ferrugineis. Thorax ni- 
ger; colli margine, sutura antealas, lineola infra 
alas, alteraque infra scutellum, puncto infra alas 
posticas, flavis; prothoracis macula dorsali altera-» 
que laterali, obsoletis, rubricosis; metathorace 
maculis duabus irregularibus dorsalibus testaceo- 
fulvis. Scutellum flavum. Alae subfumatohya- 
linae, stigmate radice et squamula testaceis, radio 
fusco, areola triangulari. P^d^^rufi; coxis ante- 
rioribus basi flavis, posticis basi testaceoflavis late- 
ribus fuscis; trochanteribus flavis; femoribus posti- 
cis geniculo nigro; tibiis semiannulo flavo ante 
basin, posticis apice nigrofusco. Abdomen dilute- 
rufum, petiolo fusco.  Aculeus subexsertus fuscus. 

Unicam feminam de Block prope Dresdam 
cepil. 


6Si ICHNEUMON 


273.  L ERYTHRAEUS. 

Rufus; abdominis apice nigro, ano albo; femo- 
ribus nlgris; scutelli apice et antennarum an- 
nulo albis.   f. 

Longitudo 3 — fere 4 Hnearum. Caput nigriim, 
vertice interdum rufescente aut rubricoso, facie 
^t clypeo vel totis rufis vel nigromarginatis, orbi- 
tis oculorum omnibus albidis aut testaceis, liian- 
dibulis rufis, palpis pallidis. Antennae subgra- 
ciles, filiformes, incurvae, corpore dimidio vix 
paulo longiores, fuscae, supra articulis 11 — 14 
aut 10 — ISalbis, subtus articulo 1 rufo, 11 — 14 
puncto fusco, sequentibus ferrugineis. Thorax 
gibbulocylindricus, rufus aut rubricosus; pectore, 
regione circa scutellum, lineaque obsoleta longitu- 
dinali dorsali prothoracis, nigris; lineola trans- 
versali infra scutellum punctisque duobus obso- 
letis ad alarum radicem albis. Scutellum rufum 
apice albo. Alae subfumatohyalinae, stigmate et 
radio fuscis, radice et squamula piceostramineis 
aut rufis puncto pallido; areola subtriangulari. 
Pedes mediocres; coxis vel omnibus totis rufis, 
vel nigro-alboque variis, posticis interdum fere 
totis nigris macula rufescente; trochanteribus ni- 
gris, apice plerumque albente; femoribus nigris, 
anticis intra stramineorufescentibus, mediis intus, 
vel apicem versus, ferrugineis; tibiis fuscis,